KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 09.11.2000 *** 1

*** RAPORTTI: K02OP4AO ***

Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjien lukumäärä ja opiskelijamäärät koulutusaloittain

Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutuk-
sen
järjest.
Opiske-
lijoita
Koulutuk-
sen
järjest.
Opiske-
lijoita
Koulutuk-
sen
järjest.
Opiske-
lijoita
Koulutuk-
sen
järjest.
Opiske-
lijoita
Koulutuk-
sen
järjest.
Opiske-
lijoita
Koulutusala
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne
Hallinto ja kauppa
Matk., ravits., talous
Sosiaali ja terveys
Kulttuuri
Vapaa-aika ja liikunta
Yhteensä
9
20
20
19
16
19
37
140
1.139
3.467
6.335
2.068
5.510
1.884
2.389
22.791
3
4
2
6
4
5
-
24
68
201
58
190
92
193
-
803
10
27
24
24
23
14
-
122
1.048
17.101
9.741
4.443
13.400
2.393
-
48.125
33
62
30
60
43
27
2
257
4.927
32.859
10.696
12.734
12.071
5.040
141
78.468
55
113
76
109
86
65
39
543
7.181
53.628
26.830
19.435
31.074
9.509
2.529
150.187