KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          025501 Ab. Utbildning Sydväst

  102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat    35,7   0,0  62.359  1.879  5.830   7.517  1.676  79.262   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        36,6   0,0  48.307  6.646  9.744   8.451  1.946  75.094   1
  117 Metsätalousins., amk-tutkinto       27,6   0,0  37.131  2.953  8.264   8.405  3.654  60.408   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      152,2   3,8  32.326  4.193  4.795  12.986  2.430  56.729   1
  201 Merenkulkualan perustutkinto       46,8   0,0  53.161    0  2.129   6.487  1.652  63.428   1
  214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast   108,0   0,0  30.155    0  2.164   5.743  3.112  41.175   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      120,5   0,0  33.095    0  1.175   3.482  3.248  41.001   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    144,0   0,0  22.344    0  1.218   3.127  2.228  28.917   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     11,9   7,8  40.806  3.974  6.119  13.480  1.586  65.965   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    3,9   0,0  30.890    0  1.926   9.890  2.826  45.533   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      222,5   0,0  27.137    0  1.678   8.698  2.463  39.977   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        244,5   13,4  27.923    0  1.606  16.099  2.170  47.798   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  025501 Ab. Utbildning Sydväst       1.154,6   25,0  31.506   934  2.617   9.228  2.457  46.741   12

                             016181 Adulta Oy

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       37,2   0,0  33.488   328  1.749   2.920  15.367  53.853   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     31,5   0,0  37.068    0  2.755   4.774  11.928  56.525   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     15,1   0,0  19.427  2.996  1.136   2.132  8.213  33.904  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    20,0   0,0   6.966    0   381    92  3.078  10.517  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016181 Adulta Oy               104,0   0,0  27.424   554  1.702   2.824  10.916  43.421   3

                          014501 Ahlmanin koulun Säätiö

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       55,6   5,8  37.456  2.655  5.546   6.854  7.208  59.718   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    101,5   21,1  19.592  1.190  2.959   5.667  6.876  36.284   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014501 Ahlmanin koulun Säätiö        157,2   27,0  25.916  1.709  3.875   6.087  6.994  44.580   2

                          013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     52,4   44,7  61.290  10.355  3.225   6.973  9.269  91.112   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         7,0   7,0  62.306  10.574  3.293   7.119  9.465  92.756   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy         59,4   51,7  61.410  10.381  3.233   6.991  9.292  91.306   2

                        016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   18,1   0,0  34.012  6.133  8.874   5.225  19.772  74.017   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry     18,1   0,0  34.012  6.133  8.874   5.225  19.772  74.017   1

                        011821 Ammattienedist.laitos-säätiö

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    18,0   0,0  10.230    0    0    568   568  11.367  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011821 Ammattienedist.laitos-säätiö      18,0   0,0  10.230    0    0    568   568  11.367  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   79,8   0,0  16.864    0   222   2.633  6.811  26.530   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry     79,8   0,0  16.864    0   222   2.633  6.811  26.530   1

                           014341 AVA-instituutti

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    38,5   0,0  13.688    0    0     0  2.753  16.442  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014341 AVA-instituutti            38,5   0,0  13.688    0    0     0  2.753  16.442  0.5

                        025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus     1.717,9   3,1  24.905    0  2.355    714  4.599  32.572   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   20,0   0,0  25.032    0  2.367    717  4.622  32.738   1
  717 Viittomakielentulkki, amk-tutk.      28,3   0,0  25.002    0  2.364    717  4.617  32.700   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy   1.766,2   3,1  24.908    0  2.355    714  4.599  32.576   3

                              016061 EDUKAI

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       20,0   0,0  30.970    0    0    210   140  31.320   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016061 EDUKAI                 20,0   0,0  30.970    0    0    210   140  31.320   1

                        024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     54,8   0,0  15.145    0   687   5.513  2.887  24.231   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     83,6   0,0  23.380    0  1.236   3.926  2.129  30.671   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      700,5   0,0  31.547    0  1.597  10.026  2.344  45.514   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy    839,0   0,0  29.661    0  1.502   9.123  2.358  42.643   3

                        015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       8,0   3,3  53.850    0    0     0    0  53.850   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     4,6   0,0  54.235    0    0     0    0  54.235  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.     12,6   3,3  53.992    0    0     0    0  53.992  1.5

                        016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   18,7   0,0  25.039  9.740  8.363     0  10.526  53.668   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor    6,0   0,0  19.562    0  6.533     0  8.224  34.319   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.     24,7   0,0  23.711  7.379  7.919     0  9.968  48.977   2

                        016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   18,5   0,0  29.064  2.949  3.105   7.531  2.207  44.856   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk     18,5   0,0  29.064  2.949  3.105   7.531  2.207  44.856   1

                        017001 Garant.fören.för Åbolands fsk.

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     25,0   0,0  25.997  1.901  6.836   5.747  1.982  42.463  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017001 Garant.fören.för Åbolands fsk.     25,0   0,0  25.997  1.901  6.836   5.747  1.982  42.463  0.5

                         024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    394,7   0,0  23.742    0  2.320   4.437  4.300  34.799   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ       394,7   0,0  23.742    0  2.320   4.437  4.300  34.799   1

                        016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   45,4   0,0  23.024  4.520  4.703   5.461  4.969  42.678   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   59,2   0,0  27.324  5.745  4.763   4.835  7.523  50.190   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry     104,6   0,0  25.458  5.214  4.737   5.107  6.415  46.930   2

                         014551 Harjun oppimiskeskus oy

  102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat   105,1   0,0  23.515  3.719  4.840  16.329  9.133  57.536   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       82,0   0,0  17.694  2.798  3.642  12.287  6.872  43.293   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014551 Harjun oppimiskeskus oy        187,2   0,0  20.963  3.315  4.315  14.557  8.142  51.293   2

                        012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   63,9   0,0  13.741    0   957   2.469  1.261  18.428   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    947,2   0,5  13.540    0  1.031   2.512  1.265  18.348   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy    1.011,1   0,5  13.553    0  1.026   2.510  1.265  18.353   2

                          016321 Hengitysliitto Heli ry

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       95,1   51,7  55.142  3.134  3.373  10.278  2.966  74.893   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   15,4   0,0  143.139  4.090  3.957  24.412  2.396  177.994   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      505,9  307,6  64.235  8.711  7.507  23.476  10.883  114.812   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    254,8  126,6  55.113  2.552  9.678  24.280  19.823  111.446   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    190,5   58,0  61.776  12.573  5.952  17.184  7.902  105.387   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        22,2   0,0  111.302  3.380  4.225   3.236  1.528  123.671   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        47,0   46,5  61.948  6.395  7.612  13.557  5.715  95.227   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   14,8   0,0  42.454  5.513  14.837  19.270  1.301  83.376   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   14,8     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    3,0   1,2  25.417    0    0     0    0  25.417  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus     0,5   0,0   7.316    0    0     0    0   7.316  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016321 Hengitysliitto Heli ry       1.149,5  606,7  62.521  7.196  7.353  20.607  11.052  108.730   9


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            023291 Hevosopisto Oy

  102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat    92,8   0,0  51.174  7.997  12.755  33.771  4.823  110.520   1
  118 Ratsastuksenopettajan koulutus      52,5   0,0  54.506  8.471  13.511  35.773  5.109  117.370   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       56,4   0,0  36.195  5.264  8.395  22.228  3.175  75.256   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  023291 Hevosopisto Oy            201,8   0,0  47.855  7.357  11.733  31.066  4.437  102.448   3

                        012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     26,1   20,7  70.358    0  2.188   7.688    0  80.234   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   30,6   0,0  32.363    0  2.147   7.690    0  42.200   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      609,5   5,1  26.637    0  2.147   7.707    0  36.491   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.    666,3   25,9  28.618    0  2.149   7.706    0  38.472   3

                         019381 Hgin konservatorion säätiö

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   13,9   0,0  20.674    0   550   1.561  2.338  25.123   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   183,4   0,0  46.878    0  2.045   4.467  5.785  59.175   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019381 Hgin konservatorion säätiö      197,3   0,0  45.030    0  1.940   4.262  5.542  56.774   2

                        015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       15,9   0,0  15.694    0    52   5.259  2.454  23.459   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät     15,9   0,0  15.694    0    52   5.259  2.454  23.459   1

                           012811 Invalidiliitto ry

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      192,1  120,3  76.313  12.350  7.780  18.346  7.571  122.360   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    290,5  203,7  55.758  7.405  5.693   6.260  7.571  82.687   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        17,8   17,8  59.888  7.097  6.829   6.110  7.571  87.496   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012811 Invalidiliitto ry           500,5  341,9  63.796  9.292  6.535  10.894  7.571  98.088   3

                            011691 Invalidisäätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      273,7  188,1  72.470  8.224  4.152  10.737  5.230  100.812   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    138,1   44,2  97.159  7.441  7.516  22.427  4.732  139.275   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011691 Invalidisäätiö            411,9  232,4  80.751  7.961  5.280  14.658  5.063  113.713   2

                        016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     8,7   3,3  33.963  2.126  10.304   9.008  2.959  58.359  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       8,7   8,7  31.350  1.874  9.600   8.315  2.731  53.871  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry     17,5   12,0  32.657  2.000  9.952   8.661  2.845  56.115   1

                        016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   67,9   0,0  25.832  3.819  8.097   5.069  7.921  50.738   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd     67,9   0,0  25.832  3.819  8.097   5.069  7.921  50.738   1

                        025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy

  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   30,0   0,0  52.667    0    0   9.971  1.823  64.462  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy      30,0   0,0  52.667    0    0   9.971  1.823  64.462  0.5

                        016391 Jkylän krist.opiston säätiö

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   72,4   0,0  15.425  1.699  7.747   3.963  5.496  34.329   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    4,1   0,0  38.400  1.440  7.200   3.360  4.800  55.200  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016391 Jkylän krist.opiston säätiö      76,5   0,0  16.675  1.684  7.717   3.930  5.458  35.465  1.5

                        013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    107,5   0,4  19.992    0  3.714   5.139  4.274  33.119   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.    107,5   0,4  19.992    0  3.714   5.139  4.274  33.119   1

                        010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      561,2   0,0  24.613    0   534   4.587  4.278  34.013   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy     561,2   0,0  24.613    0   534   4.587  4.278  34.013   1

                         024761 Johtamistaidon opisto JTO

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    20,0   0,0  20.901    0    0     0    0  20.901  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  024761 Johtamistaidon opisto JTO       20,0   0,0  20.901    0    0     0    0  20.901  0.5

                            014281 Jollas-opisto

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    41,0   0,0  17.018    0   253   1.325   517  19.112  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014281 Jollas-opisto             41,0   0,0  17.018    0   253   1.325   517  19.112  0.5

                            014291 K-instituutti

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    35,0   0,0  12.286    0    0     0  5.714  18.000  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014291 K-instituutti             35,0   0,0  12.286    0    0     0  5.714  18.000  0.5

                        016491 K-Pohjanmaan kansanop.kann.yhd

  699 Muu kulttuurialan koulutus        16,0   0,0  23.253  1.610  4.235   3.442  5.692  38.232   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus    6,6   0,0  31.889  2.065  5.807   4.721  7.806  52.289  0.5
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016491 K-Pohjanmaan kansanop.kann.yhd     22,6   0,0  25.793  1.744  4.697   3.818  6.314  42.366  1.5

                        019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   33,3   0,0  33.210    0  2.363  19.983  4.781  60.337   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   47,5   0,0  34.167    0  2.244  20.431  4.678  61.519   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.     80,8   0,0  33.772    0  2.293  20.246  4.720  61.032   2

                        016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   48,7   0,0  25.933  4.649  6.222   9.311  7.901  54.017   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   82,2   0,0  26.264  4.649  6.222   9.311  7.901  54.348   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.    131,0   0,0  26.141  4.649  6.222   9.311  7.901  54.225   2

                        016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   33,1   0,0  19.461  2.393  10.096   6.056  10.932  48.939   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry     33,1   0,0  19.461  2.393  10.096   6.056  10.932  48.939   1

                        015911 Kankaanpään aikuiskoul.säätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       1,1   0,0  11.036  1.843   596   1.629    0  15.103  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015911 Kankaanpään aikuiskoul.säätiö      1,1   0,0  11.036  1.843   596   1.629    0  15.103  0.5

                        016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   40,0   0,0  26.639  1.920  5.882  11.643  8.400  54.483   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   104,6   0,0  26.226  1.887  5.780  11.441  8.254  53.588   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd    144,6   0,0  26.340  1.896  5.808  11.497  8.294  53.835   2

                        016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   47,4   0,0  12.828   611  8.641   4.393  6.224  32.696   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd     47,4   0,0  12.828   611  8.641   4.393  6.224  32.696   1

                        012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    402,6   0,0  20.263    0  1.402   2.100  3.207  26.971   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy    402,6   0,0  20.263    0  1.402   2.100  3.207  26.971   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   33,6   0,0  19.742  3.904  10.570   3.165  6.563  43.943   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry     33,6   0,0  19.742  3.904  10.570   3.165  6.563  43.943   1

                        011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       70,0   1,0  37.754    0  4.245   7.092  10.405  59.495   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö     70,0   1,0  37.754    0  4.245   7.092  10.405  59.495   1

                            011701 Kiipulasäätiö

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       63,6   23,3  76.819  13.037  6.777  21.609  11.815  130.056   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       68,0   30,9  62.338  9.902  8.761  18.774  9.250  109.024   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    152,3  106,6  51.304  6.943  6.240  14.950  6.661  86.098   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011701 Kiipulasäätiö             284,0  160,9  59.666  9.018  6.964  17.359  8.436  101.442   3

                           017261 Kisakalliosäätiö

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   33,0   0,0  57.433  6.874  13.853  22.969  2.143  103.272   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017261 Kisakalliosäätiö            33,0   0,0  57.433  6.874  13.853  22.969  2.143  103.272   1

                           016231 Korpisaaren säätiö

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   27,9   0,0  18.820  2.411  5.989   2.778  5.590  35.589   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   16,5   0,0  18.728  2.323  5.770   2.549  5.386  34.756   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016231 Korpisaaren säätiö           44,5   0,0  18.786  2.378  5.908   2.693  5.514  35.279   2

                           017021 Kuggomskolan Ab

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       9,5   0,0  52.474  4.267  7.452  21.603  17.772  103.568   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017021 Kuggomskolan Ab             9,5   0,0  52.474  4.267  7.452  21.603  17.772  103.568   1

                        017191 Kuopion konservator.kann.yhd.

  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   71,6   0,0  53.742    0  3.065   9.198  6.046  72.050   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        24,2   0,0  52.941    0  3.019   9.061  5.956  70.977   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017191 Kuopion konservator.kann.yhd.     95,9   0,0  53.539    0  3.053   9.163  6.024  71.779   2

                        013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    121,3   0,0  20.006    0  2.256   6.961  4.304  33.527   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist    121,3   0,0  20.006    0  2.256   6.961  4.304  33.527   1

                        017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   37,5   0,0  23.362  5.819  10.729   8.751  13.478  62.139   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö     37,5   0,0  23.362  5.819  10.729   8.751  13.478  62.139   1

                        025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy

  117 Metsätalousins., amk-tutkinto      121,9   0,0  38.527    0  2.577   5.810  1.939  48.854  0.5
  214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast   58,3   0,0  44.121    0  1.077   4.076  1.436  50.710  0.5
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      593,5   0,0  31.148    0  1.227   5.271  1.389  39.035   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   37,9   0,0  27.659    0   972   3.616  1.775  34.021  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    407,7   0,0  21.922    0   914   3.399  1.669  27.904  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      452,9   0,0  28.904    0  1.630   4.224  2.617  37.376   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        293,5   0,0  27.176    0  1.167   7.560  2.117  38.020   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy     1.965,9   0,0  28.900    0  1.321   4.949  1.881  37.051   5

                          013051 Lahden diakoniasäätiö

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   82,5   0,0  23.416    0  2.881   3.032  2.477  31.807   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus   58,5   0,0  26.654    0  2.400   4.274  3.492  36.820   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013051 Lahden diakoniasäätiö         141,1   0,0  24.760    0  2.682   3.548  2.899  33.888   2

                         019611 Lahden Musiikkiopisto Oy

  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   73,3   0,0  42.886    0  1.413   8.464  7.103  59.866   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019611 Lahden Musiikkiopisto Oy        73,3   0,0  42.886    0  1.413   8.464  7.103  59.866   1

                        016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     42,4   0,0  30.154  5.393  7.678   7.278  10.796  61.298   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     17,9   0,0  39.395  6.464  9.202  11.134  12.939  79.134  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus         2,9   0,0  52.205  4.795  6.825   5.315  9.597  78.737  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.     63,2   0,0  33.788  5.669  8.070   8.280  11.348  67.154   2

                          017731 Lapin urheiluopisto Oy

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   27,5   0,0  56.247  8.958  6.905  19.835  4.065  96.009   1
  714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk.      26,9   0,0  55.379  8.820  6.798  19.529  4.003  94.529   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017731 Lapin urheiluopisto Oy         54,5   0,0  55.818  8.890  6.852  19.683  4.034  95.278   2

                          016641 Lärkkulla stiftelsen


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 9 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi    4,6   0,0  29.749    0  4.386   7.949    0  42.085  0.5
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor    1,7   0,0  29.754  4.200  4.386   7.943    0  46.283  0.5
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016641 Lärkkulla stiftelsen          6,4   0,0  29.751  1.145  4.386   7.947    0  43.230   1

                        011641 Maalariammattikoulun kann.yhd.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       49,6   0,0  18.075    0  2.381  17.509  11.617  49.582   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011641 Maalariammattikoulun kann.yhd.     49,6   0,0  18.075    0  2.381  17.509  11.617  49.582   1

                         012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    897,8   0,0  15.896    0  1.199   1.484  1.184  19.764   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy      897,8   0,0  15.896    0  1.199   1.484  1.184  19.764   1

                        014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    167,6   0,0  28.670    0    0   1.773  4.125  34.569   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry    167,6   0,0  28.670    0    0   1.773  4.125  34.569   1

                        015111 Meijerioppilaitoksen kann.yhd.

  203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk.     61,8   0,0  29.952  6.269  3.138  10.216  4.953  54.528  0.5
  215 Meijeriteknikon koulutus         17,5   0,0  29.901  6.269  3.138  10.216  4.953  54.477  0.5
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015111 Meijerioppilaitoksen kann.yhd.     79,3   0,0  29.940  6.269  3.138  10.216  4.953  54.517   1

                        023311 Merkonomien jatkokoul.keskus

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    208,5   0,0  14.449    0    0   1.344  2.309  18.102   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    16,0   0,0  17.500    0    0     0    0  17.500  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  023311 Merkonomien jatkokoul.keskus     224,5   0,0  14.667    0    0   1.248  2.144  18.059  1.5

                        015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       7,5   0,0  47.333    0  3.333   7.723  6.301  64.691  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     17,0   0,0  22.118    0  9.444   7.231  5.380  44.172   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   33,0   0,0  11.076    0    30   3.030  3.000  17.136   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         6,6   0,0  30.750    0  4.050   6.900  6.780  48.480  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy     64,1   0,0  20.283    0  3.328   5.094  4.409  33.114   3

                         013101 Oulun diakonissal. säätiö

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    9,0   0,0   8.752    0    0   1.601   620  10.973   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      61,8   0,0  17.877    0  9.132   3.547  1.374  31.931   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 10 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013101 Oulun diakonissal. säätiö       70,8   0,0  16.718    0  7.972   3.299  1.279  29.268   2

                        013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    134,9   6,0  21.957    0  4.276   3.422  2.586  32.241   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry    134,9   6,0  21.957    0  4.276   3.422  2.586  32.241   1

                        012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    489,8   0,0  18.131    0  1.591   2.615  1.701  24.039   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos      489,8   0,0  18.131    0  1.591   2.615  1.701  24.039   1

                        016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd

  699 Muu kulttuurialan koulutus        72,8   0,0  33.220  4.528  7.797   4.278  4.725  54.548   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd     72,8   0,0  33.220  4.528  7.797   4.278  4.725  54.548   1

                        016731 P-Savon kansanopistoseura ry

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   29,7   0,0  29.657   368  8.376   8.635  10.344  57.380  0.5
  717 Viittomakielentulkki, amk-tutk.      27,9   0,0  29.645   368  8.372   8.631  10.340  57.356  0.5
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016731 P-Savon kansanopistoseura ry      57,6   0,0  29.651   368  8.374   8.633  10.342  57.369   1

                        017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   64,2   0,0  31.385  6.284  5.969  10.480  9.316  63.434   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry      64,2   0,0  31.385  6.284  5.969  10.480  9.316  63.434   1

                           016681 Partaharju-säätiö

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   40,0   0,0  23.770  1.309  15.251  12.073  10.947  63.350   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016681 Partaharju-säätiö           40,0   0,0  23.770  1.309  15.251  12.073  10.947  63.350   1

                        016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   56,6   0,0  21.358  3.489  5.246   3.789  3.880  37.762   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   143,5   0,0  30.041  3.480  5.233   4.852  3.870  47.477   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.    200,1   0,0  27.583  3.483  5.237   4.551  3.873  44.727   2

                        019951 Pop & Jazz konserv. kann.yhd.


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 11 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   73,5   0,0  36.254    0  2.446  20.707  3.087  62.493   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   113,8   0,0  39.463    0  2.406  20.077  3.139  65.086   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019951 Pop & Jazz konserv. kann.yhd.     187,4   0,0  38.203    0  2.422  20.325  3.118  64.068   2

                         016121 Porin aikuiskoulutussäätiö

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     9,3   0,0  24.101   214  4.489    964    0  29.768  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016121 Porin aikuiskoulutussäätiö       9,3   0,0  24.101   214  4.489    964    0  29.768  0.5

                         013141 Porin diakonial. säätiö

  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      15,4   0,0  27.382    0  1.921   5.291   889  35.482   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013141 Porin diakonial. säätiö        15,4   0,0  27.382    0  1.921   5.291   889  35.482   1

                           016751 PORTAANPÄÄ r.y.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   51,0   0,0  12.792  3.035  5.116   3.035  8.312  32.289   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016751 PORTAANPÄÄ r.y.            51,0   0,0  12.792  3.035  5.116   3.035  8.312  32.289   1

                        017081 Pääkaup.s.aik.koul.säät.Amiedu

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      197,2   0,0  24.461    0  2.216   9.853  2.226  38.756   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   66,0   0,0  21.054    0  2.113   4.001  1.588  28.757   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     88,1   0,0  21.692    0  3.595   6.807  1.513  33.608   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      111,2   0,0  19.715    0  1.834   3.261  1.774  26.584   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    40,0   0,0   4.580    0    0    101   593   5.274  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017081 Pääkaup.s.aik.koul.säät.Amiedu    502,6   0,0  20.896    0  2.183   6.315  1.787  31.182  4.5

                        015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy

  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   117,0   0,0  15.747    0  5.232    387  5.401  26.766   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    34,5   0,0  11.829    0  2.553     0  4.844  19.226   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy    151,5   0,0  14.854    0  4.622    299  5.274  25.049   2

                        012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    323,6   3,4  18.179    0  1.827   3.260  2.757  26.024   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.     323,6   3,4  18.179    0  1.827   3.260  2.757  26.024   1

                        016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   51,8   0,0  31.882  3.206  4.880   3.379  5.033  48.380   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 12 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry     51,8   0,0  31.882  3.206  4.880   3.379  5.033  48.380   1

                         016771 Raudaskylän Kr. opisto ry

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   41,1   0,0  17.483  4.073  6.725   5.999  6.201  40.481   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016771 Raudaskylän Kr. opisto ry       41,1   0,0  17.483  4.073  6.725   5.999  6.201  40.481   1

                         014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       16,2   16,2  75.467  19.584  14.497  68.910  21.049  199.508   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     33,7   23,9  47.627  18.405  13.549   9.649  19.673  108.903   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö       50,0   40,1  56.675  18.788  13.857  28.909  20.120  138.349   2

                        024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    155,1   0,0  19.769    0  1.421   5.068  1.027  27.285   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     25,3   1,0  45.551  5.341  2.260  10.101  2.546  65.798   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    7,5   0,0  22.619    0  1.900  13.287  1.891  39.697   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      142,7   0,0  23.399    0  1.965  13.745  1.963  41.072   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.    330,7   1,0  23.375   409  1.731   9.385  1.567  36.467   4

                        015941 Seinäjoen kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       40,2   0,0  17.918    0  1.763   1.660  3.352  24.693   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     3,7   0,0  30.235    0  1.754   1.695  3.342  37.027  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015941 Seinäjoen kaupunginhallitus      44,0   0,0  18.968    0  1.763   1.663  3.351  25.744  1.5

                           017281 Solvalla-Finns Ab

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   15,7   0,0  43.653  2.252  11.196  12.513  8.061  77.675   1
  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   17,6   0,0  39.036  2.474  12.137  16.959  8.782  79.388   1
  714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk.      43,7   0,0  31.951  2.446  11.999  16.455  8.318  71.168  0.5
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   19,2   0,0  41.800  1.456  6.857   6.365  8.654  65.132  0.5
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017281 Solvalla-Finns Ab           96,4   0,0  37.127  2.222  10.866  13.889  8.428  72.532   3

                        014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      131,2   0,8  39.382  4.631  2.130   8.607  5.069  59.818   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-    131,2   0,8  39.382  4.631  2.130   8.607  5.069  59.818   1

                           010211 Stiftelsen Arcada

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      123,3   0,0  19.531    0    0   1.014   689  21.234   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     13,4   0,0   9.644    0    0   1.243   745  11.632  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 13 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      46,3   0,0  18.364    0    0   1.264   777  20.404   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  010211 Stiftelsen Arcada           183,0   0,0  18.511    0    0   1.094   716  20.320  2.5

                        025581 Suomen Kansallisoopperan säät.

  699 Muu kulttuurialan koulutus        20,8   0,0  44.535    0  2.977   2.325  4.455  54.292   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  025581 Suomen Kansallisoopperan säät.     20,8   0,0  44.535    0  2.977   2.325  4.455  54.292   1

                        023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö

  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      137,6   0,0  22.857    0  6.609   4.339  8.391  42.196   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   106,6   0,0  25.780  3.625  9.044   6.949  7.381  52.779   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    16,0   0,0  20.586    0  2.142   1.644  1.748  26.120  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö    260,3   0,0  23.915  1.485  7.332   5.242  7.569  45.544  2.5

                        024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     36,3   28,0  64.964  6.255  8.801   8.751  2.953  91.723   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      251,4   4,0  18.558  1.198  2.218   4.017  2.665  28.655   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   34,0   0,0  30.928  1.856  7.476   3.054  2.844  46.158   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   18,1   0,0  32.526  1.856  7.478   3.055  2.845  47.761   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura    339,9   32,0  25.502  1.839  3.729   4.375  2.723  38.168   4

                        013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys

  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      112,9   0,0  20.605    0  1.022  12.235  7.768  41.629   1
  514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t    8,1   0,0  30.786    0  1.000  11.976  7.604  51.367  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys     121,0   0,0  21.292    0  1.020  12.217  7.757  42.286  1.5

                        012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    758,9   5,3  21.189    0   732   3.818  1.954  27.693   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö    758,9   5,3  21.189    0   732   3.818  1.954  27.693   1

                        016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     16,6   0,0  23.990  10.888  8.153  15.335  12.539  70.905  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     32,0   0,0  23.458  10.646  7.972  14.994  12.260  69.330   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         9,7   0,0  24.109  10.942  8.193  15.411  12.601  71.256   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   36,7   0,0  23.682  10.748  8.048  15.137  12.377  69.992   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   42,5   0,0  23.754  10.781  8.072  15.184  12.415  70.207   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.    137,8   0,0  23.720  10.765  8.061  15.162  12.397  70.104  4.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 14 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         014351 Suomen Spar oy Koulutus

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    40,0   0,0   9.294    0  1.272    610  5.115  16.291   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014351 Suomen Spar oy Koulutus        40,0   0,0   9.294    0  1.272    610  5.115  16.291   1

                         017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   28,1   0,0  41.156  13.865  12.391  11.247  14.629  93.288   1
  714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk.      106,4   0,0  39.354  13.035  11.650  10.574  13.754  88.366   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy      134,5   0,0  39.731  13.209  11.805  10.715  13.937  89.396   2

                        012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    211,8   0,0  15.285    0    0   1.917  2.878  20.080   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy    211,8   0,0  15.285    0    0   1.917  2.878  20.080   1

                        015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       9,5   0,0  12.886    0    0  10.419  1.631  24.935  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     18,3   0,0  18.061    0    0   2.149  2.239  22.449   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö     27,9   0,0  16.284    0    0   4.988  2.030  23.303  1.5

                        019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   29,1   0,0  42.818    0  1.969   9.141  4.816  58.745   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   117,2   0,0  41.584    0  2.331   7.479  4.243  55.637   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö     146,4   0,0  41.830    0  2.258   7.810  4.358  56.256   2

                        014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   30,4   0,0  18.252    0  1.992   3.550  1.822  25.617   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      708,7   7,1  25.555    0  1.785   5.330  3.164  35.835   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.    739,1   7,1  25.255    0  1.794   5.257  3.109  35.414   2

                        014031 Tampereen Talouskouluyhdistys

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    380,8   0,0  20.738    0  1.958   6.562  2.311  31.568   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  014031 Tampereen Talouskouluyhdistys     380,8   0,0  20.738    0  1.958   6.562  2.311  31.568   1

                           017671 Tanhuvaaran säätiö

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   34,7   0,0  19.202  5.337  9.324   9.599  11.722  55.184   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 15 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017671 Tanhuvaaran säätiö           34,7   0,0  19.202  5.337  9.324   9.599  11.722  55.184   1

                             015961 Teak Oy

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       29,1   0,0  21.131  4.030  2.356   5.092    0  32.609   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  015961 Teak Oy                29,1   0,0  21.131  4.030  2.356   5.092    0  32.609   1

                             023301 Tietomies

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    40,0   0,0  14.277    0    0    104  1.555  15.936  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  023301 Tietomies               40,0   0,0  14.277    0    0    104  1.555  15.936  0.5

                         012031 Toyota ammattioppilaitos

  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus     6,0   0,0  73.733    0    0   5.816    0  79.547  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  012031 Toyota ammattioppilaitos        6,0   0,0  73.733    0    0   5.816    0  79.547  0.5

                        018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     31,8   20,6  33.471  3.322  2.429   5.450  5.536  50.207   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        169,0   27,4  34.144   908  3.133   7.324  4.829  50.338   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö     200,9   48,0  34.037  1.290  3.022   7.027  4.941  50.317   2

                         017071 Turun aikuiskoulutussäätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       8,3   0,0  16.332    0  3.050   3.223  4.856  27.461  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017071 Turun aikuiskoulutussäätiö       8,3   0,0  16.332    0  3.050   3.223  4.856  27.461  0.5

                         011681 Turun ammattiopistosäätiö

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      202,5   5,0  19.185    0  1.828  18.145  7.762  46.920   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011681 Turun ammattiopistosäätiö       202,5   5,0  19.185    0  1.828  18.145  7.762  46.920   1

                        019321 Turun konservatorion kann.ry

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   30,6   0,0  40.014    0  2.647  34.768  3.335  80.763   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   30,8   0,0  31.268    0  2.430  26.996  2.606  63.300   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        20,2   0,0  36.071    0  2.569  31.098  3.006  72.746   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  019321 Turun konservatorion kann.ry      81,7   0,0  35.739    0  2.546  30.927  2.979  72.191   3

                        016901 Turun kr.kansanop.kann.yhd.ry

  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   40,4   0,0  53.103  1.859  5.928   5.534  9.131  75.555   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   71,5   0,0  32.684   571  5.828   5.464  4.481  49.028   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 16 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   11,6   0,0  38.900   608  6.201   5.788  4.767  56.265  0.5
  717 Viittomakielentulkki, amk-tutk.      8,3   0,0  54.460   852  8.681   8.104  6.674  78.770  0.5
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    1,7   1,6  60.611  1.023  9.920   8.274  7.634  87.463  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016901 Turun kr.kansanop.kann.yhd.ry     133,6   1,6  41.124   987  6.122   5.715  6.090  60.038  3.5

                           013611 Työtehoseura ry

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       13,2   0,0  32.915   380  4.008   3.260  3.976  44.540   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       14,4   0,0  29.667    0  4.422   3.995  3.842  41.926   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     72,2   0,0  22.968  4.072  4.500   5.992  5.952  43.484   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    3,0   0,0  13.500  3.240  6.100   3.600  1.980  28.420  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    22,0   0,0  11.023  1.620  2.114   1.800  1.684  18.240  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  013611 Työtehoseura ry            124,9   0,0  22.465  2.759  4.057   4.676  4.652  38.609   4

                        016921 Työväen Akatemian kannatusoy.

  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   59,9   0,0  18.849  1.131  7.422   9.462  8.146  45.010   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016921 Työväen Akatemian kannatusoy.     59,9   0,0  18.849  1.131  7.422   9.462  8.146  45.010   1

                        017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   19,2   0,0  29.757  3.610  13.070  15.286  13.770  75.493   1
  714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk.      135,8   0,0  28.222  3.424  12.396  14.851  13.060  71.953   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus     0,5   0,0   5.148  1.060  1.800   1.196  3.796  13.000  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus    155,5   0,0  28.338  3.439  12.445  14.861  13.118  72.202  2.5

                            017301 Varalan Säätiö

  703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk.   31,0   0,0  25.822  4.574  9.517   9.415  13.758  63.085   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017301 Varalan Säätiö             31,0   0,0  25.822  4.574  9.517   9.415  13.758  63.085   1

                        016991 Ylitornion krist.op.kan.yhd.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   41,4   0,0  20.498  3.904  6.810  10.067  2.996  44.274   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    6,2   0,0  58.307  6.467  11.282  16.677  4.964  97.697  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016991 Ylitornion krist.op.kan.yhd.      47,6   0,0  25.455  4.240  7.396  10.933  3.254  51.279  1.5

                        016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   11,1   0,0  36.286  6.488  13.126   6.505  3.468  65.873   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.     11,1   0,0  36.286  6.488  13.126   6.505  3.468  65.873   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 17 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        018812 Alavuden erityisammattikoulu

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       38,4   16,0  58.481  31.616  12.455  15.087  9.924  127.563   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     41,7   19,3  60.538  32.728  12.894  15.618  10.274  132.051   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        38,0   16,0  59.122  31.963  12.592  15.252  10.033  128.962   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  018812 Alavuden erityisammattikoulu     118,1   51,3  59.414  32.120  12.654  15.328  10.083  129.599   3

                           011752 Arlainstituutti

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       13,2   12,6  83.011  11.393  8.752  42.371  8.653  154.180   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     39,3   38,7  91.127  14.584  8.736  42.292  8.636  165.375   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     5,3   5,3  83.154  11.322  8.053  38.988  7.962  149.479   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      52,7   23,0  106.181  16.884  8.712  42.179  8.613  182.569   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        58,7   46,1  76.362  14.903  8.407  40.703  8.312  148.687   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011752 Arlainstituutti            169,4  126,0  89.808  15.059  8.594  41.608  8.497  163.566   5

                        018822 Kuhankosken erityisammattik.

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       17,8   17,8  59.766  43.723  12.030  18.488  8.333  142.340   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     54,5   10,0  60.816  28.414  12.950  18.485  8.332  128.997   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      11,0   6,2  74.423    0  3.474  18.317  8.256  104.470   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        36,7   21,7  64.450  42.443  11.837  18.192  8.200  145.121   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  018822 Kuhankosken erityisammattik.     120,0   55,8  63.019  32.378  11.605  18.380  8.284  133.666   4

                        011722 Kuulovammaisten ammattikoulu

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      103,3   59,0  69.521  20.708  9.561  33.193  13.158  146.142   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     36,2   17,3  48.059  22.999  3.716  17.589  5.370  97.734   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  011722 Kuulovammaisten ammattikoulu     139,5   76,4  63.947  21.303  8.043  29.140  11.136  133.570   2

                        018802 Perttulan erityisammattikoulu

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       29,5   14,2  80.685  22.276  12.154  45.150  9.224  169.489   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       46,4   27,4  70.022  27.295  14.053  35.527  9.014  155.913   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     32,7   17,4  70.195  30.542  15.334  33.703  9.443  159.217   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      16,0   8,0  76.120  16.671  9.903  16.235  9.096  128.025   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        16,4   8,4  72.982  16.248  9.909  23.127  8.865  131.131   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  018802 Perttulan erityisammattikoulu     141,1   75,5  73.332  24.508  13.000  33.492  9.150  153.481   5

                        017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       20,4   0,0  82.347  6.754  12.997  64.196  30.076  196.369   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     19,0   0,0  45.509  6.521  12.548  16.848  29.038  110.463   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     19,6   0,0  52.428  6.840  13.163  16.675  28.686  117.793   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      12,5   0,0  36.768  6.995  13.462  18.080  31.152  106.457   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        42,6   0,0  66.991  6.779  13.045  20.838  30.188  137.841   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 18 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus    114,3   0,0  60.338  6.766  13.019  26.897  29.823  136.843   5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 19 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        000053 Alajärven kaupunginhallitus

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       82,5   0,0  38.301  2.219  7.533   9.001  8.298  65.353   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       28,3   0,0  29.176  2.320  7.923   8.816  7.356  55.591   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000053 Alajärven kaupunginhallitus      110,9   0,0  35.970  2.245  7.633   8.954  8.057  62.859   2

                         000493 Espoon kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      755,8   18,4  29.091    0  2.339  10.474  2.979  44.883   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   275,7   0,0  20.576    0  1.247   1.944  2.175  25.941   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus   1.363,6   1,0  20.338    0  1.176   1.847  1.513  24.874   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    117,9   10,1  27.411    0  2.300   5.177  2.916  37.803   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      118,8   0,0  27.995    0  2.350   5.290  2.979  38.614   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   529,0   0,0  18.827    0   640    147    0  19.615   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    108,0   0,0   4.966    0    0    186    0   5.152   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000493 Espoon kaupunginhallitus      3.269,0   29,5  22.163    0  1.408   3.765  1.717  29.053   7

                         000613 Forssan kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       4,6   0,0  15.593    0    0     0  1.475  17.068  0.5
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   178,6   0,0  26.652    0  1.509   3.295  7.455  38.911   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000613 Forssan kaupunginhallitus       183,3   0,0  26.370    0  1.470   3.211  7.303  38.355  1.5

                        000793 Harjavallan kaupunginhallitus

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   11,5   0,0  28.727    0  3.165   3.240  2.584  37.717   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      173,5   0,0  28.512    0  3.142   3.216  2.565  37.434   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000793 Harjavallan kaupunginhallitus     185,1   0,0  28.526    0  3.143   3.217  2.566  37.452   2

                        000913 Helsingin kaupunginhallitus

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   50,5   0,0  30.290    0  2.970  18.288  2.095  53.643   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     5.021,8  105,5  28.299    0  1.527   7.257  3.000  40.084   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    412,3   26,6  38.830    0   967   4.742  3.633  48.172   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      397,8   0,0  29.100    0  1.649  10.963  3.970  45.682   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   101,3   0,0  34.071    0  2.887  10.727  3.394  51.078   1
  511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi   414,9   0,0  30.921    0  2.112   4.658  1.516  39.207   1
  514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t   33,5   0,0  28.520    0   627  13.133  4.688  46.968   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus     4.030,8   15,0  28.800    1  2.321   6.239  1.997  39.357   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        43,5   0,0  45.113    0  2.016  22.094  1.869  71.091   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   121,3   0,0  55.729    0  3.659   6.940  4.426  70.754   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        116,0   0,0  16.837    0  1.167   7.726  1.439  27.168   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus  3.240,5   0,0  18.360    0   511    78   825  19.774   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    366,0   0,0  14.660    0   233    77   812  15.781   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000913 Helsingin kaupunginhallitus    14.350,5  147,1  26.487    0  1.521   5.246  2.173  35.426   13

                        001023 Huittisten kaupunginhallitus


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 20 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      199,9   19,8  32.080  2.758  6.243   8.046  1.093  50.221   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       9,6   0,0  50.836    0   300   6.869  3.323  61.328   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    154,2   0,0  27.919    0  1.899   6.737  1.312  37.867   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001023 Huittisten kaupunginhallitus     363,8   19,8  30.814  1.516  4.244   7.460  1.245  45.279   3

                        001063 Hyvinkään kaupunginhallitus

  105 Metsätalouden perustutkinto        53,1   0,0  64.684  3.841  2.563   7.637  4.932  83.656   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      250,5   0,0  28.488  3.332  3.253   8.709  3.965  47.748   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      289,6   17,1  24.719    0  1.972   5.201  1.492  33.383   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    776,0   6,6  18.702    0  1.073   3.310  1.234  24.319   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     52,9   2,3  21.191    0  1.974   5.201  1.494  29.859   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       30,5   0,0  22.757    0  1.973   5.201  1.493  31.423   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   15,0   0,0  30.793    0  2.284   3.420  2.706  39.202   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      293,9   0,5  25.134    0  1.943   2.941  2.238  32.256   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   152,0   0,0  24.206    0  1.961    72   457  26.696   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    48,0   0,0   9.148    0   319     0   205   9.673   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001063 Hyvinkään kaupunginhallitus     1.962,0   26,7  23.466   530  1.753   4.090  1.808  31.647   10

                        001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    181,4   0,0  18.904    0  2.193   1.728  1.598  24.423  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     33,2   0,0  14.207   668   812   2.632   190  18.510   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   14,5   0,0  33.975    0  2.676   2.448   645  39.744  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      656,8   0,0  24.617    15  1.909   1.778   535  28.854  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus    886,0   0,0  23.211    36  1.939   1.811   742  27.738  2.5

                         001453 Ilmajoen kunnanhallitus

  699 Muu kulttuurialan koulutus        146,0   0,0  38.886   987  2.952   9.626   790  53.240   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001453 Ilmajoen kunnanhallitus        146,0   0,0  38.886   987  2.952   9.626   790  53.240   1

                         005983 Jakobstads stadsstyrelse

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       10,8   0,0  50.237    0  1.081  38.536    0  89.854   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    202,1   0,0  19.346    0  2.703   2.950    0  24.998   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005983 Jakobstads stadsstyrelse       213,0   0,0  20.917    0  2.620   4.760    0  28.297   2

                         001643 Jalasjärven kunnanhallitus

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan    8,0   0,0  52.200    0    0   2.250  1.699  56.150   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       0,5   0,0  56.700    0    0   1.970  2.355  61.025  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001643 Jalasjärven kunnanhallitus       8,5   0,0  52.506    0    0   2.231  1.744  56.481  1.5

                         001673 Joensuun kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       87,5   0,0  33.083    0  1.003   3.138  1.393  38.618   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 21 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    387,2   0,0  16.386   109  1.988   1.864  3.754  24.101   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   87,9   0,0  27.484   219  1.150   3.785   933  33.571   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      232,9   0,4  26.730   213  1.116   3.673   906  32.639   1
  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   65,1   0,0  51.759    0  1.534   4.345  2.510  60.148   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid    7,9   0,0  51.585    0  1.529   4.331  2.501  59.946   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001673 Joensuun kaupunginhallitus      868,7   0,4  24.940   128  1.532   2.881  2.362  31.843   6

                        001793 Jyväskylän kaupunginhallitus

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    297,5   1,7  19.434    0   998   2.758   670  23.860  0.5
  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   18,7   0,0  49.012    0  2.299  20.115  4.304  75.730  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001793 Jyväskylän kaupunginhallitus     316,2   1,7  21.187    0  1.075   3.788   885  26.935   1

                         001823 Jämsän kaupunginhallitus

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       80,5   2,9  26.100  2.374  3.774   9.148  4.881  46.276  0.5
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   15,1   0,0  23.043    0  1.772   1.483  1.659  27.957  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      271,2   0,0  23.043    0  1.772   1.483  1.659  27.957  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  001823 Jämsän kaupunginhallitus       366,9   2,9  23.714   521  2.211   3.164  2.366  31.976  1.5

                         002023 Kaarinan kaupunginhallitus

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   19,7   0,0  28.405    0  2.684   5.114  1.519  37.722   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      376,4   1,2  28.267    0  2.244   4.357  2.498  37.366   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002023 Kaarinan kaupunginhallitus      396,1   1,2  28.274    0  2.266   4.395  2.449  37.384   2

                         002053 Kajaanin kaupunginhallitus

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       79,4   5,8  28.496  3.917  6.055   7.864  5.058  51.390   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   37,5   0,0  35.535   862  2.126   6.076  2.900  47.499   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      675,9   36,0  30.408   849  2.403   4.107  2.748  40.514   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    367,0   1,7  18.962    0  1.807   3.706  2.925  27.400   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    341,0   39,0  24.745   521  2.709   4.300  2.831  35.105   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       42,0   0,0  24.207   577  2.403   3.309  3.233  33.730   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   17,0   0,0  29.271    0  2.147   3.129  5.552  40.099   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      197,0   1,7  29.040    0  2.130   3.104  5.527  39.801   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        183,0   0,4  27.104    0  1.710   6.598  5.630  41.042   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   315,0   0,0   8.556    0  3.568    138    0  12.262   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    96,5   0,0  14.012    0  7.184    209    0  21.406   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002053 Kajaanin kaupunginhallitus     2.351,5   84,9  23.726   476  2.747   3.627  2.873  33.450   11

                        002143 Kankaanpään kaupunginhallitus

  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am    4,0   0,0  46.097    0  1.342  10.944  46.364  104.748  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002143 Kankaanpään kaupunginhallitus      4,0   0,0  46.097    0  1.342  10.944  46.364  104.748  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 22 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        003203 Kemijärven kaupunginhallitus

  105 Metsätalouden perustutkinto        27,0   0,0  49.795  4.743  3.029   4.544   849  62.960   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   0,5     0    0    0     0    0     0   0
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      147,0   4,4  34.633  1.384  3.120   4.427   874  44.438   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     93,0   0,4  37.728  2.712  2.945   5.111   825  49.321   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     56,5   2,4  26.774  1.760  3.056   8.713   856  41.159   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       43,3   0,0  27.941  2.792  3.027   2.311   848  36.919   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   44,3   0,0  28.026  2.905  3.027   3.841   848  38.647   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      57,4   1,0  28.403  6.514  3.033   3.855   850  42.656   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        51,9   1,0  23.144  4.086  2.946   9.647   826  40.649   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   130,5   0,0  18.399    0  4.379    77   690  23.545   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    44,0   0,0  15.756    0  3.177     0  1.028  19.960   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  003203 Kemijärven kaupunginhallitus     695,1   9,8  28.544  2.186  3.296   3.948   831  38.805   10

                         002403 Kemin kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      191,9   3,5  31.907    0  1.526   6.541  2.024  41.999  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     29,1   3,5  29.047    0  1.359   5.543  2.024  37.973  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      22,1   0,0  55.465    0  1.556   5.124  2.024  64.170  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002403 Kemin kaupunginhallitus        243,2   7,0  33.711    0  1.509   6.292  2.024  43.537  1.5

                        002573 Kirkkonummen kunnanhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      107,1   0,0  39.049    0  4.287  11.487  3.108  57.930   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     30,2   0,0  22.211    0  4.329  11.600  3.138  41.278   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002573 Kirkkonummen kunnanhallitus      137,4   0,0  35.343    0  4.296  11.512  3.114  54.264   2

                         004993 Korsholms kommunstyrelse

  699 Muu kulttuurialan koulutus        32,0   0,0  30.906  4.438  2.513  13.601  8.493  59.952  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  004993 Korsholms kommunstyrelse        32,0   0,0  30.906  4.438  2.513  13.601  8.493  59.952  0.5

                          002803 Korsnäs kommunstyrelse

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       4,5   0,0  11.310    0    0   4.838  1.200  17.348  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002803 Korsnäs kommunstyrelse         4,5   0,0  11.310    0    0   4.838  1.200  17.348  0.5

                         002853 Kotkan kaupunginhallitus

  201 Merenkulkualan perustutkinto       106,8   0,0  60.306  2.089  1.736   9.342  5.636  79.109   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      612,8   17,9  23.151    49  2.315   6.203  4.524  36.241   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    218,0   0,0  17.075   107  1.402   4.964  2.285  25.833   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    287,2   19,8  23.912  1.084  1.616   5.031  3.831  35.473   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       27,6   0,0  18.596   216  1.291   5.876  3.038  29.017   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   20,1   0,0  24.862    0  1.907   3.680  3.253  33.700   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      233,7   0,0  25.035    0  2.130   3.649  4.021  34.835   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   116,5   0,0  26.745    0  3.508    106  5.133  35.493   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 23 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    51,0   0,0  16.193    0  1.184    131  6.328  23.836   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002853 Kotkan kaupunginhallitus      1.674,0   37,7  25.108   355  2.040   5.039  4.172  36.713   9

                         002903 Kuhmon kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       88,0   10,1  31.350  2.282  4.484   7.400  3.402  48.919   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     26,2   5,5  26.783  2.272  4.260   7.469  3.434  44.218   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002903 Kuhmon kaupunginhallitus       114,2   15,6  30.300  2.280  4.433   7.416  3.410  47.839   2

                         002973 Kuopion kaupunginhallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   79,0   0,0  30.536    0  2.751   1.978    0  35.266   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     61,0   0,0  29.407    0  1.739   2.114    0  33.261   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  002973 Kuopion kaupunginhallitus       140,0   0,0  30.044    0  2.311   2.037    0  34.392   2

                         003053 Kuusamon kaupunginhallitus

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       25,2   5,2  34.400  2.107  2.428   3.396  1.941  44.271   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      197,3   26,4  24.285  1.154  1.903   3.477  2.022  32.840   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    224,1   3,6  21.721   702  1.708   3.750  1.983  29.864   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     92,1   9,5  22.205   906  1.916   3.466  2.067  30.560   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       15,1   0,0  17.722   666  1.894   3.404  1.983  25.671   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   1,1     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    83,5   0,0  16.498    0  4.490     0  2.342  23.330   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    11,0   0,0   5.766    0  1.168     0  3.289  10.223  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  003053 Kuusamon kaupunginhallitus      648,5   46,0  22.027   820  2.178   3.058  2.073  30.157  6.5

                         004083 Lapuan kaupunginhallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   54,4   0,0  21.938    0  1.869   3.832  3.267  30.905   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    162,5   35,8  23.217    0  1.928   3.383  3.372  31.900   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     49,3   9,0  35.518  3.223  4.995   7.063  8.430  59.230   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  004083 Lapuan kaupunginhallitus       266,2   44,9  25.235   597  2.484   4.156  4.288  36.760   3

                         005033 Mynämäen kunnanhallitus

  699 Muu kulttuurialan koulutus        315,4   0,0  31.285   343  2.273   5.529  4.881  44.311   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005033 Mynämäen kunnanhallitus        315,4   0,0  31.285   343  2.273   5.529  4.881  44.311   1

                        005293 Naantalin kaupunginhallitus

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     82,2   16,5  24.832  5.336  3.210   5.434  2.912  41.723   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      121,9   0,0  27.594  5.497  2.463   5.598  3.000  44.152   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005293 Naantalin kaupunginhallitus      204,1   16,5  26.481  5.432  2.764   5.532  2.965  43.174   2


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 24 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         005313 Nakkilan kunnanhallitus

  602 Viestintäalan perustutkinto        97,0   0,0  39.413    0   525   6.286  2.948  49.173   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   46,1   0,0  34.387    0   459   5.485  2.572  42.904   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        54,1   12,3  50.350    0   669   8.031  3.767  62.817   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005313 Nakkilan kunnanhallitus        197,4   12,3  41.239    0   549   6.578  3.085  51.450   3

                         005363 Nokian kaupunginhallitus

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   34,3   0,0  39.767    0  3.210   5.586  2.850  51.412   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      133,1   9,6  36.860    0  3.091   7.134  2.804  49.889   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     32,0   0,5  24.119    0  3.098   4.032  3.899  35.147   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005363 Nokian kaupunginhallitus       199,5   10,2  35.317    0  3.113   6.370  2.988  47.787   3

                        005633 Oulaisten kaupunginhallitus

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    247,0   0,0  15.836    0  2.008   3.432  1.633  22.909   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     72,0   8,5  27.486    0  4.351   4.129    56  36.022   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   36,4   0,0  18.149    0  1.243   2.327  1.316  23.035   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      170,5   0,0  28.927    0  2.220   1.830  1.690  34.668   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005633 Oulaisten kaupunginhallitus      526,0   8,5  21.835    0  2.344   2.932  1.414  28.525   4

                         005643 Oulun kaupunginhallitus

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   29,5   0,0  60.319    0  1.112   5.791  4.776  71.999   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   54,9   0,0  53.630    0  1.059   5.258  3.570  63.517   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        22,5   0,0  44.618    0  1.232   5.797  2.477  54.123   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005643 Oulun kaupunginhallitus        107,0   0,0  53.578    0  1.110   5.519  3.672  63.879   3

                         005773 Paimion kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       27,0   0,0  33.876    0  2.807  15.984  8.475  61.141   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        8,7   0,0  14.409  5.043   823   5.181  2.761  28.216  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus         0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005773 Paimion kaupunginhallitus       35,7   0,0  29.111  1.234  2.321  13.340  7.076  53.083  1.5

                         005923 Petäjäveden kunnanhallitus

  602 Viestintäalan perustutkinto        23,5   0,0  33.329  2.568  2.402   3.896  5.972  48.167   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        174,0   0,0  25.270  1.179  2.401  15.931  5.986  50.768   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  005923 Petäjäveden kunnanhallitus      197,6   0,0  26.232  1.345  2.401  14.495  5.985  50.457   2

                         006093 Porin kaupunginhallitus

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       51,7   0,0  75.833  10.126  3.690  16.653  7.460  113.762   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        9,6   0,0  70.714  5.767  3.323   5.528  6.501  91.833   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       1,1   0,0  20.571  2.229    0   1.714  2.026  26.541  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 25 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   58,8   0,0  27.913    0  2.888  11.133  3.758  45.692   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.193,3   80,2  26.822   401  2.243   5.968  3.735  39.170   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    375,6   2,5  17.862   151  1.793   4.449  3.043  27.298   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    413,7   9,8  24.262   453  2.179   4.393  3.019  34.307   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       75,0   0,0  25.361   454  1.881   4.546  3.121  35.363   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   24,4   0,0  29.308  1.164  2.042   4.185  2.846  39.545   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      356,7   0,0  24.200   510  2.201   4.520  3.074  34.505   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus  1.024,5   0,0  20.160    0  1.420     0    0  21.580   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    191,5   0,0   8.903    0   262     0    0   9.165   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006093 Porin kaupunginhallitus       3.776,4   92,5  23.473   410  1.887   3.771  2.363  31.903  11.5

                         006383 Porvoon kaupunginhallitus

  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    5,7   0,0  28.944    0  2.423  14.417   443  46.229   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      288,0   0,0  28.595    0  2.354  13.833   443  45.225   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    4,5   0,0  26.073    0  9.504  12.273   369  48.219  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006383 Porvoon kaupunginhallitus       298,3   0,0  28.564    0  2.463  13.821   441  45.290  2.5

                         006783 Raahen kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      250,4   0,0  34.822    0   467   2.209    0  37.497   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   34,4   0,0  27.741    0  2.257   6.736  1.895  38.628  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        67,0   0,0  27.292    0  2.257   4.754  1.895  36.198  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006783 Raahen kaupunginhallitus       351,9   0,0  32.694    0   983   3.137   547  37.360   2

                         006803 Raision kaupunginhallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   27,0   0,0  23.912    0    0   3.054  5.180  32.146   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    423,1   0,0  21.064    0  2.111   4.004   802  27.981   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006803 Raision kaupunginhallitus       450,2   0,0  21.235    0  1.984   3.947  1.065  28.231   2

                         006843 Rauman kaupunginhallitus

  201 Merenkulkualan perustutkinto       180,7   0,0  32.576  2.273  3.134   5.889  2.552  46.425   1
  214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast   49,6   0,0  35.162  2.194  3.033   5.699  2.470  48.560   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      510,0   11,8  28.205    0  2.134   6.060  2.526  38.925   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    214,9   0,0  19.549    0  2.181   2.840  2.551  27.121   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    183,4   0,0  24.223  1.623  2.819   6.147  2.557  37.369   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       35,6   0,0  25.586    0  2.375   6.563  2.580  37.104   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   11,3   0,0  26.699    0  3.898   5.675  2.706  38.979   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      164,4   0,0  25.075    0  3.661   5.330  2.542  36.608   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    3,0   0,0  40.000    0    0   4.030  20.429  64.459  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006843 Rauman kaupunginhallitus      1.353,1   11,8  26.694   604  2.603   5.441  2.580  37.922  8.5

                        006943 Riihimäen kaupunginhallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   10,5   0,0  16.591    0  1.349   3.588   767  22.295  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    247,1   15,6  19.752    0  1.581   4.203   898  26.434   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 26 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699 Muu kulttuurialan koulutus        101,6   0,0  23.765    0  2.966   2.797   857  30.385   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  006943 Riihimäen kaupunginhallitus      359,3   15,6  20.795    0  1.966   3.787   883  27.431  2.5

                         007343 Salon kaupunginhallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   99,7   0,0  23.429    0  1.735   2.468  1.083  28.715   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    337,0   0,0  22.734    0  1.665   2.410   612  27.421   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   10,8   0,0  32.568    0  1.694   2.235  2.038  38.535   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      516,6   0,0  33.441    0  1.740   2.296  2.094  39.571   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    2,5   0,0  20.444    0  4.172     0  1.357  25.973  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007343 Salon kaupunginhallitus        966,7   0,0  28.632    0  1.719   2.347  1.470  34.169  4.5

                        007403 Savonlinnan kaupunginhallitus

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    192,9   0,0  16.314    0  2.219   4.672  5.166  28.371   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      165,5   0,0  28.613    0  2.206   3.444  2.081  36.344   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007403 Savonlinnan kaupunginhallitus     358,5   0,0  21.995    0  2.213   4.105  3.741  32.054   2

                        007433 Seinäjoen kaupunginhallitus

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     58,3   5,2  23.004    0  4.269   8.149  6.194  41.615  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007433 Seinäjoen kaupunginhallitus      58,3   5,2  23.004    0  4.269   8.149  6.194  41.615  0.5

                         007583 Sodankylän kunnanhallitus

  105 Metsätalouden perustutkinto        31,3   0,0  89.143  9.696  10.710  18.395  7.235  135.179   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   0,4     0    0    0     0    0     0   0
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      104,0   1,0  34.148  1.813  2.682  10.783  1.794  51.220   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   63,6   0,0  12.187  1.461  2.042   3.869  2.931  22.490   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    101,2   2,1  12.334   944  1.471   2.965  1.843  19.557   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     51,6   0,5  60.666  3.650  5.398  14.398  3.612  87.724   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007583 Sodankylän kunnanhallitus       351,9   4,1  32.689  2.471  3.331   8.491  2.765  49.747   5

                         007653 Sotkamon kunnanhallitus

  105 Metsätalouden perustutkinto        53,1   0,0  51.991   650  10.164   9.064  8.901  80.769   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       14,5   0,0  65.033   813  12.715  11.339  11.135  101.034  0.5
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       11,4   0,0  23.668  3.000  3.241  10.086  3.654  43.649   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     58,8   7,2  22.579  2.841  3.069   9.551  3.461  41.500   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007653 Sotkamon kunnanhallitus        138,0   7,2  38.487  1.796  6.836   9.597  6.384  63.098  3.5

                        007773 Suomussalmen kunnanhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      101,4   0,0  23.346  1.655  3.366   6.355  3.625  38.346   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     72,0   7,4  26.986  1.377  3.519   3.449  3.838  39.168   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   13,8   0,0  20.084  1.281  4.409   4.380  5.221  35.375   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      66,2   2,9  16.775  1.070  3.683   3.658  4.361  29.546   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 27 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    0,5   0,0  28.098    0  3.428   4.390  1.970  37.886  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    11,0   0,0  13.411    0  1.637   2.095   942  18.084  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  007773 Suomussalmen kunnanhallitus      265,0   10,3  22.118  1.342  3.470   4.607  3.836  35.373   5

                        008373 Tampereen kaupunginhallitus

  105 Metsätalouden perustutkinto        87,4   0,0  54.924  3.873  6.403  12.461  5.554  83.215   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   63,5   0,0  31.568  1.489  2.370  11.720  3.302  50.449   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.782,5   88,1  29.314   308  2.119   3.939  3.157  38.837   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    528,8   0,0  17.924    0  3.254   2.258  2.426  25.863   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    278,0   6,8  23.547   425  2.352   4.177  3.276  33.777   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      115,1   0,0  24.880   370  2.349   4.822  3.271  35.692   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   67,2   0,0  33.301   131  2.707   2.838   809  39.786   1
  511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi   99,0   0,0  31.599   128  2.575   3.406   770  38.477   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus     1.326,2   2,5  29.653   121  2.416   3.196   722  36.109   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        47,3   0,0  23.489  2.797  2.335   5.214  3.253  37.089   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am    2,8   0,0  47.538    0   542  15.392    0  63.473   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  008373 Tampereen kaupunginhallitus     4.398,1   97,5  28.169   331  2.475   3.825  2.305  37.105   11

                         008533 Turun kaupunginhallitus

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   35,4   0,0  36.371    0  2.785   8.050  2.937  50.143   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.616,4   58,1  31.719    0  2.212   8.235  3.642  45.808   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    608,5   9,9  23.707    0  1.455   7.580  3.410  36.152   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    579,8   26,5  30.020    0  4.090  10.769  3.368  48.246   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      123,7   0,0  30.064    0  2.774   7.490  4.037  44.365   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   42,0   0,0  33.732    0  1.305   4.076  2.465  41.579   1
  511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi   21,4   0,0  28.614    0  2.504   9.478   603  41.198   1
  514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t    6,4   0,0  31.345    0  2.900   7.362  4.411  46.018  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      376,0   1,2  27.238    0  1.550   5.406  2.620  36.813   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        14,0   0,0  33.001    0  5.460   8.342  6.444  53.247  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   685,0   0,0  15.755    0  1.597    154  1.153  18.659   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    191,0   0,0   9.642    0   457    154  1.153  11.407   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  008533 Turun kaupunginhallitus       4.299,9   95,8  26.439    0  2.149   6.532  2.965  38.085   11

                        008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus

  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   23,7   0,0  62.007    0  1.894   7.652  6.548  78.102  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    230,1   0,0  23.517    0  1.191   2.569  2.277  29.554   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus     253,9   0,0  27.117    0  1.257   3.044  2.676  34.095  1.5

                         009053 Vaasan kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.302,5   41,0  29.194    0  1.333   2.766  2.307  35.599   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   82,8   0,0  27.649    0   976   2.127  1.629  32.382  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    850,3   2,0  18.405    0  1.143   2.262  1.514  23.324   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    686,3   28,0  24.974    0  1.949   3.327  2.297  32.548   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 28 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       80,0   0,0  24.657    0  1.926   4.037  2.022  32.643   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   15,0   0,0  27.260    0  1.855   6.089  1.684  36.889   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      502,9   3,4  27.431    0  1.861   6.441  2.759  38.492   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   143,0   0,0  19.888    0  1.861     0    50  21.800   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    137,5   0,0   9.944    0   379     0    71  10.395   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  009053 Vaasan kaupunginhallitus      3.800,5   74,5  24.601    0  1.464   3.062  1.999  31.126  8.5

                         000923 Vantaan kaupunginhallitus

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   139,2   0,0  32.571    0  4.841  11.551  6.257  55.220   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      765,9   10,8  27.613    0  2.299  14.432  4.287  48.630   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    261,6   16,2  27.874    0  3.846   6.499  5.095  43.314   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       63,0   0,0  18.283    0  4.471   3.882  5.179  31.816   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   11,0   0,0  26.012    0  3.535   6.600  4.461  40.609  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      305,0   0,0  28.634    0  2.440   4.505  3.907  39.486   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        74,8   0,0  33.384    0  1.573  13.345  5.275  53.578   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        157,5   0,5  23.794    0  1.587  13.467  4.532  43.381   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   554,0   0,0  17.642    0   599    32  2.009  20.282   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    129,0   0,0  18.194    0   508    46  2.283  21.031   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  000923 Vantaan kaupunginhallitus      2.461,4   27,6  24.995    0  2.142   7.800  3.889  38.826  9.5

                        009153 Varkauden kaupunginhallitus

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      304,0   13,0  26.834    0  2.648   3.336  3.608  36.426   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     84,4   3,5  22.893    0  3.352   4.486  4.658  35.389   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       40,5   0,0  16.664    0  2.801   4.418  3.727  27.611   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   25,0   0,0  30.476    0  4.977   6.551  7.139  49.143   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      99,5   0,0  23.030    0  3.761   4.950  5.394  37.135   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        32,5   0,0  34.500    0  1.953   5.599  5.355  47.406   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        74,8   0,0  43.726    0  2.441   6.997  6.692  59.855   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    95,0   0,0  15.954    0  2.179     0  5.402  23.535   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    28,5   0,0   9.134    0   596     0  5.402  15.133   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  009153 Varkauden kaupunginhallitus      784,5   16,5  25.486    0  2.767   3.741  4.716  36.710   9

                          009273 Vihdin kunnanhallitus

  699 Muu kulttuurialan koulutus        169,5   0,0  26.999    0  2.206   9.537  1.396  40.139   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  009273 Vihdin kunnanhallitus         169,5   0,0  26.999    0  2.206   9.537  1.396  40.139   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 29 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    160,0   0,4  19.969    0  3.053   5.214  3.878  32.113   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht    160,0   0,4  19.969    0  3.053   5.214  3.878  32.113   1

                        031636 Espoon seud.ammattikoul.yhtymä

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    745,5   43,2  24.068    0  2.221   4.091  2.117  32.497   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   22,4   0,0  21.392    0  2.057   2.577  3.894  29.920   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus     1.146,5   0,0  23.164    0  2.054   2.322  3.889  31.429   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031636 Espoon seud.ammattikoul.yhtymä   1.914,5   43,2  23.495    0  2.119   3.014  3.199  31.827   3

                        031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      229,3   0,0  18.625    0  1.381   4.579    0  24.585   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky     229,3   0,0  18.625    0  1.381   4.579    0  24.585   1

                        031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      634,5   0,0  32.770    0  1.049   2.576  2.173  38.569   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    898,0   0,4  19.545    0  1.249   1.320  2.157  24.270   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    258,0   1,5  28.612    0  2.985   7.332  1.941  40.870   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   27,9   0,0  23.533   361  1.424   3.640  2.095  31.054   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      597,8   0,0  25.364   301  1.376   3.060  1.980  32.081   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        20,2   0,0  50.483    0  1.515  11.257  2.554  65.809   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   23,4   0,0  75.959    0  1.197  16.046  2.235  95.436   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        133,5   0,0  29.027    0  1.696   6.120  1.993  38.837   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.   2.593,5   2,0  26.306    73  1.428   3.109  2.093  33.010   8

                        031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   67,3   0,0  14.952    0  2.488   4.014  4.507  25.960   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      622,1  107,1  29.628   949  2.485   7.111  4.487  44.661   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    207,5   21,6  24.919  1.045  2.468   4.257  4.375  37.064   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       52,6   0,0  26.418    92  2.509   4.703  4.547  38.269   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   2,5     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   356,5   0,0  24.626    0  2.383    80   552  27.640   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    64,0   0,0   5.203    0   474    80   552   6.308   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht   1.370,1  131,4  25.628   593  2.363   4.276  3.266  36.126   6

                        031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      200,7   4,6  30.934    0  2.027   9.368  5.374  47.703   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    260,5   3,5  19.987    0  1.725   2.322  3.227  27.261   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     76,1   10,1  21.741    0  2.004   2.594  3.594  29.933   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        85,5   0,0  32.547    0  1.917   8.482  4.828  47.774   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    68,0   0,0  26.975    0  3.414     0  1.395  31.784   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    25,5   0,0  21.529    0  3.470     0  1.147  26.147   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 30 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.    716,4   18,3  25.458    0  2.085   4.758  3.811  36.111   6

                        031046 Heinolan koulutuskuntayhtymä

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      185,2   38,4  29.986   340  2.154   5.820  3.426  41.726   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    148,4   9,0  20.867   354  2.165   2.533  3.298  29.217   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    144,8   23,0  23.438   870  2.142   5.753  3.375  35.578   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      17,7   0,0  21.689   591  2.497   5.484  2.782  33.043   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        129,5   0,0  30.361   648  3.114   7.019  3.399  44.542   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   184,0   0,0  23.023    0  1.823    239   552  25.637   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    20,0   0,0  24.195    0   777    79   552  25.603  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031046 Heinolan koulutuskuntayhtymä     829,7   70,4  25.409   405  2.205   4.024  2.670  34.713  6.5

                        031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   14,5   0,0  34.749    0  3.091  24.382  3.065  65.287   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      805,1   73,1  30.491  1.003  3.092   6.691  3.065  44.343   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    151,6   0,0  19.553    24  2.129   2.085  2.973  26.765  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    230,4   19,7  25.977  1.217  3.078   4.509  3.065  37.846   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       56,2   0,0  30.341  1.279  3.092   4.739  3.065  42.516   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   18,7   0,0  22.604    0  2.311   2.139  2.973  30.026  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      414,1   1,1  24.506    0  2.564   2.303  2.973  32.347  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   217,5   0,0  21.530    0  3.079    30   589  25.228   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    40,0   0,0  14.543    0  2.500    18   346  17.406   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä    1.948,5   94,0  26.458   597  2.882   4.294  2.705  36.936  7.5

                        031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht

  105 Metsätalouden perustutkinto        31,0   0,0  68.455  4.400  7.200   4.512  1.463  86.031   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      128,7   0,0  44.896  5.155  7.701  11.017  1.358  70.126   1
  203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk.     37,0   0,0  46.649  5.521  5.527   8.177  1.357  67.231  0.5
  215 Meijeriteknikon koulutus          8,3   0,0  46.547  5.540  5.546   7.760  1.554  66.947  0.5
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      196,8   0,0  28.621    0  1.207   2.267  1.325  33.420   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     8,7   0,0  41.380  6.940  8.083  12.035  1.463  69.900  0.5
  601 Käsi-&taideteoll. perustutk., artesa   16,5   0,0  26.710    0  2.014  20.333  1.401  50.459   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        97,4   1,0  36.576    0  1.292  10.469  1.379  49.717   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht    524,7   1,0  38.155  2.119  3.684   7.308  1.362  52.628  6.5

                        031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä

  105 Metsätalouden perustutkinto        37,7   0,0  64.342  8.109  13.661   7.069  3.013  96.194   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   3,1     0    0    0     0    0     0   0
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   63,5   0,0  27.104    0  3.247   7.775  3.013  41.138   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      467,2   43,0  27.121    0  2.476   5.792  3.013  38.402   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    142,0   13,4  38.269   864  3.911   9.719  3.012  55.774   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       36,9   0,0  25.149    0  2.113   5.361  3.013  35.636   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   429,5   0,0  26.420    0  3.365     0  2.090  31.875   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    155,0   0,0  11.538    0  1.474     0  2.722  15.734   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 31 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä   1.332,0   59,5  27.270   322  3.143   3.788  2.681  37.204   7

                        031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä

  105 Metsätalouden perustutkinto        80,8   0,0  44.102  5.289  13.538  11.076  6.329  80.334   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       46,8   2,2  37.371  3.664  5.469  10.790  6.310  63.604   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      391,3   20,6  28.136  1.057  1.601   8.338  2.247  41.380   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    243,6   13,5  26.071  1.359  3.239   3.293  3.948  37.909   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       81,5   0,0  26.464    88  3.560   5.539  2.990  38.641   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   15,0   0,0  27.759  1.381  4.770    927  4.790  39.626   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      115,2   0,4  20.563  1.490  4.654   5.130  4.793  36.631   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        198,3   0,4  27.850    65  5.482   5.558  3.958  42.914   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   295,5   0,4  26.824    0  1.400    34   775  29.033   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    25,5   0,0  34.956    0  1.367    55  1.213  37.590   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä   1.493,7   37,7  28.092  1.042  3.481   5.112  3.054  40.782   10

                        031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   35,9   0,0  28.675   824  3.139   6.586  1.858  41.080   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      619,7   38,3  28.391  1.601  3.177   6.741  1.638  41.548   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     93,2   0,0  14.163    0    61    457  1.556  16.237   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    553,1   21,1  23.988    0  1.949   4.051  2.824  32.812   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       33,2   0,0  23.037    0  2.421   7.304  1.670  34.432   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      12,9   0,0  14.240    0  1.526   3.154   853  19.774  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   271,0   1,0  18.418    0   917    181   245  19.762   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    111,5   0,0  57.464    0   168    563   759  58.954   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä   1.730,7   60,5  26.326   590  2.041   4.098  1.737  34.793  7.5

                        031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   35,4   0,0  31.314   402  1.481  42.997   784  76.979   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.420,8  115,5  29.386   860  1.772   6.943  3.134  42.095   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   52,0   0,0  34.425   234  1.804   1.097    41  37.601   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    280,1   2,9  16.824    0  1.341   3.305  1.244  22.715   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    643,8   36,0  25.969   723  1.714   4.636  3.576  36.617   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      169,5   0,0  25.071   947  2.221   3.527   872  32.639   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   85,5   0,0  27.044    94  2.053   2.299  3.926  35.416   1
  514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t    9,9   0,0  14.777   558  1.309   2.079   514  19.237  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      834,7   0,0  24.934   110  1.820   2.280  4.621  33.766   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   597,0   0,0  18.149    0  1.799    30  1.484  21.461   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    165,0   0,4  15.305    0  1.127    30  1.474  17.936   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä   4.294,0  154,9  24.912   461  1.744   4.214  2.936  34.267  10.5

                        031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       106,0   0,0  71.477  8.756  4.459  12.653  5.126  102.470   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       59,5   6,6  21.516  3.496  7.737   8.283  7.297  48.330  0.5
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   25,8   0,0  57.645  1.234  2.393  11.892  3.669  76.833   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      302,1   30,5  27.085   933  1.902   9.150  2.823  41.892   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 32 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    290,9   16,8  18.936   877  1.682   2.343  1.111  24.950   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     95,5   9,5  29.147   840  1.316   5.656  1.828  38.787   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      158,3   0,0  27.323    0  2.365   2.434  3.306  35.428  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   165,0   0,0  18.336    0  2.694    344  3.107  24.480   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    43,0   0,0  11.071    0  1.627    208  1.876  14.782   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.   1.246,3   63,5  27.803  1.432  2.467   5.279  2.841  39.822   8

                        031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      213,9   9,8  29.942  1.033  3.219   7.986  6.436  48.617   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     52,7   5,8  24.898  1.544  3.234   9.701  6.466  45.843   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   133,0   0,4  20.886    0  4.705    100  2.488  28.178   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    56,5   0,0  17.061    0  2.420    82  2.053  21.616   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.    456,1   16,0  25.123   663  3.555   4.906  4.746  38.993   4

                        031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.

  102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat    52,8   0,0  38.966  3.588  8.306  14.220   284  65.364   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        20,2   0,0  53.400  10.171  9.434   7.693  2.887  83.585   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      206,3   7,2  35.390  4.413  7.960   7.306   169  55.239   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   29,6   0,0  43.214   692  1.369   4.928  1.289  51.492   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      840,8   64,2  33.690   804  1.639   6.445  1.357  43.934   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    346,5   0,0  18.046    0  1.862   1.636   707  22.250   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    210,2   21,7  28.284  1.514  2.820   4.252  1.088  37.959   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       46,9   0,0  28.049   920  1.693   5.453  1.427  37.542   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   20,1   0,0  29.209    0  3.548   3.959  1.820  38.536   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      342,6   0,0  28.327    0  3.239   4.406  1.737  37.709   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        60,2   0,0  27.424    0  1.462   5.378  1.961  36.225   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        70,1   0,0  35.439    0  3.772   8.095    31  47.337   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   262,5   0,0  24.932    0  1.335    95   876  27.238   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    72,5   0,4  15.134    0   271    95   876  16.376   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.   2.581,9   93,6  29.298   916  2.677   4.729  1.113  38.733   14

                        031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.

  105 Metsätalouden perustutkinto        35,5   0,0  67.104  3.626  6.927  13.347  4.743  95.746   1
  117 Metsätalousins., amk-tutkinto       19,0   0,0  42.737  3.648  6.969  13.423  4.772  71.549   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      253,8   30,5  27.399    0  1.847   8.179  2.582  40.006   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   41,1   0,0  21.082    0  2.181   1.493  1.810  26.566   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    133,9   0,0  18.324    0  2.183   1.494  1.811  23.812   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     79,8   14,5  29.159    0  1.858   7.028  2.450  40.495   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       32,4   0,0  24.961    0  1.890   7.144  2.577  36.572   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,5     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   114,5   0,0  19.282    0  5.135     0   177  24.593   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    14,0   0,0  22.199    0  5.931     0   177  28.307   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.     724,1   45,7  26.411   273  2.914   5.329  2.117  37.045   9


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 33 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         052166 K-Suomen konservatorion ky

  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   14,5   0,0  43.460    0  1.620  10.731  12.877  68.689  0.5
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid   56,0   0,0  65.721    0  2.391  15.837  18.996  102.946  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  052166 K-Suomen konservatorion ky       70,5   0,0  61.122    0  2.232  14.782  17.732  95.868   1

                        031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      232,2   9,5  29.048  2.074  4.925  20.494  3.244  59.785   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   52,7   0,0  30.211    0  3.490  10.327  2.308  46.335   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      978,6   90,0  28.693    0  2.384   6.339  2.724  40.140   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   13,3   0,0  19.532    0  1.463   2.760  2.080  25.835  0.5
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    676,0   8,8  19.056    0  1.412   3.305  2.293  26.066   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    675,1   47,6  23.511   568  3.078   5.942  2.668  35.768   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      390,3   0,4  27.431    0  3.200   3.065  2.714  36.410   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        90,1   0,0  35.175  2.796  4.694  12.592  4.226  59.484   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus         0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    6,6   0,0   4.341    0  2.535   3.081  2.520  12.477  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   484,5   0,0  23.396    0   978    683  1.883  26.940   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    41,5   0,0  12.641    0   287    587  1.432  14.948   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht   3.641,4  156,4  25.047   307  2.441   5.630  2.567  35.992   10

                        031106 Kalajokilaakson koulutus.ky

  105 Metsätalouden perustutkinto        30,3   0,0  48.827  2.676  6.352  11.581  6.513  75.948   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       68,8   3,0  34.638  2.625  6.231  30.241  3.944  77.679   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   31,2   0,0  30.403    0  2.143    651  1.963  35.160   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      598,1   52,0  30.164  2.028  1.945   5.735  2.163  42.035   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    149,0   1,0  19.499    0  2.796   2.367  2.464  27.126   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    143,2   6,0  25.972  2.374  2.373  13.500  2.299  46.517   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       44,1   0,0  29.429  4.431  2.141   5.490  1.961  43.452   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      143,3   0,0  23.421    0  2.635   2.657  2.879  31.593   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        213,2   11,8  29.752  1.669  2.912   5.539  3.393  43.265   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031106 Kalajokilaakson koulutus.ky     1.421,5   73,8  28.479  1.665  2.604   7.017  2.633  42.398   9

                        031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      252,9   22,0  26.032    0  1.815   5.415  4.318  37.580   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     72,3   3,0  22.391    0  1.806   5.408  4.297  33.901   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.    325,2   25,0  25.222    0  1.813   5.414  4.313  36.762   2

                        052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      211,2   13,7  30.583    0  1.658   3.662  2.979  38.882   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    364,9   5,4  19.841    0  1.451   2.666  3.296  27.254   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     26,2   2,5  21.235    0  1.946   2.751  3.123  29.056  0.5
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       27,5   0,0  24.732    0  1.946   4.977  2.989  34.644  0.5
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   22,9   0,0  30.979    0  1.897   5.087  1.048  39.011   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      296,3   2,0  25.380    0  1.820   2.952  1.740  31.892   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 34 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    1,5   0,0  28.941    0  1.200   3.405  1.993  35.539  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky     950,6   23,7  24.417    0  1.650   3.105  2.671  31.844  5.5

                        031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       95,8   0,0  78.605  6.094  9.973  11.789  2.297  108.758   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        5,2   0,0  63.571  5.593  8.534  10.088  1.966  89.751  0.5
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       49,8   3,0  32.171  1.689  3.866  35.208  2.508  75.441   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   11,0   0,0  48.630  2.076  4.978   5.884  1.146  62.715   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      201,2   54,5  33.369  2.485  3.703  10.056  2.433  52.047   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     55,3   16,1  27.676  2.320  3.528   6.286  2.279  42.090   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    64,5   0,0  19.586    0  6.630     0    76  26.292   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    27,5   0,0   9.297    0   181     0    61   9.540   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky     510,5   73,7  38.728  2.642  5.134  10.526  1.940  58.971  7.5

                        031176 Kokemäenjokil.amm.koulut.ky

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   35,2   0,0  29.362   611  3.121   7.644  3.761  44.499   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      530,1   60,1  26.358   593  3.024   7.408  3.645  41.027   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    137,1   21,4  26.543   598  3.054   7.481  3.681  41.357   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031176 Kokemäenjokil.amm.koulut.ky      702,5   81,5  26.545   595  3.035   7.434  3.658  41.266   3

                        052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä

  105 Metsätalouden perustutkinto        38,5   0,0  50.742  2.600  9.201  18.581  2.034  83.158   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      112,4   10,9  30.894  1.583  5.606  11.313  1.239  50.634   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   25,1   0,0  45.670  1.247  2.431  11.039  2.101  62.486   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      753,5   18,1  25.649   375  2.508   6.422  1.420  36.373   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    460,7   0,0  20.774    0  1.511   3.775  1.254  27.314   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    228,0   13,0  27.268   467  2.591   5.635  1.442  37.403   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       29,5   0,0  25.072   677  2.428   5.368  1.442  34.986   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   17,3   0,0  28.391    0  1.688   5.541  1.330  36.950   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      258,2   0,0  28.568    0  2.505   5.011  1.248  37.333   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        147,5   0,0  35.606   358  2.129  16.352  1.254  55.698   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   383,5   0,0  18.729    0  2.203    330   364  21.626   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    145,5   0,0  17.887    0  1.195    330   364  19.776   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä     2.600,1   42,0  25.131   297  2.424   5.486  1.158  34.497   12

                        031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      375,2   43,7  27.290  1.043  2.149   5.853  3.327  39.662   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     51,0   17,5  28.190  1.556  3.118   5.861  3.327  42.052   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    47,0   0,0  23.016    0  2.256    84  3.291  28.647   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    29,5   0,0  13.622    0   974    84  3.225  17.906   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä     502,7   61,3  26.180   936  2.189   4.976  3.318  37.598   4

                        031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 35 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      310,9   37,3  24.642   210  1.403   4.922  4.397  35.575   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     45,8   3,2  21.778   209  1.402   4.917  4.393  32.699   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä     356,7   40,5  24.274   210  1.403   4.921  4.397  35.205   2

                        031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       88,9   4,6  24.998  1.397  2.740   8.724  2.264  40.123   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      205,2   12,3  30.335    0  2.553   6.293  2.287  41.468   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   57,1   0,0  36.751    0  3.241   5.733  3.658  49.383   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    255,5   2,0  19.961    0  1.774   2.691  1.928  26.355   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    113,1   6,9  28.665   530  3.924   7.281  2.241  42.641   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       45,8   0,0  20.921    0  3.654   6.108  2.233  32.915   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    3,7   0,0  27.345    0  1.985   3.869  2.373  35.571  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      268,0   0,0  24.670    0  1.695   4.483  2.246  33.094   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        122,4   1,6  27.812    0  2.972   5.700  2.245  38.728   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    87,5   0,0  25.874    0  2.272     0  2.586  30.732   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    14,5   0,0   8.948    0  1.184     0  2.556  12.688   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.    1.262,0   27,5  25.646   146  2.424   4.834  2.280  35.329  10.5

                        031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht

  105 Metsätalouden perustutkinto        38,4   0,0  59.814  5.397  10.577  14.439  1.830  92.058   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       0,0   2,0     0    0    0     0    0     0   0
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   29,4   0,0  41.658    0  2.569   6.603  1.613  52.443   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      349,8   4,5  25.871   304  2.528   6.186  1.773  36.662   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    215,8   2,6  21.164   191  2.937   3.965  1.628  29.885   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     97,9   12,8  26.535   280  2.573   4.676  1.615  35.679   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      196,8   0,0  27.575    87  2.864   3.560  1.785  35.872   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        7,5   0,0  87.090  3.661  2.612  10.359  1.640  105.363  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        92,5   0,0  25.633    0  3.656  10.742  1.708  41.738   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   108,5   0,0  26.275    0  3.509     0  2.556  32.339   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    24,5   0,0  14.683    0   991     0  2.556  18.230   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht   1.161,3   22,0  27.042   368  3.082   5.166  1.816  37.473  9.5

                        031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       79,7   5,3  29.203  1.082  6.050  10.495   567  47.398   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      637,5   37,4  24.079    0  2.289   6.676  3.170  36.214   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    154,2   9,4  22.736    0  2.122   3.022  3.132  31.012   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       24,1   0,0  25.356    0  2.164   5.009  3.085  35.614   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht    895,6   52,1  24.338    96  2.592   6.342  2.930  36.298   4

                        031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.

  105 Metsätalouden perustutkinto        25,2   0,0  61.232  2.843  6.193   9.298  5.428  84.994   1
  117 Metsätalousins., amk-tutkinto       46,5   0,0  33.403  2.843  6.193   9.298  5.428  57.165   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      115,0   11,5  33.136  6.236  4.123  10.341  5.160  58.996   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      537,8   34,0  31.250  3.471  2.177   6.242  2.976  46.116   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    203,0   8,5  26.975  2.799  3.074   4.534  3.691  41.073   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 36 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602 Viestintäalan perustutkinto       136,1   0,0  41.717  3.927  2.067   4.314  2.884  54.908   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   156,5   0,0  38.263  3.761  1.979   4.012  2.883  50.898   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        176,8   14,7  37.340  1.624  3.095   5.937  3.899  51.895   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   309,0   0,0  19.916    0  3.268    167  1.331  24.682   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    109,0   0,4  11.770    0   647    218  1.693  14.329   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.    1.815,2   69,3  30.247  2.626  2.717   4.669  3.009  43.269   10

                        031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       74,5   3,4  29.554  2.726  8.526   9.716  2.672  53.195   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      313,4   37,1  30.395  1.091  3.064   5.742  1.412  41.704   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    512,1   0,0  18.121    0  1.304   2.152   778  22.356   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     83,1   5,0  25.315  1.278  3.269   5.164  1.269  36.295   1
  601 Käsi-&taideteoll. perustutk., artesa   42,8   0,0  14.938  3.172  2.269   4.798  1.304  26.480   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        402,7   1,0  26.246    84  2.346   7.409  1.321  37.406   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    89,0   0,0  13.543    0  2.112     0   394  16.050   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    22,0   0,0  27.393    0  4.272     0   786  32.451   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht   1.539,9   46,5  23.466   533  2.507   4.705  1.160  32.371   8

                        031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky

  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     17,0   0,0  13.430   668    0   4.393  7.640  26.130  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky      17,0   0,0  13.430   668    0   4.393  7.640  26.130  0.5

                        031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   34,5   0,0  27.500    0  3.457  11.924  2.097  44.979   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      683,2   72,5  30.413   542  3.492   9.314  2.391  46.153   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    496,4   0,8  16.711   152  3.015   3.251  2.772  25.901   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    206,5   19,9  25.435   494  3.457   6.519  2.345  38.251   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       46,0   0,0  26.789   802  3.497   3.130  2.524  36.742   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    5,8   0,0  29.158    0  2.033   4.282  3.784  39.257  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      285,0   1,5  24.761   168  1.726   3.636  3.214  33.505   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   448,5   0,0  19.598    0  1.455     0   316  21.369   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    44,0   0,0  24.852    0   630     0   461  25.942   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky   2.250,2   94,8  23.831   281  2.694   4.863  2.125  33.794  8.5

                         031736 Mikkelin koulutusyhtymä

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       89,5   0,0  64.349  5.530  4.737   9.407  2.536  86.558   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      143,7   0,4  38.464  6.401  2.697  22.480  3.486  73.528   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      200,4   0,0  26.983    0   765   2.847  2.535  33.131   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    329,0   20,1  19.744    0  1.932   3.161  2.897  27.734   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    148,2   48,5  27.869    0  2.883   8.803  2.912  42.468   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   19,8   0,0  31.991    0  2.462   4.791  3.296  42.540   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      410,0   8,0  24.245   516  2.442   3.631  2.498  33.331   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        189,5   0,5  27.285    0  2.314   8.084  3.107  40.790   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    9,5   0,0  18.340    0  2.981    159  1.655  23.134  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    38,0   0,4   3.672    0   210     0  1.847   5.728  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 37 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031736 Mikkelin koulutusyhtymä       1.578,0   78,2  27.498  1.031  2.252   6.406  2.779  39.966   9

                        031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      288,7   51,0  28.139   399  1.483   5.927  2.645  38.594   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    393,5   6,4  14.065    44  1.406   3.446  3.906  22.866   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     74,7   16,3  23.990   176  1.421   4.641  2.370  32.599   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       37,9   0,0  27.536   694  1.555   5.533  2.517  37.835   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   3,6     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh    794,9   77,5  20.753   216  1.443   4.559  3.237  30.209   4

                        031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       83,6   5,8  36.341  1.316  4.436  11.523  3.457  57.072   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      491,4   36,4  31.187  3.048  2.347   7.481  3.203  47.265   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    132,6   18,6  33.008  5.647  2.838  10.044  8.317  59.855   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       14,2   0,0  36.037  1.545  2.546   7.392  3.492  51.012   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  699 Muu kulttuurialan koulutus        45,2   1,0  31.075   286  6.018  10.473  3.231  51.082   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   250,0   0,0  14.886    0  1.099     0  1.888  17.873   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    40,0   0,0  12.090    0   714     0  2.785  15.589   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.    1.057,2   61,9  27.307  2.263  2.377   6.197  3.543  41.686   7

                        031266 Oriveden amm.oppil.kuntayhtymä

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       86,7   13,0  26.443   763  3.935   7.476  10.360  48.978   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     25,8   6,6  22.461  1.369  3.940   7.491  10.339  45.601   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031266 Oriveden amm.oppil.kuntayhtymä    112,5   19,7  25.529   902  3.936   7.480  10.356  48.203   2

                        031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht

  105 Metsätalouden perustutkinto        78,6   0,0  44.779  4.150  8.416   9.289  13.636  80.270   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      201,0   7,0  34.880  3.430  5.450  10.297  8.240  62.297   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   120,9   0,0  29.518  1.902  2.454   4.793  3.395  42.062   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     2.478,7  100,8  25.904   818  2.097   4.079  3.144  36.042   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    396,7   8,1  18.118    0  1.258   1.194  2.879  23.448   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    585,2   36,9  22.071   950  2.571   4.066  3.539  33.197   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      150,0   0,0  23.210  1.754  2.399   4.163  3.904  35.430   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   106,2   0,0  26.646   515  2.231   1.766  3.624  34.782   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      783,6   2,1  20.472   396  1.714   1.357  2.784  26.723   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        6,2   0,0  36.692    0  1.929   4.494  4.065  47.180  0.5
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   25,5   0,0  31.024    0  1.897   4.391  3.973  41.286   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        180,7   0,0  24.877    0  2.049   4.773  4.325  36.023   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   872,5   1,2  21.275    0  3.526    46   788  25.634   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    148,0   0,8  18.147    0   918    85  1.467  20.616   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht   6.134,4  157,1  24.051   727  2.419   3.142  3.116  33.455  13.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 38 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       156,3   0,0  66.679  3.802  3.969   9.300  3.258  87.007   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        37,1   0,0  68.788  4.790  10.052   5.344  4.927  93.901   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      158,0   16,0  41.976  2.863  5.575  11.184  3.239  64.837   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   27,3   0,0  67.969  2.771  3.008   6.055  2.845  82.648   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.763,2  260,8  30.533   635  2.506   5.245  1.725  40.643   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    286,7   12,2  24.546   951  2.435   4.982  1.489  34.403   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    671,0   86,4  27.305   641  2.675   5.631  1.472  37.726   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      126,3   0,0  24.929   533  2.327   4.780  1.231  33.801   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    6,2   0,0  29.488   469  4.953   6.666  3.929  45.511  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      207,0   14,3  23.034   191  3.344   6.720  2.352  35.642   1
  602 Viestintäalan perustutkinto       245,5   0,0  43.349    10  3.214   9.863  4.539  60.975   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        252,6   22,5  31.748   363  2.279   5.172  1.675  41.237   1
  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   44,5   0,0  67.819  4.621  15.021  16.359  3.716  107.536   1
  716 Hum.alan amk-tutk: kulttuurit., nuor   57,0   0,0  10.217   300   745    866   308  12.436   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    7,0   0,0  26.719    0  4.116    861  1.772  33.469  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   550,5   0,4  19.036    0  2.110    176   124  21.446   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    84,5   0,0  19.036    0  2.110    176   124  21.446   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.    4.681,3  412,9  30.615   758  2.848   5.277  1.755  41.253   16

                          031276 Pirkanmaan amm.koul.ky

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      739,3   90,9  26.992   813  3.130  15.107  5.135  51.177   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    462,5   54,7  27.045   301  2.274   8.784  1.865  40.269   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        34,0   0,0  26.544  1.598  2.505  10.115  3.553  44.314   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   13,0   0,0  29.752  1.791  2.807  11.338  3.982  49.670   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        189,3   11,1  27.238  1.640  2.570  10.380  3.646  45.474   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus  1.795,0   0,0  22.920    0  2.174    89    83  25.267   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    350,0   1,7  17.685    0  1.390    247   230  19.551   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031276 Pirkanmaan amm.koul.ky       3.583,2  158,5  24.069   315  2.334   5.005  1.605  33.328   7

                        031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht

  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    359,0   2,0  26.655    0  1.848   2.269   932  31.704   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     98,4   26,2  31.050  3.389  4.224   7.558  1.677  47.896   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht    457,4   28,2  27.600   729  2.359   3.407  1.092  35.188   2

                        031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   20,6   0,0  30.845    0  2.203   5.046  1.126  39.221   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      312,4   26,7  29.115   650  2.203   6.222  1.126  39.315   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus     99,5   5,5  22.207   650  2.203   3.782  1.126  29.968   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     83,9   3,2  24.003   650  2.203   1.922  1.126  29.904   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       18,3   0,0  22.626   650  2.203   1.922  1.126  28.527   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,4     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht    534,9   35,9  26.871   625  2.203   4.900  1.126  35.725   5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 39 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.

  105 Metsätalouden perustutkinto        86,3   0,0  53.130  5.835  6.163   9.020  1.346  75.494   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      225,1   9,3  43.134  2.483  4.522  12.726  3.884  66.750   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      110,4   0,0  26.240    0  1.194   3.454  3.312  34.199   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    800,7   20,1  18.186    61  1.757   2.410  2.710  25.124   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    397,2   0,0  26.254    0  1.768   3.245  2.111  33.378   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   69,7   0,0  29.722    0  1.995   2.089  1.884  35.691   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      723,4   0,0  24.906    1  1.965   2.003  1.849  30.725   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.   2.413,0   29,5  25.809   461  2.218   3.663  2.418  34.569   7

                        031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      238,8   39,3  31.123  3.040  5.268   5.963  6.850  52.245   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   52,0   0,0  26.323   491  1.990   4.529  4.741  38.073   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.542,6  100,5  27.895   312  2.295   6.070  5.332  41.903   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    367,7   27,2  24.425   517  2.304   7.196  5.738  40.181   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      107,5   0,0  26.580   331  2.036   3.791  4.851  37.589   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   481,5   0,0   8.452    0  1.988     0  1.672  12.113   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    124,0   0,0  33.547    0  3.781     0  1.671  38.999   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.   2.914,3  167,1  24.673   500  2.537   4.830  4.719  37.260   7

                        031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       71,5   0,4  33.370  3.720  8.455  13.124  5.677  64.346   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   74,1   0,0  36.003    0  4.606  10.816  4.833  56.257   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.543,1  107,3  29.092    3  3.656   9.211  4.848  46.810   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    579,7   0,0  19.879    0  1.639   2.126  2.439  26.084   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    826,9   57,1  23.669    3  3.181   7.964  4.033  38.850   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.      152,6   0,0  33.385    0  2.411   3.510  3.068  42.373   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   27,0   0,0  29.823    0  2.504   3.694  3.145  39.166   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      398,0   2,0  28.314    0  2.479   3.776  3.178  37.746   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        52,5   0,0  30.446   785  2.076  10.766  7.315  51.389   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        271,6   1,0  24.980   322  2.048   7.201  7.227  41.779   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus   15,0   0,0  25.163    0  4.064   9.375  5.242  43.843  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   852,5   0,0  21.392    0  1.556    156   702  23.807   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    185,0   5,4  16.867    0   815    273  1.224  19.180   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni   5.050,0  173,3  25.414    80  2.732   5.695  3.577  37.497  12.5

                         031336 Raahen koulutuskuntayhtymä

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       77,5   2,7  22.058  3.075  6.780   9.994  5.744  47.650   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      583,5   22,9  27.591    0  2.273   4.853  1.557  36.275   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     91,9   5,4  24.948    0  2.225   4.837  1.552  33.561   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       48,7   0,0  27.241    0  2.248   4.857  1.559  35.904   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   2,1     0    0    0     0    0     0   0
  602 Viestintäalan perustutkinto        11,6   0,0  26.991    0  3.268   5.754  3.049  39.062  0.5
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am   23,3   0,0  30.109    0  3.268   5.754  3.049  42.180  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        49,1   0,0  27.040    0  3.381   4.154  3.049  37.624  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 40 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031336 Raahen koulutuskuntayhtymä      885,9   33,2  26.841   269  2.762   5.299  2.065  37.236  5.5

                        031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      318,2   30,7  27.148    0  2.399   6.118  3.308  38.973   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    141,2   6,9  24.296    0  2.607  13.327  3.308  43.537   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   158,5   0,0  13.490    0  1.891    437  3.158  18.975   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    30,5   0,4   9.189    0  2.584    451  3.207  15.431   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä     648,5   38,0  22.344    0  2.329   6.033  3.266  33.972   4

                        031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   33,4   0,0  43.868    0  2.369   6.092  3.774  56.104   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      401,4   38,7  30.189    0  2.369   7.488  3.774  43.820   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    123,2   9,0  26.994    0  2.369   3.836  3.774  36.974   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        27,5   0,0  41.366    0  2.369   7.674  3.774  55.183  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   125,5   0,0  24.426    0  2.900    240   253  27.819   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    23,5   0,0  25.727    0  1.718    374   394  28.213   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky     734,5   47,7  29.566    0  2.439   5.353  3.065  40.423  5.5

                        031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       124,7   0,0  74.534    5  3.242  19.376  1.703  98.861   1
  117 Metsätalousins., amk-tutkinto       20,9   0,0  44.883    0  5.422   6.050  1.791  58.146   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      121,9   17,5  37.163  2.964  5.584  19.563  2.600  67.874   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   89,2   0,0  26.629    0  3.271   6.898  1.992  38.789   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus     1.112,9   47,8  26.536   944  1.796   4.535  1.500  35.312   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    324,3   4,6  20.000    0  1.394   2.769  2.212  26.375   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    607,7   36,1  27.018   901  3.683   5.545  1.554  38.700   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       74,5   0,0  22.857    0   898   5.232  1.811  30.798   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   21,0   0,0  23.396    0  2.109   2.303  1.824  29.632   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      344,3   3,3  23.884    0  2.215   2.413  2.025  30.537   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   372,0   0,0  21.961    0  4.294    67   438  26.759   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    97,0   0,0  16.351    0  1.449    36   284  18.120   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.    3.310,7  109,5  27.112   592  2.655   4.880  1.552  36.791   12

                        031376 Salon seudun amm.oppil.kuntayh

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   27,0   0,0  60.328    0  2.142   5.395  2.609  70.474   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      555,5   7,6  25.832    0  2.142   5.827  2.609  36.411   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    153,0   12,6  22.662    0  2.345   5.907  2.857  33.771   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       46,9   0,0  25.004    0  2.186   5.507  2.663  35.360   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        164,8   11,0  31.353    0  2.973  14.332  2.274  50.933   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   246,0   0,0  21.594    0  2.344    169  1.719  25.826   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    47,5   0,0  13.430    0  1.361    179  1.330  16.301   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031376 Salon seudun amm.oppil.kuntayh   1.241,0   31,3  25.581    0  2.289   5.607  2.372  35.850   7


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 41 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky

  105 Metsätalouden perustutkinto        37,2   0,0  51.971  4.929  7.646   7.989  4.768  77.303   1
  117 Metsätalousins., amk-tutkinto       38,0   0,0  51.156  3.953  6.151   7.524  4.491  73.275   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       91,0   0,0  38.445  1.862  3.301   5.316  3.205  52.129   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       67,2   0,0  22.808    0  1.582   3.073  1.439  28.902   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    335,3   0,0  18.430    0  1.874   3.247  2.328  25.880   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     58,3   0,0  22.015   398  4.116   3.894  3.390  33.813  0.5
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   25,0   0,0  28.740    0  2.393   2.992  2.331  36.456   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      494,8   0,0  28.314    30  2.562   3.447  2.032  36.384   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        2,9   0,0  52.593    0  4.689   8.794  5.194  71.271  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        77,9   2,0  34.014    0  4.213   7.907  4.666  50.801  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    6,0   0,0   8.530    0  7.884   1.851   392  18.656  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky    1.233,9   2,0  27.524   439  2.845   4.071  2.561  37.441   9

                        031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   68,2   0,0  42.855    0  1.322   3.044  1.063  48.285   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      848,5   91,4  30.556   510  2.898   6.672  2.333  42.970   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    280,9   12,4  25.476   555  3.109   8.164  2.282  39.587   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       72,4   0,0  25.917   209  2.776   6.384  2.239  37.524   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   202,0   0,0  20.885    0  2.814    388  2.233  26.321   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    111,5   0,0  11.242    0   215    388  2.235  14.081   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.    1.583,6  103,8  27.380   381  2.663   5.523  2.245  38.192   6

                        031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       28,1   0,8  19.594  1.505  5.207   4.987  4.695  35.988   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      267,0   10,1  33.911  1.714  2.312   4.751  4.503  47.191   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    127,9   7,8  29.146  1.654  3.792   4.985  4.714  44.291   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      42,8   0,0  31.877  1.478  5.136  12.575  4.631  55.697   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        4,1   0,0  41.969  3.362  4.093  14.842  4.513  68.780  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        141,9   53,5  39.842  3.192  3.886  14.090  4.284  65.292   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   165,5   0,0  17.789    0  4.637     0    14  22.441   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    64,0   0,0  10.639    0  1.137     0    45  11.821   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.     841,5   72,4  28.703  1.476  3.420   5.522  3.289  42.410  7.5

                        031536 Sisä-Savon koulutuskuntayhtymä

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       30,3   1,7  39.270  2.970  10.988  28.393  3.973  85.594  0.5
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       58,9   12,8  35.075   944  2.999   7.991  3.973  50.982  0.5
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     47,2   4,6  29.212  1.219  2.974   5.894  3.973  43.273  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031536 Sisä-Savon koulutuskuntayhtymä    136,5   19,2  33.978  1.490  4.766  11.799  3.973  56.005  1.5

                        031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   15,5   0,0  39.400  3.632  4.520  26.556  9.709  83.817   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       71,5   3,0  54.149  2.181  4.917  27.393  10.103  98.742   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 42 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     30,5   3,0  29.544  1.982  4.620  26.786  10.005  72.937   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten    117,5   6,0  45.805  2.320  4.788  27.125  10.025  90.063   3

                        031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland

  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   10,6   0,0  42.032  2.384  3.810   5.718   150  54.095   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      207,1   0,0  28.473   985  3.758   5.800   146  39.162   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     70,9   0,0  25.704  1.584  3.700   5.557   145  36.691   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      12,2   0,0  31.771  1.668  3.545   5.439   142  42.564   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        46,5   0,0  32.293    0  1.808  11.291   193  45.585   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        40,3   0,0  31.851    0  1.783  11.139   192  44.964   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland     387,9   0,0  29.254   934  3.302   6.956   156  40.603   6

                        031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       51,5   3,1  48.860  3.149  11.455  39.879  12.948  116.292   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      104,0   1,2  25.093    0  2.724  12.916  6.673  47.406   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    163,1   4,2  21.870    0  1.845   5.003  5.262  33.979   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       37,1   0,0  24.919    0  2.567  10.224  6.287  43.997   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        24,5   0,0  29.405    0  2.587  17.142  6.337  55.470   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes    380,5   8,6  27.194   427  3.506  13.188  6.859  51.174   5

                        031406 Suomenselän amm.oppil.kuntayht

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      188,5   8,5  24.329  2.120  2.877   5.583  4.588  39.497   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     73,5   3,2  20.516  1.712  2.881   5.589  4.555  35.253   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    4,5   0,0  19.662    0  2.325   1.443  1.676  25.106  0.5
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus     4,0   0,0  13.713    0  1.483   1.445  1.679  18.320  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031406 Suomenselän amm.oppil.kuntayht    270,5   11,8  23.057  1.942  2.849   5.455  4.487  37.790   3

                        031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       57,1   0,0  30.089  2.136  8.890  12.975  10.184  64.275   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      290,6   8,9  22.799    56  2.917   5.003  3.585  34.360   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    166,5   0,0  18.774    41  3.205   4.970  5.131  32.121   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    155,4   4,1  25.861   942  3.249   4.718  4.626  39.396   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       43,6   0,0  24.287   190  2.873   5.002  3.695  36.046   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      37,3   0,0  30.681   965  3.535   4.440  5.852  45.472  0.5
  602 Viestintäalan perustutkinto        8,3   0,0  28.865   228  1.474   2.358  2.874  35.797  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        120,7   2,9  31.375   375  3.256   8.327  6.243  49.575  0.5
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    61,5   0,0  23.146    0  2.699    13  2.073  27.932   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    29,5   0,0  14.777    0  1.970    13  2.073  18.833   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä     970,9   16,0  24.295   395  3.380   5.322  4.680  38.072  8.5

                        052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.

  104 Metsäkoneenkuljett. koulutus       23,4   0,0  91.274   769  7.735  18.357  3.431  121.566   1
  105 Metsätalouden perustutkinto        4,0   0,0  78.093   735  5.914  14.036  2.683  101.462  0.5


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 43 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       89,0   17,5  42.104   742  8.511  18.353  3.529  73.239   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      455,2   40,4  38.229   820  2.695   6.843  3.465  52.052   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     77,6   12,7  43.857  1.012  4.102  10.396  3.432  62.800   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       50,5   0,0  28.535  1.014  2.479   2.814  3.465  38.307   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   25,4   0,0  29.218    0  4.331   2.935  3.448  39.933   1
  511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi    0,5   0,0  43.730    0  4.719   9.132  3.129  60.710  0.5
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      278,6   7,0  29.504    97  4.533   4.468  3.460  42.061   1
  602 Viestintäalan perustutkinto        14,9   0,0  41.641    0  2.257  21.880  3.427  69.206   1
  603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k   22,6   0,0  43.770    0  1.326  14.882  15.872  75.850   1
  614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid    7,6   0,0  11.203    0   341     0  4.081  15.625   1
  615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am    2,9   0,0  29.079    0  2.037  18.217  2.504  51.837  0.5
  699 Muu kulttuurialan koulutus        26,6   0,0  32.720   675  5.879  12.748  4.314  56.335  0.5
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.   1.079,5   77,7  37.150   588  3.927   7.936  3.745  53.346   12

                        052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk

  702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus   10,3   0,0  28.312  7.572  7.191     0  5.095  48.171   1
  799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus    0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk     10,3   0,0  28.312  7.572  7.191     0  5.095  48.171   1

                        031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht

  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       6,4   0,0  83.698  13.575  5.510  99.050   350  202.184   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   25,6   0,0  36.560    0  1.929   8.681  1.910  49.080   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      267,5   31,5  33.277    0  1.871   8.422  1.853  45.423   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     63,5   7,1  27.205    0  1.945   8.558  1.887  39.595   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    70,5   0,0  21.522    0  1.911     0   223  23.656   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    51,5   0,0  10.441    0   316     0   128  10.885   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht    485,0   38,7  29.190   180  1.773   7.534  1.421  40.097   6

                        031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      386,4   46,6  24.736    0  3.059   5.126  3.940  36.862   1
  311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj   30,1   0,0  15.928    12  2.662   3.247  3.458  25.307   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    262,7   26,1  16.458    13  2.750   3.355  3.594  26.170   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     88,3   10,6  20.870    0  3.112   4.217  3.866  32.065   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       90,6   0,0  23.209   134  2.878   5.580  4.102  35.903   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   1,4     0    0    0     0    0     0   0
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky    858,3   84,9  21.333    18  2.937   4.472  3.827  32.588   5

                        031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      288,1   20,2  26.935  1.009  2.985   5.560  3.806  40.296   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    134,0   15,6  27.032  1.055  3.790   5.098  4.483  41.458   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       35,4   0,0  26.889  1.008  2.981   5.552  3.801  40.231   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,    9,3   0,0  22.366  1.116  4.907   4.430  5.419  38.238   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      110,9   1,6  22.431  1.116  4.908   4.432  5.421  38.307   1
  699 Muu kulttuurialan koulutus        173,6   5,0  28.594  2.481  3.113   8.146  6.425  48.759   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   101,0   0,0  15.341    0  1.748     0  3.608  20.697   1


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 44 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    36,5   0,0  21.713    0  2.473     0  5.066  29.253   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh    889,0   42,5  25.131  1.162  3.230   4.983  4.667  39.172   8

                        031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky

  105 Metsätalouden perustutkinto        70,6   0,0  41.325  3.341  9.444  16.135  6.748  76.993   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      283,5   16,0  28.432  1.648  3.712  13.933  6.873  54.598   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky    354,2   16,0  31.004  1.986  4.855  14.373  6.848  59.066   2

                         031466 Västra Nylands yrkesskola

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      187,1   18,6  31.080  1.003  2.858   7.989  7.608  50.538   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     46,1   5,1  30.610   831  2.558   6.346  6.809  47.154   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       20,0   0,0  30.326   751  2.805   3.795  7.467  45.143   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,4     0    0    0     0    0     0   0
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   162,0   0,0  18.246    0  3.110     0  2.223  23.579   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    20,0   0,0   5.647    0   542     0   631   6.821   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031466 Västra Nylands yrkesskola       435,3   24,2  25.051   554  2.811   4.282  5.192  37.891   5

                        031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä

  102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat    53,6   0,0  41.384  8.364  5.607  14.744  1.368  71.467   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus       25,4   0,4  21.784  8.354  5.600  14.726  1.366  51.829  0.5
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   27,4   0,0  33.654   383  1.790   4.192  2.319  42.337   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      559,6   47,2  26.699   474  1.908   6.212  2.200  37.493   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    157,4   12,0  22.892  1.328  1.974   6.403  2.121  34.719   1
  502 Kauneudenhoitoalan perustutk.       49,8   0,0  19.578   421  1.797   3.612  2.329  27.736   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus       0,0   0,0     0    0    0     0    0     0   0
  699 Muu kulttuurialan koulutus        46,9   0,0  24.082   447  1.794   7.784  2.325  36.432   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    94,0   0,0  21.144    0  3.264     0   272  24.680   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    86,5   0,0   7.147    0   552     0   311   8.010   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä   1.100,8   59,6  24.486  1.079  2.179   5.732  1.830  35.307  8.5

                        031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym

  105 Metsätalouden perustutkinto        51,0   0,0  71.393  1.164  8.831  17.821  2.689  101.897   1
  199 Luonnonvara-alan muu koulutus      144,8   3,6  31.123  2.294  6.329  10.110  2.689  52.545   1
  202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan   36,2   0,0  31.487    0  3.764   7.303  2.689  45.242   1
  299 Muu tek. ja liikent. koulutus      507,5   22,1  22.601   818  2.481   6.642  2.689  35.231   1
  399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus    273,5   2,0  19.132    13  2.367   3.230  2.689  27.431   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus    107,4   12,9  31.673   638  2.554   6.258  2.689  43.812   1
  503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid.,   22,8   0,0  22.979    0  2.045   1.769  2.688  29.481   1
  599 Muu sos. ja terv.alan koulutus      262,5   0,0  22.932    0  2.055   1.772  2.689  29.448   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus   197,0   0,0  21.757    0  2.498     0  1.209  25.464   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    68,0   0,0  14.892    0  1.412     0  1.231  17.535   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym   1.671,0   40,7  24.683   526  2.908   4.830  2.455  35.403   10


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 45 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        031496 Åbolands Yrkesskola samkommun

  299 Muu tek. ja liikent. koulutus       85,6   6,8  34.702  3.807  3.380  10.860  8.607  61.357   1
  499 Matk., ravit., talousal. koulutus     58,0   8,4  34.157  3.545  3.442  10.693  8.514  60.350   1
  801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus    39,5   0,0  16.918    0  2.920     0    0  19.838   1
  802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus    18,5   0,0  19.219    0  1.417     0    0  20.636   1
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  031496 Åbolands Yrkesskola samkommun     201,6   15,2  29.642  2.637  3.128   7.689  6.105  49.200   4


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 46 *** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

     VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
                   Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
                             Joista          Oppilas-   Kiin-
                        Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä Yksi-
  Porrastustekijä               määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk köitä
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- --------- ------
  Raportti yhteensä            174.032,9 7.094,6  26.792   714  2.486   5.328  2.858  38.177 912.5
  ======================================== ========= ======== ========= ======== ======== ========= ======== ========= ======