KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K02Z6YA ***

         VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA KOULUTUSALOITTAIN
             Mukana vain kuntien ja kuntayhtymien koulutus. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
                            Joista          Oppilas-   Kiin-
                       Opisk.- erityis-  Opetus Majoitus  huolto  teistöt Hallinto Yhteensä
       Koulutusala            määrä  oppil. mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           4 Kunnat ja kuntayhtymät

       1 Luonnonvara-ala        5.974,7  249,6  41.739  3.449  5.987  12.391  4.220  67.786
       2 Tekniikka ja liikenne    49.959,8 3.025,3  28.910   518  2.275   6.605  3.063  41.370
       3 Hallinto ja kauppa      20.436,5  244,6  19.824    77  1.738   2.974  2.171  26.784
       4 Matk., ravits., talous    17.177,3 1.290,5  26.144   651  2.682   5.872  3.061  38.410
       5 Sosiaali ja terveys     25.471,2   86,8  26.749   180  2.287   4.222  2.479  35.917
       6 Kulttuuri           7.432,5  155,9  32.401   676  2.531   8.380  3.667  47.655
       7 Vapaa-aika ja liikunta     140,6   0,0  31.949  2.142  6.352   6.725  2.445  49.613
       ----------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       4 Kunnat ja kuntayhtymät   126.592,8 5.053,0  27.447   546  2.441   5.817  2.890  39.142

       ----------------------------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ---------
       Raportti yhteensä       126.592,8 5.053,0  27.447   546  2.441   5.817  2.890  39.142
       ============================= ========= ======== ========= ======== ======== ========= ======== =========