KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K03Z6YL ***

            AMMATILLISTEN ERIKOISOPPILAITOSTEN KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA

                                Opis-            Kiin-
                            Omis- kelija-  Opetus Majoitus  teistöt Hallinto Yhteensä
       Laitos                   taja  määrä mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk mk/opisk.
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------
       A.Ahlström Oy teoll.oppilaitos        1   33,0  12.914    0     0   480  13.394
       ABB Business School              1   47,0  70.807    0   6.030  20.858  97.695
       ABB Industry Oy:n amm.oppil.         1   22,0  105.000    0   1.818  17.682  124.500
       Aker Finnyards Oy koulutusk.         1   45,0  16.762    0   1.304  5.374  23.441
       Askon ammattioppilaitos            1   85,0  23.824    0     0   294  24.118
       AVA-instituutti                1   25,0  125.400    0     0  13.280  138.680
       Elintarviketeoll.oppil. MERA         1   27,0  53.855    0   6.570  6.263  66.688
       Enso Oy teollisuusoppilaitos         1  240,0   8.130  1.208    858  4.904  15.100
       Finnair Pori                 1   48,0  396.147  21.716  29.863  12.820  460.547
       Finnairin Ilmailuopisto            1  391,0  155.930    0  12.090  6.079  174.099
       Heikki Huhtamäen teoll. oppil.        1  160,0     7    0     0   101    108
       Hgin kaup. liikennealan oppil.        3   40,0  35.654    0   6.051  7.377  49.082
       Jollas-opisto                 1  210,0  105.740  1.399   9.551  3.127  119.816
       K-instituutti                 1  159,0  95.849    0  25.013  42.036  162.897
       Kone Oy:n teollisuusoppilaitos        1   58,0  34.643   719  10.321  5.028  50.712
       Konecranes Nosturi-instituutti        1   32,0  54.917    0   4.510  14.026  73.452
       Kvaerner Masa-Yards t.oppil.         1   29,0  66.342    0  12.910  2.990  82.243
       Lihateollisuusopisto             1   11,0  47.864    0  22.723  16.215  86.802
       Metsä Instituutti SILVA            1  207,0  56.307    0     0  2.003  58.310
       Outokumpu Oy:n koulutuskeskus         1   51,0  18.974    0   4.717  4.076  27.766
       Oy Nokia Ab teoll.oppilaitos         1  780,0  26.483    0   1.428   387  28.298
       Oy Turun Sanomain amm.oppilait        1   12,0  54.858    0   8.000  1.940  64.798
       Porin teollisuusoppilaitos          1   26,0  46.211    0  19.973  7.851  74.035
       Radio-ja televisioinstituutti         1  102,0  125.676    0  27.602  16.115  169.394
       Rakennusteol.Koulutusk. RATEKO        1   17,0  155.917    0     0  83.157  239.074
       Rautaruukin teollisuusoppilait        1  146,0  57.759    0   7.506  6.492  71.758
       Sanomain ammattioppilaitos          1   30,2  75.689    0  29.901  27.602  133.192
       Sisun teollisuusoppilaitos          1   62,0  40.102    0   2.227  4.396  46.724
       Suomen Spar Oy koulutus            1 1.448,0   3.100   562    143  1.576   5.381
       Suomen Trikoon amm.kurssikoulu        1   69,0   4.637    0    577    0   5.214
       Tampellan teollisuusoppilaitos        1   54,0  69.079    0  23.054  4.668  96.801
       Teollisuuden oppimispaikka          1   53,0  94.054    0  18.869  12.209  125.131
       Toyota ammattioppilaitos           1   17,0  80.073    0  25.021  15.895  120.988
       UPM-Kymmene Oy Kymin teoll.ol.        1   72,0  35.804   843  12.984  3.586  53.218
       UPM-Kymmene Oy teol.ol.Lotila         1  239,0  42.715  2.628   4.697  5.124  55.165
       Vakuutusalan koulutuskeskus          1 1.279,0   1.507    0    216   227   1.950
       Valmet Automotive Oy:n teoll.o        1   7,0  134.883    0  54.323  33.981  223.187
       Wärtsilä Vaasan konepajakoulu         1   26,0  95.727    0   2.092  9.052  106.871
       ----------------------------------------    --------- --------- -------- --------- -------- ---------
       Raportti yhteensä                6.359,2  37.317   498   4.266  4.236  46.317
       ========================================    ========= ========= ======== ========= ======== =========