1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           1
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     348.0    369.1   -5.7                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3645      0    0.0     10     0    0.0     13   -17.0
 - omat tilat (m2)                3645      0    0.0     10     0    0.0     8   23.8
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         10290810  11265449   -8.7   29571   30523   -3.1   29647   -0.3
 - henkilöstömenot              7355141   8952549   -17.8   21135   24256   -12.9   20669    2.3
 - muut menot (sis. ALV)           2935669   2312900   26.9    8436    6267   34.6    8978   -6.0
                                                                 
 Kiinteistöt                 1938781   1177772   64.6    5571    3191   74.6    3251   71.4
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    212    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1938781   1177772   64.6    5571    3191   74.6    3039   83.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1814965   2277805   -20.3    5215    6172   -15.5    2593   101.2
 - henkilöstömenot              1098844   1329168   -17.3    3158    3601   -12.3    1486   112.5
 - muut menot (sis. ALV)            716121   948637   -24.5    2058    2570   -19.9    1107   85.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         14044555  14721026   -4.6   40358   39885    1.2   35490   13.7
 - henkilöstömenot              8453984  10281717   -17.8   24293   27857   -12.8   22367    8.6
 - muut menot (sis. ALV)           5590571   4439309   25.9   16065   12028   33.6   13124   22.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           73.3    76.5   -4.3                    83.5   -12.3
 Kiinteistöt                   13.8     8.0   72.5                    9.2   50.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)          12.9    15.5   -16.5                    7.3   76.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    33.0  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     532      0    0.0                    258   106.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1162815   596219   95.0    3341    1615   106.8    2225   50.2
 Kiinteistöt                   2639      0    0.0     8     0    0.0     52   -85.3
 Hallinto                   200000      0    0.0    575     0    0.0    237   142.7
 Tulot yhteensä                1365454   596219   129.0    3924    1615   142.9    2513   56.1
 - josta valtion erillisrahoitus        628214          0.0    1805     0    0.0    1864   -3.2
 - josta EU-rahoitus              23858          0.0     69     0    0.0     90   -23.7
 - josta muu erillisrahoitus          713382          0.0    2050     0    0.0    560   266.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    9127995  10669230   -14.4   26230   28907   -9.3   27422   -4.3
 Kiinteistöt                 1936142   1177772   64.4    5564    3191   74.3    3199   73.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           2
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1614965   2277805   -29.1    4641    6172   -24.8    2356   97.0
 Nettomenot yhteensä             12679101  14124807   -10.2   36434   38270   -4.8   32977   10.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     531      0    0.0                    253   109.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           3
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     1.0   100.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     334.0    329.9    1.2                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2848      0    0.0     9     0    0.0     9   -7.4
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             2848      0    0.0     9     0    0.0     4   118.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          8046403   8092687   -0.6   24091   24529   -1.8   21277   13.2
 - henkilöstömenot              6247391   6463351   -3.3   18705   19591   -4.5   14026   33.4
 - muut menot (sis. ALV)           1799012   1629336   10.4    5386    4939    9.1    7251   -25.7
                                                                 
 Kiinteistöt                  936555   429319   118.1    2804    1301   115.5    2883   -2.8
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    192    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    936555   429319   118.1    2804    1301   115.5    2692    4.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1745257   2282287   -23.5    5225    6918   -24.5    2215   135.9
 - henkilöstömenot              1066696   1193203   -10.6    3194    3617   -11.7    1217   162.4
 - muut menot (sis. ALV)            678561   1089084   -37.7    2032    3301   -38.5    998   103.5
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         10728214  10804293   -0.7   32120   32749   -1.9   26376   21.8
 - henkilöstömenot              7314085   7656554   -4.5   21898   23208   -5.6   15435   41.9
 - muut menot (sis. ALV)           3414129   3147739    8.5   10222    9541    7.1   10941   -6.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           75.0    74.9    0.1                    80.7   -7.0
 Kiinteistöt                   8.7     4.0   119.7                    10.9   -20.1
 Hallinto (sisältö muuttunut)          16.3    21.1   -23.0                    8.4   93.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.4   136.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     329      0    0.0                    313    5.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    962092   971986   -1.0    2881    2946   -2.2    2073   38.9
 Kiinteistöt                  186110      0    0.0    557     0    0.0     54   926.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    144    0.0
 Tulot yhteensä                1148201   971986   18.1    3438    2946   16.7    2272   51.3
 - josta valtion erillisrahoitus        741514          0.0    2220     0    0.0    1715   29.4
 - josta EU-rahoitus              23858          0.0     71     0    0.0     80   -10.9
 - josta muu erillisrahoitus          382829          0.0    1146     0    0.0    476   140.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    7084311   7120701   -0.5   21211   21583   -1.7   19204   10.4
 Kiinteistöt                  750445   429319   74.8    2247    1301   72.7    2829   -20.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           4
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1745257   2282287   -23.5    5225    6918   -24.5    2071   152.2
 Nettomenot yhteensä             9580013   9832307   -2.6   28683   29802   -3.8   24104   19.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     263      0    0.0                    307   -14.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           5
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     76.4    54.0   41.5                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           654      0    0.0     9     0    0.0     9   -6.0
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     6    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              654      0    0.0     9     0    0.0     3   196.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1771612   1333553   32.8   23184   24695   -6.1   25169   -7.9
 - henkilöstömenot              1206146   1127783    6.9   15784   20885   -24.4   14126   11.7
 - muut menot (sis. ALV)            565466   205770   174.8    7400    3811   94.2   11042   -33.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  211953    96237   120.2    2774    1782   55.6    4963   -44.1
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    279    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    211953    96237   120.2    2774    1782   55.6    4684   -40.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         394412   394244    0.0    5161    7301   -29.3    3711   39.1
 - henkilöstömenot               241112   197418   22.1    3155    3656   -13.7    1268   148.9
 - muut menot (sis. ALV)            153300   196826   -22.1    2006    3645   -45.0    2443   -17.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2377977   1824034   30.4   31119   33778   -7.9   33843   -8.1
 - henkilöstömenot              1447258   1325201    9.2   18939   24541   -22.8   15674   20.8
 - muut menot (sis. ALV)            930719   498833   86.6   12180    9238   31.8   18170   -33.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           74.5    73.1    1.9                    74.4    0.2
 Kiinteistöt                   8.9     5.3   68.9                    14.7   -39.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)          16.6    21.6   -23.3                    11.0   51.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    31.7   215.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     324      0    0.0                    545   -40.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    122255      0    0.0    1600     0    0.0    2470   -35.2
 Kiinteistöt                  41390      0    0.0    542     0    0.0     14  3908.4
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    180    0.0
 Tulot yhteensä                163646      0    0.0    2141     0    0.0    2663   -19.6
 - josta valtion erillisrahoitus        76680          0.0    1003     0    0.0    1671   -39.9
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0    118    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          86966          0.0    1138     0    0.0    875   30.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1649357   1333553   23.7   21584   24695   -12.6   22699   -4.9
 Kiinteistöt                  170563    96237   77.2    2232    1782   25.2    4949   -54.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           6
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   394412   394244    0.0    5161    7301   -29.3    3531   46.2
 Nettomenot yhteensä             2214331   1824034   21.4   28977   33778   -14.2   31180   -7.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     261      0    0.0                    544   -52.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           7
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           327.7                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                9170733          0   27988  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    7287137          0   22239  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1883596          0    5749  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        497258          0    1518  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          497258          0    1518  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               1953177          0    5961  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1177232          0    3593  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  775945          0    2368  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               11621168          0   35466  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    8464369          0   25832  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 3156799          0    9634  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 78.9                              0.0
 Kiinteistöt                         4.3                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                16.8                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          857152          0    2616  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      857152          0    2616  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          8313581          0   25372  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        497258          0    1518  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           8
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         1953177          0    5961  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   10764016          0   32851  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***           9
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           140.8                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                2944180          0   20918  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2810813          0   19970  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  133367          0    948  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        174459          0    1239  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          174459          0    1239  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               837096          0    5947  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     510333          0    3626  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  326763          0    2322  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               3955735          0   28105  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    3321146          0   23596  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  634589          0    4509  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 74.4                              0.0
 Kiinteistöt                         4.4                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                21.2                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           25116          0    178  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       25116          0    178  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          2919064          0   20739  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        174459          0    1239  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          10
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         837096          0    5947  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   3930619          0   27926  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          11
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     482.4          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3900          0.0     8     0    0.0     12   -30.6
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             3900          0.0     8     0    0.0     5   69.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         16197932          0.0   33577     0    0.0   28917   16.1
 - henkilöstömenot              12131384          0.0   25147     0    0.0   21068   19.4
 - muut menot (sis. ALV)           4066548          0.0    8430     0    0.0    7849    7.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 1680859          0.0    3484     0    0.0    3829   -9.0
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    275    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1680859          0.0    3484     0    0.0    3554   -2.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         2600564          0.0    5391     0    0.0    2696   100.0
 - henkilöstömenot              1607796          0.0    3333     0    0.0    1628   104.7
 - muut menot (sis. ALV)            992768          0.0    2058     0    0.0    1068   92.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         20479355          0.0   42452     0    0.0   35442   19.8
 - henkilöstömenot              13739180          0.0   28480     0    0.0   22971   24.0
 - muut menot (sis. ALV)           6740175          0.0   13972     0    0.0   12471   12.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           79.1          0.0                    81.6   -3.1
 Kiinteistöt                   8.2          0.0                    10.8   -24.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)          12.7          0.0                    7.6   67.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    40.9   144.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     431          0.0                    329   31.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    2474503          0.0    5129     0    0.0    1702   201.4
 Kiinteistöt                  148320          0.0    307     0    0.0    197   56.3
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    185    0.0
 Tulot yhteensä                2622823          0.0    5437     0    0.0    2083   161.0
 - josta valtion erillisrahoitus        842646          0.0    1747     0    0.0    1476   18.4
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     84    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1780177          0.0    3690     0    0.0    523   605.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   13723429          0.0   28447     0    0.0   27215    4.5
 Kiinteistöt                 1532539          0.0    3177     0    0.0    3633   -12.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          12
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   2600564          0.0    5391     0    0.0    2511   114.7
 Nettomenot yhteensä             17856532          0.0   37015     0    0.0   33359   11.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     393          0.0                    312   26.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          13
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     81.8    47.3   72.9                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           855      0    0.0     10     0    0.0     25   -58.4
 - omat tilat (m2)                855      0    0.0     10     0    0.0     7   45.5
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     18    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          4140271   1213770   241.1   50594   25643   97.3   46263    9.4
 - henkilöstömenot              1784937   506325   252.5   21812   10697   103.9   27272   -20.0
 - muut menot (sis. ALV)           2355334   707445   232.9   28782   14946   92.6   18991   51.6
                                                                 
 Kiinteistöt                  478458    34439  1289.3    5847    728   703.6   10411   -43.8
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    316    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    478458    34439  1289.3    5847    728   703.6   10095   -42.1
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         426269   303165   40.6    5209    6405   -18.7    2908   79.1
 - henkilöstömenot               258078   174861   47.6    3154    3694   -14.6    1981   59.2
 - muut menot (sis. ALV)            168191   128304   31.1    2055    2711   -24.2    927   121.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         5045000   1551374   225.2   61650   32776   88.1   59582    3.5
 - henkilöstömenot              2043016   681186   199.9   24966   14391   73.5   29569   -15.6
 - muut menot (sis. ALV)           3001984   870188   245.0   36684   18384   99.5   30014   22.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.1    78.2    4.9                    77.6    5.7
 Kiinteistöt                   9.5     2.2   327.2                    17.5   -45.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           8.4    19.5   -56.8                    4.9   73.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    71.4  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     560      0    0.0                    415   34.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    100572   200000   -49.7    1229    4225   -70.9    2562   -52.0
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     34    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    112    0.0
 Tulot yhteensä                100572   200000   -49.7    1229    4225   -70.9    2708   -54.6
 - josta valtion erillisrahoitus        100572          0.0    1229     0    0.0    1795   -31.5
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     87    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0          0.0     0     0    0.0    826    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    4039699   1013770   298.5   49365   21418   130.5   43702   13.0
 Kiinteistöt                  478458    34439  1289.3    5847    728   703.6   10377   -43.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          14
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   426269   303165   40.6    5209    6405   -18.7    2796   86.3
 Nettomenot yhteensä             4944428   1351374   265.9   60421   28550   111.6   56874    6.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     560      0    0.0                    414   35.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          15
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     91.4     0.0    0.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           100    13030   -99.2     1     0    0.0     27   -96.0
 - omat tilat (m2)                 0    9993  -100.0     0     0    0.0     24    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              100    3037   -96.7     1     0    0.0     3   -60.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1260725      0    0.0   13791     0    0.0   24023   -42.6
 - henkilöstömenot               593409      0    0.0    6491     0    0.0   13692   -52.6
 - muut menot (sis. ALV)            667316      0    0.0    7300     0    0.0   10331   -29.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  15730      0    0.0    172     0    0.0    2776   -93.8
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    159    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    15730      0    0.0    172     0    0.0    2617   -93.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         233229      0    0.0    2551     0    0.0    2173   17.4
 - henkilöstömenot               133464      0    0.0    1460     0    0.0    991   47.3
 - muut menot (sis. ALV)            99765      0    0.0    1091     0    0.0    1182   -7.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1509685      0    0.0   16514     0    0.0   28973   -43.0
 - henkilöstömenot               726874      0    0.0    7951     0    0.0   14843   -46.4
 - muut menot (sis. ALV)            782811      0    0.0    8563     0    0.0   14130   -39.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.5     0.0    0.0                    82.9    0.7
 Kiinteistöt                   1.0     0.0    0.0                    9.6   -89.1
 Hallinto (sisältö muuttunut)          15.4     0.0    0.0                    7.5   105.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0    23.3   329.0                    10.1   885.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     157      0    0.0                    102   54.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                       0      0    0.0     0     0    0.0    2409    0.0
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                   0      0    0.0     0     0    0.0    2555    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1593    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0          0.0     0     0    0.0    903    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1260725      0    0.0   13791     0    0.0   21614   -36.2
 Kiinteistöt                  15730      0    0.0    172     0    0.0    2750   -93.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          16
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   233229      0    0.0    2551     0    0.0    2054   24.2
 Nettomenot yhteensä             1509685      0    0.0   16514     0    0.0   26418   -37.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     157      0    0.0                    101   55.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          17
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2623 Diakonia-ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    1717.9   1287.5   33.4                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          17115      0    0.0     10     0    0.0     12   -14.5
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             17115      0    0.0     10     0    0.0     5   109.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         46558380  30599372   52.2   27102   23767   14.0   28917   -6.3
 - henkilöstömenot              30239876  23968029   26.2   17603   18616   -5.4   21068   -16.4
 - muut menot (sis. ALV)           16318504   6631343   146.1    9499    5151   84.4    7849   21.0
                                                                 
 Kiinteistöt                 2478760   3769491   -34.2    1443    2928   -50.7    3829   -62.3
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    275    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2478760   3769491   -34.2    1443    2928   -50.7    3554   -59.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         8052780   7710350    4.4    4688    5989   -21.7    2696   73.9
 - henkilöstömenot              6193710   4090348   51.4    3605    3177   13.5    1628   121.5
 - muut menot (sis. ALV)           1859070   3620002   -48.6    1082    2812   -61.5    1068    1.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         57089919  42079213   35.7   33232   32683    1.7   35442   -6.2
 - henkilöstömenot              36433585  28058377   29.8   21208   21793   -2.7   22971   -7.7
 - muut menot (sis. ALV)           20656334  14020836   47.3   12024   10890   10.4   12471   -3.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           81.6    72.7   12.1                    81.6   -0.0
 Kiinteistöt                   4.3     9.0   -51.5                    10.8   -59.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)          14.1    18.3   -23.0                    7.6   85.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    40.9   144.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     145      0    0.0                    329   -55.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    3042788   1408216   116.1    1771    1094   61.9    1702    4.1
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0    197    0.0
 Hallinto                   960881   972111   -1.2    559    755   -25.9    185   202.9
 Tulot yhteensä                4003669   2380327   68.2    2331    1849   26.1    2083   11.9
 - josta valtion erillisrahoitus       3438225          0.0    2001     0    0.0    1476   35.6
 - josta EU-rahoitus              177573          0.0    103     0    0.0     84   22.4
 - josta muu erillisrahoitus          387871          0.0    226     0    0.0    523   -56.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   43515592  29191156   49.1   25330   22673   11.7   27215   -6.9
 Kiinteistöt                 2478760   3769491   -34.2    1443    2928   -50.7    3633   -60.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          18
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   7091899   6738239    5.2    4128    5234   -21.1    2511   64.4
 Nettomenot yhteensä             53086250  39698886   33.7   30902   30834    0.2   33359   -7.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     145      0    0.0                    312   -53.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          19
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2623 Diakonia-ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     20.0          0.0                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           200          0.0     10     0    0.0     25   -60.1
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              200          0.0     10     0    0.0     18   -44.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          544796          0.0   27240     0    0.0   46263   -41.1
 - henkilöstömenot               353848          0.0   17692     0    0.0   27272   -35.1
 - muut menot (sis. ALV)            190948          0.0    9547     0    0.0   18991   -49.7
                                                                 
 Kiinteistöt                  29005          0.0    1450     0    0.0   10411   -86.1
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    316    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    29005          0.0    1450     0    0.0   10095   -85.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          94229          0.0    4711     0    0.0    2908   62.0
 - henkilöstömenot               72475          0.0    3624     0    0.0    1981   83.0
 - muut menot (sis. ALV)            21754          0.0    1088     0    0.0    927   17.3
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          668030          0.0   33402     0    0.0   59582   -43.9
 - henkilöstömenot               426323          0.0   21316     0    0.0   29569   -27.9
 - muut menot (sis. ALV)            241707          0.0   12085     0    0.0   30014   -59.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           81.6          0.0                    77.6    5.0
 Kiinteistöt                   4.3          0.0                    17.5   -75.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)          14.1          0.0                    4.9   189.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    71.4   40.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     145          0.0                    415   -65.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     35606          0.0    1780     0    0.0    2562   -30.5
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     34    0.0
 Hallinto                    11244          0.0    562     0    0.0    112   400.2
 Tulot yhteensä                 46851          0.0    2343     0    0.0    2708   -13.5
 - josta valtion erillisrahoitus        40234          0.0    2012     0    0.0    1795   12.1
 - josta EU-rahoitus               2078          0.0    104     0    0.0     87   19.7
 - josta muu erillisrahoitus           4539          0.0    227     0    0.0    826   -72.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    509190          0.0   25460     0    0.0   43702   -41.7
 Kiinteistöt                  29005          0.0    1450     0    0.0   10377   -86.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          20
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    82985          0.0    4149     0    0.0    2796   48.4
 Nettomenot yhteensä              621179          0.0   31059     0    0.0   56874   -45.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     145          0.0                    414   -64.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          21
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  720 Humanistisen alan amk-tutkinto                                               
  2623 Diakonia-ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     6     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     28.3     8.3   240.0                   521.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           283      0    0.0     10     0    0.0     40   -75.2
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     31    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              283      0    0.0     10     0    0.0     9   12.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          770888   381576   102.0   27208   45789   -40.6   39051   -30.3
 - henkilöstömenot               500695    72495   590.7   17672    8699   103.1   24506   -27.9
 - muut menot (sis. ALV)            270193   309081   -12.6    9536   37090   -74.3   14545   -34.4
                                                                 
 Kiinteistöt                  41042    16263   152.4    1449    1952   -25.8    8035   -82.0
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    1498    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    41042    16263   152.4    1449    1952   -25.8    6537   -77.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         133333    58634   127.4    4706    7036   -33.1    7162   -34.3
 - henkilöstömenot               102552    31105   229.7    3619    3733   -3.0    2692   34.5
 - muut menot (sis. ALV)            30781    27529   11.8    1086    3303   -67.1    4470   -75.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          945263   456473   107.1   33362   54777   -39.1   54249   -38.5
 - henkilöstömenot               603247   103600   482.3   21291   12432   71.3   28696   -25.8
 - muut menot (sis. ALV)            342016   352873   -3.1   12071   42345   -71.5   25553   -52.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           81.6    83.6   -2.4                    72.0   13.3
 Kiinteistöt                   4.3     3.6   21.9                    14.8   -70.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)          14.1    12.8    9.8                    13.2    6.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    22.0   354.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     145      0    0.0                    200   -27.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     50381    15000   235.9    1778    1800   -1.2    1777    0.1
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                    15910    7392   115.2    562    887   -36.7     91   517.2
 Tulot yhteensä                 66290    22392   196.0    2340    2687   -12.9    1868   25.3
 - josta valtion erillisrahoitus        56928          0.0    2009     0    0.0    684   193.6
 - josta EU-rahoitus               2940          0.0    104     0    0.0     6  1741.2
 - josta muu erillisrahoitus           6422          0.0    227     0    0.0    1178   -80.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    720507   366576   96.6   25430   43989   -42.2   37274   -31.8
 Kiinteistöt                  41042    16263   152.4    1449    1952   -25.8    8035   -82.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          22
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   117423    51242   129.2    4144    6149   -32.6    7071   -41.4
 Nettomenot yhteensä              878973   434081   102.5   31023   52090   -40.4   52381   -40.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     145      0    0.0                    200   -27.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          23
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2623 Diakonia-ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.0    0.0                           
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat            0.0    0.0                           
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                14204          0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                   14204          0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                   0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                  0.0    0.0                         0.0
 Kiinteistöt                         0.0    0.0                         0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %           100.0                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                         0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          24
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          25
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  110 Maa- ja metsatalouden amk-tutkinto                                             
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     78.8    20.8   278.0                   2739.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1785      0    0.0     23     0    0.0     29   -21.1
 - omat tilat (m2)                1785      0    0.0     23     0    0.0     22    4.8
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     7    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          2562988   961650   166.5   32546   46159   -29.5   36883   -11.8
 - henkilöstömenot              1983644   784968   152.7   25189   37678   -33.1   21766   15.7
 - muut menot (sis. ALV)            579344   176682   227.9    7357    8481   -13.3   15116   -51.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  927213   165495   460.3   11774    7944   48.2    6976   68.8
 - henkilöstömenot               22372      0    0.0    284     0    0.0    838   -66.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    904841   165495   446.7   11490    7944   44.6    6138   87.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         175915   222328   -20.9    2234   10672   -79.1    2368   -5.6
 - henkilöstömenot               28164   119662   -76.5    358    5744   -93.8    1300   -72.5
 - muut menot (sis. ALV)            147751   102666   43.9    1876    4928   -61.9    1067   75.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3666116   1349473   171.7   46554   64775   -28.1   46226    0.7
 - henkilöstömenot              2034180   904630   124.9   25831   43422   -40.5   23904    8.1
 - muut menot (sis. ALV)           1631936   444843   266.9   20723   21352   -2.9   22322   -7.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           69.9    71.3   -1.9                    79.8   -12.4
 Kiinteistöt                   25.3    12.3   106.2                    15.1   67.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.8    16.5   -70.9                    5.1   -6.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    24.7  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     519      0    0.0                    243   114.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     90234    2970  2938.2    1146    143   703.8    3505   -67.3
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0    140    0.0
 Hallinto                      0    1170  -100.0     0     56  -100.0    237    0.0
 Tulot yhteensä                 90234    4140  2079.6    1146    199   476.6    3882   -70.5
 - josta valtion erillisrahoitus        38184          0.0    485     0    0.0    2325   -79.1
 - josta EU-rahoitus              16249          0.0    206     0    0.0     74   179.5
 - josta muu erillisrahoitus          35801          0.0    455     0    0.0    1483   -69.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2472754   958680   157.9   31400   46017   -31.8   33378   -5.9
 Kiinteistöt                  927213   165495   460.3   11774    7944   48.2    6835   72.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          26
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   175915   221158   -20.5    2234   10616   -79.0    2131    4.8
 Nettomenot yhteensä             3575882   1345333   165.8   45408   64576   -29.7   42344    7.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     519      0    0.0                    238   118.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          27
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    1953.5   1526.1   28.0                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          13298      0    0.0     7     0    0.0     9   -26.1
 - omat tilat (m2)                8637      0    0.0     4     0    0.0     5   -16.7
 - vuokratut tilat (m2)             4661      0    0.0     2     0    0.0     4   -38.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         40725900  27853682   46.2   20848   18252   14.2   21277   -2.0
 - henkilöstömenot              23807071  17763682   34.0   12187   11640    4.7   14026   -13.1
 - muut menot (sis. ALV)           16918829  10090000   67.7    8661    6612   31.0    7251   19.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 5731827   4373612   31.1    2934    2866    2.4    2883    1.8
 - henkilöstömenot               315346   364042   -13.4    161    239   -32.3    192   -15.8
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   5416481   4009570   35.1    2773    2627    5.5    2692    3.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         7398297   8456987   -12.5    3787    5542   -31.7    2215   70.9
 - henkilöstömenot              2735285   5210612   -47.5    1400    3414   -59.0    1217   15.0
 - muut menot (sis. ALV)           4663012   3246375   43.6    2387    2127   12.2    998   139.1
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         53856024  40684281   32.4   27569   26659    3.4   26376    4.5
 - henkilöstömenot              26857702  23338336   15.1   13749   15293   -10.1   15435   -10.9
 - muut menot (sis. ALV)           26998322  17345945   55.6   13820   11366   21.6   10941   26.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           75.6    68.5   10.5                    80.7   -6.3
 Kiinteistöt                   10.6    10.8   -1.0                    10.9   -2.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)          13.7    20.8   -33.9                    8.4   63.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      35.1     0.0    0.0                    42.4   -17.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     431      0    0.0                    313   37.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    2272713   1065024   113.4    1163    698   66.7    2073   -43.9
 Kiinteistöt                    0    68137  -100.0     0     45  -100.0     54    0.0
 Hallinto                     129    64535   -99.8     0     42   -99.8    144  -100.0
 Tulot yhteensä                2272842   1197696   89.8    1163    785   48.2    2272   -48.8
 - josta valtion erillisrahoitus       1553339          0.0    795     0    0.0    1715   -53.6
 - josta EU-rahoitus              146354          0.0     75     0    0.0     80   -6.5
 - josta muu erillisrahoitus          573149          0.0    293     0    0.0    476   -38.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   38453187  26788658   43.5   19684   17554   12.1   19204    2.5
 Kiinteistöt                 5731827   4305475   33.1    2934    2821    4.0    2829    3.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          28
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   7398168   8392452   -11.8    3787    5499   -31.1    2071   82.8
 Nettomenot yhteensä             51583182  39486585   30.6   26406   25874    2.1   24104    9.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     431      0    0.0                    307   40.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          29
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     476.3    325.9   46.1                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4172      0    0.0     9     0    0.0     9   -3.8
 - omat tilat (m2)                3664      0    0.0     8     0    0.0     6   23.8
 - vuokratut tilat (m2)              508      0    0.0     1     0    0.0     3   -63.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         10596506   6557321   61.6   22250   20120   10.6   25169   -11.6
 - henkilöstömenot              6941509   4514726   53.8   14575   13852    5.2   14126    3.2
 - muut menot (sis. ALV)           3654997   2042595   78.9    7675    6267   22.5   11042   -30.5
                                                                 
 Kiinteistöt                 2295173   2376773   -3.4    4819    7293   -33.9    4963   -2.9
 - henkilöstömenot               371124   338300    9.7    779    1038   -24.9    279   179.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1924049   2038473   -5.6    4040    6255   -35.4    4684   -13.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1612743   1381767   16.7    3386    4240   -20.1    3711   -8.8
 - henkilöstömenot               840569   787231    6.8    1765    2415   -26.9    1268   39.2
 - muut menot (sis. ALV)            772174   594536   29.9    1621    1824   -11.1    2443   -33.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         14504422  10315861   40.6   30455   31652   -3.8   33843   -10.0
 - henkilöstömenot              8153202   5640257   44.6   17120   17306   -1.1   15674    9.2
 - muut menot (sis. ALV)           6351220   4675604   35.8   13336   14346   -7.0   18170   -26.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           73.1    63.6   14.9                    74.4   -1.8
 Kiinteistöt                   15.8    23.0   -31.3                    14.7    7.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)          11.1    13.4   -17.0                    11.0    1.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      12.2     0.0    0.0                    31.7   -61.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     550      0    0.0                    545    0.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1056824   301185   250.9    2219    924   140.1    2470   -10.1
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                    1094    14199   -92.3     2     44   -94.7    180   -98.7
 Tulot yhteensä                1057918   315384   235.4    2221    968   129.6    2663   -16.6
 - josta valtion erillisrahoitus        636510          0.0    1337     0    0.0    1671   -20.0
 - josta EU-rahoitus              19767          0.0     42     0    0.0    118   -64.8
 - josta muu erillisrahoitus          401641          0.0    843     0    0.0    875   -3.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    9539682   6256136   52.5   20031   19196    4.4   22699   -11.8
 Kiinteistöt                 2295173   2376773   -3.4    4819    7293   -33.9    4949   -2.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          30
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1611649   1367568   17.8    3384    4196   -19.4    3531   -4.2
 Nettomenot yhteensä             13446504  10000477   34.5   28234   30684   -8.0   31180   -9.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     550      0    0.0                    544    1.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  55642          0.0    117     0    0.0     15   699.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          31
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           433.6                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)               11216295          0   25869  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    8559986          0   19742  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 2656309          0    6126  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       3969113          0    9154  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     51104          0    118  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         3918009          0    9036  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               2190433          0    5052  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1321444          0    3048  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  868989          0    2004  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               17375841          0   40075  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    9932534          0   22908  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 7443307          0   17167  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 64.6                              0.0
 Kiinteistöt                         22.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                12.6                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           63056          0    145  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       63056          0    145  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                         11153239          0   25723  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       3969113          0    9154  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          32
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         2190433          0    5052  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   17312785          0   39930  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          33
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           335.8                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                8203831          0   24434  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6299052          0   18761  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1904779          0    5673  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       2898688          0    8633  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         2898688          0    8633  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               1514589          0    4511  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     778019          0    2317  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  736570          0    2194  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               12617108          0   37579  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    7077071          0   21078  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 5540037          0   16500  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 65.0                              0.0
 Kiinteistöt                         23.0                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                12.0                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           32726          0     97  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       32726          0     97  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          8171105          0   24337  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       2898688          0    8633  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          34
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         1514589          0    4511  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   12584382          0   37481  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          35
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    1462.8    351.7   316.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          13572      0    0.0     9     0    0.0     12   -20.4
 - omat tilat (m2)                5227      0    0.0     4     0    0.0     7   -48.1
 - vuokratut tilat (m2)             8345      0    0.0     6     0    0.0     5   19.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         42539085   8136010   422.8   29080   23136   25.7   28917    0.6
 - henkilöstömenot              27282755   6735439   305.1   18651   19153   -2.6   21068   -11.5
 - muut menot (sis. ALV)           15256330   1400571   989.3   10429    3983   161.9    7849   32.9
                                                                 
 Kiinteistöt                 10136251   675275  1401.1    6929    1920   260.9    3829   81.0
 - henkilöstömenot               435285   252556   72.4    298    718   -58.6    275    8.2
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   9700966   422719  2194.9    6632    1202   451.7    3554   86.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         5319103   1478655   259.7    3636    4205   -13.5    2696   34.9
 - henkilöstömenot              2830809   786982   259.7    1935    2238   -13.5    1628   18.9
 - muut menot (sis. ALV)           2488294   691673   259.8    1701    1967   -13.5    1068   59.3
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         57994439  10289940   463.6   39645   29260   35.5   35442   11.9
 - henkilöstömenot              30548849   7774977   292.9   20883   22109   -5.5   22971   -9.1
 - muut menot (sis. ALV)           27445590   2514963   991.3   18762    7152   162.3   12471   50.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           73.4    79.1   -7.2                    81.6   -10.1
 Kiinteistöt                   17.5     6.6   166.3                    10.8   61.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           9.2    14.4   -36.2                    7.6   20.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      61.5     0.0    0.0                    40.9   50.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     747      0    0.0                    329   127.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    2080274   162105  1183.3    1422    461   208.5    1702   -16.5
 Kiinteistöt                   5889    3277   79.7     4     9   -56.8    197   -98.0
 Hallinto                    52484    19017   176.0     36     54   -33.7    185   -80.6
 Tulot yhteensä                2138647   184399  1059.8    1462    524   178.8    2083   -29.8
 - josta valtion erillisrahoitus       1309073          0.0    895     0    0.0    1476   -39.4
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     84    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          829574          0.0    567     0    0.0    523    8.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   40458811   7973905   407.4   27658   22675   22.0   27215    1.6
 Kiinteistöt                 10130362   671998  1407.5    6925    1911   262.4    3633   90.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          36
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   5266619   1459638   260.8    3600    4151   -13.3    2511   43.4
 Nettomenot yhteensä             55855792  10105541   452.7   38183   28736   32.9   33359   14.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     746      0    0.0                    312   139.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  51586          0.0     35     0    0.0     21   68.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          37
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.                                            
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.5                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           95.1                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                3305903          0   34768  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1986286          0   20890  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1319617          0   13879  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       2827900          0   29741  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         2827900          0   29741  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               432944          0    4553  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     248469          0    2613  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  184475          0    1940  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               6566747          0   69063  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2234755          0   23503  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 4331992          0   45560  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 50.3                              0.0
 Kiinteistöt                         43.1                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 6.6                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           14657          0    154  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          15527          0    163  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       30184          0    317  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          3291246          0   34614  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       2827900          0   29741  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          38
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         417417          0    4390  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   6536563          0   68746  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          39
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  620 Konservointialan amk-tutkinto                                                
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.5                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           31.5                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                1416816          0   44978  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     851266          0   27024  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  565550          0   17954  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        943587          0   29955  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          943587          0   29955  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               185548          0    5890  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     106487          0    3381  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  79061          0    2510  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               2545951          0   80824  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     957753          0   30405  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1588198          0   50419  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 55.6                              0.0
 Kiinteistöt                         37.1                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 7.3                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           6282          0    199  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          6655          0    211  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       12937          0    411  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          1410534          0   44779  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        943587          0   29955  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          40
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         178893          0    5679  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   2533014          0   80413  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          41
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.0    0.0                           
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat            0.0    0.0                           
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                38194          0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                     22707          0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                   15487          0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                   0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                  0.0    0.0                         0.0
 Kiinteistöt                         0.0    0.0                         0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            40.5                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                         0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          42
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          43
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    2062.7   1788.4   15.3                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          26713      0    0.0     13     0    0.0     13    2.6
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     8    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             26713      0    0.0     13     0    0.0     4   211.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         58322208  39107703   49.1   28275   21867   29.3   29647   -4.6
 - henkilöstömenot              42716457  32899725   29.8   20709   18396   12.6   20669    0.2
 - muut menot (sis. ALV)           15605751   6207978   151.4    7566    3471   118.0    8978   -15.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 6003650   7079120   -15.2    2911    3958   -26.5    3251   -10.5
 - henkilöstömenot              1067540   1867834   -42.8    518    1044   -50.4    212   144.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   4936110   5211286   -5.3    2393    2914   -17.9    3039   -21.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         9335307  10851820   -14.0    4526    6068   -25.4    2593   74.6
 - henkilöstömenot              5547217   6754327   -17.9    2689    3777   -28.8    1486   81.0
 - muut menot (sis. ALV)           3788090   4097493   -7.6    1837    2291   -19.8    1107   65.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         73661165  57038643   29.1   35712   31893   12.0   35490    0.6
 - henkilöstömenot              49331214  41521886   18.8   23916   23217    3.0   22367    6.9
 - muut menot (sis. ALV)           24329951  15516757   56.8   11795    8676   36.0   13124   -10.1
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           79.2    68.6   15.5                    83.5   -5.2
 Kiinteistöt                   8.2    12.4   -34.3                    9.2   -11.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)          12.7    19.0   -33.4                    7.3   73.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    33.0   203.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     225      0    0.0                    258   -12.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    4347985   665687   553.2    2108    372   466.3    2225   -5.3
 Kiinteistöt                    0   103743  -100.0     0     58  -100.0     52    0.0
 Hallinto                   697032   578330   20.5    338    323    4.5    237   42.7
 Tulot yhteensä                5045017   1347760   274.3    2446    754   224.6    2513   -2.7
 - josta valtion erillisrahoitus       3481600          0.0    1688     0    0.0    1864   -9.4
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     90    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1563417          0.0    758     0    0.0    560   35.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   53974223  38442016   40.4   26167   21495   21.7   27422   -4.6
 Kiinteistöt                 6003650   6975377   -13.9    2911    3900   -25.4    3199   -9.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          44
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   8638275  10273490   -15.9    4188    5744   -27.1    2356   77.8
 Nettomenot yhteensä             68616148  55690883   23.2   33266   31140    6.8   32977    0.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     225      0    0.0                    253   -11.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  532242          0.0    258     0    0.0     65   298.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          45
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     862.2    371.7   132.0                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          11095      0    0.0     13     0    0.0     9   39.7
 - omat tilat (m2)               11095      0    0.0     13     0    0.0     5   142.5
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         16682574   6021626   177.0   19350   16202   19.4   21277   -9.1
 - henkilöstömenot              12092262   4515752   167.8   14025   12150   15.4   14026   -0.0
 - muut menot (sis. ALV)           4590312   1505874   204.8    5324    4052   31.4    7251   -26.6
                                                                 
 Kiinteistöt                 1813131   824623   119.9    2103    2219   -5.2    2883   -27.1
 - henkilöstömenot               302245   145094   108.3    351    390   -10.2    192   82.8
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1510886   679529   122.3    1752    1828   -4.2    2692   -34.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         2769307   3263196   -15.1    3212    8780   -63.4    2215   45.0
 - henkilöstömenot              1697238   2163036   -21.5    1969    5820   -66.2    1217   61.7
 - muut menot (sis. ALV)           1072069   1100160   -2.6    1243    2960   -58.0    998   24.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         21265013  10109445   110.3   24665   27200   -9.3   26376   -6.5
 - henkilöstömenot              14091745   6823882   106.5   16345   18360   -11.0   15435    5.9
 - muut menot (sis. ALV)           7173268   3285563   118.3    8320    8840   -5.9   10941   -24.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           78.5    59.6   31.7                    80.7   -2.7
 Kiinteistöt                   8.5     8.2    4.5                    10.9   -22.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)          13.0    32.3   -59.7                    8.4   55.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    42.4  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     163      0    0.0                    313   -47.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1855780    78356  2268.4    2152    211   921.0    2073    3.8
 Kiinteistöt                  196809    37576   423.8    228    101   125.8     54   320.3
 Hallinto                    39724    43584   -8.9     46    117   -60.7    144   -68.0
 Tulot yhteensä                2092313   159516  1211.7    2427    429   465.4    2272    6.8
 - josta valtion erillisrahoitus       1062480          0.0    1232     0    0.0    1715   -28.1
 - josta EU-rahoitus              426000          0.0    494     0    0.0     80   516.4
 - josta muu erillisrahoitus          603833          0.0    700     0    0.0    476   47.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   14826794   5943270   149.5   17197   15991    7.5   19204   -10.4
 Kiinteistöt                 1616322   787047   105.4    1875    2118   -11.5    2829   -33.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          46
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   2729583   3219612   -15.2    3166    8663   -63.5    2071   52.8
 Nettomenot yhteensä             19172700   9949929   92.7   22238   26771   -16.9   24104   -7.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     146      0    0.0                    307   -52.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    68          0.0     0     0    0.0     11   -99.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          47
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.                                            
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     10     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     207.5    95.0   118.4                   1993.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5404      0    0.0     26     0    0.0     29   -10.7
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     17    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             5404      0    0.0     26     0    0.0     13   107.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          7626844   2744981   177.8   36756   28895   27.2   36593    0.4
 - henkilöstömenot              4799613   1702807   181.9   23131   17924   29.0   24983   -7.4
 - muut menot (sis. ALV)           2827231   1042174   171.3   13625   10970   24.2   11610   17.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 3485873   716880   386.3   16799    7546   122.6    9996   68.1
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    994    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   3485873   716880   386.3   16799    7546   122.6    9002   86.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         525263   324082   62.1    2531    3411   -25.8    4065   -37.7
 - henkilöstömenot               264625   229918   15.1    1275    2420   -47.3    2163   -41.0
 - muut menot (sis. ALV)            260638    94164   176.8    1256    991   26.7    1903   -34.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         11637981   3785943   207.4   56087   39852   40.7   50654   10.7
 - henkilöstömenot              5064238   1932725   162.0   24406   20344   20.0   28139   -13.3
 - muut menot (sis. ALV)           6573743   1853218   254.7   31681   19508   62.4   22515   40.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           65.5    72.5   -9.6                    72.2   -9.3
 Kiinteistöt                   30.0    18.9   58.2                    19.7   51.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.5     8.6   -47.3                    8.0   -43.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.9   132.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     645      0    0.0                    343   88.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    572030    38585  1382.5    2757    406   578.7    3055   -9.8
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     52    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    138    0.0
 Tulot yhteensä                572030    38585  1382.5    2757    406   578.7    3245   -15.0
 - josta valtion erillisrahoitus        337270          0.0    1625     0    0.0    1801   -9.8
 - josta EU-rahoitus               6464          0.0     31     0    0.0     92   -66.2
 - josta muu erillisrahoitus          228296          0.0    1100     0    0.0    1352   -18.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    7054814   2706396   160.7   33999   28488   19.3   33537    1.4
 Kiinteistöt                 3485873   716880   386.3   16799    7546   122.6    9945   68.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          48
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   525263   324082   62.1    2531    3411   -25.8    3927   -35.5
 Nettomenot yhteensä             11065951   3747358   195.3   53330   39446   35.2   47409   12.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     645      0    0.0                    341   89.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          49
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  620 Konservointialan amk-tutkinto                                                
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     1     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     54.0    22.5   140.0                    54.0     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5404      0    0.0    100     0    0.0    100    0.0
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             5404      0    0.0    100     0    0.0    100    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1665718   914992   82.0   30847   40666   -24.1   30847    0.0
 - henkilöstömenot              1251209   567602   120.4   23171   25227   -8.2   23171    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            414509   347390   19.3    7676   15440   -50.3    7676    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  908731   238961   280.3   16828   10620   58.5   16828    0.0
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    908731   238961   280.3   16828   10620   58.5   16828    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         136931   108028   26.8    2536    4801   -47.2    2536    0.0
 - henkilöstömenot               68985    76639   -10.0    1278    3406   -62.5    1278    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            67946    31389   116.5    1258    1395   -9.8    1258    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2711381   1261981   114.9   50211   56088   -10.5   50211    0.0
 - henkilöstömenot              1320194   644241   104.9   24448   28633   -14.6   24448    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           1391187   617740   125.2   25763   27455   -6.2   25763    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           61.4    72.5   -15.3                    61.4    0.0
 Kiinteistöt                   33.5    18.9   77.0                    33.5    0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.1     8.6   -41.0                    5.1    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                   100.0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     168      0    0.0                    168    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    149122   151661   -1.7    2762    6740   -59.0    2762    0.0
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                149122   151661   -1.7    2762    6740   -59.0    2762    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus        87923          0.0    1628     0    0.0    1628    0.0
 - josta EU-rahoitus               1685          0.0     31     0    0.0     31    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          59514          0.0    1102     0    0.0    1102    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1516596   763331   98.7   28085   33926   -17.2   28085    0.0
 Kiinteistöt                  908731   238961   280.3   16828   10620   58.5   16828    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          50
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   136931   108028   26.8    2536    4801   -47.2    2536    0.0
 Nettomenot yhteensä             2562259   1110320   130.8   47449   49348   -3.8   47449    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     168      0    0.0                    168    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          51
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     24.6          0.0                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5404          0.0    220     0    0.0     25   776.3
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             5404          0.0    220     0    0.0     18  1127.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          904701          0.0   36801     0    0.0   46263   -20.5
 - henkilöstömenot               569333          0.0   23159     0    0.0   27272   -15.1
 - muut menot (sis. ALV)            335368          0.0   13642     0    0.0   18991   -28.2
                                                                 
 Kiinteistöt                  413497          0.0   16820     0    0.0   10411   61.6
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    316    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    413497          0.0   16820     0    0.0   10095   66.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          62307          0.0    2535     0    0.0    2908   -12.8
 - henkilöstömenot               31390          0.0    1277     0    0.0    1981   -35.5
 - muut menot (sis. ALV)            30917          0.0    1258     0    0.0    927   35.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1380506          0.0   56156     0    0.0   59582   -5.8
 - henkilöstömenot               600723          0.0   24436     0    0.0   29569   -17.4
 - muut menot (sis. ALV)            779783          0.0   31720     0    0.0   30014    5.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           65.5          0.0                    77.6   -15.6
 Kiinteistöt                   30.0          0.0                    17.5   71.4
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.5          0.0                    4.9   -7.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    71.4   40.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     77          0.0                    415   -81.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     67855          0.0    2760     0    0.0    2562    7.8
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     34    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    112    0.0
 Tulot yhteensä                 67855          0.0    2760     0    0.0    2708    1.9
 - josta valtion erillisrahoitus        40007          0.0    1627     0    0.0    1795   -9.3
 - josta EU-rahoitus               767          0.0     31     0    0.0     87   -64.1
 - josta muu erillisrahoitus          27081          0.0    1102     0    0.0    826   33.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    836846          0.0   34041     0    0.0   43702   -22.1
 Kiinteistöt                  413497          0.0   16820     0    0.0   10377   62.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          52
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    62307          0.0    2535     0    0.0    2796   -9.3
 Nettomenot yhteensä             1312651          0.0   53396     0    0.0   56874   -6.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala      77          0.0                    414   -81.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          53
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     193.7    156.1   24.1                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          26476    31901   -17.0    137    204   -33.1     27   403.1
 - omat tilat (m2)               25516    25516    0.0    132    163   -19.4     24   439.6
 - vuokratut tilat (m2)              960    6385   -85.0     5     41   -87.9     3   79.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          4497138   3405172   32.1   23221   21816    6.4   24023   -3.3
 - henkilöstömenot              2736009   2211912   23.7   14127   14171   -0.3   13692    3.2
 - muut menot (sis. ALV)           1761129   1193260   47.6    9094    7645   18.9   10331   -12.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  834540   704805   18.4    4309    4516   -4.6    2776   55.2
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    159    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    834540   704805   18.4    4309    4516   -4.6    2617   64.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         690100      0    0.0    3563     0    0.0    2173   63.9
 - henkilöstömenot               387400      0    0.0    2000     0    0.0    991   101.8
 - muut menot (sis. ALV)            302700      0    0.0    1563     0    0.0    1182   32.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         6021778   4109977   46.5   31094   26332   18.1   28973    7.3
 - henkilöstömenot              3123409   2211912   41.2   16128   14171   13.8   14843    8.7
 - muut menot (sis. ALV)           2898369   1898065   52.7   14966   12161   23.1   14130    5.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           74.7    82.9   -9.9                    82.9   -9.9
 Kiinteistöt                   13.9    17.1   -19.2                    9.6   44.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)          11.5     0.0    0.0                    7.5   52.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.6    20.0   -81.9                    10.1   -64.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     32     22   42.7                    102   -69.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     89179    69155   29.0    460    443    3.9    2409   -80.9
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                 89179    69155   29.0    460    443    3.9    2555   -82.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1593    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          89179          0.0    460     0    0.0    903   -49.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    4407959   3336017   32.1   22761   21373    6.5   21614    5.3
 Kiinteistöt                  834540   704805   18.4    4309    4516   -4.6    2750   56.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          54
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   690100      0    0.0    3563     0    0.0    2054   73.5
 Nettomenot yhteensä             5932599   4040822   46.8   30633   25889   18.3   26418   16.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala      32     22   42.7                    101   -68.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          55
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     847.0    748.5   13.2                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          11351      0    0.0     13     0    0.0     13    6.2
 - omat tilat (m2)               11351      0    0.0     13     0    0.0     8   58.3
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         29075461  20966559   38.7   34328   28011   22.5   29647   15.8
 - henkilöstömenot              22210654  16985808   30.8   26223   22693   15.6   20669   26.9
 - muut menot (sis. ALV)           6864807   3980751   72.5    8105    5318   52.4    8978   -9.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 2548214   2387089    6.7    3009    3189   -5.7    3251   -7.5
 - henkilöstömenot               96588      0    0.0    114     0    0.0    212   -46.2
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2451626   2387089    2.7    2894    3189   -9.2    3039   -4.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1990677   5912614   -66.3    2350    7899   -70.2    2593   -9.3
 - henkilöstömenot              1394029   3049418   -54.3    1646    4074   -59.6    1486   10.8
 - muut menot (sis. ALV)            596648   2863196   -79.2    704    3825   -81.6    1107   -36.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         33614382  29266262   14.9   39686   39100    1.5   35490   11.8
 - henkilöstömenot              23701271  20035226   18.3   27983   26767    4.5   22367   25.1
 - muut menot (sis. ALV)           9913111   9231036    7.4   11704   12333   -5.1   13124   -10.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           86.5    71.6   20.7                    83.5    3.5
 Kiinteistöt                   7.6     8.2   -7.1                    9.2   -17.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.9    20.2   -70.7                    7.3   -18.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    33.0  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     224      0    0.0                    258   -12.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1320279   222902   492.3    1559    298   423.4    2225   -29.9
 Kiinteistöt                  52517    12844   308.9     62     17   261.3     52   20.1
 Hallinto                   108263   661744   -83.6    128    884   -85.5    237   -46.0
 Tulot yhteensä                1481059   897490   65.0    1749    1199   45.8    2513   -30.4
 - josta valtion erillisrahoitus       1268879          0.0    1498     0    0.0    1864   -19.6
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     90    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          212180          0.0    251     0    0.0    560   -55.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   27755182  20743657   33.8   32769   27714   18.2   27422   19.5
 Kiinteistöt                 2495697   2374245    5.1    2947    3172   -7.1    3199   -7.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          56
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1882414   5250870   -64.2    2222    7015   -68.3    2356   -5.7
 Nettomenot yhteensä             32133323  28368772   13.3   37938   37901    0.1   32977   15.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     220      0    0.0                    253   -13.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          57
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     695.3    792.8   -12.3                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4719      0    0.0     7     0    0.0     9   -26.3
 - omat tilat (m2)                4719      0    0.0     7     0    0.0     5   27.9
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         15972953  10707040   49.2   22972   13505   70.1   21277    8.0
 - henkilöstömenot              11047393   8707051   26.9   15888   10982   44.7   14026   13.3
 - muut menot (sis. ALV)           4925560   1999989   146.3    7084    2523   180.8    7251   -2.3
                                                                 
 Kiinteistöt                 1168386   2395241   -51.2    1680    3021   -44.4    2883   -41.7
 - henkilöstömenot               38331      0    0.0     55     0    0.0    192   -71.3
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1130055   2395241   -52.8    1625    3021   -46.2    2692   -39.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1827067   6813872   -73.2    2628    8594   -69.4    2215   18.6
 - henkilöstömenot              1242295   3708788   -66.5    1787    4678   -61.8    1217   46.8
 - muut menot (sis. ALV)            584772   3105084   -81.2    841    3916   -78.5    998   -15.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         18968406  19916153   -4.8   27280   25120    8.6   26376    3.4
 - henkilöstömenot              12328019  12415839   -0.7   17730   15660   13.2   15435   14.9
 - muut menot (sis. ALV)           6640387   7500314   -11.5    9550    9460    0.9   10941   -12.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.2    53.8   56.6                    80.7    4.4
 Kiinteistöt                   6.2    12.0   -48.8                    10.9   -43.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           9.6    34.2   -71.8                    8.4   14.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    42.4  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     248      0    0.0                    313   -20.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1326204   187301   608.1    1907    236   707.3    2073   -8.0
 Kiinteistöt                  25342      0    0.0     36     0    0.0     54   -32.9
 Hallinto                   224728   667037   -66.3    323    841   -61.6    144   124.5
 Tulot yhteensä                1576274   854338   84.5    2267    1078   110.4    2272   -0.2
 - josta valtion erillisrahoitus       1070868          0.0    1540     0    0.0    1715   -10.2
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     80    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          505406          0.0    727     0    0.0    476   52.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   14646749  10519739   39.2   21064   13269   58.8   19204    9.7
 Kiinteistöt                 1143044   2395241   -52.3    1644    3021   -45.6    2829   -41.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          58
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1602339   6146835   -73.9    2304    7753   -70.3    2071   11.2
 Nettomenot yhteensä             17392132  19061815   -8.8   25013   24043    4.0   24104    3.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     242      0    0.0                    307   -21.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          59
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     128.6    82.8   55.2                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1485      0    0.0     12     0    0.0     9   26.9
 - omat tilat (m2)                1485      0    0.0     12     0    0.0     6   85.9
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     3    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          3340086   1578074   111.7   25976   19051   36.3   25169    3.2
 - henkilöstömenot              2247428   1244067   80.7   17478   15019   16.4   14126   23.7
 - muut menot (sis. ALV)           1092658   334007   227.1    8498    4032   110.7   11042   -23.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  291267   336446   -13.4    2265    4062   -44.2    4963   -54.4
 - henkilöstömenot               23933    66761   -64.2    186    806   -76.9    279   -33.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    267334   269685   -0.9    2079    3256   -36.1    4684   -55.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         289599   790030   -63.3    2252    9538   -76.4    3711   -39.3
 - henkilöstömenot               194676   396277   -50.9    1514    4784   -68.4    1268   19.4
 - muut menot (sis. ALV)            94923   393753   -75.9    738    4754   -84.5    2443   -69.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3920951   2704550   45.0   30493   32651   -6.6   33843   -9.9
 - henkilöstömenot              2466036   1707105   44.5   19179   20609   -6.9   15674   22.4
 - muut menot (sis. ALV)           1454915   997445   45.9   11315   12042   -6.0   18170   -37.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           85.2    58.3   46.0                    74.4   14.5
 Kiinteistöt                   7.4    12.4   -40.3                    14.7   -49.3
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.4    29.2   -74.7                    11.0   -32.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    31.7  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     196      0    0.0                    545   -64.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    309539    64746   378.1    2407    782   208.0    2470   -2.5
 Kiinteistöt                   4093      0    0.0     32     0    0.0     14   135.6
 Hallinto                    22753    72849   -68.8    177    879   -79.9    180   -1.7
 Tulot yhteensä                336385   137595   144.5    2616    1661   57.5    2663   -1.8
 - josta valtion erillisrahoitus        239751          0.0    1865     0    0.0    1671   11.6
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0    118    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          96634          0.0    752     0    0.0    875   -14.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    3030547   1513328   100.3   23569   18270   29.0   22699    3.8
 Kiinteistöt                  287174   336446   -14.6    2233    4062   -45.0    4949   -54.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          60
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   266846   717181   -62.8    2075    8658   -76.0    3531   -41.2
 Nettomenot yhteensä             3584566   2566955   39.6   27877   30989   -10.0   31180   -10.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     193      0    0.0                    544   -64.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          61
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     431.2    323.8   33.2                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4765      0    0.0     11     0    0.0     12   -5.1
 - omat tilat (m2)                4765      0    0.0     11     0    0.0     7   60.6
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         12190469  10619298   14.8   28273   32801   -13.8   28917   -2.2
 - henkilöstömenot              8928800   8678301    2.9   20708   26806   -22.7   21068   -1.7
 - muut menot (sis. ALV)           3261669   1940997   68.0    7565    5995   26.2    7849   -3.6
                                                                 
 Kiinteistöt                 1445510   1296629   11.5    3353    4005   -16.3    3829   -12.4
 - henkilöstömenot               558402   157347   254.9    1295    486   166.5    275   371.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    887108   1139282   -22.1    2057    3519   -41.5    3554   -42.1
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1025884   2724534   -62.3    2379    8416   -71.7    2696   -11.7
 - henkilöstömenot               710844   1573965   -54.8    1649    4862   -66.1    1628    1.3
 - muut menot (sis. ALV)            315040   1150569   -72.6    731    3554   -79.4    1068   -31.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         14661863  14640461    0.1   34005   45222   -24.8   35442   -4.1
 - henkilöstömenot              10198046  10409613   -2.0   23652   32153   -26.4   22971    3.0
 - muut menot (sis. ALV)           4463817   4230848    5.5   10353   13068   -20.8   12471   -17.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.1    72.5   14.6                    81.6    1.9
 Kiinteistöt                   9.9     8.9   11.3                    10.8   -8.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.0    18.6   -62.4                    7.6   -8.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    40.9  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     303      0    0.0                    329   -7.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    686170    30900  2120.6    1591     95  1567.4    1702   -6.5
 Kiinteistöt                  14836      0    0.0     34     0    0.0    197   -82.5
 Hallinto                    57021   477402   -88.1    132    1475   -91.0    185   -28.4
 Tulot yhteensä                758027   508302   49.1    1758    1570   12.0    2083   -15.6
 - josta valtion erillisrahoitus        611188          0.0    1418     0    0.0    1476   -3.9
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     84    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          146839          0.0    341     0    0.0    523   -34.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   11504299  10588398    8.7   26682   32705   -18.4   27215   -2.0
 Kiinteistöt                 1430674   1296629   10.3    3318    4005   -17.2    3633   -8.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          62
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   968863   2247132   -56.9    2247    6941   -67.6    2511   -10.5
 Nettomenot yhteensä             13903836  14132159   -1.6   32247   43651   -26.1   33359   -3.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     300      0    0.0                    312   -3.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          63
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.                                            
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     10     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     37.7    21.9   71.9                   1993.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           983      0    0.0     26     0    0.0     29   -10.6
 - omat tilat (m2)                949      0    0.0     25     0    0.0     17   51.3
 - vuokratut tilat (m2)              34      0    0.0     1     0    0.0     13   -92.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1364835   817979   66.9   36235   37322   -2.9   36593   -1.0
 - henkilöstömenot               819775   475143   72.5   21764   21680    0.4   24983   -12.9
 - muut menot (sis. ALV)            545060   342836   59.0   14471   15643   -7.5   11610   24.6
                                                                 
 Kiinteistöt                  270857    96234   181.5    7191    4391   63.8    9996   -28.1
 - henkilöstömenot                9192      0    0.0    244     0    0.0    994   -75.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    261665    96234   171.9    6947    4391   58.2    9002   -22.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          96482   175073   -44.9    2561    7988   -67.9    4065   -37.0
 - henkilöstömenot               68732    84977   -19.1    1825    3877   -52.9    2163   -15.6
 - muut menot (sis. ALV)            27750    90096   -69.2    737    4111   -82.1    1903   -61.3
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1732174   1089286   59.0   45987   49701   -7.5   50654   -9.2
 - henkilöstömenot               897699   560120   60.3   23833   25557   -6.7   28139   -15.3
 - muut menot (sis. ALV)            834475   529166   57.7   22154   24144   -8.2   22515   -1.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           78.8    75.1    4.9                    72.2    9.1
 Kiinteistöt                   15.6     8.8   77.0                    19.7   -20.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.6    16.1   -65.3                    8.0   -30.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.5     0.0    0.0                    42.9   -91.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     276      0    0.0                    343   -19.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    119972    62670   91.4    3185    2859   11.4    3055    4.2
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     52    0.0
 Hallinto                      0    21230  -100.0     0    969  -100.0    138    0.0
 Tulot yhteensä                119972    83900   43.0    3185    3828   -16.8    3245   -1.8
 - josta valtion erillisrahoitus        76700          0.0    2036     0    0.0    1801   13.1
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     92    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          43272          0.0    1149     0    0.0    1352   -15.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1244863   755309   64.8   33049   34463   -4.1   33537   -1.5
 Kiinteistöt                  270857    96234   181.5    7191    4391   63.8    9945   -27.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          64
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    96482   153843   -37.3    2561    7019   -63.5    3927   -34.8
 Nettomenot yhteensä             1612202   1005386   60.4   42802   45873   -6.7   47409   -9.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     276      0    0.0                    341   -19.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          65
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  630 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututk.                                             
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           20.8                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                1033918          0   49628  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     702877          0   33738  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  331041          0   15890  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        66834          0    3208  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          66834          0    3208  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               262522          0   12601  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     178182          0    8553  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  84340          0    4048  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               1363274          0   65437  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     881059          0   42291  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  482215          0   23146  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 75.8                              0.0
 Kiinteistöt                         4.9                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                19.3                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           62670          0    3008  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          19902          0    955  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       82572          0    3963  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          971248          0   46620  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        66834          0    3208  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          66
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         242620          0   11646  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   1280702          0   61474  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          67
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     35.7          0.0                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1185          0.0     33     0    0.0     25   32.4
 - omat tilat (m2)                1116          0.0     31     0    0.0     7   335.6
 - vuokratut tilat (m2)              69          0.0     2     0    0.0     18   -89.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          2109153          0.0   59135     0    0.0   46263   27.8
 - henkilöstömenot              1300579          0.0   36465     0    0.0   27272   33.7
 - muut menot (sis. ALV)            808574          0.0   22670     0    0.0   18991   19.4
                                                                 
 Kiinteistöt                  319112          0.0    8947     0    0.0   10411   -14.1
 - henkilöstömenot                8763          0.0    246     0    0.0    316   -22.2
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    310349          0.0    8701     0    0.0   10095   -13.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          93470          0.0    2621     0    0.0    2908   -9.9
 - henkilöstömenot               65083          0.0    1825     0    0.0    1981   -7.9
 - muut menot (sis. ALV)            28387          0.0    796     0    0.0    927   -14.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2521735          0.0   70703     0    0.0   59582   18.7
 - henkilöstömenot              1374425          0.0   38535     0    0.0   29569   30.3
 - muut menot (sis. ALV)           1147310          0.0   32168     0    0.0   30014    7.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.6          0.0                    77.6    7.7
 Kiinteistöt                   12.7          0.0                    17.5   -27.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           3.7          0.0                    4.9   -24.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      5.8          0.0                    71.4   -91.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     269          0.0                    415   -35.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     34154          0.0    958     0    0.0    2562   -62.6
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     34    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    112    0.0
 Tulot yhteensä                 34154          0.0    958     0    0.0    2708   -64.6
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1795    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     87    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          34154          0.0    958     0    0.0    826   15.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2074999          0.0   58178     0    0.0   43702   33.1
 Kiinteistöt                  319112          0.0    8947     0    0.0   10377   -13.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          68
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    93470          0.0    2621     0    0.0    2796   -6.3
 Nettomenot yhteensä             2487581          0.0   69745     0    0.0   56874   22.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     269          0.0                    414   -34.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          69
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5     0.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat      7.5     0.0    0.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           82    17094   -99.5     11     0    0.0     27   -59.8
 - omat tilat (m2)                 82    13194   -99.4     11     0    0.0     24   -55.2
 - vuokratut tilat (m2)               0    3900  -100.0     0     0    0.0     3    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          152579      0    0.0   20344     0    0.0   24023   -15.3
 - henkilöstömenot               99120      0    0.0   13216     0    0.0   13692   -3.5
 - muut menot (sis. ALV)            53459      0    0.0    7128     0    0.0   10331   -31.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  31349      0    0.0    4180     0    0.0    2776   50.6
 - henkilöstömenot                9895      0    0.0    1319     0    0.0    159   730.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    21454      0    0.0    2861     0    0.0    2617    9.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          19413      0    0.0    2588     0    0.0    2173   19.1
 - henkilöstömenot               12585      0    0.0    1678     0    0.0    991   69.3
 - muut menot (sis. ALV)             6828      0    0.0    910     0    0.0    1182   -23.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          203341      0    0.0   27112     0    0.0   28973   -6.4
 - henkilöstömenot               121600      0    0.0   16213     0    0.0   14843    9.2
 - muut menot (sis. ALV)            81741      0    0.0   10899     0    0.0   14130   -22.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           75.0     0.0    0.0                    82.9   -9.5
 Kiinteistöt                   15.4     0.0    0.0                    9.6   60.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           9.5     0.0    0.0                    7.5   27.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0    22.8  -100.0                    10.1  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     382      0    0.0                    102   274.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     23419      0    0.0    3123     0    0.0    2409   29.6
 Kiinteistöt                   618      0    0.0     82     0    0.0     26   211.7
 Hallinto                    1621      0    0.0    216     0    0.0    120   80.6
 Tulot yhteensä                 25658      0    0.0    3421     0    0.0    2555   33.9
 - josta valtion erillisrahoitus        14676          0.0    1957     0    0.0    1593   22.8
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          10982          0.0    1464     0    0.0    903   62.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    129160      0    0.0   17221     0    0.0   21614   -20.3
 Kiinteistöt                  30731      0    0.0    4097     0    0.0    2750   49.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          70
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    17792      0    0.0    2372     0    0.0    2054   15.5
 Nettomenot yhteensä              177683      0    0.0   23691     0    0.0   26418   -10.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     375      0    0.0                    101   270.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          71
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2468 Haaga Instituutin Ammattikork.                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.5     0.5   200.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     986.2    292.9   236.7                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          13500      0    0.0     14     0    0.0     9   48.6
 - omat tilat (m2)               13500      0    0.0     14     0    0.0     5   158.0
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         18144277   4793164   278.5   18399   16364   12.4   21277   -13.5
 - henkilöstömenot              12961023      0    0.0   13143     0    0.0   14026   -6.3
 - muut menot (sis. ALV)           5183254   4793164    8.1    5256   16364   -67.9    7251   -27.5
                                                                 
 Kiinteistöt                 1971190   1066283   84.9    1999    3640   -45.1    2883   -30.7
 - henkilöstömenot               506744      0    0.0    514     0    0.0    192   167.9
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1464446   1066283   37.3    1485    3640   -59.2    2692   -44.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1441880   2310094   -37.6    1462    7887   -81.5    2215   -34.0
 - henkilöstömenot               857399      0    0.0    869     0    0.0    1217   -28.6
 - muut menot (sis. ALV)            584481   2310094   -74.7    593    7887   -92.5    998   -40.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         21557347   8169541   163.9   21860   27890   -21.6   26376   -17.1
 - henkilöstömenot              14325167      0    0.0   14526     0    0.0   15435   -5.9
 - muut menot (sis. ALV)           7232180   8169541   -11.5    7334   27890   -73.7   10941   -33.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.2    58.7   43.5                    80.7    4.3
 Kiinteistöt                   9.1    13.1   -29.9                    10.9   -16.4
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.7    28.3   -76.3                    8.4   -20.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    42.4  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     146      0    0.0                    313   -53.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1363758   434036   214.2    1383    1482   -6.7    2073   -33.3
 Kiinteistöt                    24      0    0.0     0     0    0.0     54  -100.0
 Hallinto                      0   162810  -100.0     0    556  -100.0    144    0.0
 Tulot yhteensä                1363782   596846   128.5    1383    2038   -32.1    2272   -39.1
 - josta valtion erillisrahoitus       1339109          0.0    1358     0    0.0    1715   -20.8
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     80    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          24673          0.0     25     0    0.0    476   -94.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   16780519   4359128   285.0   17016   14882   14.3   19204   -11.4
 Kiinteistöt                 1971166   1066283   84.9    1999    3640   -45.1    2829   -29.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          72
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1441880   2147284   -32.9    1462    7331   -80.1    2071   -29.4
 Nettomenot yhteensä             20193565   7572695   166.7   20477   25853   -20.8   24104   -15.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     146      0    0.0                    307   -52.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  131496          0.0    133     0    0.0     11  1113.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          73
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2468 Haaga Instituutin Ammattikork.                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               3.0     1.0   200.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     700.0    593.3   18.0                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3504      0    0.0     5     0    0.0     9   -45.0
 - omat tilat (m2)                3333      0    0.0     5     0    0.0     6   -23.4
 - vuokratut tilat (m2)              171      0    0.0     0     0    0.0     3   -91.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         20829270  16322426   27.6   29756   27514    8.2   25169   18.2
 - henkilöstömenot              9181262   7066921   29.9   13116   11912   10.1   14126   -7.2
 - muut menot (sis. ALV)           11648008   9255505   25.8   16640   15601    6.7   11042   50.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 5795256   1605614   260.9    8279    2706   205.9    4963   66.8
 - henkilöstömenot                 0   418050  -100.0     0    705  -100.0    279    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   5795256   1187564   388.0    8279    2002   313.6    4684   76.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         6203527   5326394   16.5    8862    8978   -1.3    3711   138.8
 - henkilöstömenot                 3   4428141  -100.0     0    7464  -100.0    1268  -100.0
 - muut menot (sis. ALV)           6203524   898253   590.6    8862    1514   485.3    2443   262.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         32828053  23254434   41.2   46897   39198   19.6   33843   38.6
 - henkilöstömenot              9181265  11913112   -22.9   13116   20081   -34.7   15674   -16.3
 - muut menot (sis. ALV)           23646788  11341322   108.5   33781   19117   76.7   18170   85.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           63.4    70.2   -9.6                    74.4   -14.7
 Kiinteistöt                   17.7     6.9   155.7                    14.7   20.4
 Hallinto (sisältö muuttunut)          18.9    22.9   -17.5                    11.0   72.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      4.9     0.0    0.0                    31.7   -84.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala    1654      0    0.0                    545   203.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    3638022   3072283   18.4    5197    5179    0.4    2470   110.4
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                      0   107774  -100.0     0    182  -100.0    180    0.0
 Tulot yhteensä                3638022   3180057   14.4    5197    5360   -3.0    2663   95.1
 - josta valtion erillisrahoitus       2036927          0.0    2910     0    0.0    1671   74.2
 - josta EU-rahoitus              236184          0.0    337     0    0.0    118   186.0
 - josta muu erillisrahoitus         1364911          0.0    1950     0    0.0    875   123.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   17191248  13250143   29.7   24559   22335   10.0   22699    8.2
 Kiinteistöt                 5795256   1605614   260.9    8279    2706   205.9    4949   67.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          74
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   6203527   5218620   18.9    8862    8797    0.7    3531   151.0
 Nettomenot yhteensä             29190031  20074377   45.4   41700   33838   23.2   31180   33.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     1654      0    0.0                    544   204.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          75
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.                                              
  2468 Haaga Instituutin Ammattikork.                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     14.2          0.0                   168.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           431          0.0     30     0    0.0    139   -78.1
 - omat tilat (m2)                431          0.0     30     0    0.0     3  1072.5
 - vuokratut tilat (m2)               0          0.0     0     0    0.0    136    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          860715          0.0   60756     0    0.0   39190   55.0
 - henkilöstömenot               425026          0.0   30002     0    0.0   16139   85.9
 - muut menot (sis. ALV)            435689          0.0   30755     0    0.0   23051   33.4
                                                                 
 Kiinteistöt                  185701          0.0   13108     0    0.0   17020   -23.0
 - henkilöstömenot               33630          0.0    2374     0    0.0    772   207.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    152071          0.0   10734     0    0.0   16248   -33.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         241549          0.0   17051     0    0.0    5506   209.7
 - henkilöstömenot               86975          0.0    6139     0    0.0    2784   120.5
 - muut menot (sis. ALV)            154574          0.0   10911     0    0.0    2722   300.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1287965          0.0   90915     0    0.0   61716   47.3
 - henkilöstömenot               545631          0.0   38515     0    0.0   19696   95.6
 - muut menot (sis. ALV)            742334          0.0   52400     0    0.0   42021   24.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           66.8          0.0                    63.5    5.2
 Kiinteistöt                   14.4          0.0                    27.6   -47.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)          18.8          0.0                    8.9   110.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0          0.0                    98.1  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     431          0.0                    123   251.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     68680          0.0    4848     0    0.0    2226   117.8
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    1336    0.0
 Tulot yhteensä                 68680          0.0    4848     0    0.0    3562   36.1
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    2739    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          68680          0.0    4848     0    0.0    808   500.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    792035          0.0   55908     0    0.0   36964   51.3
 Kiinteistöt                  185701          0.0   13108     0    0.0   17020   -23.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          76
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   241549          0.0   17051     0    0.0    4170   308.8
 Nettomenot yhteensä             1219285          0.0   86067     0    0.0   58154   48.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     431          0.0                    123   251.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                   608          0.0     43     0    0.0     4  1088.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          77
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2468 Haaga Instituutin Ammattikork.                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     83.2    112.0   -25.7                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           610    4112   -85.2     7     37   -80.0     27   -73.0
 - omat tilat (m2)                580    3912   -85.2     7     35   -80.0     24   -71.4
 - vuokratut tilat (m2)              30     200   -85.0     0     2   -79.8     3   -86.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          3419761   1833239   86.5   41119   16368   151.2   24023   71.2
 - henkilöstömenot               710567   231974   206.3    8544    2071   312.5   13692   -37.6
 - muut menot (sis. ALV)           2709194   1601265   69.2   32575   14297   127.8   10331   215.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  381130   183141   108.1    4583    1635   180.3    2776   65.1
 - henkilöstömenot                 0    51005  -100.0     0    455  -100.0    159    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    381130   132136   188.4    4583    1180   288.4    2617   75.1
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         761835   291294   161.5    9160    2601   252.2    2173   321.5
 - henkilöstömenot                 1   172950  -100.0     0    1544  -100.0    991  -100.0
 - muut menot (sis. ALV)            761834   118344   543.7    9160    1057   766.9    1182   674.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         4562726   2307674   97.7   54862   20604   166.3   28973   89.4
 - henkilöstömenot               710568   455929   55.9    8544    4071   109.9   14843   -42.4
 - muut menot (sis. ALV)           3852158   1851745   108.0   46319   16533   180.2   14130   227.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           74.9    79.4   -5.7                    82.9   -9.6
 Kiinteistöt                   8.4     7.9    5.3                    9.6   -12.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)          16.7    12.6   32.3                    7.5   122.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      4.9     4.9    1.1                    10.1   -51.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     625     45  1302.8                    102   511.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                       0   1354894  -100.0     0   12097  -100.0    2409    0.0
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                   0   1354894  -100.0     0   12097  -100.0    2555    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1593    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0          0.0     0     0    0.0    903    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    3419761   478345   614.9   41119    4271   862.8   21614   90.2
 Kiinteistöt                  381130   183141   108.1    4583    1635   180.3    2750   66.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          78
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   761835   291294   161.5    9160    2601   252.2    2054   346.0
 Nettomenot yhteensä             4562726   952780   378.9   54862    8507   544.9   26418   107.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     625     45  1302.8                    101   517.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          79
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    2067.2   1510.8   36.8                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          27473      0    0.0     13     0    0.0     13    5.3
 - omat tilat (m2)               27473      0    0.0     13     0    0.0     8   57.0
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     4    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         58242281  41770713   39.4   28175   27649    1.9   29647   -5.0
 - henkilöstömenot              44501546  29583092   50.4   21528   19582    9.9   20669    4.2
 - muut menot (sis. ALV)           13740735  12187621   12.7    6647    8067   -17.6    8978   -26.0
                                                                 
 Kiinteistöt                 7940986   4274054   85.8    3841    2829   35.8    3251   18.2
 - henkilöstömenot                 0    90269  -100.0     0     60  -100.0    212    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   7940986   4183785   89.8    3841    2769   38.7    3039   26.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         3420467   2695425   26.9    1655    1784   -7.3    2593   -36.2
 - henkilöstömenot              2194266   1963412   11.8    1061    1300   -18.3    1486   -28.6
 - muut menot (sis. ALV)           1226201   732013   67.5    593    485   22.4    1107   -46.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         69603734  48740192   42.8   33671   32262    4.4   35490   -5.1
 - henkilöstömenot              46695812  31636773   47.6   22589   20941    7.9   22367    1.0
 - muut menot (sis. ALV)           22907922  17103419   33.9   11082   11321   -2.1   13124   -15.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.7    85.7   -2.4                    83.5    0.2
 Kiinteistöt                   11.4     8.8   30.1                    9.2   24.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.9     5.5   -11.1                    7.3   -32.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    33.0  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     289      0    0.0                    258   12.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1048815   827245   26.8    507    548   -7.3    2225   -77.2
 Kiinteistöt                  150017    5908  2439.2     73     4  1755.7     52   40.6
 Hallinto                    17132   141799   -87.9     8     94   -91.2    237   -96.5
 Tulot yhteensä                1215964   974952   24.7    588    645   -8.9    2513   -76.6
 - josta valtion erillisrahoitus        693932          0.0    336     0    0.0    1864   -82.0
 - josta EU-rahoitus              264951          0.0    128     0    0.0     90   42.6
 - josta muu erillisrahoitus          257081          0.0    124     0    0.0    560   -77.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   57193466  40943468   39.7   27668   27101    2.1   27422    0.9
 Kiinteistöt                 7790969   4268146   82.5    3769    2825   33.4    3199   17.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          80
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   3403335   2553626   33.3    1646    1690   -2.6    2356   -30.1
 Nettomenot yhteensä             68387770  47765240   43.2   33083   31617    4.6   32977    0.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     284      0    0.0                    253   11.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          81
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.                                            
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           35.7                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                1264161          0   35444  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     850825          0   23855  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  413336          0   11589  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        249209          0    6987  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                      9124          0    256  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          240085          0    6731  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               112286          0    3148  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     79371          0    2225  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  32915          0    923  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               1625656          0   45579  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     939320          0   26336  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  686336          0   19243  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 77.8                              0.0
 Kiinteistöt                         15.3                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 6.9                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           19194          0    538  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          24944          0    699  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       44138          0    1238  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          1244967          0   34906  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        249209          0    6987  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          82
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                          87342          0    2449  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   1581518          0   44342  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          83
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto                                                
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     4     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     97.1    31.6   207.4                   158.1     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1299      0    0.0     13     0    0.0     14   -4.8
 - omat tilat (m2)                1299      0    0.0     13     0    0.0     13    6.0
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     1    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          2754255   1016339   171.0   28370   32180   -11.8   29511   -3.9
 - henkilöstömenot              2104491   791741   165.8   21677   25068   -13.5   21773   -0.4
 - muut menot (sis. ALV)            649764   224598   189.3    6693    7111   -5.9    7737   -13.5
                                                                 
 Kiinteistöt                  375530   231668   62.1    3868    7335   -47.3    4024   -3.9
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    375530   231668   62.1    3868    7335   -47.3    4010   -3.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         161753    95990   68.5    1666    3039   -45.2    2294   -27.4
 - henkilöstömenot               103766    79294   30.9    1069    2511   -57.4    1295   -17.4
 - muut menot (sis. ALV)            57987    16696   247.3    597    529   13.0    999   -40.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3291538   1343997   144.9   33904   42554   -20.3   35828   -5.4
 - henkilöstömenot              2208257   871035   153.5   22746   27579   -17.5   23082   -1.5
 - muut menot (sis. ALV)           1083281   472962   129.0   11158   14975   -25.5   12746   -12.5
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.7    75.6   10.7                    82.4    1.6
 Kiinteistöt                   11.4    17.2   -33.8                    11.2    1.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.9     7.1   -31.2                    6.4   -23.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    10.2  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     289      0    0.0                    286    1.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     49598    26694   85.8    511    845   -39.6    1767   -71.1
 Kiinteistöt                   7094    4746   49.5     73    150   -51.4     47   56.3
 Hallinto                     810    2383   -66.0     8     75   -88.9     50   -83.3
 Tulot yhteensä                 57502    33823   70.0    592    1071   -44.7    1863   -68.2
 - josta valtion erillisrahoitus        32816          0.0    338     0    0.0    849   -60.2
 - josta EU-rahoitus              12530          0.0    129     0    0.0    102   26.2
 - josta muu erillisrahoitus          12156          0.0    125     0    0.0    912   -86.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2704657   989645   173.3   27859   31334   -11.1   27744    0.4
 Kiinteistöt                  368436   226922   62.4    3795    7185   -47.2    3977   -4.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          84
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   160943    93607   71.9    1658    2964   -44.1    2244   -26.1
 Nettomenot yhteensä             3234036   1310174   146.8   33312   41483   -19.7   33965   -1.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     284      0    0.0                    283    0.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          85
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     114.7    78.4   46.2                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2377      0    0.0     21     0    0.0     9   127.7
 - omat tilat (m2)                2377      0    0.0     21     0    0.0     6   233.6
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     3    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          3589203   2333695   53.8   31301   29760    5.2   25169   24.4
 - henkilöstömenot              2646289   1620399   63.3   23078   20664   11.7   14126   63.4
 - muut menot (sis. ALV)            942914   713296   32.2    8223    9096   -9.6   11042   -25.5
                                                                 
 Kiinteistöt                  434198   442195   -1.8    3787    5639   -32.9    4963   -23.7
 - henkilöstömenot                1899    20668   -90.8     17    264   -93.7    279   -94.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    432299   421527    2.6    3770    5375   -29.9    4684   -19.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         452889   250867   80.5    3950    3199   23.5    3711    6.4
 - henkilöstömenot               365074   177772   105.4    3184    2267   40.4    1268   151.1
 - muut menot (sis. ALV)            87815    73095   20.1    766    932   -17.8    2443   -68.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         4476290   3026757   47.9   39037   38598    1.1   33843   15.3
 - henkilöstömenot              3013262   1818839   65.7   26278   23195   13.3   15674   67.7
 - muut menot (sis. ALV)           1463028   1207918   21.1   12759   15404   -17.2   18170   -29.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           80.2    77.1    4.0                    74.4    7.8
 Kiinteistöt                   9.7    14.6   -33.6                    14.7   -33.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)          10.1     8.3   22.1                    11.0   -7.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    31.7  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     183      0    0.0                    545   -66.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     44482    42791    4.0    388    546   -28.9    2470   -84.3
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                    2415    23499   -89.7     21    300   -93.0    180   -88.3
 Tulot yhteensä                 46897    66290   -29.3    409    845   -51.6    2663   -84.6
 - josta valtion erillisrahoitus        30879          0.0    269     0    0.0    1671   -83.9
 - josta EU-rahoitus               9838          0.0     86     0    0.0    118   -27.3
 - josta muu erillisrahoitus           6180          0.0     54     0    0.0    875   -93.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    3544721   2290904   54.7   30913   29215    5.8   22699   36.2
 Kiinteistöt                  434198   442195   -1.8    3787    5639   -32.9    4949   -23.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          86
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   450474   227368   98.1    3929    2899   35.5    3531   11.3
 Nettomenot yhteensä             4429393   2960467   49.6   38628   37753    2.3   31180   23.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     183      0    0.0                    544   -66.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          87
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat          1896.4                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)               59570877          0   31412  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    46780567          0   24668  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 12790310          0    6744  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       10188699          0    5373  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         10188699          0    5373  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               5400445          0    2848  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    3816252          0    2012  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1584193          0    835  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               75160021          0   39633  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    50596819          0   26680  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 24563202          0   12952  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 79.3                              0.0
 Kiinteistöt                         13.6                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 7.2                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          1478936          0    780  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                         8326          0     4  -100.0     0    0.0
 Hallinto                         129539          0     68  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      1616801          0    853  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                         58091941          0   30632  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       10180373          0    5368  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          88
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         5270906          0    2779  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   73543220          0   38780  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          89
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           281.0                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                7683774          0   27344  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6278153          0   22342  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1405621          0    5002  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       1221687          0    4348  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         1221687          0    4348  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               729812          0    2597  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     589917          0    2099  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  139895          0    498  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               9635273          0   34289  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6868070          0   24442  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 2767203          0    9848  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 79.7                              0.0
 Kiinteistöt                         12.7                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 7.6                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          370034          0    1317  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        42382          0    151  -100.0     0    0.0
 Hallinto                          16937          0     60  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      429353          0    1528  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          7313740          0   26028  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       1179305          0    4197  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          90
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         712875          0    2537  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   9205920          0   32761  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          91
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               5.0          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    2843.7          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          34016          0.0     12     0    0.0     12    2.7
 - omat tilat (m2)               29758          0.0     10     0    0.0     7   52.0
 - vuokratut tilat (m2)             4258          0.0     1     0    0.0     5   -68.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         82457237          0.0   28997     0    0.0   28917    0.3
 - henkilöstömenot              65437148          0.0   23012     0    0.0   21068    9.2
 - muut menot (sis. ALV)           17020089          0.0    5985     0    0.0    7849   -23.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 13499035          0.0    4747     0    0.0    3829   24.0
 - henkilöstömenot               25400          0.0     9     0    0.0    275   -96.8
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   13473635          0.0    4738     0    0.0    3554   33.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         4388393          0.0    1543     0    0.0    2696   -42.8
 - henkilöstömenot              2646789          0.0    931     0    0.0    1628   -42.8
 - muut menot (sis. ALV)           1741604          0.0    612     0    0.0    1068   -42.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.        100344665          0.0   35287     0    0.0   35442   -0.4
 - henkilöstömenot              68109337          0.0   23951     0    0.0   22971    4.3
 - muut menot (sis. ALV)           32235328          0.0   11336     0    0.0   12471   -9.1
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.2          0.0                    81.6    0.7
 Kiinteistöt                   13.5          0.0                    10.8   24.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.4          0.0                    7.6   -42.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      12.5          0.0                    40.9   -69.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     397          0.0                    329   20.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1553344          0.0    546     0    0.0    1702   -67.9
 Kiinteistöt                   1332          0.0     0     0    0.0    197   -99.8
 Hallinto                    23220          0.0     8     0    0.0    185   -95.6
 Tulot yhteensä                1577896          0.0    555     0    0.0    2083   -73.4
 - josta valtion erillisrahoitus       1086202          0.0    382     0    0.0    1476   -74.1
 - josta EU-rahoitus              241264          0.0     85     0    0.0     84    0.5
 - josta muu erillisrahoitus          250430          0.0     88     0    0.0    523   -83.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   80903893          0.0   28451     0    0.0   27215    4.5
 Kiinteistöt                 13497703          0.0    4747     0    0.0    3633   30.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          92
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   4365173          0.0    1535     0    0.0    2511   -38.9
 Nettomenot yhteensä             98766769          0.0   34732     0    0.0   33359    4.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     397          0.0                    312   27.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                   7852          0.0     3     0    0.0     21   -86.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          93
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto                                               
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     27.5     8.3   230.0                    72.2     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           568      0    0.0     21     0    0.0     12   71.3
 - omat tilat (m2)                568      0    0.0     21     0    0.0     10   115.1
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     2    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          789586   250876   214.7   28712   30105   -4.6   33543   -14.4
 - henkilöstömenot               556424   189624   193.4   20234   22755   -11.1   18795    7.7
 - muut menot (sis. ALV)            233162    61252   280.7    8479    7350   15.4   14748   -42.5
                                                                 
 Kiinteistöt                  116152    72078   61.1    4224    8649   -51.2    4170    1.3
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0     31    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    116152    72078   61.1    4224    8649   -51.2    4139    2.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         128503    53958   138.2    4673    6475   -27.8    3041   53.7
 - henkilöstömenot               94261    36323   159.5    3428    4359   -21.4    1906   79.9
 - muut menot (sis. ALV)            34242    17635   94.2    1245    2116   -41.2    1135    9.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1034241   376912   174.4   37609   45229   -16.8   40754   -7.7
 - henkilöstömenot               650685   225947   188.0   23661   27114   -12.7   20731   14.1
 - muut menot (sis. ALV)            383556   150965   154.1   13947   18116   -23.0   20023   -30.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           76.3    66.6   14.7                    82.3   -7.2
 Kiinteistöt                   11.2    19.1   -41.3                    10.2    9.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)          12.4    14.3   -13.2                    7.5   66.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    20.3  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     204      0    0.0                    346   -40.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     13761    3949   248.5    500    474    5.6    1174   -57.4
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                     623      0    0.0     23     0    0.0     77   -70.6
 Tulot yhteensä                 14384    3949   264.2    523    474   10.4    1265   -58.6
 - josta valtion erillisrahoitus        10874          0.0    395     0    0.0    847   -53.3
 - josta EU-rahoitus               2540          0.0     92     0    0.0     42   122.0
 - josta muu erillisrahoitus           970          0.0     35     0    0.0    376   -90.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    775825   246927   214.2   28212   29631   -4.8   32370   -12.8
 Kiinteistöt                  116152    72078   61.1    4224    8649   -51.2    4156    1.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          94
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   127880    53958   137.0    4650    6475   -28.2    2964   56.9
 Nettomenot yhteensä             1019857   372963   173.4   37086   44756   -17.1   39490   -6.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     204      0    0.0                    345   -40.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          95
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     121.3    60.3   101.1                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2541      0    0.0     21     0    0.0     25   -16.5
 - omat tilat (m2)                2541      0    0.0     21     0    0.0     7   191.5
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     18    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          6806199   3891310   74.9   56095   64497   -13.0   46263   21.3
 - henkilöstömenot              4248310   2150753   97.5   35014   35648   -1.8   27272   28.4
 - muut menot (sis. ALV)           2557889   1740557   47.0   21082   28849   -26.9   18991   11.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  842060    65555  1184.5    6940    1087   538.7   10411   -33.3
 - henkilöstömenot                4397      0    0.0     36     0    0.0    316   -88.5
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    837663    65555  1177.8    6904    1087   535.4   10095   -31.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         537026   138158   288.7    4426    2290   93.3    2908   52.2
 - henkilöstömenot               396821    48929   711.0    3271    811   303.3    1981   65.1
 - muut menot (sis. ALV)            140205    89229   57.1    1156    1479   -21.9    927   24.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         8185285   4095023   99.9   67461   67873   -0.6   59582   13.2
 - henkilöstömenot              4649528   2199682   111.4   38320   36459    5.1   29569   29.6
 - muut menot (sis. ALV)           3535757   1895341   86.5   29141   31414   -7.2   30014   -2.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.2    95.0   -12.5                    77.6    7.1
 Kiinteistöt                   10.3     1.6   542.6                    17.5   -41.1
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.6     3.4   94.5                    4.9   34.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    71.4  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     331      0    0.0                    415   -20.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     59692    69552   -14.2    492    1153   -57.3    2562   -80.8
 Kiinteistöt                   100      0    0.0     1     0    0.0     34   -97.6
 Hallinto                    2624    7486   -64.9     22    124   -82.6    112   -80.8
 Tulot yhteensä                 62416    77038   -19.0    514    1277   -59.7    2708   -81.0
 - josta valtion erillisrahoitus        47546          0.0    392     0    0.0    1795   -78.2
 - josta EU-rahoitus              10692          0.0     88     0    0.0     87    1.5
 - josta muu erillisrahoitus           4178          0.0     34     0    0.0    826   -95.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    6746507   3821758   76.5   55603   63344   -12.2   43702   27.2
 Kiinteistöt                  841960    65555  1184.4    6939    1087   538.6   10377   -33.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          96
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   534402   130672   309.0    4404    2166   103.4    2796   57.5
 Nettomenot yhteensä             8122869   4017985   102.2   66947   66596    0.5   56874   17.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     331      0    0.0                    414   -19.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          97
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto                                             
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     8     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     147.4    60.4   144.0                   522.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2202      0    0.0     15     0    0.0     21   -27.5
 - omat tilat (m2)                754      0    0.0     5     0    0.0     1   251.0
 - vuokratut tilat (m2)             1448      0    0.0     10     0    0.0     19   -48.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          6130886   2000675   206.4   41589   33115   25.6   55472   -25.0
 - henkilöstömenot              5216035   1589730   228.1   35383   26313   34.5   35840   -1.3
 - muut menot (sis. ALV)            914851   410945   122.6    6206    6802   -8.8   19633   -68.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 1829830   762796   139.9   12413   12626   -1.7    8848   40.3
 - henkilöstömenot               194679   126834   53.5    1321    2099   -37.1    523   152.5
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1635151   635962   157.1   11092   10526    5.4    8325   33.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         638030   510914   24.9    4328    8457   -48.8    2980   45.2
 - henkilöstömenot               467940   401677   16.5    3174    6648   -52.3    1796   76.7
 - muut menot (sis. ALV)            170090   109237   55.7    1154    1808   -36.2    1184   -2.5
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         8598746   3274385   162.6   58330   54197    7.6   67301   -13.3
 - henkilöstömenot              5878654   2118241   177.5   39878   35061   13.7   38159    4.5
 - muut menot (sis. ALV)           2720092   1156144   135.3   18452   19136   -3.6   29142   -36.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           71.3    61.1   16.7                    82.4   -13.5
 Kiinteistöt                   21.3    23.3   -8.7                    13.1   61.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.4    15.6   -52.4                    4.4   67.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      65.8     0.0    0.0                    92.9   -29.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     831      0    0.0                    430   93.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    324630   238780   36.0    2202    3952   -44.3    3801   -42.1
 Kiinteistöt                  27300      0    0.0    185     0    0.0     58   221.1
 Hallinto                      0    26530  -100.0     0    439  -100.0    226    0.0
 Tulot yhteensä                351930   265310   32.6    2387    4391   -45.6    4085   -41.6
 - josta valtion erillisrahoitus        106406          0.0    722     0    0.0    2471   -70.8
 - josta EU-rahoitus              28332          0.0    192     0    0.0    135   42.5
 - josta muu erillisrahoitus          217192          0.0    1473     0    0.0    1479   -0.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    5806256   1761895   229.5   39387   29162   35.1   51671   -23.8
 Kiinteistöt                 1802530   762796   136.3   12227   12626   -3.2    8791   39.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          98
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   638030   484384   31.7    4328    8017   -46.0    2755   57.1
 Nettomenot yhteensä             8246816   3009075   174.1   55942   49805   12.3   63216   -11.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     819      0    0.0                    427   91.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  85427          0.0    579     0    0.0    163   254.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          99
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.                                              
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     4     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     37.8    22.7   66.9                   172.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           744      0    0.0     20     0    0.0     23   -16.3
 - omat tilat (m2)                744      0    0.0     20     0    0.0     5   260.2
 - vuokratut tilat (m2)               0      0    0.0     0     0    0.0     18    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1846156   1590684   16.1   48797   70177   -30.5   62325   -21.7
 - henkilöstömenot              1413685   988673   43.0   37366   43618   -14.3   45542   -18.0
 - muut menot (sis. ALV)            432471   602011   -28.2   11431   26559   -57.0   16783   -31.9
                                                                 
 Kiinteistöt                  831243    80108   937.7   21971    3534   521.7   15512   41.6
 - henkilöstömenot               20204      0    0.0    534     0    0.0    118   351.2
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    811039    80108   912.4   21437    3534   506.6   15394   39.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         160469    52936   203.1    4241    2335   81.6    2913   45.6
 - henkilöstömenot               118639    35928   230.2    3136    1585   97.8    1577   98.8
 - muut menot (sis. ALV)            41830    17008   145.9    1106    750   47.3    1336   -17.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2837868   1723728   64.6   75010   76047   -1.4   80750   -7.1
 - henkilöstömenot              1552528   1024601   51.5   41036   45203   -9.2   47238   -13.1
 - muut menot (sis. ALV)           1285340   699127   83.8   33974   30844   10.1   33512    1.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           65.1    92.3   -29.5                    77.2   -15.7
 Kiinteistöt                   29.3     4.6   530.3                    19.2   52.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.7     3.1   84.1                    3.6   56.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0     0.0    0.0                    76.8  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala    1117      0    0.0                    660   69.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     35962    40617   -11.5    951    1792   -47.0    3748   -74.6
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     17    0.0
 Hallinto                     784    2852   -72.5     21    126   -83.5    607   -96.6
 Tulot yhteensä                 36746    43469   -15.5    971    1918   -49.4    4372   -77.8
 - josta valtion erillisrahoitus        31709          0.0    838     0    0.0    1507   -44.4
 - josta EU-rahoitus               3197          0.0     85     0    0.0     39   117.0
 - josta muu erillisrahoitus           1840          0.0     49     0    0.0    2826   -98.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1810194   1550067   16.8   47847   68385   -30.0   58577   -18.3
 Kiinteistöt                  831243    80108   937.7   21971    3534   521.7   15495   41.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          100
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   159685    50084   218.8    4221    2210   91.0    2306   83.0
 Nettomenot yhteensä             2801122   1680259   66.7   74038   74129   -0.1   76378   -3.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     1117      0    0.0                    660   69.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          101
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto                                                  
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     68.7          0.0                   164.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1606          0.0     23     0    0.0     18   27.4
 - omat tilat (m2)                1606          0.0     23     0    0.0     10   139.4
 - vuokratut tilat (m2)               0          0.0     0     0    0.0     9    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1888406          0.0   27501     0    0.0   34418   -20.1
 - henkilöstömenot              1374492          0.0   20017     0    0.0   21336   -6.2
 - muut menot (sis. ALV)            513914          0.0    7484     0    0.0   13082   -42.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  386399          0.0    5627     0    0.0    7570   -25.7
 - henkilöstömenot                3191          0.0     46     0    0.0     19   139.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    383208          0.0    5581     0    0.0    7551   -26.1
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         289052          0.0    4209     0    0.0    2357   78.6
 - henkilöstömenot               217943          0.0    3174     0    0.0    1604   97.9
 - muut menot (sis. ALV)            71109          0.0    1036     0    0.0    754   37.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2563857          0.0   37338     0    0.0   44345   -15.8
 - henkilöstömenot              1595626          0.0   23237     0    0.0   22959    1.2
 - muut menot (sis. ALV)            968231          0.0   14100     0    0.0   21386   -34.1
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           73.7          0.0                    77.6   -5.1
 Kiinteistöt                   15.1          0.0                    17.1   -11.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)          11.3          0.0                    5.3   112.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0          0.0                    46.8  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     241          0.0                    412   -41.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     26839          0.0    391     0    0.0    3116   -87.5
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                    1440          0.0     21     0    0.0     15   36.1
 Tulot yhteensä                 28279          0.0    412     0    0.0    3131   -86.8
 - josta valtion erillisrahoitus        20168          0.0    294     0    0.0    728   -59.7
 - josta EU-rahoitus               5873          0.0     86     0    0.0    2013   -95.8
 - josta muu erillisrahoitus           2238          0.0     33     0    0.0    390   -91.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1861567          0.0   27110     0    0.0   31302   -13.4
 Kiinteistöt                  386399          0.0    5627     0    0.0    7570   -25.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          102
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   287612          0.0    4189     0    0.0    2342   78.8
 Nettomenot yhteensä             2535578          0.0   36926     0    0.0   41214   -10.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     241          0.0                    412   -41.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          103
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2624 Helsingin ammattikorkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.0    0.0                           
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat            0.0    0.0                           
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                45296          0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                     38919          0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                   6377          0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                   0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                  0.0    0.0                         0.0
 Kiinteistöt                         0.0    0.0                         0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            14.1                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                         0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          104
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          105
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               4.0     4.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    3579.7   3260.0    9.8                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          22834      0    0.0     6     0    0.0     9   -30.7
 - omat tilat (m2)                3705      0    0.0     1     0    0.0     5   -80.5
 - vuokratut tilat (m2)             19129      0    0.0     5     0    0.0     4   36.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         69846279  60805573   14.9   19512   18652    4.6   21277   -8.3
 - henkilöstömenot              53451515  51058080    4.7   14932   15662   -4.7   14026    6.5
 - muut menot (sis. ALV)           16394764   9747493   68.2    4580    2990   53.2    7251   -36.8
                                                                 
 Kiinteistöt                 12358884  11212584   10.2    3453    3439    0.4    2883   19.7
 - henkilöstömenot               656719   759803   -13.6    183    233   -21.3    192   -4.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   11702165  10452781   12.0    3269    3206    2.0    2692   21.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         4411143   5913569   -25.4    1232    1814   -32.1    2215   -44.4
 - henkilöstömenot              2868004   3199945   -10.4    801    982   -18.4    1217   -34.2
 - muut menot (sis. ALV)           1543139   2713624   -43.1    431    832   -48.2    998   -56.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         86616305  77931726   11.1   24197   23905    1.2   26376   -8.3
 - henkilöstömenot              56976237  55017828    3.6   15917   16877   -5.7   15435    3.1
 - muut menot (sis. ALV)           29640068  22913898   29.4    8280    7029   17.8   10941   -24.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           80.6    78.0    3.4                    80.7   -0.0
 Kiinteistöt                   14.3    14.4   -0.8                    10.9   30.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.1     7.6   -32.9                    8.4   -39.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      83.8     0.0    0.0                    42.4   97.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     541      0    0.0                    313   72.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    7782583   5695029   36.7    2174    1747   24.5    2073    4.9
 Kiinteistöt                  200688      0    0.0     56     0    0.0     54    3.2
 Hallinto                   862560   981205   -12.1    241    301   -19.9    144   67.4
 Tulot yhteensä                8845831   6676234   32.5    2471    2048   20.7    2272    8.8
 - josta valtion erillisrahoitus       6889056          0.0    1924     0    0.0    1715   12.2
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     80    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1956775          0.0    547     0    0.0    476   14.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   62063696  55110544   12.6   17338   16905    2.6   19204   -9.7
 Kiinteistöt                 12158196  11212584    8.4    3396    3439   -1.2    2829   20.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          106
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   3548583   4932364   -28.1    991    1513   -34.5    2071   -52.1
 Nettomenot yhteensä             77770474  71255492    9.1   21726   21858   -0.6   24104   -9.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     532      0    0.0                    307   73.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          107
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     320.3    210.4   52.2                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1920      0    0.0     6     0    0.0     9   -34.1
 - omat tilat (m2)                1500      0    0.0     5     0    0.0     6   -24.6
 - vuokratut tilat (m2)              420      0    0.0     1     0    0.0     3   -54.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          6089979   3955356   54.0   19016   18798    1.2   25169   -24.4
 - henkilöstömenot              4802227   3146296   52.6   14995   14953    0.3   14126    6.1
 - muut menot (sis. ALV)           1287752   809060   59.2    4021    3845    4.6   11042   -63.6
                                                                 
 Kiinteistöt                 1071579   632473   69.4    3346    3006   11.3    4963   -32.6
 - henkilöstömenot               352139   213248   65.1    1100    1013    8.5    279   293.7
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    719440   419225   71.6    2246    1992   12.8    4684   -52.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         976916   951803    2.6    3050    4523   -32.6    3711   -17.8
 - henkilöstömenot               698497   757695   -7.8    2181    3601   -39.4    1268   72.0
 - muut menot (sis. ALV)            278419   194108   43.4    869    922   -5.8    2443   -64.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         8138472   5539632   46.9   25413   26327   -3.5   33843   -24.9
 - henkilöstömenot              5852863   4117239   42.2   18276   19567   -6.6   15674   16.6
 - muut menot (sis. ALV)           2285609   1422393   60.7    7137    6760    5.6   18170   -60.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           74.8    71.4    4.8                    74.4    0.6
 Kiinteistöt                   13.2    11.4   15.3                    14.7   -10.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)          12.0    17.2   -30.1                    11.0    9.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      21.9     0.0    0.0                    31.7   -31.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     558      0    0.0                    545    2.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    214112   344760   -37.9    669    1638   -59.2    2470   -72.9
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                    41042    7791   426.8    128     37   246.1    180   -28.8
 Tulot yhteensä                255154   352551   -27.6    797    1675   -52.4    2663   -70.1
 - josta valtion erillisrahoitus        120000          0.0    375     0    0.0    1671   -77.6
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0    118    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          135154          0.0    422     0    0.0    875   -51.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    5875867   3610596   62.7   18348   17159    6.9   22699   -19.2
 Kiinteistöt                 1071579   632473   69.4    3346    3006   11.3    4949   -32.4
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          108
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   935874   944012   -0.9    2922    4486   -34.9    3531   -17.2
 Nettomenot yhteensä             7883318   5187081   52.0   24616   24651   -0.1   31180   -21.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     558      0    0.0                    544    2.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          109
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5     1.0   -50.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     54.2    43.0   26.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           50    23092   -99.8     1    537   -99.8     27   -96.6
 - omat tilat (m2)                 0    1561  -100.0     0     36  -100.0     24    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              50    21531   -99.8     1    501   -99.8     3   -66.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          1081910   337536   220.5   19974    7850   154.5   24023   -16.9
 - henkilöstömenot               682820   240623   183.8   12606    5596   125.3   13692   -7.9
 - muut menot (sis. ALV)            399090    96913   311.8    7368    2254   226.9   10331   -28.7
                                                                 
 Kiinteistöt                  19518   122670   -84.1    360    2853   -87.4    2776   -87.0
 - henkilöstömenot               10838    8222   31.8    200    191    4.6    159   25.9
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)     8680   114448   -92.4    160    2662   -94.0    2617   -93.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         123930    59238   109.2    2288    1378   66.1    2173    5.3
 - henkilöstömenot               43639    31503   38.5    806    733   10.0    991   -18.7
 - muut menot (sis. ALV)            80291    27735   189.5    1482    645   129.8    1182   25.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         1225358   519444   135.9   22622   12080   87.3   28973   -21.9
 - henkilöstömenot               737297   280348   163.0   13612    6520   108.8   14843   -8.3
 - muut menot (sis. ALV)            488061   239096   104.1    9010    5560   62.0   14130   -36.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           88.3    65.0   35.9                    82.9    6.5
 Kiinteistöt                   1.6    23.6   -93.3                    9.6   -83.4
 Hallinto (sisältö muuttunut)          10.1    11.4   -11.3                    7.5   34.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0    93.2    7.3                    10.1   885.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     390      5  7248.3                    102   282.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     77669      0    0.0    1434     0    0.0    2409   -40.5
 Kiinteistöt                   3312      0    0.0     61     0    0.0     26   131.3
 Hallinto                    14236      0    0.0    263     0    0.0    120   119.6
 Tulot yhteensä                 95217      0    0.0    1758     0    0.0    2555   -31.2
 - josta valtion erillisrahoitus        74014          0.0    1366     0    0.0    1593   -14.2
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          21203          0.0    391     0    0.0    903   -56.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    1004241   337536   197.5   18540    7850   136.2   21614   -14.2
 Kiinteistöt                  16206   122670   -86.8    299    2853   -89.5    2750   -89.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          110
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   109694    59238   85.2    2025    1378   47.0    2054   -1.4
 Nettomenot yhteensä             1130141   519444   117.6   20864   12080   72.7   26418   -21.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     324      5  6001.4                    101   220.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          111
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  720 Humanistisen alan amk-tutkinto                                               
  2631 Humanistinen ammattikorkeak.                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     0.5   300.0                     6     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     325.7    81.3   300.8                   521.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          17003      0    0.0     52     0    0.0     40   29.8
 - omat tilat (m2)               15759      0    0.0     48     0    0.0     31   54.2
 - vuokratut tilat (m2)             1244      0    0.0     4     0    0.0     9   -56.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         14454859   3409519   324.0   44385   41963    5.8   39051   13.7
 - henkilöstömenot              9056313   2256096   301.4   27809   27767    0.1   24506   13.5
 - muut menot (sis. ALV)           5398546   1153423   368.0   16577   14196   16.8   14545   14.0
                                                                 
 Kiinteistöt                 3400467   910683   273.4   10442   11208   -6.8    8035   29.9
 - henkilöstömenot               697642   274370   154.3    2142    3377   -36.6    1498   43.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2702825   636313   324.8    8299    7832    6.0    6537   27.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         3281827   1893653   73.3   10077   23306   -56.8    7162   40.7
 - henkilöstömenot              1133782   644016   76.0    3481    7926   -56.1    2692   29.3
 - muut menot (sis. ALV)           2148045   1249637   71.9    6596   15380   -57.1    4470   47.5
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         21137153   6213855   240.2   64904   76478   -15.1   54249   19.6
 - henkilöstömenot              10887737   3174482   243.0   33432   39071   -14.4   28696   16.5
 - muut menot (sis. ALV)           10249416   3039373   237.2   31472   37408   -15.9   25553   23.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           68.4    54.9   24.6                    72.0   -5.0
 Kiinteistöt                   16.1    14.7    9.8                    14.8    8.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)          15.5    30.5   -49.1                    13.2   17.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      7.3     0.0    0.0                    22.0   -66.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     200      0    0.0                    200    0.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    158752   162456   -2.3    487    1999   -75.6    1777   -72.6
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                     133    17625   -99.2     0    217   -99.8     91   -99.6
 Tulot yhteensä                158885   180081   -11.8    488    2216   -78.0    1868   -73.9
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    684    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     6    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          158885          0.0    488     0    0.0    1178   -58.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   14296107   3247063   340.3   43898   39964    9.8   37274   17.8
 Kiinteistöt                 3400467   910683   273.4   10442   11208   -6.8    8035   29.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          112
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   3281694   1876028   74.9   10077   23090   -56.4    7071   42.5
 Nettomenot yhteensä             20978268   6033774   247.7   64416   74262   -13.3   52381   23.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     200      0    0.0                    200    0.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          113
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2631 Humanistinen ammattikorkeak.                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.0    0.0                           
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat            0.0    0.0                           
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                 800          0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                      800          0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                   0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                    0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                  0.0    0.0                         0.0
 Kiinteistöt                         0.0    0.0                         0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                         0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          114
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                      0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          115
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  110 Maa- ja metsatalouden amk-tutkinto                                             
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     712.2    692.7    2.8                   2739.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          24690      0    0.0     35     0    0.0     29   20.6
 - omat tilat (m2)               24140      0    0.0     34     0    0.0     22   56.7
 - vuokratut tilat (m2)              550      0    0.0     1     0    0.0     7   -89.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         31883933  20363935   56.6   44770   29399   52.3   36883   21.4
 - henkilöstömenot              18744287  13215796   41.8   26320   19080   37.9   21766   20.9
 - muut menot (sis. ALV)           13139646   7148139   83.8   18450   10320   78.8   15116   22.1
                                                                 
 Kiinteistöt                 7095332   6170864   15.0    9963    8909   11.8    6976   42.8
 - henkilöstömenot              1174800   1477028   -20.5    1650    2132   -22.6    838   96.9
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   5920532   4693836   26.1    8313    6776   22.7    6138   35.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1160318   5539078   -79.1    1629    7997   -79.6    2368   -31.2
 - henkilöstömenot               624083   3062693   -79.6    876    4422   -80.2    1300   -32.6
 - muut menot (sis. ALV)            536235   2476385   -78.3    753    3575   -78.9    1067   -29.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         40139583  32073877   25.1   56363   46305   21.7   46226   21.9
 - henkilöstömenot              20543170  17755517   15.7   28846   25634   12.5   23904   20.7
 - muut menot (sis. ALV)           19596413  14318360   36.9   27517   20671   33.1   22322   23.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           79.4    63.5   25.1                    79.8   -0.4
 Kiinteistöt                   17.7    19.2   -8.1                    15.1   17.1
 Hallinto (sisältö muuttunut)           2.9    17.3   -83.3                    5.1   -43.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      2.2     0.0    0.0                    24.7   -91.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     287      0    0.0                    243   18.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    4036477   507445   695.5    5668    733   673.7    3505   61.7
 Kiinteistöt                  11119   427196   -97.4     16    617   -97.5    140   -88.9
 Hallinto                    7618   198539   -96.2     11    287   -96.3    237   -95.5
 Tulot yhteensä                4055214   1133180   257.9    5694    1636   248.1    3882   46.7
 - josta valtion erillisrahoitus       2053661          0.0    2884     0    0.0    2325   24.0
 - josta EU-rahoitus              85667          0.0    120     0    0.0     74   62.9
 - josta muu erillisrahoitus         1915886          0.0    2690     0    0.0    1483   81.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   27847456  19856490   40.2   39102   28667   36.4   33378   17.2
 Kiinteistöt                 7084213   5743668   23.3    9947    8292   20.0    6835   45.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          116
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1152700   5340539   -78.4    1619    7710   -79.0    2131   -24.0
 Nettomenot yhteensä             36084369  30940697   16.6   50668   44669   13.4   42344   19.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     287      0    0.0                    238   20.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          117
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    2104.0   1914.3    9.9                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          19832      0    0.0     9     0    0.0     13   -25.3
 - omat tilat (m2)               19077      0    0.0     9     0    0.0     8    7.1
 - vuokratut tilat (m2)              755      0    0.0     0     0    0.0     4   -91.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         63737771  47367247   34.6   30294   24745   22.4   29647    2.2
 - henkilöstömenot              41568296  31644405   31.4   19757   16531   19.5   20669   -4.4
 - muut menot (sis. ALV)           22169475  15722842   41.0   10537    8214   28.3    8978   17.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 5822789   8293930   -29.8    2767    4333   -36.1    3251   -14.9
 - henkilöstömenot              1230226   502704   144.7    585    263   122.7    212   175.7
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   4592563   7791226   -41.1    2183    4070   -46.4    3039   -28.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         3391100   9561211   -64.5    1612    4995   -67.7    2593   -37.8
 - henkilöstömenot              1985288   5660940   -64.9    944    2957   -68.1    1486   -36.5
 - muut menot (sis. ALV)           1405812   3900271   -64.0    668    2037   -67.2    1107   -39.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         72951660  65222388   11.9   34673   34072    1.8   35490   -2.3
 - henkilöstömenot              44783810  37808049   18.5   21285   19751    7.8   22367   -4.8
 - muut menot (sis. ALV)           28167850  27414339    2.7   13388   14321   -6.5   13124    2.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           87.4    72.6   20.3                    83.5    4.6
 Kiinteistöt                   8.0    12.7   -37.2                    9.2   -12.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.6    14.7   -68.3                    7.3   -36.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.8     0.0    0.0                    33.0   -88.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     294      0    0.0                    258   14.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    4279025   190974  2140.6    2034    100  1938.6    2225   -8.6
 Kiinteistöt                  50798    78717   -35.5     24     41   -41.3     52   -53.2
 Hallinto                    22511   126756   -82.2     11     66   -83.8    237   -95.5
 Tulot yhteensä                4352334   396447   997.8    2069    207   898.8    2513   -17.7
 - josta valtion erillisrahoitus       3287451          0.0    1562     0    0.0    1864   -16.2
 - josta EU-rahoitus              148426          0.0     71     0    0.0     90   -21.5
 - josta muu erillisrahoitus          916457          0.0    436     0    0.0    560   -22.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   59458746  47176273   26.0   28260   24645   14.7   27422    3.1
 Kiinteistöt                 5771991   8215213   -29.7    2743    4292   -36.1    3199   -14.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          118
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   3368589   9434455   -64.3    1601    4929   -67.5    2356   -32.0
 Nettomenot yhteensä             68599326  64825941    5.8   32604   33865   -3.7   32977   -1.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     291      0    0.0                    253   14.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          119
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     746.2    524.4   42.3                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7148      0    0.0     10     0    0.0     9    4.0
 - omat tilat (m2)                6880      0    0.0     9     0    0.0     5   73.7
 - vuokratut tilat (m2)              268      0    0.0     0     0    0.0     4   -90.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         17349620  10918357   58.9   23252   20820   11.7   21277    9.3
 - henkilöstömenot              10157963   4980610   104.0   13614    9497   43.3   14026   -2.9
 - muut menot (sis. ALV)           7191657   5937747   21.1    9638   11323   -14.9    7251   32.9
                                                                 
 Kiinteistöt                 1969924   2403742   -18.0    2640    4584   -42.4    2883   -8.4
 - henkilöstömenot               407460   138008   195.2    546    263   107.5    192   184.7
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1562464   2265734   -31.0    2094    4320   -51.5    2692   -22.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1209566   3283746   -63.2    1621    6262   -74.1    2215   -26.8
 - henkilöstömenot               715182   1839765   -61.1    958    3508   -72.7    1217   -21.3
 - muut menot (sis. ALV)            494384   1443981   -65.8    663    2753   -75.9    998   -33.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         20529110  16605845   23.6   27513   31665   -13.1   26376    4.3
 - henkilöstömenot              11280605   6958383   62.1   15118   13269   13.9   15435   -2.1
 - muut menot (sis. ALV)           9248505   9647462   -4.1   12395   18397   -32.6   10941   13.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.5    65.8   28.5                    80.7    4.8
 Kiinteistöt                   9.6    14.5   -33.7                    10.9   -12.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.9    19.8   -70.2                    8.4   -29.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.7     0.0    0.0                    42.4   -91.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     276      0    0.0                    313   -12.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1433296    84744  1591.3    1921    162  1088.7    2073   -7.4
 Kiinteistöt                  16770    22554   -25.6     22     43   -47.7     54   -58.6
 Hallinto                    7978    36686   -78.3     11     70   -84.7    144   -92.6
 Tulot yhteensä                1458044   143984   912.6    1954    275   611.7    2272   -14.0
 - josta valtion erillisrahoitus       1072299          0.0    1437     0    0.0    1715   -16.2
 - josta EU-rahoitus               1973          0.0     3     0    0.0     80   -96.7
 - josta muu erillisrahoitus          383772          0.0    514     0    0.0    476    8.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   15916324  10833613   46.9   21331   20658    3.3   19204   11.1
 Kiinteistöt                 1953154   2381188   -18.0    2618    4541   -42.4    2829   -7.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          120
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1201588   3247060   -63.0    1610    6192   -74.0    2071   -22.3
 Nettomenot yhteensä             19071066  16461861   15.9   25559   31391   -18.6   24104    6.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     273      0    0.0                    307   -11.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          121
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     87.5          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7776          0.0     89     0    0.0     12   662.8
 - omat tilat (m2)                7746          0.0     89     0    0.0     7  1186.2
 - vuokratut tilat (m2)              30          0.0     0     0    0.0     5   -92.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          2793941          0.0   31931     0    0.0   28917   10.4
 - henkilöstömenot              1613728          0.0   18443     0    0.0   21068   -12.5
 - muut menot (sis. ALV)           1180213          0.0   13488     0    0.0    7849   71.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  301150          0.0    3442     0    0.0    3829   -10.1
 - henkilöstömenot               55951          0.0    639     0    0.0    275   132.6
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    245199          0.0    2802     0    0.0    3554   -21.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         142663          0.0    1630     0    0.0    2696   -39.5
 - henkilöstömenot               95543          0.0    1092     0    0.0    1628   -32.9
 - muut menot (sis. ALV)            47120          0.0    539     0    0.0    1068   -49.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3237754          0.0   37003     0    0.0   35442    4.4
 - henkilöstömenot              1765222          0.0   20174     0    0.0   22971   -12.2
 - muut menot (sis. ALV)           1472532          0.0   16829     0    0.0   12471   34.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           86.3          0.0                    81.6    5.8
 Kiinteistöt                   9.3          0.0                    10.8   -13.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.4          0.0                    7.6   -42.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.4          0.0                    40.9   -99.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     39          0.0                    329   -88.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    356476          0.0    4074     0    0.0    1702   139.4
 Kiinteistöt                   3422          0.0     39     0    0.0    197   -80.1
 Hallinto                     936          0.0     11     0    0.0    185   -94.2
 Tulot yhteensä                360834          0.0    4124     0    0.0    2083   97.9
 - josta valtion erillisrahoitus        102141          0.0    1167     0    0.0    1476   -20.9
 - josta EU-rahoitus               1295          0.0     15     0    0.0     84   -82.5
 - josta muu erillisrahoitus          257398          0.0    2942     0    0.0    523   462.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2437465          0.0   27857     0    0.0   27215    2.4
 Kiinteistöt                  297728          0.0    3403     0    0.0    3633   -6.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          122
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   141727          0.0    1620     0    0.0    2511   -35.5
 Nettomenot yhteensä             2876920          0.0   32879     0    0.0   33359   -1.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala      38          0.0                    312   -87.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          123
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.                                            
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     10     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     299.3    277.8    7.7                   1993.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          9867      0    0.0     33     0    0.0     29   13.0
 - omat tilat (m2)                6103      0    0.0     20     0    0.0     17   22.5
 - vuokratut tilat (m2)             3764      0    0.0     13     0    0.0     13    0.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         13039691   8322614   56.7   43575   29955   45.5   36593   19.1
 - henkilöstömenot              8137876   5563340   46.3   27194   20024   35.8   24983    8.9
 - muut menot (sis. ALV)           4901815   2759274   77.6   16380    9931   64.9   11610   41.1
                                                                 
 Kiinteistöt                 3254645   3394467   -4.1   10876   12218   -11.0    9996    8.8
 - henkilöstömenot               401737   131672   205.1    1342    474   183.3    994   35.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2852908   3262795   -12.6    9534   11744   -18.8    9002    5.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         526207   2975562   -82.3    1758   10710   -83.6    4065   -56.7
 - henkilöstömenot               316594   1566799   -79.8    1058    5639   -81.2    2163   -51.1
 - muut menot (sis. ALV)            209613   1408763   -85.1    700    5071   -86.2    1903   -63.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         16820543  14692643   14.5   56209   52883    6.3   50654   11.0
 - henkilöstömenot              8856207   7261811   22.0   29595   26137   13.2   28139    5.2
 - muut menot (sis. ALV)           7964336   7430832    7.2   26614   26746   -0.5   22515   18.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           77.5    56.6   36.9                    72.2    7.3
 Kiinteistöt                   19.3    23.1   -16.2                    19.7   -2.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)           3.1    20.3   -84.6                    8.0   -61.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      38.1     0.0    0.0                    42.9   -11.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     330      0    0.0                    343   -3.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1349752   131258   928.3    4510    472   854.7    3055   47.6
 Kiinteistöt                  33643    54174   -37.9    112    195   -42.3     52   117.6
 Hallinto                    3201   154592   -97.9     11    556   -98.1    138   -92.2
 Tulot yhteensä                1386596   340024   307.8    4634    1224   278.6    3245   42.8
 - josta valtion erillisrahoitus        622521          0.0    2080     0    0.0    1801   15.5
 - josta EU-rahoitus               4500          0.0     15     0    0.0     92   -83.7
 - josta muu erillisrahoitus          759575          0.0    2538     0    0.0    1352   87.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   11689939   8191356   42.7   39064   29483   32.5   33537   16.5
 Kiinteistöt                 3221002   3340293   -3.6   10764   12023   -10.5    9945    8.2
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          124
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   523006   2820970   -81.5    1748   10153   -82.8    3927   -55.5
 Nettomenot yhteensä             15433947  14352619    7.5   51575   51659   -0.2   47409    8.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     326      0    0.0                    341   -4.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          125
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2467 Hämeen ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     165.0    97.3   69.5                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          25188      0    0.0    153     0    0.0     27   461.8
 - omat tilat (m2)               24621      0    0.0    149     0    0.0     24   511.2
 - vuokratut tilat (m2)              567      0    0.0     3     0    0.0     3   24.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          3252911   1579835   105.9   19715   16231   21.5   24023   -17.9
 - henkilöstömenot              1587530   773574   105.2    9621    7948   21.1   13692   -29.7
 - muut menot (sis. ALV)           1665381   806261   106.6   10093    8284   21.8   10331   -2.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  329772   495830   -33.5    1999    5094   -60.8    2776   -28.0
 - henkilöstömenot               95877   125315   -23.5    581    1287   -54.9    159   265.5
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    233895   370515   -36.9    1418    3807   -62.8    2617   -45.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         268136   561812   -52.3    1625    5772   -71.8    2173   -25.2
 - henkilöstömenot               153344   273605   -44.0    929    2811   -66.9    991   -6.2
 - muut menot (sis. ALV)            114792   288207   -60.2    696    2961   -76.5    1182   -41.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3850819   2637477   46.0   23338   27097   -13.9   28973   -19.4
 - henkilöstömenot              1836751   1172494   56.7   11132   12046   -7.6   14843   -25.0
 - muut menot (sis. ALV)           2014068   1464983   37.5   12206   15051   -18.9   14130   -13.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.5    59.9   41.0                    82.9    1.9
 Kiinteistöt                   8.6    18.8   -54.4                    9.6   -10.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.0    21.3   -67.3                    7.5   -7.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      2.3     0.0    0.0                    10.1   -77.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     13      0    0.0                    102   -87.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    409726   100914   306.0    2483    1037   139.5    2409    3.1
 Kiinteistöt                   2907    87822   -96.7     18    902   -98.0     26   -33.3
 Hallinto                    1765    14089   -87.5     11    145   -92.6    120   -91.1
 Tulot yhteensä                414398   202825   104.3    2512    2084   20.5    2555   -1.7
 - josta valtion erillisrahoitus        243617          0.0    1476     0    0.0    1593   -7.3
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          170781          0.0    1035     0    0.0    903   14.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2843185   1478921   92.2   17231   15194   13.4   21614   -20.3
 Kiinteistöt                  326865   408008   -19.9    1981    4192   -52.7    2750   -28.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          126
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   266371   547723   -51.4    1614    5627   -71.3    2054   -21.4
 Nettomenot yhteensä             3436421   2434652   41.1   20827   25014   -16.7   26418   -21.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala      13      0    0.0                    101   -87.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          127
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  110 Maa- ja metsatalouden amk-tutkinto                                             
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     15.4          0.0                   2739.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           150          0.0     10     0    0.0     29   -66.1
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     22    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              150          0.0     10     0    0.0     7   36.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          601224          0.0   38998     0    0.0   36883    5.7
 - henkilöstömenot               260897          0.0   16923     0    0.0   21766   -22.3
 - muut menot (sis. ALV)            340327          0.0   22075     0    0.0   15116   46.0
                                                                 
 Kiinteistöt                  90489          0.0    5870     0    0.0    6976   -15.9
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    838    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    90489          0.0    5870     0    0.0    6138   -4.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          5500          0.0    357     0    0.0    2368   -84.9
 - henkilöstömenot                3500          0.0    227     0    0.0    1300   -82.5
 - muut menot (sis. ALV)             2000          0.0    130     0    0.0    1067   -87.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          697213          0.0   45225     0    0.0   46226   -2.2
 - henkilöstömenot               264397          0.0   17150     0    0.0   23904   -28.3
 - muut menot (sis. ALV)            432816          0.0   28075     0    0.0   22322   25.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           86.2          0.0                    79.8    8.1
 Kiinteistöt                   13.0          0.0                    15.1   -14.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)           0.8          0.0                    5.1   -84.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    24.7   304.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     603          0.0                    243   148.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     89303          0.0    5793     0    0.0    3505   65.3
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0    140    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    237    0.0
 Tulot yhteensä                 89303          0.0    5793     0    0.0    3882   49.2
 - josta valtion erillisrahoitus        43000          0.0    2789     0    0.0    2325   20.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     74    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          46303          0.0    3003     0    0.0    1483   102.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    511921          0.0   33206     0    0.0   33378   -0.5
 Kiinteistöt                  90489          0.0    5870     0    0.0    6835   -14.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          128
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    5500          0.0    357     0    0.0    2131   -83.3
 Nettomenot yhteensä              607910          0.0   39432     0    0.0   42344   -6.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     603          0.0                    238   153.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          129
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat    1159.6    843.6   37.5                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          12696      0    0.0     11     0    0.0     13   -13.3
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     8    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             12696      0    0.0     11     0    0.0     4   163.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         33354237  20575750   62.1   28764   24391   17.9   29647   -3.0
 - henkilöstömenot              15287921   9992413   53.0   13184   11845   11.3   20669   -36.2
 - muut menot (sis. ALV)           18066316  10583337   70.7   15580   12546   24.2    8978   73.5
                                                                 
 Kiinteistöt                 6332209   2071246   205.7    5461    2455   122.4    3251   68.0
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    212    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   6332209   2071246   205.7    5461    2455   122.4    3039   79.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1902075   8778214   -78.3    1640   10406   -84.2    2593   -36.7
 - henkilöstömenot               697414   1182991   -41.0    601    1402   -57.1    1486   -59.5
 - muut menot (sis. ALV)           1204661   7595223   -84.1    1039    9004   -88.5    1107   -6.1
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         41588521  31425210   32.3   35865   37252   -3.7   35490    1.1
 - henkilöstömenot              15985335  11175404   43.0   13785   13248    4.1   22367   -38.4
 - muut menot (sis. ALV)           25603186  20249806   26.4   22080   24005   -8.0   13124   68.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           80.2    65.5   22.5                    83.5   -4.0
 Kiinteistöt                   15.2     6.6   131.0                    9.2   66.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.6    27.9   -83.6                    7.3   -37.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    33.0   203.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     499      0    0.0                    258   93.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    3139039   3554522   -11.7    2707    4214   -35.8    2225   21.7
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     52    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    237    0.0
 Tulot yhteensä                3139039   3554522   -11.7    2707    4214   -35.8    2513    7.7
 - josta valtion erillisrahoitus       3093934          0.0    2668     0    0.0    1864   43.1
 - josta EU-rahoitus              17105          0.0     15     0    0.0     90   -83.6
 - josta muu erillisrahoitus          28000          0.0     24     0    0.0    560   -95.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   30215198  17021228   77.5   26057   20177   29.1   27422   -5.0
 Kiinteistöt                 6332209   2071246   205.7    5461    2455   122.4    3199   70.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          130
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1902075   8778214   -78.3    1640   10406   -84.2    2356   -30.4
 Nettomenot yhteensä             38449482  27870688   38.0   33158   33038    0.4   32977    0.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     499      0    0.0                    253   96.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                 1023096          0.0    882     0    0.0     65  1261.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          131
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.                                            
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           87.6                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                1373185          0   15679  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     926029          0   10573  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  447156          0    5105  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        529691          0    6048  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          529691          0    6048  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               779061          0    8895  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     567865          0    6484  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  211196          0    2411  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               2681937          0   30622  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1493894          0   17057  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1188043          0   13565  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 51.2                              0.0
 Kiinteistöt                         19.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                29.0                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           4876          0     56  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       4876          0     56  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          1368309          0   15623  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        529691          0    6048  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          132
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         779061          0    8895  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   2677061          0   30566  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          133
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto                                                
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     4     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat      9.6          0.0                   158.1     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           227          0.0     24     0    0.0     14   68.5
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     13    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              227          0.0     24     0    0.0     1  1549.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          255146          0.0   26624     0    0.0   29511   -9.8
 - henkilöstömenot               173763          0.0   18132     0    0.0   21773   -16.7
 - muut menot (sis. ALV)            81383          0.0    8492     0    0.0    7737    9.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  77573          0.0    8095     0    0.0    4024   101.2
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    77573          0.0    8095     0    0.0    4010   101.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          31355          0.0    3272     0    0.0    2294   42.7
 - henkilöstömenot                1500          0.0    157     0    0.0    1295   -87.9
 - muut menot (sis. ALV)            29855          0.0    3115     0    0.0    999   211.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          364074          0.0   37990     0    0.0   35828    6.0
 - henkilöstömenot               175263          0.0   18288     0    0.0   23082   -20.8
 - muut menot (sis. ALV)            188811          0.0   19702     0    0.0   12746   54.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           70.1          0.0                    82.4   -14.9
 Kiinteistöt                   21.3          0.0                    11.2   89.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           8.6          0.0                    6.4   34.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    10.2   878.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     342          0.0                    286   19.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                       0          0.0     0     0    0.0    1767    0.0
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     47    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0     50    0.0
 Tulot yhteensä                   0          0.0     0     0    0.0    1863    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    849    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0    102    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0          0.0     0     0    0.0    912    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    255146          0.0   26624     0    0.0   27744   -4.0
 Kiinteistöt                  77573          0.0    8095     0    0.0    3977   103.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          134
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    31355          0.0    3272     0    0.0    2244   45.8
 Nettomenot yhteensä              364074          0.0   37990     0    0.0   33965   11.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     342          0.0                    283   20.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          135
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     809.0    764.9    5.8                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6160      0    0.0     8     0    0.0     9   -17.3
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             6160      0    0.0     8     0    0.0     4   95.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         18314780  13601402   34.7   22639   17782   27.3   21277    6.4
 - henkilöstömenot              8771353   7928205   10.6   10842   10365    4.6   14026   -22.7
 - muut menot (sis. ALV)           9543427   5673197   68.2   11797    7417   59.1    7251   62.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 3046464   2944575    3.5    3766    3850   -2.2    2883   30.6
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    192    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   3046464   2944575    3.5    3766    3850   -2.2    2692   39.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         289772   3376469   -91.4    358    4414   -91.9    2215   -83.8
 - henkilöstömenot               208314   1808028   -88.5    257    2364   -89.1    1217   -78.8
 - muut menot (sis. ALV)            81458   1568441   -94.8    101    2050   -95.1    998   -89.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         21651016  19922446    8.7   26763   26045    2.8   26376    1.5
 - henkilöstömenot              8979667   9736233   -7.8   11100   12728   -12.8   15435   -28.1
 - muut menot (sis. ALV)           12671349  10186213   24.4   15663   13317   17.6   10941   43.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.6    68.3   23.9                    80.7    4.9
 Kiinteistöt                   14.1    14.8   -4.8                    10.9   28.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           1.3    16.9   -92.1                    8.4   -84.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.4   136.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     495      0    0.0                    313   58.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1702076   606805   180.5    2104    793   165.2    2073    1.5
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     54    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    144    0.0
 Tulot yhteensä                1702076   606805   180.5    2104    793   165.2    2272   -7.4
 - josta valtion erillisrahoitus       1475283          0.0    1824     0    0.0    1715    6.3
 - josta EU-rahoitus              111290          0.0    138     0    0.0     80   71.6
 - josta muu erillisrahoitus          115503          0.0    143     0    0.0    476   -70.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   16612704  12994597   27.8   20535   16988   20.9   19204    6.9
 Kiinteistöt                 3046464   2944575    3.5    3766    3850   -2.2    2829   33.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          136
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   289772   3376469   -91.4    358    4414   -91.9    2071   -82.7
 Nettomenot yhteensä             19948940  19315641    3.3   24659   25252   -2.3   24104    2.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     495      0    0.0                    307   61.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          137
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     519.8    445.6   16.7                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4788      0    0.0     9     0    0.0     9    1.2
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     6    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             4788      0    0.0     9     0    0.0     3   218.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         14042326   8644145   62.4   27013   19400   39.2   25169    7.3
 - henkilöstömenot              6947252   3982978   74.4   13364    8939   49.5   14126   -5.4
 - muut menot (sis. ALV)           7095074   4661167   52.2   13649   10461   30.5   11042   23.6
                                                                 
 Kiinteistöt                 2378065   1659884   43.3    4575    3725   22.8    4963   -7.8
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    279    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2378065   1659884   43.3    4575    3725   22.8    4684   -2.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         461631   4643898   -90.1    888   10422   -91.5    3711   -76.1
 - henkilöstömenot               446649   2826411   -84.2    859    6343   -86.5    1268   -32.2
 - muut menot (sis. ALV)            14982   1817487   -99.2     29    4079   -99.3    2443   -98.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         16882022  14947927   12.9   32476   33547   -3.2   33843   -4.0
 - henkilöstömenot              7393901   6809389    8.6   14224   15282   -6.9   15674   -9.3
 - muut menot (sis. ALV)           9488121   8138538   16.6   18252   18265   -0.1   18170    0.5
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.2    57.8   43.8                    74.4   11.8
 Kiinteistöt                   14.1    11.1   26.9                    14.7   -3.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           2.7    31.1   -91.2                    11.0   -75.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    31.7   215.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     497      0    0.0                    545   -8.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1663803   878437   89.4    3201    1971   62.4    2470   29.6
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    180    0.0
 Tulot yhteensä                1663803   878437   89.4    3201    1971   62.4    2663   20.2
 - josta valtion erillisrahoitus       1405399          0.0    2704     0    0.0    1671   61.8
 - josta EU-rahoitus              141838          0.0    273     0    0.0    118   131.3
 - josta muu erillisrahoitus          116566          0.0    224     0    0.0    875   -74.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   12378523   7765708   59.4   23812   17428   36.6   22699    4.9
 Kiinteistöt                 2378065   1659884   43.3    4575    3725   22.8    4949   -7.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          138
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   461631   4643898   -90.1    888   10422   -91.5    3531   -74.9
 Nettomenot yhteensä             15218219  14069490    8.2   29275   31575   -7.3   31180   -6.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     497      0    0.0                    544   -8.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          139
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           369.0                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                7234801          0   19607  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    3737194          0   10128  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 3497607          0    9479  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       1737401          0    4708  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         1737401          0    4708  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               3634763          0    9850  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2392359          0    6483  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1242404          0    3367  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               12606965          0   34165  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6129553          0   16611  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 6477412          0   17554  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 57.4                              0.0
 Kiinteistöt                         13.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                28.8                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          868366          0    2353  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        25580          0     69  -100.0     0    0.0
 Hallinto                         111610          0    302  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      1005556          0    2725  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          6366435          0   17253  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       1711821          0    4639  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          140
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         3523153          0    9548  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   11601409          0   31440  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          141
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           196.6                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                4382895          0   22295  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2714953          0   13811  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1667942          0    8485  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        504598          0    2567  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          504598          0    2567  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               1554008          0    7905  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     943681          0    4800  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  610327          0    3105  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               6441501          0   32767  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    3658634          0   18611  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 2782867          0   14156  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 68.0                              0.0
 Kiinteistöt                         7.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                24.1                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          735024          0    3739  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                         109820          0    559  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      844844          0    4298  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          3647871          0   18556  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        504598          0    2567  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          142
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         1444188          0    7346  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   5596657          0   28470  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          143
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     756.0          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7344          0.0     10     0    0.0     12   -16.6
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             7344          0.0     10     0    0.0     5   103.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         22418203          0.0   29654     0    0.0   28917    2.5
 - henkilöstömenot              12107104          0.0   16015     0    0.0   21068   -24.0
 - muut menot (sis. ALV)           10311099          0.0   13639     0    0.0    7849   73.8
                                                                 
 Kiinteistöt                 2738535          0.0    3622     0    0.0    3829   -5.4
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    275    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2738535          0.0    3622     0    0.0    3554    1.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         319901          0.0    423     0    0.0    2696   -84.3
 - henkilöstömenot               309182          0.0    409     0    0.0    1628   -74.9
 - muut menot (sis. ALV)            10719          0.0     14     0    0.0    1068   -98.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         25476639          0.0   33699     0    0.0   35442   -4.9
 - henkilöstömenot              12416286          0.0   16424     0    0.0   22971   -28.5
 - muut menot (sis. ALV)           13060353          0.0   17276     0    0.0   12471   38.5
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           88.0          0.0                    81.6    7.9
 Kiinteistöt                   10.7          0.0                    10.8   -0.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           1.3          0.0                    7.6   -83.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    40.9   144.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     373          0.0                    329   13.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    2126803          0.0    2813     0    0.0    1702   65.3
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0    197    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    185    0.0
 Tulot yhteensä                2126803          0.0    2813     0    0.0    2083   35.0
 - josta valtion erillisrahoitus       2009308          0.0    2658     0    0.0    1476   80.1
 - josta EU-rahoitus              115134          0.0    152     0    0.0     84   80.4
 - josta muu erillisrahoitus           2361          0.0     3     0    0.0    523   -99.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   20291400          0.0   26840     0    0.0   27215   -1.4
 Kiinteistöt                 2738535          0.0    3622     0    0.0    3633   -0.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          144
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   319901          0.0    423     0    0.0    2511   -83.1
 Nettomenot yhteensä             23349836          0.0   30886     0    0.0   33359   -7.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     373          0.0                    312   19.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          145
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto                                             
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     8     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     60.4    17.5   245.2                   522.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2038      0    0.0     34     0    0.0     21   63.8
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     1    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             2038      0    0.0     34     0    0.0     19   76.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          4945821   747350   561.8   81862   42706   91.7   55472   47.6
 - henkilöstömenot              1931375   156819  1131.6   31968    8961   256.7   35840   -10.8
 - muut menot (sis. ALV)           3014446   590531   410.5   49894   33745   47.9   19633   154.1
                                                                 
 Kiinteistöt                  398558    67225   492.9    6597    3841   71.7    8848   -25.4
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    523    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    398558    67225   492.9    6597    3841   71.7    8325   -20.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          53980   291338   -81.5    893   16648   -94.6    2980   -70.0
 - henkilöstömenot               51983    89739   -42.1    860    5128   -83.2    1796   -52.1
 - muut menot (sis. ALV)             1997   201599   -99.0     33   11520   -99.7    1184   -97.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         5398359   1105913   388.1   89352   63195   41.4   67301   32.8
 - henkilöstömenot              1983358   246558   704.4   32828   14089   133.0   38159   -14.0
 - muut menot (sis. ALV)           3415001   859355   297.4   56524   49106   15.1   29142   94.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           91.6    67.6   35.6                    82.4   11.2
 Kiinteistöt                   7.4     6.1   21.5                    13.1   -43.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           1.0    26.3   -96.2                    4.4   -77.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    92.9    7.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     196      0    0.0                    430   -54.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    978126   102356   855.6   16190    5849   176.8    3801   325.9
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     58    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    226    0.0
 Tulot yhteensä                978126   102356   855.6   16190    5849   176.8    4085   296.4
 - josta valtion erillisrahoitus        696265          0.0   11524     0    0.0    2471   366.5
 - josta EU-rahoitus              15610          0.0    258     0    0.0    135   91.6
 - josta muu erillisrahoitus          266251          0.0    4407     0    0.0    1479   197.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    3967695   644994   515.2   65672   36857   78.2   51671   27.1
 Kiinteistöt                  398558    67225   492.9    6597    3841   71.7    8791   -25.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          146
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    53980   291338   -81.5    893   16648   -94.6    2755   -67.6
 Nettomenot yhteensä             4420233   1003557   340.5   73162   57346   27.6   63216   15.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     196      0    0.0                    427   -54.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0    163    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          147
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto                                                  
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     86.2          0.0                   164.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1133          0.0     13     0    0.0     18   -28.4
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     10    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             1133          0.0     13     0    0.0     9   53.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          3214191          0.0   37302     0    0.0   34418    8.4
 - henkilöstömenot              1746014          0.0   20263     0    0.0   21336   -5.0
 - muut menot (sis. ALV)           1468177          0.0   17039     0    0.0   13082   30.2
                                                                 
 Kiinteistöt                  509421          0.0    5912     0    0.0    7570   -21.9
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0     19    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    509421          0.0    5912     0    0.0    7551   -21.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          50000          0.0    580     0    0.0    2357   -75.4
 - henkilöstömenot               20000          0.0    232     0    0.0    1604   -85.5
 - muut menot (sis. ALV)            30000          0.0    348     0    0.0    754   -53.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         3773612          0.0   43794     0    0.0   44345   -1.2
 - henkilöstömenot              1766014          0.0   20495     0    0.0   22959   -10.7
 - muut menot (sis. ALV)           2007598          0.0   23299     0    0.0   21386    8.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           85.2          0.0                    77.6    9.7
 Kiinteistöt                   13.5          0.0                    17.1   -20.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           1.3          0.0                    5.3   -75.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    46.8   113.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     450          0.0                    412    9.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    402432          0.0    4670     0    0.0    3116   49.9
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0     15    0.0
 Tulot yhteensä                402432          0.0    4670     0    0.0    3131   49.2
 - josta valtion erillisrahoitus        40000          0.0    464     0    0.0    728   -36.3
 - josta EU-rahoitus              321571          0.0    3732     0    0.0    2013   85.4
 - josta muu erillisrahoitus          40861          0.0    474     0    0.0    390   21.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2811759          0.0   32632     0    0.0   31302    4.2
 Kiinteistöt                  509421          0.0    5912     0    0.0    7570   -21.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          148
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    50000          0.0    580     0    0.0    2342   -75.2
 Nettomenot yhteensä             3371180          0.0   39124     0    0.0   41214   -5.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     450          0.0                    412    9.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          149
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2504 Jkylän ammattikorkeakoulu                                                  
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     241.1    117.2   105.8                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2863    41720   -93.1     12    356   -96.7     27   -56.3
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     24    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             2863    41720   -93.1     12    356   -96.7     3   330.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          5791070   1960930   195.3   24021   16736   43.5   24023   -0.0
 - henkilöstömenot              2332941   809439   188.2    9677    6908   40.1   13692   -29.3
 - muut menot (sis. ALV)           3458129   1151491   200.3   14344    9828   46.0   10331   38.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  402354   454766   -11.5    1669    3881   -57.0    2776   -39.9
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    159    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    402354   454766   -11.5    1669    3881   -57.0    2617   -36.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          97482   1198754   -91.9    404   10231   -96.0    2173   -81.4
 - henkilöstömenot               42000   575119   -92.7    174    4909   -96.5    991   -82.4
 - muut menot (sis. ALV)            55482   623635   -91.1    230    5323   -95.7    1182   -80.5
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         6290906   3614450   74.0   26094   30849   -15.4   28973   -9.9
 - henkilöstömenot              2374941   1384558   71.5    9851   11817   -16.6   14843   -33.6
 - muut menot (sis. ALV)           3915965   2229892   75.6   16243   19032   -14.7   14130   15.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           92.1    54.3   69.7                    82.9   11.0
 Kiinteistöt                   6.4    12.6   -49.2                    9.6   -33.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           1.5    33.2   -95.3                    7.5   -79.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0    100.0    0.0                    10.1   885.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     141     11  1189.3                    102   37.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    300267   171223   75.4    1245    1461   -14.8    2409   -48.3
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                300267   171223   75.4    1245    1461   -14.8    2555   -51.3
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1593    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          300267          0.0    1245     0    0.0    903   37.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    5490803   1789707   206.8   22776   15275   49.1   21614    5.4
 Kiinteistöt                  402354   454766   -11.5    1669    3881   -57.0    2750   -39.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          150
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    97482   1198754   -91.9    404   10231   -96.0    2054   -80.3
 Nettomenot yhteensä             5990639   3443227   74.0   24849   29387   -15.4   26418   -5.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     141     11  1189.3                    101   38.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          151
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     960.6    684.8   40.3                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          9257      0    0.0     10     0    0.0     13   -23.7
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     8    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             9257      0    0.0     10     0    0.0     4   131.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         28792780  18069127   59.3   29974   26388   13.6   29647    1.1
 - henkilöstömenot              21240298  12580970   68.8   22112   18373   20.3   20669    7.0
 - muut menot (sis. ALV)           7552482   5488157   37.6    7862    8015   -1.9    8978   -12.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 3754405   2391260   57.0    3908    3492   11.9    3251   20.2
 - henkilöstömenot                 0    76188  -100.0     0    111  -100.0    212    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   3754405   2315072   62.2    3908    3381   15.6    3039   28.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         2259407   3805925   -40.6    2352    5558   -57.7    2593   -9.3
 - henkilöstömenot              1301321   2050981   -36.6    1355    2995   -54.8    1486   -8.8
 - muut menot (sis. ALV)            958086   1754944   -45.4    997    2563   -61.1    1107   -9.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         34806592  24266312   43.4   36235   35438    2.2   35490    2.1
 - henkilöstömenot              22541619  14708139   53.3   23467   21480    9.3   22367    4.9
 - muut menot (sis. ALV)           12264973   9558173   28.3   12768   13959   -8.5   13124   -2.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.7    74.5   11.1                    83.5   -1.0
 Kiinteistöt                   10.8     9.9    9.5                    9.2   17.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.5    15.7   -58.6                    7.3   -11.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    33.0   203.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     406      0    0.0                    258   57.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    3996613   206331  1837.0    4161    301  1280.8    2225   87.0
 Kiinteistöt                  89691     92  97390.2     93     0  69395.7     52   80.8
 Hallinto                    75815    23628   220.9     79     35   128.7    237   -66.7
 Tulot yhteensä                4162119   230051  1709.2    4333    336  1189.7    2513   72.4
 - josta valtion erillisrahoitus       2681633          0.0    2792     0    0.0    1864   49.8
 - josta EU-rahoitus              157234          0.0    164     0    0.0     90   82.1
 - josta muu erillisrahoitus         1323252          0.0    1378     0    0.0    560   146.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   24796167  17862796   38.8   25814   26087   -1.0   27422   -5.9
 Kiinteistöt                 3664714   2391168   53.3    3815    3492    9.3    3199   19.2
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          152
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   2183592   3782297   -42.3    2273    5524   -58.8    2356   -3.5
 Nettomenot yhteensä             30644473  24036261   27.5   31902   35102   -9.1   32977   -3.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     396      0    0.0                    253   56.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          153
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.                                            
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           77.3                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                1722908          0   22279  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1025834          0   13265  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  697074          0    9014  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        512190          0    6623  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                      5682          0     73  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          506508          0    6550  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               264450          0    3420  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     136830          0    1769  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  127620          0    1650  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               2499548          0   32322  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1168346          0   15108  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1331202          0   17214  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 68.9                              0.0
 Kiinteistöt                         20.5                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                10.6                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           98072          0    1268  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        13258          0    171  -100.0     0    0.0
 Hallinto                          7880          0    102  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      119210          0    1542  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          1624836          0   21011  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        498932          0    6452  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          154
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         256570          0    3318  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   2380338          0   30780  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          155
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     695.8    581.3   19.7                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          8865      0    0.0     13     0    0.0     9   38.3
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             8865      0    0.0     13     0    0.0     4   226.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         14741277  11163762   32.0   21185   19206   10.3   21277   -0.4
 - henkilöstömenot              10715341   8147338   31.5   15399   14017    9.9   14026    9.8
 - muut menot (sis. ALV)           4025936   3016424   33.5    5786    5190   11.5    7251   -20.2
                                                                 
 Kiinteistöt                 1946003   1617125   20.3    2797    2782    0.5    2883   -3.0
 - henkilöstömenot                 0    48670  -100.0     0     84  -100.0    192    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1946003   1568455   24.1    2797    2698    3.6    2692    3.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1073076   2773644   -61.3    1542    4772   -67.7    2215   -30.4
 - henkilöstömenot               620283   1205169   -48.5    891    2073   -57.0    1217   -26.8
 - muut menot (sis. ALV)            452793   1568475   -71.1    651    2698   -75.9    998   -34.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         17760356  15554531   14.2   25524   26760   -4.6   26376   -3.2
 - henkilöstömenot              11335624   9401177   20.6   16291   16174    0.7   15435    5.5
 - muut menot (sis. ALV)           6424732   6153354    4.4    9233   10586   -12.8   10941   -15.6
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           83.0    71.8   15.6                    80.7    2.9
 Kiinteistöt                   11.0    10.4    5.4                    10.9    0.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.0    17.8   -66.1                    8.4   -28.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.4   136.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     220      0    0.0                    313   -29.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    2386401   308471   673.6    3430    531   546.2    2073   65.4
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     54    0.0
 Hallinto                    36544      0    0.0     53     0    0.0    144   -63.5
 Tulot yhteensä                2422945   308471   685.5    3482    531   556.1    2272   53.3
 - josta valtion erillisrahoitus       1784498          0.0    2565     0    0.0    1715   49.5
 - josta EU-rahoitus              128398          0.0    185     0    0.0     80   130.2
 - josta muu erillisrahoitus          510049          0.0    733     0    0.0    476   53.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   12354876  10855291   13.8   17756   18676   -4.9   19204   -7.5
 Kiinteistöt                 1946003   1617125   20.3    2797    2782    0.5    2829   -1.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          156
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1036532   2773644   -62.6    1490    4772   -68.8    2071   -28.1
 Nettomenot yhteensä             15337411  15246060    0.6   22042   26230   -16.0   24104   -8.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     220      0    0.0                    307   -28.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          157
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.5                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           12.9                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                293706          0   22739  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     203969          0   15791  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  89737          0    6947  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        48159          0    3728  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          48159          0    3728  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)                65218          0    5049  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     49788          0    3855  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  15430          0    1195  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                407083          0   31516  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     253757          0   19646  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  153326          0   11870  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 72.1                              0.0
 Kiinteistöt                         11.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                16.0                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                         2071          0    160  -100.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       2071          0    160  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          293706          0   22739  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        46088          0    3568  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          158
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                          65218          0    5049  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                    405012          0   31356  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          159
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     0.5                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           26.7                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                606362          0   22739  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     421098          0   15791  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  185264          0    6947  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        99423          0    3728  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          99423          0    3728  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               134643          0    5049  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     102788          0    3855  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  31855          0    1195  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.                840428          0   31516  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     523886          0   19646  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  316542          0   11870  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 72.1                              0.0
 Kiinteistöt                         11.8                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                16.0                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                             0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Kiinteistöt                         4275          0    160  -100.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                       4275          0    160  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          606362          0   22739  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        95148          0    3568  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          160
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         134643          0    5049  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                    836153          0   31356  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          161
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     436.8    316.5   38.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4950      0    0.0     11     0    0.0     12   -2.7
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             4950      0    0.0     11     0    0.0     5   137.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         11553475   6667597   73.3   26453   21067   25.6   28917   -8.5
 - henkilöstömenot              8840468   4755047   85.9   20241   15024   34.7   21068   -3.9
 - muut menot (sis. ALV)           2713007   1912550   41.9    6212    6043    2.8    7849   -20.9
                                                                 
 Kiinteistöt                 1697067   1172199   44.8    3886    3704    4.9    3829    1.5
 - henkilöstömenot                 0    27016  -100.0     0     85  -100.0    275    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1697067   1145183   48.2    3886    3618    7.4    3554    9.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         924878   1804983   -48.8    2118    5703   -62.9    2696   -21.4
 - henkilöstömenot               532637   982127   -45.8    1220    3103   -60.7    1628   -25.1
 - muut menot (sis. ALV)            392241   822856   -52.3    898    2600   -65.5    1068   -15.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         14175420   9644779   47.0   32457   30473    6.5   35442   -8.4
 - henkilöstömenot              9373105   5764190   62.6   21461   18212   17.8   22971   -6.6
 - muut menot (sis. ALV)           4802315   3880589   23.8   10996   12261   -10.3   12471   -11.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           81.5    69.1   17.9                    81.6   -0.1
 Kiinteistöt                   12.0    12.2   -1.5                    10.8   10.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.5    18.7   -65.1                    7.6   -14.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    40.9   144.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     343      0    0.0                    329    4.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1370980   233162   488.0    3139    737   326.1    1702   84.4
 Kiinteistöt                    0    25064  -100.0     0     79  -100.0    197    0.0
 Hallinto                    31414      0    0.0     72     0    0.0    185   -61.0
 Tulot yhteensä                1402394   258226   443.1    3211    816   293.6    2083   54.1
 - josta valtion erillisrahoitus        905518          0.0    2073     0    0.0    1476   40.5
 - josta EU-rahoitus              89984          0.0    206     0    0.0     84   144.0
 - josta muu erillisrahoitus          406892          0.0    932     0    0.0    523   78.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   10182495   6434435   58.3   23314   20330   14.7   27215   -14.3
 Kiinteistöt                 1697067   1147135   47.9    3886    3624    7.2    3633    7.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          162
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   893464   1804983   -50.5    2046    5703   -64.1    2511   -18.5
 Nettomenot yhteensä             12773026   9386553   36.1   29246   29657   -1.4   33359   -12.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     343      0    0.0                    312   10.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          163
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto                                             
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     8     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat      6.3          0.0                   522.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           300          0.0     48     0    0.0     21   133.1
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     1    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              300          0.0     48     0    0.0     19   150.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          376228          0.0   60196     0    0.0   55472    8.5
 - henkilöstömenot               280247          0.0   44840     0    0.0   35840   25.1
 - muut menot (sis. ALV)            95981          0.0   15357     0    0.0   19633   -21.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  58545          0.0    9367     0    0.0    8848    5.9
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0    523    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    58545          0.0    9367     0    0.0    8325   12.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          28598          0.0    4576     0    0.0    2980   53.5
 - henkilöstömenot               16471          0.0    2635     0    0.0    1796   46.7
 - muut menot (sis. ALV)            12127          0.0    1940     0    0.0    1184   63.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          463371          0.0   74139     0    0.0   67301   10.2
 - henkilöstömenot               296718          0.0   47475     0    0.0   38159   24.4
 - muut menot (sis. ALV)            166653          0.0   26664     0    0.0   29142   -8.5
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           81.2          0.0                    82.4   -1.5
 Kiinteistöt                   12.6          0.0                    13.1   -3.9
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.2          0.0                    4.4   39.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    92.9    7.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     195          0.0                    430   -54.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     65695          0.0   10511     0    0.0    3801   176.5
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     58    0.0
 Hallinto                     959          0.0    153     0    0.0    226   -32.0
 Tulot yhteensä                 66654          0.0   10665     0    0.0    4085   161.1
 - josta valtion erillisrahoitus        16288          0.0    2606     0    0.0    2471    5.5
 - josta EU-rahoitus               854          0.0    137     0    0.0    135    1.3
 - josta muu erillisrahoitus          49512          0.0    7922     0    0.0    1479   435.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    310533          0.0   49685     0    0.0   51671   -3.8
 Kiinteistöt                  58545          0.0    9367     0    0.0    8791    6.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          164
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    27639          0.0    4422     0    0.0    2755   60.5
 Nettomenot yhteensä              396717          0.0   63475     0    0.0   63216    0.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     195          0.0                    427   -54.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0    163    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          165
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto                                                  
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat      9.6          0.0                   164.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           280          0.0     29     0    0.0     18   59.1
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     10    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              280          0.0     29     0    0.0     9   240.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          556232          0.0   58042     0    0.0   34418   68.6
 - henkilöstömenot               387449          0.0   40429     0    0.0   21336   89.5
 - muut menot (sis. ALV)            168783          0.0   17612     0    0.0   13082   34.6
                                                                 
 Kiinteistöt                  348811          0.0   36398     0    0.0    7570   380.8
 - henkilöstömenot                 0          0.0     0     0    0.0     19    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    348811          0.0   36398     0    0.0    7551   382.1
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          48553          0.0    5066     0    0.0    2357   114.9
 - henkilöstömenot               25728          0.0    2685     0    0.0    1604   67.4
 - muut menot (sis. ALV)            22825          0.0    2382     0    0.0    754   216.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          953596          0.0   99506     0    0.0   44345   124.4
 - henkilöstömenot               413177          0.0   43114     0    0.0   22959   87.8
 - muut menot (sis. ALV)            540419          0.0   56392     0    0.0   21386   163.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           58.3          0.0                    77.6   -24.8
 Kiinteistöt                   36.6          0.0                    17.1   114.3
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.1          0.0                    5.3   -4.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    46.8   113.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala    1246          0.0                    412   202.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     83028          0.0    8664     0    0.0    3116   178.1
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                    1094          0.0    114     0    0.0     15   640.7
 Tulot yhteensä                 84122          0.0    8778     0    0.0    3131   180.3
 - josta valtion erillisrahoitus        59574          0.0    6216     0    0.0    728   753.6
 - josta EU-rahoitus               3491          0.0    364     0    0.0    2013   -81.9
 - josta muu erillisrahoitus          21057          0.0    2197     0    0.0    390   463.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    473204          0.0   49378     0    0.0   31302   57.7
 Kiinteistöt                  348811          0.0   36398     0    0.0    7570   380.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          166
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    47459          0.0    4952     0    0.0    2342   111.4
 Nettomenot yhteensä              869474          0.0   90728     0    0.0   41214   120.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     1246          0.0                    412   202.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          167
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5     0.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat      5.4     0.0    0.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           61    48346   -99.9     11     0    0.0     27   -58.6
 - omat tilat (m2)                 0    23284  -100.0     0     0    0.0     24    0.0
 - vuokratut tilat (m2)              61    25062   -99.8     11     0    0.0     3   308.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          145469      0    0.0   26856     0    0.0   24023   11.8
 - henkilöstömenot               112861      0    0.0   20836     0    0.0   13692   52.2
 - muut menot (sis. ALV)            32608      0    0.0    6020     0    0.0   10331   -41.7
                                                                 
 Kiinteistöt                  19758      0    0.0    3648     0    0.0    2776   31.4
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    159    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    19758      0    0.0    3648     0    0.0    2617   39.4
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          11313      0    0.0    2089     0    0.0    2173   -3.9
 - henkilöstömenot                6568      0    0.0    1213     0    0.0    991   22.3
 - muut menot (sis. ALV)             4745      0    0.0    876     0    0.0    1182   -25.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          176540      0    0.0   32592     0    0.0   28973   12.5
 - henkilöstömenot               119429      0    0.0   22048     0    0.0   14843   48.5
 - muut menot (sis. ALV)            57111      0    0.0   10544     0    0.0   14130   -25.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.4     0.0    0.0                    82.9   -0.6
 Kiinteistöt                   11.2     0.0    0.0                    9.6   16.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.4     0.0    0.0                    7.5   -14.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0    51.8   92.9                    10.1   885.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     324      0    0.0                    102   217.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     16023      0    0.0    2958     0    0.0    2409   22.8
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                 16023      0    0.0    2958     0    0.0    2555   15.8
 - josta valtion erillisrahoitus        11645          0.0    2150     0    0.0    1593   35.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus           4378          0.0    808     0    0.0    903   -10.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    129446      0    0.0   23898     0    0.0   21614   10.6
 Kiinteistöt                  19758      0    0.0    3648     0    0.0    2750   32.7
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          168
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    11313      0    0.0    2089     0    0.0    2054    1.7
 Nettomenot yhteensä              160517      0    0.0   29634     0    0.0   26418   12.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     324      0    0.0                    101   220.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          169
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     386.8    351.4   10.1                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7270      0    0.0     19     0    0.0     13   48.9
 - omat tilat (m2)                7012      0    0.0     18     0    0.0     8   114.2
 - vuokratut tilat (m2)              258      0    0.0     1     0    0.0     4   -84.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         11796535   9371593   25.9   30495   26668   14.4   29647    2.9
 - henkilöstömenot              8459195   6439985   31.4   21868   18326   19.3   20669    5.8
 - muut menot (sis. ALV)           3337340   2931608   13.8    8627    8342    3.4    8978   -3.9
                                                                 
 Kiinteistöt                 1127457   806275   39.8    2915    2294   27.0    3251   -10.3
 - henkilöstömenot               48546      0    0.0    125     0    0.0    212   -40.8
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1078911   806275   33.8    2789    2294   21.6    3039   -8.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         824107   2041832   -59.6    2130    5810   -63.3    2593   -17.8
 - henkilöstömenot               541625   1026942   -47.3    1400    2922   -52.1    1486   -5.8
 - muut menot (sis. ALV)            282482   1014890   -72.2    730    2888   -74.7    1107   -34.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         13748099  12219700   12.5   35540   34773    2.2   35490    0.1
 - henkilöstömenot              9049366   7466927   21.2   23393   21248   10.1   22367    4.6
 - muut menot (sis. ALV)           4698733   4752773   -1.1   12147   13525   -10.2   13124   -7.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           85.8    76.7   11.9                    83.5    2.7
 Kiinteistöt                   8.2     6.6   24.3                    9.2   -10.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.0    16.7   -64.1                    7.3   -17.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.5     0.0    0.0                    33.0   -89.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     155      0    0.0                    258   -39.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    788444   1203218   -34.5    2038    3424   -40.5    2225   -8.4
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     52    0.0
 Hallinto                    6492    50117   -87.0     17    143   -88.2    237   -92.9
 Tulot yhteensä                794936   1253335   -36.6    2055    3567   -42.4    2513   -18.2
 - josta valtion erillisrahoitus        747612          0.0    1933     0    0.0    1864    3.7
 - josta EU-rahoitus              24299          0.0     63     0    0.0     90   -30.1
 - josta muu erillisrahoitus          23025          0.0     60     0    0.0    560   -89.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   11008091   8168375   34.8   28457   23244   22.4   27422    3.8
 Kiinteistöt                 1127457   806275   39.8    2915    2294   27.0    3199   -8.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          170
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   817615   1991715   -58.9    2114    5668   -62.7    2356   -10.3
 Nettomenot yhteensä             12953163  10966365   18.1   33485   31206    7.3   32977    1.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     155      0    0.0                    253   -38.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  35637          0.0     92     0    0.0     65   42.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          171
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     421.3    403.4    4.4                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1761      0    0.0     4     0    0.0     9   -54.6
 - omat tilat (m2)                1480      0    0.0     4     0    0.0     5   -33.8
 - vuokratut tilat (m2)              281      0    0.0     1     0    0.0     4   -82.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         10855804   9036419   20.1   25770   22400   15.0   21277   21.1
 - henkilöstömenot              8086045   6420814   25.9   19195   15916   20.6   14026   36.9
 - muut menot (sis. ALV)           2769759   2615605    5.9    6575    6484    1.4    7251   -9.3
                                                                 
 Kiinteistöt                 1085906   779969   39.2    2578    1933   33.3    2883   -10.6
 - henkilöstömenot               122569   135885   -9.8    291    337   -13.6    192   51.7
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    963337   644084   49.6    2287    1597   43.2    2692   -15.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         897414   2201027   -59.2    2130    5456   -61.0    2215   -3.8
 - henkilöstömenot               589805   1270391   -53.6    1400    3149   -55.5    1217   15.0
 - muut menot (sis. ALV)            307609   930636   -66.9    730    2307   -68.3    998   -26.9
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         12839124  12017415    6.8   30479   29789    2.3   26376   15.6
 - henkilöstömenot              8798419   7827090   12.4   20886   19402    7.7   15435   35.3
 - muut menot (sis. ALV)           4040705   4190325   -3.6    9592   10387   -7.7   10941   -12.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.6    75.2   12.4                    80.7    4.8
 Kiinteistöt                   8.5     6.5   30.3                    10.9   -22.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.0    18.3   -61.8                    8.4   -16.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      16.0     0.0    0.0                    42.4   -62.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     617      0    0.0                    313   97.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1068523   1285415   -16.9    2537    3186   -20.4    2073   22.3
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     54    0.0
 Hallinto                    7069    63050   -88.8     17    156   -89.3    144   -88.3
 Tulot yhteensä                1075592   1348465   -20.2    2553    3343   -23.6    2272   12.4
 - josta valtion erillisrahoitus        882700          0.0    2095     0    0.0    1715   22.2
 - josta EU-rahoitus              111535          0.0    265     0    0.0     80   230.3
 - josta muu erillisrahoitus          81357          0.0    193     0    0.0    476   -59.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    9787281   7751004   26.3   23234   19213   20.9   19204   21.0
 Kiinteistöt                 1085906   779969   39.2    2578    1933   33.3    2829   -8.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          172
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   890345   2137977   -58.4    2114    5300   -60.1    2071    2.0
 Nettomenot yhteensä             11763532  10668950   10.3   27925   26446    5.6   24104   15.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     617      0    0.0                    307   100.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  16357          0.0     39     0    0.0     11   253.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          173
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk                                            
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               0.5          0.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     18.8          0.0                   3861.9     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           115          0.0     6     0    0.0     9   -32.6
 - omat tilat (m2)                103          0.0     5     0    0.0     6   -11.6
 - vuokratut tilat (m2)              12          0.0     1     0    0.0     3   -77.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          690543          0.0   36829     0    0.0   25169   46.3
 - henkilöstömenot               423808          0.0   22603     0    0.0   14126   60.0
 - muut menot (sis. ALV)            266735          0.0   14226     0    0.0   11042   28.8
                                                                 
 Kiinteistöt                  45943          0.0    2450     0    0.0    4963   -50.6
 - henkilöstömenot                5257          0.0    280     0    0.0    279    0.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    40686          0.0    2170     0    0.0    4684   -53.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          39944          0.0    2130     0    0.0    3711   -42.6
 - henkilöstömenot               26253          0.0    1400     0    0.0    1268   10.4
 - muut menot (sis. ALV)            13691          0.0    730     0    0.0    2443   -70.1
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          776430          0.0   41410     0    0.0   33843   22.4
 - henkilöstömenot               455318          0.0   24284     0    0.0   15674   54.9
 - muut menot (sis. ALV)            321112          0.0   17126     0    0.0   18170   -5.7
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           88.9          0.0                    74.4   19.6
 Kiinteistöt                   5.9          0.0                    14.7   -59.6
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.1          0.0                    11.0   -53.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      10.4          0.0                    31.7   -67.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     400          0.0                    545   -26.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     35822          0.0    1911     0    0.0    2470   -22.6
 Kiinteistöt                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 Hallinto                     315          0.0     17     0    0.0    180   -90.7
 Tulot yhteensä                 36137          0.0    1927     0    0.0    2663   -27.6
 - josta valtion erillisrahoitus        33287          0.0    1775     0    0.0    1671    6.3
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0    118    0.0
 - josta muu erillisrahoitus           2850          0.0    152     0    0.0    875   -82.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    654721          0.0   34918     0    0.0   22699   53.8
 Kiinteistöt                  45943          0.0    2450     0    0.0    4949   -50.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          174
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    39629          0.0    2114     0    0.0    3531   -40.1
 Nettomenot yhteensä              740293          0.0   39482     0    0.0   31180   26.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     400          0.0                    544   -26.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                   682          0.0     36     0    0.0     15   148.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          175
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           330.2                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                8900872          0   26959  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6478020          0   19620  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 2422852          0    7338  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        727130          0    2202  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     23815          0     72  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          703315          0    2130  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               1894663          0    5739  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     970941          0    2941  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  923722          0    2798  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               11522665          0   34900  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    7472776          0   22633  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 4049889          0   12266  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 77.2                              0.0
 Kiinteistöt                         6.3                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                16.4                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          758368          0    2297  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          48510          0    147  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      806878          0    2444  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          8142504          0   24662  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        727130          0    2202  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          176
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         1846153          0    5592  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   10715787          0   32456  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          177
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     298.8     7.3  3973.9                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4885      0    0.0     16     0    0.0     12   40.4
 - omat tilat (m2)                4685      0    0.0     16     0    0.0     7   127.8
 - vuokratut tilat (m2)              200      0    0.0     1     0    0.0     5   -86.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          9559159   180264  5202.9   31997   24581   30.2   28917   10.7
 - henkilöstömenot              6925534   132204  5138.5   23182   18028   28.6   21068   10.0
 - muut menot (sis. ALV)           2633625    48060  5379.9    8815    6554   34.5    7849   12.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  921094    14840  6106.8    3083    2024   52.4    3829   -19.5
 - henkilöstömenot               37492     486  7614.4    125     66   89.4    275   -54.3
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    883602    14354  6055.8    2958    1957   51.1    3554   -16.8
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         636444    38667  1546.0    2130    5273   -59.6    2696   -21.0
 - henkilöstömenot               418287    19815  2011.0    1400    2702   -48.2    1628   -14.0
 - muut menot (sis. ALV)            218157    18852  1057.2    730    2571   -71.6    1068   -31.6
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         11116697   233771  4655.4   37211   31878   16.7   35442    5.0
 - henkilöstömenot              7381313   152505  4740.0   24707   20796   18.8   22971    7.6
 - muut menot (sis. ALV)           3735384    81266  4496.5   12503   11082   12.8   12471    0.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           86.0    77.1   11.5                    81.6    5.4
 Kiinteistöt                   8.3     6.3   30.5                    10.8   -23.3
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.7    16.5   -65.4                    7.6   -24.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      4.1     0.0    0.0                    40.9   -90.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     189      0    0.0                    329   -42.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    783622    14091  5461.2    2623    1922   36.5    1702   54.1
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0    197    0.0
 Hallinto                    5014     990   406.5     17    135   -87.6    185   -90.9
 Tulot yhteensä                788636    15081  5129.3    2640    2057   28.4    2083   26.7
 - josta valtion erillisrahoitus        669923          0.0    2242     0    0.0    1476   52.0
 - josta EU-rahoitus              64981          0.0    218     0    0.0     84   157.6
 - josta muu erillisrahoitus          53732          0.0    180     0    0.0    523   -65.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    8775537   166173  5181.0   29374   22660   29.6   27215    7.9
 Kiinteistöt                  921094    14840  6106.8    3083    2024   52.4    3633   -15.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          178
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   631430    37677  1575.9    2114    5138   -58.9    2511   -15.8
 Nettomenot yhteensä             10328061   218690  4622.7   34571   29821   15.9   33359    3.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     189      0    0.0                    312   -39.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  28107          0.0     94     0    0.0     21   348.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          179
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu                                                 
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     30.5     0.0    0.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           70    14796   -99.5     2     0    0.0     27   -91.6
 - omat tilat (m2)                 50    14796   -99.7     2     0    0.0     24   -93.3
 - vuokratut tilat (m2)              20      0    0.0     1     0    0.0     3   -76.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          725944    98450   637.4   23801     0    0.0   24023   -0.9
 - henkilöstömenot               479306    25324  1792.7   15715     0    0.0   13692   14.8
 - muut menot (sis. ALV)            246638    73126   237.3    8086     0    0.0   10331   -21.7
                                                                 
 Kiinteistöt                  26827      0    0.0    880     0    0.0    2776   -68.3
 - henkilöstömenot                3827      0    0.0    125     0    0.0    159   -21.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    23000      0    0.0    754     0    0.0    2617   -71.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)          64976      0    0.0    2130     0    0.0    2173   -2.0
 - henkilöstömenot               42704      0    0.0    1400     0    0.0    991   41.2
 - muut menot (sis. ALV)            22272      0    0.0    730     0    0.0    1182   -38.2
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.          817747    98450   730.6   26811     0    0.0   28973   -7.5
 - henkilöstömenot               525837    25324  1976.4   17241     0    0.0   14843   16.2
 - muut menot (sis. ALV)            291910    73126   299.2    9571     0    0.0   14130   -32.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           88.8    100.0   -11.2                    82.9    7.1
 Kiinteistöt                   3.3     0.0    0.0                    9.6   -65.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.9     0.0    0.0                    7.5    5.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      28.6     0.0    0.0                    10.1   181.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     383      0    0.0                    102   275.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     41016      0    0.0    1345     0    0.0    2409   -44.2
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     26    0.0
 Hallinto                     512      0    0.0     17     0    0.0    120   -86.0
 Tulot yhteensä                 41528      0    0.0    1362     0    0.0    2555   -46.7
 - josta valtion erillisrahoitus        15747          0.0    516     0    0.0    1593   -67.6
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          25781          0.0    845     0    0.0    903   -6.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    684928    98450   595.7   22457     0    0.0   21614    3.9
 Kiinteistöt                  26827      0    0.0    880     0    0.0    2750   -68.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          180
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                    64464      0    0.0    2114     0    0.0    2054    2.9
 Nettomenot yhteensä              776219    98450   688.4   25450     0    0.0   26418   -3.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     383      0    0.0                    101   278.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     14    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          181
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     747.7    682.1    9.6                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6405      0    0.0     9     0    0.0     13   -32.1
 - omat tilat (m2)                6315      0    0.0     8     0    0.0     8   -0.2
 - vuokratut tilat (m2)              90      0    0.0     0     0    0.0     4   -97.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         21325662  15727522   35.6   28523   23058   23.7   29647   -3.8
 - henkilöstömenot              15401567  12662036   21.6   20600   18564   11.0   20669   -0.3
 - muut menot (sis. ALV)           5924095   3065486   93.3    7923    4494   76.3    8978   -11.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 1930388   1817252    6.2    2582    2664   -3.1    3251   -20.6
 - henkilöstömenot                 0      0    0.0     0     0    0.0    212    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1930388   1817252    6.2    2582    2664   -3.1    3039   -15.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1894733   4529883   -58.2    2534    6641   -61.8    2593   -2.3
 - henkilöstömenot              1527909   2440455   -37.4    2044    3578   -42.9    1486   37.5
 - muut menot (sis. ALV)            366824   2089428   -82.4    491    3063   -84.0    1107   -55.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         25150780  22074657   13.9   33639   32364    3.9   35490   -5.2
 - henkilöstömenot              16929476  15102491   12.1   22643   22142    2.3   22367    1.2
 - muut menot (sis. ALV)           8221304   6972166   17.9   10996   10222    7.6   13124   -16.2
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.8    71.2   19.0                    83.5    1.5
 Kiinteistöt                   7.7     8.2   -6.8                    9.2   -16.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.5    20.5   -63.3                    7.3    3.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      1.4     0.0    0.0                    33.0   -95.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     301      0    0.0                    258   17.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1644252   127925  1185.3    2199    188  1072.6    2225   -1.2
 Kiinteistöt                   5932      0    0.0     8     0    0.0     52   -84.6
 Hallinto                      0    2419  -100.0     0     4  -100.0    237    0.0
 Tulot yhteensä                1650184   130344  1166.0    2207    191  1055.0    2513   -12.2
 - josta valtion erillisrahoitus       1239578          0.0    1658     0    0.0    1864   -11.1
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     90    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          410606          0.0    549     0    0.0    560   -1.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   19681410  15599597   26.2   26324   22871   15.1   27422   -4.0
 Kiinteistöt                 1924456   1817252    5.9    2574    2664   -3.4    3199   -19.5
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          182
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1894733   4527464   -58.2    2534    6638   -61.8    2356    7.6
 Nettomenot yhteensä             23500596  21944313    7.1   31432   32172   -2.3   32977   -4.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     300      0    0.0                    253   18.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          183
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     2.0    0.0                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     738.8    679.7    8.7                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7278      0    0.0     10     0    0.0     9    7.0
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             7278      0    0.0     10     0    0.0     4   152.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         17399136  11794852   47.5   23549   17354   35.7   21277   10.7
 - henkilöstömenot              11540613   9401999   22.7   15620   13833   12.9   14026   11.4
 - muut menot (sis. ALV)           5858523   2392853   144.8    7929    3521   125.2    7251    9.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 2221644   2184713    1.7    3007    3214   -6.5    2883    4.3
 - henkilöstömenot                400      0    0.0     1     0    0.0    192   -99.7
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2221244   2184713    1.7    3006    3214   -6.5    2692   11.7
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1069317   2215655   -51.7    1447    3260   -55.6    2215   -34.7
 - henkilöstömenot               676298   1063996   -36.4    915    1565   -41.5    1217   -24.8
 - muut menot (sis. ALV)            393019   1151659   -65.9    532    1694   -68.6    998   -46.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         20690097  16195220   27.8   28004   23828   17.5   26376    6.2
 - henkilöstömenot              12217311  10465995   16.7   16536   15399    7.4   15435    7.1
 - muut menot (sis. ALV)           8472786   5729225   47.9   11468    8429   36.0   10941    4.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.1    72.8   15.5                    80.7    4.2
 Kiinteistöt                   10.7    13.5   -20.4                    10.9   -1.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.2    13.7   -62.2                    8.4   -38.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.4   136.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     305      0    0.0                    313   -2.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1289399    43840  2841.1    1745     65  2605.6    2073   -15.8
 Kiinteistöt                  39401      0    0.0     53     0    0.0     54   -1.8
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    144    0.0
 Tulot yhteensä                1328800    43840  2931.0    1799     65  2688.3    2272   -20.8
 - josta valtion erillisrahoitus       1060767          0.0    1436     0    0.0    1715   -16.3
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     80    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          268033          0.0    363     0    0.0    476   -23.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   16109737  11751012   37.1   21804   17289   26.1   19204   13.5
 Kiinteistöt                 2182243   2184713   -0.1    2954    3214   -8.1    2829    4.4
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          184
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1069317   2215655   -51.7    1447    3260   -55.6    2071   -30.1
 Nettomenot yhteensä             19361297  16151380   19.9   26205   23764   10.3   24104    8.7
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     300      0    0.0                    307   -2.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          185
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           401.9                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                8113529          0   20187  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    6586952          0   16389  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1526577          0    3798  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       1278628          0    3181  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         1278628          0    3181  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               2121749          0    5279  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1434275          0    3569  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  687474          0    1710  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               11513906          0   28647  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    8021227          0   19957  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 3492679          0    8690  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 70.5                              0.0
 Kiinteistöt                         11.1                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                18.4                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          148588          0    370  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                            0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      148588          0    370  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          7964941          0   19817  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       1278628          0    3181  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          186
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         2121749          0    5279  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   11365318          0   28278  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          187
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           190.3                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                3540528          0   18602  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2975610          0   15634  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  564918          0    2968  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        795927          0    4182  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     12607          0     66  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          783320          0    4116  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               974346          0    5119  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     504057          0    2648  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  470289          0    2471  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               5310801          0   27903  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    3492274          0   18348  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1818527          0    9554  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 66.7                              0.0
 Kiinteistöt                         15.0                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                18.3                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                           75185          0    395  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        313044          0    1645  -100.0     0    0.0
 Hallinto                           234          0     1  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      388463          0    2041  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          3465343          0   18207  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        482883          0    2537  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          188
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         974112          0    5118  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   4922338          0   25862  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          189
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     626.9          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6302          0.0     10     0    0.0     12   -13.7
 - omat tilat (m2)                6302          0.0     10     0    0.0     7   46.1
 - vuokratut tilat (m2)               0          0.0     0     0    0.0     5    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         17466309          0.0   27861     0    0.0   28917   -3.7
 - henkilöstömenot              12446530          0.0   19854     0    0.0   21068   -5.8
 - muut menot (sis. ALV)           5019779          0.0    8007     0    0.0    7849    2.0
                                                                 
 Kiinteistöt                 2103197          0.0    3355     0    0.0    3829   -12.4
 - henkilöstömenot                787          0.0     1     0    0.0    275   -99.5
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2102410          0.0    3354     0    0.0    3554   -5.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1077070          0.0    1718     0    0.0    2696   -36.3
 - henkilöstömenot               647418          0.0    1033     0    0.0    1628   -36.6
 - muut menot (sis. ALV)            429652          0.0    685     0    0.0    1068   -35.8
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         20646576          0.0   32934     0    0.0   35442   -7.1
 - henkilöstömenot              13094735          0.0   20888     0    0.0   22971   -9.1
 - muut menot (sis. ALV)           7551841          0.0   12046     0    0.0   12471   -3.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.6          0.0                    81.6    3.7
 Kiinteistöt                   10.2          0.0                    10.8   -5.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.2          0.0                    7.6   -31.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0          0.0                    40.9  -100.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     334          0.0                    329    1.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    709192          0.0    1131     0    0.0    1702   -33.5
 Kiinteistöt                  279997          0.0    447     0    0.0    197   127.1
 Hallinto                      0          0.0     0     0    0.0    185    0.0
 Tulot yhteensä                989189          0.0    1578     0    0.0    2083   -24.3
 - josta valtion erillisrahoitus        678834          0.0    1083     0    0.0    1476   -26.6
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     84    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          310355          0.0    495     0    0.0    523   -5.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   16757117          0.0   26729     0    0.0   27215   -1.8
 Kiinteistöt                 1823200          0.0    2908     0    0.0    3633   -19.9
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          190
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1077070          0.0    1718     0    0.0    2511   -31.6
 Nettomenot yhteensä             19657387          0.0   31356     0    0.0   33359   -6.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     289          0.0                    312   -7.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  318500          0.0    508     0    0.0     21  2323.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          191
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     0.5   100.0                     13     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     104.6    27.5   280.3                   1599.6     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1248      0    0.0     12     0    0.0     25   -52.4
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             1248      0    0.0     12     0    0.0     18   -33.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          4797922   1442000   232.7   45877   52436   -12.5   46263   -0.8
 - henkilöstömenot              2726953      0    0.0   26074     0    0.0   27272   -4.4
 - muut menot (sis. ALV)           2070969   1442000   43.6   19802   52436   -62.2   18991    4.3
                                                                 
 Kiinteistöt                  497957      0    0.0    4761     0    0.0   10411   -54.3
 - henkilöstömenot               78708      0    0.0    753     0    0.0    316   138.2
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    419249      0    0.0    4009     0    0.0   10095   -60.3
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         337105   110205   205.9    3223    4007   -19.6    2908   10.8
 - henkilöstömenot               170960    49374   246.3    1635    1795   -9.0    1981   -17.5
 - muut menot (sis. ALV)            166145    60831   173.1    1589    2212   -28.2    927   71.3
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         5632984   1552205   262.9   53861   56444   -4.6   59582   -9.6
 - henkilöstömenot              2976621    49374  5928.7   28462    1795  1485.2   29569   -3.7
 - muut menot (sis. ALV)           2656363   1502831   76.8   25399   54648   -53.5   30014   -15.4
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           85.2    92.9   -8.3                    77.6    9.7
 Kiinteistöt                   8.8     0.0    0.0                    17.5   -49.4
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.0     7.1   -15.7                    4.9   22.6
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    71.4   40.1
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     399      0    0.0                    415   -3.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                       0      0    0.0     0     0    0.0    2562    0.0
 Kiinteistöt                    0      0    0.0     0     0    0.0     34    0.0
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    112    0.0
 Tulot yhteensä                   0      0    0.0     0     0    0.0    2708    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0          0.0     0     0    0.0    1795    0.0
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     87    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0          0.0     0     0    0.0    826    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    4797922   1442000   232.7   45877   52436   -12.5   43702    5.0
 Kiinteistöt                  497957      0    0.0    4761     0    0.0   10377   -54.1
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          192
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   337105   110205   205.9    3223    4007   -19.6    2796   15.3
 Nettomenot yhteensä             5632984   1552205   262.9   53861   56444   -4.6   56874   -5.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     399      0    0.0                    414   -3.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          193
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot                                              
  2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul                                               
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     20     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     77.4    106.0   -27.0                   2376.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä           600    23931   -97.5     8    226   -96.6     27   -71.5
 - omat tilat (m2)                200    17890   -98.9     3    169   -98.5     24   -89.4
 - vuokratut tilat (m2)              400    6041   -93.4     5     57   -90.9     3   87.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          2421531   1447245   67.3   31279   13653   129.1   24023   30.2
 - henkilöstömenot              1612650   783149   105.9   20831    7388   181.9   13692   52.1
 - muut menot (sis. ALV)            808881   664096   21.8   10448    6265   66.8   10331    1.1
                                                                 
 Kiinteistöt                  268507   329967   -18.6    3468    3113   11.4    2776   24.9
 - henkilöstömenot                 77    2767   -97.2     1     26   -96.2    159   -99.4
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    268430   327200   -18.0    3467    3087   12.3    2617   32.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         124973   736274   -83.0    1614    6946   -76.8    2173   -25.7
 - henkilöstömenot               75121   487374   -84.6    970    4598   -78.9    991   -2.1
 - muut menot (sis. ALV)            49852   248900   -80.0    644    2348   -72.6    1182   -45.5
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         2815011   2513486   12.0   36362   23712   53.3   28973   25.5
 - henkilöstömenot              1687848   1273290   32.6   21802   12012   81.5   14843   46.9
 - muut menot (sis. ALV)           1127163   1240196   -9.1   14560   11700   24.4   14130    3.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           86.0    57.6   49.4                    82.9    3.7
 Kiinteistöt                   9.5    13.1   -27.3                    9.6   -0.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.4    29.3   -84.8                    7.5   -40.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      66.7    25.2   164.1                    10.1   557.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     448     14  3145.6                    102   338.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                     20748   133692   -84.5    268    1261   -78.8    2409   -88.9
 Kiinteistöt                  23076    68717   -66.4    298    648   -54.0     26  1027.7
 Hallinto                      0      0    0.0     0     0    0.0    120    0.0
 Tulot yhteensä                 43824   202409   -78.3    566    1910   -70.4    2555   -77.8
 - josta valtion erillisrahoitus        18823          0.0    243     0    0.0    1593   -84.7
 - josta EU-rahoitus                0          0.0     0     0    0.0     59    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          25001          0.0    323     0    0.0    903   -64.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    2400783   1313553   82.8   31011   12392   150.3   21614   43.5
 Kiinteistöt                  245431   261250   -6.1    3170    2465   28.6    2750   15.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          194
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   124973   736274   -83.0    1614    6946   -76.8    2054   -21.4
 Nettomenot yhteensä             2771187   2311077   19.9   35796   21803   64.2   26418   35.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     409     11  3647.0                    101   304.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                  31500          0.0    407     0    0.0     14  2778.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          195
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  110 Maa- ja metsatalouden amk-tutkinto                                             
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.5     1.0   50.0                     18     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     218.6    213.3    2.5                   2739.4     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3957      0    0.0     18     0    0.0     29   -37.0
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     22    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             3957      0    0.0     18     0    0.0     7   154.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          8596818   6247031   37.6   39330   29283   34.3   36883    6.6
 - henkilöstömenot              5701730   4591061   24.2   26085   21521   21.2   21766   19.8
 - muut menot (sis. ALV)           2895088   1655970   74.8   13245    7762   70.6   15116   -12.4
                                                                 
 Kiinteistöt                 1214343   1462949   -17.0    5556    6858   -19.0    6976   -20.4
 - henkilöstömenot               147796   104546   41.4    676    490   38.0    838   -19.3
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1066547   1358403   -21.5    4879    6368   -23.4    6138   -20.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         405287   450833   -10.1    1854    2113   -12.3    2368   -21.7
 - henkilöstömenot               316006   330778   -4.5    1446    1551   -6.8    1300   11.2
 - muut menot (sis. ALV)            89281   120055   -25.6    408    563   -27.4    1067   -61.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         10216448   8160813   25.2   46739   38254   22.2   46226    1.1
 - henkilöstömenot              6165532   5026385   22.7   28207   23561   19.7   23904   18.0
 - muut menot (sis. ALV)           4050916   3134428   29.2   18533   14693   26.1   22322   -17.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           84.1    76.5    9.9                    79.8    5.5
 Kiinteistöt                   11.9    17.9   -33.7                    15.1   -21.2
 Hallinto (sisältö muuttunut)           4.0     5.5   -28.2                    5.1   -22.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    24.7   304.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     307      0    0.0                    243   26.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    557201   176952   214.9    2549    829   207.3    3505   -27.3
 Kiinteistöt                  30926    24244   27.6    141    114   24.5    140    0.7
 Hallinto                    21386    25939   -17.6     98    122   -19.5    237   -58.6
 Tulot yhteensä                609513   227135   168.3    2788    1065   161.9    3882   -28.2
 - josta valtion erillisrahoitus        301169          0.0    1378     0    0.0    2325   -40.7
 - josta EU-rahoitus              24432          0.0    112     0    0.0     74   51.4
 - josta muu erillisrahoitus          283912          0.0    1299     0    0.0    1483   -12.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    8039617   6070079   32.4   36781   28453   29.3   33378   10.2
 Kiinteistöt                 1183417   1438705   -17.7    5414    6744   -19.7    6835   -20.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          196
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   383901   424894   -9.6    1756    1992   -11.8    2131   -17.6
 Nettomenot yhteensä             9606935   7933678   21.1   43951   37189   18.2   42344    3.8
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     299      0    0.0                    238   25.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          197
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto                                            
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     24     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     949.6    913.1    4.0                  25946.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          22882      0    0.0     24     0    0.0     13   90.9
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     8    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             22882      0    0.0     24     0    0.0     4   479.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         30166628  27525047    9.6   31768   30145    5.4   29647    7.2
 - henkilöstömenot              24360096  20742153   17.4   25653   22717   12.9   20669   24.1
 - muut menot (sis. ALV)           5806532   6782894   -14.4    6115    7429   -17.7    8978   -31.9
                                                                 
 Kiinteistöt                 5175240   4248572   21.8    5450    4653   17.1    3251   67.6
 - henkilöstömenot               69480    62436   11.3     73     68    7.0    212   -65.5
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   5105760   4186136   22.0    5377    4585   17.3    3039   76.9
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1388959   1595907   -13.0    1463    1748   -16.3    2593   -43.6
 - henkilöstömenot              1004050   1101261   -8.8    1057    1206   -12.3    1486   -28.8
 - muut menot (sis. ALV)            384909   494646   -22.2    405    542   -25.2    1107   -63.4
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         36730827  33369526   10.1   38681   36546    5.8   35490    9.0
 - henkilöstömenot              25433626  21905850   16.1   26784   23991   11.6   22367   19.8
 - muut menot (sis. ALV)           11297201  11463676   -1.5   11897   12555   -5.2   13124   -9.3
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.1    82.5   -0.4                    83.5   -1.7
 Kiinteistöt                   14.1    12.7   10.7                    9.2   53.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           3.8     4.8   -20.9                    7.3   -48.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    33.0   203.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     226      0    0.0                    258   -12.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1105363   785819   40.7    1164    861   35.3    2225   -47.7
 Kiinteistöt                  83260    41173   102.2     88     45   94.4     52   69.8
 Hallinto                    96026   106424   -9.8    101    117   -13.2    237   -57.3
 Tulot yhteensä                1284649   933416   37.6    1353    1022   32.3    2513   -46.2
 - josta valtion erillisrahoitus        960664          0.0    1012     0    0.0    1864   -45.7
 - josta EU-rahoitus              82200          0.0     87     0    0.0     90   -3.7
 - josta muu erillisrahoitus          241785          0.0    255     0    0.0    560   -54.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   29061265  26739228    8.7   30604   29285    4.5   27422   11.6
 Kiinteistöt                 5091980   4207399   21.0    5362    4608   16.4    3199   67.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          198
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1292933   1489483   -13.2    1362    1631   -16.5    2356   -42.2
 Nettomenot yhteensä             35446178  32436110    9.3   37328   35524    5.1   32977   13.2
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     223      0    0.0                    253   -12.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     65    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          199
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.                                             
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     3     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     101.7    96.3    5.5                   283.5     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1543      0    0.0     15     0    0.0     24   -35.7
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     10    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             1543      0    0.0     15     0    0.0     14   10.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          4050379   4214510   -3.9   39840   43749   -8.9   37928    5.0
 - henkilöstömenot              2670747   2307262   15.8   26270   23951    9.7   22760   15.4
 - muut menot (sis. ALV)           1379632   1907248   -27.7   13570   19798   -31.5   15168   -10.5
                                                                 
 Kiinteistöt                  407608   434111   -6.1    4009    4506   -11.0    4604   -12.9
 - henkilöstömenot                6934    6744    2.8     68     70   -2.6    195   -64.9
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)    400674   427367   -6.2    3941    4436   -11.2    4409   -10.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         143625   167600   -14.3    1413    1740   -18.8    3373   -58.1
 - henkilöstömenot               106644   114475   -6.8    1049    1188   -11.7    1972   -46.8
 - muut menot (sis. ALV)            36981    53125   -30.4    364    551   -34.0    1401   -74.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         4601612   4816221   -4.5   45262   49995   -9.5   45905   -1.4
 - henkilöstömenot              2784325   2428481   14.7   27387   25209    8.6   24927    9.9
 - muut menot (sis. ALV)           1817287   2387740   -23.9   17875   24786   -27.9   20979   -14.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           88.0    87.5    0.6                    82.6    6.5
 Kiinteistöt                   8.9     9.0   -1.7                    10.0   -11.7
 Hallinto (sisältö muuttunut)           3.1     3.5   -10.3                    7.3   -57.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    58.2   71.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     264      0    0.0                    195   35.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    245910    94160   161.2    2419    977   147.5    3186   -24.1
 Kiinteistöt                  28899    21213   36.2    284    220   29.1    125   127.4
 Hallinto                    9632    11424   -15.7     95    119   -20.1    334   -71.7
 Tulot yhteensä                284441   126797   124.3    2798    1316   112.6    3645   -23.2
 - josta valtion erillisrahoitus        208985          0.0    2056     0    0.0    2665   -22.9
 - josta EU-rahoitus               8743          0.0     86     0    0.0     31   178.9
 - josta muu erillisrahoitus          66713          0.0    656     0    0.0    949   -30.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    3804469   4120350   -7.7   37421   42772   -12.5   34743    7.7
 Kiinteistöt                  378709   412898   -8.3    3725    4286   -13.1    4479   -16.8
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          200
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   133993   156176   -14.2    1318    1621   -18.7    3038   -56.6
 Nettomenot yhteensä             4317171   4689424   -7.9   42464   48679   -12.8   42260    0.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     245      0    0.0                    190   29.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     13    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          201
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  310 Liiketalouden amk-tutkinto                                                 
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               2.0     1.5   33.3                     49     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     850.1    620.5   37.0                  24168.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6429      0    0.0     8     0    0.0     9   -17.9
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     5    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             6429      0    0.0     8     0    0.0     4   93.8
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         17915252  13845999   29.4   21075   22314   -5.6   21277   -1.0
 - henkilöstömenot              13584886  10482730   29.6   15981   16894   -5.4   14026   13.9
 - muut menot (sis. ALV)           4330366   3363269   28.8    5094    5420   -6.0    7251   -29.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 2611251   2603970    0.3    3072    4197   -26.8    2883    6.5
 - henkilöstömenot               60235    44454   35.5     71     72   -1.1    192   -63.1
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2551016   2559516   -0.3    3001    4125   -27.2    2692   11.5
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1281952   1178673    8.8    1508    1900   -20.6    2215   -31.9
 - henkilöstömenot               908663   811965   11.9    1069    1309   -18.3    1217   -12.2
 - muut menot (sis. ALV)            373289   366708    1.8    439    591   -25.7    998   -56.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         21808455  17628642   23.7   25654   28410   -9.7   26376   -2.7
 - henkilöstömenot              14553784  11339149   28.3   17120   18274   -6.3   15435   10.9
 - muut menot (sis. ALV)           7254671   6289493   15.3    8534   10136   -15.8   10941   -22.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           82.1    78.5    4.6                    80.7    1.8
 Kiinteistöt                   12.0    14.8   -18.9                    10.9    9.5
 Hallinto (sisältö muuttunut)           5.9     6.7   -12.1                    8.4   -30.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.4   136.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     406      0    0.0                    313   29.7
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    1013969   490792   106.6    1193    791   50.8    2073   -42.5
 Kiinteistöt                  31525    33684   -6.4     37     54   -31.7     54   -31.7
 Hallinto                    83285    73737   12.9     98    119   -17.6    144   -32.0
 Tulot yhteensä                1128779   598213   88.7    1328    964   37.7    2272   -41.5
 - josta valtion erillisrahoitus        848925          0.0    999     0    0.0    1715   -41.8
 - josta EU-rahoitus              91413          0.0    108     0    0.0     80   34.1
 - josta muu erillisrahoitus          188441          0.0    222     0    0.0    476   -53.5
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   16901283  13355207   26.6   19882   21523   -7.6   19204    3.5
 Kiinteistöt                 2579726   2570286    0.4    3035    4142   -26.7    2829    7.3
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          202
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1198667   1104936    8.5    1410    1781   -20.8    2071   -31.9
 Nettomenot yhteensä             20679676  17030429   21.4   24327   27446   -11.4   24104    0.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     401      0    0.0                    307   30.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     11    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          203
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  510 Terveysalan ammattikorkeakoulututk.                                             
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           410.8                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)               10349981          0   25198  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    7486620          0   18227  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 2863361          0    6971  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                       2178727          0    5304  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     137522          0    335  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)         2041205          0    4969  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               934523          0    2275  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     695760          0    1694  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  238763          0    581  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               13463231          0   32777  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    8319902          0   20255  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 5143329          0   12522  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 76.9                              0.0
 Kiinteistöt                         16.2                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 6.9                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          557969          0    1358  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                         2994          0     7  -100.0     0    0.0
 Hallinto                          64220          0    156  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      625183          0    1522  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          9792012          0   23839  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                       2175733          0    5297  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          204
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         870303          0    2119  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   12838048          0   31255  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          205
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  520 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututk.                                            
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm                     1.0                                
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat           110.0                                
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä                  0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - omat tilat (m2)                       0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - vuokratut tilat (m2)                     0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)                2633704          0   23943  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    1868880          0   16990  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  764824          0    6953  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Kiinteistöt                        402539          0    3659  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                      7630          0     69  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)          394909          0    3590  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)               197657          0    1797  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                     134374          0    1222  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                  63283          0    575  -100.0     0    0.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.               3233900          0   29399  -100.0     0    0.0
 - henkilöstömenot                    2010884          0   18281  -100.0     0    0.0
 - muut menot (sis. ALV)                 1223016          0   11118  -100.0     0    0.0
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)                 81.4                              0.0
 Kiinteistöt                         12.4                              0.0
 Hallinto (sisältö muuttunut)                 6.1                              0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %            0.0    0.0                         0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                          157068          0    1428  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                          0    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 Hallinto                          12924          0    117  -100.0     0    0.0
 Tulot yhteensä                      169992          0    1545  -100.0     0    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus                    0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta EU-rahoitus                          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 - josta muu erillisrahoitus                      0.0     0     0    0.0     0    0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                          2476636          0   22515  -100.0     0    0.0
 Kiinteistöt                        402539          0    3659  -100.0     0    0.0
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          206
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                         184733          0    1679  -100.0     0    0.0
 Nettomenot yhteensä                   3063908          0   27854  -100.0     0    0.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala            0    0.0                         0.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                              0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          207
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.                                             
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0          0.0                     40     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     705.6          0.0                  20080.7     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          8046          0.0     11     0    0.0     12   -2.1
 - omat tilat (m2)                 0          0.0     0     0    0.0     7    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             8046          0.0     11     0    0.0     5   139.2
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)         20509835          0.0   29068     0    0.0   28917    0.5
 - henkilöstömenot              15735472          0.0   22301     0    0.0   21068    5.9
 - muut menot (sis. ALV)           4774363          0.0    6767     0    0.0    7849   -13.8
                                                                 
 Kiinteistöt                 3124441          0.0    4428     0    0.0    3829   15.6
 - henkilöstömenot               285684          0.0    405     0    0.0    275   47.3
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   2838757          0.0    4023     0    0.0    3554   13.2
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         1938900          0.0    2748     0    0.0    2696    1.9
 - henkilöstömenot              1434435          0.0    2033     0    0.0    1628   24.9
 - muut menot (sis. ALV)            504465          0.0    715     0    0.0    1068   -33.0
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         25573176          0.0   36244     0    0.0   35442    2.3
 - henkilöstömenot              17455591          0.0   24739     0    0.0   22971    7.7
 - muut menot (sis. ALV)           8117585          0.0   11505     0    0.0   12471   -7.8
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           80.2          0.0                    81.6   -1.7
 Kiinteistöt                   12.2          0.0                    10.8   13.1
 Hallinto (sisältö muuttunut)           7.6          0.0                    7.6   -0.3
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0          0.0                    40.9   144.4
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     388          0.0                    329   18.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    825689          0.0    1170     0    0.0    1702   -31.2
 Kiinteistöt                  191756          0.0    272     0    0.0    197   38.2
 Hallinto                    73480          0.0    104     0    0.0    185   -43.6
 Tulot yhteensä                1090925          0.0    1546     0    0.0    2083   -25.8
 - josta valtion erillisrahoitus        533113          0.0    756     0    0.0    1476   -48.8
 - josta EU-rahoitus              64536          0.0     91     0    0.0     84    8.3
 - josta muu erillisrahoitus          493276          0.0    699     0    0.0    523   33.6
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                   19684146          0.0   27898     0    0.0   27215    2.5
 Kiinteistöt                 2932685          0.0    4156     0    0.0    3633   14.4
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          208
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   1865420          0.0    2644     0    0.0    2511    5.3
 Nettomenot yhteensä             24482251          0.0   34698     0    0.0   33359    4.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     364          0.0                    312   16.9
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     21    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          209
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.                                            
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm               1.0     1.0    0.0                     10     
 Rahoitusasetuksen mukaiset opiskelijat     203.7    143.0   42.4                   1993.3     
                                         /opisk   /opisk        /opisk     
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4798      0    0.0     24     0    0.0     29   -19.3
 - omat tilat (m2)                 0      0    0.0     0     0    0.0     17    0.0
 - vuokratut tilat (m2)             4798      0    0.0     24     0    0.0     13   88.1
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus (sisältö muuttunut)          7048620   4773948   47.6   34609   33384    3.7   36593   -5.4
 - henkilöstömenot              4747072   3469977   36.8   23308   24266   -3.9   24983   -6.7
 - muut menot (sis. ALV)           2301548   1303971   76.5   11301    9119   23.9   11610   -2.7
                                                                 
 Kiinteistöt                 1692503   1465582   15.5    8310   10249   -18.9    9996   -16.9
 - henkilöstömenot               16300    10152   60.6     80     71   12.7    994   -91.9
 - muut menot (sis. ALV, ei maanvuokria)   1676203   1455430   15.2    8230   10178   -19.1    9002   -8.6
                                                                 
 Hallinto (sisältö muuttunut)         559898   396658   41.2    2749    2774   -0.9    4065   -32.4
 - henkilöstömenot               453920   305970   48.4    2229    2140    4.2    2163    3.1
 - muut menot (sis. ALV)            105978    90688   16.9    520    634   -17.9    1903   -72.7
                                                                 
 Toiminnoittaiset menot yht.         9301021   6636188   40.2   45668   46407   -1.6   50654   -9.8
 - henkilöstömenot              5217292   3786099   37.8   25617   26476   -3.2   28139   -9.0
 - muut menot (sis. ALV)           4083729   2850089   43.3   20051   19931    0.6   22515   -10.9
                                                                 
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %      %                          %     
 Opetus (sisältö muuttunut)           75.8    71.9    5.3                    72.2    4.9
 Kiinteistöt                   18.2    22.1   -17.6                    19.7   -7.8
 Hallinto (sisältö muuttunut)           6.0     6.0    0.7                    8.0   -25.0
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA SUORITTEISTA (%)           %      %                          %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0     0.0    0.0                    42.9   132.9
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt brutto mk/huoneistopinta-ala     353      0    0.0                    343    3.0
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT                                               
 Opetus                    339352   204662   65.8    1666    1431   16.4    3055   -45.5
 Kiinteistöt                   3992    15596   -74.4     20    109   -82.0     52   -62.1
 Hallinto                    22539    17195   31.1    111    120   -8.0    138   -19.8
 Tulot yhteensä                365883   237453   54.1    1796    1661    8.2    3245   -44.6
 - josta valtion erillisrahoitus        249962          0.0    1227     0    0.0    1801   -31.9
 - josta EU-rahoitus              20675          0.0    102     0    0.0     92   10.3
 - josta muu erillisrahoitus          95246          0.0    468     0    0.0    1352   -65.4
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                                                  
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Opetus                    6709268   4569286   46.8   32942   31953    3.1   33537   -1.8
 Kiinteistöt                 1688511   1449986   16.5    8291   10140   -18.2    9945   -16.6
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          210
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Hallinto                   537359   379463   41.6    2638    2654   -0.6    3927   -32.8
 Nettomenot yhteensä             8935138   6398735   39.6   43871   44746   -2.0   47409   -7.5
                                                                 
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                                                
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite Mk/suorite                      Mk/suorite     
 Kiinteistöt netto mk/huoneistopinta-ala     352      0    0.0                    341    3.3
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT         Mk     Mk       Mk/opisk  Mk/opisk       Mk/opisk     
 Maanvuokrat                    0          0.0     0     0    0.0     0    0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 29.11.2000 ***          211
 *** RAPORTTI: K04C3LT ***
 
 Valtionosuuspohjan mukaiset käyttömenot ja niitä vastaavat tulot toiminnoittain, suoritteet ja yksikkökustannukset,
 sekä maanvuokrat vuonna 1999 ja vertailu vuoteen 1998, sekä vertailu vastaavan tutkinnon vuoden 1999 keskiarvoon.
 
                        Määrä    Määrä        /opisk   /opisk      Vertailu-  Ero vert
                         1999    1998  Muutos %   1999    1998  Muutos% ryhmä -99  ryhmään%
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t                                              
  2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu                                                
                                                                 
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                                                
 Opetusyksiköiden lkm