KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04D6ATD ***

          VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSPERUSTEITTAIN
                      Porrastusperusteiden tarkistusraportti
                                        Vuokrat  Porrast.
                                  VOS-pohjan y.h.per. VOS-pohjan
                              Opisk.- muk. kust. tiloista muk. kust. Yksi-
          Tutkinto                 määrä  mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
          -------------------------------------------------------------------------------------------
                             1 Luonnonvara-ala

                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

          111 Metsätalouden koulutusohjelmat   1.169,3   46.983     0   46.983   8
          119 Muut maa- ja metsätal. amk koul.  1.570,0   45.662     0   45.662  9.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  2.739,4   46.226     0   46.226  17.5

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          1 Luonnonvara-ala           2.739,4   46.226     0   46.226  17.5

                           2 Tekniikka ja liikenne

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

          210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk 25.946,2   35.490     0   35.490  23.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk 25.946,2   35.490     0   35.490  23.5

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

          220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   283,5   45.905     0   45.905   3
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   283,5   45.905     0   45.905   3

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

          240 Laboratorioalan amk-tutkinto     158,0   35.828     0   35.828   4
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          240 Laboratorioalan amk-tutkinto     158,0   35.828     0   35.828   4

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          2 Tekniikka ja liikenne        26.387,8   35.604     0   35.604  30.5

                            3 Hallinto ja kauppa

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

          311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjel  3.832,1   30.538    68   30.470  20.5
          312 Sihteerityön ja kielten koulutus   738,7   28.305     0   28.305   1
          319 Muut liiketalouden amk-tutk. kou 19.597,7   25.489    72   25.417  27.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          310 Liiketalouden amk-tutkinto    24.168,6   26.376    69   26.307   49

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          3 Hallinto ja kauppa         24.168,6   26.376    69   26.307   49

                           4 Matk., ravits., talous

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04D6ATD ***

          VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSPERUSTEITTAIN
                      Porrastusperusteiden tarkistusraportti
                                        Vuokrat  Porrast.
                                  VOS-pohjan y.h.per. VOS-pohjan
                              Opisk.- muk. kust. tiloista muk. kust. Yksi-
          Tutkinto                 määrä  mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
          -------------------------------------------------------------------------------------------
          412 Matkailualan liikkeenjohdon koul   144,5   44.921     0   44.921   1
          413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd   555,3   53.565     0   53.565   2
          419 Muut matkailu- ja rav.alan amk k  3.162,0   29.873     0   29.873   15
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.861,9   33.843     0   33.843   18

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          4 Matk., ravits., talous        3.861,9   33.843     0   33.843   18

                            5 Sosiaali ja terveys

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

          533 Hammastekniikan koulutusohjelma    47,5   42.162     0   42.162   1
          535 Bioanalytiikan koulutusohjelma    500,3   39.633     0   39.633  5.5
          537 Radiografian ja sädehoidon koul.   193,1   37.997     0   37.997   4
          538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.   247,9   41.050     0   41.050  4.5
          539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko 19.091,7   35.217    320   34.896  24.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.080,6   35.442    305   35.138  39.5

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

          570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    72,1   40.754     0   40.754  2.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    72,1   40.754     0   40.754  2.5

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          5 Sosiaali ja terveys         20.152,8   35.461    304   35.158   42

                              6 Kulttuuri

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

          610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  1.993,3   50.654   1.755   48.899  9.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  1.993,3   50.654   1.755   48.899  9.5

                         620 Konservointialan amk-tutkinto

          620 Konservointialan amk-tutkinto     54,0   50.211     0   50.211   1
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          620 Konservointialan amk-tutkinto     54,0   50.211     0   50.211   1

                        640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

          640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  1.599,5   59.582    738   58.844  12.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  1.599,5   59.582    738   58.844  12.5

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04D6ATD ***

          VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSPERUSTEITTAIN
                      Porrastusperusteiden tarkistusraportti
                                        Vuokrat  Porrast.
                                  VOS-pohjan y.h.per. VOS-pohjan
                              Opisk.- muk. kust. tiloista muk. kust. Yksi-
          Tutkinto                 määrä  mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
          -------------------------------------------------------------------------------------------
          650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   522,9   67.301   1.968   65.333   8
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   522,9   67.301   1.968   65.333   8

                        660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

          660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   172,9   80.750     0   80.750   4
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   172,9   80.750     0   80.750   4

                          670 Kulttuurialan tutkinto

          670 Kulttuurialan tutkinto        79,3   51.459     0   51.459   1
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          670 Kulttuurialan tutkinto        79,3   51.459     0   51.459   1

                          680 Vaatetusalan amk-tutkinto

          680 Vaatetusalan amk-tutkinto      164,4   44.345   2.105   42.240  2.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          680 Vaatetusalan amk-tutkinto      164,4   44.345   2.105   42.240  2.5

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          6 Kulttuuri              4.586,5   56.583   1.320   55.263  38.5

                           7 Vapaa-aika ja liikunta

                        710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

          710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   168,4   61.716     0   61.716  2.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   168,4   61.716     0   61.716  2.5

                        720 Humanistisen alan amk-tuktinto

          721 Viittomakielentulkin koulutusohj   58,9   44.341     0   44.341   2
          729 Muut humanistisen alan koulutuso   462,7   55.510     0   55.510  3.5
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          720 Humanistisen alan amk-tuktinto    521,6   54.249     0   54.249  5.5

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          7 Vapaa-aika ja liikunta         690,0   56.071     0   56.071   8

                             9 Jakamattomat

                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

          990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  2.376,6   28.973     0   28.973   20
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  2.376,6   28.973     0   28.973   20


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04D6ATD ***

          VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA-LUKUINA PORRASTUSPERUSTEITTAIN
                      Porrastusperusteiden tarkistusraportti
                                        Vuokrat  Porrast.
                                  VOS-pohjan y.h.per. VOS-pohjan
                              Opisk.- muk. kust. tiloista muk. kust. Yksi-
          Tutkinto                 määrä  mk/opisk mk/opisk  mk/opisk köitä
          -------------------------------------------------------------------------------------------
          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          9 Jakamattomat             2.376,6   28.973     0   28.973   20

          ------------------------------------ --------- ---------- --------- ---------- ------
          Raportti yhteensä           84.963,9   34.321    163   34.158 223.5
          ==================================== ========= ========== ========= ========== ======