KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04N6OL ***

       VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                              Valtion -josta      Muu          Mpt   Mpt   Mpt
                          Brutto- erillis ylim. Valt. erill. Brutto Netto- brutto- brutto- netto-
                      Opisk.  menot rahoit. avust. EU-rah  rah. tulot  menot  menot  tulot  menot
   Oppilaitos               määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

   02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol  1.414 38.318  1.690 1.548   34 2.096 3.819 34.499  3.096   248  2.848
   02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu    1.766 33.236  2.002   0  103  226 2.331 30.905  2.539  2.573   -35
   02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   3.971 32.740   891  856   46  463 1.400 31.340  1.292  1.216   77
   02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  1.784 33.774  1.893   0  132  818 2.843 30.931   57   65   -7
   02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   3.327 24.624  2.038   0   0  594 2.633 21.992  1.379  1.479  -100
   02631 Humanistinen ammattikorkeak.    326 64.904    0   0   0  488  488 64.416   16   52   -36
   02504 Jkylän ammattikorkeakoulu     3.657 33.393  2.396   0  198  251 2.844 30.549 11.257 11.059   198
   02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   2.114 32.319  2.582 2.582  180 1.095 3.857 28.463  6.525  6.618   -93
   02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu   3.240 35.864  1.001   0   96  445 1.542 34.323  7.312   818  6.493
   02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   2.261 36.737   827  827  362  830 2.018 34.719  1.970  2.158  -189
   02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   2.958 35.472  1.023 1.023   0 2.081 3.104 32.368 10.389  9.206  1.183
   02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    141 24.094    0   0   0   0   0 24.094   356   356    0
   02625 Yrkeshögskolan Sydväst       922 42.459   913  858   0 1.741 2.654 39.804  2.623  2.712   -89
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   1 Yksityinen              27.880 33.836  1.536  600  103  829 2.468 31.368  4.842  3.821  1.021

                               3 Kunta

   02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   5.525 36.366   373   0  105  136  614 35.752  1.737  1.830   -93
   02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    1.156 33.992  2.032 2.032  174  162 2.367 31.625 11.529 10.927   602
   02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   4.859 31.098  2.515   0   0  299 2.814 28.284  5.295  5.467  -172
   02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   3.617 34.294  1.773 1.773   76  109 1.958 32.337  6.520  5.926   594
   02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  5.538 34.575  1.040  951   57  700 1.798 32.777  4.435  3.869   566
   02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   2.855 30.406  1.864  450   46   13 1.923 28.483  2.946  2.866   80
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   3 Kunta                23.550 33.701  1.449  650   64  285 1.797 31.903  4.467  4.261   206

                              4 Kuntayhtymä

   02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  3.405 34.271  1.471 1.471  128  755 2.354 31.916  2.422  2.689  -267
   02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  2.183 34.643  1.504   0   0  481 1.984 32.659  7.848  8.419  -571
   02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    627 22.412   482   0   0  216  697 21.715   54   98   -43
   02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     4.114 38.290  1.794   0   59 1.070 2.923 35.367  6.485  6.999  -514
   02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  2.295 32.646  1.306  766   0  442 1.748 30.898  5.175  5.503  -328
   02470 Lahden ammattikorkeakoulu     3.213 40.093  1.979 1.979  142 1.072 3.194 36.899  5.769  5.859   -91
   02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    3.397 31.341  2.818   0   23  836 3.677 27.665 10.689 10.128   562
   02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   4.234 33.888  2.892   0   28  336 3.255 30.632  6.076  5.766   309
   02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu   4.316 35.231  2.216   0  304  553 3.073 32.159  8.726  8.209   516
   02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   2.437 34.368  1.624   0   13 1.027 2.664 31.704  6.140  6.385  -245
   02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   2.215 35.276  2.228 2.110  173  481 2.882 32.395  4.226  4.503  -276
   02508 Svenska yrkeshögskolan      1.097 43.264  3.437 3.437   91   77 3.606 39.658  5.137  4.743   394
   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   4 Kuntayhtymä             33.534 35.159  2.069  643   94  684 2.846 32.313  6.327  6.347   -20

   --------------------------------------------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ------- ------- ------- -------
   Raportti yhteensä           84.964 34.321  1.722  631   89  621 2.431 31.889  5.324  4.940   384
   ============================================= ======= ======= ====== ====== ====== ====== ======= ======= ======= =======

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun