KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

                        02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     348,0 29.571  3.341  5.571    8  5.215   575 40.358  3.924 36.434
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        334,0 24.091  2.881  2.804   557  5.225    0 32.120  3.438 28.683
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     76,4 23.184  1.600  2.774   542  5.161    0 31.119  2.141 28.977
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     482,4 33.577  5.129  3.484   307  5.391    0 42.452  5.437 37.015
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     81,8 50.594  1.229  5.847    0  5.209    0 61.650  1.229 60.421
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     91,4 13.791    0   172    0  2.551    0 16.514    0 16.514
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol    1.414,0 29.495  3.410  3.721   268  5.102   141 38.318  3.819 34.499

                        02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu

  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.717,9 27.102  1.771  1.443    0  4.688   559 33.232  2.331 30.902
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     20,0 27.240  1.780  1.450    0  4.711   562 33.402  2.343 31.059
  720 Humanistisen alan amk-tuktinto      28,3 27.208  1.778  1.449    0  4.706   562 33.362  2.340 31.023
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu     1.766,2 27.105  1.771  1.443    0  4.688   559 33.236  2.331 30.905

                        02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     78,7 32.546  1.146 11.774    0  2.234    0 46.554  1.146 45.408
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.953,5 20.848  1.163  2.934    0  3.787    0 27.569  1.163 26.406
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     476,2 22.250  2.219  4.819    0  3.386    2 30.455  2.221 28.234
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.462,8 29.080  1.422  6.929    4  3.636   36 39.645  1.462 38.183
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak    3.971,3 24.280  1.385  4.807    1  3.653   14 32.740  1.400 31.340

                        02468 Haaga Instituutin Ammattikork.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto        986,1 18.399  1.383  1.999    0  1.462    0 21.860  1.383 20.477
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     700,0 29.756  5.197  8.279    0  8.862    0 46.897  5.197 41.700
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk     14,1 60.756  4.848 13.108    0 17.051    0 90.915  4.848 86.067
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     83,1 41.119    0  4.583    0  9.160    0 54.862    0 54.862
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.    1.783,5 24.252  2.843  4.672    0  4.849    0 33.774  2.843 30.931

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto       3.273,0 19.800  2.322  3.589   61  1.269   264 24.658  2.647 22.010
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     54,1 19.974  1.434   360   61  2.288   263 22.622  1.758 20.864
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    3.327,1 19.802  2.308  3.536   61  1.286   264 24.624  2.633 21.992

                        02631 Humanistinen ammattikorkeak.

  720 Humanistisen alan amk-tuktinto      325,6 44.385   487 10.442    0 10.077    0 64.904   488 64.416

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02631 Humanistinen ammattikorkeak.      325,6 44.385   487 10.442    0 10.077    0 64.904   488 64.416

                         02504 Jkylän ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     15,4 38.998  5.793  5.870    0   357    0 45.225  5.793 39.432
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.159,5 28.764  2.707  5.461    0  1.640    0 35.865  2.707 33.158
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto        9,5 26.624    0  8.095    0  3.272    0 37.990    0 37.990
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        809,0 22.639  2.104  3.766    0   358    0 26.763  2.104 24.659
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     519,8 27.013  3.201  4.575    0   888    0 32.476  3.201 29.275
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     756,0 29.654  2.813  3.622    0   423    0 33.699  2.813 30.886
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     60,4 81.862 16.190  6.597    0   893    0 89.352 16.190 73.162
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto         86,1 37.302  4.670  5.912    0   580    0 43.794  4.670 39.124
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     241,0 24.021  1.245  1.669    0   404    0 26.094  1.245 24.849
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      3.657,0 28.147  2.844  4.368    0   878    0 33.393  2.844 30.549

                        02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     960,5 29.974  4.161  3.908   93  2.352   79 36.235  4.333 31.902
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        695,8 21.185  3.430  2.797    0  1.542   53 25.524  3.482 22.042
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     436,7 26.453  3.139  3.886    0  2.118   72 32.457  3.211 29.246
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki      6,2 60.196 10.511  9.367    0  4.576   153 74.139 10.665 63.475
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto         9,5 58.042  8.664 36.398    0  5.066   114 99.506  8.778 90.728
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      5,4 26.856  2.958  3.648    0  2.089    0 32.592  2.958 29.634
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs    2.114,4 26.563  3.745  3.701   42  2.055   69 32.319  3.857 28.463

                        02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     218,5 39.330  2.549  5.556   141  1.854   98 46.739  2.788 43.951
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     949,5 31.768  1.164  5.450   88  1.463   101 38.681  1.353 37.328
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut     101,6 39.840  2.419  4.009   284  1.413   95 45.262  2.798 42.464
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        850,0 21.075  1.193  3.072   37  1.508   98 25.654  1.328 24.327
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     705,5 29.068  1.170  4.428   272  2.748   104 36.244  1.546 34.698
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     203,6 34.609  1.666  8.310   20  2.749   111 45.668  1.796 43.871
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     196,1 27.531   863  9.394   215  2.331   98 39.256  1.176 38.080
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     14,5 18.213    0    0    0    0    0 18.213    0 18.213
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     3.239,9 28.999  1.314  4.959   127  1.906   100 35.864  1.542 34.323

                        02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       23,0 35.999  6.184  4.939    0  4.332    0 45.269  6.184 39.086
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        993,7 19.523  2.068  3.029   41  3.601    0 26.153  2.109 24.044
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     196,3 25.685  1.426  6.896    0  2.626    0 35.207  1.426 33.780
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     980,6 41.153  1.892  3.603    0  1.630   72 46.387  1.964 44.423
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     66,9 42.642  1.465  7.129    0  4.286   304 54.057  1.769 52.288


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu    2.260,7 30.293  1.960  3.755   18  2.689   40 36.737  2.018 34.719

                        02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     351,8 38.394  2.399  5.482   958  1.197   87 45.073  3.445 41.628
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     802,8 29.404  2.686  3.356    0  4.418   482 37.179  3.167 34.011
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        580,2 20.572  2.686  2.671   11  1.199   87 24.442  2.784 21.658
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     213,0 27.685  3.316  4.291    0  1.200   88 33.175  3.403 29.772
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     590,8 27.196  2.362  6.045   87  1.200   88 34.441  2.537 31.904
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     112,1 36.418  4.511 11.057    0  1.198   27 48.672  4.538 44.134
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     108,1 25.466  3.337  6.675    0  1.177   87 33.318  3.425 29.893
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     55,0 69.370  2.730    0    0  1.200   88 70.570  2.818 67.752
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     143,5 31.288  3.752    0    0  1.203   88 32.491  3.839 28.652
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu    2.957,6 29.133  2.778  4.267   134  2.072   192 35.472  3.104 32.368

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  310 Liiketalouden amk-tutkinto        140,5 19.164    0  1.917    0  3.013    0 24.094    0 24.094
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      140,5 19.164    0  1.917    0  3.013    0 24.094    0 24.094

                          02625 Yrkeshögskolan Sydväst

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     193,3 34.672  1.787  8.389    0  3.193   525 46.254  2.312 43.942
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     168,3 33.078  1.002  3.367  2.619  3.496   590 39.941  4.211 35.730
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut     84,5 31.986   638  6.776   75  4.446   833 43.209  1.546 41.662
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        89,8 19.489   379  3.379  2.605  3.184   506 26.052  3.491 22.561
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     25,4 31.755  2.367  1.731    0  2.921   584 36.407  2.951 33.456
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     204,3 31.157   819 10.316  1.217  3.329   542 44.802  2.578 42.224
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     99,4 28.321   444 14.159    0  3.644   627 46.123  1.071 45.052
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk     29,5 43.995   809 10.218    0  2.980   596 57.193  1.405 55.788
  720 Humanistisen alan amk-tuktinto      27,0 33.437  3.213  6.278    0  1.829   366 41.543  3.579 37.965
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst         921,8 31.373  1.068  7.698  1.009  3.387   577 42.459  2.654 39.804

  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  1 Yksityinen               27.880,2 26.862  2.244  4.259   88  2.715   136 33.836  2.468 31.368

                               3 Kunta

                        02624 Helsingin ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    2.067,1 28.175   507  3.841   73  1.655    8 33.671   588 33.083
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       97,0 28.370   511  3.868   73  1.666    8 33.904   592 33.312
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     114,6 31.301   388  3.787    0  3.950   21 39.037   409 38.628
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    2.843,6 28.997   546  4.747    0  1.543    8 35.287   555 34.732
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      27,5 28.712   500  4.224    0  4.673   23 37.609   523 37.086

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     121,3 56.095   492  6.940    1  4.426   22 67.461   514 66.947
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     147,4 41.589  2.202 12.413   185  4.328    0 58.330  2.387 55.942
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk     37,8 48.797   951 21.971    0  4.241   21 75.010   971 74.038
  680 Vaatetusalan amk-tutkinto         68,6 27.501   391  5.627    0  4.209   21 37.338   412 36.926
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu     5.525,3 29.773   571  4.752   34  1.842    9 36.366   614 35.752

                        02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     386,8 30.495  2.038  2.915    0  2.130   17 35.540  2.055 33.485
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        421,2 25.770  2.537  2.578    0  2.130   17 30.479  2.553 27.925
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     18,7 36.829  1.911  2.450    0  2.130   17 41.410  1.927 39.482
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     298,7 31.997  2.623  3.083    0  2.130   17 37.211  2.640 34.571
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     30,5 23.801  1.345   880    0  2.130   17 26.811  1.362 25.450
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     1.156,0 29.088  2.351  2.774    0  2.130   17 33.992  2.367 31.625

                        02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.446,5 29.120  2.655  3.730   49  2.640   157 35.489  2.861 32.628
  220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut     97,3 41.091  6.198  3.339    2  4.489   152 48.918  6.352 42.567
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.774,0 21.235  2.778  1.992    3  2.931   113 26.158  2.894 23.264
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     130,4 17.144  3.486  3.708    3  1.470   109 22.322  3.598 18.724
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.193,5 25.674  1.914  3.061   36  2.612   144 31.347  2.094 29.253
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     60,0 49.542  4.767 13.281    6  4.311   277 67.135  5.049 62.085
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     157,2 25.604  3.147   607    2   827   100 27.037  3.249 23.788
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    4.859,1 25.452  2.653  2.940   25  2.707   136 31.098  2.814 28.284

                        02466 Tampereen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     209,4 34.317  4.926  1.408    0  1.283    0 37.007  4.926 32.081
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.898,1 31.505  1.651  1.801    0  1.283    0 34.588  1.651 32.938
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.094,0 22.443  2.044  3.080    0  1.283    0 26.806  2.044 24.762
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     294,4 51.178  2.309 11.621    0  1.283    0 64.081  2.309 61.773
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     121,1 14.705    0  4.250    0  1.282    0 20.237    0 20.237
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     3.617,1 29.966  1.958  3.046    0  1.283    0 34.294  1.958 32.337

                        02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     36,4 27.805  1.164  4.547   26  1.877   128 34.229  1.318 32.911
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.914,0 26.091  1.182  1.576   85  2.901   126 30.568  1.394 29.174
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.176,9 22.139  1.482  4.077   23  1.939   23 28.156  1.528 26.628
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     250,6 22.763  1.457  4.349   25  1.821   124 28.933  1.606 27.327
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.353,0 29.857  1.668  4.242   311  2.406   127 36.504  2.106 34.399
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      37,1 28.464  1.778  4.662   27  1.930   133 35.056  1.937 33.118
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     60,6 34.530  2.048  5.750    0  5.075    0 45.355  2.048 43.307
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     228,6 48.146  2.100 14.657   25  1.794   122 64.596  2.247 62.349
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     114,7 50.945  1.443 13.405   25  1.810   123 66.160  1.591 64.569

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk     115,3 63.832  4.673 14.849   25  1.823   124 80.503  4.822 75.681
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     250,0 17.674  2.743  5.463   110  1.767   120 24.905  2.973 21.932
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    5.537,6 27.972  1.577  4.208   119  2.395   102 34.575  1.798 32.777

                        02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.303,0 28.276  1.292  2.515    0  2.302    0 33.093  1.292 31.801
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        936,5 18.232   982  2.555    0  1.517    0 22.304   982 21.322
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     221,3 28.326   553  4.223    0  2.509    0 35.058   553 34.505
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     393,7 27.300  1.449  7.623  5.570  3.249    1 38.173  7.021 31.152
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      0,0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs     2.854,6 24.850  1.154  3.365   768  2.191    0 30.406  1.923 28.483

  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  3 Kunta                  23.550,0 27.857  1.608  3.723   134  2.121   55 33.701  1.797 31.903

                             4 Kuntayhtymä

                        02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    2.062,6 28.275  2.108  2.911    0  4.526   338 35.712  2.446 33.266
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        862,1 19.350  2.152  2.103   228  3.212   46 24.665  2.427 22.238
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     207,5 36.756  2.757 16.799    0  2.531    0 56.087  2.757 53.330
  620 Konservointialan amk-tutkinto       54,0 30.847  2.762 16.828    0  2.536    0 50.211  2.762 47.449
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     24,5 36.801  2.760 16.820    0  2.535    0 56.156  2.760 53.396
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     193,6 23.221   460  4.309    0  3.563    0 31.094   460 30.633
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    3.404,5 26.347  2.080  3.953   58  3.971   216 34.271  2.354 31.916

                        02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     847,0 34.328  1.559  3.009   62  2.350   128 39.686  1.749 37.938
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        695,3 22.972  1.907  1.680   36  2.628   323 27.280  2.267 25.013
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     128,5 25.976  2.407  2.265   32  2.252   177 30.493  2.616 27.877
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     431,1 28.273  1.591  3.353   34  2.379   132 34.005  1.758 32.247
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     37,6 36.235  3.185  7.191    0  2.561    0 45.987  3.185 42.802
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     35,6 59.135   958  8.947    0  2.621    0 70.703   958 69.745
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot      7,5 20.344  3.123  4.180   82  2.588   216 27.112  3.421 23.691
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu    2.182,9 29.413  1.750  2.783   45  2.447   190 34.643  1.984 32.659

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

  310 Liiketalouden amk-tutkinto        306,6 16.442   593  1.997    0   839    0 19.279   593 18.686
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     320,2 19.016   669  3.346    0  3.050   128 25.413   797 24.616
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     626,9 17.757   632  2.686    0  1.969   65 22.412   697 21.715

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         02467 Hämeen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     712,1 44.770  5.668  9.963   16  1.629   11 56.363  5.694 50.668
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    2.104,0 30.294  2.034  2.767   24  1.612   11 34.673  2.069 32.604
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        746,1 23.252  1.921  2.640   22  1.621   11 27.513  1.954 25.559
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     87,5 31.931  4.074  3.442   39  1.630   11 37.003  4.124 32.879
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     299,2 43.575  4.510 10.876   112  1.758   11 56.209  4.634 51.575
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     165,0 19.715  2.483  1.999   18  1.625   11 23.338  2.512 20.827
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu      4.114,0 32.099  2.884  4.563   29  1.628   11 38.290  2.923 35.367

                        02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     747,6 28.523  2.199  2.582    8  2.534    0 33.639  2.207 31.432
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        738,8 23.549  1.745  3.007   53  1.447    0 28.004  1.799 26.205
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     626,9 27.861  1.131  3.355   447  1.718    0 32.934  1.578 31.356
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     104,5 45.877    0  4.761    0  3.223    0 53.861    0 53.861
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     77,4 31.279   268  3.468   298  1.614    0 36.362   566 35.796
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul    2.295,4 27.625  1.596  3.059   152  1.962    0 32.646  1.748 30.898

                         02470 Lahden ammattikorkeakoulu

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     763,1 31.861  3.049  6.923    0  3.004   98 41.788  3.147 38.641
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        898,8 22.804  2.269  2.949    0  2.478   60 28.231  2.330 25.901
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     27,0 47.924  4.415  7.040    0  6.969   25 61.934  4.440 57.494
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     801,5 28.160  1.980  3.446   86  4.004   89 35.610  2.155 33.455
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     326,8 43.057  5.811  8.004    0  4.120   448 55.181  6.260 48.921
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     227,0 50.647  5.877 10.005   27  5.376   409 66.029  6.313 59.716
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     17,5 52.232  1.168  7.164    0  4.903   25 64.299  1.192 63.107
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk     14,1 39.867  1.168 20.229    0  5.053   25 65.149  1.192 63.957
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     136,5 37.558  2.764  4.405   27  3.786   147 45.750  2.938 42.812
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu      3.212,6 31.394  3.026  5.225   25  3.474   143 40.093  3.194 36.899

                        02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     141,0 32.071  2.515 10.881    0  1.679    0 44.631  2.515 42.115
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.155,6 28.946  4.396  3.430   22  1.749   165 34.125  4.582 29.542
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        964,9 20.885  3.654  3.555   250  1.887   165 26.326  4.069 22.258
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     32,9 23.270  1.704  4.906    0  2.705   334 30.881  2.038 28.842
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     762,9 27.491  2.051  3.904   197  1.679   165 33.074  2.412 30.662
  720 Humanistisen alan amk-tuktinto      130,5 30.373  4.830  3.910    0  1.679   165 35.962  4.995 30.967
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     209,2 16.173  1.529  3.160    0  1.679   165 21.011  1.694 19.317
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     3.397,2 25.672  3.395  3.897   122  1.772   160 31.341  3.677 27.665

                        02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     209,4 29.969  4.456  5.897    0  4.962   423 40.827  4.879 35.948

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.783,6 30.694  3.445  2.546   11  2.869   467 36.109  3.923 32.186
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto       18,7 26.860  3.399  2.109   16  2.399   378 31.368  3.793 27.575
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        634,2 25.281  3.107  3.022   11  1.554   56 29.858  3.173 26.685
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.381,5 27.331  1.800  2.073    0  3.104   346 32.508  2.147 30.362
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     12,0 56.771  2.231  8.930    0  1.987   10 67.688  2.241 65.447
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk      5,0 63.781  3.320  4.367    0  2.058   10 70.206  3.330 66.876
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     188,7 21.350  2.948  2.282    8  2.326   590 25.958  3.546 22.413
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     4.233,5 28.430  2.882  2.635    6  2.823   367 33.888  3.255 30.632

                        02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     17,0 44.352  1.501  2.475    6  3.612   990 50.438  2.496 47.942
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    1.435,0 28.554  2.985  3.023   130  3.746  1.070 35.323  4.185 31.138
  310 Liiketalouden amk-tutkinto       1.057,3 21.143  2.421  2.276   52  4.385   812 27.805  3.285 24.520
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     41,6 31.642   843  3.635    0  3.702   285 38.978  1.129 37.849
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    1.073,8 28.385  1.720  2.123   115  3.536   312 34.044  2.147 31.897
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     626,5 31.915  1.718  8.726   100  6.569   59 47.210  1.877 45.333
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     10,4 55.470   839  7.854    0  7.972  7.409 71.296  8.248 63.048
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk      4,5 146.808  2.221 20.787    0 21.098 19.607 188.693 21.828 166.865
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     49,9 28.993   253  2.190    0  3.955   276 35.138   529 34.610
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    4.316,4 27.472  2.284  3.469   99  4.290   689 35.231  3.073 32.159

                        02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     187,1 43.876  2.017  5.926    0  5.231  2.013 55.032  4.030 51.002
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     756,0 29.526  1.567  2.808    0  4.564  1.762 36.899  3.329 33.570
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        481,7 23.324   430  2.756    0  4.229  1.633 30.309  2.063 28.246
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     347,9 18.199   541  3.547    0  3.911  1.510 25.657  2.051 23.606
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     536,5 21.924   158  2.399   10  4.414  1.706 28.737  1.874 26.864
  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk     110,5 35.052  2.405 18.931    0  4.761  1.873 58.744  4.279 54.465
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     17,5  2.279   435  1.124    3  4.200  1.622  7.603  2.060  5.543
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu    2.437,4 26.167   950  3.772    2  4.429  1.712 34.368  2.664 31.704

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     368,8 24.982  2.369  5.015   12  2.838    0 32.836  2.381 30.454
  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     354,1 34.032  3.570  4.464    0  1.359    0 39.855  3.570 36.285
  310 Liiketalouden amk-tutkinto        673,6 24.984  2.780  2.772    0  1.681    0 29.437  2.780 26.656
  410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     20,4 28.352  3.202  4.157    0  2.914    0 35.423  3.202 32.221
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     610,4 31.640  3.016  4.089    0  2.007    0 37.736  3.016 34.720
  610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t     19,5 40.659  3.037  7.220   137  6.563    0 54.442  3.174 51.268
  670 Kulttuurialan tutkinto          79,3 44.498  3.725  5.680    0  1.281    0 51.459  3.725 47.734
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     88,5 30.417  1.162  3.566    0  1.845    0 35.829  1.162 34.666
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu     2.215,0 29.351  2.878  3.967    3  1.959    0 35.276  2.882 32.395


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K04O6OLT ***

             TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                                            Ylläpitäjähall.
                              Opetus    Kiinteistöt  ja yht. toim. -------Yhteensä--------
                        Opisk.- Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot Kustan.  Tulot  Netto
  Tutkinto                   määrä mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          02508 Svenska yrkeshögskolan

  210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk     532,4 34.499  2.565  2.956    0  2.569    0 40.024  2.565 37.459
  240 Laboratorioalan amk-tutkinto        9,5 33.511  2.420  3.071    0  2.555    0 39.137  2.420 36.717
  530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut     348,2 25.821   652  1.414    0  2.571    0 29.806   652 29.153
  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      7,5 76.429   649  1.537    0  2.561    0 80.527   649 79.879
  640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-     97,1 61.720  5.035 17.160    0  2.573    0 81.454  5.035 76.419
  650 Musiikin ammattikorkeakoulututki     32,1 88.971  4.649   300    0  2.626    0 91.897  4.649 87.247
  660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk     10,1 56.768  4.562  2.102    0  2.561    0 61.431  4.562 56.868
  720 Humanistisen alan amk-tuktinto      10,0 27.422    0  6.952    0  5.235    0 39.609    0 39.609
  990 Ammatilliset erikoistumisopinnot     50,1 52.554 32.909  3.063    0  2.563    0 58.180 32.909 25.271
  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  02508 Svenska yrkeshögskolan        1.097,4 36.997  3.606  3.671    0  2.595    0 43.264  3.606 39.658

  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  4 Kuntayhtymä               33.533,5 28.536  2.469  3.733   51  2.890   326 35.159  2.846 32.313

  ---------------------------------------- --------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
  Raportti yhteensä             84.963,9 27.798  2.157  3.903   86  2.620   189 34.321  2.431 31.889
  ======================================== ========= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun