KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

                        02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 18.604  3.002   483  4.595   782   501   260   40   501  6.678   805 29.571
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.162  1.456   700  5.651   533  1.188   198   25   525  8.120   654 24.091
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 13.331  1.688    0  5.676   436  1.175   199   27   653  8.165    0 23.184
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 18.974  5.900   458  5.211   715  1.176   94   64   653  7.913   332 33.577
 640 Viestintä- ja kuvataideala 41.673  1.397    0  4.595   945  1.174   260   50   500  7.525    0 50.594
 990 Ammatilliset erikoistumiso 11.329    0    0   365   469    0    0  1.628    0  2.462    0 13.791
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 18.025  3.268   440  4.839   671   936   169   147   534  7.296   466 29.495

                        02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu

 530 Sosiaali- ja terveysalan a 17.316  2.624   877   997   424  1.662  1.874   785   332  6.074   212 27.102
 640 Viestintä- ja kuvataideala 17.404  2.637   881  1.002   426  1.670  1.883   789   334  6.104   213 27.240
 720 Humanistisen alan amk-tukt 17.384  2.634   880  1.001   426  1.668  1.881   788   334  6.097   213 27.208
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02623 Diakonia-ammattikorkeako 17.318  2.624   877   997   424  1.662  1.874   785   332  6.074   212 27.105

                        02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 25.001    0    0  4.018   310   973  2.204   40    0  7.545    0 32.546
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.141   124    0  2.245   277  1.019  1.685   98   259  5.583    0 20.848
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 16.271  1.013    0  3.101   221   640   256   194   375  4.788   178 22.250
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 22.765  2.227    0  2.087   76   602  1.044   120   159  4.088    0 29.080
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02629 Espoon-Vantaan ammattiko 18.280  1.003    0  2.325   197   819  1.288   116   231  4.976   21 24.280

                        02468 Haaga Instituutin Ammattikork.

 310 Liiketalouden amk-tutkinto 10.564   270   28  2.362   785   691  1.504  1.202   883  7.427   109 18.399
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 12.631  1.502   612  2.651  1.348  1.760   776  3.250  5.120 14.904   107 29.756
 710 Liikunnan ammattikorkeakou 33.097    0    0 10.711  1.482  2.643  2.667 10.156    0 27.659    0 60.756
 990 Ammatilliset erikoistumiso 27.702    0  1.302  3.019   237   199  1.124  4.792  2.679 12.050   65 41.119
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02468 Haaga Instituutin Ammatt 12.353   739   316  2.573   986  1.103  1.209  2.244  2.622 10.738   105 24.252

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

 310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.444   640  1.972  1.070   362   536  2.909   183   605  5.665   78 19.800
 990 Ammatilliset erikoistumiso  8.984    0  1.394  2.099   365   933  3.897  1.489   718  9.501   95 19.974
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr 11.404   630  1.962  1.087   362   542  2.925   204   607  5.728   79 19.802

                        02631 Humanistinen ammattikorkeak.

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 720 Humanistisen alan amk-tukt 28.029    0    0  6.876  1.160  2.102  2.212  1.867  2.139 16.356    0 44.385
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02631 Humanistinen ammattikork 28.029    0    0  6.876  1.160  2.102  2.212  1.867  2.139 16.356    0 44.385

                         02504 Jkylän ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 11.569    0   34 19.826   781  1.232   201  3.837  1.394 27.271   124 38.998
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 16.823   691   72  6.398   438  1.188   976   755  1.310 11.066   112 28.764
 240 Laboratorioalan amk-tutkin 20.668    0    0  2.094   36  1.453  1.189  1.184    0  5.956    0 26.624
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.350   536   36  4.825   279   740  1.309   477  1.020  8.649   67 22.639
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 12.313   340    7  8.495   880  1.875   836   289  1.885 14.260   93 27.013
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 15.899  1.582    0  8.256   115  1.087   181   420  2.012 12.072   102 29.654
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 52.356    0   168 21.537   295  1.862   559   430  4.268 28.951   386 81.862
 680 Vaatetusalan amk-tutkinto  18.939   486    0 11.265   159  1.596   246   728  3.883 17.878    0 37.302
 990 Ammatilliset erikoistumiso 12.161    1   311  8.632   358  1.049   187  1.321    0 11.547    0 24.021
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 15.540   725   55  7.290   385  1.178   787   604  1.493 11.736   92 28.147

                        02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.834  1.156   333  1.619  1.208   839   897   754  2.183  7.500   151 29.974
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.889   592   404  1.809  1.295   497   929   515   103  5.148   153 21.185
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 17.380  2.511   337  3.007  1.097   875   671   395   27  6.072   153 26.453
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 52.062    0   340  3.050   889  1.864   167  1.618   53  7.640   154 60.196
 680 Vaatetusalan amk-tutkinto  44.344  1.220   728  4.513  2.522   585  1.623  1.940   235 11.419   330 58.042
 990 Ammatilliset erikoistumiso 17.241  2.890   336  3.393  1.058   787   719   307    0  6.263   125 26.856
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 18.354  1.251   359  1.990  1.218   736   862   608  1.032  6.446   153 26.563

                        02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 27.112  3.526   411  2.808   318  1.567  1.062   666  1.791  8.212   69 39.330
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 22.971   720  1.052  2.616   428  1.059  1.112   496  1.245  6.955   70 31.768
 220 Merenkulun ammattikorkeako 29.775   426   703  2.955   280  3.074   970   352  1.238  8.869   66 39.840
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.380   535   300  2.337   357   999   733   529   833  5.788   72 21.075
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 15.182  4.976   918  3.140   409  1.676   820   557  1.314  7.917   75 29.068
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 23.946   409   633  4.052   305  1.202   868  1.154  1.949  9.530   91 34.609
 640 Viestintä- ja kuvataideala 19.548   293   156  2.945   348  1.214  1.362   686   907  7.464   70 27.531
 990 Ammatilliset erikoistumiso 14.950    0    0    0    0    0    0  2.669   594  3.263    0 18.213
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 19.332  1.730   686  2.779   379  1.289   936   587  1.209  7.179   72 28.999

                        02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

 240 Laboratorioalan amk-tutkin 33.387   92    0  2.438   37    0   45    0    0  2.520    0 35.999
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.110   136    0  2.240   398   451   959   228    1  4.277    0 19.523
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 19.902   199    0  3.710   280   952   547   38   58  5.585    0 25.685
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 28.960  4.996    0  4.816   308   865   648   120   441  7.197    0 41.153

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 33.271   95    0  3.338   150  2.707  1.136    0  1.945  9.276    0 42.642
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 22.258  2.248    0  3.520   338   736   784   156   254  5.787    0 30.293

                        02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 33.386    0    0  1.743   611   771  1.483    0   245  4.854   154 38.394
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 23.420    0    0  1.748   435   661  1.333    0  1.409  5.585   400 29.404
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.651    0    0  1.747   508   773  1.486    0   254  4.767   154 20.572
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 22.864    0    0  1.747   413   773  1.487    0   245  4.666   154 27.685
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 21.838    0    0  1.748   575   773  1.487    0   582  5.166   192 27.196
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 31.174    0    0  1.745   843   772  1.484    0   245  5.089   154 36.418
 640 Viestintä- ja kuvataideala 19.656    0    0  1.745  1.140   765  1.595    0   245  5.489   320 25.466
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 64.730    0    0  1.747   234   773  1.485    0   245  4.485   154 69.370
 990 Ammatilliset erikoistumiso 26.146    0    0  1.753   861   775  1.453    0   185  5.026   116 31.288
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 23.782    0    0  1.747   555   742  1.447    0   627  5.118   233 29.133

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.373    0    0  3.082   115   456   892  2.003  1.244  7.791    0 19.164
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 11.373    0    0  3.082   115   456   892  2.003  1.244  7.791    0 19.164

                          02625 Yrkeshögskolan Sydväst

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 22.112   753   372  7.895   158   764  1.555   850    0 11.221   214 34.672
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 22.329  1.565   411  5.629   141   275  1.605   873    0  8.524   249 33.078
 220 Merenkulun ammattikorkeako 21.537   215   533  6.005   173   445  1.756   933    0  9.312   388 31.986
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.408    0   343  4.680   77   189  1.734   850    0  7.530   208 19.489
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 25.977  1.574   706   610   81   151  1.775   727    0  3.344   154 31.755
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.828  1.338   404  6.173   367   309  1.635   887    0  9.372   215 31.157
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 19.586   425   417  4.590   169   360  1.615   884    0  7.619   273 28.321
 710 Liikunnan ammattikorkeakou 28.891   166   761  9.523   437  1.353  1.915   784    0 14.012   165 43.995
 720 Humanistisen alan amk-tukt 23.549   32   467  6.989   102   540  1.174   481    0  9.287   101 33.437
 990 Ammatilliset erikoistumiso    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  20.644   856   427  6.081   201   441  1.630   857    0  9.211   236 31.373

 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 1 Yksityinen          17.838  1.199   461  3.132   489   945  1.316   508   854  7.244   121 26.862

                               3 Kunta

                        02624 Helsingin ammattikorkeakoulu

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 18.880   606   774  1.535   467  1.191  2.444   736  1.540  7.914    0 28.175
 240 Laboratorioalan amk-tutkin 19.011   611   780  1.545   471  1.199  2.461   742  1.551  7.968    0 28.370

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 21.716    1  1.198  2.177   975  1.207  1.886   797  1.344  8.387    0 31.301
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 17.581  4.881   609  1.670   430  1.192   936   666  1.032  5.926    0 28.997
 570 Kauneudenhoitoalan amk-tut 18.857    1  1.538  2.364   992  1.312  2.451   799   399  8.317    0 28.712
 640 Viestintä- ja kuvataideala 43.233    1  1.231  3.600  1.196  1.260  2.072   695  2.807 11.631    0 56.095
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 35.330    0    0  1.439    0  1.198   231   72  3.318  6.259    0 41.589
 660 Teatteri- ja tanssialan am 32.756    1  1.180  6.022  1.208  1.246  1.515   763  4.106 14.860    0 48.797
 680 Vaatetusalan amk-tutkinto  18.286    1  1.194  2.176   935  1.220  1.766   838  1.084  8.020    0 27.501
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02624 Helsingin ammattikorkeak 19.334  2.749   699  1.703   476  1.195  1.575   685  1.356  6.990    0 29.773

                        02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.080   616  1.045  2.834   690  1.989  1.585   991   415  8.503   251 30.495
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 17.434   886   115  2.444   323  1.888  1.318   719   392  7.084   251 25.770
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 13.288    0  4.628 10.437   349  2.225  1.794  2.588  1.269 18.662   251 36.829
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.602  1.271   991  4.037  1.214  1.894  1.441   763   533  9.882   251 31.997
 990 Ammatilliset erikoistumiso 11.178    0   115  7.160  1.016  1.828   821  1.433    0 12.258   251 23.801
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 18.647   857   726  3.240   695  1.927  1.434   870   440  8.606   251 29.088

                        02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 21.178   933   569  2.028   531  1.174  1.274   343   909  6.259   180 29.120
 220 Merenkulun ammattikorkeako 12.192  1.287  2.955  5.485  1.132  2.764 13.043  1.018  1.101 24.544   113 41.091
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.915  1.068   723  1.388   455  1.505  1.890   333   833  6.404   124 21.235
 410 Matkailu- ja ravitsemisala  9.134  1.511   742  1.728   416   632  1.316   222  1.329  5.644   113 17.144
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 18.618  1.194   333  1.501   472  1.245   497   263  1.437  5.416   113 25.674
 640 Viestintä- ja kuvataideala 37.891  2.158   858  2.584   483  1.149   356   269  3.683  8.523   113 49.542
 990 Ammatilliset erikoistumiso 15.117   98   235  6.718   623   385   342  1.175   798 10.041   113 25.604
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02507 Satakunnan ammattikorkea 17.039  1.057   613  1.885   500  1.304  1.503   356  1.057  6.605   137 25.452

                        02466 Tampereen ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 25.412  4.030   136   813   516  1.515   917   498   320  4.579   160 34.317
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 25.434   764   241  1.435   699  1.259   917   277   319  4.906   159 31.505
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.976   933   577  2.122   648  1.141  1.056   404   426  5.796   161 22.443
 640 Viestintä- ja kuvataideala 35.334  1.671  1.223  7.076   840  1.143  1.514   164  2.051 12.789   162 51.178
 990 Ammatilliset erikoistumiso 12.000    0   117   248    0   884   871   341   244  2.588    0 14.705
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02466 Tampereen ammattikorkeak 22.626  1.052   412  2.026   661  1.216  1.006   321   490  5.720   155 29.966

                        02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 23.301   689   72   420   341   175    0   369  2.287  3.592   151 27.805
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 21.490   641   66   389   318   683   124   337  1.905  3.756   138 26.091
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.348   435   44  3.424   468   925   823   509  1.066  7.214   99 22.139
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 15.467   668   70  2.407   439   536   649   358  2.023  6.411   147 22.763

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.768  2.313   100  1.783   550  1.496   659   369  2.680  7.537   139 29.857
 570 Kauneudenhoitoalan amk-tut 22.252   717   75  1.610   449   574   73   384  2.172  5.262   158 28.464
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 28.223  1.598    0   170   610   923  1.630   907   470  4.710    0 34.530
 640 Viestintä- ja kuvataideala 36.166   658   69  4.838   449  1.324  2.439   66  1.994 11.108   145 48.146
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 35.211   664   70  9.546   328  1.394  1.220   355  2.011 14.855   146 50.945
 660 Teatteri- ja tanssialan am 55.947   669   70  1.724   331  1.346  1.213   358  2.026  6.998   147 63.832
 990 Ammatilliset erikoistumiso 13.623   648   68   396   321   165    0   347  1.964  3.193   142 17.674
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 20.622  1.020   70  1.873   422   957   578   379  1.921  6.130   130 27.972

                        02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 21.227   342   234  1.116   286   744  2.301   463  1.453  6.362   110 28.276
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.349   192   269  1.926   244   726  1.897   534   16  5.343   79 18.232
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 18.810   391   490  1.858   362  1.316  4.017   594   389  8.535   100 28.326
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 16.254  2.597   518  3.067  1.139  1.145  1.406   644   400  7.801   130 27.300
 990 Ammatilliset erikoistumiso    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa 17.441   608   304  1.708   396   838  2.178   521   754  6.395   102 24.850

 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 3 Kunta             19.406  1.381   443  1.906   498  1.157  1.304   478  1.176  6.521   107 27.857

                             4 Kuntayhtymä

                        02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 19.240   803   844  2.930   120   946  1.570   344  1.343  7.253   136 28.275
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.520   193   468  1.948   441  1.060  1.509   937    0  5.895   273 19.350
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 24.805  1.139    0  2.072    0  1.858  5.962   221   482 10.595   217 36.756
 620 Konservointialan amk-tutki 24.848  1.141    0  2.075    0  1.861    0   222   482  4.640   217 30.847
 640 Viestintä- ja kuvataideala 24.836  1.141    0  2.074    0  1.860  5.970   221   482 10.608   217 36.801
 990 Ammatilliset erikoistumiso 15.439    0    0  6.629   509    0   173   471    0  7.782    0 23.221
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 17.790   631   630  2.820   213   998  1.750   491   854  7.126   170 26.347

                        02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 24.529   341   844  2.531   524   983   902   646  2.943  8.528   86 34.328
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.394   383   849  2.336   507  1.049   931   610  1.832  7.264   82 22.972
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 16.746   319   731  2.704   834   919   931   614  2.095  8.097   82 25.976
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.742  1.680   752  1.713   445   951   895   677  1.328  6.009   91 28.273
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 25.786  1.433   984  3.823   651  1.136  1.017   620   685  7.931   101 36.235
 640 Viestintä- ja kuvataideala 42.347   404   903  5.249   383  1.137  1.794  1.145  5.671 15.379   101 59.135
 990 Ammatilliset erikoistumiso 12.091   13   916  1.983   269  1.120  1.082  1.586  1.143  7.183   140 20.344
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 20.167   636   824  2.382   520   999   929   650  2.220  7.700   86 29.413

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

 310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.639    0    0  1.202    0   676   197   460   230  2.765   38 16.442
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 14.826   624    0  1.638   156   774   650   348    0  3.566    0 19.016
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr 14.246   319    0  1.425   80   726   428   403   113  3.174   18 17.757

                         02467 Hämeen ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 29.586  1.786  1.692  2.036   172  1.279  1.830   907  5.346 11.569   138 44.770
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 18.924   839  1.578  2.026   94  1.315  1.921   821  2.637  8.816   138 30.294
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.166   588  1.783  2.330   128  1.053  1.810   898  1.358  7.577   138 23.252
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 16.521   447  1.550  1.422   75   968  5.443  1.056  4.298 13.262   151 31.931
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 28.453  1.262  1.960  1.467   133  1.404  3.075  1.272  4.410 11.762   139 43.575
 990 Ammatilliset erikoistumiso 11.421    0  1.510  1.329   70   940  1.006  1.829  1.470  6.645   139 19.715
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 20.066   946  1.659  2.001   115  1.246  2.008   928  2.991  9.289   138 32.099

                        02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.084  1.281   357  2.720   322   916   810  1.332   613  6.712   89 28.523
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.942  1.430   248  2.587   286  1.100  2.492   310   61  6.836   93 23.549
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 20.658  1.415   184  2.839   319   916  1.045   393    0  5.513   90 27.861
 640 Viestintä- ja kuvataideala 39.388    0    0  3.756    0   378  2.041   313    0  6.488    0 45.877
 990 Ammatilliset erikoistumiso 23.415   596    0  4.386   170  1.151  1.082   480    0  7.268    0 31.279
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 19.577  1.284   247  2.813   290   959  1.481   671   219  6.433   83 27.625

                         02470 Lahden ammattikorkeakoulu

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.676   930    0   968  2.700   847  2.490   968  1.916  9.889   367 31.861
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.246   369    5   976   603   925  1.557   966  1.790  6.818   367 22.804
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 37.327   54    0  6.101   281   847  1.056  1.646   246 10.176   367 47.924
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 18.617  2.062   443  1.055   662  1.076  2.055   998   826  6.672   367 28.160
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 28.337  1.280    0  1.276  2.362   847  4.850  1.124  2.613 13.073   367 43.057
 640 Viestintä- ja kuvataideala 33.079  1.551    0  1.059  4.176   847  6.046  1.081  2.442 15.650   367 50.647
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 29.720    0    0 14.215   564  1.987  2.208  1.113  2.057 22.145   367 52.232
 710 Liikunnan ammattikorkeakou 14.001    0    0 15.756   554  2.667  3.182  1.611  1.729 25.499   367 39.867
 990 Ammatilliset erikoistumiso 27.942  1.485   292  1.123   685   988  2.468  1.022  1.187  7.473   367 37.558
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 20.768  1.142   124  1.217  1.548   946  2.600  1.010  1.672  8.993   367 31.394

                        02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 21.869   165    0  2.998  1.083  1.446  3.298   592   468  9.883   154 32.071
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.012  1.519    0  1.281   909  1.407  1.518  1.015  1.131  7.261   154 28.946
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.181   897   12  1.795   966  1.417  2.133   876   453  7.641   154 20.885
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 12.721    0    0  5.284  1.020  1.142   670  1.090  1.189 10.395   154 23.270

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 14.962  4.041   13  3.170  1.016  1.598  1.420   842   274  8.321   154 27.491
 720 Humanistisen alan amk-tukt 16.537    0    8  6.832   809  1.598  2.350  1.142   943 13.675   154 30.373
 990 Ammatilliset erikoistumiso 10.012    0    0  2.104   798  1.143   526  1.057   379  6.007   154 16.173
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 15.910  1.686    7  2.225   947  1.443  1.707   927   666  7.915   154 25.672

                        02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 21.075  1.942   59  1.198  1.047  1.922   658  1.056   848  6.729   164 29.969
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.011  1.249   284  1.297   648  1.031  1.828  1.233  2.943  8.980   170 30.694
 240 Laboratorioalan amk-tutkin 15.818  1.497   276  1.327   781  1.184  1.559  1.061  3.189  9.100   170 26.860
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 16.964  2.184   320   964   753  1.147  1.775   653   429  5.721   92 25.281
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 18.383  3.292   60  1.908   502  1.043   680   526   769  5.427   170 27.331
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 49.148   22   57  1.696  1.194  1.676   283  1.949   580  7.379   164 56.771
 660 Teatteri- ja tanssialan am 54.280   23   59  2.110   373  1.736  2.009  2.432   589  9.250   170 63.781
 990 Ammatilliset erikoistumiso 13.047  1.260   106  1.539   439  1.044  1.120  1.371  1.290  6.803   134 21.350
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 18.871  2.087   196  1.455   628  1.100  1.350   916  1.671  7.120   156 28.430

                        02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 25.822   29   225  8.461  1.135  4.484   46  3.854   169 18.149   127 44.352
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 17.963  1.194  1.257  2.479   548   841   483   754  2.905  8.011   128 28.554
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.620  1.067  1.119  1.925   662   898   958   810   884  6.137   200 21.143
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 18.276  1.542   27  2.804   797  1.679   525  1.477  4.386 11.668   129 31.642
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.613  2.315   101  1.547   789  1.212   271   543  1.667  6.029   327 28.385
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 25.141   868   245  2.653   549  1.219   820   105   81  5.428   234 31.915
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 47.191   20   18  1.494   17  1.295   831  4.051   468  8.157   85 55.470
 660 Teatteri- ja tanssialan am 124.894   52   48  3.955   46  3.428  2.200 10.721  1.238 21.588   225 146.808
 990 Ammatilliset erikoistumiso 20.919  1.070   26  1.543  1.020  1.067   442  1.614  1.050  6.737   242 28.993
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 18.359  1.388   754  2.152   644  1.031   596   669  1.666  6.759   212 27.472

                        02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 34.740   23    0  3.917   88  1.771  2.717   260   358  9.112    0 43.876
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 21.057   146   753  2.420   247   940  2.020   816  1.112  7.555   15 29.526
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 17.143   13    2  4.334   490   549   659   122   12  6.166    0 23.324
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 13.642   14    0  2.143   127  1.085  1.066   122    0  4.543    0 18.199
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 15.952  1.408   40  2.633   87   727   834   199   44  4.524    0 21.924
 710 Liikunnan ammattikorkeakou 28.869   231   586  1.064   501  2.250    0   693   859  5.366    0 35.052
 990 Ammatilliset erikoistumiso   516    0    0   275   14   270   612   568   25  1.763    0  2.279
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 19.359   372   269  2.844   240   955  1.306   394   424  6.162    5 26.167

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 110 Maa- ja metsätalouden amk- 15.976  1.549   90  1.999   337  1.593  1.349   696  1.091  7.065   303 24.982

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K04P6OLT ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Tutkinto            mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.436  1.222    0  2.642   917  1.013  3.908   448  3.146 12.075   299 34.032
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.546  1.112   28  1.354  1.203  1.064  2.611   633  1.110  7.975   324 24.984
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 19.889    0    0  2.299   565  1.956  1.555  1.259   537  8.170   292 28.352
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 22.660  1.336   32  1.959   727   807  2.902   450   467  7.312   299 31.640
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 26.112    0    0   970   592  2.505  3.099  3.107  3.969 14.242   304 40.659
 670 Kulttuurialan tutkinto   33.870  1.452   23  2.450   667  1.040  1.443   628  2.623  8.852   301 44.498
 990 Ammatilliset erikoistumiso 23.121   926   36  1.861   601   884  1.737   388   560  6.031   302 30.417
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 19.453  1.249   35  1.899   827  1.086  2.606   581  1.307  8.307   307 29.351

                          02508 Svenska yrkeshögskolan

 210 Tekniikan ammattikorkeakou 27.205  1.623    0   893   29   982  1.147   773  1.846  5.671    0 34.499
 240 Laboratorioalan amk-tutkin 26.629  1.502    0   914   22   909  1.136   771  1.627  5.379    0 33.511
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 15.550  1.343    0  2.205   735  1.265  1.926   824  1.974  8.928    0 25.821
 570 Kauneudenhoitoalan amk-tut 66.598   122    0  2.200  1.405  2.179  1.889   773  1.263  9.709    0 76.429
 640 Viestintä- ja kuvataideala 45.919  2.639    0  4.438   34  1.372  1.740   757  4.820 13.162    0 61.720
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 74.377  2.203    0  4.970   36   978  1.033  2.260  3.116 12.392    0 88.971
 660 Teatteri- ja tanssialan am 45.727  2.202    0  2.715    0   816   861  1.376  3.072  8.839    0 56.768
 720 Humanistisen alan amk-tukt 27.422    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 27.422
 990 Ammatilliset erikoistumiso 12.916    0  1.794   982  5.915  8.169  1.279   771 17.533 34.649  3.195 52.554
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 02508 Svenska yrkeshögskolan  26.331  1.546   82  1.765   532  1.432  1.441   830  2.893  8.892   146 36.997

 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 4 Kuntayhtymä          19.088  1.198   497  2.099   587  1.095  1.577   746  1.480  7.584   169 28.536

 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 Raportti yhteensä        18.766  1.249   470  2.384   530  1.063  1.416   594  1.191  7.178   136 27.798
 ============================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun