KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

 02629 Espoon-Vantaan ammattiko 25.001    0    0  4.018   310   973  2.204   40    0  7.545    0 32.546
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 29.586  1.786  1.692  2.036   172  1.279  1.830   907  5.346 11.569   138 44.770
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 11.569    0   34 19.826   781  1.232   201  3.837  1.394 27.271   124 38.998
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 27.112  3.526   411  2.808   318  1.567  1.062   666  1.791  8.212   69 39.330
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 21.869   165    0  2.998  1.083  1.446  3.298   592   468  9.883   154 32.071
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 21.075  1.942   59  1.198  1.047  1.922   658  1.056   848  6.729   164 29.969
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 33.386    0    0  1.743   611   771  1.483    0   245  4.854   154 38.394
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 25.822   29   225  8.461  1.135  4.484   46  3.854   169 18.149   127 44.352
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 34.740   23    0  3.917   88  1.771  2.717   260   358  9.112    0 43.876
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 15.976  1.549   90  1.999   337  1.593  1.349   696  1.091  7.065   303 24.982
 02466 Tampereen ammattikorkeak 25.412  4.030   136   813   516  1.515   917   498   320  4.579   160 34.317
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 23.301   689   72   420   341   175    0   369  2.287  3.592   151 27.805
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  22.112   753   372  7.895   158   764  1.555   850    0 11.221   214 34.672
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 110 Maa- ja metsätalouden amk- 26.162  1.483   528  2.665   411  1.348  1.583   661  1.888  8.556   153 36.883

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 18.604  3.002   483  4.595   782   501   260   40   501  6.678   805 29.571
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 19.240   803   844  2.930   120   946  1.570   344  1.343  7.253   136 28.275
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 24.529   341   844  2.531   524   983   902   646  2.943  8.528   86 34.328
 02624 Helsingin ammattikorkeak 18.880   606   774  1.535   467  1.191  2.444   736  1.540  7.914    0 28.175
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 18.924   839  1.578  2.026   94  1.315  1.921   821  2.637  8.816   138 30.294
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 16.823   691   72  6.398   438  1.188   976   755  1.310 11.066   112 28.764
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 20.834  1.156   333  1.619  1.208   839   897   754  2.183  7.500   151 29.974
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 20.080   616  1.045  2.834   690  1.989  1.585   991   415  8.503   251 30.495
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 20.084  1.281   357  2.720   322   916   810  1.332   613  6.712   89 28.523
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 22.971   720  1.052  2.616   428  1.059  1.112   496  1.245  6.955   70 31.768
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 20.676   930    0   968  2.700   847  2.490   968  1.916  9.889   367 31.861
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 20.012  1.519    0  1.281   909  1.407  1.518  1.015  1.131  7.261   154 28.946
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 20.011  1.249   284  1.297   648  1.031  1.828  1.233  2.943  8.980   170 30.694
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 23.420    0    0  1.748   435   661  1.333    0  1.409  5.585   400 29.404
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 17.963  1.194  1.257  2.479   548   841   483   754  2.905  8.011   128 28.554
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 21.057   146   753  2.420   247   940  2.020   816  1.112  7.555   15 29.526
 02507 Satakunnan ammattikorkea 21.178   933   569  2.028   531  1.174  1.274   343   909  6.259   180 29.120
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 20.436  1.222    0  2.642   917  1.013  3.908   448  3.146 12.075   299 34.032
 02508 Svenska yrkeshögskolan  27.205  1.623    0   893   29   982  1.147   773  1.846  5.671    0 34.499
 02466 Tampereen ammattikorkeak 25.434   764   241  1.435   699  1.259   917   277   319  4.906   159 31.505
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 21.490   641   66   389   318   683   124   337  1.905  3.756   138 26.091
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa 21.227   342   234  1.116   286   744  2.301   463  1.453  6.362   110 28.276
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  22.329  1.565   411  5.629   141   275  1.605   873    0  8.524   249 33.078
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 210 Tekniikan ammattikorkeakou 20.742   861   550  2.056   530  1.028  1.416   646  1.669  7.345   147 29.647

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 29.775   426   703  2.955   280  3.074   970   352  1.238  8.869   66 39.840
 02507 Satakunnan ammattikorkea 12.192  1.287  2.955  5.485  1.132  2.764 13.043  1.018  1.101 24.544   113 41.091
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  21.537   215   533  6.005   173   445  1.756   933    0  9.312   388 31.986
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 220 Merenkulun ammattikorkeako 21.283   659  1.426  4.733   541  2.184  5.349   754   822 14.383   178 37.928

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

 02624 Helsingin ammattikorkeak 19.011   611   780  1.545   471  1.199  2.461   742  1.551  7.968    0 28.370
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 20.668    0    0  2.094   36  1.453  1.189  1.184    0  5.956    0 26.624
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 15.818  1.497   276  1.327   781  1.184  1.559  1.061  3.189  9.100   170 26.860
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 33.387   92    0  2.438   37    0   45    0    0  2.520    0 35.999
 02508 Svenska yrkeshögskolan  26.629  1.502    0   914   22   909  1.136   771  1.627  5.379    0 33.511
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 240 Laboratorioalan amk-tutkin 21.294   657   512  1.645   391  1.020  1.844   700  1.429  7.028   20 29.511

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 13.162  1.456   700  5.651   533  1.188   198   25   525  8.120   654 24.091
 02629 Espoon-Vantaan ammattiko 15.141   124    0  2.245   277  1.019  1.685   98   259  5.583    0 20.848
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 12.520   193   468  1.948   441  1.060  1.509   937    0  5.895   273 19.350
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 14.394   383   849  2.336   507  1.049   931   610  1.832  7.264   82 22.972
 02468 Haaga Instituutin Ammatt 10.564   270   28  2.362   785   691  1.504  1.202   883  7.427   109 18.399
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr 11.632   585  1.803  1.081   331   548  2.677   207   573  5.417   75 19.512
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 13.166   588  1.783  2.330   128  1.053  1.810   898  1.358  7.577   138 23.252
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 13.350   536   36  4.825   279   740  1.309   477  1.020  8.649   67 22.639
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 14.889   592   404  1.809  1.295   497   929   515   103  5.148   153 21.185
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 17.434   886   115  2.444   323  1.888  1.318   719   392  7.084   251 25.770
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 14.942  1.430   248  2.587   286  1.100  2.492   310   61  6.836   93 23.549
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 14.380   535   300  2.337   357   999   733   529   833  5.788   72 21.075
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 15.246   369    5   976   603   925  1.557   966  1.790  6.818   367 22.804
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 12.181   897   12  1.795   966  1.417  2.133   876   453  7.641   154 20.885
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 16.964  2.184   320   964   753  1.147  1.775   653   429  5.721   92 25.281
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 15.110   136    0  2.240   398   451   959   228    1  4.277    0 19.523
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 15.651    0    0  1.747   508   773  1.486    0   254  4.767   154 20.572
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 12.620  1.067  1.119  1.925   662   898   958   810   884  6.137   200 21.143
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 17.143   13    2  4.334   490   549   659   122   12  6.166    0 23.324
 02507 Satakunnan ammattikorkea 12.915  1.068   723  1.388   455  1.505  1.890   333   833  6.404   124 21.235
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 14.825   920   23  1.652  1.015   959  2.314   869  1.133  7.943   268 23.979
 02466 Tampereen ammattikorkeak 14.976   933   577  2.122   648  1.141  1.056   404   426  5.796   161 22.443
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 14.348   435   44  3.424   468   925   823   509  1.066  7.214   99 22.139
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa 12.349   192   269  1.926   244   726  1.897   534   16  5.343   79 18.232
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  11.408    0   343  4.680   77   189  1.734   850    0  7.530   208 19.489
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.703   617   559  2.093   496   926  1.633   494   631  6.273   126 21.277

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 13.331  1.688    0  5.676   436  1.175   199   27   653  8.165    0 23.184
 02629 Espoon-Vantaan ammattiko 16.271  1.013    0  3.101   221   640   256   194   375  4.788   178 22.250
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 16.746   319   731  2.704   834   919   931   614  2.095  8.097   82 25.976
 02468 Haaga Instituutin Ammatt 12.631  1.502   612  2.651  1.348  1.760   776  3.250  5.120 14.904   107 29.756
 02624 Helsingin ammattikorkeak 21.716    1  1.198  2.177   975  1.207  1.886   797  1.344  8.387    0 31.301
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr 14.826   624    0  1.638   156   774   650   348    0  3.566    0 19.016
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 12.313   340    7  8.495   880  1.875   836   289  1.885 14.260   93 27.013
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 13.288    0  4.628 10.437   349  2.225  1.794  2.588  1.269 18.662   251 36.829
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 37.327   54    0  6.101   281   847  1.056  1.646   246 10.176   367 47.924
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 12.721    0    0  5.284  1.020  1.142   670  1.090  1.189 10.395   154 23.270
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 19.902   199    0  3.710   280   952   547   38   58  5.585    0 25.685
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 22.864    0    0  1.747   413   773  1.487    0   245  4.666   154 27.685
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 18.276  1.542   27  2.804   797  1.679   525  1.477  4.386 11.668   129 31.642
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 13.642   14    0  2.143   127  1.085  1.066   122    0  4.543    0 18.199
 02507 Satakunnan ammattikorkea  9.134  1.511   742  1.728   416   632  1.316   222  1.329  5.644   113 17.144
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 19.889    0    0  2.299   565  1.956  1.555  1.259   537  8.170   292 28.352
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 15.467   668   70  2.407   439   536   649   358  2.023  6.411   147 22.763
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa 18.810   391   490  1.858   362  1.316  4.017   594   389  8.535   100 28.326
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  25.977  1.574   706   610   81   151  1.775   727    0  3.344   154 31.755
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 410 Matkailu- ja ravitsemisala 15.449   694   257  3.393   604  1.180  1.000   864  1.634  8.675   93 25.169

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 18.974  5.900   458  5.211   715  1.176   94   64   653  7.913   332 33.577
 02623 Diakonia-ammattikorkeako 17.316  2.624   877   997   424  1.662  1.874   785   332  6.074   212 27.102
 02629 Espoon-Vantaan ammattiko 22.765  2.227    0  2.087   76   602  1.044   120   159  4.088    0 29.080
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 19.742  1.680   752  1.713   445   951   895   677  1.328  6.009   91 28.273
 02624 Helsingin ammattikorkeak 17.581  4.881   609  1.670   430  1.192   936   666  1.032  5.926    0 28.997
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 16.521   447  1.550  1.422   75   968  5.443  1.056  4.298 13.262   151 31.931
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 15.899  1.582    0  8.256   115  1.087   181   420  2.012 12.072   102 29.654
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 17.380  2.511   337  3.007  1.097   875   671   395   27  6.072   153 26.453
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 19.602  1.271   991  4.037  1.214  1.894  1.441   763   533  9.882   251 31.997
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 20.658  1.415   184  2.839   319   916  1.045   393    0  5.513   90 27.861
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 15.182  4.976   918  3.140   409  1.676   820   557  1.314  7.917   75 29.068
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 18.617  2.062   443  1.055   662  1.076  2.055   998   826  6.672   367 28.160
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 14.962  4.041   13  3.170  1.016  1.598  1.420   842   274  8.321   154 27.491
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 18.383  3.292   60  1.908   502  1.043   680   526   769  5.427   170 27.331
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 28.960  4.996    0  4.816   308   865   648   120   441  7.197    0 41.153
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 21.838    0    0  1.748   575   773  1.487    0   582  5.166   192 27.196
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 19.613  2.315   101  1.547   789  1.212   271   543  1.667  6.029   327 28.385
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 15.952  1.408   40  2.633   87   727   834   199   44  4.524    0 21.924
 02507 Satakunnan ammattikorkea 18.618  1.194   333  1.501   472  1.245   497   263  1.437  5.416   113 25.674
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 22.660  1.336   32  1.959   727   807  2.902   450   467  7.312   299 31.640
 02508 Svenska yrkeshögskolan  15.550  1.343    0  2.205   735  1.265  1.926   824  1.974  8.928    0 25.821
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 19.768  2.313   100  1.783   550  1.496   659   369  2.680  7.537   139 29.857
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa 16.254  2.597   518  3.067  1.139  1.145  1.406   644   400  7.801   130 27.300
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  19.828  1.338   404  6.173   367   309  1.635   887    0  9.372   215 31.157

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 530 Sosiaali- ja terveysalan a 19.053  2.833   326  2.441   502  1.155  1.053   497   927  6.575   130 28.917

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

 02624 Helsingin ammattikorkeak 18.857    1  1.538  2.364   992  1.312  2.451   799   399  8.317    0 28.712
 02508 Svenska yrkeshögskolan  66.598   122    0  2.200  1.405  2.179  1.889   773  1.263  9.709    0 76.429
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 22.252   717   75  1.610   449   574   73   384  2.172  5.262   158 28.464
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 570 Kauneudenhoitoalan amk-tut 25.567   382   625  1.958   755  1.022  1.168   582  1.402  6.888   81 33.543

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 24.805  1.139    0  2.072    0  1.858  5.962   221   482 10.595   217 36.756
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 25.786  1.433   984  3.823   651  1.136  1.017   620   685  7.931   101 36.235
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 28.453  1.262  1.960  1.467   133  1.404  3.075  1.272  4.410 11.762   139 43.575
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 23.946   409   633  4.052   305  1.202   868  1.154  1.949  9.530   91 34.609
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 28.337  1.280    0  1.276  2.362   847  4.850  1.124  2.613 13.073   367 43.057
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 31.174    0    0  1.745   843   772  1.484    0   245  5.089   154 36.418
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 25.141   868   245  2.653   549  1.219   820   105   81  5.428   234 31.915
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 26.112    0    0   970   592  2.505  3.099  3.107  3.969 14.242   304 40.659
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 28.223  1.598    0   170   610   923  1.630   907   470  4.710    0 34.530
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  19.586   425   417  4.590   169   360  1.615   884    0  7.619   273 28.321
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 610 Käsi- ja taideteollisuuden 26.183   929   475  2.307   704  1.185  2.488   663  1.445  8.791   214 36.593

                        620 Konservointialan amk-tutkinto

 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 24.848  1.141    0  2.075    0  1.861    0   222   482  4.640   217 30.847
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 620 Konservointialan amk-tutki 24.848  1.141    0  2.075    0  1.861    0   222   482  4.640   217 30.847

                       640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 41.673  1.397    0  4.595   945  1.174   260   50   500  7.525    0 50.594
 02623 Diakonia-ammattikorkeako 17.404  2.637   881  1.002   426  1.670  1.883   789   334  6.104   213 27.240
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 24.836  1.141    0  2.074    0  1.860  5.970   221   482 10.608   217 36.801
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 42.347   404   903  5.249   383  1.137  1.794  1.145  5.671 15.379   101 59.135
 02624 Helsingin ammattikorkeak 43.233    1  1.231  3.600  1.196  1.260  2.072   695  2.807 11.631    0 56.095
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 39.388    0    0  3.756    0   378  2.041   313    0  6.488    0 45.877
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 19.548   293   156  2.945   348  1.214  1.362   686   907  7.464   70 27.531
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 33.079  1.551    0  1.059  4.176   847  6.046  1.081  2.442 15.650   367 50.647
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 19.656    0    0  1.745  1.140   765  1.595    0   245  5.489   320 25.466
 02507 Satakunnan ammattikorkea 37.891  2.158   858  2.584   483  1.149   356   269  3.683  8.523   113 49.542
 02508 Svenska yrkeshögskolan  45.919  2.639    0  4.438   34  1.372  1.740   757  4.820 13.162    0 61.720
 02466 Tampereen ammattikorkeak 35.334  1.671  1.223  7.076   840  1.143  1.514   164  2.051 12.789   162 51.178
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 36.166   658   69  4.838   449  1.324  2.439   66  1.994 11.108   145 48.146

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 640 Viestintä- ja kuvataideala 33.835  1.030   411  3.905  1.104  1.102  2.339   448  1.945 10.842   145 46.263

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto

 02624 Helsingin ammattikorkeak 35.330    0    0  1.439    0  1.198   231   72  3.318  6.259    0 41.589
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 52.356    0   168 21.537   295  1.862   559   430  4.268 28.951   386 81.862
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 52.062    0   340  3.050   889  1.864   167  1.618   53  7.640   154 60.196
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 29.720    0    0 14.215   564  1.987  2.208  1.113  2.057 22.145   367 52.232
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 49.148   22   57  1.696  1.194  1.676   283  1.949   580  7.379   164 56.771
 02630 Pirkanmaan ammattikorkea 33.271   95    0  3.338   150  2.707  1.136    0  1.945  9.276    0 42.642
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 64.730    0    0  1.747   234   773  1.485    0   245  4.485   154 69.370
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 47.191   20   18  1.494   17  1.295   831  4.051   468  8.157   85 55.470
 02508 Svenska yrkeshögskolan  74.377  2.203    0  4.970   36   978  1.033  2.260  3.116 12.392    0 88.971
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 35.211   664   70  9.546   328  1.394  1.220   355  2.011 14.855   146 50.945
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 650 Musiikin ammattikorkeakoul 43.069   294   40  6.487   210  1.500   862   469  2.428 11.956   112 55.472

                       660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

 02624 Helsingin ammattikorkeak 32.756    1  1.180  6.022  1.208  1.246  1.515   763  4.106 14.860    0 48.797
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 54.280   23   59  2.110   373  1.736  2.009  2.432   589  9.250   170 63.781
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 124.894   52   48  3.955   46  3.428  2.200 10.721  1.238 21.588   225 146.808
 02508 Svenska yrkeshögskolan  45.727  2.202    0  2.715    0   816   861  1.376  3.072  8.839    0 56.768
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 55.947   669   70  1.724   331  1.346  1.213   358  2.026  6.998   147 63.832
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 660 Teatteri- ja tanssialan am 52.052   578   308  2.793   497  1.360  1.308   841  2.480  9.278   109 62.325

                          670 Kulttuurialan tutkinto

 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 33.870  1.452   23  2.450   667  1.040  1.443   628  2.623  8.852   301 44.498
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 670 Kulttuurialan tutkinto   33.870  1.452   23  2.450   667  1.040  1.443   628  2.623  8.852   301 44.498

                         680 Vaatetusalan amk-tutkinto

 02624 Helsingin ammattikorkeak 18.286    1  1.194  2.176   935  1.220  1.766   838  1.084  8.020    0 27.501
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 18.939   486    0 11.265   159  1.596   246   728  3.883 17.878    0 37.302
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 44.344  1.220   728  4.513  2.522   585  1.623  1.940   235 11.419   330 58.042
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 680 Vaatetusalan amk-tutkinto  20.147   326   541  7.076   621  1.380   961   845  2.502 13.384   19 34.418

                       710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

 02468 Haaga Instituutin Ammatt 33.097    0    0 10.711  1.482  2.643  2.667 10.156    0 27.659    0 60.756
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 14.001    0    0 15.756   554  2.667  3.182  1.611  1.729 25.499   367 39.867
 02538 Rovaniemen ammattikorkea 28.869   231   586  1.064   501  2.250    0   693   859  5.366    0 35.052
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  28.891   166   761  9.523   437  1.353  1.915   784    0 14.012   165 43.995

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04P6TL ***

                OPETUSTOIMEN KUSTANNUKSET MK/OPISKELIJA ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN

                 ----OPETUSTOIMINTA----- ----------------OPETUKSEN TUKITOIMINTA-----------------  Ura- OPETUS
                         Tutkim.         Kirjas- Tieto-       Muu       ja
                      Työ-   ja Opetuk- Henki- to- ja hall.-& Markk.&  opet.  Tuki- rekry-
                 Varsin. harjoit kehitt.   sen löstön tieto- tieto-  vies-  tuki- toimin. tointi
                 opetus  telu  toim. hallin. kehitt.  palv. tekn.p.  tintä  toim.  yht.  palv.  Yht.
 Oppilaitos           mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op. mk/op.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 710 Liikunnan ammattikorkeakou 27.978   181   518  4.597   577  2.161   828  1.582   709 10.454   60 39.190

                        720 Humanistisen alan amk-tuktinto

 02623 Diakonia-ammattikorkeako 17.384  2.634   880  1.001   426  1.668  1.881   788   334  6.097   213 27.208
 02631 Humanistinen ammattikork 28.029    0    0  6.876  1.160  2.102  2.212  1.867  2.139 16.356    0 44.385
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 16.537    0    8  6.832   809  1.598  2.350  1.142   943 13.675   154 30.373
 02508 Svenska yrkeshögskolan  27.422    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 27.422
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst  23.549   32   467  6.989   102   540  1.174   481    0  9.287   101 33.437
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 720 Humanistisen alan amk-tukt 24.330   145   74  6.420   955  1.831  2.132  1.519  1.590 14.447   55 39.051

                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh 11.329    0    0   365   469    0    0  1.628    0  2.462    0 13.791
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm. 15.439    0    0  6.629   509    0   173   471    0  7.782    0 23.221
 02609 Etelä-Karjalan amm.korke 12.091   13   916  1.983   269  1.120  1.082  1.586  1.143  7.183   140 20.344
 02468 Haaga Instituutin Ammatt 27.702    0  1.302  3.019   237   199  1.124  4.792  2.679 12.050   65 41.119
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr  8.984    0  1.394  2.099   365   933  3.897  1.489   718  9.501   95 19.974
 02467 Hämeen ammattikorkeakoul 11.421    0  1.510  1.329   70   940  1.006  1.829  1.470  6.645   139 19.715
 02504 Jkylän ammattikorkeakoul 12.161    1   311  8.632   358  1.049   187  1.321    0 11.547    0 24.021
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster 17.241  2.890   336  3.393  1.058   787   719   307    0  6.263   125 26.856
 02473 Kajaanin ammattikorkeako 11.178    0   115  7.160  1.016  1.828   821  1.433    0 12.258   251 23.801
 02505 Kemi-Tornion ammattikork 23.415   596    0  4.386   170  1.151  1.082   480    0  7.268    0 31.279
 02608 Kymenlaakson amm.korkeak 14.950    0    0    0    0    0    0  2.669   594  3.263    0 18.213
 02470 Lahden ammattikorkeakoul 27.942  1.485   292  1.123   685   988  2.468  1.022  1.187  7.473   367 37.558
 02506 Mikkelin ammattikorkeako 10.012    0    0  2.104   798  1.143   526  1.057   379  6.007   154 16.173
 02471 Oulun seudun amm.korkeak 13.047  1.260   106  1.539   439  1.044  1.120  1.371  1.290  6.803   134 21.350
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkea 26.146    0    0  1.753   861   775  1.453    0   185  5.026   116 31.288
 02537 Pohj-Savon ammattikorkea 20.919  1.070   26  1.543  1.020  1.067   442  1.614  1.050  6.737   242 28.993
 02538 Rovaniemen ammattikorkea   516    0    0   275   14   270   612   568   25  1.763    0  2.279
 02507 Satakunnan ammattikorkea 15.117   98   235  6.718   623   385   342  1.175   798 10.041   113 25.604
 02472 Seinäjoen ammattikorkeak 23.121   926   36  1.861   601   884  1.737   388   560  6.031   302 30.417
 02508 Svenska yrkeshögskolan  12.916    0  1.794   982  5.915  8.169  1.279   771 17.533 34.649  3.195 52.554
 02466 Tampereen ammattikorkeak 12.000    0   117   248    0   884   871   341   244  2.588    0 14.705
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y 13.623   648   68   396   321   165    0   347  1.964  3.193   142 17.674
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst     0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 990 Ammatilliset erikoistumiso 15.695   343   313  3.026   579   871   819  1.081  1.120  7.496   177 24.023

 ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
 Raportti yhteensä        18.766  1.249   470  2.384   530  1.063  1.416   594  1.191  7.178   136 27.798
 ============================== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun