KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04Q6OL ***

                       AMMATTIKORKEAKOULUJEN VUODEN 1999 VUOKRAT

                     ----------Kustannukset---------- ---Pinta-alat---- ---------Vuokrat mk/m2/kk----------
                     Yks.hinnan    Muut Myönnetyn       Muut       Muut       Poik-
                     korotuksen   ulkop. yks.hinnan Korotus-  ulkop. Korotus-  ulkop.  Myönn.  keama
                     per.olevat   vuokr. korotuksen perust.  vuokr. perust.  vuokr. y.hinnan toteutu-
  Oppilaitos                tilat   tilat  peruste  tilat  tilat  tilat  tilat korotus  neeseen
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     0  823.029     0    0  7.502   0,00   9,14   0,00   0,00
  02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu       0 2.548.807          0  17.598   0,00  12,07   0,00   0,00
  02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak  1.411.634 7.850.921        2.689  10.825  43,75  60,44   ***  43,75
  02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     0   79.575     0    0   201   0,00  32,99   0,00   0,00
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.      0 10.430.354     0    0  19.179   0,00  45,32   0,00   0,00
  02631 Humanistinen ammattikorkeak.      0     0          0  1.244   0,00   ***   0,00   0,00
  02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        0 12.393.942     0    0  37.399   0,00  27,62   0,00   0,00
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   346.118 6.153.562  263.821   280  23.433  103,01  21,88  78,52  24,49
  02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      0 11.366.549     0    0  50.172   0,00  18,88   0,00   0,00
  02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   918.882  399.590        3.669  1.208  20,87  27,57   ***  20,87
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      0 6.668.735     0    0  37.335   0,00  14,88   0,00   0,00
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      0     0          0    0   0,00   0,00   0,00   0,00
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst     2.594.477 2.577.980 2.718.720  6.573  24.945  32,89   8,61  34,47  -1,58
  ------------------------------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Yksityinen             5.271.111 61.293.044 2.982.541  13.211 231.041  33,25  22,11  18,81  14,44

                               3 Kunta

  02624 Helsingin ammattikorkeakoulu  1.028.921 3.457.619        1.380  4.326  62,13  66,61   ***  62,13
  02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       0  403.698     0    0   771   0,00  43,63   0,00   0,00
  02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      0 5.098.652     0    0  25.217   0,00  16,85   0,00   0,00
  02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      0 5.191.671     0    0  10.175   0,00  42,52   0,00   0,00
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  402.600 10.100.060     0   570  17.290  58,86  48,68   ***  58,86
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs  2.478.701     0 2.357.400  3.767    0  54,83   0,00  52,15   2,68
  ------------------------------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
  3 Kunta                3.910.222 24.251.700 2.357.400  5.717  57.779  57,00  34,98  34,36  22,63

                              4 Kuntayhtymä

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     0 4.233.228     0    0  43.885   0,00   8,04   0,00   0,00
  02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     0  125.208     0    0   103   0,00  101,30   0,00   0,00
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.      0  173.250          0   420   0,00  34,38   0,00   0,00
  02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        0 2.015.263     0    0  5.934   0,00  28,30   0,00   0,00
  02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     0 1.935.004     0    0  9.016   0,00  17,88   0,00   0,00
  02470 Lahden ammattikorkeakoulu        0  898.888     0    0  15.460   0,00   4,85   0,00   0,00
  02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       0 4.559.789     0    0  9.395   0,00  40,45   0,00   0,00
  02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      0 2.764.495     0    0  20.728   0,00  11,11   0,00   0,00
  02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  2.268.348  157.463 1.486.200  6.409   465  29,49  28,22  19,32  10,17
  02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu  1.219.894 2.199.894 1.991.736  2.807  8.521  36,22  21,51  59,13  -22,91
  02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      0 2.372.946     0    0  7.019   0,00  28,17   0,00   0,00
  02508 Svenska yrkeshögskolan     1.181.239   49.449  571.200  3.383    40  29,10  103,02  14,07  15,03
  ------------------------------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
  4 Kuntayhtymä             4.669.481 21.484.877 4.049.136  12.599 120.986  30,89  14,80  26,78   4,10

  ------------------------------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
  Raportti yhteensä          13.850.814 107029621 9.389.077  31.527 409.806  36,61  21,76  24,82  11,79
  ==================================== ========== ========== ========== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun