KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

                        02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  3.645   532    0    0    0    0  3.645   532    10
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  2.848   329  2.848   329    9
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-    0    0    0    0   654   324   654   324    9
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  3.900   431  3.900   431    8
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   855   560    0    0    0    0   855   560    10
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0   100   157   100   157    1
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol  4.500   537    0    0  7.502   379  12.002   438    8

                         02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu

    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  17.115   145  17.115   145    10
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0   200   145   200   145    10
    720 Humanistisen alan amk-tuktinto     0    0    0    0   283   145   283   145    10
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu      0    0    0    0  17.598   145  17.598   145    10

                        02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  1.785   519    0    0    0    0  1.785   519    23
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     8.637   430  1.500   338  3.161   469  13.298   429    7
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.664   501    0    0   508   647  4.172   519    9
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  5.227   335  1.189   908  7.156  1.011  13.572   741    9
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak  19.313   426  2.689   626  10.825   826  32.827   574    8

                        02468 Haaga Instituutin Ammattikork.

    310 Liiketalouden amk-tutkinto     13.500   136    0    0    0    0  13.500   137    14
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.333  1.685    0    0   171   363  3.504  1.620    5
    710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   431   911    0    0    0    0   431   911    30
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   580   632    0    0    30   360   610   619    7
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  17.844   448    0    0   201   406  18.045   447    10

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  19.129   614  19.129   614    6
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    50   937    50   937    1
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     0    0    0    0  19.179   613  19.179   613    6

                        02631 Humanistinen ammattikorkeak.

    720 Humanistisen alan amk-tuktinto   15.759   210    0    0  1.244    0  17.003   194    52

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02631 Humanistinen ammattikorkeak.   15.759   210    0    0  1.244    0  17.003   194    52

                         02504 Jkylän ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin    0    0    0    0   150  1.448   150  1.448    10
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  12.696   499  12.696   499    11
    240 Laboratorioalan amk-tutkinto      0    0    0    0   227   820   227   820    24
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  6.160   495  6.160   495    8
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-    0    0    0    0  4.788   497  4.788   497    9
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  7.344   373  7.344   373    10
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0  2.038   196  2.038   196    34
    680 Vaatetusalan amk-tutkinto        0    0    0    0  1.133   450  1.133   450    13
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0  2.863   141  2.863   141    12
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  37.399   427  37.399   427    10

                        02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  9.257   406  9.257   406    10
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  8.865   220  8.865   220    13
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  4.950   343  4.950   343    11
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0   300   468   300   468    48
    680 Vaatetusalan amk-tutkinto        0    0   280  2.990    0    0   280  2.990    29
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    61   777    61   777    11
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0   280  1.292  23.433   318  23.713   330    11

                        02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin    0    0    0    0  3.957   307  3.957   307    18
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  22.882   226  22.882   226    24
    220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut    0    0    0    0  1.543   264  1.543   264    15
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  6.429   406  6.429   406    8
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  8.046   388  8.046   388    11
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t    0    0    0    0  4.798   353  4.798   353    24
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  2.517   732  2.517   732    13
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  50.172   320  50.172   320    15

                        02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

    240 Laboratorioalan amk-tutkinto     224   509    0    0    0    0   224   509    10
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     13.347   199    0    0    70   139  13.417   199    14
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  1.889   641    0    0   226   450  2.115   621    11
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  8.272   178  3.669   547   180   296  12.121   292    12
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0   732   652   732   652    11


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu  23.732   230  3.669   523  1.208   603  28.609   283    13

                        02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin    0    0    0    0  5.085   379  5.085   379    14
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  9.031   298  9.031   298    11
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  7.130   217  7.130   217    12
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-    0    0    0    0  1.944   470  1.944   470    9
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0    0    0  11.676   306  11.676   306    20
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t    0    0    0    0  1.459   850  1.459   850    13
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  1.010   715  1.010   715    9
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  37.335   338  37.335   338    13

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.110   112    0    0    0    0  4.110   112    29
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   4.110   112    0    0    0    0  4.110   112    29

                          02625 Yrkeshögskolan Sydväst

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  6.181    83    0    0  6.060   180  12.241   131    63
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  6.560    86  6.560    86    39
    220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut  2.787   149    0    0   489   209  3.276   158    39
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  3.846    79  3.846    79    43
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-    0    0    0    0   700   151   700   151    28
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0    0  3.472   427  3.275   190  6.747   312    33
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t    0    0  3.101   454    0    0  3.101   454    31
    710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  2.570   282  2.570   282    87
    720 Humanistisen alan amk-tuktinto     0  54.093    0    0  1.445   193  1.445   282    53
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst      8.968   109  6.573   422  24.945   131  40.486   173    44

    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    1 Yksityinen              94.226   304  13.211   491 231.041   357 338.478   348    12

                               3 Kunta

                        02624 Helsingin ammattikorkeakoulu

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  27.473   289    0    0    0    0  27.473   289    13
    240 Laboratorioalan amk-tutkinto    1.299   289    0    0    0    0  1.299   289    13
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  2.377   182    0    0    0    0  2.377   183    21
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  29.758   331    0    0  4.258   860  34.016   397    12
    570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    568   204    0    0    0    0   568   204    21

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  2.541   326    0    0    0    0  2.541   331    21
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   754   331  1.380  1.085    68   912  2.202   821    15
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   744  1.116    0    0    0    0   744  1.117    20
    680 Vaatetusalan amk-tutkinto      1.606   162    0    0    0    0  1.606   241    23
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   67.120   311  1.380   902  4.326   956  72.826   360    13

                         02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  7.012   139    0    0   258   596  7.270   155    19
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     1.480   617    0    0   281   614  1.761   617    4
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   103   910    0    0    12  1.375   115   959    6
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  4.685   173    0    0   200   548  4.885   189    16
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    50   313    0    0    20   559    70   383    2
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu   13.330   207    0    0   771   589  14.101   227    12

                        02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  13.510   188    0    0  5.083   562  18.593   290    13
    220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut    11    22    0    0  1.860   175  1.871   174    19
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.276   204    0    0  9.273   287  13.549   261    8
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   686   518    0    0   518   247  1.204   402    9
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  7.587   133    0    0  5.535   478  13.122   278    11
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    7  1.788    0    0  2.948   266  2.955   270    49
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    17  4.141    0    0    0    0    17  5.612    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  26.094   186    0    0  25.217   374  51.311   278    11

                        02466 Tampereen ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  4.180    71    0    0    0    0  4.180    71    20
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  22.814   150    0    0    0    0  22.814   150    12
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     2.802   238    0    0  3.795   713  6.597   511    6
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  5.869   583  5.869   583    20
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0  44.870    0    0   511   920   511  1.008    4
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   29.796   148    0    0  10.175   648  39.971   276    11

                        02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   300   552    0    0    0    0   300   552    8
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  20.983   144    0    0    0    0  20.983   144    11
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     11.649   126    0    0  3.346   994  14.995   320    13
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-    0    0    0    0  1.117   976  1.117   976    4
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  15.164   316   570   768  2.400   209  18.134   316    13
    570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto     0    0    0    0   177   979   177   979    5
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  8.969    39    0    0    0    0  8.969    39   148
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  5.371   624  5.371   624    23
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0  2.024   760  2.024   760    18

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk    0    0    0    0  2.855   600  2.855   600    25
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   500  2.732    0    0    0    0   500  2.732    2
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  57.565   194   570   798  17.290   675  75.425   309    14

                        02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  17.200   191    0    0    0    0  17.200   191    13
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     8.112   295    0    0    0    0  8.112   295    9
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  2.145   436    0    0    0    0  2.145   436    10
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    0 150.605  3.767   757    0    0  3.767   797    10
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   27.457   246  3.767   757    0    0  31.224   308    11

    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    3 Kunta                221.362   230  5.717   821  57.779   556 284.858   308    12

                              4 Kuntayhtymä

                        02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    0 5603231    0    0  26.713    0  26.713   210    13
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     11.095   148    0    0    0    0  11.095   148    13
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t    0    0    0    0  5.404   645  5.404   645    26
    620 Konservointialan amk-tutkinto      0    0    0    0  5.404   168  5.404   168   100
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  5.404   184  5.404   184   220
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  25.516    0    0    0   960   869  26.476    32   137
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  36.611   198    0    0  43.885   129  80.496   160    24

                        02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  11.351   215    0    0    0    0  11.351   215    13
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.719   232    0    0    0    0  4.719   248    7
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  1.485   191    0    0    0    0  1.485   196    12
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  4.765   290    0    0    0    0  4.765   293    11
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   949   253    0    0    34   863   983   274    26
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  1.116   263    0    0    69   350  1.185   268    33
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    82   885    0    0    0    0    82   890    11
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  24.467   236    0    0   103  1.406  24.570   241    11

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

    310 Liiketalouden amk-tutkinto     3.705   165    0    0    0    0  3.705   165    12
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  1.500   551    0    0   420   496  1.920   539    6
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   5.205   277    0    0   420   496  5.625   293    9

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         02467 Hämeen ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  24.140   255    0    0   550  1.437  24.690   281    35
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  19.077   167    0    0   755  3.104  19.832   278    9
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     6.880   172    0    0   268  2.545  7.148   261    10
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  7.746    48    0    0    30  11.616  7.776    93    89
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  6.103    19    0    0  3.764   800  9.867   317    33
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  24.621    7    0    0   567   270  25.188    13   153
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    88.567   124    0    0  5.934  1.201  94.501   191    23

                        02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  6.315   268    0    0    90    0  6.405   265    9
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0    0    0  7.278   305  7.278   305    10
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  6.302   303    0    0    0    0  6.302   303    10
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0    0    0  1.248   399  1.248   399    12
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   200   756    0    0   400   260   600   425    8
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  12.817   293    0    0  9.016   313  21.833   301    10

                         02470 Lahden ammattikorkeakoulu

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  2.807  1.882    0    0    0    0  2.807  1.882    4
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     9.345   229    0    0  1.369   372  10.714   247    12
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   929   493    0    0    0    0   929   493    34
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  7.645   334    0    0   489   425  8.134   340    10
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  8.046   325    0    0    0    0  8.046   325    25
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  6.971   297    0    0   809   248  7.780   292    34
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    8  2.962    0    0   500   554   508   592    29
    710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk    6  3.197    0    0  12.238    55  12.244    56   864
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  1.977   293    0    0    55   421  2.032   296    15
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu    37.734   409    0    0  15.460    86  53.194   316    17

                         02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin    0    0    0    0  3.643   421  3.643   421    26
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  17.844   192    0    0    0    0  17.844   203    15
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.373   508    0    0  3.263   342  7.636   437    8
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   440   815    0    0   100    96   540   682    16
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  5.377   227    0    0    0    0  5.377   532    7
    720 Humanistisen alan amk-tuktinto     0    0    0    0  1.602   319  1.602   319    12
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   656   483    0    0   787   399  1.443   437    7
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu   28.690   256    0    0  9.395   567  38.085   332    11

                        02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  8.216   150    0    0    0    0  8.216   150    39

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  10.759   165    0    0  13.107   211  23.866   190    13
    240 Laboratorioalan amk-tutkinto     344   193    0    0    0    0   344   276    18
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.044   443    0    0   350   364  4.394   436    7
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  9.270   254    0    0  4.701   108  13.971   205    10
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0  3.882    0    0  2.450   102  2.450   106   203
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk    0   753    0    0   120   422   120   437    24
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  1.602   222    0    0    0    0  1.602   269    8
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   34.235   220    0    0  20.728   174  54.963   203    13

                        02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   434   214    0    0    0    0   434   217    25
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  21.221   195    0    0    0    0  21.221   197    15
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     11.392   193    0    0    0    0  11.392   195    11
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  1.069   264    0    0    0    0  1.069   284    26
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  10.610   187    0    0    0    0  10.610   191    10
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  7.493   357  6.409   410    0    0  13.902   381    22
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0    0    0   323   608   323   608    31
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk    0    0    0    0   142  1.610   142  1.610    31
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   653   150    0    0    0    0   653   152    13
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  52.872   213  6.409   425   465   410  59.746   237    14

                        02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  4.263   260    0    0    0    0  4.263   260    23
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  6.943   306    0    0    0    0  6.943   306    9
    310 Liiketalouden amk-tutkinto       0    0  2.807   435   405   267  3.212   413    7
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.395   364    0    0    0    0  3.395   364    10
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  4.897   263    0    0    0    0  4.897   263    9
    710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk    0    0    0    0  8.116   258  8.116   258    73
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    86   229    0    0    0    0    86   229    5
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu  19.584   295  2.807   435  8.521   258  30.912   297    13

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  9.757   157    0    0    37   813  9.794   159    27
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  3.736   256    0    0  1.533   319  5.269   274    15
    310 Liiketalouden amk-tutkinto     4.792   202    0    0  2.764   295  7.556   236    11
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   982   195    0    0    0    0   982   195    48
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  5.092   229    0    0  1.810   644  6.902   338    11
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  1.635   203    0    0    0    0  1.635   203    83
    670 Kulttuurialan tutkinto        120   123    0    0   728   599   848   531    11
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   812   223    0    0   147   759   959   305    11
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   26.926   187    0    0  7.019   434  33.945   238    15


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K04T6OLT ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Tutkinto                  m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          02508 Svenska yrkeshögskolan

    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  6.906   215    0    0    0    0  6.906   215    13
    240 Laboratorioalan amk-tutkinto     128   217    0    0    0    0   128   217    13
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  5.814    73    0    0    0    0  5.814    73    17
    570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    125   194    0    0    0    0   125   194    17
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-    0    0  3.192   509    0    0  3.192   522    33
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    0    0   191    7    0    0   191    51    6
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   200   103    0    0    0    0   200   107    20
    720 Humanistisen alan amk-tuktinto    613   113    0    0    40    0   653   106    65
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   673   216    0    0    0    0   673   216    13
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    02508 Svenska yrkeshögskolan      14.459   151  3.383   480    40  1.367  17.882   216    16

    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    4 Kuntayhtymä             382.167   219  12.599   454 120.986   261 515.752   235    15

    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    RAPORTTI YHTEENSÄ           697.755   234  31.527   535 409.806   357 1139088   286    13
    ==================================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun