KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

    02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   1.785   519    0    0    0    0  1.785   519    23
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    24.140   255    0    0   550  1.437  24.690   281    35
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0   150  1.448   150  1.448    10
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  3.957   307  3.957   307    18
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      0    0    0    0  3.643   421  3.643   421    26
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   8.216   150    0    0    0    0  8.216   150    39
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  5.085   379  5.085   379    14
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    434   214    0    0    0    0   434   217    25
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   4.263   260    0    0    0    0  4.263   260    23
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   9.757   157    0    0    37   813  9.794   159    27
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   4.180    71    0    0    0    0  4.180    71    20
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   300   552    0    0    0    0   300   552    8
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst      6.181    83    0    0  6.060   180  12.241   131    63
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  59.256   202    0    0  19.482   343  78.738   237    29

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol  3.645   532    0    0    0    0  3.645   532    10
    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    0 5603231    0    0  26.713    0  26.713   210    13
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  11.351   215    0    0    0    0  11.351   215    13
    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   27.473   289    0    0    0    0  27.473   289    13
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    19.077   167    0    0   755  3.104  19.832   278    9
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  12.696   499  12.696   499    11
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0    0    0  9.257   406  9.257   406    10
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    7.012   139    0    0   258   596  7.270   155    19
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  6.315   268    0    0    90    0  6.405   265    9
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  22.882   226  22.882   226    24
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     2.807  1.882    0    0    0    0  2.807  1.882    4
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu   17.844   192    0    0    0    0  17.844   203    15
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   10.759   165    0    0  13.107   211  23.866   190    13
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  9.031   298  9.031   298    11
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  21.221   195    0    0    0    0  21.221   197    15
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   6.943   306    0    0    0    0  6.943   306    9
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  13.510   188    0    0  5.083   562  18.593   290    13
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   3.736   256    0    0  1.533   319  5.269   274    15
    02508 Svenska yrkeshögskolan      6.906   215    0    0    0    0  6.906   215    13
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   22.814   150    0    0    0    0  22.814   150    12
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  20.983   144    0    0    0    0  20.983   144    11
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   17.200   191    0    0    0    0  17.200   191    13
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0    0    0  6.560    86  6.560    86    39
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk 219.596   251    0    0 107.965   254 327.561   252    13

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  1.543   264  1.543   264    15
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    11    22    0    0  1.860   175  1.871   174    19

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst      2.787   149    0    0   489   209  3.276   158    39
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut  2.798   149    0    0  3.892   214  6.690   187    24

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   1.299   289    0    0    0    0  1.299   289    13
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0   227   820   227   820    24
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    344   193    0    0    0    0   344   276    18
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu    224   509    0    0    0    0   224   509    10
    02508 Svenska yrkeshögskolan       128   217    0    0    0    0   128   217    13
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    240 Laboratorioalan amk-tutkinto    1.995   273    0    0   227   397  2.222   286    14

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol    0    0    0    0  2.848   329  2.848   329    9
    02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   8.637   430  1.500   338  3.161   469  13.298   429    7
    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  11.095   148    0    0    0    0  11.095   148    13
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  4.719   232    0    0    0    0  4.719   248    7
    02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  13.500   136    0    0    0    0  13.500   137    14
    02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   3.705   165    0    0  19.129   614  22.834   541    6
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     6.880   172    0    0   268  2.545  7.148   261    10
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  6.160   495  6.160   495    8
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0    0    0  8.865   220  8.865   220    13
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    1.480   617    0    0   281   614  1.761   617    4
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul    0    0    0    0  7.278   305  7.278   305    10
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  6.429   406  6.429   406    8
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     9.345   229    0    0  1.369   372  10.714   247    12
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    4.373   508    0    0  3.263   342  7.636   437    8
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   4.044   443    0    0   350   364  4.394   436    7
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu  13.347   199    0    0    70   139  13.417   199    14
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  7.130   217  7.130   217    12
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  11.392   193    0    0    0    0  11.392   195    11
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     0    0  2.807   435   405   267  3.212   413    7
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   4.276   204    0    0  9.273   287  13.549   261    8
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   8.902   139    0    0  2.764   295  11.666   176    14
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   2.802   238    0    0  3.795   713  6.597   511    6
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  11.649   126    0    0  3.346   994  14.995   320    13
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   8.112   295    0    0    0    0  8.112   295    9
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0    0    0  3.846    79  3.846    79    43
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    310 Liiketalouden amk-tutkinto    128.258   223  4.307   464  90.030   421 222.595   308    9

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol    0    0    0    0   654   324   654   324    9
    02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   3.664   501    0    0   508   647  4.172   519    9
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  1.485   191    0    0    0    0  1.485   196    12
    02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  3.333  1.685    0    0   171   363  3.504  1.620    5

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   2.377   182    0    0    0    0  2.377   183    21
    02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   1.500   551    0    0   420   496  1.920   539    6
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  4.788   497  4.788   497    9
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     103   910    0    0    12  1.375   115   959    6
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu      929   493    0    0    0    0   929   493    34
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     440   815    0    0   100    96   540   682    16
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   1.889   641    0    0   226   450  2.115   621    11
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  1.944   470  1.944   470    9
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu   1.069   264    0    0    0    0  1.069   284    26
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   3.395   364    0    0    0    0  3.395   364    10
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    686   518    0    0   518   247  1.204   402    9
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    982   195    0    0    0    0   982   195    48
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    0    0    0    0  1.117   976  1.117   976    4
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   2.145   436    0    0    0    0  2.145   436    10
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0    0    0   700   151   700   151    28
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  23.997   555    0    0  11.158   492  35.155   535    9

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol    0    0    0    0  3.900   431  3.900   431    8
    02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu      0    0    0    0  17.115   145  17.115   145    10
    02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   5.227   335  1.189   908  7.156  1.011  13.572   741    9
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  4.765   290    0    0    0    0  4.765   293    11
    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   29.758   331    0    0  4.258   860  34.016   397    12
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     7.746    48    0    0    30  11.616  7.776    93    89
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  7.344   373  7.344   373    10
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0    0    0  4.950   343  4.950   343    11
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    4.685   173    0    0   200   548  4.885   189    16
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  6.302   303    0    0    0    0  6.302   303    10
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  8.046   388  8.046   388    11
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     7.645   334    0    0   489   425  8.134   340    10
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    5.377   227    0    0    0    0  5.377   532    7
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   9.270   254    0    0  4.701   108  13.971   205    10
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   8.272   178  3.669   547   180   296  12.121   292    12
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  11.676   306  11.676   306    20
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  10.610   187    0    0    0    0  10.610   191    10
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   4.897   263    0    0    0    0  4.897   263    9
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   7.587   133    0    0  5.535   478  13.122   278    11
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   5.092   229    0    0  1.810   644  6.902   338    11
    02508 Svenska yrkeshögskolan      5.814    73    0    0    0    0  5.814    73    17
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  15.164   316   570   768  2.400   209  18.134   316    13
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs     0 150.605  3.767   757    0    0  3.767   797    10
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0  3.472   427  3.275   190  6.747   312    33
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 138.211   248  12.667   589  83.065   412 233.943   325    12

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    568   204    0    0    0    0   568   204    21

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02508 Svenska yrkeshögskolan       125   194    0    0    0    0   125   194    17
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    0    0    0    0   177   979   177   979    5
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    693   182    0    0   177   981   870   344    12

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    0    0    0    0  5.404   645  5.404   645    26
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   949   253    0    0    34   863   983   274    26
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     6.103    19    0    0  3.764   800  9.867   317    33
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  4.798   353  4.798   353    24
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     8.046   325    0    0    0    0  8.046   325    25
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  1.459   850  1.459   850    13
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu   7.493   357  6.409   410    0    0  13.902   381    22
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   1.635   203    0    0    0    0  1.635   203    83
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  8.969    39    0    0    0    0  8.969    39   148
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0  3.101   454    0    0  3.101   454    31
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  33.195   185  9.510   504  15.459   563  58.164   338    29

                         620 Konservointialan amk-tutkinto

    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    0    0    0    0  5.404   168  5.404   168   100
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    620 Konservointialan amk-tutkinto      0    0    0    0  5.404   168  5.404   168   100

                        640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   855   560    0    0    0    0   855   560    10
    02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu      0    0    0    0   200   145   200   145    10
    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k    0    0    0    0  5.404   184  5.404   184   220
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  1.116   263    0    0    69   350  1.185   268    33
    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   2.541   326    0    0    0    0  2.541   331    21
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul    0    0    0    0  1.248   399  1.248   399    12
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0  2.517   732  2.517   732    13
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     6.971   297    0    0   809   248  7.780   292    34
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0  1.010   715  1.010   715    9
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     7  1.788    0    0  2.948   266  2.955   270    49
    02508 Svenska yrkeshögskolan        0    0  3.192   509    0    0  3.192   522    33
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     0    0    0    0  5.869   583  5.869   583    20
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    0    0    0    0  5.371   624  5.371   624    23
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  11.490   321  3.192   466  25.445   451  40.127   415    25

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto

    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    754   331  1.380  1.085    68   912  2.202   821    15
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  2.038   196  2.038   196    34
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0    0    0   300   468   300   468    48
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu       8  2.962    0    0   500   554   508   592    29

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     0  3.882    0    0  2.450   102  2.450   106   203
    02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu     0    0    0    0   732   652   732   652    11
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0    0    0    0    0    0
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     0    0    0    0   323   608   323   608    31
    02508 Svenska yrkeshögskolan        0    0   191    7    0    0   191    51    6
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    0    0    0    0  2.024   760  2.024   760    18
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   762   345  1.571   783  8.435   369  10.768   428    21

                        660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    744  1.116    0    0    0    0   744  1.117    20
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     0   753    0    0   120   422   120   437    24
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     0    0    0    0   142  1.610   142  1.610    31
    02508 Svenska yrkeshögskolan       200   103    0    0    0    0   200   107    20
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög    0    0    0    0  2.855   600  2.855   600    25
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   944   902    0    0  3.117   587  4.061   661    23

                          670 Kulttuurialan tutkinto

    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    120   123    0    0   728   599   848   531    11
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    670 Kulttuurialan tutkinto        120   123    0    0   728   599   848   531    11

                          680 Vaatetusalan amk-tutkinto

    02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   1.606   162    0    0    0    0  1.606   241    23
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  1.133   450  1.133   450    13
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0   280  2.990    0    0   280  2.990    29
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    680 Vaatetusalan amk-tutkinto      1.606   162   280  1.295  1.133   549  3.019   412    18

                        710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

    02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   431   911    0    0    0    0   431   911    30
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu       6  3.197    0    0  12.238    55  12.244    56   864
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu     0    0    0    0  8.116   258  8.116   258    73
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0    0    0  2.570   282  2.570   282    87
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   437   393    0    0  22.924   117  23.361   122   139

                        720 Humanistisen alan amk-tuktinto

    02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu      0    0    0    0   283   145   283   145    10
    02631 Humanistinen ammattikorkeak.   15.759   210    0    0  1.244    0  17.003   194    52
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      0    0    0    0  1.602   319  1.602   319    12
    02508 Svenska yrkeshögskolan       613   113    0    0    40    0   653   106    65
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0  54.093    0    0  1.445   193  1.445   282    53

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04T6TL ***

                       KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET

                      ---Omat tilat---- ----------Vuokratut tilat---------- ---------Yhteensä---------
                               Yks.hinnan korot.
                               per. olevat tilat Muut vuokratilat
    Oppilaitos                 m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2    m2  mk/m2 m2/opisk
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    720 Humanistisen alan amk-tuktinto   16.372   209    0    0  4.614   145  20.986   195    40

                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

    02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol    0    0    0    0   100   157   100   157    1
    02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  25.516    0    0    0   960   869  26.476    32   137
    02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu    82   885    0    0    0    0    82   890    11
    02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   580   632    0    0    30   360   610   619    7
    02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     0    0    0    0    50   937    50   937    1
    02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    24.621    7    0    0   567   270  25.188    13   153
    02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       0    0    0    0  2.863   141  2.863   141    12
    02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     0    0    0    0    61   777    61   777    11
    02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     50   313    0    0    20   559    70   383    2
    02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   200   756    0    0   400   260   600   425    8
    02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu     0    0    0    0    0    0    0    0    0
    02470 Lahden ammattikorkeakoulu     1.977   293    0    0    55   421  2.032   296    15
    02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     656   483    0    0   787   399  1.443   437    7
    02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   1.602   222    0    0    0    0  1.602   269    8
    02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu     0    0    0    0    0    0    0    0    0
    02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    653   150    0    0    0    0   653   152    13
    02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu    86   229    0    0    0    0    86   229    5
    02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    17  4.141    0    0    0    0    17  5.612    0
    02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    812   223    0    0   147   759   959   305    11
    02508 Svenska yrkeshögskolan       673   216    0    0    0    0   673   216    13
    02466 Tampereen ammattikorkeakoulu     0  44.870    0    0   511   920   511  1.008    4
    02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   500  2.732    0    0    0    0   500  2.732    2
    02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs     0    0    0    0    0    0    0    0    0
    02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0    0    0    0    0    0    0    0    0
    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  58.025    67    0    0  6.551   396  64.576   101    27

    ------------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
    RAPORTTI YHTEENSÄ           697.755   234  31.527   535 409.806   357 1139088   286    13
    ==================================== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun