KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6OL ***

       VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OMISTAJATYYPEITTÄIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol  1.414,0  1.268,7  11  29.495   3.721  5.102  38.318   9   12.002   8  438
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu   1.766,2  1.295,8  36  27.105   1.443  4.688  33.236   1   17.598  10  145
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak  3.971,3  3.120,4  27  24.280   4.807  3.653  32.740   0   32.827   8  582
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  1.783,5   998,1  79  24.252   4.672  4.849  33.774   -0   18.045  10  462
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.  3.327,1  3.118,8   7  19.802   3.536  1.286  24.624   5   19.179   6  613
02631 Humanistinen ammattikorkeak.    325,6   81,2  301  44.385  10.442  10.077  64.904  -15   17.003  52  200
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu    3.657,0  2.841,9  29  28.147   4.368   878  33.393   2   37.399  10  427
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs  2.114,4  1.699,4  24  26.563   3.701  2.055  32.319   3   23.713  11  330
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu   3.239,9  2.633,5  23  28.999   4.959  1.906  35.864   4   50.172  15  320
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu  2.260,7  1.373,0  65  30.293   3.755  2.689  36.737   11   28.609  13  297
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu  2.957,6  2.716,4   9  29.133   4.267  2.072  35.472   20   37.335  13  338
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    140,5       100  19.164   1.917  3.013  24.094  100   4.110  29  66
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       921,8   578,0  59  31.373   7.698  3.387  42.459   -6   40.486  44  175
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
1 Yksityinen             27.880,2 21.725,7  28  26.862   4.259  2.715  33.836   6  338.478  12  351

                               3 Kunta

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   5.525,3  3.985,5  39  29.773   4.752  1.842  36.366   -3   72.826  13  361
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu   1.156,0  1.092,3   6  29.088   2.774  2.130  33.992   3   14.101  12  227
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  4.859,1  4.177,7  16  25.452   2.940  2.707  31.098   8   51.311  11  278
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   3.617,1  3.036,0  19  29.966   3.046  1.283  34.294   10   39.971  11  276
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  5.537,6  3.727,0  49  27.972   4.208  2.395  34.575   -7   75.425  14  309
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   2.854,6  1.962,0  45  24.850   3.365  2.191  30.406   4   31.224  11  308
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
3 Kunta                23.550,0 17.980,7  31  27.857   3.723  2.121  33.701   2  284.858  12  308

                              4 Kuntayhtymä

02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  3.404,5  2.433,6  40  26.347   3.953  3.971  34.271   9   80.496  24  167
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  2.182,9  1.990,6  10  29.413   2.783  2.447  34.643   -0   24.570  11  247
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   626,9   394,5  59  17.757   2.686  1.969  22.412  -16   5.625   9  299
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    4.114,0  3.506,5  17  32.099   4.563  1.628  38.290   2   94.501  23  199
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  2.295,4  2.087,5  10  27.625   3.059  1.962  32.646   15   21.833  10  322
02470 Lahden ammattikorkeakoulu    3.212,6  2.993,2   7  31.394   5.225  3.474  40.093   6   53.194  17  316
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu   3.397,2  2.739,0  24  25.672   3.897  1.772  31.341   14   38.085  11  348
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   4.233,5  3.575,6  18  28.430   2.635  2.823  33.888   16   54.963  13  203
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  4.316,4  3.459,2  25  27.472   3.469  4.290  35.231   9   59.746  14  251
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu  2.437,4  1.722,6  41  26.167   3.772  4.429  34.368   6   30.912  13  297
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   2.215,0  2.183,0   1  29.351   3.967  1.959  35.276   24   33.945  15  259
02508 Svenska yrkeshögskolan      1.097,4   928,5  18  36.997   3.671  2.595  43.264   13   17.882  16  225
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
4 Kuntayhtymä             33.533,5 28.014,4  20  28.536   3.733  2.890  35.159   9  515.752  15  243

------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
Raportti yhteensä           84.963,9 67.720,9  25  27.798   3.903  2.620  34.321   6 1.139.088  13  291
==================================== ========= ========= ===== ========= ========= ======== ========= ====== ========== ===== =====


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun