KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           620 Ammattikorkeakoulut

                        02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   348,0   369,0  -6  29.571   5.571  5.215  40.358   1   3.645  10  532
310 Liiketalouden amk-tutkinto      334,0   329,9   1  24.091   2.804  5.225  32.120   -2   2.848   9  329
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   76,4   54,0  42  23.184   2.774  5.161  31.119   -8    654   9  324
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   482,4   468,4   3  33.577   3.484  5.391  42.452   28   3.900   8  431
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   81,8   47,3  73  50.594   5.847  5.209  61.650   88    855  10  560
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   91,4       100  13.791    172  2.551  16.514  100    100   1  157
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol  1.414,0  1.268,7  11  29.495   3.721  5.102  38.318   9   12.002   8  438

                        02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  2.062,6  1.788,4  15  28.275   2.911  4.526  35.712   12   26.713  13  225
310 Liiketalouden amk-tutkinto      862,1   371,6  132  19.350   2.103  3.212  24.665   -9   11.095  13  163
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   207,5   95,0  118  36.756  16.799  2.531  56.087   41   5.404  26  645
620 Konservointialan amk-tutkinto     54,0   22,5  140  30.847  16.828  2.536  50.211  -10   5.404  100  168
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   24,5       100  36.801  16.820  2.535  56.156  100   5.404  220  77
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   193,6   156,0  24  23.221   4.309  3.563  31.094   18   26.476  137  32
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  3.404,5  2.433,6  40  26.347   3.953  3.971  34.271   9   80.496  24  167

                        02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   387,9       100  32.384   3.561  2.411  38.356  100   5.130  13  269
310 Liiketalouden amk-tutkinto      320,8       100  22.003   1.874  2.204  26.081  100   1.978   6  304
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   73,7       100  25.450   2.666  2.213  30.328  100    797  11  247
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   199,5       100  27.819   3.710  2.335  33.864  100   2.169  11  341
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   19,5       100  35.105   8.133  2.703  45.941  100    493  25  323
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   18,7       100  60.929  10.175  2.703  73.808  100    550  29  347
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    7,5       100  20.344   4.180  2.588  27.112  100     82  11  382
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu  1.027,9       100  28.245   3.211  2.330  33.786  100   11.199  11  295

                        02468 Haaga Instituutin Ammattikork.

310 Liiketalouden amk-tutkinto      986,1   292,9  237  18.399   1.999  1.462  21.860  -22   13.500  14  146
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   700,0   593,2  18  29.756   8.279  8.862  46.897   20   3.504   5 1.654
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   14,1       100  60.756  13.108  17.051  90.915  100    431  30  431
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   83,1   112,0  -26  41.119   4.583  9.160  54.862  166    610   7  625
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.  1.783,5   998,1  79  24.252   4.672  4.849  33.774   -0   18.045  10  462

                        02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.

310 Liiketalouden amk-tutkinto     3.273,0  3.075,8   6  19.800   3.589  1.269  24.658   4   19.129   6  614
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   54,1   43,0  26  19.974    360  2.288  22.622   87     50   1  390
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.  3.327,1  3.118,8   7  19.802   3.536  1.286  24.624   5   19.179   6  613


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         02467 Hämeen ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   712,1   692,6   3  44.770   9.963  1.629  56.363   22   24.690  35  287
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  2.104,0  1.914,2  10  30.294   2.767  1.612  34.673   2   19.832   9  294
310 Liiketalouden amk-tutkinto      746,1   524,4  42  23.252   2.640  1.621  27.513  -13   7.148  10  276
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   87,5       100  31.931   3.442  1.630  37.003  100   7.776  89  39
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   299,2   277,8   8  43.575  10.876  1.758  56.209   6   9.867  33  330
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   165,0   97,3  70  19.715   1.999  1.625  23.338  -14   25.188  153  13
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    4.114,0  3.506,5  17  32.099   4.563  1.628  38.290   2   94.501  23  199

                         02504 Jkylän ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   15,4       100  38.998   5.870   357  45.225  100    150  10  603
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.159,5   843,5  37  28.764   5.461  1.640  35.865   -4   12.696  11  499
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        87,5 -100                     -100
240 Laboratorioalan amk-tutkinto      9,5       100  26.624   8.095  3.272  37.990  100    227  24  342
310 Liiketalouden amk-tutkinto      809,0   764,9   6  22.639   3.766   358  26.763   3   6.160   8  495
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   519,8   445,5  17  27.013   4.575   888  32.476   -3   4.788   9  497
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   756,0   565,5  34  29.654   3.622   423  33.699   0   7.344  10  373
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   60,4   17,5  245  81.862   6.597   893  89.352   41   2.038  34  196
680 Vaatetusalan amk-tutkinto       86,1       100  37.302   5.912   580  43.794  100   1.133  13  450
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   241,0   117,1  106  24.021   1.669   404  26.094  -15   2.863  12  141
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu    3.657,0  2.841,9  29  28.147   4.368   878  33.393   2   37.399  10  427

                        02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   960,5   684,7  40  29.974   3.908  2.352  36.235   2   9.257  10  406
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        77,3 -100                     -100
310 Liiketalouden amk-tutkinto      695,8   581,2  20  21.185   2.797  1.542  25.524   -5   8.865  13  220
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   436,7   356,0  23  26.453   3.886  2.118  32.457   6   4.950  11  343
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki    6,2       100  60.196   9.367  4.576  74.139  100    300  48  195
680 Vaatetusalan amk-tutkinto       9,5       100  58.042  36.398  5.066  99.506  100    280  29 1.246
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    5,4       100  26.856   3.648  2.089  32.592  100     61  11  324
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs  2.114,4  1.699,4  24  26.563   3.701  2.055  32.319   3   23.713  11  330

                         02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   386,8   351,4  10  30.495   2.915  2.130  35.540   2   7.270  19  155
310 Liiketalouden amk-tutkinto      421,2   403,4   4  25.770   2.578  2.130  30.479   2   1.761   4  617
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   18,7       100  36.829   2.450  2.130  41.410  100    115   6  400
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   298,7   337,5  -11  31.997   3.083  2.130  37.211   7   4.885  16  189
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   30,5    0,0  100  23.801    880  2.130  26.811  100     70   2  383
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu   1.156,0  1.092,3   6  29.088   2.774  2.130  33.992   3   14.101  12  227

                        02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   747,6   682,0  10  28.523   2.582  2.534  33.639   4   6.405   9  301
310 Liiketalouden amk-tutkinto      738,8   679,6   9  23.549   3.007  1.447  28.004   18   7.278  10  305
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   626,9   592,2   6  27.861   3.355  1.718  32.934   16   6.302  10  334


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   104,5   27,5  280  45.877   4.761  3.223  53.861   -5   1.248  12  399
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   77,4   106,0  -27  31.279   3.468  1.614  36.362   53    600   8  448
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul  2.295,4  2.087,5  10  27.625   3.059  1.962  32.646   15   21.833  10  322

                        02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   96,6       100  41.052   5.234  1.747  48.033  100     0   0   0
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   410,0       100  33.041   5.451  1.436  39.928  100     0   0   0
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   43,3       100  34.077   3.919  1.381  39.378  100     0   0   0
310 Liiketalouden amk-tutkinto      405,0       100  19.875   2.686  1.319  23.880  100     0   0   0
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   317,0       100  28.947   4.310  2.589  35.845  100     0   0   0
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   97,5       100  35.686   8.380  2.597  46.663  100     0   0   0
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   87,0       100  23.247   8.817  2.188  34.252  100     0   0   0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   14,5       100  18.213     0    0  18.213  100     0   0   0
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu   1.471,2       100  28.540   4.724  1.778  35.042  100     0   0   0

                         02470 Lahden ammattikorkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   763,1   672,0  14  31.861   6.923  3.004  41.788   12   2.807   4 1.882
310 Liiketalouden amk-tutkinto      898,8   859,8   5  22.804   2.949  2.478  28.231   5   10.714  12  247
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   27,0       100  47.924   7.040  6.969  61.934  100    929  34  205
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   801,5   827,8  -3  28.160   3.446  4.004  35.610   4   8.134  10  340
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   326,8   320,0   2  43.057   8.004  4.120  55.181   -6   8.046  25  325
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   227,0   241,5  -6  50.647  10.005  5.376  66.029   7   7.780  34  292
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   17,5       100  52.232   7.164  4.903  64.299  100    508  29  247
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   14,1       100  39.867  20.229  5.053  65.149  100   12.244  864  23
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   136,5   71,9  90  37.558   4.405  3.786  45.750   3   2.032  15  296
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02470 Lahden ammattikorkeakoulu    3.212,6  2.993,2   7  31.394   5.225  3.474  40.093   6   53.194  17  316

                         02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   141,0   84,3  67  32.071  10.881  1.679  44.631   13   3.643  26  421
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.155,6  1.103,5   5  28.946   3.430  1.749  34.125   8   17.844  15  222
310 Liiketalouden amk-tutkinto      964,9   871,7  11  20.885   3.555  1.887  26.326   23   7.636   8  449
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   32,9       100  23.270   4.906  2.705  30.881  100    540  16  299
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   762,9   517,7  47  27.491   3.904  1.679  33.074   17   5.377   7  554
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    130,5   34,5  278  30.373   3.910  1.679  35.962   -4   1.602  12  319
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   209,2   127,0  65  16.173   3.160  1.679  21.011   14   1.443   7  458
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu   3.397,2  2.739,0  24  25.672   3.897  1.772  31.341   14   38.085  11  348

                        02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   209,4   194,9   7  29.969   5.897  4.962  40.827   -1   8.216  39  150
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.783,6  1.159,9  54  30.694   2.546  2.869  36.109   9   23.866  13  190
240 Laboratorioalan amk-tutkinto     18,7       100  26.860   2.109  2.399  31.368  100    344  18  115
310 Liiketalouden amk-tutkinto      634,2   552,0  15  25.281   3.022  1.554  29.858   34   4.394   7  436
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.381,5  1.472,6  -6  27.331   2.073  3.104  32.508   16   13.971  10  205
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   12,0       100  56.771   8.930  1.987  67.688  100   2.450  203  44
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk    5,0       100  63.781   4.367  2.058  70.206  100    120  24  182


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   188,7   196,0  -4  21.350   2.282  2.326  25.958   14   1.602   8  269
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   4.233,5  3.575,6  18  28.430   2.635  2.823  33.888   16   54.963  13  203

                        02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   351,8   326,2   8  38.394   5.482  1.197  45.073   14   5.085  14  379
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   802,8   715,4  12  29.404   3.356  4.418  37.179   26   9.031  11  298
310 Liiketalouden amk-tutkinto      580,2   528,8  10  20.572   2.671  1.199  24.442   10   7.130  12  217
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   213,0   191,7  11  27.685   4.291  1.200  33.175   17   1.944   9  470
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   590,8   602,0  -2  27.196   6.045  1.200  34.441   9   11.676  20  306
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   112,1   72,5  55  36.418  11.057  1.198  48.672   42   1.459  13  850
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   108,1   102,2   6  25.466   6.675  1.177  33.318   -3   1.010   9  715
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   55,0   30,4  81  69.370     0  1.200  70.570   21     0   0   0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   143,5   146,9  -2  31.288     0  1.203  32.491   88     0   0   0
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu  2.957,6  2.716,4   9  29.133   4.267  2.072  35.472   20   37.335  13  338

                        02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   17,0       100  44.352   2.475  3.612  50.438  100    434  25  97
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.435,0  1.326,4   8  28.554   3.023  3.746  35.323   1   21.221  15  204
310 Liiketalouden amk-tutkinto     1.057,3  1.069,0  -1  21.143   2.276  4.385  27.805   14   11.392  11  211
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   41,6       100  31.642   3.635  3.702  38.978  100   1.069  26  142
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.073,8   793,0  35  28.385   2.123  3.536  34.044   -3   10.610  10  215
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   626,5   270,8  131  31.915   8.726  6.569  47.210   7   13.902  22  393
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   10,4       100  55.470   7.854  7.972  71.296  100    323  31  253
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk    4,5       100  146.808  20.787  21.098  188.693  100    142  31  671
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   49,9       100  28.993   2.190  3.955  35.138  100    653  13  167
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  4.316,4  3.459,2  25  27.472   3.469  4.290  35.231   9   59.746  14  251

                        02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   187,1   137,9  36  43.876   5.926  5.231  55.032   5   4.263  23  260
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   756,0   529,5  43  29.526   2.808  4.564  36.899   4   6.943   9  306
310 Liiketalouden amk-tutkinto      481,7   362,8  33  23.324   2.756  4.229  30.309   15   3.212   7  413
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   347,9   213,0  63  18.199   3.547  3.911  25.657   -8   3.395  10  364
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   536,5   409,9  31  21.924   2.399  4.414  28.737   11   4.897   9  263
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   110,5   69,4  59  35.052  18.931  4.761  58.744   11   8.116  73  258
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   17,5       100   2.279   1.124  4.200   7.603  100     86   5  229
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu  2.437,4  1.722,6  41  26.167   3.772  4.429  34.368   6   30.912  13  297

                        02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.446,5  1.242,0  16  29.120   3.730  2.640  35.489   -5   18.593  13  290
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   97,3   70,1  39  41.091   3.339  4.489  48.918   -8   1.871  19  174
310 Liiketalouden amk-tutkinto     1.774,0  1.568,7  13  21.235   1.992  2.931  26.158   25   13.549   8  261
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   130,4   95,2  37  17.144   3.708  1.470  22.322  -26   1.204   9  402
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.193,5  1.037,2  15  25.674   3.061  2.612  31.347   4   13.122  11  278
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   60,0   45,2  33  49.542  13.281  4.311  67.135   31   2.955  49  270
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   157,2   119,0  32  25.604    607   827  27.037  124     17   0 5.612


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  4.859,1  4.177,7  16  25.452   2.940  2.707  31.098   8   51.311  11  278

                        02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   368,8   311,1  19  24.982   5.015  2.838  32.836   10   9.794  27  189
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   354,1   332,8   6  34.032   4.464  1.359  39.855   12   5.269  15  300
310 Liiketalouden amk-tutkinto      673,6   818,5  -18  24.984   2.772  1.681  29.437   28   7.556  11  247
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   20,4       100  28.352   4.157  2.914  35.423  100    982  48  86
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   610,4   601,0   2  31.640   4.089  2.007  37.736   20   6.902  11  362
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   19,5       100  40.659   7.220  6.563  54.442  100   1.635  83  86
670 Kulttuurialan tutkinto        79,3   25,9  206  44.498   5.680  1.281  51.459   27    848  11  531
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   88,5   93,6  -5  30.417   3.566  1.845  35.829   39    959  11  329
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   2.215,0  2.183,0   1  29.351   3.967  1.959  35.276   24   33.945  15  259

                          02508 Svenska yrkeshögskolan

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   532,4   527,4   1  34.499   2.956  2.569  40.024   10   6.906  13  228
240 Laboratorioalan amk-tutkinto      9,5    5,0  92  33.511   3.071  2.555  39.137   33    128  13  230
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   348,2   232,0  50  25.821   1.414  2.571  29.806   -3   5.814  17  85
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    7,5       100  76.429   1.537  2.561  80.527  100    125  17  92
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   97,1   71,2  36  61.720  17.160  2.573  81.454   24   3.192  33  522
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   32,1   29,5   9  88.971    300  2.626  91.897   4    191   6  51
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   10,1    5,4  88  56.768   2.102  2.561  61.431   -4    200  20  107
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    10,0    5,6  76  27.422   6.952  5.235  39.609   4    653  65  106
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   50,1   52,2  -4  52.554   3.063  2.563  58.180  146    673  13  228
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02508 Svenska yrkeshögskolan      1.097,4   928,5  18  36.997   3.671  2.595  43.264   13   17.882  16  225

                        02466 Tampereen ammattikorkeakoulu

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   209,4   129,4  62  34.317   1.408  1.283  37.007  -20   4.180  20  71
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.898,1  1.736,0   9  31.505   1.801  1.283  34.588   11   22.814  12  150
310 Liiketalouden amk-tutkinto     1.094,0   814,5  34  22.443   3.080  1.283  26.806   20   6.597   6  511
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   294,4   207,6  42  51.178  11.621  1.283  64.081   2   5.869  20  583
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   121,1   148,3  -18  14.705   4.250  1.282  20.237  -12    511   4 1.008
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   3.617,1  3.036,0  19  29.966   3.046  1.283  34.294   10   39.971  11  276

                        02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   36,4   10,8  236  27.805   4.547  1.877  34.229  -30    300   8  552
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  1.905,7  1.580,4  21  26.087   1.561  2.877  30.526  -12   20.834  11  143
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        48,0 -100                     -100
310 Liiketalouden amk-tutkinto      760,0   494,1  54  18.675   4.353  1.797  24.824   -7   3.346   4  989
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   250,6   175,0  43  22.763   4.349  1.821  28.933  -14   1.117   4  976
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.057,6   740,7  43  30.184   4.245  1.839  36.267   5   13.829  13  325
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    37,1    7,5  396  28.464   4.662  1.930  35.056  -15    177   5  979
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   228,6   153,0  49  48.146  14.657  1.794  64.596  -21   5.371  23  624
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   114,7   81,7  40  50.945  13.405  1.810  66.160   5   2.024  18  760
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   115,3   75,0  54  63.832  14.849  1.823  80.503   -4   2.855  25  600
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot   250,0   149,0  68  17.674   5.463  1.767  24.905   51    500   2 2.732


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  4.756,4  3.515,7  35  27.803   4.241  2.241  34.285   -6   50.353  11  401

                        02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   557,5       100  25.971   3.266  2.002  31.238  100   7.167  13  254
310 Liiketalouden amk-tutkinto      454,1       100  18.033   2.899  1.399  22.331  100   3.380   7  390
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   111,6       100  30.414   5.101  2.929  38.445  100    894   8  637
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   169,1       100  27.518   7.692  2.709  37.919  100   1.570   9  829
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0,0       100     0     0    0     0   0     0   0   0
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   1.292,5       100  23.768   3.875  1.963  29.605  100   13.011  10  385

                          02625 Yrkeshögskolan Sydväst

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   94,1       100  34.326   7.539  2.973  44.838  100   6.394  68  111
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   80,8       100  31.741   3.127  3.143  38.011  100   3.444  43  73
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   45,4       100  32.566   7.953  3.407  43.926  100   2.089  46  173
310 Liiketalouden amk-tutkinto      40,8       100  14.509   3.125  2.953  20.588  100   1.923  47  66
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   25,4       100  31.755   1.731  2.921  36.407  100    700  28  63
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   98,7       100  35.032  10.600  3.274  48.906  100   3.747  38  279
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   47,5       100  27.104  12.739  3.174  43.017  100   1.629  34  371
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   29,5       100  43.995  10.218  2.980  57.193  100   2.570  87  118
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    27,0       100  33.437   6.278  1.829  41.543  100   1.445  53  118
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot    0,0       100     0     0    0     0   0     0   0   0
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       489,5       100  31.927   7.393  3.054  42.374  100   23.941  49  151

------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
620 Ammattikorkeakoulut        64.647,7 50.094,5  29  27.735   3.817  2.539  34.091   8  837.117  13  295


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          625 Va. ammattikorkeakoulut

                        09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   78,7   20,8  278  32.546  11.774  2.234  46.554  -28   1.785  23  519
310 Liiketalouden amk-tutkinto     1.953,5  1.526,0  28  20.848   2.934  3.787  27.569   3   13.298   7  431
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   476,2   325,9  46  22.250   4.819  3.386  30.455   -4   4.172   9  550
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.462,8  1.121,0  30  29.080   6.929  3.636  39.645   10   13.572   9  747
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t        95,0 -100                     -100
620 Konservointialan amk-tutkinto          31,5 -100                     -100
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.  3.971,3  3.120,4  27  24.280   4.807  3.653  32.740   0   32.827   8  582

                        09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   459,0   748,5  -39  35.970   2.541  2.299  40.810   4   6.221  14  188
310 Liiketalouden amk-tutkinto      374,5   792,8  -53  23.801   1.515  2.991  28.307   13   2.741   7  207
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   54,8   82,8  -34  26.684   1.727  2.305  30.716   -6    688  13  138
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   231,5   323,7  -28  28.665   3.045  2.417  34.127  -25   2.596  11  272
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   18,0   21,9  -17  37.458   6.170  2.408  46.037   -7    490  27  228
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   16,9   20,8  -19  57.147   7.586  2.529  67.262   3    635  38  202
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09677 Etelä-Karjalan va amm.korkeak.  1.155,0  1.990,6  -42  30.452   2.401  2.552  35.406   2   13.371  12  207

                        02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk

310 Liiketalouden amk-tutkinto      306,6   184,1  67  16.442   1.997   839  19.279  -29   3.705  12  165
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   320,2   210,4  52  19.016   3.346  3.050  25.413   -3   1.920   6  558
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk   626,9   394,5  59  17.757   2.686  1.969  22.412  -16   5.625   9  299

                         09679 Hgin va ammattikorkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk  2.067,1  1.510,7  37  28.175   3.841  1.655  33.671   4   27.473  13  289
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        35,6 -100                     -100
240 Laboratorioalan amk-tutkinto     97,0   31,5  207  28.370   3.868  1.666  33.904  -20   1.299  13  289
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   114,6   78,4  46  31.301   3.787  3.950  39.037   1   2.377  21  183
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  2.843,6  2.177,4  31  28.997   4.747  1.543  35.287   -9   34.016  12  397
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    27,5    8,3  230  28.712   4.224  4.673  37.609  -17    568  21  204
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   121,3   60,3  101  56.095   6.940  4.426  67.461   -1   2.541  21  331
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   147,4   60,4  144  41.589  12.413  4.328  58.330   8   2.202  15  831
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   37,8   22,6  67  48.797  21.971  4.241  75.010   -1    744  20 1.117
680 Vaatetusalan amk-tutkinto       68,6       100  27.501   5.627  4.209  37.338  100   1.606  23  241
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu    5.525,3  3.985,5  39  29.773   4.752  1.842  36.366   -3   72.826  13  361

                        09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   121,9   213,3  -43  37.964   5.810  1.939  45.713   20   3.957  32  179
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   539,5   913,0  -41  30.801   5.449  1.483  37.734   3   22.882  42  129
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   58,3   96,3  -39  44.121   4.076  1.436  49.633   -1   1.543  26  154
310 Liiketalouden amk-tutkinto      445,0   620,5  -28  22.166   3.422  1.680  27.269   -4   6.429  14  237
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   388,5   520,7  -25  29.167   4.525  2.878  36.570   14   8.046  21  218


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   106,1   143,0  -26  33.620   8.246  2.889  44.754   -4   4.798  45  182
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   109,0   126,5  -14  30.952   9.855  2.445  43.252   61   2.517  23  427
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09683 Kymenlaakson va amm.korkeak.   1.768,6  2.633,5  -33  29.381   5.155  2.013  36.549   6   50.172  28  182

                        09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.

240 Laboratorioalan amk-tutkinto     23,0    7,5  208  35.999   4.939  4.332  45.269  -25    224  10  509
310 Liiketalouden amk-tutkinto      993,7   655,8  52  19.523   3.029  3.601  26.153   -2   13.417  14  224
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   196,3   107,0  83  25.685   6.896  2.626  35.207   36   2.115  11  640
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   980,6   566,1  73  41.153   3.603  1.630  46.387   16   12.121  12  292
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   66,9   36,5  83  42.642   7.129  4.286  54.057  -10    732  11  652
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.  2.260,7  1.373,0  65  30.293   3.755  2.689  36.737   11   28.609  13  297

                         09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst

110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin   99,1   126,8  -22  35.000   9.196  3.403  47.599  -14   5.847  59  156
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   87,5   93,7  -7  34.313   3.589  3.823  41.725   1   3.116  36  101
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   39,0   80,2  -51  31.312   5.409  5.654  42.375   -0   1.187  30  178
310 Liiketalouden amk-tutkinto      49,0   74,3  -34  23.638   3.591  3.376  30.605   4   1.923  39  92
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   105,5   140,5  -25  27.533  10.051  3.381  40.964  -10   3.000  28  354
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   51,9   62,4  -17  29.433  15.457  4.075  48.965   -2   1.472  28  545
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09690 Temp Yrkeshögskolan Sydväst    432,2   578,0  -25  30.747   8.044  3.764  42.555   -6   16.545  38  210

                        09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu

530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut  1.717,9  1.287,5  33  27.102   1.443  4.688  33.232   2   17.115  10  145
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-   20,0       100  27.240   1.450  4.711  33.402  100    200  10  145
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    28,3    8,3  240  27.208   1.449  4.706  33.362  -39    283  10  145
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu  1.766,2  1.295,8  36  27.105   1.443  4.688  33.236   1   17.598  10  145

                        09697 Va Humanistinen amm.korkeak.

720 Humanistisen alan amk-tuktinto    325,6   81,2  301  44.385  10.442  10.077  64.904  -15   17.003  52  200
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09697 Va Humanistinen amm.korkeak.    325,6   81,2  301  44.385  10.442  10.077  64.904  -15   17.003  52  200

                        09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk   745,5   820,0  -9  30.000   1.954  2.526  34.480   12   10.033  13  145
310 Liiketalouden amk-tutkinto      482,4   672,4  -28  18.418   2.231  1.629  22.279   -9   4.732  10  227
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-   109,6   147,9  -26  26.200   3.327  2.082  31.609   9   1.251  11  292
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   224,5   321,5  -30  27.136   7.572  3.655  38.364   7   2.197  10  774
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09692 Vaasan va ammattikorkeakoulu   1.562,1  1.962,0  -20  25.745   2.944  2.380  31.069   6   18.213  12  252

                          09696 Varsinais-Suomen va amk

210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk    8,3       100  26.984   5.000  8.260  40.244  100    149  18  280
310 Liiketalouden amk-tutkinto      416,9   122,5  240  28.455   3.576  2.200  34.230  -16   11.649  28  128


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 9 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut   295,3   65,0  354  28.685   4.230  4.437  37.353  -34   4.305  15  290
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t   60,6   23,7  155  34.530   5.750  5.075  45.355  -20   8.969  148  39
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09696 Varsinais-Suomen va amk      781,2   211,2  270  28.998   4.007  3.333  36.338  -23   25.072  32  125

                        09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.

310 Liiketalouden amk-tutkinto      140,5       100  19.164   1.917  3.013  24.094  100   4.110  29  66
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
09695 Yrittäjien va ammattikorkeak.   140,5       100  19.164   1.917  3.013  24.094  100   4.110  29  66

------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
625 Va. ammattikorkeakoulut      20.316,1 17.626,3  15  28.001   4.176  2.876  35.053   1  301.971  15  281


KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 10 *** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA OPPILAITOKSITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
Raportti yhteensä           84.963,9 67.720,9  25  27.798   3.903  2.620  34.321   6 1.139.088  13  291
==================================== ========= ========= ===== ========= ========= ======== ========= ====== ========== ===== =====