KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6T ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Tutkinto                 1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  2.739,4  2.248,5  22  36.883   6.976  2.368  46.226   8   78.738  29  243
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk 25.946,2 21.645,5  20  29.647   3.251  2.593  35.490   4  327.561  13  258
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   283,5   246,7  15  37.928   4.604  3.373  45.905   -5   6.690  24  195
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        248,6 -100                     -100
240 Laboratorioalan amk-tutkinto     158,0   44,0  259  29.511   4.024  2.294  35.828  -19   2.222  14  286
310 Liiketalouden amk-tutkinto    24.168,6 19.613,0  23  21.277   2.883  2.215  26.376   5  222.595   9  313
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.861,9  2.720,4  42  25.169   4.963  3.711  33.843   4   35.155   9  545
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.080,6 16.077,8  25  28.917   3.829  2.696  35.442   5  233.943  12  329
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    72,1   15,8  356  33.543   4.170  3.041  40.754   -6    870  12  346
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  1.993,3  1.382,4  44  36.593   9.996  4.065  50.654   -1   58.164  29  343
620 Konservointialan amk-tutkinto     54,0   54,0   0  30.847  16.828  2.536  50.211  -29   5.404  100  168
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  1.599,5  1.103,6  45  46.263  10.411  2.908  59.582   5   40.127  25  415
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   522,9   256,0  104  55.472   8.848  2.980  67.301   7   10.768  21  430
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   172,9   103,1  68  62.325  15.512  2.913  80.750   -1   4.061  23  660
670 Kulttuurialan tutkinto        79,3   25,9  206  44.498   5.680  1.281  51.459   27    848  11  531
680 Vaatetusalan amk-tutkinto      164,4       100  34.418   7.570  2.357  44.345  100   3.019  18  412
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   168,4   69,4  143  39.190  17.020  5.506  61.716   17   23.361  139  123
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    521,6   129,8  302  39.051   8.035  7.162  54.249  -14   20.986  40  200
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  2.376,6  1.735,8  37  24.023   2.776  2.173  28.973   28   64.576  27  102
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
Raportti yhteensä           84.963,9 67.720,9  25  27.798   3.903  2.620  34.321   6 1.139.088  13  291
==================================== ========= ========= ===== ========= ========= ======== ========= ====== ========== ===== =====