KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak    78,7   20,8  278  32.546  11.774  2.234  46.554  -28   1.785  23  519
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     712,1   692,6   3  44.770   9.963  1.629  56.363   22   24.690  35  287
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      15,4       100  38.998   5.870   357  45.225  100    150  10  603
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    218,5   213,3   2  39.330   5.556  1.854  46.739   22   3.957  18  307
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    141,0   84,3  67  32.071  10.881  1.679  44.631   13   3.643  26  421
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    209,4   194,9   7  29.969   5.897  4.962  40.827   -1   8.216  39  150
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   351,8   326,2   8  38.394   5.482  1.197  45.073   14   5.085  14  379
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    17,0       100  44.352   2.475  3.612  50.438  100    434  25  97
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   187,1   137,9  36  43.876   5.926  5.231  55.032   5   4.263  23  260
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    368,8   311,1  19  24.982   5.015  2.838  32.836   10   9.794  27  189
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu    209,4   129,4  62  34.317   1.408  1.283  37.007  -20   4.180  20  71
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   36,4   10,8  236  27.805   4.547  1.877  34.229  -30    300   8  552
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       193,3   126,8  52  34.672   8.389  3.193  46.254  -17   12.241  63  132
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin  2.739,4  2.248,5  22  36.883   6.976  2.368  46.226   8   78.738  29  243

                       210 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   348,0   369,0  -6  29.571   5.571  5.215  40.358   1   3.645  10  532
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k  2.062,6  1.788,4  15  28.275   2.911  4.526  35.712   12   26.713  13  225
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   847,0   748,5  13  34.328   3.009  2.350  39.686   2   11.351  13  224
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   2.067,1  1.510,7  37  28.175   3.841  1.655  33.671   4   27.473  13  289
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu    2.104,0  1.914,2  10  30.294   2.767  1.612  34.673   2   19.832   9  294
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu    1.159,5   843,5  37  28.764   5.461  1.640  35.865   -4   12.696  11  499
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   960,5   684,7  40  29.974   3.908  2.352  36.235   2   9.257  10  406
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    386,8   351,4  10  30.495   2.915  2.130  35.540   2   7.270  19  155
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   747,6   682,0  10  28.523   2.582  2.534  33.639   4   6.405   9  301
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    949,5   913,0   4  31.768   5.450  1.463  38.681   6   22.882  24  226
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     763,1   672,0  14  31.861   6.923  3.004  41.788   12   2.807   4 1.882
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu   1.155,6  1.103,5   5  28.946   3.430  1.749  34.125   8   17.844  15  222
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   1.783,6  1.159,9  54  30.694   2.546  2.869  36.109   9   23.866  13  190
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   802,8   715,4  12  29.404   3.356  4.418  37.179   26   9.031  11  298
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  1.435,0  1.326,4   8  28.554   3.023  3.746  35.323   1   21.221  15  204
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   756,0   529,5  43  29.526   2.808  4.564  36.899   4   6.943   9  306
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  1.446,5  1.242,0  16  29.120   3.730  2.640  35.489   -5   18.593  13  290
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    354,1   332,8   6  34.032   4.464  1.359  39.855   12   5.269  15  300
02508 Svenska yrkeshögskolan       532,4   527,4   1  34.499   2.956  2.569  40.024   10   6.906  13  228
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   1.898,1  1.736,0   9  31.505   1.801  1.283  34.588   11   22.814  12  150
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  1.914,0  1.580,4  21  26.091   1.576  2.901  30.568  -12   20.983  11  144
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   1.303,0   820,0  59  28.276   2.515  2.302  33.093   7   17.200  13  191
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       168,3   93,7  80  33.078   3.367  3.496  39.941   -3   6.560  39  86
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
210 Tekniikan ammattikorkeakoulututk 25.946,2 21.645,5  20  29.647   3.251  2.593  35.490   4  327.561  13  258

                       220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.

02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    101,6   96,3   6  39.840   4.009  1.413  45.262   -9   1.543  15  264
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    97,3   70,1  39  41.091   3.339  4.489  48.918   -8   1.871  19  174
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       84,5   80,2   5  31.986   6.776  4.446  43.209   2   3.276  39  175

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut   283,5   246,7  15  37.928   4.604  3.373  45.905   -5   6.690  24  195

                       230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-tutk.

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu         35,6 -100                     -100
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu           87,5 -100                     -100
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs         77,3 -100                     -100
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög        48,0 -100                     -100
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
230 Tekstiili- ja vaatetusalan amk-t        248,6 -100                     -100

                         240 Laboratorioalan amk-tutkinto

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    97,0   31,5  207  28.370   3.868  1.666  33.904  -20   1.299  13  289
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      9,5       100  26.624   8.095  3.272  37.990  100    227  24  342
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    18,7       100  26.860   2.109  2.399  31.368  100    344  18  115
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu    23,0    7,5  208  35.999   4.939  4.332  45.269  -25    224  10  509
02508 Svenska yrkeshögskolan        9,5    5,0  92  33.511   3.071  2.555  39.137   33    128  13  230
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
240 Laboratorioalan amk-tutkinto     158,0   44,0  259  29.511   4.024  2.294  35.828  -19   2.222  14  286

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   334,0   329,9   1  24.091   2.804  5.225  32.120   -2   2.848   9  329
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak  1.953,5  1.526,0  28  20.848   2.934  3.787  27.569   3   13.298   7  431
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k   862,1   371,6  132  19.350   2.103  3.212  24.665   -9   11.095  13  163
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   695,3   792,8  -12  22.972   1.680  2.628  27.280   9   4.719   7  248
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   986,1   292,9  237  18.399   1.999  1.462  21.860  -22   13.500  14  146
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.  3.579,6  3.260,0  10  19.512   3.453  1.232  24.197   1   22.834   6  541
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     746,1   524,4  42  23.252   2.640  1.621  27.513  -13   7.148  10  276
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu     809,0   764,9   6  22.639   3.766   358  26.763   3   6.160   8  495
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   695,8   581,2  20  21.185   2.797  1.542  25.524   -5   8.865  13  220
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    421,2   403,4   4  25.770   2.578  2.130  30.479   2   1.761   4  617
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   738,8   679,6   9  23.549   3.007  1.447  28.004   18   7.278  10  305
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    850,0   620,5  37  21.075   3.072  1.508  25.654  -10   6.429   8  406
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     898,8   859,8   5  22.804   2.949  2.478  28.231   5   10.714  12  247
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    964,9   871,7  11  20.885   3.555  1.887  26.326   23   7.636   8  449
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    634,2   552,0  15  25.281   3.022  1.554  29.858   34   4.394   7  436
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   993,7   655,8  52  19.523   3.029  3.601  26.153   -2   13.417  14  224
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   580,2   528,8  10  20.572   2.671  1.199  24.442   10   7.130  12  217
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  1.057,3  1.069,0  -1  21.143   2.276  4.385  27.805   14   11.392  11  211
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   481,7   362,8  33  23.324   2.756  4.229  30.309   15   3.212   7  413
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  1.774,0  1.568,7  13  21.235   1.992  2.931  26.158   25   13.549   8  261
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    814,2   818,5  -1  23.979   2.624  1.911  28.514   24   11.666  14  183
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu   1.094,0   814,5  34  22.443   3.080  1.283  26.806   20   6.597   6  511
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  1.176,9   616,6  91  22.139   4.077  1.939  28.156   -4   14.995  13  320
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs    936,5   672,4  39  18.232   2.555  1.517  22.304   -9   8.112   9  295
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       89,8   74,3  21  19.489   3.379  3.184  26.052  -12   3.846  43  79


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
310 Liiketalouden amk-tutkinto    24.168,6 19.613,0  23  21.277   2.883  2.215  26.376   5  222.595   9  313

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   76,4   54,0  42  23.184   2.774  5.161  31.119   -8    654   9  324
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak   476,2   325,9  46  22.250   4.819  3.386  30.455   -4   4.172   9  550
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   128,5   82,8  55  25.976   2.265  2.252  30.493   -7   1.485  12  196
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   700,0   593,2  18  29.756   8.279  8.862  46.897   20   3.504   5 1.654
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    114,6   78,4  46  31.301   3.787  3.950  39.037   1   2.377  21  183
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   320,2   210,4  52  19.016   3.346  3.050  25.413   -3   1.920   6  558
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu     519,8   445,5  17  27.013   4.575   888  32.476   -3   4.788   9  497
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     18,7       100  36.829   2.450  2.130  41.410  100    115   6  400
02470 Lahden ammattikorkeakoulu      27,0       100  47.924   7.040  6.969  61.934  100    929  34  205
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu     32,9       100  23.270   4.906  2.705  30.881  100    540  16  299
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   196,3   107,0  83  25.685   6.896  2.626  35.207   36   2.115  11  640
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   213,0   191,7  11  27.685   4.291  1.200  33.175   17   1.944   9  470
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    41,6       100  31.642   3.635  3.702  38.978  100   1.069  26  142
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   347,9   213,0  63  18.199   3.547  3.911  25.657   -8   3.395  10  364
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   130,4   95,2  37  17.144   3.708  1.470  22.322  -26   1.204   9  402
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    20,4       100  28.352   4.157  2.914  35.423  100    982  48  86
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   250,6   175,0  43  22.763   4.349  1.821  28.933  -14   1.117   4  976
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs    221,3   147,9  50  28.326   4.223  2.509  35.058   21   2.145  10  436
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       25,4       100  31.755   1.731  2.921  36.407  100    700  28  63
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-  3.861,9  2.720,4  42  25.169   4.963  3.711  33.843   4   35.155   9  545

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   482,4   468,4   3  33.577   3.484  5.391  42.452   28   3.900   8  431
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu   1.717,9  1.287,5  33  27.102   1.443  4.688  33.232   2   17.115  10  145
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak  1.462,8  1.121,0  30  29.080   6.929  3.636  39.645   10   13.572   9  747
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   431,1   323,7  33  28.273   3.353  2.379  34.005  -25   4.765  11  303
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu   2.843,6  2.177,4  31  28.997   4.747  1.543  35.287   -9   34.016  12  397
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu      87,5       100  31.931   3.442  1.630  37.003  100   7.776  89  39
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu     756,0   565,5  34  29.654   3.622   423  33.699   0   7.344  10  373
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   436,7   356,0  23  26.453   3.886  2.118  32.457   6   4.950  11  343
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    298,7   337,5  -11  31.997   3.083  2.130  37.211   7   4.885  16  189
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   626,9   592,2   6  27.861   3.355  1.718  32.934   16   6.302  10  334
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    705,5   520,7  35  29.068   4.428  2.748  36.244   13   8.046  11  388
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     801,5   827,8  -3  28.160   3.446  4.004  35.610   4   8.134  10  340
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    762,9   517,7  47  27.491   3.904  1.679  33.074   17   5.377   7  554
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   1.381,5  1.472,6  -6  27.331   2.073  3.104  32.508   16   13.971  10  205
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu   980,6   566,1  73  41.153   3.603  1.630  46.387   16   12.121  12  292
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   590,8   602,0  -2  27.196   6.045  1.200  34.441   9   11.676  20  306
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu  1.073,8   793,0  35  28.385   2.123  3.536  34.044   -3   10.610  10  215
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   536,5   409,9  31  21.924   2.399  4.414  28.737   11   4.897   9  263
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu  1.193,5  1.037,2  15  25.674   3.061  2.612  31.347   4   13.122  11  278
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    610,4   601,0   2  31.640   4.089  2.007  37.736   20   6.902  11  362
02508 Svenska yrkeshögskolan       348,2   232,0  50  25.821   1.414  2.571  29.806   -3   5.814  17  85
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög  1.353,0   805,7  68  29.857   4.242  2.406  36.504   0   18.134  13  316

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs    393,7   321,5  22  27.300   7.623  3.249  38.173   7   3.767  10  797
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       204,3   140,5  45  31.157  10.316  3.329  44.802   -2   6.747  33  312
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.080,6 16.077,8  25  28.917   3.829  2.696  35.442   5  233.943  12  329

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    27,5    8,3  230  28.712   4.224  4.673  37.609  -17    568  21  204
02508 Svenska yrkeshögskolan        7,5       100  76.429   1.537  2.561  80.527  100    125  17  92
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   37,1    7,5  396  28.464   4.662  1.930  35.056  -15    177   5  979
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto    72,1   15,8  356  33.543   4.170  3.041  40.754   -6    870  12  346

                       610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-tutk.

02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak         95,0 -100                     -100
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k   207,5   95,0  118  36.756  16.799  2.531  56.087   41   5.404  26  645
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   37,6   21,9  72  36.235   7.191  2.561  45.987   -7    983  26  276
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     299,2   277,8   8  43.575  10.876  1.758  56.209   6   9.867  33  330
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    203,6   143,0  42  34.609   8.310  2.749  45.668   -2   4.798  24  353
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     326,8   320,0   2  43.057   8.004  4.120  55.181   -6   8.046  25  325
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   112,1   72,5  55  36.418  11.057  1.198  48.672   42   1.459  13  850
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu   626,5   270,8  131  31.915   8.726  6.569  47.210   7   13.902  22  393
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    19,5       100  40.659   7.220  6.563  54.442  100   1.635  83  86
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   60,6   23,7  155  34.530   5.750  5.075  45.355  -20   8.969  148  39
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       99,4   62,4  59  28.321  14.159  3.644  46.123   -8   3.101  31  454
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
610 Käsi- ja taideteollisuuden amk-t  1.993,3  1.382,4  44  36.593   9.996  4.065  50.654   -1   58.164  29  343

                         620 Konservointialan amk-tutkinto

02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak         31,5 -100                     -100
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k   54,0   22,5  140  30.847  16.828  2.536  50.211  -10   5.404  100  168
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
620 Konservointialan amk-tutkinto     54,0   54,0   0  30.847  16.828  2.536  50.211  -29   5.404  100  168

                        640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   81,8   47,3  73  50.594   5.847  5.209  61.650   88    855  10  560
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu     20,0       100  27.240   1.450  4.711  33.402  100    200  10  145
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k   24,5       100  36.801  16.820  2.535  56.156  100   5.404  220  77
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu   35,6   20,8  71  59.135   8.947  2.621  70.703   8   1.185  33  269
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    121,3   60,3  101  56.095   6.940  4.426  67.461   -1   2.541  21  331
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   104,5   27,5  280  45.877   4.761  3.223  53.861   -5   1.248  12  399
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    196,1   126,5  55  27.531   9.394  2.331  39.256   46   2.517  13  732
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     227,0   241,5  -6  50.647  10.005  5.376  66.029   7   7.780  34  292
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   108,1   102,2   6  25.466   6.675  1.177  33.318   -3   1.010   9  715
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu    60,0   45,2  33  49.542  13.281  4.311  67.135   31   2.955  49  270
02508 Svenska yrkeshögskolan       97,1   71,2  36  61.720  17.160  2.573  81.454   24   3.192  33  522
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu    294,4   207,6  42  51.178  11.621  1.283  64.081   2   5.869  20  583
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   228,6   153,0  49  48.146  14.657  1.794  64.596  -21   5.371  23  624

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-  1.599,5  1.103,6  45  46.263  10.411  2.908  59.582   5   40.127  25  415

                       650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    147,4   60,4  144  41.589  12.413  4.328  58.330   8   2.202  15  831
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      60,4   17,5  245  81.862   6.597   893  89.352   41   2.038  34  196
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs    6,2       100  60.196   9.367  4.576  74.139  100    300  48  195
02470 Lahden ammattikorkeakoulu      17,5       100  52.232   7.164  4.903  64.299  100    508  29  247
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    12,0       100  56.771   8.930  1.987  67.688  100   2.450  203  44
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu    66,9   36,5  83  42.642   7.129  4.286  54.057  -10    732  11  652
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu    55,0   30,4  81  69.370     0  1.200  70.570   21     0   0   0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    10,4       100  55.470   7.854  7.972  71.296  100    323  31  253
02508 Svenska yrkeshögskolan       32,1   29,5   9  88.971    300  2.626  91.897   4    191   6  51
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   114,7   81,7  40  50.945  13.405  1.810  66.160   5   2.024  18  760
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki   522,9   256,0  104  55.472   8.848  2.980  67.301   7   10.768  21  430

                        660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    37,8   22,6  67  48.797  21.971  4.241  75.010   -1    744  20 1.117
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu     5,0       100  63.781   4.367  2.058  70.206  100    120  24  182
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    4,5       100  146.808  20.787  21.098  188.693  100    142  31  671
02508 Svenska yrkeshögskolan       10,1    5,4  88  56.768   2.102  2.561  61.431   -4    200  20  107
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   115,3   75,0  54  63.832  14.849  1.823  80.503   -4   2.855  25  600
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk   172,9   103,1  68  62.325  15.512  2.913  80.750   -1   4.061  23  660

                          670 Kulttuurialan tutkinto

02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    79,3   25,9  206  44.498   5.680  1.281  51.459   27    848  11  531
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
670 Kulttuurialan tutkinto        79,3   25,9  206  44.498   5.680  1.281  51.459   27    848  11  531

                          680 Vaatetusalan amk-tutkinto

02624 Helsingin ammattikorkeakoulu    68,6       100  27.501   5.627  4.209  37.338  100   1.606  23  241
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu      86,1       100  37.302   5.912   580  43.794  100   1.133  13  450
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs    9,5       100  58.042  36.398  5.066  99.506  100    280  29 1.246
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
680 Vaatetusalan amk-tutkinto      164,4       100  34.418   7.570  2.357  44.345  100   3.019  18  412

                        710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.

02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   14,1       100  60.756  13.108  17.051  90.915  100    431  30  431
02470 Lahden ammattikorkeakoulu      14,1       100  39.867  20.229  5.053  65.149  100   12.244  864  23
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   110,5   69,4  59  35.052  18.931  4.761  58.744   11   8.116  73  258
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       29,5       100  43.995  10.218  2.980  57.193  100   2.570  87  118
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk   168,4   69,4  143  39.190  17.020  5.506  61.716   17   23.361  139  123

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K04Z6TL ***

        VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN MK/OPISKELIJA-LUKUINA TUTKINNOITTAIN

                    Opisk.-  Opisk.- Muu-        Kiin-          Muutos Huoneisto- Kiint Kiin-
                     määrä   määrä  tos  Opetus  teistöt Hallinto Yhteensä   %   pinta-  m2/ teis.
Oppilaitos                1999   1998   % mk/opisk. mk/opisk mk/opisk mk/opisk ed.v.    alat opisk mk/m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        720 Humanistisen alan amk-tuktinto

02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu     28,3    8,3  240  27.208   1.449  4.706  33.362  -39    283  10  145
02631 Humanistinen ammattikorkeak.    325,6   81,2  301  44.385  10.442  10.077  64.904  -15   17.003  52  200
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    130,5   34,5  278  30.373   3.910  1.679  35.962   -4   1.602  12  319
02508 Svenska yrkeshögskolan       10,0    5,6  76  27.422   6.952  5.235  39.609   4    653  65  106
02625 Yrkeshögskolan Sydväst       27,0       100  33.437   6.278  1.829  41.543  100   1.445  53  118
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
720 Humanistisen alan amk-tuktinto    521,6   129,8  302  39.051   8.035  7.162  54.249  -14   20.986  40  200

                        990 Ammatilliset erikoistumisopinnot

02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol   91,4       100  13.791    172  2.551  16.514  100    100   1  157
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k   193,6   156,0  24  23.221   4.309  3.563  31.094   18   26.476  137  32
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu    7,5       100  20.344   4.180  2.588  27.112  100     82  11  382
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.   83,1   112,0  -26  41.119   4.583  9.160  54.862  166    610   7  625
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.    54,1   43,0  26  19.974    360  2.288  22.622   87     50   1  390
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu     165,0   97,3  70  19.715   1.999  1.625  23.338  -14   25.188  153  13
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu     241,0   117,1  106  24.021   1.669   404  26.094  -15   2.863  12  141
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs    5,4       100  26.856   3.648  2.089  32.592  100     61  11  324
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu     30,5    0,0  100  23.801    880  2.130  26.811  100     70   2  383
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul   77,4   106,0  -27  31.279   3.468  1.614  36.362   53    600   8  448
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu    14,5       100  18.213     0    0  18.213  100     0   0   0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu     136,5   71,9  90  37.558   4.405  3.786  45.750   3   2.032  15  296
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    209,2   127,0  65  16.173   3.160  1.679  21.011   14   1.443   7  458
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu    188,7   196,0  -4  21.350   2.282  2.326  25.958   14   1.602   8  269
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   143,5   146,9  -2  31.288     0  1.203  32.491   88     0   0   0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu    49,9       100  28.993   2.190  3.955  35.138  100    653  13  167
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu    17,5       100   2.279   1.124  4.200   7.603  100     86   5  229
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   157,2   119,0  32  25.604    607   827  27.037  124     17   0 5.612
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu    88,5   93,6  -5  30.417   3.566  1.845  35.829   39    959  11  329
02508 Svenska yrkeshögskolan       50,1   52,2  -4  52.554   3.063  2.563  58.180  146    673  13  228
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu    121,1   148,3  -18  14.705   4.250  1.282  20.237  -12    511   4 1.008
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög   250,0   149,0  68  17.674   5.463  1.767  24.905   51    500   2 2.732
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs     0,0       100     0     0    0     0   0     0   0   0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst        0,0       100     0     0    0     0   0     0   0   0
------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot  2.376,6  1.735,8  37  24.023   2.776  2.173  28.973   28   64.576  27  102

------------------------------------ --------- --------- ----- --------- --------- -------- --------- ------ ---------- ----- -----
Raportti yhteensä           84.963,9 67.720,9  25  27.798   3.903  2.620  34.321   6 1.139.088  13  291
==================================== ========= ========= ===== ========= ========= ======== ========= ====== ========== ===== =====

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun