KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K05Y6VR ***

           Kuntien perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/oppilas)

                                                      Maj.   Maj. ja
                       Oppi-          Ruokailu Sisäinen          ja kul kulj. kus-
                      laista     Kuljetus  ja muu hallinto            j. tannukset/
               Kou-  Oppi- erit.        ja oppilas- ja kiin-  Pienet      oppi-   maj. ja
    Kuntaryhmä       luja  laita oppil.  Opetus majoitus  huolto  teistö hankkeet Yhteensä laita  kulj.opp.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kaupunkimaiset kunnat 1365 310.412 9.904  15.275   418  2.386  4.348   465  22.892 43.378    2.989
    Taajaan asutut kunnat  783  96.760 2.472  15.606  1.120  2.557  3.954   520  23.758 25.037    4.329
    Maaseutumaiset kunnat 1916 157.896 3.074  17.377  2.029  2.783  4.124   572  26.885 64.349    4.980
    ---------------------- ---- -------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ -----------
    Yhteensä        4063 565.067 15.450  15.919   988  2.526  4.218   504  24.156 132763    4.206
    ====================== ==== ======== ====== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ====== ===========
Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Vain kunnalliset peruskoulut.