KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 03.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K06Z603R ***

              Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/opiskelija)

                             Opisk.        Ruokailu
                            aikuis-         ja muu Sisäinen
                       Opisk. lukioissa     Majoi-  oppil. hall. ja  Pienet
                Kun- Opiske- keskim./  ja -lin- Opetus  tus  huolto  kiint. hankkeet Yhteensä Muutos%
     Kuntaryhmä       tia lijoita  koulu   joilla mk/op. mk/op.  mk/op.  mk/op.  mk/op.  mk/op. ed vuod
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Kaupunkimaiset kunnat  65 77.525   340   11.118 14.496   0  1.429  3.243   292  19.461   6.5
     Taajaan asutut kunnat  61 16.238   217    460 16.480   1  1.769  3.370   188  21.808   4.7
     Maaseutumaiset kunnat 152 21.553   138     97 19.192   63  2.031  3.693   162  25.141   2.5
     -------------------------- ------- -------- ---------- ------- ------ -------- -------- -------- -------- -------
     Yhteensä        278 115.316   251   11.675 15.653   12  1.590  3.345   253  20.853   5.3
     ========================== ======= ======== ========== ======= ====== ======== ======== ======== ======== =======


Oppilasmäärä on kustannusvuoden kevään ja syksyn tilastointiajankohtien kuukausilla 7/5 painotettu keskiarvo.