KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             1
 *** RAPORTTI: K07C3Y ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                         Yhteensä                                     
                                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä           90.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)  274206.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            497582        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä    3366         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä         287812        287812     
 - omat tilat (m2)               240843        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             46969         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   196195768    716    716    0.0
 - henkilöstömenot             137434943    501    501    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           58760825    214    214    0.0
 Kiinteistöt                 58244700    212    212    0.0
 - henkilöstömenot              19549044     71     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           38695656    141    141    0.0
 Majoitus                  23672623     86     86    0.0
 - henkilöstömenot              7927698     29     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           15744925     57     57    0.0
 Ruokailu                  59474522    217    217    0.0
 - henkilöstömenot              33216048    121    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           26258474     96     96    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot    62378557    227    227    0.0
 - henkilöstömenot              40241170    147    147    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           22137387     81     81    0.0
 Yhteensä                  399966153    1459    1459    0.0
 - henkilöstömenot             238368884    869    869    0.0
 - muut menot (sis. ALV)          161597269    589    589    0.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     49.1         49.1    0.0
 Kiinteistö                   14.6         14.6    0.0
 Majoitus                     5.9          5.9    0.0
 Ruokailu                    14.9         14.9    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.6         15.6    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      16.3         16.3    0.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        63.5         63.5    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     394          394    0.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         804          804    0.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        202          202    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   93627889    341    341    0.0
 Kiinteistöt                 3831679     14     14    0.0
 Majoitus                  21851011     80     80    0.0
 Ruokailu                  35220358    128    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     8952879     33     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             2
 *** RAPORTTI: K07C3Y ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä               163483813    596    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus       13047434     48     48    0.0
 - josta EU-rahoitus              786039     3     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus        149650340    546    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut         103742046    378    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   102567879    374    374    0.0
 Kiinteistöt                 54413021    198    198    0.0
 Majoitus                   1821612     7     7    0.0
 Ruokailu                  24254164     88     88    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot    53425678    195    195    0.0
 Yhteensä                  236482340    862    862    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            206          206    0.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       475          475    0.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      189          189    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   75190185       75190185     
 - Tulot                   79482814       79482814     
 = Netto                   -4292629       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   23554204       23554204     
 - Tulot                   5634770        5634770     
 = Netto                   17919434       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                  17647607       17647607     
  - Tulot                   5535020        5535020     
  = Netto                  12112587       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   5906597        5906597     
  - Tulot                    99750         99750     
  = Netto                   5806847        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                   13781208       13781208     
 - Tulot                   15470547       15470547     
 = Netto                   -1689339       -1689339     
 Maanvuokra                  120186        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    77098         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot    41352         41352