1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              1
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1705 Aktiivi-instituutti                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4530.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7886        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          10397        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             10397         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3037420    671    716   -6.3
 - henkilöstömenot              2434154    537    501    7.2
 - muut menot (sis. ALV)            603266    133    214   -37.9
 Kiinteistöt                 3506189    774    212   264.4
 - henkilöstömenot              1122503    248     71   247.6
 - muut menot (sis. ALV)           2383686    526    141   272.9
 Majoitus                   757362    167     86   93.7
 - henkilöstömenot               280625     62     29   114.3
 - muut menot (sis. ALV)            476737    105     57   83.3
 Ruokailu                   1858796    410    217   89.2
 - henkilöstömenot              1023945    226    121   86.6
 - muut menot (sis. ALV)            834851    184     96   92.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2371846    524    227   130.2
 - henkilöstömenot              1799480    397    147   170.7
 - muut menot (sis. ALV)            572366    126     81   56.5
 Yhteensä                  11531613    2546    1459   74.5
 - henkilöstömenot              6660707    1470    869   69.1
 - muut menot (sis. ALV)           4870906    1075    589   82.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     26.3         49.1   -46.3
 Kiinteistö                   30.4         14.6   108.8
 Majoitus                     6.6          5.9   11.0
 Ruokailu                    16.1         14.9    8.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      20.6         15.6   31.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     385          394   -2.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1462          804   81.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        337          202   66.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1329614    294    341   -14.0
 Kiinteistöt                  287417     63     14   354.0
 Majoitus                   3170624    700     80   778.3
 Ruokailu                   2799357    618    128   381.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     580166    128     33   292.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              2
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                8167178    1803    596   202.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         8167178    1803    546   230.3
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1707806    377    374    0.8
 Kiinteistöt                 3218772    711    198   258.1
 Majoitus                  -2413262    -533     7  -8119.1
 Ruokailu                   -940561    -208     88  -334.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1791680    396    195   103.0
 Yhteensä                   3364435    743    862   -13.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            217          206    5.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       427          475   -10.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      310          189   63.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   3714325       75190185     
 - Tulot                   1397143       79482814     
 = Netto                   2317182       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              3
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1620 Alkio-opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   6685.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             9161        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6575        287812     
 - omat tilat (m2)                5392        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             1183         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4186222    626    716   -12.5
 - henkilöstömenot              3108792    465    501   -7.2
 - muut menot (sis. ALV)           1077430    161    214   -24.8
 Kiinteistöt                  978590    146    212   -31.1
 - henkilöstömenot               372926     56     71   -21.8
 - muut menot (sis. ALV)            605664     91    141   -35.8
 Majoitus                   1095764    164     86   89.9
 - henkilöstömenot               340398     51     29   76.1
 - muut menot (sis. ALV)            755366    113     57   96.8
 Ruokailu                   1357352    203    217   -6.4
 - henkilöstömenot               787211    118    121   -2.8
 - muut menot (sis. ALV)            570141     85     96   -10.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1410788    211    227   -7.2
 - henkilöstömenot              1034013    155    147    5.4
 - muut menot (sis. ALV)            376775     56     81   -30.2
 Yhteensä                   9028716    1351    1459   -7.4
 - henkilöstömenot              5643340    844    869   -2.9
 - muut menot (sis. ALV)           3385376    506    589   -14.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.4         49.1   -5.5
 Kiinteistö                   10.8         14.6   -25.6
 Majoitus                    12.1          5.9   105.1
 Ruokailu                    15.0         14.9    1.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.6         15.6    0.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      18.0         16.3   10.3
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     457          394   15.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         986          804   22.6
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        149          202   -26.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1539399    230    341   -32.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   853522    128     80   60.2
 Ruokailu                   840272    126    128   -2.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              4
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                3233193    484    596   -18.9
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         3233193    484    546   -11.4
  - josta opiskelijamaksut          3233193    484    378   27.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2646823    396    374    5.8
 Kiinteistöt                  978590    146    198   -26.2
 Majoitus                   242242     36     7   445.5
 Ruokailu                   517080     77     88   -12.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1410788    211    195    8.3
 Yhteensä                   5795523    867    862    0.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            289          206   40.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       633          475   33.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      149          189   -21.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    115837       75190185     
 - Tulot                    253516       79482814     
 = Netto                   -137679       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    176913       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    176913       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   176913        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   176913        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    145573       13781208     
 - Tulot                    67922       15470547     
 = Netto                    77651       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              5
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1622 Borgå folkhögskola                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2118.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3102        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2698        287812     
 - omat tilat (m2)                2698        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    991760    468    716   -34.6
 - henkilöstömenot               835840    395    501   -21.3
 - muut menot (sis. ALV)            155920     74    214   -65.6
 Kiinteistöt                  313789    148    212   -30.3
 - henkilöstömenot               125406     59     71   -16.9
 - muut menot (sis. ALV)            188383     89    141   -37.0
 Majoitus                   115606     55     86   -36.8
 - henkilöstömenot               46202     22     29   -24.5
 - muut menot (sis. ALV)            69404     33     57   -42.9
 Ruokailu                   467816    221    217    1.8
 - henkilöstömenot               340209    161    121   32.6
 - muut menot (sis. ALV)            127607     60     96   -37.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     496187    234    227    3.0
 - henkilöstömenot               338109    160    147    8.8
 - muut menot (sis. ALV)            158078     75     81   -7.6
 Yhteensä                   2385158    1126    1459   -22.8
 - henkilöstömenot              1685766    796    869   -8.4
 - muut menot (sis. ALV)            699392    330    589   -44.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     41.6         49.1   -15.2
 Kiinteistö                   13.2         14.6   -9.7
 Majoitus                     4.8          5.9   -18.1
 Ruokailu                    19.6         14.9   31.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      20.8         15.6   33.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     320          394   -18.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         769          804   -4.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        116          202   -42.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    137749     65    341   -81.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    97725     46     80   -42.1
 Ruokailu                   189573     90    128   -30.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              6
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                425047    201    596   -66.3
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          425047    201    546   -63.2
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    854011    403    374    7.8
 Kiinteistöt                  313789    148    198   -25.3
 Majoitus                    17881     8     7   27.1
 Ruokailu                   278243    131     88   48.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     496187    234    195   20.2
 Yhteensä                   1960111    925    862    7.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            275          206   33.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       632          475   33.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      116          189   -38.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    147577       75190185     
 - Tulot                    234761       79482814     
 = Netto                    -87184       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              7
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1623 Etelä-Pohjanmaan opisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   7433.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            10254        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2577        287812     
 - omat tilat (m2)                2577        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    5010369    674    716   -5.8
 - henkilöstömenot              3147157    423    501   -15.5
 - muut menot (sis. ALV)           1863212    251    214   17.0
 Kiinteistöt                  538950     73    212   -65.9
 - henkilöstömenot               217489     29     71   -59.0
 - muut menot (sis. ALV)            321461     43    141   -69.4
 Majoitus                   196706     26     86   -69.3
 - henkilöstömenot               120605     16     29   -43.9
 - muut menot (sis. ALV)            76101     10     57   -82.2
 Ruokailu                   1108218    149    217   -31.3
 - henkilöstömenot               666126     90    121   -26.0
 - muut menot (sis. ALV)            442092     59     96   -37.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     661897     89    227   -60.9
 - henkilöstömenot               478183     64    147   -56.2
 - muut menot (sis. ALV)            183714     25     81   -69.4
 Yhteensä                   7516140    1011    1459   -30.7
 - henkilöstömenot              4629560    623    869   -28.4
 - muut menot (sis. ALV)           2886580    388    589   -34.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     66.7         49.1   35.9
 Kiinteistö                    7.2         14.6   -50.8
 Majoitus                     2.6          5.9   -55.8
 Ruokailu                    14.7         14.9   -0.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       8.8         15.6   -43.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     489          394   23.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         733          804   -8.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        209          202    3.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2079692    280    341   -18.1
 Kiinteistöt                   7004     1     14   -93.3
 Majoitus                   512400     69     80   -13.5
 Ruokailu                   462492     62    128   -51.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11943     2     33   -95.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              8
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                3073531    413    596   -30.6
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         3073531    413    546   -24.2
  - josta opiskelijamaksut          3073531    413    378    9.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2930677    394    374    5.4
 Kiinteistöt                  531946     72    198   -63.9
 Majoitus                   -315694    -42     7  -739.3
 Ruokailu                   645726     87     88   -1.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     649954     87    195   -55.1
 Yhteensä                   4442609    598    862   -30.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            286          206   38.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       433          475   -8.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      206          189    9.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    332883       75190185     
 - Tulot                    312393       79482814     
 = Netto                    20490       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***              9
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1624 Eurajoen kr.opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3053.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7874        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2432        287812     
 - omat tilat (m2)                2432        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4019355    1317    716   84.0
 - henkilöstömenot              2473874    810    501   61.7
 - muut menot (sis. ALV)           1545481    506    214   136.2
 Kiinteistöt                  605889    198    212   -6.6
 - henkilöstömenot               227908     75     71    4.7
 - muut menot (sis. ALV)            377981    124    141   -12.3
 Majoitus                   326438    107     86   23.9
 - henkilöstömenot               43570     14     29   -50.6
 - muut menot (sis. ALV)            282868     93     57   61.4
 Ruokailu                   765424    251    217   15.6
 - henkilöstömenot               404951    133    121    9.5
 - muut menot (sis. ALV)            360473    118     96   23.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     566109    185    227   -18.5
 - henkilöstömenot               323679    106    147   -27.8
 - muut menot (sis. ALV)            242430     79     81   -1.6
 Yhteensä                   6283215    2058    1459   41.1
 - henkilöstömenot              3473982    1138    869   30.9
 - muut menot (sis. ALV)           2809233    920    589   56.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     64.0         49.1   30.4
 Kiinteistö                    9.6         14.6   -33.8
 Majoitus                     5.2          5.9   -12.2
 Ruokailu                    12.2         14.9   -18.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       9.0         15.6   -42.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        74.0         63.5   16.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     510          394   29.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         798          804   -0.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        249          202   23.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1444132    473    341   38.5
 Kiinteistöt                  10290     3     14   -75.9
 Majoitus                   120546     39     80   -50.5
 Ruokailu                   634928    208    128   61.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     316070    104     33   217.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             10
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2525966    827    596   38.8
 - josta valtion erillisrahoitus        290000     95     48   99.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2235966    732    546   34.2
  - josta opiskelijamaksut          1870025    613    378   61.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2575223    844    374   125.5
 Kiinteistöt                  595599    195    198   -1.7
 Majoitus                   205892     67     7   915.2
 Ruokailu                   130496     43     88   -51.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     250039     82    195   -58.0
 Yhteensä                   3757249    1231    862   42.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            327          206   58.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       477          475    0.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      245          189   29.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2971744       75190185     
 - Tulot                   4562709       79482814     
 = Netto                   -1590965       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    6138         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     3880         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             11
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1625 Ev.folkhögsk.i södra Finland                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1646.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3024        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1150        287812     
 - omat tilat (m2)                1150        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1291589    785    716    9.7
 - henkilöstömenot              1163337    707    501   41.0
 - muut menot (sis. ALV)            128252     78    214   -63.6
 Kiinteistöt                  270555    164    212   -22.6
 - henkilöstömenot               94876     58     71   -19.2
 - muut menot (sis. ALV)            175679    107    141   -24.4
 Majoitus                   112053     68     86   -21.1
 - henkilöstömenot               67421     41     29   41.7
 - muut menot (sis. ALV)            44632     27     57   -52.8
 Ruokailu                   258945    157    217   -27.5
 - henkilöstömenot               133785     81    121   -32.9
 - muut menot (sis. ALV)            125160     76     96   -20.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15523     9    227   -95.9
 - henkilöstömenot                1523     1    147   -99.4
 - muut menot (sis. ALV)            14000     9     81   -89.5
 Yhteensä                   1948665    1184    1459   -18.8
 - henkilöstömenot              1460942    888    869    2.1
 - muut menot (sis. ALV)            487723    296    589   -49.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     66.3         49.1   35.1
 Kiinteistö                   13.9         14.6   -4.7
 Majoitus                     5.8          5.9   -2.8
 Ruokailu                    13.3         14.9   -10.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       0.8         15.6   -94.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        49.6         63.5   -21.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     427          394    8.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         644          804   -19.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        235          202   16.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     7205     4    341   -98.7
 Kiinteistöt                   4800     3     14   -79.1
 Majoitus                    66300     40     80   -49.5
 Ruokailu                    79234     48    128   -62.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      4258     3     33   -92.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             12
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                161797     98    596   -83.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          161797     98    546   -82.0
  - josta opiskelijamaksut           80235     49    378   -87.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1284384    780    374   108.6
 Kiinteistöt                  265755    161    198   -18.6
 Majoitus                    45753     28     7   318.4
 Ruokailu                   179711    109     88   23.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11265     7    195   -96.5
 Yhteensä                   1786868    1086    862   25.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            425          206   106.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       591          475   24.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      231          189   22.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    123409       75190185     
 - Tulot                    171743       79482814     
 = Netto                    -48334       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             13
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1626 Ev.folkhögskolan i Österbotten                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2049.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4884        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2993        287812     
 - omat tilat (m2)                2993        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1439126    702    716   -1.8
 - henkilöstömenot              1170414    571    501   14.0
 - muut menot (sis. ALV)            268712    131    214   -38.8
 Kiinteistöt                  578749    282    212   33.0
 - henkilöstömenot               329216    161     71   125.4
 - muut menot (sis. ALV)            249533    122    141   -13.7
 Majoitus                    68128     33     86   -61.5
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            68128     33     57   -42.1
 Ruokailu                   499379    244    217   12.4
 - henkilöstömenot               307084    150    121   23.7
 - muut menot (sis. ALV)            192295     94     96   -2.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     819627    400    227   75.8
 - henkilöstömenot               595493    291    147   98.0
 - muut menot (sis. ALV)            224134    109     81   35.5
 Yhteensä                   3405009    1662    1459   13.9
 - henkilöstömenot              2402207    1172    869   34.9
 - muut menot (sis. ALV)           1002802    489    589   -17.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     42.3         49.1   -13.8
 Kiinteistö                   17.0         14.6   16.7
 Majoitus                     2.0          5.9   -66.2
 Ruokailu                    14.7         14.9   -1.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24.1         15.6   54.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         7.2         63.5   -88.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     295          394   -25.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         697          804   -13.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        193          202   -4.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    163801     80    341   -76.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    81458     40     80   -50.1
 Ruokailu                   320958    157    128   22.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             14
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                566217    276    596   -53.7
 - josta valtion erillisrahoitus        30000     15     48   -69.2
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          536217    262    546   -52.0
  - josta opiskelijamaksut           40600     20    378   -94.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1275325    622    374   66.4
 Kiinteistöt                  578749    282    198   42.3
 Majoitus                   -13330     -7     7  -197.9
 Ruokailu                   178421     87     88   -1.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     819627    400    195   105.3
 Yhteensä                   2838792    1385    862   60.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            261          206   26.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       581          475   22.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      193          189    2.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    236419       75190185     
 - Tulot                    724508       79482814     
 = Netto                   -488089       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    428492       13781208     
 - Tulot                    881403       15470547     
 = Netto                   -452911       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             15
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1627 Finns folkhögskola                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2039.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5210        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä     580         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3525        287812     
 - omat tilat (m2)                3525        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1569073    770    716    7.6
 - henkilöstömenot              1001041    491    501   -2.0
 - muut menot (sis. ALV)            568032    279    214   30.0
 Kiinteistöt                  153944     75    212   -64.5
 - henkilöstömenot               79898     39     71   -45.0
 - muut menot (sis. ALV)            74046     36    141   -74.3
 Majoitus                    57439     28     86   -67.4
 - henkilöstömenot               39352     19     29   -33.2
 - muut menot (sis. ALV)            18087     9     57   -84.6
 Ruokailu                   229701    113    217   -48.1
 - henkilöstömenot               188796     93    121   -23.6
 - muut menot (sis. ALV)            40905     20     96   -79.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     416019    204    227   -10.3
 - henkilöstömenot               291143    143    147   -2.7
 - muut menot (sis. ALV)            124876     61     81   -24.1
 Yhteensä                   2426176    1190    1459   -18.4
 - henkilöstömenot              1600230    785    869   -9.7
 - muut menot (sis. ALV)            825946    405    589   -31.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     64.7         49.1   31.8
 Kiinteistö                    6.3         14.6   -56.4
 Majoitus                     2.4          5.9   -60.0
 Ruokailu                     9.5         14.9   -36.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      17.1         15.6    9.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        64.7         63.5    1.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     301          394   -23.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         466          804   -42.1
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         44          202   -78.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    903285    443    341   29.7
 Kiinteistöt                  117688     58     14   313.1
 Majoitus                    28634     14     80   -82.4
 Ruokailu                    65017     32    128   -75.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     198863     98     33   198.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             16
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1313487    644    596    8.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1313487    644    546   18.0
  - josta opiskelijamaksut          849657    417    378   10.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    665788    327    374   -12.7
 Kiinteistöt                  36256     18    198   -91.0
 Majoitus                    28805     14     7   112.7
 Ruokailu                   164684     81     88   -8.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     217156    107    195   -45.3
 Yhteensä                   1112689    546    862   -36.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            128          206   -38.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       214          475   -55.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      10          189   -94.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                     657       75190185     
 - Tulot                     2860       79482814     
 = Netto                    -2203       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                    11956       15470547     
 = Netto                    -11956       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             17
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1628 Fria kristliga folkhögskolan                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1519.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2859        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä            0        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1078085    710    716   -0.8
 - henkilöstömenot               580911    382    501   -23.7
 - muut menot (sis. ALV)            497174    327    214   52.7
 Kiinteistöt                    0     0    212    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0    141    0.0
 Majoitus                   304372    200     86   132.1
 - henkilöstömenot               25003     16     29   -43.1
 - muut menot (sis. ALV)            279369    184     57   220.3
 Ruokailu                   326665    215    217   -0.9
 - henkilöstömenot               197836    130    121    7.5
 - muut menot (sis. ALV)            128829     85     96   -11.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     411171    271    227   19.0
 - henkilöstömenot               245724    162    147   10.2
 - muut menot (sis. ALV)            165447    109     81   34.9
 Yhteensä                   2120293    1396    1459   -4.3
 - henkilöstömenot              1049474    691    869   -20.5
 - muut menot (sis. ALV)           1070819    705    589   19.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     50.8         49.1    3.7
 Kiinteistö                    0.0         14.6  -100.0
 Majoitus                    14.4          5.9   142.5
 Ruokailu                    15.4         14.9    3.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.4         15.6   24.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        48.8         63.5   -23.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     377          394   -4.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         742          804   -7.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         0          202  -100.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     99141     65    341   -80.9
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    42339     28     80   -65.0
 Ruokailu                   104166     69    128   -46.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      56353     37     33   13.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             18
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                301999    199    596   -66.7
 - josta valtion erillisrahoitus        50000     33     48   -30.8
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          251999    166    546   -69.6
  - josta opiskelijamaksut          147399     97    378   -74.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    978944    644    374   72.3
 Kiinteistöt                    0     0    198    0.0
 Majoitus                   262033    173     7  2496.7
 Ruokailu                   222499    146     88   65.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     354818    234    195   19.9
 Yhteensä                   1818294    1197    862   38.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            342          206   66.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       636          475   33.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala       0          189  -100.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    188798       75190185     
 - Tulot                    176720       79482814     
 = Netto                    12078       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             19
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1629 Haapaveden opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1422.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2363        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           639        287812     
 - omat tilat (m2)                554        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              85         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1074144    755    716    5.6
 - henkilöstömenot               583206    410    501   -18.2
 - muut menot (sis. ALV)            490938    345    214   61.1
 Kiinteistöt                  230762    162    212   -23.6
 - henkilöstömenot               75769     53     71   -25.3
 - muut menot (sis. ALV)            154993    109    141   -22.8
 Majoitus                   187515    132     86   52.7
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            187515    132     57   129.7
 Ruokailu                   151426    106    217   -50.9
 - henkilöstömenot               84212     59    121   -51.1
 - muut menot (sis. ALV)            67214     47     96   -50.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     248056    174    227   -23.3
 - henkilöstömenot               202042    142    147   -3.2
 - muut menot (sis. ALV)            46014     32     81   -59.9
 Yhteensä                   1891903    1330    1459   -8.8
 - henkilöstömenot               945229    665    869   -23.5
 - muut menot (sis. ALV)            946674    666    589   13.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     56.8         49.1   15.7
 Kiinteistö                   12.2         14.6   -16.2
 Majoitus                     9.9          5.9   67.5
 Ruokailu                     8.0         14.9   -46.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.1         15.6   -15.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      13.3         16.3   -18.5
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     455          394   15.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         801          804   -0.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        361          202   78.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    270715    190    341   -44.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   112784     79     80   -0.5
 Ruokailu                   188523    133    128    3.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             20
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                572022    402    596   -32.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          572022    402    546   -26.3
  - josta opiskelijamaksut          572022    402    378    6.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    803429    565    374   51.0
 Kiinteistöt                  230762    162    198   -18.2
 Majoitus                    74731     53     7   691.1
 Ruokailu                   -37097    -26     88  -129.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     248056    174    195   -10.5
 Yhteensä                   1319881    928    862    7.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            340          206   64.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       559          475   17.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      361          189   91.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    37920       75190185     
 - Tulot                    49331       79482814     
 = Netto                    -11411       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    30953       13781208     
 - Tulot                    24246       15470547     
 = Netto                     6707       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             21
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1683 Hankoniemen kristill. opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3100.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5964        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2814        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             2814         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2646054    854    716   19.3
 - henkilöstömenot              1842285    594    501   18.6
 - muut menot (sis. ALV)            803769    259    214   21.0
 Kiinteistöt                  751327    242    212   14.1
 - henkilöstömenot               161938     52     71   -26.7
 - muut menot (sis. ALV)            589389    190    141   34.7
 Majoitus                   717633    231     86   168.1
 - henkilöstömenot               76920     25     29   -14.2
 - muut menot (sis. ALV)            640713    207     57   259.9
 Ruokailu                   716371    231    217    6.5
 - henkilöstömenot               426889    138    121   13.7
 - muut menot (sis. ALV)            289482     93     96   -2.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     658378    212    227   -6.6
 - henkilöstömenot               339071    109    147   -25.5
 - muut menot (sis. ALV)            319307    103     81   27.6
 Yhteensä                   5489763    1771    1459   21.4
 - henkilöstömenot              2847103    918    869    5.6
 - muut menot (sis. ALV)           2642660    852    589   44.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     48.2         49.1   -1.7
 Kiinteistö                   13.7         14.6   -6.0
 Majoitus                    13.1          5.9   120.9
 Ruokailu                    13.0         14.9   -12.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.0         15.6   -23.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        71.2         63.5   12.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     444          394   12.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         920          804   14.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        267          202   31.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1004600    324    341   -5.1
 Kiinteistöt                  120000     39     14   177.0
 Majoitus                   402830    130     80   63.1
 Ruokailu                   454608    147    128   14.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      85173     27     33   -15.8
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             22
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2067211    667    596   11.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2067211    667    546   22.2
  - josta opiskelijamaksut          1472038    475    378   25.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1641454    530    374   41.6
 Kiinteistöt                  631327    204    198    2.6
 Majoitus                   314803    102     7  1428.6
 Ruokailu                   261763     84     88   -4.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     573205    185    195   -5.1
 Yhteensä                   3422552    1104    862   28.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            275          206   33.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       574          475   20.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      224          189   18.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    98890       75190185     
 - Tulot                    248897       79482814     
 = Netto                   -150007       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    85334       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    85334       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                    85334        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                    85334        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    64768       13781208     
 - Tulot                     8410       15470547     
 = Netto                    56358       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             23
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1634 Hartolan opisto                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2355.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4555        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1029        287812     
 - omat tilat (m2)                851        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              178         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1458011    619    716   -13.5
 - henkilöstömenot              1191019    506    501    0.9
 - muut menot (sis. ALV)            266992    113    214   -47.1
 Kiinteistöt                  284501    121    212   -43.1
 - henkilöstömenot               132659     56     71   -21.0
 - muut menot (sis. ALV)            151842     64    141   -54.3
 Majoitus                    86567     37     86   -57.4
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            86567     37     57   -36.0
 Ruokailu                   405825    172    217   -20.6
 - henkilöstömenot               247744    105    121   -13.2
 - muut menot (sis. ALV)            158081     67     96   -29.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     374051    159    227   -30.2
 - henkilöstömenot               246432    105    147   -28.7
 - muut menot (sis. ALV)            127619     54     81   -32.9
 Yhteensä                   2608955    1108    1459   -24.0
 - henkilöstömenot              1817854    772    869   -11.2
 - muut menot (sis. ALV)            791101    336    589   -43.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     55.9         49.1   13.9
 Kiinteistö                   10.9         14.6   -25.1
 Majoitus                     3.3          5.9   -43.9
 Ruokailu                    15.6         14.9    4.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      14.3         15.6   -8.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      17.3         16.3    6.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        85.2         63.5   34.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     320          394   -18.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         573          804   -28.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        276          202   36.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    431546    183    341   -46.3
 Kiinteistöt                  16723     7     14   -49.2
 Majoitus                   481084    204     80   156.4
 Ruokailu                   427011    181    128   41.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      57915     25     33   -24.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             24
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1414279    601    596    0.7
 - josta valtion erillisrahoitus        199000     85     48   77.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1215279    516    546   -5.4
  - josta opiskelijamaksut          1204700    512    378   35.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1026465    436    374   16.5
 Kiinteistöt                  267778    114    198   -42.7
 Majoitus                   -394517    -168     7  -2621.7
 Ruokailu                   -21186     -9     88  -110.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     316136    134    195   -31.1
 Yhteensä                   1194676    507    862   -41.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            225          206    9.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       262          475   -44.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      260          189   37.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    546993       75190185     
 - Tulot                    451635       79482814     
 = Netto                    95358       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1076         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     431         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             25
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1630 Helsingin evankelinen opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4964.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            12410        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3069        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             3069         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3411404    687    716   -4.0
 - henkilöstömenot              2395067    482    501   -3.7
 - muut menot (sis. ALV)           1016337    205    214   -4.5
 Kiinteistöt                 1306832    263    212   23.9
 - henkilöstömenot               100627     20     71   -71.6
 - muut menot (sis. ALV)           1206205    243    141   72.2
 Majoitus                   259350     52     86   -39.5
 - henkilöstömenot               71932     14     29   -49.9
 - muut menot (sis. ALV)            187418     38     57   -34.2
 Ruokailu                   676816    136    217   -37.1
 - henkilöstömenot               431547     87    121   -28.2
 - muut menot (sis. ALV)            245269     49     96   -48.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     850986    171    227   -24.6
 - henkilöstömenot               537591    108    147   -26.2
 - muut menot (sis. ALV)            313395     63     81   -21.8
 Yhteensä                   6505388    1311    1459   -10.2
 - henkilöstömenot              3536764    712    869   -18.0
 - muut menot (sis. ALV)           2968624    598    589    1.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     52.4         49.1    6.9
 Kiinteistö                   20.1         14.6   37.9
 Majoitus                     4.0          5.9   -32.6
 Ruokailu                    10.4         14.9   -30.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.1         15.6   -16.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        93.1         63.5   46.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     275          394   -30.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         524          804   -34.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        426          202   110.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1262645    254    341   -25.5
 Kiinteistöt                   1737     0     14   -97.5
 Majoitus                   331396     67     80   -16.2
 Ruokailu                   800721    161    128   25.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      9693     2     33   -94.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             26
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2406192    485    596   -18.7
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2406192    485    546   -11.2
  - josta opiskelijamaksut          2239257    451    378   19.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2148759    433    374   15.7
 Kiinteistöt                 1305095    263    198   32.5
 Majoitus                   -72046    -15     7  -318.5
 Ruokailu                   -123905    -25     88  -128.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     841293    169    195   -13.0
 Yhteensä                   4099196    826    862   -4.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            173          206   -16.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       330          475   -30.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      425          189   124.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1556392       75190185     
 - Tulot                   1806669       79482814     
 = Netto                   -250277       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1500         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      60         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             27
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1631 Helsingin kristillinen opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   10013.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            15681        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2655        287812     
 - omat tilat (m2)                2655        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    5867565    586    716   -18.1
 - henkilöstömenot              3994427    399    501   -20.4
 - muut menot (sis. ALV)           1873138    187    214   -12.7
 Kiinteistöt                 1722897    172    212   -19.0
 - henkilöstömenot               73973     7     71   -89.6
 - muut menot (sis. ALV)           1648924    165    141   16.7
 Majoitus                   368230     37     86   -57.4
 - henkilöstömenot               14600     1     29   -95.0
 - muut menot (sis. ALV)            353630     35     57   -38.5
 Ruokailu                   1160540    116    217   -46.6
 - henkilöstömenot               678871     68    121   -44.0
 - muut menot (sis. ALV)            481669     48     96   -49.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1628637    163    227   -28.5
 - henkilöstömenot              1257305    126    147   -14.4
 - muut menot (sis. ALV)            371332     37     81   -54.1
 Yhteensä                  10747869    1073    1459   -26.4
 - henkilöstömenot              6019176    601    869   -30.8
 - muut menot (sis. ALV)           4728693    472    589   -19.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     54.6         49.1   11.3
 Kiinteistö                   16.0         14.6   10.1
 Majoitus                     3.4          5.9   -42.1
 Ruokailu                    10.8         14.9   -27.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.2         15.6   -2.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        99.2         63.5   56.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     374          394   -5.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         685          804   -14.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        649          202   220.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1489243    149    341   -56.4
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   302723     30     80   -62.1
 Ruokailu                   1211087    121    128   -5.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      3811     0     33   -98.8
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             28
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                3006864    300    596   -49.6
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         3006864    300    546   -45.0
  - josta opiskelijamaksut          2983362    298    378   -21.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4378322    437    374   16.9
 Kiinteistöt                 1722897    172    198   -13.3
 Majoitus                    65507     7     7   -1.5
 Ruokailu                   -50547     -5     88  -105.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1624826    162    195   -16.7
 Yhteensä                   7741005    773    862   -10.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            279          206   35.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       494          475    3.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      649          189   243.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1243995       75190185     
 - Tulot                    96072       79482814     
 = Netto                   1147923       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                     1529       13781208     
 - Tulot                    13522       15470547     
 = Netto                    -11993       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1001         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1019         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             29
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1632 Hoikan opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2556.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3243        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5585        287812     
 - omat tilat (m2)                5585        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1181430    462    716   -35.4
 - henkilöstömenot               732958    287    501   -42.8
 - muut menot (sis. ALV)            448472    175    214   -18.1
 Kiinteistöt                 1409477    551    212   159.6
 - henkilöstömenot               234762     92     71   28.8
 - muut menot (sis. ALV)           1174715    460    141   225.7
 Majoitus                   596104    233     86   170.1
 - henkilöstömenot               410817    161     29   455.9
 - muut menot (sis. ALV)            185287     72     57   26.2
 Ruokailu                   1077699    422    217   94.4
 - henkilöstömenot               569547    223    121   83.9
 - muut menot (sis. ALV)            508152    199     96   107.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1031034    403    227   77.3
 - henkilöstömenot               745035    291    147   98.6
 - muut menot (sis. ALV)            285999    112     81   38.6
 Yhteensä                   5295744    2072    1459   42.0
 - henkilöstömenot              2693119    1054    869   21.2
 - muut menot (sis. ALV)           2602625    1018    589   72.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     22.3         49.1   -54.5
 Kiinteistö                   26.6         14.6   82.8
 Majoitus                    11.3          5.9   90.2
 Ruokailu                    20.4         14.9   36.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.5         15.6   24.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        90.6         63.5   42.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     364          394   -7.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1633          804   103.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        252          202   24.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2473447    968    341   183.4
 Kiinteistöt                  28467     11     14   -20.3
 Majoitus                    7145     3     80   -96.5
 Ruokailu                    3608     1    128   -98.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      43747     17     33   -47.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             30
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2556414    1000    596   67.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2556414    1000    546   83.3
  - josta opiskelijamaksut          2316163    906    378   139.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   -1292017    -505    374  -235.1
 Kiinteistöt                 1381010    540    198   172.3
 Majoitus                   588959    230     7  3368.5
 Ruokailu                   1074091    420     88   375.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     987287    386    195   98.2
 Yhteensä                   2739330    1072    862   24.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti           -398          206  -293.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       845          475   77.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      247          189   30.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2483955       75190185     
 - Tulot                   2021770       79482814     
 = Netto                    462185       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2203         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1003         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             31
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    678.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2027        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2569        287812     
 - omat tilat (m2)                2081        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              488         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    585607    864    716   20.7
 - henkilöstömenot               410743    606    501   20.9
 - muut menot (sis. ALV)            174864    258    214   20.4
 Kiinteistöt                  331158    488    212   129.9
 - henkilöstömenot               62697     92     71   29.7
 - muut menot (sis. ALV)            268461    396    141   180.6
 Majoitus                   144496    213     86   146.9
 - henkilöstömenot               144496    213     29   637.2
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   369892    546    217   151.5
 - henkilöstömenot               219064    323    121   166.7
 - muut menot (sis. ALV)            150828    222     96   132.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     290287    428    227   88.2
 - henkilöstömenot               131224    194    147   31.9
 - muut menot (sis. ALV)            159063    235     81   190.6
 Yhteensä                   1721440    2539    1459   74.1
 - henkilöstömenot               968224    1428    869   64.3
 - muut menot (sis. ALV)            753216    1111    589   88.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     34.0         49.1   -30.6
 Kiinteistö                   19.2         14.6   32.1
 Majoitus                     8.4          5.9   41.8
 Ruokailu                    21.5         14.9   44.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      16.9         15.6    8.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      19.0         16.3   16.4
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        11.1         63.5   -82.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     289          394   -26.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         849          804    5.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        129          202   -36.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    575341    849    341   148.5
 Kiinteistöt                  105163    155     14  1010.0
 Majoitus                   294123    434     80   444.4
 Ruokailu                   296374    437    128   240.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     258762    382     33  1068.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             32
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1529763    2256    596   278.4
 - josta valtion erillisrahoitus        424901    627     48  1217.1
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1104862    1630    546   198.6
  - josta opiskelijamaksut          170457    251    378   -33.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     10266     15    374   -96.0
 Kiinteistöt                  225995    333    198   68.0
 Majoitus                   -149627    -221     7  -3422.0
 Ruokailu                    73518    108     88   22.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      31525     46    195   -76.1
 Yhteensä                   191677    283    862   -67.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti             5          206   -97.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti        95          475   -80.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      88          189   -53.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             33
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  2460 Iso Kirja                                                          
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   8330.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             6436        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1576        287812     
 - omat tilat (m2)                1576        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4260405    511    716   -28.5
 - henkilöstömenot              2266790    272    501   -45.7
 - muut menot (sis. ALV)           1993615    239    214   11.7
 Kiinteistöt                 1332304    160    212   -24.7
 - henkilöstömenot               343366     41     71   -42.2
 - muut menot (sis. ALV)            988938    119    141   -15.9
 Majoitus                   333576     40     86   -53.6
 - henkilöstömenot               261440     31     29    8.6
 - muut menot (sis. ALV)            72136     9     57   -84.9
 Ruokailu                   1446830    174    217   -19.9
 - henkilöstömenot               963476    116    121   -4.5
 - muut menot (sis. ALV)            483354     58     96   -39.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1985285    238    227    4.8
 - henkilöstömenot               659102     79    147   -46.1
 - muut menot (sis. ALV)           1326183    159     81   97.2
 Yhteensä                   9358400    1123    1459   -23.0
 - henkilöstömenot              4494174    540    869   -37.9
 - muut menot (sis. ALV)           4864226    584    589   -0.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.5         49.1   -7.2
 Kiinteistö                   14.2         14.6   -2.2
 Majoitus                     3.6          5.9   -39.8
 Ruokailu                    15.5         14.9    4.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      21.2         15.6   36.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        91.3         63.5   43.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     662          394   67.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1454          804   80.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        845          202   317.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3077530    369    341    8.2
 Kiinteistöt                  72062     9     14   -38.1
 Majoitus                   549978     66     80   -17.1
 Ruokailu                   1041179    125    128   -2.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      89391     11     33   -67.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             34
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                4830140    580    596   -2.7
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         4830140    580    546    6.2
  - josta opiskelijamaksut          4411885    530    378   40.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1182875    142    374   -62.0
 Kiinteistöt                 1260242    151    198   -23.8
 Majoitus                   -216402    -26     7  -491.1
 Ruokailu                   405651     49     88   -44.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1895894    228    195   16.8
 Yhteensä                   4528260    544    862   -37.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            184          206   -10.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       704          475   48.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      800          189   323.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   5218188       75190185     
 - Tulot                   5524479       79482814     
 = Netto                   -306291       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    814598       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    814598       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   814598        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   814598        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    649119       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    649119       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             35
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1635 Itä-Karjalan kansanopisto                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1238.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3027        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1421        287812     
 - omat tilat (m2)                1071        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              350         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    919691    743    716    3.8
 - henkilöstömenot               596410    482    501   -3.9
 - muut menot (sis. ALV)            323281    261    214   21.9
 Kiinteistöt                  130136    105    212   -50.5
 - henkilöstömenot               83293     67     71   -5.6
 - muut menot (sis. ALV)            46843     38    141   -73.2
 Majoitus                    90656     73     86   -15.2
 - henkilöstömenot               64635     52     29   80.6
 - muut menot (sis. ALV)            26021     21     57   -63.4
 Ruokailu                   120336     97    217   -55.2
 - henkilöstömenot               78293     63    121   -47.8
 - muut menot (sis. ALV)            42043     34     96   -64.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      97347     79    227   -65.4
 - henkilöstömenot               60304     49    147   -66.8
 - muut menot (sis. ALV)            37043     30     81   -62.9
 Yhteensä                   1358166    1097    1459   -24.8
 - henkilöstömenot               882935    713    869   -18.0
 - muut menot (sis. ALV)            475231    384    589   -34.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     67.7         49.1   38.0
 Kiinteistö                    9.6         14.6   -34.2
 Majoitus                     6.7          5.9   12.8
 Ruokailu                     8.9         14.9   -40.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       7.2         15.6   -54.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      24.6         16.3   50.9
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     304          394   -22.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         449          804   -44.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         92          202   -54.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     20000     16    341   -95.3
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    10000     8     80   -89.9
 Ruokailu                    20000     16    128   -87.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      5000     4     33   -87.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             36
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                 55000     44    596   -92.5
 - josta valtion erillisrahoitus        55000     44     48   -6.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    899691    727    374   94.3
 Kiinteistöt                  130136    105    198   -47.0
 Majoitus                    80656     65     7   880.7
 Ruokailu                   100336     81     88   -8.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      92347     75    195   -61.7
 Yhteensä                   1303166    1053    862   22.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            297          206   44.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       431          475   -9.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      92          189   -51.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    95200       75190185     
 - Tulot                    103736       79482814     
 = Netto                    -8536       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    135881       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    135881       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             37
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1636 Jaakkiman kristillinen opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1589.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2791        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1027        287812     
 - omat tilat (m2)                1027        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1188891    748    716    4.6
 - henkilöstömenot               841065    529    501    5.6
 - muut menot (sis. ALV)            347826    219    214    2.1
 Kiinteistöt                  233312    147    212   -30.9
 - henkilöstömenot               120864     76     71    6.7
 - muut menot (sis. ALV)            112448     71    141   -49.9
 Majoitus                   175748    111     86   28.1
 - henkilöstömenot               91043     57     29   98.2
 - muut menot (sis. ALV)            84705     53     57   -7.2
 Ruokailu                   370805    233    217    7.6
 - henkilöstömenot               266228    168    121   38.3
 - muut menot (sis. ALV)            104577     66     96   -31.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     364574    229    227    0.9
 - henkilöstömenot               179039    113    147   -23.2
 - muut menot (sis. ALV)            185535    117     81   44.6
 Yhteensä                   2333330    1468    1459    0.7
 - henkilöstömenot              1498239    943    869    8.5
 - muut menot (sis. ALV)            835091    526    589   -10.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     51.0         49.1    3.9
 Kiinteistö                   10.0         14.6   -31.3
 Majoitus                     7.5          5.9   27.3
 Ruokailu                    15.9         14.9    6.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.6         15.6    0.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        44.6         63.5   -29.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     426          394    8.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         836          804    4.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        227          202   12.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    632312    398    341   16.5
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   370717    233     80   192.8
 Ruokailu                   413389    260    128   102.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1420136    894     33  2637.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             38
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2836554    1785    596   199.4
 - josta valtion erillisrahoitus       1344634    846     48  1678.4
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1491920    939    546   72.0
  - josta opiskelijamaksut          1264924    796    378   110.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    556579    350    374   -6.4
 Kiinteistöt                  233312    147    198   -26.0
 Majoitus                   -194969    -123     7  -1947.0
 Ruokailu                   -42584    -27     88  -130.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot    -1055562    -664    195  -440.9
 Yhteensä                   -503224    -317    862  -136.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            199          206   -3.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       -180          475  -137.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      227          189   20.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    329999       75190185     
 - Tulot                    470435       79482814     
 = Netto                   -140436       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1214         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1055         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             39
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1637 Jamilahden kansanopisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1949.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3839        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1896        287812     
 - omat tilat (m2)                1896        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1089207    559    716   -21.9
 - henkilöstömenot               896060    460    501   -8.3
 - muut menot (sis. ALV)            193147     99    214   -53.8
 Kiinteistöt                  513508    263    212   24.0
 - henkilöstömenot               163234     84     71   17.5
 - muut menot (sis. ALV)            350274    180    141   27.4
 Majoitus                   153064     79     86   -9.0
 - henkilöstömenot               135064     69     29   139.7
 - muut menot (sis. ALV)            18000     9     57   -83.9
 Ruokailu                   570458    293    217   34.9
 - henkilöstömenot               314055    161    121   33.0
 - muut menot (sis. ALV)            256403    132     96   37.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     799349    410    227   80.3
 - henkilöstömenot               328209    168    147   14.7
 - muut menot (sis. ALV)            471140    242     81   199.4
 Yhteensä                   3125586    1604    1459    9.9
 - henkilöstömenot              1836622    942    869    8.4
 - muut menot (sis. ALV)           1288964    661    589   12.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     34.8         49.1   -29.0
 Kiinteistö                   16.4         14.6   12.8
 Majoitus                     4.9          5.9   -17.3
 Ruokailu                    18.3         14.9   22.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      25.6         15.6   64.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        88.0         63.5   38.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     284          394   -28.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         814          804    1.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        271          202   33.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    904188    464    341   35.9
 Kiinteistöt                  46040     24     14   69.0
 Majoitus                   171200     88     80   10.2
 Ruokailu                   437716    225    128   74.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      16089     8     33   -74.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             40
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1575233    808    596   35.6
 - josta valtion erillisrahoitus        43000     22     48   -53.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1532233    786    546   44.0
  - josta opiskelijamaksut          1386741    712    378   88.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    185019     95    374   -74.6
 Kiinteistöt                  467468    240    198   20.9
 Majoitus                   -18136     -9     7  -240.1
 Ruokailu                   132742     68     88   -23.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     783260    402    195   106.3
 Yhteensä                   1550353    795    862   -7.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            48          206   -76.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       404          475   -15.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      247          189   30.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    364850       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    364850       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1470         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     864         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             41
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1638 Joutsenon opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4751.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7953        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4929        287812     
 - omat tilat (m2)                4929        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2559672    539    716   -24.7
 - henkilöstömenot              1499062    316    501   -37.0
 - muut menot (sis. ALV)           1060610    223    214    4.2
 Kiinteistöt                  434118     91    212   -57.0
 - henkilöstömenot               202915     43     71   -40.1
 - muut menot (sis. ALV)            231203     49    141   -65.5
 Majoitus                   448236     94     86    9.3
 - henkilöstömenot               209514     44     29   52.5
 - muut menot (sis. ALV)            238722     50     57   -12.5
 Ruokailu                   677896    143    217   -34.2
 - henkilöstömenot               486251    102    121   -15.5
 - muut menot (sis. ALV)            191645     40     96   -57.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     933908    197    227   -13.6
 - henkilöstömenot               457316     96    147   -34.4
 - muut menot (sis. ALV)            476592    100     81   24.3
 Yhteensä                   5053830    1064    1459   -27.1
 - henkilöstömenot              2855058    601    869   -30.9
 - muut menot (sis. ALV)           2198772    463    589   -21.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     50.6         49.1    3.3
 Kiinteistö                    8.6         14.6   -41.0
 Majoitus                     8.9          5.9   49.9
 Ruokailu                    13.4         14.9   -9.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.5         15.6   18.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        27.4         63.5   -56.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     322          394   -18.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         635          804   -20.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         88          202   -56.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1325895    279    341   -18.3
 Kiinteistöt                   7850     2     14   -88.2
 Majoitus                   277680     58     80   -26.7
 Ruokailu                   570229    120    128   -6.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     102610     22     33   -33.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             42
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2284266    481    596   -19.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2284266    481    546   -11.9
  - josta opiskelijamaksut          625400    132    378   -65.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1233777    260    374   -30.6
 Kiinteistöt                  426268     90    198   -54.8
 Majoitus                   170556     36     7   440.4
 Ruokailu                   107667     23     88   -74.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     831298    175    195   -10.2
 Yhteensä                   2769564    583    862   -32.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            155          206   -24.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       348          475   -26.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      86          189   -54.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    497623       75190185     
 - Tulot                    625400       79482814     
 = Netto                   -127777       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1960         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     746         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             43
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1639 Jyväskylän kr.opisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2972.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5156        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1287        287812     
 - omat tilat (m2)                1287        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2425000    816    716   14.0
 - henkilöstömenot              1611000    542    501    8.1
 - muut menot (sis. ALV)            814000    274    214   27.8
 Kiinteistöt                  780000    262    212   23.6
 - henkilöstömenot               126000     42     71   -40.5
 - muut menot (sis. ALV)            654000    220    141   55.9
 Majoitus                   557000    187     86   117.1
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            557000    187     57   226.4
 Ruokailu                   607000    204    217   -5.8
 - henkilöstömenot               367000    123    121    1.9
 - muut menot (sis. ALV)            240000     81     96   -15.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     312000    105    227   -53.9
 - henkilöstömenot               242000     81    147   -44.5
 - muut menot (sis. ALV)            70000     24     81   -70.8
 Yhteensä                   4681000    1575    1459    8.0
 - henkilöstömenot              2346000    789    869   -9.2
 - muut menot (sis. ALV)           2335000    786    589   33.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     51.8         49.1    5.6
 Kiinteistö                   16.7         14.6   14.4
 Majoitus                    11.9          5.9   101.0
 Ruokailu                    13.0         14.9   -12.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       6.7         15.6   -57.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     470          394   19.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         908          804   12.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        606          202   199.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    930000    313    341   -8.4
 Kiinteistöt                  320000    108     14   670.5
 Majoitus                   190000     64     80   -19.8
 Ruokailu                   230000     77    128   -39.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     108000     36     33   11.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             44
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1778000    598    596    0.3
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1778000    598    546    9.6
  - josta opiskelijamaksut          1778000    598    378   58.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1495000    503    374   34.5
 Kiinteistöt                  460000    155    198   -22.0
 Majoitus                   367000    123     7  1758.8
 Ruokailu                   377000    127     88   43.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     204000     69    195   -64.8
 Yhteensä                   2903000    977    862   13.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            290          206   40.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       563          475   18.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      357          189   89.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             45
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1640 Jämsän kristill.kansanopisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4961.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7961        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5659        287812     
 - omat tilat (m2)                5659        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2558874    516    716   -27.9
 - henkilöstömenot              2004434    404    501   -19.4
 - muut menot (sis. ALV)            554440    112    214   -47.8
 Kiinteistöt                  852067    172    212   -19.1
 - henkilöstömenot               360167     73     71    1.8
 - muut menot (sis. ALV)            491900     99    141   -29.7
 Majoitus                   413343     83     86   -3.5
 - henkilöstömenot               150652     30     29    5.0
 - muut menot (sis. ALV)            262691     53     57   -7.8
 Ruokailu                   1113908    225    217    3.5
 - henkilöstömenot               569477    115    121   -5.2
 - muut menot (sis. ALV)            544431    110     96   14.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1123463    226    227   -0.5
 - henkilöstömenot               820408    165    147   12.7
 - muut menot (sis. ALV)            303055     61     81   -24.3
 Yhteensä                   6061655    1222    1459   -16.2
 - henkilöstömenot              3905138    787    869   -9.4
 - muut menot (sis. ALV)           2156517    435    589   -26.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     42.2         49.1   -13.9
 Kiinteistö                   14.1         14.6   -3.5
 Majoitus                     6.8          5.9   15.2
 Ruokailu                    18.4         14.9   23.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.5         15.6   18.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        87.1         63.5   37.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     321          394   -18.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         761          804   -5.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        151          202   -25.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    809823    163    341   -52.2
 Kiinteistöt                   4525     1     14   -93.5
 Majoitus                   433866     87     80    9.7
 Ruokailu                   762241    154    128   19.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             46
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2010455    405    596   -32.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2010455    405    546   -25.7
  - josta opiskelijamaksut          1751465    353    378   -6.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1749051    353    374   -5.7
 Kiinteistöt                  847542    171    198   -13.9
 Majoitus                   -20523     -4     7  -162.3
 Ruokailu                   351667     71     88   -19.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1123463    226    195   16.2
 Yhteensä                   4051200    817    862   -5.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            220          206    6.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       509          475    7.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      150          189   -20.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    51877       75190185     
 - Tulot                    78026       79482814     
 = Netto                    -26149       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   10272222       23554204     
 - Tulot                   2300000        5634770     
 = Netto                   7972222       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                  10080512       17647607     
  - Tulot                   2300000        5535020     
  = Netto                   7780512       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   191710        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   191710        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    562917       13781208     
 - Tulot                   2184777       15470547     
 = Netto                   -1621860       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             47
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1641 Kainuun opisto                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3158.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5629        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          8000        287812     
 - omat tilat (m2)                8000        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2269701    719    716    0.4
 - henkilöstömenot              1161157    368    501   -26.6
 - muut menot (sis. ALV)           1108544    351    214   63.8
 Kiinteistöt                  479683    152    212   -28.5
 - henkilöstömenot               357121    113     71   58.6
 - muut menot (sis. ALV)            122562     39    141   -72.5
 Majoitus                   215622     68     86   -20.9
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            215622     68     57   18.9
 Ruokailu                   875472    277    217   27.8
 - henkilöstömenot               479343    152    121   25.3
 - muut menot (sis. ALV)            396129    125     96   31.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1235562    391    227   72.0
 - henkilöstömenot               735584    233    147   58.7
 - muut menot (sis. ALV)            499978    158     81   96.1
 Yhteensä                   5076040    1607    1459   10.2
 - henkilöstömenot              2733205    865    869   -0.4
 - muut menot (sis. ALV)           2342835    742    589   25.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     44.7         49.1   -8.8
 Kiinteistö                    9.4         14.6   -35.1
 Majoitus                     4.2          5.9   -28.2
 Ruokailu                    17.2         14.9   16.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24.3         15.6   56.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        46.8         63.5   -26.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     403          394    2.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         902          804   12.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         60          202   -70.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    951261    301    341   -11.8
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   361502    114     80   43.6
 Ruokailu                   539790    171    128   33.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     141799     45     33   37.5
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             48
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1994352    632    596    5.9
 - josta valtion erillisrahoitus        17500     6     48   -88.4
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1976852    626    546   14.7
  - josta opiskelijamaksut          933761    296    378   -21.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1318440    417    374   11.6
 Kiinteistöt                  479683    152    198   -23.5
 Majoitus                   -145880    -46     7  -795.4
 Ruokailu                   335682    106     88   20.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1093763    346    195   77.8
 Yhteensä                   3081688    976    862   13.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            234          206   13.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       547          475   15.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      60          189   -68.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    82156       75190185     
 - Tulot                    579045       79482814     
 = Netto                   -496889       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    206988       13781208     
 - Tulot                    648046       15470547     
 = Netto                   -441058       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     455         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     183         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             49
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1642 Kalajoen kristill.kansanopisto                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2162.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3986        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1213        287812     
 - omat tilat (m2)                1213        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1057016    489    716   -31.7
 - henkilöstömenot               806626    373    501   -25.6
 - muut menot (sis. ALV)            250390    116    214   -46.0
 Kiinteistöt                  322718    149    212   -29.7
 - henkilöstömenot               173470     80     71   12.5
 - muut menot (sis. ALV)            149248     69    141   -51.1
 Majoitus                   138707     64     86   -25.7
 - henkilöstömenot               74697     35     29   19.5
 - muut menot (sis. ALV)            64010     30     57   -48.4
 Ruokailu                   585151    271    217   24.8
 - henkilöstömenot               418671    194    121   59.9
 - muut menot (sis. ALV)            166480     77     96   -19.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     765504    354    227   55.6
 - henkilöstömenot               430218    199    147   35.6
 - muut menot (sis. ALV)            335286    155     81   92.1
 Yhteensä                   2869096    1327    1459   -9.0
 - henkilöstömenot              1903682    881    869    1.3
 - muut menot (sis. ALV)            965414    447    589   -24.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     36.8         49.1   -24.9
 Kiinteistö                   11.2         14.6   -22.8
 Majoitus                     4.8          5.9   -18.3
 Ruokailu                    20.4         14.9   37.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      26.7         15.6   71.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        83.4         63.5   31.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     265          394   -32.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         720          804   -10.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        266          202   31.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    380368    176    341   -48.5
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   153353     71     80   -11.0
 Ruokailu                   240607    111    128   -13.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     154335     71     33   118.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             50
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                928663    430    596   -28.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          928663    430    546   -21.3
  - josta opiskelijamaksut          774328    358    378   -5.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    676648    313    374   -16.3
 Kiinteistöt                  322718    149    198   -24.8
 Majoitus                   -14646     -7     7  -202.0
 Ruokailu                   344544    159     88   80.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     611169    283    195   45.1
 Yhteensä                   1940433    898    862    4.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            170          206   -17.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       487          475    2.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      266          189   40.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    44200       75190185     
 - Tulot                    55233       79482814     
 = Netto                    -11033       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             51
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1672 Kankaanpään opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1368.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             1932        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1387        287812     
 - omat tilat (m2)                1387        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    500903    366    716   -48.8
 - henkilöstömenot               244482    179    501   -64.3
 - muut menot (sis. ALV)            256421    187    214   -12.5
 Kiinteistöt                  149861    110    212   -48.4
 - henkilöstömenot               34583     25     71   -64.5
 - muut menot (sis. ALV)            115278     84    141   -40.3
 Majoitus                   117779     86     86   -0.3
 - henkilöstömenot               49765     36     29   25.8
 - muut menot (sis. ALV)            68014     50     57   -13.4
 Ruokailu                   155712    114    217   -47.5
 - henkilöstömenot               108026     79    121   -34.8
 - muut menot (sis. ALV)            47686     35     96   -63.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     300008    219    227   -3.6
 - henkilöstömenot               122065     89    147   -39.2
 - muut menot (sis. ALV)            177943    130     81   61.1
 Yhteensä                   1224263    895    1459   -38.6
 - henkilöstömenot               558921    409    869   -53.0
 - muut menot (sis. ALV)            665342    486    589   -17.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     40.9         49.1   -16.6
 Kiinteistö                   12.2         14.6   -15.9
 Majoitus                     9.6          5.9   62.5
 Ruokailu                    12.7         14.9   -14.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24.5         15.6   57.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        17.8         63.5   -72.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     259          394   -34.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         634          804   -21.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        108          202   -46.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    448565    328    341   -4.0
 Kiinteistöt                  145446    106     14   660.9
 Majoitus                   113256     83     80    3.9
 Ruokailu                   102409     75    128   -41.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     231002    169     33   417.2
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             52
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1040677    761    596   27.6
 - josta valtion erillisrahoitus        855563    625     48  1214.4
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          185114    135    546   -75.2
  - josta opiskelijamaksut          185114    135    378   -64.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     52338     38    374   -89.8
 Kiinteistöt                   4415     3    198   -98.4
 Majoitus                    4523     3     7   -50.2
 Ruokailu                    53303     39     88   -55.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      69006     50    195   -74.1
 Yhteensä                   183586    134    862   -84.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            27          206   -86.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti        95          475   -80.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala       3          189   -98.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    190290       75190185     
 - Tulot                    154520       79482814     
 = Netto                    35770       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     304         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      65         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             53
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1643 Kanneljärven opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    957.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2025        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           484        287812     
 - omat tilat (m2)                484        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    387682    405    716   -43.4
 - henkilöstömenot               246140    257    501   -48.7
 - muut menot (sis. ALV)            141542    148    214   -31.0
 Kiinteistöt                  307652    321    212   51.3
 - henkilöstömenot               35443     37     71   -48.1
 - muut menot (sis. ALV)            272209    284    141   101.6
 Majoitus                    35414     37     86   -57.1
 - henkilöstömenot               14909     16     29   -46.1
 - muut menot (sis. ALV)            20505     21     57   -62.7
 Ruokailu                   191803    200    217   -7.6
 - henkilöstömenot               112400    117    121   -3.0
 - muut menot (sis. ALV)            79403     83     96   -13.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     181276    189    227   -16.7
 - henkilöstömenot               44737     47    147   -68.1
 - muut menot (sis. ALV)            136539    143     81   76.7
 Yhteensä                   1103827    1153    1459   -20.9
 - henkilöstömenot               453629    474    869   -45.5
 - muut menot (sis. ALV)            650198    679    589   15.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     35.1         49.1   -28.4
 Kiinteistö                   27.9         14.6   91.4
 Majoitus                     3.2          5.9   -45.8
 Ruokailu                    17.4         14.9   16.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      16.4         15.6    5.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        73.3         63.5   15.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     191          394   -51.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         545          804   -32.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        636          202   214.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    274720    287    341   -15.9
 Kiinteistöt                  39750     42     14   197.2
 Majoitus                    57194     60     80   -25.0
 Ruokailu                   133310    139    128    8.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      71789     75     33   129.8
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             54
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                576763    603    596    1.1
 - josta valtion erillisrahoitus        139750    146     48   206.9
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          437013    457    546   -16.3
  - josta opiskelijamaksut          422552    442    378   16.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    112962    118    374   -68.4
 Kiinteistöt                  267902    280    198   41.1
 Majoitus                   -21780    -23     7  -442.6
 Ruokailu                    58493     61     88   -30.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     109487    114    195   -41.3
 Yhteensä                   527064    551    862   -36.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            56          206   -72.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       260          475   -45.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      554          189   192.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    319711       23554204     
 - Tulot                    39750        5634770     
 = Netto                    279961       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   319711        5906597     
  - Tulot                    39750         99750     
  = Netto                   279961        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             55
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1644 Karhunmäen kr.kansanopisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2388.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2503        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3073        287812     
 - omat tilat (m2)                3073        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1666597    698    716   -2.5
 - henkilöstömenot              1512080    633    501   26.3
 - muut menot (sis. ALV)            154517     65    214   -69.8
 Kiinteistöt                  267117    112    212   -47.3
 - henkilöstömenot               42156     18     71   -75.2
 - muut menot (sis. ALV)            224961     94    141   -33.2
 Majoitus                    18629     8     86   -91.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            18629     8     57   -86.4
 Ruokailu                   270959    113    217   -47.7
 - henkilöstömenot               82179     34    121   -71.6
 - muut menot (sis. ALV)            188780     79     96   -17.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     265203    111    227   -51.2
 - henkilöstömenot               88975     37    147   -74.6
 - muut menot (sis. ALV)            176228     74     81   -8.6
 Yhteensä                   2488505    1042    1459   -28.6
 - henkilöstömenot              1725390    723    869   -16.9
 - muut menot (sis. ALV)            763115    320    589   -45.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     67.0         49.1   36.5
 Kiinteistö                   10.7         14.6   -26.3
 Majoitus                     0.7          5.9   -87.4
 Ruokailu                    10.9         14.9   -26.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      10.7         15.6   -31.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        87.2         63.5   37.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     666          394   68.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         994          804   23.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         87          202   -57.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    706663    296    341   -13.3
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   380575    159     80   100.0
 Ruokailu                   325998    137    128    6.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             56
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1413236    592    596   -0.7
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1413236    592    546    8.4
  - josta opiskelijamaksut          1231689    516    378   36.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    959934    402    374    7.5
 Kiinteistöt                  267117    112    198   -43.6
 Majoitus                   -361946    -152     7  -2381.6
 Ruokailu                   -55039    -23     88  -126.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     265203    111    195   -43.0
 Yhteensä                   1075269    450    862   -47.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            384          206   86.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       430          475   -9.6
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      87          189   -54.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    871176       75190185     
 - Tulot                   1355558       79482814     
 = Netto                   -484382       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     243         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             57
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1645 Karkun ja Nurmeksen ev.opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3444.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3475        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3305        287812     
 - omat tilat (m2)                3305        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2492658    724    716    1.2
 - henkilöstömenot              2295516    667    501   33.0
 - muut menot (sis. ALV)            197142     57    214   -73.3
 Kiinteistöt                  744773    216    212    1.8
 - henkilöstömenot               299105     87     71   21.8
 - muut menot (sis. ALV)            445668    129    141   -8.3
 Majoitus                   548189    159     86   84.4
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            548189    159     57   177.2
 Ruokailu                   857111    249    217   14.7
 - henkilöstömenot               623541    181    121   49.5
 - muut menot (sis. ALV)            233570     68     96   -29.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     280875     82    227   -64.1
 - henkilöstömenot               280875     82    147   -44.4
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     81    0.0
 Yhteensä                   4923606    1430    1459   -2.0
 - henkilöstömenot              3499037    1016    869   16.9
 - muut menot (sis. ALV)           1424569    414    589   -29.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     50.6         49.1    3.2
 Kiinteistö                   15.1         14.6    3.9
 Majoitus                    11.1          5.9   88.1
 Ruokailu                    17.4         14.9   17.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       5.7         15.6   -63.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     717          394   81.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1417          804   76.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        225          202   11.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1594584    463    341   35.6
 Kiinteistöt                  38394     11     14   -20.2
 Majoitus                    35561     10     80   -87.0
 Ruokailu                   152694     44    128   -65.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     132712     39     33   18.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             58
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1953945    567    596   -4.8
 - josta valtion erillisrahoitus        400000    116     48   144.1
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1553945    451    546   -17.3
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    898074    261    374   -30.3
 Kiinteistöt                  706379    205    198    3.4
 Majoitus                   512628    149     7  2140.6
 Ruokailu                   704417    205     88   131.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     148163     43    195   -77.9
 Yhteensä                   2969661    862    862   -0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            258          206   25.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       855          475   79.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      214          189   13.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2158954       75190185     
 - Tulot                   2516480       79482814     
 = Netto                   -357526       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    4778         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1819         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             59
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1646 Karstulan evankelinen opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2635.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             6420        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3300        287812     
 - omat tilat (m2)                3300        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1652961    627    716   -12.3
 - henkilöstömenot              1250224    474    501   -5.3
 - muut menot (sis. ALV)            402737    153    214   -28.7
 Kiinteistöt                  590173    224    212    5.4
 - henkilöstömenot               143179     54     71   -23.8
 - muut menot (sis. ALV)            446994    170    141   20.2
 Majoitus                    13972     5     86   -93.9
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            13972     5     57   -90.8
 Ruokailu                   598629    227    217    4.7
 - henkilöstömenot               420459    160    121   31.7
 - muut menot (sis. ALV)            178170     68     96   -29.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     810141    307    227   35.2
 - henkilöstömenot               302688    115    147   -21.7
 - muut menot (sis. ALV)            507453    193     81   138.5
 Yhteensä                   3665876    1391    1459   -4.6
 - henkilöstömenot              2116550    803    869   -7.6
 - muut menot (sis. ALV)           1549326    588    589   -0.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.1         49.1   -8.1
 Kiinteistö                   16.1         14.6   10.6
 Majoitus                     0.4          5.9   -93.6
 Ruokailu                    16.3         14.9    9.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22.1         15.6   41.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        42.1         63.5   -33.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     257          394   -34.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         571          804   -29.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        179          202   -11.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2290045    869    341   154.5
 Kiinteistöt                  106271     40     14   188.6
 Majoitus                    35510     13     80   -83.1
 Ruokailu                    48973     19    128   -85.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      7987     3     33   -90.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             60
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2488786    945    596   58.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2488786    945    546   73.1
  - josta opiskelijamaksut          1046983    397    378    5.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    -637084    -242    374  -164.6
 Kiinteistöt                  483902    184    198   -7.5
 Majoitus                   -21538     -8     7  -223.0
 Ruokailu                   549656    209     88   135.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     802154    304    195   56.2
 Yhteensä                   1177090    447    862   -48.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            -99          206  -148.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       183          475   -61.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      147          189   -22.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    410000       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    410000       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                   1156000        5634770     
 = Netto                   -1156000       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                   1156000        5535020     
  = Netto                  -1156000       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    3220         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1251         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             61
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1647 Kauhajoen ev.kansanopisto                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4019.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7960        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2682        287812     
 - omat tilat (m2)                2682        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2724214    678    716   -5.3
 - henkilöstömenot              1972916    491    501   -2.1
 - muut menot (sis. ALV)            751298    187    214   -12.8
 Kiinteistöt                  753289    187    212   -11.8
 - henkilöstömenot               256917     64     71   -10.3
 - muut menot (sis. ALV)            496372    124    141   -12.5
 Majoitus                      0     0     86    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   644371    160    217   -26.1
 - henkilöstömenot               449709    112    121   -7.6
 - muut menot (sis. ALV)            194662     48     96   -49.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     532113    132    227   -41.8
 - henkilöstömenot               398514     99    147   -32.4
 - muut menot (sis. ALV)            133599     33     81   -58.8
 Yhteensä                   4653987    1158    1459   -20.6
 - henkilöstömenot              3078056    766    869   -11.9
 - muut menot (sis. ALV)           1575931    392    589   -33.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     58.5         49.1   19.3
 Kiinteistö                   16.2         14.6   11.1
 Majoitus                     0.0          5.9  -100.0
 Ruokailu                    13.8         14.9   -6.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11.4         15.6   -26.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        91.4         63.5   44.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     342          394   -13.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         585          804   -27.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        281          202   38.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1433988    357    341    4.5
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   201912     50     80   -37.0
 Ruokailu                   224541     56    128   -56.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             62
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1860440    463    596   -22.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1860440    463    546   -15.2
  - josta opiskelijamaksut          1701232    423    378   11.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1290226    321    374   -14.2
 Kiinteistöt                  753289    187    198   -5.5
 Majoitus                   -201912    -50     7  -856.2
 Ruokailu                   419830    104     88   18.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     532113    132    195   -32.0
 Yhteensä                   2793547    695    862   -19.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            162          206   -21.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       351          475   -26.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      281          189   48.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    388260       75190185     
 - Tulot                    430241       79482814     
 = Netto                    -41981       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    483899       13781208     
 - Tulot                    320147       15470547     
 = Netto                    163752       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             63
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1648 Kaustisen ev.kansanopisto                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1357.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2365        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           863        287812     
 - omat tilat (m2)                863        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    693696    511    716   -28.6
 - henkilöstömenot               369696    272    501   -45.6
 - muut menot (sis. ALV)            324000    239    214   11.4
 Kiinteistöt                  171729    127    212   -40.4
 - henkilöstömenot               37580     28     71   -61.2
 - muut menot (sis. ALV)            134149     99    141   -29.9
 Majoitus                    36190     27     86   -69.1
 - henkilöstömenot                9960     7     29   -74.6
 - muut menot (sis. ALV)            26230     19     57   -66.3
 Ruokailu                   153409    113    217   -47.9
 - henkilöstömenot               81700     60    121   -50.3
 - muut menot (sis. ALV)            71709     53     96   -44.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     276440    204    227   -10.5
 - henkilöstömenot               187597    138    147   -5.8
 - muut menot (sis. ALV)            88843     65     81   -18.9
 Yhteensä                   1331464    981    1459   -32.7
 - henkilöstömenot               686533    506    869   -41.8
 - muut menot (sis. ALV)            644931    475    589   -19.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     52.1         49.1    6.2
 Kiinteistö                   12.9         14.6   -11.4
 Majoitus                     2.7          5.9   -54.1
 Ruokailu                    11.5         14.9   -22.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      20.8         15.6   33.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        95.6         63.5   50.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     293          394   -25.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         563          804   -30.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        199          202   -1.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    513314    378    341   10.8
 Kiinteistöt                   512     0     14   -97.3
 Majoitus                    28365     21     80   -73.8
 Ruokailu                    66833     49    128   -61.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      27818     20     33   -37.2
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             64
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                636842    469    596   -21.3
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          636842    469    546   -14.0
  - josta opiskelijamaksut          608512    448    378   18.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    180382    133    374   -64.5
 Kiinteistöt                  171217    126    198   -36.4
 Majoitus                    7825     6     7   -13.2
 Ruokailu                    86576     64     88   -27.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     248622    183    195   -6.0
 Yhteensä                   694622    512    862   -40.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            76          206   -63.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       294          475   -38.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      198          189    4.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    121977       75190185     
 - Tulot                    371601       79482814     
 = Netto                   -249624       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   3368193       23554204     
 - Tulot                   1237020        5634770     
 = Netto                   2131173       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   3368193       17647607     
  - Tulot                   1237020        5535020     
  = Netto                   2131173       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    244008       13781208     
 - Tulot                    118522       15470547     
 = Netto                    125486       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     141         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      77         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             65
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1649 Keski-Pohjanmaan opisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   7900.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            15141        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          7495        287812     
 - omat tilat (m2)                6835        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              660         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3564789    451    716   -36.9
 - henkilöstömenot              2637577    334    501   -33.4
 - muut menot (sis. ALV)            927212    117    214   -45.2
 Kiinteistöt                  605740     77    212   -63.9
 - henkilöstömenot               259122     33     71   -54.0
 - muut menot (sis. ALV)            346618     44    141   -68.9
 Majoitus                   283431     36     86   -58.4
 - henkilöstömenot               79815     10     29   -65.1
 - muut menot (sis. ALV)            203616     26     57   -55.1
 Ruokailu                   745291     94    217   -56.5
 - henkilöstömenot               469380     59    121   -51.0
 - muut menot (sis. ALV)            275911     35     96   -63.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     792481    100    227   -55.9
 - henkilöstömenot               688003     87    147   -40.7
 - muut menot (sis. ALV)            104478     13     81   -83.6
 Yhteensä                   5991712    758    1459   -48.0
 - henkilöstömenot              4133877    523    869   -39.8
 - muut menot (sis. ALV)           1857835    235    589   -60.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     59.5         49.1   21.3
 Kiinteistö                   10.1         14.6   -30.6
 Majoitus                     4.7          5.9   -20.1
 Ruokailu                    12.4         14.9   -16.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.2         15.6   -15.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      8.8         16.3   -46.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        91.0         63.5   43.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     235          394   -40.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         396          804   -50.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         81          202   -60.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    930749    118    341   -65.5
 Kiinteistöt                  133270     17     14   20.7
 Majoitus                   666354     84     80    5.8
 Ruokailu                   799625    101    128   -21.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     399812     51     33   55.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             66
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2929807    371    596   -37.8
 - josta valtion erillisrahoitus        148500     19     48   -60.5
 - josta EU-rahoitus              115898     15     3   411.8
 - josta muu erillisrahoitus         2665409    337    546   -38.2
  - josta opiskelijamaksut          2665409    337    378   -10.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2634040    333    374   -10.9
 Kiinteistöt                  472470     60    198   -69.9
 Majoitus                   -382923    -48     7  -829.6
 Ruokailu                   -54334     -7     88  -107.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     392669     50    195   -74.5
 Yhteensä                   3061905    388    862   -55.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            174          206   -15.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       202          475   -57.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      63          189   -66.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    877928       75190185     
 - Tulot                    738415       79482814     
 = Netto                    139513       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   1373949       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                   1373949       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   1373949        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   1373949        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    801469       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    801469       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1565         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1077         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             67
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1650 Keski-Suomen opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1446.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3620        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          9307        287812     
 - omat tilat (m2)                9307        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1215044    840    716   17.4
 - henkilöstömenot               968903    670    501   33.7
 - muut menot (sis. ALV)            246141    170    214   -20.6
 Kiinteistöt                  292809    202    212   -4.7
 - henkilöstömenot               128247     89     71   24.4
 - muut menot (sis. ALV)            164562    114    141   -19.4
 Majoitus                   220891    153     86   76.9
 - henkilöstömenot               96748     67     29   131.4
 - muut menot (sis. ALV)            124143     86     57   49.5
 Ruokailu                   326534    226    217    4.1
 - henkilöstömenot               200884    139    121   14.7
 - muut menot (sis. ALV)            125650     87     96   -9.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     602332    417    227   83.1
 - henkilöstömenot               234609    162    147   10.6
 - muut menot (sis. ALV)            367723    254     81   215.0
 Yhteensä                   2657610    1838    1459   26.0
 - henkilöstömenot              1629391    1127    869   29.6
 - muut menot (sis. ALV)           1028219    711    589   20.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.7         49.1   -6.8
 Kiinteistö                   11.0         14.6   -24.3
 Majoitus                     8.3          5.9   40.4
 Ruokailu                    12.3         14.9   -17.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22.7         15.6   45.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        95.8         63.5   51.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     336          394   -14.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         734          804   -8.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         31          202   -84.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    430835    298    341   -12.7
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   182527    126     80   58.4
 Ruokailu                   106474     74    128   -42.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             68
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                719836    498    596   -16.5
 - josta valtion erillisrahoitus        30000     21     48   -56.4
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          689836    477    546   -12.6
  - josta opiskelijamaksut          689836    477    378   26.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    784209    542    374   45.0
 Kiinteistöt                  292809    202    198    2.0
 Majoitus                    38364     27     7   299.4
 Ruokailu                   220060    152     88   72.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     602332    417    195   113.8
 Yhteensä                   1937774    1340    862   55.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            217          206    5.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       535          475   12.6
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      31          189   -83.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    138476       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    138476       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   138476        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   138476        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             69
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1621 Kiljavan opisto                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   5990.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            15356        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          15050        287812     
 - omat tilat (m2)               14980        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              70         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    8453609    1411    716   97.2
 - henkilöstömenot              4031291    673    501   34.3
 - muut menot (sis. ALV)           4422318    738    214   244.5
 Kiinteistöt                 2481353    414    212   95.0
 - henkilöstömenot               621250    104     71   45.5
 - muut menot (sis. ALV)           1860103    311    141   120.1
 Majoitus                   1481573    247     86   186.5
 - henkilöstömenot              1110978    185     29   541.5
 - muut menot (sis. ALV)            370595     62     57    7.7
 Ruokailu                   2593646    433    217   99.6
 - henkilöstömenot              1572918    263    121   116.8
 - muut menot (sis. ALV)           1020728    170     96   77.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2801361    468    227   105.6
 - henkilöstömenot              1858213    310    147   111.4
 - muut menot (sis. ALV)            943148    157     81   95.0
 Yhteensä                  17811542    2974    1459   103.9
 - henkilöstömenot              9194650    1535    869   76.6
 - muut menot (sis. ALV)           8616892    1439    589   144.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     47.5         49.1   -3.2
 Kiinteistö                   13.9         14.6   -4.3
 Majoitus                     8.3          5.9   40.5
 Ruokailu                    14.6         14.9   -2.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.7         15.6    0.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.5         16.3   -97.1
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        85.3         63.5   34.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     551          394   39.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1160          804   44.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        165          202   -18.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    7375829    1231    341   260.6
 Kiinteistöt                  201152     34     14   140.3
 Majoitus                   1197038    200     80   150.8
 Ruokailu                   2026337    338    128   163.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     450675     75     33   130.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             70
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä               11251031    1878    596   215.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         11251031    1878    546   244.2
  - josta opiskelijamaksut          9594545    1602    378   323.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1077780    180    374   -51.9
 Kiinteistöt                 2280201    381    198   91.8
 Majoitus                   284535     48     7   615.0
 Ruokailu                   567309     95     88    7.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2350686    392    195   101.4
 Yhteensä                   6560511    1095    862   27.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            70          206   -66.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       427          475   -10.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      152          189   -19.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   3561931       75190185     
 - Tulot                   4100059       79482814     
 = Netto                   -538128       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    909981       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    909981       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   909981        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   909981        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                   30000        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2908         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1203         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             71
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1651 Kiteen ev.kansanopisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    493.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             654        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2974        287812     
 - omat tilat (m2)                2474        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              500         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    172364    350    716   -51.1
 - henkilöstömenot               112814    229    501   -54.3
 - muut menot (sis. ALV)            59550    121    214   -43.6
 Kiinteistöt                  157808    320    212   50.7
 - henkilöstömenot               75626    153     71   115.2
 - muut menot (sis. ALV)            82182    167    141   18.1
 Majoitus                    85432    173     86   100.7
 - henkilöstömenot               57259    116     29   301.7
 - muut menot (sis. ALV)            28173     57     57   -0.5
 Ruokailu                   135287    274    217   26.5
 - henkilöstömenot               86051    175    121   44.1
 - muut menot (sis. ALV)            49236    100     96    4.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     347630    705    227   210.0
 - henkilöstömenot               263109    534    147   263.7
 - muut menot (sis. ALV)            84521    171     81   112.4
 Yhteensä                   898521    1823    1459   24.9
 - henkilöstömenot               594859    1207    869   38.8
 - muut menot (sis. ALV)            303662    616    589    4.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     19.2         49.1   -60.9
 Kiinteistö                   17.6         14.6   20.6
 Majoitus                     9.5          5.9   60.6
 Ruokailu                    15.1         14.9    1.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      38.7         15.6   148.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      16.8         16.3    3.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        63.4         63.5   -0.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     264          394   -33.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1374          804   70.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         53          202   -73.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    112996    229    341   -32.9
 Kiinteistöt                  58313    118     14   746.5
 Majoitus                   103995    211     80   164.7
 Ruokailu                   130736    265    128   106.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      48020     97     33   198.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             72
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                454060    921    596   54.5
 - josta valtion erillisrahoitus        100000    203     48   326.3
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          354060    718    546   31.6
  - josta opiskelijamaksut          287727    584    378   54.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     59368    120    374   -67.8
 Kiinteistöt                  99495    202    198    1.7
 Majoitus                   -18563    -38     7  -666.8
 Ruokailu                    4551     9     88   -89.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     299610    608    195   211.9
 Yhteensä                   444461    902    862    4.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            91          206   -56.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       680          475   43.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      33          189   -82.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2020189       75190185     
 - Tulot                   2400321       79482814     
 = Netto                   -380132       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                    50000        5634770     
 = Netto                    -50000       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                    50000        5535020     
  = Netto                   -50000       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    5642         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     2426         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             73
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1763.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4748        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3300        287812     
 - omat tilat (m2)                3300        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    997463    566    716   -20.9
 - henkilöstömenot               773984    439    501   -12.4
 - muut menot (sis. ALV)            223479    127    214   -40.8
 Kiinteistöt                  253791    144    212   -32.2
 - henkilöstömenot               147300     84     71   17.2
 - muut menot (sis. ALV)            106491     60    141   -57.2
 Majoitus                   169043     96     86   11.1
 - henkilöstömenot               37658     21     29   -26.1
 - muut menot (sis. ALV)            131385     75     57   29.8
 Ruokailu                   548436    311    217   43.4
 - henkilöstömenot               390142    221    121   82.7
 - muut menot (sis. ALV)            158294     90     96   -6.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     437537    248    227    9.1
 - henkilöstömenot               369877    210    147   43.0
 - muut menot (sis. ALV)            67660     38     81   -52.5
 Yhteensä                   2406270    1365    1459   -6.4
 - henkilöstömenot              1718961    975    869   12.2
 - muut menot (sis. ALV)            687309    390    589   -33.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     41.5         49.1   -15.5
 Kiinteistö                   10.5         14.6   -27.6
 Majoitus                     7.0          5.9   18.7
 Ruokailu                    22.8         14.9   53.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.2         15.6   16.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     210          394   -46.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         507          804   -37.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         77          202   -62.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    251401    143    341   -58.2
 Kiinteistöt                  71612     41     14   190.7
 Majoitus                    77310     44     80   -45.0
 Ruokailu                   272180    154    128   20.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      8405     5     33   -85.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             74
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                680908    386    596   -35.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          680908    386    546   -29.2
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    746062    423    374   13.1
 Kiinteistöt                  182179    103    198   -47.9
 Majoitus                    91733     52     7   683.2
 Ruokailu                   276256    157     88   77.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     429132    243    195   24.9
 Yhteensä                   1725362    979    862   13.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            157          206   -23.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       363          475   -23.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      55          189   -70.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    111058       75190185     
 - Tulot                    260615       79482814     
 = Netto                   -149557       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             75
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1653 Kronoby folkhögskola                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2623.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             6551        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3100        287812     
 - omat tilat (m2)                2980        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              120         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2772613    1057    716   47.7
 - henkilöstömenot              1768177    674    501   34.5
 - muut menot (sis. ALV)           1004436    383    214   78.7
 Kiinteistöt                  590420    225    212    6.0
 - henkilöstömenot               236303     90     71   26.4
 - muut menot (sis. ALV)            354117    135    141   -4.3
 Majoitus                    58664     22     86   -74.1
 - henkilöstömenot               24383     9     29   -67.8
 - muut menot (sis. ALV)            34281     13     57   -77.2
 Ruokailu                   292814    112    217   -48.5
 - henkilöstömenot               160755     61    121   -49.4
 - muut menot (sis. ALV)            132059     50     96   -47.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     789601    301    227   32.3
 - henkilöstömenot               551645    210    147   43.3
 - muut menot (sis. ALV)            237956     91     81   12.4
 Yhteensä                   4504112    1717    1459   17.7
 - henkilöstömenot              2741263    1045    869   20.2
 - muut menot (sis. ALV)           1762849    672    589   14.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     61.6         49.1   25.5
 Kiinteistö                   13.1         14.6   -10.0
 Majoitus                     1.3          5.9   -78.0
 Ruokailu                     6.5         14.9   -56.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      17.5         15.6   12.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      3.9         16.3   -76.3
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        30.1         63.5   -52.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     423          394    7.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         688          804   -14.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        190          202   -5.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    635854    242    341   -29.0
 Kiinteistöt                   7913     3     14   -78.4
 Majoitus                   103527     39     80   -50.5
 Ruokailu                   171426     65    128   -49.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11250     4     33   -86.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             76
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                929970    355    596   -40.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus              130546     50     3  1636.2
 - josta muu erillisrahoitus          799424    305    546   -44.2
  - josta opiskelijamaksut          279646    107    378   -71.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2136759    815    374   117.8
 Kiinteistöt                  582507    222    198   11.9
 Majoitus                   -44863    -17     7  -357.5
 Ruokailu                   121388     46     88   -47.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     778351    297    195   52.3
 Yhteensä                   3574142    1363    862   58.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            326          206   58.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       546          475   14.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      188          189   -0.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1000364       75190185     
 - Tulot                    814077       79482814     
 = Netto                    186287       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    64560       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    64560       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                    64560        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                    64560        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    694373       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    694373       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             77
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  2315 Kunta-alan opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2554.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5057        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          8735        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             8735         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2212274    866    716   21.1
 - henkilöstömenot              1817229    712    501   42.0
 - muut menot (sis. ALV)            395045    155    214   -27.8
 Kiinteistöt                 2121432    831    212   291.0
 - henkilöstömenot               262463    103     71   44.1
 - muut menot (sis. ALV)           1858969    728    141   415.8
 Majoitus                   376138    147     86   70.6
 - henkilöstömenot               190719     75     29   158.3
 - muut menot (sis. ALV)            185419     73     57   26.4
 Ruokailu                   1238194    485    217   123.5
 - henkilöstömenot               554672    217    121   79.3
 - muut menot (sis. ALV)            683522    268     96   179.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     275239    108    227   -52.6
 - henkilöstömenot               275239    108    147   -26.6
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     81    0.0
 Yhteensä                   6223277    2437    1459   67.1
 - henkilöstömenot              3100322    1214    869   39.6
 - muut menot (sis. ALV)           3122955    1223    589   107.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     35.5         49.1   -27.5
 Kiinteistö                   34.1         14.6   134.1
 Majoitus                     6.0          5.9    2.1
 Ruokailu                    19.9         14.9   33.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       4.4         15.6   -71.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     437          394   10.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1231          804   53.1
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        243          202   20.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    7239205    2834    341   730.1
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             78
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                7239205    2834    596   375.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         7239205    2834    546   419.4
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   -5026931   -1968    374  -626.2
 Kiinteistöt                 2121432    831    198   318.6
 Majoitus                   376138    147     7  2116.9
 Ruokailu                   1238194    485     88   448.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     275239    108    195   -44.7
 Yhteensä                  -1015928    -398    862  -146.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti           -994          206  -582.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       -201          475  -142.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      243          189   28.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   4589105       75190185     
 - Tulot                   3042454       79482814     
 = Netto                   1546651       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                   1465667       13781208     
 - Tulot                    507904       15470547     
 = Netto                    957763       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             79
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  2318 Kuurojen kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1178.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4174        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1654        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             1654         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2399320    2037    716   184.7
 - henkilöstömenot              1653871    1404    501   180.1
 - muut menot (sis. ALV)            745449    633    214   195.3
 Kiinteistöt                  817156    694    212   226.6
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            817156    694    141   391.6
 Majoitus                   679629    577     86   568.3
 - henkilöstömenot               305287    259     29   796.4
 - muut menot (sis. ALV)            374342    318     57   453.4
 Ruokailu                   116353     99    217   -54.5
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            116353     99     96    3.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     340894    289    227   27.2
 - henkilöstömenot               289518    246    147   67.5
 - muut menot (sis. ALV)            51376     44     81   -46.0
 Yhteensä                   4353352    3696    1459   153.4
 - henkilöstömenot              2248676    1909    869   119.6
 - muut menot (sis. ALV)           2104676    1787    589   203.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     55.1         49.1   12.4
 Kiinteistö                   18.8         14.6   28.9
 Majoitus                    15.6          5.9   163.8
 Ruokailu                     2.7         14.9   -82.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       7.8         15.6   -49.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     575          394   45.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1043          804   29.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        494          202   144.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    404603    343    341    0.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   245192    208     80   161.2
 Ruokailu                   153431    130    128    1.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             80
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                803226    682    596   14.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          803226    682    546   24.9
  - josta opiskelijamaksut          803226    682    378   80.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1994717    1693    374   352.7
 Kiinteistöt                  817156    694    198   249.6
 Majoitus                   434437    369     7  5451.4
 Ruokailu                   -37078    -31     88  -135.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     340894    289    195   48.5
 Yhteensä                   3550126    3014    862   249.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            478          206   131.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       851          475   79.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      494          189   161.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    72929       75190185     
 - Tulot                    57972       79482814     
 = Netto                    14957       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     532         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             81
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1654 Kuusamon kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2245.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3643        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4299        287812     
 - omat tilat (m2)                4299        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1082418    482    716   -32.6
 - henkilöstömenot               681539    304    501   -39.4
 - muut menot (sis. ALV)            400879    179    214   -16.7
 Kiinteistöt                  414212    185    212   -13.1
 - henkilöstömenot               112161     50     71   -29.9
 - muut menot (sis. ALV)            302051    135    141   -4.7
 Majoitus                   247596    110     86   27.7
 - henkilöstömenot               90105     40     29   38.8
 - muut menot (sis. ALV)            157491     70     57   22.2
 Ruokailu                   632349    282    217   29.9
 - henkilöstömenot               430196    192    121   58.2
 - muut menot (sis. ALV)            202153     90     96   -6.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     376132    168    227   -26.4
 - henkilöstömenot               319738    142    147   -3.0
 - muut menot (sis. ALV)            56394     25     81   -68.9
 Yhteensä                   2752707    1226    1459   -15.9
 - henkilöstömenot              1633739    728    869   -16.3
 - muut menot (sis. ALV)           1118968    498    589   -15.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     39.3         49.1   -19.8
 Kiinteistö                   15.0         14.6    3.3
 Majoitus                     9.0          5.9   52.0
 Ruokailu                    23.0         14.9   54.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.7         15.6   -12.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        90.8         63.5   43.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     297          394   -24.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         756          804   -6.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         96          202   -52.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    397953    177    341   -48.1
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   181510     81     80    1.5
 Ruokailu                   217812     97    128   -24.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      2007     1     33   -97.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             82
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                799282    356    596   -40.3
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          799282    356    546   -34.8
  - josta opiskelijamaksut          726040    323    378   -14.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    684465    305    374   -18.5
 Kiinteistöt                  414212    185    198   -7.0
 Majoitus                    66086     29     7   343.1
 Ruokailu                   414537    185     88   108.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     374125    167    195   -14.5
 Yhteensä                   1953425    870    862    0.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            188          206   -8.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       536          475   12.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      96          189   -49.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    444349       75190185     
 - Tulot                    845981       79482814     
 = Netto                   -401632       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     456         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     200         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             83
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1666 KVS-instituutti                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   9804.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            15011        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä    2786         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5779        287812     
 - omat tilat (m2)                5779        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    7790316    795    716   11.1
 - henkilöstömenot              5765167    588    501   17.3
 - muut menot (sis. ALV)           2025149    207    214   -3.6
 Kiinteistöt                 1388156    142    212   -33.3
 - henkilöstömenot               260413     27     71   -62.7
 - muut menot (sis. ALV)           1127743    115    141   -18.5
 Majoitus                   446423     46     86   -47.3
 - henkilöstömenot               111605     11     29   -60.6
 - muut menot (sis. ALV)            334818     34     57   -40.5
 Ruokailu                   1040400    106    217   -51.1
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           1040400    106     96   10.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2534070    258    227   13.6
 - henkilöstömenot              1134742    116    147   -21.1
 - muut menot (sis. ALV)           1399328    143     81   76.8
 Yhteensä                  13199365    1346    1459   -7.7
 - henkilöstömenot              7271927    742    869   -14.7
 - muut menot (sis. ALV)           5927438    605    589    2.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     59.0         49.1   20.3
 Kiinteistö                   10.5         14.6   -27.8
 Majoitus                     3.4          5.9   -42.9
 Ruokailu                     7.9         14.9   -47.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.2         15.6   23.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        92.3         63.5   45.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     519          394   31.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         879          804    9.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        240          202   18.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    5939209    606    341   77.4
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             84
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                5939209    606    596    1.6
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         5939209    606    546   11.0
  - josta opiskelijamaksut          5483721    559    378   47.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1851107    189    374   -49.5
 Kiinteistöt                 1388156    142    198   -28.6
 Majoitus                   446423     46     7   585.4
 Ruokailu                   1040400    106     88   20.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2534070    258    195   32.7
 Yhteensä                   7260156    741    862   -14.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            123          206   -40.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       484          475    1.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      240          189   27.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2023058       75190185     
 - Tulot                   1802277       79482814     
 = Netto                    220781       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                   1892903       13781208     
 - Tulot                   1888604       15470547     
 = Netto                     4299       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2350         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1322         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             85
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1655 Kymenlaakson kansanopisto                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3110.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4670        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1992        287812     
 - omat tilat (m2)                1942        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              50         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1950145    627    716   -12.4
 - henkilöstömenot              1057325    340    501   -32.2
 - muut menot (sis. ALV)            892820    287    214   34.0
 Kiinteistöt                  604314    194    212   -8.5
 - henkilöstömenot               306251     98     71   38.1
 - muut menot (sis. ALV)            298063     96    141   -32.1
 Majoitus                   175401     56     86   -34.7
 - henkilöstömenot               40470     13     29   -55.0
 - muut menot (sis. ALV)            134931     43     57   -24.4
 Ruokailu                   681530    219    217    1.0
 - henkilöstömenot               397613    128    121    5.5
 - muut menot (sis. ALV)            283917     91     96   -4.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     765743    246    227    8.2
 - henkilöstömenot               640670    206    147   40.4
 - muut menot (sis. ALV)            125073     40     81   -50.2
 Yhteensä                   4177133    1343    1459   -7.9
 - henkilöstömenot              2442329    785    869   -9.7
 - muut menot (sis. ALV)           1734804    558    589   -5.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.7         49.1   -4.8
 Kiinteistö                   14.5         14.6   -0.7
 Majoitus                     4.2          5.9   -29.1
 Ruokailu                    16.3         14.9    9.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.3         15.6   17.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      2.5         16.3   -84.6
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     418          394    5.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         894          804   11.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        303          202   49.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                       0     0    341    0.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             86
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                   0     0    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1950145    627    374   67.6
 Kiinteistöt                  604314    194    198   -2.1
 Majoitus                   175401     56     7   749.0
 Ruokailu                   681530    219     88   147.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     765743    246    195   26.4
 Yhteensä                   4177133    1343    862   55.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            418          206   102.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       894          475   88.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      303          189   60.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    586180       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    586180       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1771         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1030         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             87
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1656 Lahden kansanopisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   8908.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            16905        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5177        287812     
 - omat tilat (m2)                4089        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             1088         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    5534624    621    716   -13.2
 - henkilöstömenot              4523393    508    501    1.3
 - muut menot (sis. ALV)           1011231    114    214   -47.0
 Kiinteistöt                 1053981    118    212   -44.3
 - henkilöstömenot               548150     62     71   -13.7
 - muut menot (sis. ALV)            505831     57    141   -59.8
 Majoitus                   992883    111     86   29.1
 - henkilöstömenot               460949     52     29   79.0
 - muut menot (sis. ALV)            531934     60     57    4.0
 Ruokailu                   1093775    123    217   -43.4
 - henkilöstömenot               708887     80    121   -34.3
 - muut menot (sis. ALV)            384888     43     96   -54.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1214192    136    227   -40.1
 - henkilöstömenot               926775    104    147   -29.1
 - muut menot (sis. ALV)            287417     32     81   -60.0
 Yhteensä                   9889458    1110    1459   -23.9
 - henkilöstömenot              7168154    805    869   -7.4
 - muut menot (sis. ALV)           2721304    305    589   -48.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     56.0         49.1   14.1
 Kiinteistö                   10.7         14.6   -26.8
 Majoitus                    10.0          5.9   69.6
 Ruokailu                    11.1         14.9   -25.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.3         15.6   -21.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      21.0         16.3   28.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     327          394   -17.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         585          804   -27.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        204          202    0.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2058966    231    341   -32.3
 Kiinteistöt                  53294     6     14   -57.2
 Majoitus                   636970     72     80   -10.3
 Ruokailu                   1263855    142    128   10.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18195     2     33   -93.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             88
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                4031280    453    596   -24.1
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         4031280    453    546   -17.1
  - josta opiskelijamaksut          4031280    453    378   19.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3475658    390    374    4.3
 Kiinteistöt                 1000687    112    198   -43.4
 Majoitus                   355913     40     7   501.4
 Ruokailu                   -170080    -19     88  -121.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1195997    134    195   -31.1
 Yhteensä                   5858178    658    862   -23.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            206          206   -0.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       347          475   -27.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      193          189    2.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1776884       75190185     
 - Tulot                   2271611       79482814     
 = Netto                   -494727       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    3877         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     2224         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             89
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1658 Lapin opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    270.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             481        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           151        287812     
 - omat tilat (m2)                151        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    101410    376    716   -47.5
 - henkilöstömenot               49221    182    501   -63.6
 - muut menot (sis. ALV)            52189    193    214   -9.8
 Kiinteistöt                  77939    289    212   35.9
 - henkilöstömenot               34454    128     71   79.0
 - muut menot (sis. ALV)            43485    161    141   14.1
 Majoitus                    3273     12     86   -86.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)             3273     12     57   -78.9
 Ruokailu                    20374     75    217   -65.2
 - henkilöstömenot               14971     55    121   -54.2
 - muut menot (sis. ALV)             5403     20     96   -79.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      47562    176    227   -22.6
 - henkilöstömenot               29733    110    147   -25.0
 - muut menot (sis. ALV)            17829     66     81   -18.2
 Yhteensä                   250558    928    1459   -36.4
 - henkilöstömenot               128379    475    869   -45.3
 - muut menot (sis. ALV)            122179    453    589   -23.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     40.5         49.1   -17.5
 Kiinteistö                   31.1         14.6   113.6
 Majoitus                     1.3          5.9   -77.9
 Ruokailu                     8.1         14.9   -45.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.0         15.6   21.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        13.9         63.5   -78.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     211          394   -46.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         521          804   -35.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        516          202   155.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    402763    1492    341   336.9
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    6049     22     80   -71.9
 Ruokailu                    21242     79    128   -38.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      2100     8     33   -76.2
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             90
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                432154    1601    596   168.5
 - josta valtion erillisrahoitus        370000    1370     48  2780.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          62154    230    546   -57.8
  - josta opiskelijamaksut           60054    222    378   -41.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    -301353   -1116    374  -398.4
 Kiinteistöt                  77939    289    198   45.5
 Majoitus                    -2776    -10     7  -254.8
 Ruokailu                    -868     -3     88  -103.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      45462    168    195   -13.6
 Yhteensä                   -181596    -673    862  -178.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti           -627          206  -403.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       -378          475  -179.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      516          189   173.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             91
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1659 Lappfjärds folkhögskola                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1338.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3195        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1503        287812     
 - omat tilat (m2)                1503        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1005349    751    716    5.0
 - henkilöstömenot               795539    595    501   18.6
 - muut menot (sis. ALV)            209810    157    214   -26.8
 Kiinteistöt                  500816    374    212   76.2
 - henkilöstömenot               351782    263     71   268.8
 - muut menot (sis. ALV)            149034    111    141   -21.1
 Majoitus                      0     0     86    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   358464    268    217   23.5
 - henkilöstömenot               255803    191    121   57.8
 - muut menot (sis. ALV)            102661     77     96   -19.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     580756    434    227   90.8
 - henkilöstömenot               480153    359    147   144.5
 - muut menot (sis. ALV)            100603     75     81   -6.9
 Yhteensä                   2445385    1828    1459   25.3
 - henkilöstömenot              1883277    1408    869   61.9
 - muut menot (sis. ALV)            562108    420    589   -28.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     41.1         49.1   -16.2
 Kiinteistö                   20.5         14.6   40.6
 Majoitus                     0.0          5.9  -100.0
 Ruokailu                    14.7         14.9   -1.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      23.7         15.6   52.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        52.2         63.5   -17.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     315          394   -20.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         765          804   -4.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        333          202   64.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     32724     24    341   -92.8
 Kiinteistöt                  23663     18     14   26.6
 Majoitus                    15551     12     80   -85.4
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             92
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                 71938     54    596   -91.0
 - josta valtion erillisrahoitus        21000     16     48   -67.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          50938     38    546   -93.0
  - josta opiskelijamaksut           37530     28    378   -92.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    972625    727    374   94.3
 Kiinteistöt                  477153    357    198   79.7
 Majoitus                   -15551    -12     7  -275.0
 Ruokailu                   358464    268     88   202.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     580756    434    195   122.8
 Yhteensä                   2373447    1774    862   105.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            304          206   47.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       743          475   56.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      317          189   67.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    23511       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    23511       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    319660       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    319660       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   319660        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   319660        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    159006       13781208     
 - Tulot                   1410396       15470547     
 = Netto                   -1251390       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             93
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1703 Lehtimäen opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   6432.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            14020        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          11464        287812     
 - omat tilat (m2)               10857        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              607         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    8979930    1396    716   95.1
 - henkilöstömenot              8102659    1260    501   151.3
 - muut menot (sis. ALV)            877271    136    214   -36.4
 Kiinteistöt                 2633001    409    212   92.7
 - henkilöstömenot              1399438    218     71   205.2
 - muut menot (sis. ALV)           1233563    192    141   35.9
 Majoitus                   784725    122     86   41.3
 - henkilöstömenot               270622     42     29   45.5
 - muut menot (sis. ALV)            514103     80     57   39.2
 Ruokailu                   1838344    286    217   31.8
 - henkilöstömenot              1046924    163    121   34.4
 - muut menot (sis. ALV)            791420    123     96   28.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1071666    167    227   -26.8
 - henkilöstömenot               644315    100    147   -31.7
 - muut menot (sis. ALV)            427351     66     81   -17.7
 Yhteensä                  15307666    2380    1459   63.2
 - henkilöstömenot              11463958    1782    869   105.0
 - muut menot (sis. ALV)           3843708    598    589    1.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     58.7         49.1   19.6
 Kiinteistö                   17.2         14.6   18.1
 Majoitus                     5.1          5.9   -13.4
 Ruokailu                    12.0         14.9   -19.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       7.0         15.6   -55.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      5.3         16.3   -67.6
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        76.2         63.5   20.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     641          394   62.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1092          804   35.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        230          202   13.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4029803    627    341   83.5
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   342224     53     80   -33.2
 Ruokailu                   958043    149    128   16.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1464682    228     33   597.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             94
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                6794752    1056    596   77.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         6794752    1056    546   93.6
  - josta opiskelijamaksut          5176352    805    378   112.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    4950127    770    374   105.7
 Kiinteistöt                 2633001    409    198   106.3
 Majoitus                   442501     69     7   935.6
 Ruokailu                   880301    137     88   54.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     -393016    -61    195  -131.4
 Yhteensä                   8512914    1324    862   53.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            353          206   71.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       607          475   27.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      230          189   21.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    557021       75190185     
 - Tulot                    647863       79482814     
 = Netto                    -90842       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             95
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1670 Lieksan kr. opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2526.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3989        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2537        287812     
 - omat tilat (m2)                2387        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              150         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1377521    545    716   -23.8
 - henkilöstömenot              1063297    421    501   -16.0
 - muut menot (sis. ALV)            314224    124    214   -42.0
 Kiinteistöt                  217634     86    212   -59.4
 - henkilöstömenot               217634     86     71   20.8
 - muut menot (sis. ALV)              0     0    141    0.0
 Majoitus                   143679     57     86   -34.1
 - henkilöstömenot                3063     1     29   -95.8
 - muut menot (sis. ALV)            140616     56     57   -3.1
 Ruokailu                   314416    124    217   -42.6
 - henkilöstömenot               206467     82    121   -32.5
 - muut menot (sis. ALV)            107949     43     96   -55.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     297321    118    227   -48.3
 - henkilöstömenot               57931     23    147   -84.4
 - muut menot (sis. ALV)            239390     95     81   17.4
 Yhteensä                   2350571    931    1459   -36.2
 - henkilöstömenot              1548392    613    869   -29.5
 - muut menot (sis. ALV)            802179    318    589   -46.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     58.6         49.1   19.5
 Kiinteistö                    9.3         14.6   -36.4
 Majoitus                     6.1          5.9    3.3
 Ruokailu                    13.4         14.9   -10.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.6         15.6   -18.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      5.9         16.3   -63.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        60.7         63.5   -4.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     345          394   -12.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         589          804   -26.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         86          202   -57.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    486150    192    341   -43.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    76119     30     80   -62.2
 Ruokailu                   122750     49    128   -62.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     119043     47     33   44.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             96
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                804062    318    596   -46.6
 - josta valtion erillisrahoitus        230500     91     48   91.8
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          573562    227    546   -58.4
  - josta opiskelijamaksut          488261    193    378   -48.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    891371    353    374   -5.7
 Kiinteistöt                  217634     86    198   -56.6
 Majoitus                    67560     27     7   302.6
 Ruokailu                   191666     76     88   -14.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     178278     71    195   -63.8
 Yhteensä                   1546509    612    862   -29.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            223          206    8.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       388          475   -18.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      86          189   -54.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                     7164       75190185     
 - Tulot                    146505       79482814     
 = Netto                   -139341       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                    152471       15470547     
 = Netto                   -152471       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     15         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      11         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             97
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1660 Limingan kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3472.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4692        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2631        287812     
 - omat tilat (m2)                2631        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1972350    568    716   -20.6
 - henkilöstömenot              1204025    347    501   -30.8
 - muut menot (sis. ALV)            768325    221    214    3.3
 Kiinteistöt                 1056936    304    212   43.3
 - henkilöstömenot               513374    148     71   107.4
 - muut menot (sis. ALV)            543562    157    141   10.9
 Majoitus                   125176     36     86   -58.2
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            125176     36     57   -37.2
 Ruokailu                   813608    234    217    8.0
 - henkilöstömenot               567680    164    121   35.0
 - muut menot (sis. ALV)            245928     71     96   -26.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     625986    180    227   -20.7
 - henkilöstömenot               491322    142    147   -3.6
 - muut menot (sis. ALV)            134664     39     81   -52.0
 Yhteensä                   4594056    1323    1459   -9.3
 - henkilöstömenot              2776401    800    869   -8.0
 - muut menot (sis. ALV)           1817655    524    589   -11.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     42.9         49.1   -12.5
 Kiinteistö                   23.0         14.6   58.0
 Majoitus                     2.7          5.9   -54.0
 Ruokailu                    17.7         14.9   19.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.6         15.6   -12.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        38.7         63.5   -38.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     420          394    6.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         979          804   21.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        402          202   98.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3962047    1141    341   234.2
 Kiinteistöt                  75839     22     14   56.3
 Majoitus                   376502    108     80   36.1
 Ruokailu                   564705    163    128   26.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       100     0     33   -99.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             98
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                4979193    1434    596   140.5
 - josta valtion erillisrahoitus       3020840    870     48  1728.5
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1958353    564    546    3.4
  - josta opiskelijamaksut          1929159    556    378   46.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   -1989697    -573    374  -253.2
 Kiinteistöt                  981097    283    198   42.4
 Majoitus                   -251326    -72     7  -1189.6
 Ruokailu                   248903     72     88   -19.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     625886    180    195   -7.5
 Yhteensä                   -385137    -111    862  -112.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti           -424          206  -305.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       -82          475  -117.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      373          189   97.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    192912       75190185     
 - Tulot                    216245       79482814     
 = Netto                    -23333       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    75204       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    75204       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                    75204        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                    75204        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    391539       13781208     
 - Tulot                     834       15470547     
 = Netto                    390705       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             99
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1661 Loimaan ev.kansanopisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3375.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7836        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5080        287812     
 - omat tilat (m2)                5080        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1868895    554    716   -22.6
 - henkilöstömenot              1459161    432    501   -13.7
 - muut menot (sis. ALV)            409734    121    214   -43.3
 Kiinteistöt                  405776    120    212   -43.4
 - henkilöstömenot               183583     54     71   -23.7
 - muut menot (sis. ALV)            222193     66    141   -53.3
 Majoitus                   192115     57     86   -34.1
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            192115     57     57   -0.9
 Ruokailu                   747421    221    217    2.1
 - henkilöstömenot               460347    136    121   12.6
 - muut menot (sis. ALV)            287074     85     96   -11.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     807058    239    227    5.1
 - henkilöstömenot               344935    102    147   -30.4
 - muut menot (sis. ALV)            462123    137     81   69.6
 Yhteensä                   4021265    1191    1459   -18.3
 - henkilöstömenot              2448026    725    869   -16.6
 - muut menot (sis. ALV)           1573239    466    589   -20.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.5         49.1   -5.3
 Kiinteistö                   10.1         14.6   -30.7
 Majoitus                     4.8          5.9   -19.3
 Ruokailu                    18.6         14.9   25.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      20.1         15.6   28.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        90.3         63.5   42.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     239          394   -39.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         513          804   -36.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         80          202   -60.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    570881    169    341   -50.5
 Kiinteistöt                  39674     12     14   -15.9
 Majoitus                   557646    165     80   107.3
 Ruokailu                   626321    186    128   44.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      9844     3     33   -91.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             100
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1804366    535    596   -10.3
 - josta valtion erillisrahoitus        28000     8     48   -82.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1776366    526    546   -3.6
  - josta opiskelijamaksut          1628643    483    378   27.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1298014    385    374    2.8
 Kiinteistöt                  366102    108    198   -45.3
 Majoitus                   -365531    -108     7  -1730.3
 Ruokailu                   121100     36     88   -59.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     797214    236    195   21.2
 Yhteensä                   2216899    657    862   -23.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            166          206   -19.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       283          475   -40.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      72          189   -61.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    30000       75190185     
 - Tulot                    41756       79482814     
 = Netto                    -11756       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             101
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1662 Luther-opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1904.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2695        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           552        287812     
 - omat tilat (m2)                552        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1298978    682    716   -4.6
 - henkilöstömenot              1163948    611    501   22.0
 - muut menot (sis. ALV)            135030     71    214   -66.9
 Kiinteistöt                  253017    133    212   -37.4
 - henkilöstömenot               99541     52     71   -26.7
 - muut menot (sis. ALV)            153476     81    141   -42.9
 Majoitus                    6420     3     86   -96.1
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)             6420     3     57   -94.1
 Ruokailu                   329521    173    217   -20.2
 - henkilöstömenot               120315     63    121   -47.8
 - muut menot (sis. ALV)            209206    110     96   14.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     317153    167    227   -26.8
 - henkilöstömenot               165627     87    147   -40.7
 - muut menot (sis. ALV)            151526     80     81   -1.4
 Yhteensä                   2205089    1158    1459   -20.6
 - henkilöstömenot              1549431    814    869   -6.4
 - muut menot (sis. ALV)            655658    344    589   -41.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     58.9         49.1   20.1
 Kiinteistö                   11.5         14.6   -21.2
 Majoitus                     0.3          5.9   -95.1
 Ruokailu                    14.9         14.9    0.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      14.4         15.6   -7.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     482          394   22.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         818          804    1.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        458          202   126.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    206500    108    341   -68.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             102
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                206500    108    596   -81.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          206500    108    546   -80.1
  - josta opiskelijamaksut          206500    108    378   -71.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1092478    574    374   53.4
 Kiinteistöt                  253017    133    198   -33.0
 Majoitus                    6420     3     7   -49.2
 Ruokailu                   329521    173     88   95.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     317153    167    195   -14.5
 Yhteensä                   1998589    1050    862   21.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            405          206   96.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       742          475   56.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      458          189   142.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    117266       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    117266       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   117266        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   117266        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             103
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1663 Länsi-Suomen opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4325.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            11163        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2356        287812     
 - omat tilat (m2)                2356        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2947711    682    716   -4.7
 - henkilöstömenot              2230019    516    501    2.9
 - muut menot (sis. ALV)            717692    166    214   -22.6
 Kiinteistöt                  359802     83    212   -60.8
 - henkilöstömenot               333797     77     71    8.3
 - muut menot (sis. ALV)            26005     6    141   -95.7
 Majoitus                   418694     97     86   12.1
 - henkilöstömenot               386763     89     29   209.3
 - muut menot (sis. ALV)            31931     7     57   -87.1
 Ruokailu                   1325795    307    217   41.3
 - henkilöstömenot              1303754    301    121   148.9
 - muut menot (sis. ALV)            22041     5     96   -94.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     899884    208    227   -8.5
 - henkilöstömenot               383520     89    147   -39.6
 - muut menot (sis. ALV)            516364    119     81   47.9
 Yhteensä                   5951886    1376    1459   -5.7
 - henkilöstömenot              4637853    1072    869   23.4
 - muut menot (sis. ALV)           1314033    304    589   -48.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     49.5         49.1    1.0
 Kiinteistö                    6.0         14.6   -58.5
 Majoitus                     7.0          5.9   18.9
 Ruokailu                    22.3         14.9   49.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.1         15.6   -3.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        85.9         63.5   35.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     264          394   -33.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         533          804   -33.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        153          202   -24.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    894375    207    341   -39.4
 Kiinteistöt                  20000     5     14   -66.9
 Majoitus                   551841    128     80   60.1
 Ruokailu                   1103683    255    128   98.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             104
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2569899    594    596   -0.3
 - josta valtion erillisrahoitus        200000     46     48   -2.8
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2369899    548    546    0.4
  - josta opiskelijamaksut          2207366    510    378   34.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2053336    475    374   26.9
 Kiinteistöt                  339802     79    198   -60.4
 Majoitus                   -133147    -31     7  -563.4
 Ruokailu                   222112     51     88   -41.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     899884    208    195    6.8
 Yhteensä                   3381987    782    862   -9.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            184          206   -10.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       303          475   -36.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      144          189   -23.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    780542       23554204     
 - Tulot                    200000        5634770     
 = Netto                    580542       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   780542       17647607     
  - Tulot                   200000        5535020     
  = Netto                   580542       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             105
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2959.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             6739        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          6485        287812     
 - omat tilat (m2)                6485        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1670857    565    716   -21.1
 - henkilöstömenot              1177925    398    501   -20.6
 - muut menot (sis. ALV)            492932    167    214   -22.3
 Kiinteistöt                  581854    197    212   -7.4
 - henkilöstömenot               141683     48     71   -32.8
 - muut menot (sis. ALV)            440171    149    141    5.4
 Majoitus                   476537    161     86   86.5
 - henkilöstömenot               331873    112     29   287.9
 - muut menot (sis. ALV)            144664     49     57   -14.9
 Ruokailu                   1012477    342    217   57.8
 - henkilöstömenot               630204    213    121   75.8
 - muut menot (sis. ALV)            382273    129     96   34.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1110821    375    227   65.0
 - henkilöstömenot               901218    305    147   107.5
 - muut menot (sis. ALV)            209603     71     81   -12.3
 Yhteensä                   4852546    1640    1459   12.4
 - henkilöstömenot              3182903    1076    869   23.7
 - muut menot (sis. ALV)           1669643    564    589   -4.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     34.4         49.1   -29.8
 Kiinteistö                   12.0         14.6   -17.7
 Majoitus                     9.8          5.9   65.9
 Ruokailu                    20.9         14.9   40.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22.9         15.6   46.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         8.5         63.5   -86.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     248          394   -37.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         720          804   -10.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         90          202   -55.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    149496     51    341   -85.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   670372    227     80   184.3
 Ruokailu                   940016    318    128   147.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             106
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1759884    595    596   -0.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1759884    595    546    9.0
  - josta opiskelijamaksut          149496     51    378   -86.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1521361    514    374   37.5
 Kiinteistöt                  581854    197    198   -0.9
 Majoitus                   -193835    -66     7  -1086.1
 Ruokailu                    72461     24     88   -72.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1110821    375    195   92.7
 Yhteensä                   3092662    1045    862   21.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            226          206    9.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       459          475   -3.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      90          189   -52.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    37626       75190185     
 - Tulot                    188170       79482814     
 = Netto                   -150544       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    308859       13781208     
 - Tulot                   1245687       15470547     
 = Netto                   -936828       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             107
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1775 Metallityöväen Murikka-opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3070.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5747        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4623        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             4623         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3905115    1272    716   77.8
 - henkilöstömenot              3130484    1020    501   103.4
 - muut menot (sis. ALV)            774631    252    214   17.7
 Kiinteistöt                 2401508    782    212   268.3
 - henkilöstömenot              1228641    400     71   461.4
 - muut menot (sis. ALV)           1172867    382    141   170.7
 Majoitus                   278299     91     86    5.0
 - henkilöstömenot               273516     89     29   208.2
 - muut menot (sis. ALV)             4783     2     57   -97.3
 Ruokailu                   1884426    614    217   183.0
 - henkilöstömenot              1083044    353    121   191.2
 - muut menot (sis. ALV)            801382    261     96   172.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2088499    680    227   199.0
 - henkilöstömenot              1548129    504    147   243.6
 - muut menot (sis. ALV)            540370    176     81   118.0
 Yhteensä                  10557847    3439    1459   135.8
 - henkilöstömenot              7263814    2366    869   172.2
 - muut menot (sis. ALV)           3294033    1073    589   82.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     37.0         49.1   -24.6
 Kiinteistö                   22.7         14.6   56.2
 Majoitus                     2.6          5.9   -55.5
 Ruokailu                    17.8         14.9   20.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.8         15.6   26.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     680          394   72.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1837          804   128.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        519          202   156.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                       0     0    341    0.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             108
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                   0     0    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3905115    1272    374   240.1
 Kiinteistöt                 2401508    782    198   294.2
 Majoitus                   278299     91     7  1264.6
 Ruokailu                   1884426    614     88   594.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     2088499    680    195   249.2
 Yhteensä                  10557847    3439    862   298.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            680          206   229.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       1837          475   286.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      519          189   174.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2422583       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                   2422583       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     593         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     241         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             109
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1682 Muurlan evankelinen opisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2114.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3948        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2520        287812     
 - omat tilat (m2)                2520        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1448259    685    716   -4.3
 - henkilöstömenot              1042290    493    501   -1.6
 - muut menot (sis. ALV)            405969    192    214   -10.4
 Kiinteistöt                  295689    140    212   -34.2
 - henkilöstömenot               174325     82     71   15.7
 - muut menot (sis. ALV)            121364     57    141   -59.3
 Majoitus                   147035     70     86   -19.4
 - henkilöstömenot               71075     34     29   16.3
 - muut menot (sis. ALV)            75960     36     57   -37.4
 Ruokailu                   515853    244    217   12.5
 - henkilöstömenot               319144    151    121   24.6
 - muut menot (sis. ALV)            196709     93     96   -2.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     702982    333    227   46.2
 - henkilöstömenot               330401    156    147    6.5
 - muut menot (sis. ALV)            372581    176     81   118.3
 Yhteensä                   3109818    1471    1459    0.9
 - henkilöstömenot              1937235    916    869    5.4
 - muut menot (sis. ALV)           1172583    555    589   -5.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.6         49.1   -5.1
 Kiinteistö                    9.5         14.6   -34.7
 Majoitus                     4.7          5.9   -20.1
 Ruokailu                    16.6         14.9   11.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22.6         15.6   44.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        79.1         63.5   24.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     367          394   -7.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         788          804   -2.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        117          202   -42.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    595977    282    341   -17.4
 Kiinteistöt                  67821     32     14   129.6
 Majoitus                   146375     69     80   -13.1
 Ruokailu                   216897    103    128   -20.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      41618     20     33   -39.7
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             110
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1068688    506    596   -15.2
 - josta valtion erillisrahoitus        51500     24     48   -48.8
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1017188    481    546   -11.8
  - josta opiskelijamaksut          845343    400    378    5.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    852282    403    374    7.8
 Kiinteistöt                  227868    108    198   -45.7
 Majoitus                     660     0     7   -95.3
 Ruokailu                   298956    141     88   59.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     661364    313    195   60.6
 Yhteensä                   2041130    966    862   12.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            216          206    4.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       517          475    8.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      90          189   -52.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    689952       75190185     
 - Tulot                    695123       79482814     
 = Netto                    -5171       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                    489756       15470547     
 = Netto                   -489756       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     350         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     522         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             111
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1698 Norrvalla folkhögskola                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1334.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2527        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1292        287812     
 - omat tilat (m2)                1212        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              80         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    543205    407    716   -43.1
 - henkilöstömenot               297498    223    501   -55.5
 - muut menot (sis. ALV)            245707    184    214   -14.0
 Kiinteistöt                  324318    243    212   14.5
 - henkilöstömenot               114898     86     71   20.8
 - muut menot (sis. ALV)            209420    157    141   11.2
 Majoitus                    68730     52     86   -40.3
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            68730     52     57   -10.3
 Ruokailu                    59004     44    217   -79.6
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            59004     44     96   -53.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     286166    215    227   -5.7
 - henkilöstömenot               269328    202    147   37.6
 - muut menot (sis. ALV)            16838     13     81   -84.4
 Yhteensä                   1281423    961    1459   -34.1
 - henkilöstömenot               681724    511    869   -41.2
 - muut menot (sis. ALV)            599699    450    589   -23.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     42.4         49.1   -13.6
 Kiinteistö                   25.3         14.6   73.8
 Majoitus                     5.4          5.9   -9.4
 Ruokailu                     4.6         14.9   -69.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22.3         15.6   43.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      6.2         16.3   -62.1
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         6.2         63.5   -90.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     215          394   -45.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         507          804   -36.9
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        251          202   24.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    186386    140    341   -59.1
 Kiinteistöt                  79477     60     14   326.4
 Majoitus                    59331     44     80   -44.2
 Ruokailu                    89820     67    128   -47.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             112
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                415014    311    596   -47.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          415014    311    546   -43.0
  - josta opiskelijamaksut           25725     19    378   -94.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    356819    267    374   -28.5
 Kiinteistöt                  244841    184    198   -7.5
 Majoitus                    9399     7     7    6.1
 Ruokailu                   -30816    -23     88  -126.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     286166    215    195   10.1
 Yhteensä                   866409    649    862   -24.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            141          206   -31.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       343          475   -27.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      190          189    0.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             113
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1667 Otavan opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1858.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3583        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           685        287812     
 - omat tilat (m2)                685        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2059967    1109    716   55.0
 - henkilöstömenot              1386099    746    501   48.8
 - muut menot (sis. ALV)            673868    363    214   69.2
 Kiinteistöt                  161884     87    212   -59.0
 - henkilöstömenot               66604     36     71   -49.7
 - muut menot (sis. ALV)            95280     51    141   -63.7
 Majoitus                    57573     31     86   -64.1
 - henkilöstömenot               30790     17     29   -42.7
 - muut menot (sis. ALV)            26783     14     57   -74.9
 Ruokailu                   207880    112    217   -48.4
 - henkilöstömenot               115703     62    121   -48.6
 - muut menot (sis. ALV)            92177     50     96   -48.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     239165    129    227   -43.4
 - henkilöstömenot               100615     54    147   -63.1
 - muut menot (sis. ALV)            138550     75     81   -7.6
 Yhteensä                   2726469    1467    1459    0.6
 - henkilöstömenot              1699812    915    869    5.2
 - muut menot (sis. ALV)           1026657    553    589   -6.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     75.6         49.1   54.0
 Kiinteistö                    5.9         14.6   -59.2
 Majoitus                     2.1          5.9   -64.3
 Ruokailu                     7.6         14.9   -48.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       8.8         15.6   -43.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        98.7         63.5   55.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     575          394   45.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         761          804   -5.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        236          202   16.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    901880    485    341   42.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    11493     6     80   -92.2
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             114
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                913373    492    596   -17.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          913373    492    546   -9.9
  - josta opiskelijamaksut          901880    485    378   28.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1158087    623    374   66.6
 Kiinteistöt                  161884     87    198   -56.1
 Majoitus                    46080     25     7   273.3
 Ruokailu                   207880    112     88   26.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     239165    129    195   -33.9
 Yhteensä                   1813096    976    862   13.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            323          206   56.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       506          475    6.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      236          189   25.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   8393805       75190185     
 - Tulot                   8724521       79482814     
 = Netto                   -330716       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    824381       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    824381       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   824381       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                   824381       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2951         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     2311         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             115
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1774 Paasikivi-opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4038.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3651        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1520        287812     
 - omat tilat (m2)                1520        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1988754    493    716   -31.2
 - henkilöstömenot              1042777    258    501   -48.5
 - muut menot (sis. ALV)            945977    234    214    9.3
 Kiinteistöt                  828503    205    212   -3.4
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            828503    205    141   45.4
 Majoitus                   497102    123     86   42.6
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            497102    123     57   114.4
 Ruokailu                   993735    246    217   13.5
 - henkilöstömenot               425470    105    121   -13.0
 - muut menot (sis. ALV)            568265    141     96   47.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     593973    147    227   -35.3
 - henkilöstömenot               567695    141    147   -4.2
 - muut menot (sis. ALV)            26278     7     81   -91.9
 Yhteensä                   4902067    1214    1459   -16.8
 - henkilöstömenot              2035942    504    869   -42.0
 - muut menot (sis. ALV)           2866125    710    589   20.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     40.6         49.1   -17.3
 Kiinteistö                   16.9         14.6   16.1
 Majoitus                    10.1          5.9   71.3
 Ruokailu                    20.3         14.9   36.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.1         15.6   -22.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     545          394   38.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1343          804   67.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        545          202   169.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     82600     20    341   -94.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             116
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                 82600     20    596   -96.6
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          82600     20    546   -96.3
  - josta opiskelijamaksut           82600     20    378   -94.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1906154    472    374   26.2
 Kiinteistöt                  828503    205    198    3.4
 Majoitus                   497102    123     7  1753.1
 Ruokailu                   993735    246     88   178.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     593973    147    195   -24.5
 Yhteensä                   4819467    1194    862   38.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            522          206   153.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       1320          475   177.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      545          189   188.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    107523       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    107523       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   1437593       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                   1437593       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   1317683       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                   1317683       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   119910        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   119910        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    280486       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    280486       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     210         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      54         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             117
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1668 Partaharjun opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    911.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2665        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           910        287812     
 - omat tilat (m2)                910        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    238137    261    716   -63.5
 - henkilöstömenot               189155    208    501   -58.6
 - muut menot (sis. ALV)            48982     54    214   -74.9
 Kiinteistöt                  137809    151    212   -28.8
 - henkilöstömenot               70846     78     71    9.1
 - muut menot (sis. ALV)            66963     74    141   -47.9
 Majoitus                    31156     34     86   -60.4
 - henkilöstömenot               14862     16     29   -43.6
 - muut menot (sis. ALV)            16294     18     57   -68.9
 Ruokailu                   389250    427    217   97.0
 - henkilöstömenot               168857    185    121   53.0
 - muut menot (sis. ALV)            220393    242     96   152.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     244902    269    227   18.2
 - henkilöstömenot               111101    122    147   -16.9
 - muut menot (sis. ALV)            133801    147     81   81.9
 Yhteensä                   1041254    1143    1459   -21.6
 - henkilöstömenot               554821    609    869   -29.9
 - muut menot (sis. ALV)            486433    534    589   -9.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     22.9         49.1   -53.4
 Kiinteistö                   13.2         14.6   -9.1
 Majoitus                     3.0          5.9   -49.4
 Ruokailu                    37.4         14.9   151.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      23.5         15.6   50.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     89          394   -77.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         391          804   -51.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        151          202   -25.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    130106    143    341   -58.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   121100    133     80   66.8
 Ruokailu                   341228    375    128   191.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             118
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                592434    650    596    9.1
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          592434    650    546   19.2
  - josta opiskelijamaksut          592434    650    378   71.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    108031    119    374   -68.3
 Kiinteistöt                  137809    151    198   -23.8
 Majoitus                   -89944    -99     7  -1586.2
 Ruokailu                    48022     53     88   -40.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     244902    269    195   38.0
 Yhteensä                   448820    493    862   -42.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            41          206   -80.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       168          475   -64.6
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      151          189   -19.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    467159       75190185     
 - Tulot                   1101251       79482814     
 = Netto                   -634092       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    16970       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    16970       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                    16970        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                    16970        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    114444       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    114444       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     60         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      9         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             119
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1691 Pekka Halosen akatemia                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1097.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             1972        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           590        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              590         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    697828    636    716   -11.1
 - henkilöstömenot               338149    308    501   -38.5
 - muut menot (sis. ALV)            359679    328    214   53.0
 Kiinteistöt                  260674    238    212   11.9
 - henkilöstömenot               44294     40     71   -43.4
 - muut menot (sis. ALV)            216380    197    141   39.8
 Majoitus                    57857     53     86   -38.9
 - henkilöstömenot               13065     12     29   -58.8
 - muut menot (sis. ALV)            44792     41     57   -28.9
 Ruokailu                    97114     89    217   -59.2
 - henkilöstömenot               27120     25    121   -79.6
 - muut menot (sis. ALV)            69994     64     96   -33.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      83418     76    227   -66.6
 - henkilöstömenot               69898     64    147   -56.6
 - muut menot (sis. ALV)            13520     12     81   -84.7
 Yhteensä                   1196891    1091    1459   -25.2
 - henkilöstömenot               492526    449    869   -48.4
 - muut menot (sis. ALV)            704365    642    589    9.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     58.3         49.1   18.9
 Kiinteistö                   21.8         14.6   49.6
 Majoitus                     4.8          5.9   -18.3
 Ruokailu                     8.1         14.9   -45.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       7.0         15.6   -55.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        78.2         63.5   23.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     354          394   -10.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         607          804   -24.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        442          202   118.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    217727    198    341   -41.9
 Kiinteistöt                   1164     1     14   -92.4
 Majoitus                    3294     3     80   -96.2
 Ruokailu                    5254     5    128   -96.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             120
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                227439    207    596   -65.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          227439    207    546   -62.0
  - josta opiskelijamaksut          177940    162    378   -57.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    480101    438    374   17.0
 Kiinteistöt                  259510    237    198   19.2
 Majoitus                    54563     50     7   648.7
 Ruokailu                    91860     84     88   -5.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      83418     76    195   -61.0
 Yhteensä                   969452    884    862    2.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            243          206   18.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       492          475    3.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      440          189   132.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    24890       75190185     
 - Tulot                    19770       79482814     
 = Netto                     5120       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     74         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     252         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             121
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1681 Perheniemen evankelinen opisto                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2411.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5786        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3222        287812     
 - omat tilat (m2)                3222        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1758475    729    716    1.9
 - henkilöstömenot              1450466    602    501   20.0
 - muut menot (sis. ALV)            308009    128    214   -40.4
 Kiinteistöt                  405721    168    212   -20.8
 - henkilöstömenot               140370     58     71   -18.3
 - muut menot (sis. ALV)            265351    110    141   -22.0
 Majoitus                    1910     1     86   -99.1
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)             1910     1     57   -98.6
 Ruokailu                   758088    314    217   45.0
 - henkilöstömenot               448518    186    121   53.6
 - muut menot (sis. ALV)            309570    128     96   34.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     963254    400    227   75.6
 - henkilöstömenot               683696    284    147   93.2
 - muut menot (sis. ALV)            279558    116     81   43.6
 Yhteensä                   3887448    1612    1459   10.5
 - henkilöstömenot              2723050    1129    869   29.9
 - muut menot (sis. ALV)           1164398    483    589   -18.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.2         49.1   -7.8
 Kiinteistö                   10.4         14.6   -28.3
 Majoitus                     0.0          5.9   -99.2
 Ruokailu                    19.5         14.9   31.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24.8         15.6   58.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        84.4         63.5   32.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     304          394   -22.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         672          804   -16.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        126          202   -37.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    824023    342    341    0.1
 Kiinteistöt                   6340     3     14   -81.2
 Majoitus                   239967    100     80   24.9
 Ruokailu                   684804    284    128   121.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     177824     74     33   125.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             122
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1932958    802    596   34.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1932958    802    546   46.9
  - josta opiskelijamaksut          1630611    676    378   78.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    934452    388    374    3.6
 Kiinteistöt                  399381    166    198   -16.5
 Majoitus                   -238057    -99     7  -1586.3
 Ruokailu                    73284     30     88   -65.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     785430    326    195   67.2
 Yhteensä                   1954490    811    862   -6.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            162          206   -21.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       338          475   -28.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      124          189   -34.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    771744       75190185     
 - Tulot                   1004319       79482814     
 = Netto                   -232575       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2700         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1117         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             123
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1669 Peräpohjolan opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    883.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             927        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           376        287812     
 - omat tilat (m2)                376        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    490766    556    716   -22.3
 - henkilöstömenot               114111    129    501   -74.2
 - muut menot (sis. ALV)            376655    427    214   99.1
 Kiinteistöt                  239689    271    212   27.8
 - henkilöstömenot               20491     23     71   -67.4
 - muut menot (sis. ALV)            219198    248    141   75.9
 Majoitus                    45365     51     86   -40.5
 - henkilöstömenot                4453     5     29   -82.6
 - muut menot (sis. ALV)            40912     46     57   -19.3
 Ruokailu                    52131     59    217   -72.8
 - henkilöstömenot               26174     30    121   -75.5
 - muut menot (sis. ALV)            25957     29     96   -69.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     190309    216    227   -5.3
 - henkilöstömenot               139625    158    147    7.7
 - muut menot (sis. ALV)            50684     57     81   -28.9
 Yhteensä                   1018260    1153    1459   -20.9
 - henkilöstömenot               304854    345    869   -60.3
 - muut menot (sis. ALV)            713406    808    589   37.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     48.2         49.1   -1.7
 Kiinteistö                   23.5         14.6   61.6
 Majoitus                     4.5          5.9   -24.7
 Ruokailu                     5.1         14.9   -65.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.7         15.6   19.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     529          394   34.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1098          804   36.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        637          202   215.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    178275    202    341   -40.9
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    22921     26     80   -67.4
 Ruokailu                    67276     76    128   -40.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             124
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                268472    304    596   -49.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          268472    304    546   -44.3
  - josta opiskelijamaksut          268472    304    378   -19.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    312491    354    374   -5.4
 Kiinteistöt                  239689    271    198   36.8
 Majoitus                    22444     25     7   282.6
 Ruokailu                   -15145    -17     88  -119.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     190309    216    195   10.6
 Yhteensä                   749788    849    862   -1.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            337          206   63.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       809          475   70.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      637          189   237.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    873364       75190185     
 - Tulot                   1440228       79482814     
 = Netto                   -566864       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             125
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1671 Pohjois-Karjalan opisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1237.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4186        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           939        287812     
 - omat tilat (m2)                939        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1731366    1400    716   95.6
 - henkilöstömenot              1051216    850    501   69.6
 - muut menot (sis. ALV)            680150    550    214   156.6
 Kiinteistöt                  243955    197    212   -7.2
 - henkilöstömenot               68581     55     71   -22.2
 - muut menot (sis. ALV)            175374    142    141    0.5
 Majoitus                    68677     56     86   -35.7
 - henkilöstömenot               34532     28     29   -3.4
 - muut menot (sis. ALV)            34145     28     57   -51.9
 Ruokailu                   208169    168    217   -22.4
 - henkilöstömenot               125159    101    121   -16.5
 - muut menot (sis. ALV)            83010     67     96   -29.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     279187    226    227   -0.8
 - henkilöstömenot               228229    185    147   25.7
 - muut menot (sis. ALV)            50958     41     81   -49.0
 Yhteensä                   2531354    2046    1459   40.3
 - henkilöstömenot              1507717    1219    869   40.2
 - muut menot (sis. ALV)           1023637    828    589   40.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     68.4         49.1   39.4
 Kiinteistö                    9.6         14.6   -33.8
 Majoitus                     2.7          5.9   -54.2
 Ruokailu                     8.2         14.9   -44.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11.0         15.6   -29.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        99.6         63.5   57.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     414          394    4.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         605          804   -24.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        260          202   28.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    278890    225    341   -34.0
 Kiinteistöt                   156     0     14   -99.1
 Majoitus                   116317     94     80   18.0
 Ruokailu                   202467    164    128   27.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      1204     1     33   -97.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             126
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                599034    484    596   -18.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          599034    484    546   -11.3
  - josta opiskelijamaksut          596877    483    378   27.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1452476    1174    374   213.9
 Kiinteistöt                  243799    197    198   -0.7
 Majoitus                   -47640    -39     7  -679.7
 Ruokailu                    5702     5     88   -94.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     277983    225    195   15.3
 Yhteensä                   1932320    1562    862   81.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            347          206   68.3
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       462          475   -2.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      260          189   37.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    45443       75190185     
 - Tulot                    95624       79482814     
 = Netto                    -50181       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    264814       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    264814       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   264814        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   264814        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             127
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1673 Pohjois-Savon kansanopisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1526.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3817        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1091        287812     
 - omat tilat (m2)                1091        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    955110    626    716   -12.5
 - henkilöstömenot               833832    546    501    9.0
 - muut menot (sis. ALV)            121278     79    214   -62.9
 Kiinteistöt                  355906    233    212    9.8
 - henkilöstömenot               100781     66     71   -7.4
 - muut menot (sis. ALV)            255125    167    141   18.5
 Majoitus                    16016     10     86   -87.8
 - henkilöstömenot               16016     10     29   -63.7
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   364460    239    217   10.1
 - henkilöstömenot               248249    163    121   34.3
 - muut menot (sis. ALV)            116211     76     96   -20.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     419078    275    227   20.7
 - henkilöstömenot               292473    192    147   30.6
 - muut menot (sis. ALV)            126605     83     81    2.8
 Yhteensä                   2110570    1383    1459   -5.2
 - henkilöstömenot              1491351    977    869   12.4
 - muut menot (sis. ALV)            619219    406    589   -31.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.3         49.1   -7.7
 Kiinteistö                   16.9         14.6   15.8
 Majoitus                     0.8          5.9   -87.2
 Ruokailu                    17.3         14.9   16.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.9         15.6   27.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        79.5         63.5   25.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     250          394   -36.5
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         553          804   -31.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        326          202   61.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    610000    400    341   17.1
 Kiinteistöt                  55289     36     14   159.3
 Majoitus                   165000    108     80   35.7
 Ruokailu                   199018    130    128    1.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     120278     79     33   141.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             128
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1149585    753    596   26.4
 - josta valtion erillisrahoitus        60000     39     48   -17.4
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1089585    714    546   30.8
  - josta opiskelijamaksut          914019    599    378   58.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    345110    226    374   -39.5
 Kiinteistöt                  300617    197    198   -0.7
 Majoitus                   -148984    -98     7  -1569.6
 Ruokailu                   165442    108     88   22.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     298800    196    195    0.5
 Yhteensä                   960985    630    862   -27.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            90          206   -56.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       252          475   -47.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      276          189   45.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    347061       75190185     
 - Tulot                    349461       79482814     
 = Netto                    -2400       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                    19756       15470547     
 = Netto                    -19756       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     457         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     288         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             129
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  9666 Pohjola-opisto                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1349.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2874        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           352        287812     
 - omat tilat (m2)                352        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1519834    1127    716   57.5
 - henkilöstömenot              1014936    752    501   50.1
 - muut menot (sis. ALV)            504898    374    214   74.7
 Kiinteistöt                    0     0    212    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0    141    0.0
 Majoitus                    87892     65     86   -24.5
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            87892     65     57   13.5
 Ruokailu                    17578     13    217   -94.0
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            17578     13     96   -86.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     360567    267    227   17.5
 - henkilöstömenot               267802    199    147   35.3
 - muut menot (sis. ALV)            92765     69     81   -14.8
 Yhteensä                   1985871    1472    1459    0.9
 - henkilöstömenot              1282738    951    869    9.4
 - muut menot (sis. ALV)            703133    521    589   -11.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     76.5         49.1   56.0
 Kiinteistö                    0.0         14.6  -100.0
 Majoitus                     4.4          5.9   -25.2
 Ruokailu                     0.9         14.9   -94.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.2         15.6   16.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     529          394   34.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         691          804   -14.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala       ??? 0          202 -49513.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                       0     0    341    0.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             130
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                   0     0    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1519834    1127    374   201.2
 Kiinteistöt                    0     0    198    0.0
 Majoitus                    87892     65     7   880.8
 Ruokailu                    17578     13     88   -85.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     360567    267    195   37.2
 Yhteensä                   1985871    1472    862   70.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            529          206   156.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       691          475   45.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala       0          189  -100.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    79462       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    79462       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2132         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     1073         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             131
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1675 Portaanpään kristill. opisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1747.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2716        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3294        287812     
 - omat tilat (m2)                3294        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    871174    499    716   -30.3
 - henkilöstömenot               490588    281    501   -44.0
 - muut menot (sis. ALV)            380586    218    214    1.7
 Kiinteistöt                  72369     41    212   -80.5
 - henkilöstömenot               17620     10     71   -85.9
 - muut menot (sis. ALV)            54749     31    141   -77.8
 Majoitus                    56839     33     86   -62.3
 - henkilöstömenot               17620     10     29   -65.1
 - muut menot (sis. ALV)            39219     22     57   -60.9
 Ruokailu                    99442     57    217   -73.8
 - henkilöstömenot               65327     37    121   -69.1
 - muut menot (sis. ALV)            34115     20     96   -79.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     155685     89    227   -60.8
 - henkilöstömenot               77842     45    147   -69.6
 - muut menot (sis. ALV)            77843     45     81   -44.8
 Yhteensä                   1255509    719    1459   -50.7
 - henkilöstömenot               668997    383    869   -55.9
 - muut menot (sis. ALV)            586512    336    589   -43.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     69.4         49.1   41.5
 Kiinteistö                    5.8         14.6   -60.4
 Majoitus                     4.5          5.9   -23.5
 Ruokailu                     7.9         14.9   -46.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.4         15.6   -20.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        46.5         63.5   -26.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     321          394   -18.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         462          804   -42.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         22          202   -89.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     34500     20    341   -94.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     870782    498     33  1426.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             132
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                905282    518    596   -13.1
 - josta valtion erillisrahoitus        484500    277     48   482.8
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          420782    241    546   -55.9
  - josta opiskelijamaksut          420782    241    378   -36.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    836674    479    374   28.0
 Kiinteistöt                  72369     41    198   -79.1
 Majoitus                    56839     33     7   389.8
 Ruokailu                    99442     57     88   -35.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     -715097    -409    195  -310.1
 Yhteensä                   350227    200    862   -76.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            308          206   49.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       129          475   -72.9
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      22          189   -88.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2133222       75190185     
 - Tulot                   2436917       79482814     
 = Netto                   -303695       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   1109435       23554204     
 - Tulot                    288000        5634770     
 = Netto                    821435       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   863684       17647607     
  - Tulot                   288000        5535020     
  = Netto                   575684       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   245751        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   245751        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                     143       13781208     
 - Tulot                    651168       15470547     
 = Netto                   -651025       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    4418         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     2221         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             133
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1676 Päivölän kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4645.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7259        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4557        287812     
 - omat tilat (m2)                4557        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2959186    637    716   -11.0
 - henkilöstömenot              2335016    503    501    0.3
 - muut menot (sis. ALV)            624170    134    214   -37.3
 Kiinteistöt                 1271296    274    212   28.8
 - henkilöstömenot               672616    145     71   103.1
 - muut menot (sis. ALV)            598680    129    141   -8.7
 Majoitus                   374784     81     86   -6.5
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            374784     81     57   40.5
 Ruokailu                   1609136    346    217   59.7
 - henkilöstömenot               787856    170    121   40.0
 - muut menot (sis. ALV)            821280    177     96   84.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1862815    401    227   76.3
 - henkilöstömenot              1085804    234    147   59.3
 - muut menot (sis. ALV)            777011    167     81   107.2
 Yhteensä                   8077217    1739    1459   19.2
 - henkilöstömenot              4881292    1051    869   20.9
 - muut menot (sis. ALV)           3195925    688    589   16.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     36.6         49.1   -25.3
 Kiinteistö                   15.7         14.6    8.1
 Majoitus                     4.6          5.9   -21.6
 Ruokailu                    19.9         14.9   34.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      23.1         15.6   47.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        91.9         63.5   44.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     408          394    3.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1113          804   38.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        279          202   37.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1866304    402    341   17.7
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    62997     14     80   -83.0
 Ruokailu                   1256990    271    128   110.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     279980     60     33   84.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             134
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                3466271    746    596   25.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         3466271    746    546   36.7
  - josta opiskelijamaksut          3186291    686    378   81.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1092882    235    374   -37.1
 Kiinteistöt                 1271296    274    198   37.9
 Majoitus                   311787     67     7   910.4
 Ruokailu                   352146     76     88   -14.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1582835    341    195   74.9
 Yhteensä                   4610946    993    862   15.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            151          206   -27.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       635          475   33.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      279          189   47.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    67496       75190185     
 - Tulot                   1318121       79482814     
 = Netto                   -1250625       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     393         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     218         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             135
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  2317 Ranuan kr. kansanopisto                                                   
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   5001.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7486        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2560        287812     
 - omat tilat (m2)                2560        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2615865    523    716   -26.9
 - henkilöstömenot              1933698    387    501   -22.9
 - muut menot (sis. ALV)            682167    136    214   -36.3
 Kiinteistöt                  881718    176    212   -17.0
 - henkilöstömenot               500504    100     71   40.4
 - muut menot (sis. ALV)            381214     76    141   -46.0
 Majoitus                   330006     66     86   -23.6
 - henkilöstömenot               110411     22     29   -23.6
 - muut menot (sis. ALV)            219595     44     57   -23.5
 Ruokailu                   1120746    224    217    3.3
 - henkilöstömenot               612979    123    121    1.2
 - muut menot (sis. ALV)            507767    102     96    6.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1023256    205    227   -10.1
 - henkilöstömenot               806143    161    147    9.8
 - muut menot (sis. ALV)            217113     43     81   -46.2
 Yhteensä                   5971591    1194    1459   -18.1
 - henkilöstömenot              3963735    793    869   -8.8
 - muut menot (sis. ALV)           2007856    401    589   -31.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     43.8         49.1   -10.7
 Kiinteistö                   14.8         14.6    1.4
 Majoitus                     5.5          5.9   -6.6
 Ruokailu                    18.8         14.9   26.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      17.1         15.6    9.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        88.0         63.5   38.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     349          394   -11.4
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         798          804   -0.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        344          202   70.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    902206    180    341   -47.2
 Kiinteistöt                   7927     2     14   -88.7
 Majoitus                   398846     80     80    0.1
 Ruokailu                   683349    137    128    6.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13978     3     33   -91.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             136
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2006306    401    596   -32.7
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2006306    401    546   -26.5
  - josta opiskelijamaksut          1765833    353    378   -6.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1713659    343    374   -8.4
 Kiinteistöt                  873791    175    198   -12.0
 Majoitus                   -68840    -14     7  -307.2
 Ruokailu                   437397     87     88   -1.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1009278    202    195    3.6
 Yhteensä                   3965285    793    862   -8.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            229          206   11.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       530          475   11.5
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      341          189   80.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    37901       75190185     
 - Tulot                    63506       79482814     
 = Netto                    -25605       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    820813       13781208     
 - Tulot                   1102162       15470547     
 = Netto                   -281349       -1689339     
 Maanvuokra                    100        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             137
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1677 Raudaskylän kristill.opisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1419.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2983        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5545        287812     
 - omat tilat (m2)                5545        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    767182    541    716   -24.4
 - henkilöstömenot               558242    393    501   -21.5
 - muut menot (sis. ALV)            208940    147    214   -31.3
 Kiinteistöt                  263864    186    212   -12.5
 - henkilöstömenot               122705     86     71   21.3
 - muut menot (sis. ALV)            141159     99    141   -29.5
 Majoitus                    75999     54     86   -38.0
 - henkilöstömenot               75999     54     29   85.2
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   295757    208    217   -3.9
 - henkilöstömenot               193757    137    121   12.7
 - muut menot (sis. ALV)            102000     72     96   -24.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     275848    194    227   -14.5
 - henkilöstömenot               193972    137    147   -6.9
 - muut menot (sis. ALV)            81876     58     81   -28.5
 Yhteensä                   1678650    1183    1459   -18.9
 - henkilöstömenot              1144675    807    869   -7.2
 - muut menot (sis. ALV)            533975    376    589   -36.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     45.7         49.1   -6.8
 Kiinteistö                   15.7         14.6    7.9
 Majoitus                     4.5          5.9   -23.5
 Ruokailu                    17.6         14.9   18.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      16.4         15.6    5.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     257          394   -34.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         563          804   -30.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         48          202   -76.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                       0     0    341    0.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             138
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                   0     0    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    767182    541    374   44.5
 Kiinteistöt                  263864    186    198   -6.3
 Majoitus                    75999     54     7   706.2
 Ruokailu                   295757    208     88   135.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     275848    194    195   -0.2
 Yhteensä                   1678650    1183    862   37.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            257          206   24.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       563          475   18.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      48          189   -74.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    132440       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    132440       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    362603       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    362603       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     63         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      33         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             139
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1678 Reisjärven kristill.opisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   5350.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             8700        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3940        287812     
 - omat tilat (m2)                3940        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3395220    635    716   -11.3
 - henkilöstömenot              2641830    494    501   -1.5
 - muut menot (sis. ALV)            753390    141    214   -34.3
 Kiinteistöt                 1102670    206    212   -3.0
 - henkilöstömenot               477794     89     71   25.3
 - muut menot (sis. ALV)            624876    117    141   -17.2
 Majoitus                   421240     79     86   -8.8
 - henkilöstömenot               168660     32     29    9.0
 - muut menot (sis. ALV)            252580     47     57   -17.8
 Ruokailu                   1141940    213    217   -1.6
 - henkilöstömenot               562640    105    121   -13.2
 - muut menot (sis. ALV)            579300    108     96   13.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     919012    172    227   -24.5
 - henkilöstömenot               677430    127    147   -13.7
 - muut menot (sis. ALV)            241582     45     81   -44.1
 Yhteensä                   6980082    1305    1459   -10.6
 - henkilöstömenot              4528354    846    869   -2.6
 - muut menot (sis. ALV)           2451728    458    589   -22.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     48.6         49.1   -0.8
 Kiinteistö                   15.8         14.6    8.5
 Majoitus                     6.0          5.9    2.0
 Ruokailu                    16.4         14.9   10.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      13.2         15.6   -15.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        95.2         63.5   50.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     390          394   -1.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         802          804   -0.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        280          202   38.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1173881    219    341   -35.7
 Kiinteistöt                   5580     1     14   -92.5
 Majoitus                   439050     82     80    3.0
 Ruokailu                   635268    119    128   -7.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      4765     1     33   -97.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             140
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2258544    422    596   -29.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2258544    422    546   -22.6
  - josta opiskelijamaksut          2150390    402    378    6.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2221339    415    374   11.0
 Kiinteistöt                 1097090    205    198    3.3
 Majoitus                   -17810     -3     7  -150.1
 Ruokailu                   506672     95     88    7.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     914247    171    195   -12.3
 Yhteensä                   4721538    883    862    2.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            255          206   23.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       543          475   14.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      278          189   47.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    142840       75190185     
 - Tulot                    211498       79482814     
 = Netto                    -68658       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    229024       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    229024       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   229024        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   229024        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    909180       13781208     
 - Tulot                   2495975       15470547     
 = Netto                   -1586795       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             141
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1657 Rovala-opisto                                                        
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4365.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             7878        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3206        287812     
 - omat tilat (m2)                1346        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             1860         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3194134    732    716    2.3
 - henkilöstömenot              2265899    519    501    3.6
 - muut menot (sis. ALV)            928235    213    214   -0.8
 Kiinteistöt                  941595    216    212    1.6
 - henkilöstömenot               356420     82     71   14.5
 - muut menot (sis. ALV)            585175    134    141   -5.0
 Majoitus                   674109    154     86   78.9
 - henkilöstömenot               40015     9     29   -68.3
 - muut menot (sis. ALV)            634094    145     57   153.0
 Ruokailu                   664380    152    217   -29.8
 - henkilöstömenot               325167     74    121   -38.5
 - muut menot (sis. ALV)            339213     78     96   -18.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1135755    260    227   14.4
 - henkilöstömenot               768985    176    147   20.0
 - muut menot (sis. ALV)            366770     84     81    4.1
 Yhteensä                   6609973    1514    1459    3.8
 - henkilöstömenot              3756486    861    869   -1.0
 - muut menot (sis. ALV)           2853487    654    589   10.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     48.3         49.1   -1.5
 Kiinteistö                   14.2         14.6   -2.2
 Majoitus                    10.2          5.9   72.3
 Ruokailu                    10.1         14.9   -32.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      17.2         15.6   10.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      58.0         16.3   255.5
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        71.4         63.5   12.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     405          394    2.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         839          804    4.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        294          202   45.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2407108    551    341   61.5
 Kiinteistöt                  36346     8     14   -40.4
 Majoitus                    75312     17     80   -78.3
 Ruokailu                    72367     17    128   -87.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     157060     36     33   10.2
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             142
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2748193    630    596    5.6
 - josta valtion erillisrahoitus        246085     56     48   18.5
 - josta EU-rahoitus              44475     10     3   255.4
 - josta muu erillisrahoitus         2457633    563    546    3.2
  - josta opiskelijamaksut          1962749    450    378   18.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    787026    180    374   -51.8
 Kiinteistöt                  905249    207    198    4.5
 Majoitus                   598797    137     7  1965.0
 Ruokailu                   592013    136     88   53.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     978695    224    195   15.1
 Yhteensä                   3861780    885    862    2.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            100          206   -51.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       490          475    3.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      282          189   49.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2977289       75190185     
 - Tulot                   4587195       79482814     
 = Netto                   -1609906       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    332030       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    332030       -1689339     
 Maanvuokra                   17346        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    7095         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     4702         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             143
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1679 Räisälän kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1699.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3598        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           635        287812     
 - omat tilat (m2)                635        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    965554    568    716   -20.6
 - henkilöstömenot               929727    547    501    9.2
 - muut menot (sis. ALV)            35827     21    214   -90.2
 Kiinteistöt                  331443    195    212   -8.2
 - henkilöstömenot               117893     69     71   -2.7
 - muut menot (sis. ALV)            213550    126    141   -10.9
 Majoitus                      0     0     86    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   423446    249    217   14.9
 - henkilöstömenot               325157    191    121   58.0
 - muut menot (sis. ALV)            98289     58     96   -39.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     303360    179    227   -21.5
 - henkilöstömenot               141037     83    147   -43.4
 - muut menot (sis. ALV)            162323     96     81   18.3
 Yhteensä                   2023803    1191    1459   -18.3
 - henkilöstömenot              1513814    891    869    2.5
 - muut menot (sis. ALV)            509989    300    589   -49.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     47.7         49.1   -2.7
 Kiinteistö                   16.4         14.6   12.5
 Majoitus                     0.0          5.9  -100.0
 Ruokailu                    20.9         14.9   40.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.0         15.6   -3.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        41.0         63.5   -35.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     268          394   -31.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         562          804   -30.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        522          202   157.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1028274    605    341   77.3
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             144
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1028274    605    596    1.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1028274    605    546   10.9
  - josta opiskelijamaksut          422089    248    378   -34.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    -62720    -37    374  -109.9
 Kiinteistöt                  331443    195    198   -1.7
 Majoitus                      0     0     7    0.0
 Ruokailu                   423446    249     88   181.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     303360    179    195   -8.4
 Yhteensä                   995529    586    862   -32.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            -17          206  -108.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       277          475   -41.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      522          189   176.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             145
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1689 Savonlinnan kristill.opisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2132.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4139        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2992        287812     
 - omat tilat (m2)                2992        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1180466    554    716   -22.6
 - henkilöstömenot               833968    391    501   -22.0
 - muut menot (sis. ALV)            346498    163    214   -24.2
 Kiinteistöt                  636284    298    212   40.5
 - henkilöstömenot               334197    157     71   119.9
 - muut menot (sis. ALV)            302087    142    141    0.4
 Majoitus                   118003     55     86   -35.9
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            118003     55     57   -3.6
 Ruokailu                   579085    272    217   25.2
 - henkilöstömenot               423291    199    121   63.9
 - muut menot (sis. ALV)            155794     73     96   -23.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     338132    159    227   -30.3
 - henkilöstömenot               282086    132    147   -9.8
 - muut menot (sis. ALV)            56046     26     81   -67.4
 Yhteensä                   2851970    1338    1459   -8.3
 - henkilöstömenot              1873542    879    869    1.1
 - muut menot (sis. ALV)            978428    459    589   -22.1
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     41.4         49.1   -15.6
 Kiinteistö                   22.3         14.6   53.2
 Majoitus                     4.1          5.9   -30.1
 Ruokailu                    20.3         14.9   36.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      11.9         15.6   -24.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        76.9         63.5   21.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     285          394   -27.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         689          804   -14.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        213          202    5.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    520282    244    341   -28.5
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   222978    105     80   31.2
 Ruokailu                   306707    144    128   12.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     315538    148     33   353.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             146
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1365505    640    596    7.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1365505    640    546   17.4
  - josta opiskelijamaksut          1049967    492    378   30.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    660184    310    374   -17.2
 Kiinteistöt                  636284    298    198   50.4
 Majoitus                   -104975    -49     7  -841.2
 Ruokailu                   272378    128     88   44.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22594     11    195   -94.6
 Yhteensä                   1486465    697    862   -19.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            160          206   -22.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       359          475   -24.4
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      213          189   12.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    455959       75190185     
 - Tulot                    818839       79482814     
 = Netto                   -362880       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1099         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     332         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             147
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1778 Siikaranta-opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2443.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             4930        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3423        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             3423         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2292218    938    716   31.1
 - henkilöstömenot              1304389    534    501    6.5
 - muut menot (sis. ALV)            987829    404    214   88.7
 Kiinteistöt                  913710    374    212   76.1
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            913710    374    141   165.0
 Majoitus                   253236    104     86   20.1
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            253236    104     57   80.5
 Ruokailu                   742786    304    217   40.2
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            742786    304     96   217.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     723580    296    227   30.2
 - henkilöstömenot               522920    214    147   45.9
 - muut menot (sis. ALV)            200660     82     81    1.7
 Yhteensä                   4925530    2016    1459   38.2
 - henkilöstömenot              1827309    748    869   -14.0
 - muut menot (sis. ALV)           3098221    1268    589   115.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.5         49.1   -5.1
 Kiinteistö                   18.6         14.6   27.4
 Majoitus                     5.1          5.9   -13.1
 Ruokailu                    15.1         14.9    1.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      14.7         15.6   -5.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %     100.0         16.3   512.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        19.1         63.5   -69.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     465          394   17.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         999          804   24.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        267          202   31.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1669450    683    341   100.1
 Kiinteistöt                  437462    179     14  1181.5
 Majoitus                   153112     63     80   -21.4
 Ruokailu                   488372    200    128   55.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             148
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2748396    1125    596   88.7
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2748396    1125    546   106.1
  - josta opiskelijamaksut          525376    215    378   -43.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    622768    255    374   -31.8
 Kiinteistöt                  476248    195    198   -1.8
 Majoitus                   100124     41     7   516.9
 Ruokailu                   254414    104     88   17.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     723580    296    195   52.0
 Yhteensä                   2177134    891    862    3.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            126          206   -38.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       442          475   -7.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      139          189   -26.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    395732       75190185     
 - Tulot                    395862       79482814     
 = Netto                     -130       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     510         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     337         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             149
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1685 Sisälähetysseuran opisto                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4284.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5248        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2715        287812     
 - omat tilat (m2)                2655        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              60         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2456846    573    716   -19.8
 - henkilöstömenot              2087245    487    501   -2.8
 - muut menot (sis. ALV)            369601     86    214   -59.7
 Kiinteistöt                  340329     79    212   -62.6
 - henkilöstömenot               148563     35     71   -51.4
 - muut menot (sis. ALV)            191766     45    141   -68.3
 Majoitus                   189695     44     86   -48.7
 - henkilöstömenot               82807     19     29   -33.1
 - muut menot (sis. ALV)            106888     25     57   -56.5
 Ruokailu                   500413    117    217   -46.1
 - henkilöstömenot               292888     68    121   -43.6
 - muut menot (sis. ALV)            207525     48     96   -49.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     359904     84    227   -63.1
 - henkilöstömenot               224815     52    147   -64.2
 - muut menot (sis. ALV)            135089     32     81   -60.9
 Yhteensä                   3847187    898    1459   -38.4
 - henkilöstömenot              2836318    662    869   -23.8
 - muut menot (sis. ALV)           1010869    236    589   -60.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     63.9         49.1   30.2
 Kiinteistö                    8.8         14.6   -39.3
 Majoitus                     4.9          5.9   -16.7
 Ruokailu                    13.0         14.9   -12.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       9.4         15.6   -40.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      2.2         16.3   -86.5
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        100.0         63.5   57.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     468          394   18.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         733          804   -8.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        125          202   -38.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    274947     64    341   -81.2
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   349604     82     80    2.4
 Ruokailu                   537787    126    128   -2.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             150
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1162338    271    596   -54.5
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1162338    271    546   -50.3
  - josta opiskelijamaksut          1162338    271    378   -28.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2181899    509    374   36.2
 Kiinteistöt                  340329     79    198   -60.0
 Majoitus                   -159909    -37     7  -661.9
 Ruokailu                   -37374     -9     88  -109.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     359904     84    195   -56.9
 Yhteensä                   2684849    627    862   -27.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            416          206   101.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       512          475    7.6
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      125          189   -33.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   2024881       75190185     
 - Tulot                   2301309       79482814     
 = Netto                   -276428       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    308104       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    308104       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             151
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1686 Suomen Nuoriso-opisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)     1.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä              40        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä            0        287812     
 - omat tilat (m2)                 0        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     4251    4251    716   494.1
 - henkilöstömenot                1773    1773    501   253.7
 - muut menot (sis. ALV)             2478    2478    214  1056.4
 Kiinteistöt                    0     0    212    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0    141    0.0
 Majoitus                      0     0     86    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                      0     0    217    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     96    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0    227    0.0
 - henkilöstömenot                 0     0    147    0.0
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     81    0.0
 Yhteensä                    4251    4251    1459   191.4
 - henkilöstömenot                1773    1773    869   104.0
 - muut menot (sis. ALV)             2478    2478    589   320.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     100.0         49.1   103.9
 Kiinteistö                    0.0         14.6  -100.0
 Majoitus                     0.0          5.9  -100.0
 Ruokailu                     0.0         14.9  -100.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       0.0         15.6  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     106          394   -73.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         106          804   -86.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         0          202  -100.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     8000    8000    341  2242.9
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             152
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                 8000    8000    596  1241.8
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus           8000    8000    546  1365.8
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     -3749   -3749    374  -1102.3
 Kiinteistöt                    0     0    198    0.0
 Majoitus                      0     0     7    0.0
 Ruokailu                      0     0     88    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0    195    0.0
 Yhteensä                    -3749   -3749    862  -534.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            -94          206  -145.5
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       -94          475  -119.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala       0          189  -100.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             153
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1704 Suomen Raamattuopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2683.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3256        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3830        287812     
 - omat tilat (m2)                3830        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1820297    678    716   -5.2
 - henkilöstömenot              1023107    381    501   -23.9
 - muut menot (sis. ALV)            797190    297    214   38.7
 Kiinteistöt                  727082    271    212   27.6
 - henkilöstömenot               205938     77     71    7.7
 - muut menot (sis. ALV)            521144    194    141   37.6
 Majoitus                   118797     44     86   -48.7
 - henkilöstömenot               76213     28     29   -1.7
 - muut menot (sis. ALV)            42584     16     57   -72.4
 Ruokailu                   758973    283    217   30.4
 - henkilöstömenot               363127    135    121   11.7
 - muut menot (sis. ALV)            395846    148     96   54.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     625321    233    227    2.5
 - henkilöstömenot               312269    116    147   -20.7
 - muut menot (sis. ALV)            313052    117     81   44.5
 Yhteensä                   4050470    1510    1459    3.5
 - henkilöstömenot              1980654    738    869   -15.1
 - muut menot (sis. ALV)           2069816    771    589   30.9
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     44.9         49.1   -8.4
 Kiinteistö                   18.0         14.6   23.3
 Majoitus                     2.9          5.9   -50.4
 Ruokailu                    18.7         14.9   26.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.4         15.6   -1.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        94.8         63.5   49.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     559          394   41.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1244          804   54.8
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        190          202   -6.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    589431    220    341   -35.7
 Kiinteistöt                  235437     88     14   528.0
 Majoitus                    38468     14     80   -82.0
 Ruokailu                   245763     92    128   -28.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     202485     75     33   131.1
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             154
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1311584    489    596   -18.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1311584    489    546   -10.4
  - josta opiskelijamaksut          1242846    463    378   22.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1230866    459    374   22.6
 Kiinteistöt                  491645    183    198   -7.7
 Majoitus                    80329     30     7   350.7
 Ruokailu                   513210    191     88   116.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     422836    158    195   -19.1
 Yhteensä                   2738886    1021    862   18.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            378          206   83.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       841          475   77.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      128          189   -32.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1860541       75190185     
 - Tulot                   2211739       79482814     
 = Netto                   -351198       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    135807       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    135807       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   135807        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                   135807        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    90017       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                    90017       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             155
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad.                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2934.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5176        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4288        287812     
 - omat tilat (m2)                4288        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3546752    1209    716   68.9
 - henkilöstömenot              2143065    730    501   45.7
 - muut menot (sis. ALV)           1403687    478    214   123.3
 Kiinteistöt                  560359    191    212   -10.1
 - henkilöstömenot               233802     80     71   11.8
 - muut menot (sis. ALV)            326557    111    141   -21.1
 Majoitus                    35479     12     86   -86.0
 - henkilöstömenot               35479     12     29   -58.2
 - muut menot (sis. ALV)              0     0     57    0.0
 Ruokailu                   563568    192    217   -11.4
 - henkilöstömenot               346865    118    121   -2.4
 - muut menot (sis. ALV)            216703     74     96   -22.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     384427    131    227   -42.4
 - henkilöstömenot               259162     88    147   -39.8
 - muut menot (sis. ALV)            125265     43     81   -47.1
 Yhteensä                   5090585    1735    1459   18.9
 - henkilöstömenot              3018373    1029    869   18.3
 - muut menot (sis. ALV)           2072212    706    589   19.8
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     69.7         49.1   42.0
 Kiinteistö                   11.0         14.6   -24.4
 Majoitus                     0.7          5.9   -88.2
 Ruokailu                    11.1         14.9   -25.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       7.6         15.6   -51.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         9.1         63.5   -85.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     685          394   73.8
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         983          804   22.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        131          202   -35.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    758027    258    341   -24.3
 Kiinteistöt                  409367    140     14   898.5
 Majoitus                   145178     49     80   -37.9
 Ruokailu                   172529     59    128   -54.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      7821     3     33   -91.8
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             156
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1492922    509    596   -14.7
 - josta valtion erillisrahoitus        46421     16     48   -66.7
 - josta EU-rahoitus              367606    125     3  4270.7
 - josta muu erillisrahoitus         1078895    368    546   -32.6
  - josta opiskelijamaksut          135932     46    378   -87.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2788725    950    374   154.1
 Kiinteistöt                  150992     51    198   -74.1
 Majoitus                   -109699    -37     7  -662.8
 Ruokailu                   391039    133     88   50.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     376606    128    195   -34.1
 Yhteensä                   3597663    1226    862   42.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            539          206   161.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       695          475   46.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      35          189   -81.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    167590       75190185     
 - Tulot                    327720       79482814     
 = Netto                   -160130       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                    642082       15470547     
 = Netto                   -642082       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             157
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1687 Svenska folkakademin                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3314.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             5373        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2093        287812     
 - omat tilat (m2)                1263        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              830         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1331006    402    716   -43.9
 - henkilöstömenot              1045920    316    501   -37.0
 - muut menot (sis. ALV)            285086     86    214   -59.9
 Kiinteistöt                  366008    110    212   -48.0
 - henkilöstömenot               115986     35     71   -50.9
 - muut menot (sis. ALV)            250022     75    141   -46.5
 Majoitus                   310645     94     86    8.6
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            310645     94     57   63.2
 Ruokailu                   498544    150    217   -30.6
 - henkilöstömenot               318849     96    121   -20.6
 - muut menot (sis. ALV)            179695     54     96   -43.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     618334    187    227   -18.0
 - henkilöstömenot               554414    167    147   14.0
 - muut menot (sis. ALV)            63920     19     81   -76.1
 Yhteensä                   3124537    943    1459   -35.4
 - henkilöstömenot              2035169    614    869   -29.4
 - muut menot (sis. ALV)           1089368    329    589   -44.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     42.6         49.1   -13.2
 Kiinteistö                   11.7         14.6   -19.6
 Majoitus                     9.9          5.9   68.0
 Ruokailu                    16.0         14.9    7.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.8         15.6   26.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      39.7         16.3   143.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        99.7         63.5   57.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     248          394   -37.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         582          804   -27.7
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        175          202   -13.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     66990     20    341   -94.1
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   190525     57     80   -27.9
 Ruokailu                   390904    118    128   -8.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      1709     1     33   -98.4
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             158
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                650128    196    596   -67.1
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          650128    196    546   -64.1
  - josta opiskelijamaksut          648419    196    378   -48.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1264016    381    374    2.0
 Kiinteistöt                  366008    110    198   -44.3
 Majoitus                   120120     36     7   445.6
 Ruokailu                   107640     32     88   -63.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     616625    186    195   -4.5
 Yhteensä                   2474409    747    862   -13.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            235          206   14.1
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       461          475   -3.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      175          189   -7.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    72027       75190185     
 - Tulot                    129589       79482814     
 = Netto                    -57562       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             159
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1690 Turun kr.opisto                                                       
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3064.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             6595        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          3747        287812     
 - omat tilat (m2)                3747        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2968400    969    716   35.4
 - henkilöstömenot              2329686    760    501   51.7
 - muut menot (sis. ALV)            638714    208    214   -2.7
 Kiinteistöt                  420936    137    212   -35.3
 - henkilöstömenot               54530     18     71   -75.0
 - muut menot (sis. ALV)            366406    120    141   -15.3
 Majoitus                   203085     66     86   -23.2
 - henkilöstömenot               22617     7     29   -74.5
 - muut menot (sis. ALV)            180468     59     57    2.6
 Ruokailu                   668480    218    217    0.6
 - henkilöstömenot               426645    139    121   14.9
 - muut menot (sis. ALV)            241835     79     96   -17.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1027945    335    227   47.5
 - henkilöstömenot               571675    187    147   27.1
 - muut menot (sis. ALV)            456270    149     81   84.5
 Yhteensä                   5288846    1726    1459   18.3
 - henkilöstömenot              3405153    1111    869   27.8
 - muut menot (sis. ALV)           1883693    615    589    4.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     56.1         49.1   14.4
 Kiinteistö                    8.0         14.6   -45.3
 Majoitus                     3.8          5.9   -35.1
 Ruokailu                    12.6         14.9   -15.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.4         15.6   24.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     450          394   14.2
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         802          804   -0.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        112          202   -44.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                       0     0    341    0.0
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                      0     0     80    0.0
 Ruokailu                      0     0    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             160
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                   0     0    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus            0     0    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2968400    969    374   159.0
 Kiinteistöt                  420936    137    198   -30.8
 Majoitus                   203085     66     7   897.7
 Ruokailu                   668480    218     88   146.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1027945    335    195   72.2
 Yhteensä                   5288846    1726    862   100.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            450          206   118.4
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       802          475   68.7
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      112          189   -40.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    587650       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                    587650       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     624         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             161
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1692 Työväen akatemia                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   4886.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             9594        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5254        287812     
 - omat tilat (m2)                5254        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3368367    689    716   -3.6
 - henkilöstömenot              2264343    463    501   -7.5
 - muut menot (sis. ALV)           1104024    226    214    5.4
 Kiinteistöt                 1039591    213    212    0.2
 - henkilöstömenot               202030     41     71   -42.0
 - muut menot (sis. ALV)            837561    171    141   21.5
 Majoitus                   811609    166     86   92.4
 - henkilöstömenot               280000     57     29   98.2
 - muut menot (sis. ALV)            531609    109     57   89.5
 Ruokailu                   1106590    226    217    4.4
 - henkilöstömenot               578581    118    121   -2.2
 - muut menot (sis. ALV)            528009    108     96   12.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1405281    288    227   26.4
 - henkilöstömenot               478924     98    147   -33.2
 - muut menot (sis. ALV)            926357    190     81   134.8
 Yhteensä                   7731438    1582    1459    8.5
 - henkilöstömenot              3803878    779    869   -10.4
 - muut menot (sis. ALV)           3927560    804    589   36.4
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     43.6         49.1   -11.2
 Kiinteistö                   13.4         14.6   -7.7
 Majoitus                    10.5          5.9   77.4
 Ruokailu                    14.3         14.9   -3.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.2         15.6   16.5
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        40.0         63.5   -36.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     351          394   -11.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         806          804    0.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        198          202   -2.2
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1198811    245    341   -28.1
 Kiinteistöt                  79278     16     14   16.1
 Majoitus                   270045     55     80   -30.6
 Ruokailu                   333715     68    128   -46.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             162
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1881849    385    596   -35.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1881849    385    546   -29.4
  - josta opiskelijamaksut          753000    154    378   -59.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2169556    444    374   18.7
 Kiinteistöt                  960313    197    198   -1.0
 Majoitus                   541564    111     7  1568.5
 Ruokailu                   772875    158     88   78.8
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1405281    288    195   47.6
 Yhteensä                   5849589    1197    862   38.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            226          206    9.7
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       610          475   28.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      183          189   -3.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             163
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  2316 Valamon kansanopisto                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   2165.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3510        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1230        287812     
 - omat tilat (m2)                1230        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1627232    752    716    5.0
 - henkilöstömenot              1147562    530    501    5.8
 - muut menot (sis. ALV)            479670    222    214    3.4
 Kiinteistöt                  467176    216    212    1.6
 - henkilöstömenot               244104    113     71   58.1
 - muut menot (sis. ALV)            223072    103    141   -27.0
 Majoitus                   202936     94     86    8.6
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            202936     94     57   63.2
 Ruokailu                   664157    307    217   41.4
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            664157    307     96   220.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     578065    267    227   17.4
 - henkilöstömenot               303019    140    147   -4.6
 - muut menot (sis. ALV)            275046    127     81   57.4
 Yhteensä                   3539566    1635    1459   12.1
 - henkilöstömenot              1694685    783    869   -10.0
 - muut menot (sis. ALV)           1844881    852    589   44.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.0         49.1   -6.3
 Kiinteistö                   13.2         14.6   -9.4
 Majoitus                     5.7          5.9   -3.1
 Ruokailu                    18.8         14.9   26.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      16.3         15.6    4.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     464          394   17.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1008          804   25.5
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        380          202   87.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    578723    267    341   -21.7
 Kiinteistöt                  10149     5     14   -66.5
 Majoitus                   552687    255     80   220.4
 Ruokailu                   506383    234    128   82.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19421     9     33   -72.5
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             164
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1667363    770    596   29.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1667363    770    546   41.1
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1048509    484    374   29.5
 Kiinteistöt                  457027    211    198    6.4
 Majoitus                   -349751    -162     7  -2531.8
 Ruokailu                   157774     73     88   -17.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     558644    258    195   32.4
 Yhteensä                   1872203    865    862    0.3
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            299          206   44.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       533          475   12.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      372          189   96.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                      0       75190185     
 - Tulot                      0       79482814     
 = Netto                      0       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             165
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1693 Valkealan kr. kansanopisto                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1079.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             3761        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1109        287812     
 - omat tilat (m2)                1109        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    962161    892    716   24.6
 - henkilöstömenot               729988    677    501   35.0
 - muut menot (sis. ALV)            232173    215    214    0.4
 Kiinteistöt                  270412    251    212   18.0
 - henkilöstömenot               132336    123     71   72.0
 - muut menot (sis. ALV)            138076    128    141   -9.3
 Majoitus                   106217     98     86   14.0
 - henkilöstömenot               50098     46     29   60.6
 - muut menot (sis. ALV)            56119     52     57   -9.4
 Ruokailu                   334495    310    217   42.9
 - henkilöstömenot               200197    186    121   53.2
 - muut menot (sis. ALV)            134298    124     96   30.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     377309    350    227   53.7
 - henkilöstömenot               236928    220    147   49.6
 - muut menot (sis. ALV)            140381    130     81   61.2
 Yhteensä                   2050594    1900    1459   30.3
 - henkilöstömenot              1349547    1251    869   43.9
 - muut menot (sis. ALV)            701047    650    589   10.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     46.9         49.1   -4.3
 Kiinteistö                   13.2         14.6   -9.4
 Majoitus                     5.2          5.9   -12.5
 Ruokailu                    16.3         14.9    9.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      18.4         15.6   18.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        87.4         63.5   37.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     256          394   -35.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         545          804   -32.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        244          202   20.5
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    985728    914    341   167.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   302488    280     80   251.8
 Ruokailu                   238600    221    128   72.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      22688     21     33   -35.6
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             166
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1549504    1436    596   140.9
 - josta valtion erillisrahoitus        160000    148     48   211.6
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         1389504    1288    546   136.0
  - josta opiskelijamaksut          1353652    1255    378   231.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    -23567    -22    374  -105.8
 Kiinteistöt                  270412    251    198   26.3
 Majoitus                   -196271    -182     7  -2838.1
 Ruokailu                    95895     89     88    0.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     354621    329    195   68.7
 Yhteensä                   501090    464    862   -46.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            -6          206  -103.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       133          475   -72.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      244          189   29.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    601106       75190185     
 - Tulot                    793044       79482814     
 = Netto                   -191938       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    29036       13781208     
 - Tulot                    58214       15470547     
 = Netto                    -29178       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    1320         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     586         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             167
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1694 Varsinais-Suomen kansanopisto                                                
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3147.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             8975        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4361        287812     
 - omat tilat (m2)                3938        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              423         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3994821    1269    716   77.4
 - henkilöstömenot              2129748    677    501   35.0
 - muut menot (sis. ALV)           1865073    593    214   176.6
 Kiinteistöt                  372188    118    212   -44.3
 - henkilöstömenot                 0     0     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            372188    118    141   -16.2
 Majoitus                   252567     80     86   -7.0
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            252567     80     57   39.8
 Ruokailu                   1019149    324    217   49.3
 - henkilöstömenot               677306    215    121   77.7
 - muut menot (sis. ALV)            341843    109     96   13.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     336335    107    227   -53.0
 - henkilöstömenot               298681     95    147   -35.3
 - muut menot (sis. ALV)            37654     12     81   -85.2
 Yhteensä                   5975060    1899    1459   30.2
 - henkilöstömenot              3105735    987    869   13.5
 - muut menot (sis. ALV)           2869325    912    589   54.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     66.9         49.1   36.3
 Kiinteistö                    6.2         14.6   -57.2
 Majoitus                     4.2          5.9   -28.6
 Ruokailu                    17.1         14.9   14.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot       5.6         15.6   -63.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      9.7         16.3   -40.6
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        88.3         63.5   39.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     445          394   12.9
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         666          804   -17.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala         85          202   -57.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2308641    734    341   114.8
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   206781     66     80   -17.5
 Ruokailu                   607567    193    128   50.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             168
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                3122989    992    596   66.4
 - josta valtion erillisrahoitus        265536     84     48   77.3
 - josta EU-rahoitus              98359     31     3   990.3
 - josta muu erillisrahoitus         2759094    877    546   60.6
  - josta opiskelijamaksut          2759094    877    378   131.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1686180    536    374   43.2
 Kiinteistöt                  372188    118    198   -40.4
 Majoitus                    45786     15     7   119.0
 Ruokailu                   411582    131     88   47.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     336335    107    195   -45.1
 Yhteensä                   2852071    906    862    5.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            188          206   -8.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       318          475   -33.1
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      85          189   -54.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    931953       75190185     
 - Tulot                   1374104       79482814     
 = Netto                   -442151       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     368         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     110         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             169
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1695 Viittakiven opisto                                                     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1233.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             1800        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä           970        287812     
 - omat tilat (m2)                970        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    446450    362    716   -49.4
 - henkilöstömenot               318073    258    501   -48.5
 - muut menot (sis. ALV)            128377    104    214   -51.4
 Kiinteistöt                  195090    158    212   -25.5
 - henkilöstömenot               80995     66     71   -7.9
 - muut menot (sis. ALV)            114095     93    141   -34.4
 Majoitus                    70613     57     86   -33.7
 - henkilöstömenot               26014     21     29   -27.0
 - muut menot (sis. ALV)            44599     36     57   -37.0
 Ruokailu                   290621    236    217    8.7
 - henkilöstömenot               180352    146    121   20.7
 - muut menot (sis. ALV)            110269     89     96   -6.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     237476    193    227   -15.3
 - henkilöstömenot               145783    118    147   -19.4
 - muut menot (sis. ALV)            91693     74     81   -7.9
 Yhteensä                   1240250    1006    1459   -31.0
 - henkilöstömenot               751217    609    869   -29.9
 - muut menot (sis. ALV)            489033    397    589   -32.7
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     36.0         49.1   -26.6
 Kiinteistö                   15.7         14.6    8.0
 Majoitus                     5.7          5.9   -3.8
 Ruokailu                    23.4         14.9   57.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      19.1         15.6   22.8
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        87.7         63.5   38.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     248          394   -37.1
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         689          804   -14.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        201          202   -0.6
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    434777    353    341    3.3
 Kiinteistöt                   4334     4     14   -74.8
 Majoitus                   128501    104     80   30.8
 Ruokailu                   141658    115    128   -10.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24592     20     33   -38.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             170
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                733862    595    596   -0.2
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus              29155     24     3   724.9
 - josta muu erillisrahoitus          704707    572    546    4.7
  - josta opiskelijamaksut          643633    522    378   38.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                     11673     9    374   -97.5
 Kiinteistöt                  190756    155    198   -22.0
 Majoitus                   -57888    -47     7  -806.7
 Ruokailu                   148963    121     88   36.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     212884    173    195   -11.4
 Yhteensä                   506388    411    862   -52.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti             6          206   -96.9
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       281          475   -40.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      197          189    4.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   3617125       75190185     
 - Tulot                   3845304       79482814     
 = Netto                   -228179       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    412612       23554204     
 - Tulot                    304000        5634770     
 = Netto                    108612       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                   412612       17647607     
  - Tulot                   304000        5535020     
  = Netto                   108612       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                   60000        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    4324         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     3011         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             171
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1696 Voionmaan opisto                                                      
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   3021.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             8697        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          5530        287812     
 - omat tilat (m2)                4851        240843     
 - vuokratut tilat (m2)              679         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2673867    885    716   23.7
 - henkilöstömenot              1625359    538    501    7.3
 - muut menot (sis. ALV)           1048508    347    214   62.0
 Kiinteistöt                  741515    245    212   15.6
 - henkilöstömenot               102223     34     71   -52.5
 - muut menot (sis. ALV)            639292    212    141   50.0
 Majoitus                   449619    149     86   72.4
 - henkilöstömenot               37135     12     29   -57.5
 - muut menot (sis. ALV)            412484    137     57   137.8
 Ruokailu                   924828    306    217   41.1
 - henkilöstömenot                 0     0    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            924828    306     96   219.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     566188    187    227   -17.6
 - henkilöstömenot               452533    150    147    2.1
 - muut menot (sis. ALV)            113655     38     81   -53.4
 Yhteensä                   5356017    1773    1459   21.5
 - henkilöstömenot              2217250    734    869   -15.6
 - muut menot (sis. ALV)           3138767    1039    589   76.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     49.9         49.1    1.8
 Kiinteistö                   13.8         14.6   -4.9
 Majoitus                     8.4          5.9   41.8
 Ruokailu                    17.3         14.9   16.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      10.6         15.6   -32.2
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      12.3         16.3   -24.8
 Opisk. maksujen osuus tuloista %         0.0         63.5  -100.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     307          394   -22.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         616          804   -23.4
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        134          202   -33.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1602222    530    341   55.3
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                   177856     59     80   -26.1
 Ruokailu                   820960    272    128   111.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             172
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                2601038    861    596   44.4
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus         2601038    861    546   57.8
  - josta opiskelijamaksut             0     0    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1071645    355    374   -5.2
 Kiinteistöt                  741515    245    198   23.7
 Majoitus                   271763     90     7  1254.1
 Ruokailu                   103868     34     88   -61.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     566188    187    195   -3.8
 Yhteensä                   2754979    912    862    5.7
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            123          206   -40.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       317          475   -33.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      134          189   -29.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    731692       75190185     
 - Tulot                    785778       79482814     
 = Netto                    -54086       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     708         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     426         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             173
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1697 Västra-Nylands folkhögskola                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   9925.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            13047        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          4711        287812     
 - omat tilat (m2)                2508        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             2203         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    5761726    581    716   -18.9
 - henkilöstömenot              3470784    350    501   -30.2
 - muut menot (sis. ALV)           2290942    231    214    7.7
 Kiinteistöt                 1660086    167    212   -21.3
 - henkilöstömenot               516202     52     71   -27.0
 - muut menot (sis. ALV)           1143884    115    141   -18.3
 Majoitus                   612598     62     86   -28.5
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            612598     62     57    7.5
 Ruokailu                   1838551    185    217   -14.6
 - henkilöstömenot               711144     72    121   -40.8
 - muut menot (sis. ALV)           1127407    114     96   18.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1354820    137    227   -40.0
 - henkilöstömenot               985212     99    147   -32.4
 - muut menot (sis. ALV)            369608     37     81   -53.9
 Yhteensä                  11227781    1131    1459   -22.4
 - henkilöstömenot              5683342    573    869   -34.1
 - muut menot (sis. ALV)           5544439    559    589   -5.2
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     51.3         49.1    4.6
 Kiinteistö                   14.8         14.6    1.5
 Majoitus                     5.5          5.9   -7.8
 Ruokailu                    16.4         14.9   10.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      12.1         15.6   -22.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      46.8         16.3   186.5
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        21.6         63.5   -65.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     442          394   12.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         861          804    7.1
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        352          202   74.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    2073164    209    341   -38.8
 Kiinteistöt                  58315     6     14   -58.0
 Majoitus                   802306     81     80    1.4
 Ruokailu                   1522603    153    128   19.4
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot        0     0     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             174
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                4456388    449    596   -24.7
 - josta valtion erillisrahoitus       3493204    352     48   639.7
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          963184     97    546   -82.2
  - josta opiskelijamaksut          963184     97    378   -74.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    3688562    372    374   -0.6
 Kiinteistöt                 1601771    161    198   -18.7
 Majoitus                   -189708    -19     7  -387.7
 Ruokailu                   315948     32     88   -64.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     1354820    137    195   -29.9
 Yhteensä                   6771393    682    862   -20.9
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            283          206   37.2
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       519          475    9.2
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      340          189   79.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    38573       75190185     
 - Tulot                    62681       79482814     
 = Netto                    -24108       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    247938       23554204     
 - Tulot                    60000        5634770     
 = Netto                    187938       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   247938        5906597     
  - Tulot                    60000         99750     
  = Netto                   187938        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                    20213       13781208     
 - Tulot                    98130       15470547     
 = Netto                    -77917       -1689339     
 Maanvuokra                   12740        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             175
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1699 Ylitornion kristillinen opisto                                               
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1770.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2667        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1130        287812     
 - omat tilat (m2)                1130        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    761628    430    716   -39.9
 - henkilöstömenot               628223    355    501   -29.2
 - muut menot (sis. ALV)            133405     75    214   -64.8
 Kiinteistöt                  514438    291    212   36.8
 - henkilöstömenot               310000    175     71   145.7
 - muut menot (sis. ALV)            204438    116    141   -18.2
 Majoitus                   210084    119     86   37.5
 - henkilöstömenot                 0     0     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)            210084    119     57   106.7
 Ruokailu                   481645    272    217   25.5
 - henkilöstömenot               342880    194    121   59.9
 - muut menot (sis. ALV)            138765     78     96   -18.1
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     630318    356    227   56.5
 - henkilöstömenot               529244    299    147   103.7
 - muut menot (sis. ALV)            101074     57     81   -29.3
 Yhteensä                   2598113    1468    1459    0.6
 - henkilöstömenot              1810347    1023    869   17.7
 - muut menot (sis. ALV)            787766    445    589   -24.5
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     29.3         49.1   -40.2
 Kiinteistö                   19.8         14.6   36.0
 Majoitus                     8.1          5.9   36.6
 Ruokailu                    18.5         14.9   24.7
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      24.3         15.6   55.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        83.2         63.5   31.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     286          394   -27.6
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         974          804   21.2
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        455          202   125.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    473543    268    341   -21.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    93680     53     80   -33.6
 Ruokailu                   324266    183    128   42.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      10511     6     33   -81.8
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             176
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                902000    510    596   -14.5
 - josta valtion erillisrahoitus        120000     68     48   42.5
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          782000    442    546   -19.0
  - josta opiskelijamaksut          750545    424    378   12.1
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    288085    163    374   -56.5
 Kiinteistöt                  514438    291    198   46.5
 Majoitus                   116404     66     7   890.0
 Ruokailu                   157379     89     88    0.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     619807    350    195   79.7
 Yhteensä                   1696113    958    862   11.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            108          206   -47.6
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       636          475   33.8
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      455          189   140.8
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   1008726       75190185     
 - Tulot                   1345988       79482814     
 = Netto                   -337262       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                   1836485       13781208     
 - Tulot                    428457       15470547     
 = Netto                   1408028       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    2360         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot     696         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             177
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1700 Åbolands folkhögskola                                                    
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)   1250.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2111        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          1166        287812     
 - omat tilat (m2)                1166        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1667507    1334    716   86.4
 - henkilöstömenot              1298983    1039    501   107.3
 - muut menot (sis. ALV)            368524    295    214   37.6
 Kiinteistöt                  189092    151    212   -28.8
 - henkilöstömenot               85025     68     71   -4.6
 - muut menot (sis. ALV)            104067     83    141   -41.0
 Majoitus                   281945    226     86   161.3
 - henkilöstömenot               85025     68     29   135.3
 - muut menot (sis. ALV)            196920    158     57   174.4
 Ruokailu                   549730    440    217   102.8
 - henkilöstömenot               325113    260    121   114.7
 - muut menot (sis. ALV)            224617    180     96   87.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     727911    582    227   156.0
 - henkilöstömenot               499848    400    147   172.5
 - muut menot (sis. ALV)            228063    182     81   126.0
 Yhteensä                   3416185    2733    1459   87.4
 - henkilöstömenot              2293994    1835    869   111.1
 - muut menot (sis. ALV)           1122191    898    589   52.3
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     48.8         49.1   -0.5
 Kiinteistö                    5.5         14.6   -62.0
 Majoitus                     8.3          5.9   39.4
 Ruokailu                    16.1         14.9    8.2
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      21.3         15.6   36.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        63.7         63.5    0.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     790          394   100.3
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         1618          804   101.3
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        162          202   -19.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    528304    423    341   23.8
 Kiinteistöt                  172368    138     14   886.8
 Majoitus                    27730     22     80   -72.2
 Ruokailu                   302606    242    128   88.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      7379     6     33   -81.9
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             178
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                1038387    831    596   39.3
 - josta valtion erillisrahoitus        122000     98     48   105.1
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          916387    733    546   34.3
  - josta opiskelijamaksut          661727    529    378   39.9
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    1139203    911    374   143.6
 Kiinteistöt                  16724     13    198   -93.3
 Majoitus                   254215    203     7  2961.3
 Ruokailu                   247124    198     88   123.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     720532    576    195   195.8
 Yhteensä                   2377798    1902    862   120.6
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            540          206   161.8
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       1126          475   137.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      14          189   -92.4
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    154374       75190185     
 - Tulot                    134650       79482814     
 = Netto                    19724       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                      0       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                      0       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                      0        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                      0        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                     9711       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                     9711       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm     337         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             179
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  
  1702 Östra-Nylands folkhögskola                                                 
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä            1.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)    768.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä             2065        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      0         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä          2976        287812     
 - omat tilat (m2)                2976        240843     
 - vuokratut tilat (m2)               0         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    564280    735    716    2.7
 - henkilöstömenot               330767    431    501   -14.1
 - muut menot (sis. ALV)            233513    304    214   41.9
 Kiinteistöt                  395797    515    212   142.6
 - henkilöstömenot               63118     82     71   15.3
 - muut menot (sis. ALV)            332679    433    141   207.0
 Majoitus                    97295    127     86   46.7
 - henkilöstömenot               19379     25     29   -12.7
 - muut menot (sis. ALV)            77916    101     57   76.7
 Ruokailu                   174628    227    217    4.8
 - henkilöstömenot               61901     81    121   -33.5
 - muut menot (sis. ALV)            112727    147     96   53.3
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     410917    535    227   135.2
 - henkilöstömenot               268882    350    147   138.6
 - muut menot (sis. ALV)            142035    185     81   129.1
 Yhteensä                   1642917    2139    1459   46.7
 - henkilöstömenot               744047    969    869   11.4
 - muut menot (sis. ALV)            898870    1170    589   98.6
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     34.3         49.1   -30.0
 Kiinteistö                   24.1         14.6   65.4
 Majoitus                     5.9          5.9    0.1
 Ruokailu                    10.6         14.9   -28.5
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      25.0         15.6   60.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      0.0         16.3  -100.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        95.4         63.5   50.4
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     273          394   -30.7
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         796          804   -1.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        133          202   -34.3
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    121562    158    341   -53.6
 Kiinteistöt                    0     0     14    0.0
 Majoitus                    60040     78     80   -1.9
 Ruokailu                   158726    207    128   60.9
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      3691     5     33   -85.3
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             180
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä                344019    448    596   -24.9
 - josta valtion erillisrahoitus          0     0     48    0.0
 - josta EU-rahoitus                0     0     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus          344019    448    546   -17.9
  - josta opiskelijamaksut          328282    427    378   13.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                    442718    576    374   54.1
 Kiinteistöt                  395797    515    198   159.7
 Majoitus                    37255     49     7   630.2
 Ruokailu                    15902     21     88   -76.6
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     407226    530    195   172.1
 Yhteensä                   1298898    1691    862   96.1
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            214          206    4.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       629          475   32.3
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      133          189   -29.7
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                    291329       75190185     
 - Tulot                    558871       79482814     
 = Netto                   -267542       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                    59021       23554204     
 - Tulot                      0        5634770     
 = Netto                    59021       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                      0       17647607     
  - Tulot                      0        5535020     
  = Netto                      0       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                    59021        5906597     
  - Tulot                      0         99750     
  = Netto                    59021        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                      0       13781208     
 - Tulot                      0       15470547     
 = Netto                      0       -1689339     
 Maanvuokra                     0        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm      0         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot      0         41352     
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             181
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
                         Yhteensä                                     
                                                                  
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN SUORITETIEDOT                          
 Opetusyksiköiden lukumäärä           90.0          90     
 Opiskelijaviikot(sis. opintokirj. lkm/2)  274206.0       274206.0     
 Opetustuntien lukumäärä            497582        497582     
 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä    3366         3366     
                                           
 Huoneistopinta-alat yhteensä         287812        287812     
 - omat tilat (m2)               240843        240843     
 - vuokratut tilat (m2)             46969         46969     
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAN BRUTTOMENOT          Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   196195768    716    716    0.0
 - henkilöstömenot             137434943    501    501    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           58760825    214    214    0.0
 Kiinteistöt                 58244700    212    212    0.0
 - henkilöstömenot              19549044     71     71    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           38695656    141    141    0.0
 Majoitus                  23672623     86     86    0.0
 - henkilöstömenot              7927698     29     29    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           15744925     57     57    0.0
 Ruokailu                  59474522    217    217    0.0
 - henkilöstömenot              33216048    121    121    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           26258474     96     96    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot    62378557    227    227    0.0
 - henkilöstömenot              40241170    147    147    0.0
 - muut menot (sis. ALV)           22137387     81     81    0.0
 Yhteensä                  399966153    1459    1459    0.0
 - henkilöstömenot             238368884    869    869    0.0
 - muut menot (sis. ALV)          161597269    589    589    0.0
                                           
 OSUUS KÄYTTÖMENOISTA (%)              %           %     
 Opetus                     49.1         49.1    0.0
 Kiinteistö                   14.6         14.6    0.0
 Majoitus                     5.9          5.9    0.0
 Ruokailu                    14.9         14.9    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot      15.6         15.6    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA TOIMINNASTA (%)            %           %     
 Vuokrattujen tilojen osuus tiloista %      16.3         16.3    0.0
 Opisk. maksujen osuus tuloista %        63.5         63.5    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VOS-POHJAN BRUTTOMENOISTA  Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus mk/op.tunti (ei maks. palv.toim.)     394          394    0.0
 Käyttömenot yht. mk/opetustunti         804          804    0.0
 Kiinteistöt mk/huoneistopinta-ala        202          202    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAA VASTAAVAT TULOT        Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   93627889    341    341    0.0
 Kiinteistöt                 3831679     14     14    0.0
 Majoitus                  21851011     80     80    0.0
 Ruokailu                  35220358    128    128    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot     8952879     33     33    0.0
1 
 KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 17.10.2000 ***             182
 *** RAPORTTI: K07C3YL ***
 
 Vapaan sivistystyön käyttömenot toiminnoittain ja tulot, valtionosuuspohjaan kuulumattomat menot ja tulot sekä
 suoritteet ja yksikkökustannukset vuonna 1999, sekä vertailu koulumuodon vuoden 1999 keskiarvoon
 
                        Määrä   / vko  Vertailu-  Ero vert
                         1999    1999 ryhmä -99  ryhmään%
 ------------------------------------------------------------------------------------
 Tulot yhteensä               163483813    596    596    0.0
 - josta valtion erillisrahoitus       13047434     48     48    0.0
 - josta EU-rahoitus              786039     3     3    0.0
 - josta muu erillisrahoitus        149650340    546    546    0.0
  - josta opiskelijamaksut         103742046    378    378    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUVAT                            
 NETTOMENOT YHTEENSÄ                Mk  Mk/ vko  Mk/ vko      
 Opetus                   102567879    374    374    0.0
 Kiinteistöt                 54413021    198    198    0.0
 Majoitus                   1821612     7     7    0.0
 Ruokailu                  24254164     88     88    0.0
 Ylläpitäjähallinto ja yht. toiminnot    53425678    195    195    0.0
 Yhteensä                  236482340    862    862    0.0
                                           
 TUNNUSLUKUJA VALTIONOSUUSPOHJAAN                          
 KUULUVISTA NETTOMENOISTA         Mk/suorite      Mk/suorite     
 Opetus, nto mk/opetustunti            206          206    0.0
 Käyttömenot yht. nto mk/opetustunti       475          475    0.0
 Kiinteistöt, nto mk/huoneistopinta-ala      189          189    0.0
                                           
 VALTIONOSUUSPOHJAAN KUULUMATTOMAT       Määrä         Määrä     
 Maksullinen palvelutoiminta                             
 + Menot                   75190185       75190185     
 - Tulot                   79482814       79482814     
 = Netto                   -4292629       -4292629     
 Investoinnit                                    
 + Menot                   23554204       23554204     
 - Tulot                   5634770        5634770     
 = Netto                   17919434       17919434     
  josta perustamishankkeet                              
  + Menot                  17647607       17647607     
  - Tulot                   5535020        5535020     
  = Netto                  12112587       12112587     
  josta muut kuin perustamishankkeet                         
  + Menot                   5906597        5906597     
  - Tulot                    99750         99750     
  = Netto                   5806847        5806847     
 Muut kustannukset                                  
 + Menot                   13781208       13781208     
 - Tulot                   15470547       15470547     
 = Netto                   -1689339       -1689339     
 Maanvuokra                  120186        120186     
                                           
 MAKSULLISEN PALV. TOIMINNAN SUORITTEET     Määrä         Määrä     
 Maks. palvelutoiminnan opetustuntien lkm    77098         77098     
 Maks. palvelutoiminnan opiskelijaviikot    41352         41352