KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 16.10.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K07Z6YO ***

       Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja omistajatyypeittäin (mk/opiskelijaviikko)

                                  Kiin-           Ylläp.
                 Oppilai-  Opisk.-  Opetus  teistöt Majoitus Ruokailu hallinto Yhteensä       Opetus
  Omistaja             toksia  viikot  mk/vko  mk/vko  mk/vko  mk/vko  mk/vko  mk/vko  Tunnit mk/tunti
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yksityinen              83  252.414    708    216    90   221   233   1.467 459.965    388
  Kunta                 1   1.858   1.109    87    31   112   129   1.467  3.583    575
  Kuntayhtymä              6  19.934    778    182    48   174   170   1.351  34.034    455
  ------------------------------ -------- --------- --------- --------- -------- -------- -------- ------------------ ---------
  Yhteensä               90  274.206    716    212    86   217   227   1.459 497.582    394
Opiskelijaviikoissa on mukana kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä jaettuna kahdella