KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 05.10.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K08O6YO ***

     Taiteen perusopetuksen valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja tulot toiminnoittain ja omistajatyypeittäin

                                     mk/opiskelija                 Kiinteis-
            Oppilai- Opiskeli-        Kiin- Ylläp.-           josta opisk.       töt brutto
 Omistaja         toksia   joita  Opetus  teistöt hallinto Yhteensä   Tulot    maksut    Netto   mk/m2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Yksityinen          43   28.670   6.060   1.212   978   8.251   3.921    1.457    4.329    738
 Kunta            58   26.118   6.254    683  1.048   7.985   1.995    1.067    5.990    370
 Kuntayhtymä          5   1.339   7.046    549  1.391   8.986   3.472     845    5.514    516
 ---------------------- -------- ---------- --------- --------- -------- --------- --------- ------------ ------------ ----------
 Yhteensä          106   56.127   6.174    950  1.021   8.144   3.014    1.261    5.130    551