KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K15Z602S ***

                   Valtion vammaiskoulujen käyttökustannukset (mk/oppilas)


                                       Ruokailu Sisäinen
                                  Kuljetus  ja muu hallinto
                           Oppi-        ja oppilas- ja kiin-  Pienet
          Opetuksen järjestäjä       laita  Opetus majoitus  huolto  teistö hankkeet Yhteensä
          ---------------------------------------------------------------------------------------------
          Haukkarannan koulu         138  72.036  69.218  25.287  62.610    0 229.151
          Jkylän näkövammaisten koulu     44  93.019 148.775  48.285 107.048  29.173 426.300
          Lohipadon erityiskoulu        52  82.485  19.489 119.473  50.249  4.910 276.606
          Mikkelin kuulovammaisten koulu    17 100.991  65.182  39.067  78.494    0 283.734
          Mäntykankaan koulu          50  65.943  98.395  73.676 101.073    0 339.087
          Oulun kuulovammaisten koulu     59  79.800  52.288  28.269  47.241    0 207.598
          Ruskeasuon koulu          131  61.349  51.209  63.402  85.847    0 261.807
          Sv. skolan för synskadade       9 274.576 148.166  48.190  67.778    0 538.710
          ------------------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
          Yhteensä              498  76.923  68.519  53.120  74.018  3.085 275.666