KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.10.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K26N6DOS ***

                    TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN SEKÄ NETTOTULOS

                         Muut   Henki-   Palve-
                  Myynti-   tuotot   löstö-   luiden Aineet ja        Muut    Menot    Netto
Koulutuksen järjestäjä       tuotot    yht.    kulut   ostot tarvikkeet  Vuokrat   kulut   yht. mk  tulos mk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            0058 Opetusmaatilat

025501 Ab. Utbildning Sydväst  2.813.856 1.355.624  1.655.105  342.717 1.431.523  501.037  299.854  4.230.236   -60.756
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   373.970  250.812   409.961  165.465  373.826   2.569  11.991   963.812  -339.030
014551 Harjun oppimiskeskus oy  2.059.094 1.085.703  2.371.199  354.395 1.182.175     0 1.425.479  5.333.248 -2.188.451
018822 Kuhankosken erityisammat  352.252   64.594   357.234   15.999   93.505  287.529  23.725   777.992  -361.146
018802 Perttulan erityisammatti  240.505   69.937   41.359   56.458  132.658   1.657  11.158   243.290   67.152
000053 Alajärven kaupunginhalli 1.770.934  424.597  1.490.102  381.772 1.283.518  90.925   5.571  3.251.888 -1.056.357
001023 Huittisten kaupunginhall 1.629.233  552.336  1.535.830  253.989 1.109.111     0  56.257  2.955.187  -773.618
001063 Hyvinkään kaupunginhalli 1.284.957  682.038  1.653.602  146.026  546.529  338.571   8.889  2.693.617  -726.622
001823 Jämsän kaupunginhallitus 1.300.025  185.692   885.261  173.293  713.302    266  12.471  1.784.593  -298.876
002053 Kajaanin kaupunginhallit 1.345.335  385.913   959.032  105.441  856.645  929.284  13.887  2.864.289 -1.133.041
003053 Kuusamon kaupunginhallit  594.809  243.729   565.452   62.591  192.686  197.877    896  1.019.502  -180.964
031726 Hämeen amm.korkeakoul.ku 4.345.862  954.959  3.983.626 1.209.240 2.538.709   2.103 4.389.605 12.123.283 -6.822.462
031386 Itä-Savon amm.koul.kunta  302.355   45.858   227.393   19.773   58.794   1.320   1.203   308.483   39.730
031086 Jämsän seud.amm.koul.kun  709.480  110.718   527.496  130.361  615.241  24.078  167.154  1.464.330  -644.132
031136 K-Pohjanmaan koulutuskun 2.160.385  736.341  1.854.685  553.608 1.101.878   6.134  103.203  3.619.508  -722.782
031156 K-Uudenmaan ammattikoulu 1.553.533  480.821  1.840.517  128.801  913.675  13.420  13.044  2.909.457  -875.103
031106 Kalajokilaakson koulutus  622.713  295.212   613.544  193.236  587.990   8.599   3.923  1.407.292  -489.367
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.ko  503.347  202.632   603.300  221.953  365.870   1.230    526  1.192.879  -486.900
052256 Kouvolan seudun kuntayht  714.379  284.348   733.254  171.294  663.447  271.623   1.718  1.841.336  -842.609
031216 Loimaan amm.-instit.kunt  620.014  528.426   716.930  173.425  632.733   1.197  11.813  1.536.098  -387.658
031186 Lrannan seud.amm.koul.ku  753.726  415.775   941.796   85.660  717.432  19.470  10.862  1.775.220  -605.719
031236 Länsi-Lapin koulutuskunt  952.730  688.194   925.682  201.445  625.067  14.971  13.108  1.780.273  -139.349
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.ku  617.412  463.763  1.017.836  178.327  333.689  57.216    829  1.587.897  -506.722
031736 Mikkelin koulutusyhtymä  1.332.582  664.458  2.022.349  233.938  770.600  158.586  58.230  3.243.703 -1.246.663
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.  287.446  146.074   166.662   49.892  354.956  25.953     0   597.463  -163.943
031686 Oulun seudun amm.koul.ku 2.453.530  718.173  1.936.267  154.818 1.180.443  10.000  447.629  3.729.157  -557.454
031286 P.-Karjalan koulutuskunt 1.508.893 1.293.547  1.750.036  564.941 1.724.674  24.816  29.244  4.093.711 -1.291.271
031706 Pohj.-Savon amm.kork.kou  679.030  151.706  1.234.072  115.479  503.846   8.570  77.631  1.939.598 -1.108.862
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kun 1.694.861  708.921  1.482.511  233.091 1.349.744  49.049  26.238  3.140.633  -736.851
031336 Raahen koulutuskuntayhty  524.053  223.852   617.559  137.459  582.340  22.687   5.937  1.365.982  -618.077
031666 Rovaniemen amm.koul.kunt 1.929.738  949.543  1.893.828  198.610  708.891  714.219  18.620  3.534.168  -654.887
031716 Seinäjoen amm.kork.koul. 1.661.393  353.473  1.252.054  252.385  619.844  11.500  29.669  2.165.452  -150.586
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutu  397.995   75.391   310.326   71.242  275.054     0     0   656.622  -183.236
031536 Sisä-Savon koulutuskunta  310.804  258.917   414.438   65.784  283.533   1.878   3.083   768.716  -198.995
031676 Suupohjan koulutuskuntay  564.903  319.008   795.707  270.357  315.351  16.769  18.404  1.416.588  -532.677
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 1.435.187  739.410  1.480.010  357.949 2.314.399   3.171  71.645  4.227.174 -2.052.577
031436 Vakka-Suomen amm.koul.ku  612.892  563.557   812.283  231.605  506.397   1.558  26.168  1.578.011  -401.562
031766 Vars.-Suomen maaseutuopp 1.400.923  639.846  1.282.831  168.929  891.879   1.175  51.550  2.396.364  -355.595
031476 Ylä-Savon amm.koul.kunta   71.163  636.454   299.099    545  436.242     0     0   735.886   -28.269
031506 Äänekosken amm.koul.kunt  508.345  340.506   808.232  211.571  429.308  22.852  11.466  1.483.429  -634.578
------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ----------- -----------
0058 Opetusmaatilat       44.994.644 19.290.858 44.468.460 8.643.864 30.317.504 3.843.859 7.462.680 94.736.367 -30.450.865


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.10.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K26N6DOS ***

                    TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN SEKÄ NETTOTULOS

                         Muut   Henki-   Palve-
                  Myynti-   tuotot   löstö-   luiden Aineet ja        Muut    Menot    Netto
Koulutuksen järjestäjä       tuotot    yht.    kulut   ostot tarvikkeet  Vuokrat   kulut   yht. mk  tulos mk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             0059 Opetusmetsät

025501 Ab. Utbildning Sydväst   359.704   6.772   98.719  148.154   16.065     0   6.865   269.803   96.673
014501 Ahlmanin koulun Säätiö   234.064   5.224      0   48.513     0     0  16.803   65.316   173.972
014551 Harjun oppimiskeskus oy   626.094     0   140.249   18.127   12.391     0  20.981   191.748   434.346
018822 Kuhankosken erityisammat   38.176     0      0     0   25.984     0   5.098   31.082    7.094
018802 Perttulan erityisammatti   58.143     0      0   84.693   1.135     0  25.975   111.803   -53.660
000053 Alajärven kaupunginhalli     0     0      0   24.823    553   1.100    868   27.344   -27.344
001063 Hyvinkään kaupunginhalli   46.992     0    9.222   6.266   4.067     0     0   19.555   27.437
006093 Porin kaupunginhallitus   622.693   2.228   75.666   17.854   20.803   2.555  56.430   173.308   451.613
007583 Sodankylän kunnanhallitu  222.307    525   170.000   25.290   11.932     0  15.611   222.833     -1
008373 Tampereen kaupunginhalli  500.714   19.162   135.796   29.876   34.748   3.732  97.500   301.652   218.224
031726 Hämeen amm.korkeakoul.ku 2.239.144   32.557   537.382  381.368   63.098     0  166.591  1.148.439  1.123.262
031386 Itä-Savon amm.koul.kunta   70.593    276   60.304   42.289   15.013     0   6.474   124.080   -53.211
031086 Jämsän seud.amm.koul.kun  667.013   3.596   159.049   25.831   38.621   4.380   6.241   234.122   436.487
031146 K-Savon oppimiskesk.kunt 1.427.307   54.861   233.649   49.302  233.201   2.281  162.330   680.763   801.405
031156 K-Uudenmaan ammattikoulu  117.341    500      0   34.761   5.326     0   6.404   46.491   71.350
031106 Kalajokilaakson koulutus  603.897     0   33.734   51.381   9.142     0  80.316   174.573   429.324
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.ko  519.859   55.767   45.597   82.765   12.219     0  57.714   198.295   377.331
052256 Kouvolan seudun kuntayht   59.958     0    4.164   15.010   37.041     0  25.305   81.520   -21.562
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.ku  420.170   2.151   75.216   86.255   85.300  34.086   2.856   283.713   138.608
031186 Lrannan seud.amm.koul.ku  214.119     0   24.427   30.234   7.116     0  39.347   101.124   112.995
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.ku  113.766     0      0   8.938   11.795     0    657   21.390   92.376
031736 Mikkelin koulutusyhtymä   794.843   5.166   57.080   8.334   11.169     0  65.115   141.698   658.311
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.   8.000     0   97.500     0   15.000     0     0   112.500  -104.500
031286 P.-Karjalan koulutuskunt  799.735   3.883   179.507  164.193   57.531     0  135.594   536.825   266.793
031706 Pohj.-Savon amm.kork.kou   73.884   2.028   62.704   9.510   41.688     0   1.007   114.909   -38.997
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kun  354.013     0   33.820   10.175   29.969     0   5.477   79.441   274.572
031666 Rovaniemen amm.koul.kunt  338.813   26.262   257.706   72.657   19.899     0     0   350.262   14.813
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.  999.198   3.742   43.063   28.979   60.614   1.200  95.482   229.338   773.602
031536 Sisä-Savon koulutuskunta  162.166     0   12.216   1.344   27.478     0     0   41.038   121.128
031676 Suupohjan koulutuskuntay   9.000     0      0   4.444   5.315     0   1.918   11.677   -2.677
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u   57.706   17.044   52.229   54.157   39.860     0   6.113   152.359   -77.609
031766 Vars.-Suomen maaseutuopp  308.313    172   59.597   7.913   2.119  25.490   6.129   101.248   207.237
031506 Äänekosken amm.koul.kunt  271.104     0    8.818  100.824   15.629   2.745  21.131   149.147   121.957
------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ----------- -----------
0059 Opetusmetsät        13.338.829  241.916  2.667.414 1.674.260  971.821  77.569 1.138.332  6.529.396  7.051.349


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 31.10.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K26N6DOS ***

                    TUOTOT JA KULUT ERITELTYNÄ LAJEITTAIN SEKÄ NETTOTULOS

                         Muut   Henki-   Palve-
                  Myynti-   tuotot   löstö-   luiden Aineet ja        Muut    Menot    Netto
Koulutuksen järjestäjä       tuotot    yht.    kulut   ostot tarvikkeet  Vuokrat   kulut   yht. mk  tulos mk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ----------- -----------
Raportti yhteensä        58.333.473 19.532.774 47.135.874 10.318.124 31.289.325 3.921.428 8.601.012 101.265.763 -23.399.516
=============================== ========== ========== ========== ========== ========== ========= ========= =========== ===========