1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   1
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry
  01705 Aktiivi-instituutti
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.434.154   603.266     0  3.037.420    671     0     0 1.329.614  1.329.614
 K2.0 Kiinteistöt        1.122.503  2.383.686     0  3.506.189    774     0     0  287.417   287.417
 K3.1 Majoitus          280.625   476.737     0   757.362    167     0     0 3.170.624  3.170.624
 K3.2 Ruokailu         1.023.945   834.851     0  1.858.796    410     0     0 2.799.357  2.799.357
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.799.480   572.366     0  2.371.846    524     0     0  580.166   580.166
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.660.707  4.870.906     0 11.531.613   2.546     0     0 8.167.178  8.167.178
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.470    1.075     0    2.546          0     0   1.803    1.803
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.792.374  1.921.951     0  3.714.325    820     0     0 1.397.143  1.397.143
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.792.374  1.921.951     0  3.714.325    820     0     0 1.397.143  1.397.143
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       396     424     0     820          0     0    308     308
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala               10.397   Kiinteistöt mk/neliö        337    310
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat               10.397
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.886
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.530           0   4.530
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   2
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
  01620 Alkio-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.108.792  1.077.430     0  4.186.222    626     0     0 1.539.399  1.539.399
 K2.0 Kiinteistöt         372.926   605.664     0   978.590    146     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          340.398   755.366     0  1.095.764    164     0     0  853.522   853.522
 K3.2 Ruokailu          787.211   570.141     0  1.357.352    203     0     0  840.272   840.272
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.034.013   376.775     0  1.410.788    211     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.643.340  3.385.376     0  9.028.716   1.351     0     0 3.233.193  3.233.193
   josta opiskelijamaksut                                               3.233.193
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       844     506     0    1.351          0     0    484     484
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   115.837     0   115.837    17     0     0  253.516   253.516
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   176.913     0   176.913    26     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   176.913     0   176.913    26     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   145.573     0   145.573    22     0     0   67.922   67.922
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   438.323     0   438.323    66     0     0  321.438   321.438
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     66     0     66          0     0     48     48
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                6.575   Kiinteistöt mk/neliö        149    149
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.392
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.183
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   9.161
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     6.685           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     891           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   3
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052036 Samkommunen för Borgå folk-
  01622 Borgå folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           835.840   128.860   27.060   991.760    468     0     0  137.749   137.749
 K2.0 Kiinteistöt         125.406   155.689   32.694   313.789    148     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           46.202   57.359   12.045   115.606    55     0     0   97.725   97.725
 K3.2 Ruokailu          340.209   109.066   18.541   467.816    221     0     0  189.573   189.573
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   338.109   130.643   27.435   496.187    234     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.685.766   581.617  117.775  2.385.158   1.126     0     0  425.047   425.047
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       796     275     56    1.126          0     0    201     201
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   48.402   81.963   17.212   147.577    70     0     0  234.761   234.761
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     48.402   81.963   17.212   147.577    70     0     0  234.761   234.761
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       23     39     8     70          0     0    111     111
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.698   Kiinteistöt mk/neliö        116    116
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.698
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.102
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.118           0    138
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.235           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   4
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016231 Korpisaaren säätiö
  01623 Etelä-Pohjanmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.147.157  1.863.212     0  5.010.369    674     0     0 2.079.692  2.079.692
 K2.0 Kiinteistöt         217.489   321.461     0   538.950    73     0     0   7.004    7.004
 K3.1 Majoitus          120.605   76.101     0   196.706    26     0     0  512.400   512.400
 K3.2 Ruokailu          666.126   442.092     0  1.108.218    149     0     0  462.492   462.492
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   478.183   183.714     0   661.897    89     0     0   11.943   11.943
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.629.560  2.886.580     0  7.516.140   1.011     0     0 3.073.531  3.073.531
   josta opiskelijamaksut                                               3.073.531
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       623     388     0    1.011          0     0    413     413
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   29.210   303.673     0   332.883    45     0     0  312.393   312.393
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     29.210   303.673     0   332.883    45     0     0  312.393   312.393
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        4     41     0     45          0     0     42     42
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.577   Kiinteistöt mk/neliö        209    206
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.577
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.254
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     7.433           0   2.412
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    3.277           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   5
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
  01624 Eurajoen kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.473.874  1.545.481     0  4.019.355   1.317  290.000     0 1.154.132  1.444.132
 K2.0 Kiinteistöt         227.908   377.981     0   605.889    198     0     0   10.290   10.290
 K3.1 Majoitus           43.570   282.868     0   326.438    107     0     0  120.546   120.546
 K3.2 Ruokailu          404.951   360.473     0   765.424    251     0     0  634.928   634.928
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   323.679   242.430     0   566.109    185     0     0  316.070   316.070
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.473.982  2.809.233     0  6.283.215   2.058  290.000     0 2.235.966  2.525.966
   josta opiskelijamaksut                                               1.870.025
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.138     920     0    2.058          95     0    732     827
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.723.374  1.248.370     0  2.971.744    973     0     0 4.562.709  4.562.709
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.723.374  1.248.370     0  2.971.744    973     0     0 4.562.709  4.562.709
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       564     409     0     973          0     0   1.495    1.495
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.432   Kiinteistöt mk/neliö        249    245
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.432
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.874
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          6.138    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   484    -259
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.053           0    642
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     561           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       3.880
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   6
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016251 Ev.folkhögsk.i Södra Finl. gf.
  01625 Ev.folkhögsk.i södra Finland
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.163.337   128.252     0  1.291.589    785     0     0   7.205    7.205
 K2.0 Kiinteistöt         94.876   175.679     0   270.555    164     0     0   4.800    4.800
 K3.1 Majoitus           67.421   44.632     0   112.053    68     0     0   66.300   66.300
 K3.2 Ruokailu          133.785   125.160     0   258.945    157     0     0   79.234   79.234
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    1.523   14.000     0   15.523     9     0     0   4.258    4.258
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.460.942   487.723     0  1.948.665   1.184     0     0  161.797   161.797
   josta opiskelijamaksut                                                 80.235
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       888     296     0    1.184          0     0     98     98
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   123.409      0     0   123.409    75     0     0  171.743   171.743
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     123.409      0     0   123.409    75     0     0  171.743   171.743
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       75      0     0     75          0     0    104     104
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.150   Kiinteistöt mk/neliö        235    231
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.150
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.024
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.646           0    737
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     381           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   7
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016261 Ev.folkhögsk.i Ö-bott.garant.f
  01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.170.414   268.712     0  1.439.126    702   30.000     0  133.801   163.801
 K2.0 Kiinteistöt         329.216   249.533     0   578.749    282     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   68.128     0   68.128    33     0     0   81.458   81.458
 K3.2 Ruokailu          307.084   192.295     0   499.379    244     0     0  320.958   320.958
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   595.493   224.134     0   819.627    400     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.402.207  1.002.802     0  3.405.009   1.662   30.000     0  536.217   566.217
   josta opiskelijamaksut                                                 40.600
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.172     489     0    1.662          15     0    262     276
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   119.421   116.998     0   236.419    115     0     0  724.508   724.508
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   428.492     0   428.492    209     0     0  881.403   881.403
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     119.421   545.490     0   664.911    325     0     0 1.605.911  1.605.911
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       58     266     0     325          0     0    784     784
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.993   Kiinteistöt mk/neliö        193    193
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.993
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.884
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.049           0    749
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.196           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   8
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017281 Solvalla-Finns Ab
  01627 Finns folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.001.041   568.032     0  1.569.073    770     0     0  903.285   903.285
 K2.0 Kiinteistöt         79.898   74.046     0   153.944    75     0     0  117.688   117.688
 K3.1 Majoitus           39.352   18.087     0   57.439    28     0     0   28.634   28.634
 K3.2 Ruokailu          188.796   40.905     0   229.701    113     0     0   65.017   65.017
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   291.143   124.876     0   416.019    204     0     0  198.863   198.863
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.600.230   825.946     0  2.426.176   1.190     0     0 1.313.487  1.313.487
   josta opiskelijamaksut                                                849.657
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       785     405     0    1.190          0     0    644     644
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0     657     0     657     0     0     0   2.860    2.860
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0   11.956   11.956
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0     657     0     657     0     0     0   14.816   14.816
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     7      7
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.525   Kiinteistöt mk/neliö        44     10
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.525
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.210
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.749           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                 580
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu   9
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
  01628 Fria kristliga folkhögskolan
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           580.911   497.174     0  1.078.085    710   50.000     0   49.141   99.141
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           25.003   279.369     0   304.372    200     0     0   42.339   42.339
 K3.2 Ruokailu          197.836   128.829     0   326.665    215     0     0  104.166   104.166
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   245.724   165.447     0   411.171    271     0     0   56.353   56.353
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.049.474  1.070.819     0  2.120.293   1.396   50.000     0  251.999   301.999
   josta opiskelijamaksut                                                147.399
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       691     705     0    1.396          33     0    166     199
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   59.694   129.104     0   188.798    124  176.720     0     0   176.720
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     59.694   129.104     0   188.798    124  176.720     0     0   176.720
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       39     85     0     124         116     0     0     116
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.859
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.519           0    721
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     70           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  10
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
  01629 Haapaveden opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           583.206   490.938     0  1.074.144    755     0     0  270.715   270.715
 K2.0 Kiinteistöt         75.769   154.993     0   230.762    162     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   187.515     0   187.515    132     0     0  112.784   112.784
 K3.2 Ruokailu           84.212   67.214     0   151.426    106     0     0  188.523   188.523
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   202.042   46.014     0   248.056    174     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          945.229   946.674     0  1.891.903   1.330     0     0  572.022   572.022
   josta opiskelijamaksut                                                572.022
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       665     666     0    1.330          0     0    402     402
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   13.020   24.900     0   37.920    27     0     0   49.331   49.331
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   30.953     0   30.953    22     0     0   24.246   24.246
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     13.020   55.853     0   68.873    48     0     0   73.577   73.577
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        9     39     0     48          0     0     52     52
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 639   Kiinteistöt mk/neliö        361    361
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           554
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 85
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.363
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.422           0    155
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     403           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  11
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016831 Hankoniemen krist.op.kann.yhd.
  01683 Hankoniemen kristill. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.842.285   803.769     0  2.646.054    854     0     0 1.004.600  1.004.600
 K2.0 Kiinteistöt         161.938   589.389     0   751.327    242     0     0  120.000   120.000
 K3.1 Majoitus           76.920   640.713     0   717.633    231     0     0  402.830   402.830
 K3.2 Ruokailu          426.889   289.482     0   716.371    231     0     0  454.608   454.608
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   339.071   319.307     0   658.378    212     0     0   85.173   85.173
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.847.103  2.642.660     0  5.489.763   1.771     0     0 2.067.211  2.067.211
   josta opiskelijamaksut                                               1.472.038
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       918     852     0    1.771          0     0    667     667
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   22.648   76.242     0   98.890    32     0     0  248.897   248.897
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   85.334     0   85.334    28     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   85.334     0   85.334    28     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset       8.650   56.118     0   64.768    21     0     0   8.410    8.410
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     31.298   217.694     0   248.992    80     0     0  257.307   257.307
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       10     70     0     80          0     0     83     83
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.814   Kiinteistöt mk/neliö        267    224
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                2.814
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.964
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.100           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     321           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  12
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016341 Itä-Hämeen Kansansiv.työn säät
  01634 Hartolan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.191.019   266.992     0  1.458.011    619   72.590     0  358.956   431.546
 K2.0 Kiinteistöt         132.659   151.842     0   284.501    121   16.723     0     0   16.723
 K3.1 Majoitus             0   86.567     0   86.567    37   45.628     0  435.456   481.084
 K3.2 Ruokailu          247.744   158.081     0   405.825    172   16.723     0  410.288   427.011
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   246.432   127.619     0   374.051    159   47.336     0   10.579   57.915
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.817.854   791.101     0  2.608.955   1.108  199.000     0 1.215.279  1.414.279
   josta opiskelijamaksut                                               1.204.700
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       772     336     0    1.108          85     0    516     601
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   311.515   235.478     0   546.993    232     0     0  451.635   451.635
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     311.515   235.478     0   546.993    232     0     0  451.635   451.635
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       132     100     0     232          0     0    192     192
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.029   Kiinteistöt mk/neliö        276    260
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           851
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 178
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.555
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.076    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   508     89
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.355           0    530
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     432           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        431
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  13
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016301 Helsingin evank.opiston säätiö
  01630 Helsingin evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.395.067  1.016.337     0  3.411.404    687     0     0 1.262.645  1.262.645
 K2.0 Kiinteistöt         100.627  1.206.205     0  1.306.832    263     0     0   1.737    1.737
 K3.1 Majoitus           71.932   187.418     0   259.350    52     0     0  331.396   331.396
 K3.2 Ruokailu          431.547   245.269     0   676.816    136     0     0  800.721   800.721
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   537.591   313.395     0   850.986    171     0     0   9.693    9.693
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.536.764  2.968.624     0  6.505.388   1.311     0     0 2.406.192  2.406.192
   josta opiskelijamaksut                                               2.239.257
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       712     598     0    1.311          0     0    485     485
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   200.000  1.356.392     0  1.556.392    314     0     0 1.806.669  1.806.669
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     200.000  1.356.392     0  1.556.392    314     0     0 1.806.669  1.806.669
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       40     273     0     314          0     0    364     364
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.069   Kiinteistöt mk/neliö        426    425
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                3.069
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   12.410
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.500    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.038    -167
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.964           0    552
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    3.304           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        60
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  14
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
  01631 Helsingin kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.994.427  1.873.138     0  5.867.565    586     0     0 1.489.243  1.489.243
 K2.0 Kiinteistöt         73.973  1.648.924     0  1.722.897    172     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           14.600   353.630     0   368.230    37     0     0  302.723   302.723
 K3.2 Ruokailu          678.871   481.669     0  1.160.540    116     0     0 1.211.087  1.211.087
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.257.305   371.332     0  1.628.637    163     0     0   3.811    3.811
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.019.176  4.728.693     0 10.747.869   1.073     0     0 3.006.864  3.006.864
   josta opiskelijamaksut                                               2.983.362
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       601     472     0    1.073          0     0    300     300
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   682.285   561.710     0  1.243.995    124     0     0   96.072   96.072
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0    1.529     0    1.529     0     0     0   13.522   13.522
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     682.285   563.239     0  1.245.524    124     0     0  109.595   109.595
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       68     56     0     124          0     0     11     11
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.655   Kiinteistöt mk/neliö        649    649
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.655
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   15.681
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.001    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.243   1.147
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot    10.013           0   3.738
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    7.646           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.019
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  15
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016321 Hengitysliitto Heli ry
  01632 Hoikan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           732.958   448.472     0  1.181.430    462     0     0 2.473.447  2.473.447
 K2.0 Kiinteistöt         234.762  1.174.715     0  1.409.477    551     0     0   28.467   28.467
 K3.1 Majoitus          410.817   185.287     0   596.104    233     0     0   7.145    7.145
 K3.2 Ruokailu          569.547   508.152     0  1.077.699    422     0     0   3.608    3.608
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   745.035   285.999     0  1.031.034    403     0     0   43.747   43.747
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.693.119  2.602.625     0  5.295.744   2.072     0     0 2.556.414  2.556.414
   josta opiskelijamaksut                                               2.316.163
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.054    1.018     0    2.072          0     0   1.000    1.000
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.292.696  1.191.259     0  2.483.955    972     0     0 2.021.770  2.021.770
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.292.696  1.191.259     0  2.483.955    972     0     0 2.021.770  2.021.770
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       506     466     0     972          0     0    791     791
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.585   Kiinteistöt mk/neliö        252    247
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.585
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.243
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.203    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.128    210
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.556         2.556     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     164          164
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.003
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  16
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016331 Houtskärs kyrkl.folkhögsk. r.f
  01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           410.743   174.864     0   585.607    864  424.901     0  150.440   575.341
 K2.0 Kiinteistöt         62.697   268.461     0   331.158    488     0     0  105.163   105.163
 K3.1 Majoitus          144.496      0     0   144.496    213     0     0  294.123   294.123
 K3.2 Ruokailu          219.064   150.828     0   369.892    546     0     0  296.374   296.374
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   131.224   159.063     0   290.287    428     0     0  258.762   258.762
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          968.224   753.216     0  1.721.440   2.539  424.901     0 1.104.862  1.529.763
   josta opiskelijamaksut                                                170.457
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.428    1.111     0    2.539         627     0   1.630    2.256
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.569   Kiinteistöt mk/neliö        129     88
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.081
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 488
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.027
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      678           0    291
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  17
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 024601 Iso Kirja ry
  02460 Iso Kirja
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.266.790  1.993.615     0  4.260.405    511     0     0 3.077.530  3.077.530
 K2.0 Kiinteistöt         343.366   988.938     0  1.332.304    160     0     0   72.062   72.062
 K3.1 Majoitus          261.440   72.136     0   333.576    40     0     0  549.978   549.978
 K3.2 Ruokailu          963.476   483.354     0  1.446.830    174     0     0 1.041.179  1.041.179
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   659.102  1.326.183     0  1.985.285    238     0     0   89.391   89.391
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.494.174  4.864.226     0  9.358.400   1.123     0     0 4.830.140  4.830.140
   josta opiskelijamaksut                                               4.411.885
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       540     584     0    1.123          0     0    580     580
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.386.166  3.832.022     0  5.218.188    626     0     0 5.524.479  5.524.479
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   814.598     0   814.598    98     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   814.598     0   814.598    98     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   649.119     0   649.119    78     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.386.166  5.295.739     0  6.681.905    802     0     0 5.524.479  5.524.479
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       166     636     0     802          0     0    663     663
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.576   Kiinteistöt mk/neliö        845    800
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.576
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   6.436
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.330           0   2.195
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.057           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  18
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
  01635 Itä-Karjalan kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           596.410   323.281     0   919.691    743   20.000     0     0   20.000
 K2.0 Kiinteistöt         83.293   46.843     0   130.136    105     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           64.635   26.021     0   90.656    73   10.000     0     0   10.000
 K3.2 Ruokailu           78.293   42.043     0   120.336    97   20.000     0     0   20.000
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    60.304   37.043     0   97.347    79   5.000     0     0    5.000
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          882.935   475.231     0  1.358.166   1.097   55.000     0     0   55.000
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       713     384     0    1.097          44     0     0     44
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   55.200   40.000     0   95.200    77     0     0  103.736   103.736
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   135.881     0   135.881    110     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     55.200   175.881     0   231.081    187     0     0  103.736   103.736
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       45     142     0     187          0     0     84     84
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.421   Kiinteistöt mk/neliö        92     92
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.071
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 350
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.027
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.238           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     290           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  19
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
  01636 Jaakkiman kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           841.065   347.826     0  1.188.891    748     0     0  632.312   632.312
 K2.0 Kiinteistöt         120.864   112.448     0   233.312    147     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           91.043   84.705     0   175.748    111     0     0  370.717   370.717
 K3.2 Ruokailu          266.228   104.577     0   370.805    233     0     0  413.389   413.389
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   179.039   185.535     0   364.574    229 1.344.634     0   75.502  1.420.136
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.498.239   835.091     0  2.333.330   1.468 1.344.634     0 1.491.920  2.836.554
   josta opiskelijamaksut                                               1.264.924
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       943     526     0    1.468         846     0    939    1.785
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   120.247   209.752     0   329.999    208     0     0  470.435   470.435
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     120.247   209.752     0   329.999    208     0     0  470.435   470.435
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       76     132     0     208          0     0    296     296
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.027   Kiinteistöt mk/neliö        227    227
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.027
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.791
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.214    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   272    -116
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.589           0    893
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     70           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.055
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  20
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016371 Karjalan Evankelinen Seura ry
  01637 Jamilahden kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           896.060   193.147     0  1.089.207    559   43.000     0  861.188   904.188
 K2.0 Kiinteistöt         163.234   350.274     0   513.508    263     0     0   46.040   46.040
 K3.1 Majoitus          135.064   18.000     0   153.064    79     0     0  171.200   171.200
 K3.2 Ruokailu          314.055   256.403     0   570.458    293     0     0  437.716   437.716
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   328.209   471.140     0   799.349    410     0     0   16.089   16.089
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.836.622  1.288.964     0  3.125.586   1.604   43.000     0 1.532.233  1.575.233
   josta opiskelijamaksut                                               1.386.741
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       942     661     0    1.604          22     0    786     808
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   351.850   13.000     0   364.850    187     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     351.850   13.000     0   364.850    187     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       181      7     0     187          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.896   Kiinteistöt mk/neliö        271    247
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.896
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.839
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.470    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   248    248
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.949          284    438
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     160           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        864
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  21
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
  01638 Joutsenon opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.499.062  1.060.610     0  2.559.672    539     0     0 1.325.895  1.325.895
 K2.0 Kiinteistöt         202.915   231.203     0   434.118    91     0     0   7.850    7.850
 K3.1 Majoitus          209.514   238.722     0   448.236    94     0     0  277.680   277.680
 K3.2 Ruokailu          486.251   191.645     0   677.896    143     0     0  570.229   570.229
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   457.316   476.592     0   933.908    197     0     0  102.610   102.610
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.855.058  2.198.772     0  5.053.830   1.064     0     0 2.284.266  2.284.266
   josta opiskelijamaksut                                                625.400
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       601     463     0    1.064          0     0    481     481
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   393.864   103.759     0   497.623    105     0     0  625.400   625.400
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     393.864   103.759     0   497.623    105     0     0  625.400   625.400
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       83     22     0     105          0     0    132     132
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.929   Kiinteistöt mk/neliö        88     86
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.929
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.953
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.960    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   254    -65
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.751           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.938           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        746
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  22
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016391 Jkylän krist.opiston säätiö
  01639 Jyväskylän kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.611.000   814.000     0  2.425.000    816     0     0  930.000   930.000
 K2.0 Kiinteistöt         126.000   654.000     0   780.000    262     0     0  320.000   320.000
 K3.1 Majoitus             0   557.000     0   557.000    187     0     0  190.000   190.000
 K3.2 Ruokailu          367.000   240.000     0   607.000    204     0     0  230.000   230.000
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   242.000   70.000     0   312.000    105     0     0  108.000   108.000
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.346.000  2.335.000     0  4.681.000   1.575     0     0 1.778.000  1.778.000
   josta opiskelijamaksut                                               1.778.000
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       789     786     0    1.575          0     0    598     598
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.287   Kiinteistöt mk/neliö        606    357
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.287
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.156
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.972           0    268
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.545           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  23
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys
  01640 Jämsän kristill.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.004.434   554.440     0  2.558.874    516     0     0  809.823   809.823
 K2.0 Kiinteistöt         360.167   491.900     0   852.067    172     0     0   4.525    4.525
 K3.1 Majoitus          150.652   262.691     0   413.343    83     0     0  433.866   433.866
 K3.2 Ruokailu          569.477   544.431     0  1.113.908    225     0     0  762.241   762.241
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   820.408   303.055     0  1.123.463    226     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.905.138  2.156.517     0  6.061.655   1.222     0     0 2.010.455  2.010.455
   josta opiskelijamaksut                                               1.751.465
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       787     435     0    1.222          0     0    405     405
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   51.877     0   51.877    10     0     0   78.026   78.026
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0 10.080.512     0 10.080.512   2.032     0     0 2.300.000  2.300.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   191.710     0   191.710    39     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0 10.272.222     0 10.272.222   2.071     0     0 2.300.000  2.300.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      48.299   514.618     0   562.917    113     0     0 2.184.777  2.184.777
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     48.299 10.838.717     0 10.887.016   2.195     0     0 4.562.803  4.562.803
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       10    2.185     0    2.195          0     0    920     920
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.659   Kiinteistöt mk/neliö        151    150
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.659
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.961
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.961           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  24
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016661 Kansanvalistusseura
  01666 KVS-instituutti
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.765.167  2.025.149     0  7.790.316    795     0     0 5.939.209  5.939.209
 K2.0 Kiinteistöt         260.413  1.127.743     0  1.388.156    142     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          111.605   334.818     0   446.423    46     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0  1.040.400     0  1.040.400    106     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.134.742  1.399.328     0  2.534.070    258     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         7.271.927  5.927.438     0 13.199.365   1.346     0     0 5.939.209  5.939.209
   josta opiskelijamaksut                                               5.483.721
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       742     605     0    1.346          0     0    606     606
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   952.668  1.070.390     0  2.023.058    206     0  795.292 1.006.985  1.802.277
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      574.304  1.318.599     0  1.892.903    193  380.000     0 1.508.604  1.888.604
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.526.972  2.388.989     0  3.915.961    399  380.000  795.292 2.515.589  3.690.881
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       156     244     0     399          39     81    257     376
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.779   Kiinteistöt mk/neliö        240    240
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.779
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   15.011
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.350    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   861     94
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.411           0   1.368
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     170           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                2.786
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.322
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  25
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016411 Kainuun opisto Oy
  01641 Kainuun opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.161.157  1.108.544     0  2.269.701    719   17.500     0  933.761   951.261
 K2.0 Kiinteistöt         357.121   122.562     0   479.683    152     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   215.622     0   215.622    68     0     0  361.502   361.502
 K3.2 Ruokailu          479.343   396.129     0   875.472    277     0     0  539.790   539.790
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   735.584   499.978     0  1.235.562    391     0     0  141.799   141.799
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.733.205  2.342.835     0  5.076.040   1.607   17.500     0 1.976.852  1.994.352
   josta opiskelijamaksut                                                933.761
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       865     742     0    1.607          6     0    626     632
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   39.103   43.053     0   82.156    26     0     0  579.045   579.045
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   206.988     0   206.988    66     0     0  648.046   648.046
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     39.103   250.042     0   289.145    92     0     0 1.227.091  1.227.091
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       12     79     0     92          0     0    389     389
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                8.000   Kiinteistöt mk/neliö        60     60
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          8.000
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.629
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           455    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   181   -1.092
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.158           0   1.626
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        183
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  26
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
  01642 Kalajoen kristill.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           806.626   250.390     0  1.057.016    489     0     0  380.368   380.368
 K2.0 Kiinteistöt         173.470   149.248     0   322.718    149     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           74.697   64.010     0   138.707    64     0     0  153.353   153.353
 K3.2 Ruokailu          418.671   166.480     0   585.151    271     0     0  240.607   240.607
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   430.218   335.286     0   765.504    354     0     0  154.335   154.335
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.903.682   965.414     0  2.869.096   1.327     0     0  928.663   928.663
   josta opiskelijamaksut                                                774.328
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       881     447     0    1.327          0     0    430     430
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   35.400    8.800     0   44.200    20     0     0   55.233   55.233
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     35.400    8.800     0   44.200    20     0     0   55.233   55.233
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       16      4     0     20          0     0     26     26
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.213   Kiinteistöt mk/neliö        266    266
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.213
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.986
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.162           0   1.496
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     814           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  27
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
  01672 Kankaanpään opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           244.482   256.421     0   500.903    366  333.670     0  114.895   448.565
 K2.0 Kiinteistöt         34.583   115.278     0   149.861    110  145.446     0     0   145.446
 K3.1 Majoitus           49.765   68.014     0   117.779    86   85.556     0   27.700   113.256
 K3.2 Ruokailu          108.026   47.686     0   155.712    114   59.889     0   42.520   102.409
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   122.065   177.943     0   300.008    219  231.002     0     0   231.002
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          558.921   665.342     0  1.224.263    895  855.563     0  185.114  1.040.677
   josta opiskelijamaksut                                                185.114
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       409     486     0     895         625     0    135     761
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   136.153   54.137     0   190.290    139     0  154.520     0   154.520
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     136.153   54.137     0   190.290    139     0  154.520     0   154.520
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       100     40     0     139          0    113     0     113
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.387   Kiinteistöt mk/neliö        108     3
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.387
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   1.932
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           304    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   626    118
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.368           0    462
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     170           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        65
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  28
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
  01643 Kanneljärven opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           246.140   141.542     0   387.682    405  100.000     0  174.720   274.720
 K2.0 Kiinteistöt         35.443   272.209     0   307.652    321   39.750     0     0   39.750
 K3.1 Majoitus           14.909   20.505     0   35.414    37     0     0   57.194   57.194
 K3.2 Ruokailu          112.400   79.403     0   191.803    200     0     0  133.310   133.310
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    44.737   136.539     0   181.276    189     0     0   71.789   71.789
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          453.629   650.198     0  1.103.827   1.153  139.750     0  437.013   576.763
   josta opiskelijamaksut                                                422.552
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       474     679     0    1.153         146     0    457     603
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   319.711     0   319.711    334   39.750     0     0   39.750
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   319.711     0   319.711    334   39.750     0     0   39.750
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   319.711     0   319.711    334   39.750     0     0   39.750
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     334     0     334          42     0     0     42
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 484   Kiinteistöt mk/neliö        636    554
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           484
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.025
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      957           0    259
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     255           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  29
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
  01644 Karhunmäen kr.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.512.080   154.517     0  1.666.597    698     0     0  706.663   706.663
 K2.0 Kiinteistöt         42.156   224.961     0   267.117    112     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   18.629     0   18.629     8     0     0  380.575   380.575
 K3.2 Ruokailu           82.179   188.780     0   270.959    113     0     0  325.998   325.998
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    88.975   176.228     0   265.203    111     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.725.390   763.115     0  2.488.505   1.042     0     0 1.413.236  1.413.236
   josta opiskelijamaksut                                               1.231.689
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       723     320     0    1.042          0     0    592     592
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   306.957   564.219     0   871.176    365     0     0 1.355.558  1.355.558
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     306.957   564.219     0   871.176    365     0     0 1.355.558  1.355.558
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       129     236     0     365          0     0    568     568
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.073   Kiinteistöt mk/neliö        87     87
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.073
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.503
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.388           0   1.657
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     841           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        243
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  30
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016451 Suomen luter. evank.yhd.ry
  01645 Karkun ja Nurmeksen ev.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.295.516   197.142     0  2.492.658    724  400.000     0 1.194.584  1.594.584
 K2.0 Kiinteistöt         299.105   445.668     0   744.773    216     0     0   38.394   38.394
 K3.1 Majoitus             0   548.189     0   548.189    159     0     0   35.561   35.561
 K3.2 Ruokailu          623.541   233.570     0   857.111    249     0     0  152.694   152.694
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   280.875      0     0   280.875    82     0     0  132.712   132.712
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.499.037  1.424.569     0  4.923.606   1.430  400.000     0 1.553.945  1.953.945
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.016     414     0    1.430         116     0    451     567
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.154.532  1.004.422     0  2.158.954    627 2.297.205     0  219.275  2.516.480
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.154.532  1.004.422     0  2.158.954    627 2.297.205     0  219.275  2.516.480
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       335     292     0     627         667     0     64     731
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.305   Kiinteistöt mk/neliö        225    214
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.305
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.475
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          4.778    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   452    -75
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.444           0   3.156
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     28           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.819
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  31
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
  01646 Karstulan evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.250.224   402.737     0  1.652.961    627     0     0 2.290.045  2.290.045
 K2.0 Kiinteistöt         143.179   446.994     0   590.173    224     0     0  106.271   106.271
 K3.1 Majoitus             0   13.972     0   13.972     5     0     0   35.510   35.510
 K3.2 Ruokailu          420.459   178.170     0   598.629    227     0     0   48.973   48.973
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   302.688   507.453     0   810.141    307     0     0   7.987    7.987
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.116.550  1.549.326     0  3.665.876   1.391     0     0 2.488.786  2.488.786
   josta opiskelijamaksut                                               1.046.983
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       803     588     0    1.391          0     0    945     945
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   290.000   120.000     0   410.000    156     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0 1.156.000     0     0  1.156.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0 1.156.000     0     0  1.156.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     290.000   120.000     0   410.000    156 1.156.000     0     0  1.156.000
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       110     46     0     156         439     0     0     439
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.300   Kiinteistöt mk/neliö        179    147
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.300
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   6.420
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          3.220    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   127    127
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.635           0    685
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     338           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.251
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  32
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry
  01647 Kauhajoen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.972.916   751.298     0  2.724.214    678     0     0 1.433.988  1.433.988
 K2.0 Kiinteistöt         256.917   496.372     0   753.289    187     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0  201.912   201.912
 K3.2 Ruokailu          449.709   194.662     0   644.371    160     0     0  224.541   224.541
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   398.514   133.599     0   532.113    132     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.078.056  1.575.931     0  4.653.987   1.158     0     0 1.860.440  1.860.440
   josta opiskelijamaksut                                               1.701.232
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       766     392     0    1.158          0     0    463     463
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   339.728   48.532     0   388.260    97  237.972  139.761   52.508   430.241
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   483.899     0   483.899    120     0     0  320.147   320.147
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     339.728   532.431     0   872.159    217  237.972  139.761  372.655   750.388
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       85     132     0     217          59     35     93     187
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.682   Kiinteistöt mk/neliö        281    281
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.682
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.960
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.019          532    187
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.990           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  33
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
  01648 Kaustisen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           369.696   324.000     0   693.696    511     0     0  513.314   513.314
 K2.0 Kiinteistöt         37.580   134.149     0   171.729    127     0     0    512     512
 K3.1 Majoitus           9.960   26.230     0   36.190    27     0     0   28.365   28.365
 K3.2 Ruokailu           81.700   71.709     0   153.409    113     0     0   66.833   66.833
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   187.597   88.843     0   276.440    204     0     0   27.818   27.818
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          686.533   644.931     0  1.331.464    981     0     0  636.842   636.842
   josta opiskelijamaksut                                                608.512
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       506     475     0     981          0     0    469     469
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   55.786   66.191     0   121.977    90   59.044     0  312.557   371.601
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  3.368.193     0  3.368.193   2.482 1.237.020     0     0  1.237.020
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  3.368.193     0  3.368.193   2.482 1.237.020     0     0  1.237.020
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   244.008     0   244.008    180     0     0  118.522   118.522
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     55.786  3.678.392     0  3.734.178   2.752 1.296.064     0  431.079  1.727.143
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       41    2.711     0    2.752         955     0    318    1.273
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 863   Kiinteistöt mk/neliö        199    198
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           863
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.365
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           141    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   865   -1.770
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.357           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     988           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        77
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  34
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016491 K-Pohjanmaan kansanop.kann.yhd
  01649 Keski-Pohjanmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.637.577   927.212     0  3.564.789    451  148.500  115.898  666.351   930.749
 K2.0 Kiinteistöt         259.122   346.618     0   605.740    77     0     0  133.270   133.270
 K3.1 Majoitus           79.815   203.616     0   283.431    36     0     0  666.354   666.354
 K3.2 Ruokailu          469.380   275.911     0   745.291    94     0     0  799.625   799.625
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   688.003   104.478     0   792.481    100     0     0  399.812   399.812
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.133.877  1.857.835     0  5.991.712    758  148.500  115.898 2.665.409  2.929.807
   josta opiskelijamaksut                                               2.665.409
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       523     235     0     758          19     15    337     371
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   644.300   233.628     0   877.928    111  685.707     0   52.708   738.415
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  226.986  1.146.963     0  1.373.949    174     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    226.986  1.146.963     0  1.373.949    174     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   801.469     0   801.469    101     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     871.286  2.182.060     0  3.053.346    386  685.707     0   52.708   738.415
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       110     276     0     386          87     0     7     93
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                7.495   Kiinteistöt mk/neliö        81     63
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          6.835
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 660
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   15.141
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.565    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   561     89
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     7.900           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.628           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.077
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  35
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
  01650 Keski-Suomen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           968.903   246.141     0  1.215.044    840   30.000     0  400.835   430.835
 K2.0 Kiinteistöt         128.247   164.562     0   292.809    202     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           96.748   124.143     0   220.891    153     0     0  182.527   182.527
 K3.2 Ruokailu          200.884   125.650     0   326.534    226     0     0  106.474   106.474
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   234.609   367.723     0   602.332    417     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.629.391  1.028.219     0  2.657.610   1.838   30.000     0  689.836   719.836
   josta opiskelijamaksut                                                689.836
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.127     711     0    1.838          21     0    477     498
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   138.476     0   138.476    96     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   138.476     0   138.476    96     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   138.476     0   138.476    96     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     96     0     96          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                9.307   Kiinteistöt mk/neliö        31     31
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          9.307
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.620
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.446           0    115
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     115           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  36
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opist
  01621 Kiljavan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.031.291  4.422.318     0  8.453.609   1.411     0     0 7.375.829  7.375.829
 K2.0 Kiinteistöt         621.250  1.860.103     0  2.481.353    414     0     0  201.152   201.152
 K3.1 Majoitus         1.110.978   370.595     0  1.481.573    247     0     0 1.197.038  1.197.038
 K3.2 Ruokailu         1.572.918  1.020.728     0  2.593.646    433     0     0 2.026.337  2.026.337
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.858.213   943.148     0  2.801.361    468     0     0  450.675   450.675
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         9.194.650  8.616.892     0 17.811.542   2.974     0     0 11.251.031 11.251.031
   josta opiskelijamaksut                                               9.594.545
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.535    1.439     0    2.974          0     0   1.878    1.878
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.478.135  2.083.796     0  3.561.931    595     0 1.067.824 3.032.235  4.100.059
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   909.981     0   909.981    152     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   909.981     0   909.981    152     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0   30.000     0   30.000     5     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.478.135  3.023.777     0  4.501.912    752     0 1.067.824 3.032.235  4.100.059
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       247     505     0     752          0    178    506     684
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala               15.050   Kiinteistöt mk/neliö        165    152
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                         14.980
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 70
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   15.356
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.908    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.225    -185
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.990           0   5.572
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     382           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.203
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  37
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
  01651 Kiteen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           112.814   59.550     0   172.364    350   20.000     0   92.996   112.996
 K2.0 Kiinteistöt         75.626   82.182     0   157.808    320   20.000     0   38.313   58.313
 K3.1 Majoitus           57.259   28.173     0   85.432    173   20.000     0   83.995   103.995
 K3.2 Ruokailu           86.051   49.236     0   135.287    274   20.000     0  110.736   130.736
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   263.109   84.521     0   347.630    705   20.000     0   28.020   48.020
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          594.859   303.662     0   898.521   1.823  100.000     0  354.060   454.060
   josta opiskelijamaksut                                                287.727
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.207     616     0    1.823         203     0    718     921
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.003.216  1.016.973     0  2.020.189   4.098     0     0 2.400.321  2.400.321
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0   50.000     0     0   50.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0   50.000     0     0   50.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.003.216  1.016.973     0  2.020.189   4.098   50.000     0 2.400.321  2.450.321
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      2.035    2.063     0    4.098         101     0   4.869    4.970
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.974   Kiinteistöt mk/neliö        53     33
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.474
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 500
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    654
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          5.642    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   358    -67
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      493           0    493
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.426
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  38
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
  01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           773.984   223.479     0   997.463    566     0     0  251.401   251.401
 K2.0 Kiinteistöt         147.300   106.491     0   253.791    144     0     0   71.612   71.612
 K3.1 Majoitus           37.658   131.385     0   169.043    96     0     0   77.310   77.310
 K3.2 Ruokailu          390.142   158.294     0   548.436    311     0     0  272.180   272.180
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   369.877   67.660     0   437.537    248     0     0   8.405    8.405
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.718.961   687.309     0  2.406.270   1.365     0     0  680.908   680.908
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       975     390     0    1.365          0     0    386     386
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   89.325   21.733     0   111.058    63     0     0  260.615   260.615
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     89.325   21.733     0   111.058    63     0     0  260.615   260.615
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       51     12     0     63          0     0    148     148
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.300   Kiinteistöt mk/neliö        77     55
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.300
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.748
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.763          199   1.010
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     125           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  39
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
  01653 Kronoby folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.768.177   826.512  177.924  2.772.613   1.057     0  130.546  505.308   635.854
 K2.0 Kiinteistöt         236.303   299.946   54.171   590.420    225     0     0   7.913    7.913
 K3.1 Majoitus           24.383   30.950   3.331   58.664    22     0     0  103.527   103.527
 K3.2 Ruokailu          160.755   111.190   20.869   292.814    112     0     0  171.426   171.426
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   551.645   202.949   35.007   789.601    301     0     0   11.250   11.250
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.741.263  1.471.547  291.302  4.504.112   1.717     0  130.546  799.424   929.970
   josta opiskelijamaksut                                                279.646
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.045     561    111    1.717          0     50    305     355
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   569.644   394.484   36.236  1.000.364    381     0     0  814.077   814.077
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   64.560      0     0   64.560    25     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    64.560      0     0   64.560    25     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      694.373      0     0   694.373    265     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.328.577   394.484   36.236  1.759.297    671     0     0  814.077   814.077
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       507     150     14     671          0     0    310     310
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.100   Kiinteistöt mk/neliö        190    188
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.980
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 120
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   6.551
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.623           0    372
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.323           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  40
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023151 Myllylampi säätiö
  02315 Kunta-alan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.817.229   395.045     0  2.212.274    866     0     0 7.239.205  7.239.205
 K2.0 Kiinteistöt         262.463  1.858.969     0  2.121.432    831     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          190.719   185.419     0   376.138    147     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          554.672   683.522     0  1.238.194    485     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   275.239      0     0   275.239    108     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.100.322  3.122.955     0  6.223.277   2.437     0     0 7.239.205  7.239.205
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.214    1.223     0    2.437          0     0   2.834    2.834
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  3.910.431   678.674     0  4.589.105   1.797     0     0 3.042.454  3.042.454
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      839.835   625.832     0  1.465.667    574     0     0  507.904   507.904
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    4.750.266  1.304.506     0  6.054.772   2.371     0     0 3.550.358  3.550.358
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.860     511     0    2.371          0     0   1.390    1.390
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                8.735   Kiinteistöt mk/neliö        243    243
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                8.735
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.057
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.554           0   2.486
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  41
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023181 Kuurojen Liitto ry,kansanopist
  02318 Kuurojen kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.653.871   745.449     0  2.399.320   2.037     0     0  404.603   404.603
 K2.0 Kiinteistöt            0   817.156     0   817.156    694     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          305.287   374.342     0   679.629    577     0     0  245.192   245.192
 K3.2 Ruokailu             0   116.353     0   116.353    99     0     0  153.431   153.431
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   289.518   51.376     0   340.894    289     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.248.676  2.104.676     0  4.353.352   3.696     0     0  803.226   803.226
   josta opiskelijamaksut                                                803.226
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.909    1.787     0    3.696          0     0    682     682
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   38.137   34.792     0   72.929    62     0     0   57.972   57.972
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     38.137   34.792     0   72.929    62     0     0   57.972   57.972
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       32     30     0     62          0     0     49     49
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.654   Kiinteistöt mk/neliö        494    494
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.654
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.174
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           532    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   137     28
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.178          820     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     629          362
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  42
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016541 Kuusamon kans.op.kann.yhdistys
  01654 Kuusamon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           681.539   400.879     0  1.082.418    482     0     0  397.953   397.953
 K2.0 Kiinteistöt         112.161   302.051     0   414.212    185     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           90.105   157.491     0   247.596    110     0     0  181.510   181.510
 K3.2 Ruokailu          430.196   202.153     0   632.349    282     0     0  217.812   217.812
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   319.738   56.394     0   376.132    168     0     0   2.007    2.007
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.633.739  1.118.968     0  2.752.707   1.226     0     0  799.282   799.282
   josta opiskelijamaksut                                                726.040
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       728     498     0    1.226          0     0    356     356
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   192.523   251.826     0   444.349    198     0     0  845.981   845.981
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     192.523   251.826     0   444.349    198     0     0  845.981   845.981
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       86     112     0     198          0     0    377     377
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.299   Kiinteistöt mk/neliö        96     96
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.299
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.643
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           456    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   974    -881
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.245           0    573
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.138           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        200
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  43
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016551 Kymenlaakson kans.op.kann.yhd.
  01655 Kymenlaakson kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.057.325   892.820     0  1.950.145    627     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         306.251   298.063     0   604.314    194     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           40.470   134.931     0   175.401    56     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          397.613   283.917     0   681.530    219     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   640.670   125.073     0   765.743    246     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.442.329  1.734.804     0  4.177.133   1.343     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       785     558     0    1.343          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   487.798   98.382     0   586.180    188     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     487.798   98.382     0   586.180    188     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       157     32     0     188          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.992   Kiinteistöt mk/neliö        303    303
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.942
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 50
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.670
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.771    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   331    331
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.110           0    460
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     789           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.030
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  44
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016561 Lahden kansanopiston säätiö
  01656 Lahden kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.523.393  1.011.231     0  5.534.624    621     0     0 2.058.966  2.058.966
 K2.0 Kiinteistöt         548.150   505.831     0  1.053.981    118     0     0   53.294   53.294
 K3.1 Majoitus          460.949   531.934     0   992.883    111     0     0  636.970   636.970
 K3.2 Ruokailu          708.887   384.888     0  1.093.775    123     0     0 1.263.855  1.263.855
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   926.775   287.417     0  1.214.192    136     0     0   18.195   18.195
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         7.168.154  2.721.304     0  9.889.458   1.110     0     0 4.031.280  4.031.280
   josta opiskelijamaksut                                               4.031.280
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       805     305     0    1.110          0     0    453     453
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.356.488   420.396     0  1.776.884    199     0     0 2.271.611  2.271.611
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.356.488   420.396     0  1.776.884    199     0     0 2.271.611  2.271.611
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       152     47     0     199          0     0    255     255
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.177   Kiinteistöt mk/neliö        204    193
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.089
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.088
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   16.905
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          3.877    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   458    -128
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.908           0    230
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    4.962           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.224
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  45
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
  01658 Lapin opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            49.221   52.189     0   101.410    376  370.000     0   32.763   402.763
 K2.0 Kiinteistöt         34.454   43.485     0   77.939    289     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0    3.273     0    3.273    12     0     0   6.049    6.049
 K3.2 Ruokailu           14.971    5.403     0   20.374    75     0     0   21.242   21.242
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    29.733   17.829     0   47.562    176     0     0   2.100    2.100
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          128.379   122.179     0   250.558    928  370.000     0   62.154   432.154
   josta opiskelijamaksut                                                 60.054
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       475     453     0     928        1.370     0    230    1.601
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 151   Kiinteistöt mk/neliö        516    516
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           151
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    481
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      270           0    205
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     118           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  46
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016591 Lappfjärds folkhögskola AB
  01659 Lappfjärds folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           795.539   209.810     0  1.005.349    751   21.000     0   11.724   32.724
 K2.0 Kiinteistöt         351.782   149.034     0   500.816    374     0     0   23.663   23.663
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0   15.551   15.551
 K3.2 Ruokailu          255.803   102.661     0   358.464    268     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   480.153   100.603     0   580.756    434     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.883.277   562.108     0  2.445.385   1.828   21.000     0   50.938   71.938
   josta opiskelijamaksut                                                 37.530
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.408     420     0    1.828          16     0     38     54
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   23.511      0     0   23.511    18     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  319.660      0     0   319.660    239     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    319.660      0     0   319.660    239     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      159.006      0     0   159.006    119     0     0 1.410.396  1.410.396
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     502.177      0     0   502.177    375     0     0 1.410.396  1.410.396
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       375      0     0     375          0     0   1.054    1.054
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.503   Kiinteistöt mk/neliö        333    317
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.503
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.195
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.338           0    346
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     626           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  47
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys
  01703 Lehtimäen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          8.102.659   877.271     0  8.979.930   1.396     0     0 4.029.803  4.029.803
 K2.0 Kiinteistöt        1.399.438  1.233.563     0  2.633.001    409     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          270.622   514.103     0   784.725    122     0     0  342.224   342.224
 K3.2 Ruokailu         1.046.924   791.420     0  1.838.344    286     0     0  958.043   958.043
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   644.315   427.351     0  1.071.666    167     0     0 1.464.682  1.464.682
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         11.463.958  3.843.708     0 15.307.666   2.380     0     0 6.794.752  6.794.752
   josta opiskelijamaksut                                               5.176.352
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.782     598     0    2.380          0     0   1.056    1.056
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   557.021     0   557.021    87     0     0  647.863   647.863
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   557.021     0   557.021    87     0     0  647.863   647.863
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     87     0     87          0     0    101     101
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala               11.464   Kiinteistöt mk/neliö        230    230
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                         10.857
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 607
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   14.020
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     6.432         5.867   3.036
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  48
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry
  01670 Lieksan kr. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.063.297   314.224     0  1.377.521    545  230.500     0  255.650   486.150
 K2.0 Kiinteistöt         217.634      0     0   217.634    86     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           3.063   140.616     0   143.679    57     0     0   76.119   76.119
 K3.2 Ruokailu          206.467   107.949     0   314.416    124     0     0  122.750   122.750
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    57.931   239.390     0   297.321    118     0     0  119.043   119.043
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.548.392   802.179     0  2.350.571    931  230.500     0  573.562   804.062
   josta opiskelijamaksut                                                488.261
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       613     318     0     931          91     0    227     318
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim    7.164      0     0    7.164     3     0     0  146.505   146.505
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0  152.471   152.471
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      7.164      0     0    7.164     3     0     0  298.976   298.976
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        3      0     0      3          0     0    118     118
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.537   Kiinteistöt mk/neliö        86     86
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.387
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 150
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.989
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            15    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   478   -9.289
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.526           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.365           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        11
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  49
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd.
  01660 Limingan kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.204.025   768.325     0  1.972.350    568 3.020.840     0  941.207  3.962.047
 K2.0 Kiinteistöt         513.374   543.562     0  1.056.936    304     0     0   75.839   75.839
 K3.1 Majoitus             0   125.176     0   125.176    36     0     0  376.502   376.502
 K3.2 Ruokailu          567.680   245.928     0   813.608    234     0     0  564.705   564.705
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   491.322   134.664     0   625.986    180     0     0    100     100
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.776.401  1.817.655     0  4.594.056   1.323 3.020.840     0 1.958.353  4.979.193
   josta opiskelijamaksut                                               1.929.159
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       800     524     0    1.323         870     0    564    1.434
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   65.289   127.623     0   192.912    56     0     0  216.245   216.245
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   75.204     0   75.204    22     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   75.204     0   75.204    22     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   391.539     0   391.539    113     0     0    834     834
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     65.289   594.366     0   659.655    190     0     0  217.079   217.079
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       19     171     0     190          0     0     63     63
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.631   Kiinteistöt mk/neliö        402    373
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.631
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.692
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.472           0     68
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     713           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  50
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö
  01661 Loimaan ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.459.161   409.734     0  1.868.895    554   28.000     0  542.881   570.881
 K2.0 Kiinteistöt         183.583   222.193     0   405.776    120     0     0   39.674   39.674
 K3.1 Majoitus             0   192.115     0   192.115    57     0     0  557.646   557.646
 K3.2 Ruokailu          460.347   287.074     0   747.421    221     0     0  626.321   626.321
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   344.935   462.123     0   807.058    239     0     0   9.844    9.844
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.448.026  1.573.239     0  4.021.265   1.191   28.000     0 1.776.366  1.804.366
   josta opiskelijamaksut                                               1.628.643
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       725     466     0    1.191          8     0    526     535
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   15.000   15.000     0   30.000     9     0     0   41.756   41.756
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     15.000   15.000     0   30.000     9     0     0   41.756   41.756
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        4      4     0      9          0     0     12     12
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.080   Kiinteistöt mk/neliö        80     72
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.080
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.836
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.375           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     222           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  51
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
  01662 Luther-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.163.948   135.030     0  1.298.978    682     0     0  206.500   206.500
 K2.0 Kiinteistöt         99.541   153.476     0   253.017    133     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0    6.420     0    6.420     3     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          120.315   209.206     0   329.521    173     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   165.627   151.526     0   317.153    167     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.549.431   655.658     0  2.205.089   1.158     0     0  206.500   206.500
   josta opiskelijamaksut                                                206.500
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       814     344     0    1.158          0     0    108     108
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   117.266     0   117.266    62     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   117.266     0   117.266    62     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   117.266     0   117.266    62     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     62     0     62          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 552   Kiinteistöt mk/neliö        458    458
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           552
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.695
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.904           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     944           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  52
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry
  01663 Länsi-Suomen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.230.019   717.692     0  2.947.711    682  200.000     0  694.375   894.375
 K2.0 Kiinteistöt         333.797   26.005     0   359.802    83     0     0   20.000   20.000
 K3.1 Majoitus          386.763   31.931     0   418.694    97     0     0  551.841   551.841
 K3.2 Ruokailu         1.303.754   22.041     0  1.325.795    307     0     0 1.103.683  1.103.683
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   383.520   516.364     0   899.884    208     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.637.853  1.314.033     0  5.951.886   1.376  200.000     0 2.369.899  2.569.899
   josta opiskelijamaksut                                               2.207.366
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.072     304     0    1.376          46     0    548     594
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   780.542     0   780.542    180  200.000     0     0   200.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   780.542     0   780.542    180  200.000     0     0   200.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   780.542     0   780.542    180  200.000     0     0   200.000
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     180     0     180          46     0     0     46
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.356   Kiinteistöt mk/neliö        153    144
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.356
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.163
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.325           0   1.055
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     660           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  53
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016641 Lärkkulla stiftelsen
  01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.177.925   492.932     0  1.670.857    565     0     0  149.496   149.496
 K2.0 Kiinteistöt         141.683   440.171     0   581.854    197     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          331.873   144.664     0   476.537    161     0     0  670.372   670.372
 K3.2 Ruokailu          630.204   382.273     0  1.012.477    342     0     0  940.016   940.016
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   901.218   209.603     0  1.110.821    375     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.182.903  1.669.643     0  4.852.546   1.640     0     0 1.759.884  1.759.884
   josta opiskelijamaksut                                                149.496
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.076     564     0    1.640          0     0    595     595
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   37.626     0   37.626    13     0     0  188.170   188.170
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   308.859     0   308.859    104     0     0 1.245.687  1.245.687
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   346.485     0   346.485    117     0     0 1.433.857  1.433.857
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     117     0     117          0     0    485     485
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                6.485   Kiinteistöt mk/neliö        90     90
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          6.485
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   6.739
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.959           0   1.361
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     190           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  54
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017751 Metallityöväen koulutussäätiö
  01775 Metallityöväen Murikka-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.130.484   774.631     0  3.905.115   1.272     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt        1.228.641  1.172.867     0  2.401.508    782     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          273.516    4.783     0   278.299    91     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu         1.083.044   801.382     0  1.884.426    614     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.548.129   540.370     0  2.088.499    680     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         7.263.814  3.294.033     0 10.557.847   3.439     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      2.366    1.073     0    3.439          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.413.378  1.009.205     0  2.422.583    789     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.413.378  1.009.205     0  2.422.583    789     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       460     329     0     789          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.623   Kiinteistöt mk/neliö        519    519
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                4.623
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.747
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           593    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  4.085   4.085
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.070           0   2.645
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        241
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  55
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016821 Muurlan Evank.Op. säätiö
  01682 Muurlan evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.042.290   405.969     0  1.448.259    685   51.500     0  544.477   595.977
 K2.0 Kiinteistöt         174.325   121.364     0   295.689    140     0     0   67.821   67.821
 K3.1 Majoitus           71.075   75.960     0   147.035    70     0     0  146.375   146.375
 K3.2 Ruokailu          319.144   196.709     0   515.853    244     0     0  216.897   216.897
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   330.401   372.581     0   702.982    333     0     0   41.618   41.618
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.937.235  1.172.583     0  3.109.818   1.471   51.500     0 1.017.188  1.068.688
   josta opiskelijamaksut                                                845.343
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       916     555     0    1.471          24     0    481     506
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   373.779   316.173     0   689.952    326     0     0  695.123   695.123
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0  489.756   489.756
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     373.779   316.173     0   689.952    326     0     0 1.184.879  1.184.879
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       177     150     0     326          0     0    560     560
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.520   Kiinteistöt mk/neliö        117     90
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.520
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.948
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           350    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.971    -15
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.114           0    474
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     632           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        522
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  56
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
  01698 Norrvalla folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           297.498   245.707     0   543.205    407     0     0  186.386   186.386
 K2.0 Kiinteistöt         114.898   209.420     0   324.318    243     0     0   79.477   79.477
 K3.1 Majoitus             0   68.730     0   68.730    52     0     0   59.331   59.331
 K3.2 Ruokailu             0   59.004     0   59.004    44     0     0   89.820   89.820
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   269.328   16.838     0   286.166    215     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          681.724   599.699     0  1.281.423    961     0     0  415.014   415.014
   josta opiskelijamaksut                                                 25.725
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       511     450     0     961          0     0    311     311
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.292   Kiinteistöt mk/neliö        251    190
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.212
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 80
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.527
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.334           0   1.234
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.234           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  57
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004923 Mikkelin mlk:n kunnanhallitus
  01667 Otavan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.386.099   587.329   86.539  2.059.967   1.109     0     0  901.880   901.880
 K2.0 Kiinteistöt         66.604   95.280     0   161.884    87     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           30.790   22.576   4.207   57.573    31     0     0   11.493   11.493
 K3.2 Ruokailu          115.703   79.404   12.773   207.880    112     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   100.615   124.612   13.938   239.165    129     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.699.812   909.200  117.457  2.726.469   1.467     0     0  913.373   913.373
   josta opiskelijamaksut                                                901.880
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       915     489     63    1.467          0     0    492     492
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  3.860.569  4.080.342  452.894  8.393.805   4.518     0     0 8.724.521  8.724.521
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   688.846  135.535   824.381    444     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   688.846  135.535   824.381    444     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    3.860.569  4.769.188  588.429  9.218.186   4.961     0     0 8.724.521  8.724.521
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      2.078    2.567    317    4.961          0     0   4.696    4.696
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 685   Kiinteistöt mk/neliö        236    236
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           685
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.583
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.951    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.844    -112
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.858           0    686
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.345           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.311
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  58
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
  01774 Paasikivi-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.042.777   945.977     0  1.988.754    493     0     0   82.600   82.600
 K2.0 Kiinteistöt            0   828.503     0   828.503    205     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   497.102     0   497.102    123     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          425.470   568.265     0   993.735    246     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   567.695   26.278     0   593.973    147     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.035.942  2.866.125     0  4.902.067   1.214     0     0   82.600   82.600
   josta opiskelijamaksut                                                 82.600
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       504     710     0    1.214          0     0     20     20
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   86.130   21.393     0   107.523    27     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  1.317.683     0  1.317.683    326     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   119.910     0   119.910    30     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  1.437.593     0  1.437.593    356     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   280.486     0   280.486    69     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     86.130  1.739.472     0  1.825.602    452     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       21     431     0     452          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.520   Kiinteistöt mk/neliö        545    545
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.520
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.651
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           210    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   512    512
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.038           0   1.800
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.074           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        54
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  59
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016681 Partaharju-säätiö
  01668 Partaharjun opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           189.155   48.982     0   238.137    261     0     0  130.106   130.106
 K2.0 Kiinteistöt         70.846   66.963     0   137.809    151     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           14.862   16.294     0   31.156    34     0     0  121.100   121.100
 K3.2 Ruokailu          168.857   220.393     0   389.250    427     0     0  341.228   341.228
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   111.101   133.801     0   244.902    269     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          554.821   486.433     0  1.041.254   1.143     0     0  592.434   592.434
   josta opiskelijamaksut                                                592.434
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       609     534     0    1.143          0     0    650     650
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   277.723   189.436     0   467.159    513     0     0 1.101.251  1.101.251
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   16.970     0   16.970    19     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   16.970     0   16.970    19     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   114.444     0   114.444    126     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     277.723   320.850     0   598.573    657     0     0 1.101.251  1.101.251
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       305     352     0     657          0     0   1.209    1.209
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 910   Kiinteistöt mk/neliö        151    151
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           910
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.665
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            60    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  7.786  -10.568
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      911           0    586
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     40           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         9
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  60
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
  01691 Pekka Halosen akatemia
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           338.149   327.862   31.817   697.828    636     0     0  217.727   217.727
 K2.0 Kiinteistöt         44.294   208.431   7.949   260.674    238     0     0   1.164    1.164
 K3.1 Majoitus           13.065   37.327   7.465   57.857    53     0     0   3.294    3.294
 K3.2 Ruokailu           27.120   66.452   3.542   97.114    89     0     0   5.254    5.254
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    69.898   11.550   1.970   83.418    76     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          492.526   651.622   52.743  1.196.891   1.091     0     0  227.439   227.439
   josta opiskelijamaksut                                                177.940
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       449     594     48    1.091          0     0    207     207
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   15.696    8.968    226   24.890    23     0     0   19.770   19.770
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     15.696    8.968    226   24.890    23     0     0   19.770   19.770
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       14      8     0     23          0     0     18     18
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 590   Kiinteistöt mk/neliö        442    440
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 590
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   1.972
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            74    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   336     69
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.097           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.076           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        252
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  61
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd
  01681 Perheniemen evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.450.466   308.009     0  1.758.475    729     0     0  824.023   824.023
 K2.0 Kiinteistöt         140.370   265.351     0   405.721    168     0     0   6.340    6.340
 K3.1 Majoitus             0    1.910     0    1.910     1     0     0  239.967   239.967
 K3.2 Ruokailu          448.518   309.570     0   758.088    314     0     0  684.804   684.804
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   683.696   279.558     0   963.254    400     0     0  177.824   177.824
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.723.050  1.164.398     0  3.887.448   1.612     0     0 1.932.958  1.932.958
   josta opiskelijamaksut                                               1.630.611
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.129     483     0    1.612          0     0    802     802
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   364.010   407.734     0   771.744    320     0     0 1.004.319  1.004.319
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     364.010   407.734     0   771.744    320     0     0 1.004.319  1.004.319
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       151     169     0     320          0     0    417     417
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.222   Kiinteistöt mk/neliö        126    124
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.222
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.786
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.700    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   286    -86
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.411           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     759           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.117
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  62
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
  01669 Peräpohjolan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           114.111   376.655     0   490.766    556     0     0  178.275   178.275
 K2.0 Kiinteistöt         20.491   219.198     0   239.689    271     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           4.453   40.912     0   45.365    51     0     0   22.921   22.921
 K3.2 Ruokailu           26.174   25.957     0   52.131    59     0     0   67.276   67.276
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   139.625   50.684     0   190.309    216     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          304.854   713.406     0  1.018.260   1.153     0     0  268.472   268.472
   josta opiskelijamaksut                                                268.472
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       345     808     0    1.153          0     0    304     304
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   469.206   404.158     0   873.364    989     0     0 1.440.228  1.440.228
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     469.206   404.158     0   873.364    989     0     0 1.440.228  1.440.228
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       531     458     0     989          0     0   1.631    1.631
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 376   Kiinteistöt mk/neliö        637    637
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           376
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    927
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      883           0    478
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     529           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  63
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
  01671 Pohjois-Karjalan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.051.216   593.985   86.165  1.731.366   1.400     0     0  278.890   278.890
 K2.0 Kiinteistöt         68.581   145.579   29.795   243.955    197     0     0    156     156
 K3.1 Majoitus           34.532   27.998   6.147   68.677    56     0     0  116.317   116.317
 K3.2 Ruokailu          125.159   70.882   12.128   208.169    168     0     0  202.467   202.467
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   228.229   46.034   4.924   279.187    226     0     0   1.204    1.204
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.507.717   884.478  139.159  2.531.354   2.046     0     0  599.034   599.034
   josta opiskelijamaksut                                                596.877
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.219     715    112    2.046          0     0    484     484
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   10.697   30.124   4.622   45.443    37     0     0   95.624   95.624
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   217.061   47.753   264.814    214     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   217.061   47.753   264.814    214     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     10.697   247.185   52.375   310.257    251     0     0   95.624   95.624
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        9     200     42     251          0     0     77     77
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 939   Kiinteistöt mk/neliö        260    260
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           939
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.186
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.237           0    142
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     189           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  64
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016731 P-Savon kansanopistoseura ry
  01673 Pohjois-Savon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           833.832   121.278     0   955.110    626   60.000     0  550.000   610.000
 K2.0 Kiinteistöt         100.781   255.125     0   355.906    233     0     0   55.289   55.289
 K3.1 Majoitus           16.016      0     0   16.016    10     0     0  165.000   165.000
 K3.2 Ruokailu          248.249   116.211     0   364.460    239     0     0  199.018   199.018
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   292.473   126.605     0   419.078    275     0     0  120.278   120.278
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.491.351   619.219     0  2.110.570   1.383   60.000     0 1.089.585  1.149.585
   josta opiskelijamaksut                                                914.019
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       977     406     0    1.383          39     0    714     753
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   180.990   166.071     0   347.061    227     0     0  349.461   349.461
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0   19.756   19.756
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     180.990   166.071     0   347.061    227     0     0  369.217   369.217
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       119     109     0     227          0     0    242     242
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.091   Kiinteistöt mk/neliö        326    276
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.091
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.817
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           457    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   759     -5
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.526           0    308
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     248           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        288
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  65
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 022451 Oulun setlementti ry
  09666 Pohjola-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.014.936   504.898     0  1.519.834   1.127     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   87.892     0   87.892    65     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0   17.578     0   17.578    13     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   267.802   92.765     0   360.567    267     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.282.738   703.133     0  1.985.871   1.472     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       951     521     0    1.472          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim    9.567   69.895     0   79.462    59     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      9.567   69.895     0   79.462    59     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        7     52     0     59          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 352   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           352
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.874
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.132    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    37     37
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.349           0    353
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     640           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.073
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  66
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016751 PORTAANPÄÄ r.y.
  01675 Portaanpään kristill. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           490.588   380.586     0   871.174    499   34.500     0     0   34.500
 K2.0 Kiinteistöt         17.620   54.749     0   72.369    41     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           17.620   39.219     0   56.839    33     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           65.327   34.115     0   99.442    57     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    77.842   77.843     0   155.685    89  450.000     0  420.782   870.782
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          668.997   586.512     0  1.255.509    719  484.500     0  420.782   905.282
   josta opiskelijamaksut                                                420.782
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       383     336     0     719         277     0    241     518
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.303.051   830.171     0  2.133.222   1.221     0     0 2.436.917  2.436.917
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    196.351   667.333     0   863.684    494  288.000     0     0   288.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   245.751     0   245.751    141     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    196.351   913.084     0  1.109.435    635  288.000     0     0   288.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0     143     0     143     0     0     0  651.168   651.168
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.499.402  1.743.398     0  3.242.800   1.856  288.000     0 3.088.085  3.376.085
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       858     998     0    1.856         165     0   1.768    1.933
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.294   Kiinteistöt mk/neliö        22     22
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.294
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.716
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          4.418    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   483    -69
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.747           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     986           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.221
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  67
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd.
  01676 Päivölän kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.335.016   624.170     0  2.959.186    637     0     0 1.866.304  1.866.304
 K2.0 Kiinteistöt         672.616   598.680     0  1.271.296    274     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   374.784     0   374.784    81     0     0   62.997   62.997
 K3.2 Ruokailu          787.856   821.280     0  1.609.136    346     0     0 1.256.990  1.256.990
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.085.804   777.011     0  1.862.815    401     0     0  279.980   279.980
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.881.292  3.195.925     0  8.077.217   1.739     0     0 3.466.271  3.466.271
   josta opiskelijamaksut                                               3.186.291
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.051     688     0    1.739          0     0    746     746
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   57.897    9.599     0   67.496    15  119.747   66.033 1.132.341  1.318.121
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     57.897    9.599     0   67.496    15  119.747   66.033 1.132.341  1.318.121
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       12      2     0     15          26     14    244     284
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.557   Kiinteistöt mk/neliö        279    279
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.557
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.259
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           393    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   172   -3.182
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.645           0   1.246
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     392           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        218
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  68
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys
  02317 Ranuan kr. kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.933.698   682.167     0  2.615.865    523     0     0  902.206   902.206
 K2.0 Kiinteistöt         500.504   381.214     0   881.718    176     0     0   7.927    7.927
 K3.1 Majoitus          110.411   219.595     0   330.006    66     0     0  398.846   398.846
 K3.2 Ruokailu          612.979   507.767     0  1.120.746    224     0     0  683.349   683.349
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   806.143   217.113     0  1.023.256    205     0     0   13.978   13.978
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.963.735  2.007.856     0  5.971.591   1.194     0     0 2.006.306  2.006.306
   josta opiskelijamaksut                                               1.765.833
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       793     401     0    1.194          0     0    401     401
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   37.901     0   37.901     8     0     0   63.506   63.506
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0     100     0     100     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      71.910   748.903     0   820.813    164     0     0 1.102.162  1.102.162
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     71.910   786.904     0   858.814    172     0     0 1.165.668  1.165.668
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       14     157     0     172          0     0    233     233
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.560   Kiinteistöt mk/neliö        344    341
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.560
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.486
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.001           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     67           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  69
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
  01677 Raudaskylän kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           558.242   208.940     0   767.182    541     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         122.705   141.159     0   263.864    186     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           75.999      0     0   75.999    54     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          193.757   102.000     0   295.757    208     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   193.972   81.876     0   275.848    194     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.144.675   533.975     0  1.678.650   1.183     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       807     376     0    1.183          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim    4.435   128.005     0   132.440    93     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   362.603     0   362.603    256     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      4.435   490.608     0   495.043    349     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        3     346     0     349          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.545   Kiinteistöt mk/neliö        48     48
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.545
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.983
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            63    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.102   2.102
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.419           0   1.300
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     735           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        33
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  70
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.
  01678 Reisjärven kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.641.830   753.390     0  3.395.220    635     0     0 1.173.881  1.173.881
 K2.0 Kiinteistöt         477.794   624.876     0  1.102.670    206     0     0   5.580    5.580
 K3.1 Majoitus          168.660   252.580     0   421.240    79     0     0  439.050   439.050
 K3.2 Ruokailu          562.640   579.300     0  1.141.940    213     0     0  635.268   635.268
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   677.430   241.582     0   919.012    172     0     0   4.765    4.765
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.528.354  2.451.728     0  6.980.082   1.305     0     0 2.258.544  2.258.544
   josta opiskelijamaksut                                               2.150.390
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       846     458     0    1.305          0     0    422     422
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   47.000   95.840     0   142.840    27     0     0  211.498   211.498
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   16.090   212.934     0   229.024    43     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    16.090   212.934     0   229.024    43     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      91.450   817.730     0   909.180    170     0     0 2.495.975  2.495.975
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     154.540  1.126.504     0  1.281.044    239     0     0 2.707.473  2.707.473
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       29     211     0     239          0     0    506     506
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.940   Kiinteistöt mk/neliö        280    278
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.940
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.700
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.350          290     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     77           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  71
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016571 Rovalan Setlementti ry
  01657 Rovala-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.265.899   928.235     0  3.194.134    732  100.000     0 2.307.108  2.407.108
 K2.0 Kiinteistöt         356.420   585.175     0   941.595    216   33.500     0   2.846   36.346
 K3.1 Majoitus           40.015   634.094     0   674.109    154     0     0   75.312   75.312
 K3.2 Ruokailu          325.167   339.213     0   664.380    152     0     0   72.367   72.367
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   768.985   366.770     0  1.135.755    260  112.585   44.475     0   157.060
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.756.486  2.853.487     0  6.609.973   1.514  246.085   44.475 2.457.633  2.748.193
   josta opiskelijamaksut                                               1.962.749
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       861     654     0    1.514          56     10    563     630
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.308.731   668.558     0  2.977.289    682 3.373.415     0 1.213.780  4.587.195
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0   17.346     0   17.346     4     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   332.030     0   332.030    76     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.308.731  1.017.934     0  3.326.665    762 3.373.415     0 1.213.780  4.587.195
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       529     233     0     762         773     0    278    1.051
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.206   Kiinteistöt mk/neliö        294    282
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.346
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.860
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.878
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          7.095    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   420    -227
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.365           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.098           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       4.702
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  72
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016791 Räisälän kansanopist.kann.yhd.
  01679 Räisälän kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           929.727   35.827     0   965.554    568     0     0 1.028.274  1.028.274
 K2.0 Kiinteistöt         117.893   213.550     0   331.443    195     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          325.157   98.289     0   423.446    249     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   141.037   162.323     0   303.360    179     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.513.814   509.989     0  2.023.803   1.191     0     0 1.028.274  1.028.274
   josta opiskelijamaksut                                                422.089
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       891     300     0    1.191          0     0    605     605
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 635   Kiinteistöt mk/neliö        522    522
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           635
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.598
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.699           0    233
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     276           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  73
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016891 Savonlinnan krist.op.kann.yhd.
  01689 Savonlinnan kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           833.968   346.498     0  1.180.466    554     0     0  520.282   520.282
 K2.0 Kiinteistöt         334.197   302.087     0   636.284    298     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   118.003     0   118.003    55     0     0  222.978   222.978
 K3.2 Ruokailu          423.291   155.794     0   579.085    272     0     0  306.707   306.707
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   282.086   56.046     0   338.132    159     0     0  315.538   315.538
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.873.542   978.428     0  2.851.970   1.338     0     0 1.365.505  1.365.505
   josta opiskelijamaksut                                               1.049.967
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       879     459     0    1.338          0     0    640     640
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   332.300   123.659     0   455.959    214     0     0  818.839   818.839
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     332.300   123.659     0   455.959    214     0     0  818.839   818.839
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       156     58     0     214          0     0    384     384
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.992   Kiinteistöt mk/neliö        213    213
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.992
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.139
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.099    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   415    -330
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.132           0    780
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     515           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        332
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  74
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017781 Rakennusliitto ry
  01778 Siikaranta-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.304.389   987.829     0  2.292.218    938     0     0 1.669.450  1.669.450
 K2.0 Kiinteistöt            0   913.710     0   913.710    374     0     0  437.462   437.462
 K3.1 Majoitus             0   253.236     0   253.236    104     0     0  153.112   153.112
 K3.2 Ruokailu             0   742.786     0   742.786    304     0     0  488.372   488.372
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   522.920   200.660     0   723.580    296     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.827.309  3.098.221     0  4.925.530   2.016     0     0 2.748.396  2.748.396
   josta opiskelijamaksut                                                525.376
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       748    1.268     0    2.016          0     0   1.125    1.125
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   276.912   118.820     0   395.732    162  362.362     0   33.500   395.862
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     276.912   118.820     0   395.732    162  362.362     0   33.500   395.862
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       113     49     0     162         148     0     14     162
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.423   Kiinteistöt mk/neliö        267    139
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                3.423
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.930
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           510    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   776     -0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.443           0   1.889
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     275           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        337
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  75
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
  01685 Sisälähetysseuran opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.087.245   369.601     0  2.456.846    573     0     0  274.947   274.947
 K2.0 Kiinteistöt         148.563   191.766     0   340.329    79     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           82.807   106.888     0   189.695    44     0     0  349.604   349.604
 K3.2 Ruokailu          292.888   207.525     0   500.413    117     0     0  537.787   537.787
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   224.815   135.089     0   359.904    84     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.836.318  1.010.869     0  3.847.187    898     0     0 1.162.338  1.162.338
   josta opiskelijamaksut                                               1.162.338
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       662     236     0     898          0     0    271     271
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.145.683   879.198     0  2.024.881    473     0     0 2.301.309  2.301.309
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   308.104     0   308.104    72     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.145.683  1.187.302     0  2.332.985    545     0     0 2.301.309  2.301.309
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       267     277     0     545          0     0    537     537
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.715   Kiinteistöt mk/neliö        125    125
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.655
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 60
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.248
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.284         1.047   2.575
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     599           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  76
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016861 Suomen Nuoriso-opist.kann.yhd.
  01686 Suomen Nuoriso-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            1.773    2.478     0    4.251   4.251     0     0   8.000    8.000
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           1.773    2.478     0    4.251   4.251     0     0   8.000    8.000
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.773    2.478     0    4.251          0     0   8.000    8.000
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                     40
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot       1           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  77
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö
  01704 Suomen Raamattuopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.023.107   797.190     0  1.820.297    678     0     0  589.431   589.431
 K2.0 Kiinteistöt         205.938   521.144     0   727.082    271     0     0  235.437   235.437
 K3.1 Majoitus           76.213   42.584     0   118.797    44     0     0   38.468   38.468
 K3.2 Ruokailu          363.127   395.846     0   758.973    283     0     0  245.763   245.763
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   312.269   313.052     0   625.321    233     0     0  202.485   202.485
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.980.654  2.069.816     0  4.050.470   1.510     0     0 1.311.584  1.311.584
   josta opiskelijamaksut                                               1.242.846
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       738     771     0    1.510          0     0    489     489
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   616.240  1.244.301     0  1.860.541    693     0     0 2.211.739  2.211.739
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   135.807     0   135.807    51     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   135.807     0   135.807    51     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   90.017     0   90.017    34     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     616.240  1.470.125     0  2.086.365    778     0     0 2.211.739  2.211.739
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       230     548     0     778          0     0    824     824
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.830   Kiinteistöt mk/neliö        190    128
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.830
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.256
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.683           0   1.979
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     855           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  78
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
  01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad.
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.143.065  1.299.711  103.976  3.546.752   1.209   46.421  367.606  344.000   758.027
 K2.0 Kiinteistöt         233.802   301.736   24.821   560.359    191     0     0  409.367   409.367
 K3.1 Majoitus           35.479      0     0   35.479    12     0     0  145.178   145.178
 K3.2 Ruokailu          346.865   200.850   15.853   563.568    192     0     0  172.529   172.529
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   259.162   116.419   8.846   384.427    131     0     0   7.821    7.821
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.018.373  1.918.716  153.496  5.090.585   1.735   46.421  367.606 1.078.895  1.492.922
   josta opiskelijamaksut                                                135.932
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.029     654     52    1.735          16    125    368     509
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   93.312   68.776   5.502   167.590    57     0     0  327.720   327.720
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0  642.082   642.082
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     93.312   68.776   5.502   167.590    57     0     0  969.802   969.802
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       32     23     2     57          0     0    331     331
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.288   Kiinteistöt mk/neliö        131     35
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.288
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.176
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.934           0   1.872
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     774           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  79
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016871 Stiftelsen Svenska folkakademi
  01687 Svenska folkakademin
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.045.920   285.086     0  1.331.006    402     0     0   66.990   66.990
 K2.0 Kiinteistöt         115.986   250.022     0   366.008    110     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   310.645     0   310.645    94     0     0  190.525   190.525
 K3.2 Ruokailu          318.849   179.695     0   498.544    150     0     0  390.904   390.904
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   554.414   63.920     0   618.334    187     0     0   1.709    1.709
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.035.169  1.089.368     0  3.124.537    943     0     0  650.128   650.128
   josta opiskelijamaksut                                                648.419
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       614     329     0     943          0     0    196     196
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   47.438   24.589     0   72.027    22     0     0  129.589   129.589
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     47.438   24.589     0   72.027    22     0     0  129.589   129.589
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       14      7     0     22          0     0     39     39
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.093   Kiinteistöt mk/neliö        175    175
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.263
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 830
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.373
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.314           0    122
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.681           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  80
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016901 Turun kr.kansanop.kann.yhd.ry
  01690 Turun kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.329.686   638.714     0  2.968.400    969     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         54.530   366.406     0   420.936    137     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           22.617   180.468     0   203.085    66     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          426.645   241.835     0   668.480    218     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   571.675   456.270     0  1.027.945    335     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.405.153  1.883.693     0  5.288.846   1.726     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.111     615     0    1.726          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   378.350   209.300     0   587.650    192     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     378.350   209.300     0   587.650    192     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       123     68     0     192          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.747   Kiinteistöt mk/neliö        112    112
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.747
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   6.595
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.064           0    630
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.144           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        624
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  81
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
  01692 Työväen akatemia
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.264.343  1.104.024     0  3.368.367    689     0     0 1.198.811  1.198.811
 K2.0 Kiinteistöt         202.030   837.561     0  1.039.591    213     0     0   79.278   79.278
 K3.1 Majoitus          280.000   531.609     0   811.609    166     0     0  270.045   270.045
 K3.2 Ruokailu          578.581   528.009     0  1.106.590    226     0     0  333.715   333.715
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   478.924   926.357     0  1.405.281    288     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.803.878  3.927.560     0  7.731.438   1.582     0     0 1.881.849  1.881.849
   josta opiskelijamaksut                                                753.000
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       779     804     0    1.582          0     0    385     385
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.254   Kiinteistöt mk/neliö        198    183
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          5.254
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   9.594
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.886           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.704           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  82
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023161 Valamon luostari
  02316 Valamon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.147.562   479.670     0  1.627.232    752     0     0  578.723   578.723
 K2.0 Kiinteistöt         244.104   223.072     0   467.176    216     0     0   10.149   10.149
 K3.1 Majoitus             0   202.936     0   202.936    94     0     0  552.687   552.687
 K3.2 Ruokailu             0   664.157     0   664.157    307     0     0  506.383   506.383
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   303.019   275.046     0   578.065    267     0     0   19.421   19.421
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.694.685  1.844.881     0  3.539.566   1.635     0     0 1.667.363  1.667.363
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       783     852     0    1.635          0     0    770     770
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.230   Kiinteistöt mk/neliö        380    372
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.230
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.510
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.165           0   1.897
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  83
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd
  01693 Valkealan kr. kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           729.988   232.173     0   962.161    892  160.000     0  825.728   985.728
 K2.0 Kiinteistöt         132.336   138.076     0   270.412    251     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           50.098   56.119     0   106.217    98     0     0  302.488   302.488
 K3.2 Ruokailu          200.197   134.298     0   334.495    310     0     0  238.600   238.600
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   236.928   140.381     0   377.309    350     0     0   22.688   22.688
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.349.547   701.047     0  2.050.594   1.900  160.000     0 1.389.504  1.549.504
   josta opiskelijamaksut                                               1.353.652
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.251     650     0    1.900         148     0   1.288    1.436
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   333.621   267.485     0   601.106    557     0     0  793.044   793.044
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   29.036     0   29.036    27     0     0   58.214   58.214
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     333.621   296.521     0   630.142    584     0     0  851.258   851.258
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       309     275     0     584          0     0    789     789
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.109   Kiinteistöt mk/neliö        244    244
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.109
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   3.761
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.320    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   455    -145
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.079          256    493
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     18           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        586
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  84
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016941 Vars.-Suomen aikuiskoul.säätiö
  01694 Varsinais-Suomen kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.129.748  1.865.073     0  3.994.821   1.269  265.536   98.359 1.944.746  2.308.641
 K2.0 Kiinteistöt            0   372.188     0   372.188    118     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   252.567     0   252.567    80     0     0  206.781   206.781
 K3.2 Ruokailu          677.306   341.843     0  1.019.149    324     0     0  607.567   607.567
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   298.681   37.654     0   336.335    107     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.105.735  2.869.325     0  5.975.060   1.899  265.536   98.359 2.759.094  3.122.989
   josta opiskelijamaksut                                               2.759.094
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       987     912     0    1.899          84     31    877     992
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   225.722   706.231     0   931.953    296     0     0 1.374.104  1.374.104
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     225.722   706.231     0   931.953    296     0     0 1.374.104  1.374.104
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       72     224     0     296          0     0    437     437
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.361   Kiinteistöt mk/neliö        85     85
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.938
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 423
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.975
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           368    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.532   -1.201
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.147           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     718           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        110
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  85
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016951 Viittakivi Oy
  01695 Viittakiven opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           318.073   128.377     0   446.450    362     0   29.155  405.622   434.777
 K2.0 Kiinteistöt         80.995   114.095     0   195.090    158     0     0   4.334    4.334
 K3.1 Majoitus           26.014   44.599     0   70.613    57     0     0  128.501   128.501
 K3.2 Ruokailu          180.352   110.269     0   290.621    236     0     0  141.658   141.658
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   145.783   91.693     0   237.476    193     0     0   24.592   24.592
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          751.217   489.033     0  1.240.250   1.006     0   29.155  704.707   733.862
   josta opiskelijamaksut                                                643.633
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       609     397     0    1.006          0     24    572     595
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.117.157  1.499.968     0  3.617.125   2.934  500.160  437.214 2.907.930  3.845.304
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   412.612     0   412.612    335  304.000     0     0   304.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   412.612     0   412.612    335  304.000     0     0   304.000
 M8.0 Maanvuokra            0   60.000     0   60.000    49     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.117.157  1.972.580     0  4.089.737   3.317  804.160  437.214 2.907.930  4.149.304
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.717    1.600     0    3.317         652    355   2.358    3.365
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 970   Kiinteistöt mk/neliö        201    197
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           970
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   1.800
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          4.324    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   837    -53
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.233           0    820
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       3.011
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  86
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016961 Väinö Voionmaan säätiö
  01696 Voionmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.625.359  1.048.508     0  2.673.867    885     0     0 1.602.222  1.602.222
 K2.0 Kiinteistöt         102.223   639.292     0   741.515    245     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           37.135   412.484     0   449.619    149     0     0  177.856   177.856
 K3.2 Ruokailu             0   924.828     0   924.828    306     0     0  820.960   820.960
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   452.533   113.655     0   566.188    187     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.217.250  3.138.767     0  5.356.017   1.773     0     0 2.601.038  2.601.038
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       734    1.039     0    1.773          0     0    861     861
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   731.692      0     0   731.692    242     0     0  785.778   785.778
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     731.692      0     0   731.692    242     0     0  785.778   785.778
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       242      0     0     242          0     0    260     260
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                5.530   Kiinteistöt mk/neliö        134    134
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          4.851
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 679
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.697
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           708    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.033    -76
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.021           0    356
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     332           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        426
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  87
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052096 Sam.komm.för V-Nyl.folkhögsk.
  01697 Västra-Nylands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.470.784  2.105.870  185.072  5.761.726    581 1.109.980     0  963.184  2.073.164
 K2.0 Kiinteistöt         516.202  1.048.047   95.837  1.660.086    167   58.315     0     0   58.315
 K3.1 Majoitus             0   520.518   92.080   612.598    62  802.306     0     0   802.306
 K3.2 Ruokailu          711.144   985.075  142.332  1.838.551    185 1.522.603     0     0  1.522.603
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   985.212   304.441   65.167  1.354.820    137     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.683.342  4.963.951  580.488 11.227.781   1.131 3.493.204     0  963.184  4.456.388
   josta opiskelijamaksut                                                963.184
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       573     500     58    1.131         352     0     97     449
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   31.618   6.955   38.573     4   62.681     0     0   62.681
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   203.353   44.585   247.938    25     0     0   60.000   60.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   203.353   44.585   247.938    25     0     0   60.000   60.000
 M8.0 Maanvuokra            0   12.740     0   12.740     1     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   20.213     0   20.213     2     0     0   98.130   98.130
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   267.924   51.540   319.464    32   62.681     0  158.130   220.811
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot        0     27     5     32          6     0     16     22
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                4.711   Kiinteistöt mk/neliö        352    340
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.508
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                2.203
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.047
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     9.925           0   1.607
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.598           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  88
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 016991 Ylitornion krist.op.kann.yhd.
  01699 Ylitornion kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           628.223   133.405     0   761.628    430  120.000     0  353.543   473.543
 K2.0 Kiinteistöt         310.000   204.438     0   514.438    291     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   210.084     0   210.084    119     0     0   93.680   93.680
 K3.2 Ruokailu          342.880   138.765     0   481.645    272     0     0  324.266   324.266
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   529.244   101.074     0   630.318    356     0     0   10.511   10.511
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.810.347   787.766     0  2.598.113   1.468  120.000     0  782.000   902.000
   josta opiskelijamaksut                                                750.545
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.023     445     0    1.468          68     0    442     510
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   459.078   549.648     0  1.008.726    570     0     0 1.345.988  1.345.988
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset     1.182.124   654.361     0  1.836.485   1.038     0     0  428.457   428.457
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.641.202  1.204.009     0  2.845.211   1.607     0     0 1.774.445  1.774.445
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       927     680     0    1.607          0     0   1.003    1.003
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.130   Kiinteistöt mk/neliö        455    455
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.130
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.667
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.360    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   427    -143
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.770          694    870
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     340           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        696
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  89
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017001 Garant.fören.för Åbolands fsk.
  01700 Åbolands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.298.983   368.524     0  1.667.507   1.334  122.000     0  406.304   528.304
 K2.0 Kiinteistöt         85.025   104.067     0   189.092    151     0     0  172.368   172.368
 K3.1 Majoitus           85.025   196.920     0   281.945    226     0     0   27.730   27.730
 K3.2 Ruokailu          325.113   224.617     0   549.730    440     0     0  302.606   302.606
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   499.848   228.063     0   727.911    582     0     0   7.379    7.379
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.293.994  1.122.191     0  3.416.185   2.733  122.000     0  916.387  1.038.387
   josta opiskelijamaksut                                                661.727
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot      1.835     898     0    2.733          98     0    733     831
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   79.857   74.517     0   154.374    123     0     0  134.650   134.650
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0    9.711     0    9.711     8     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     79.857   84.228     0   164.085    131     0     0  134.650   134.650
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       64     67     0     131          0     0    108     108
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.166   Kiinteistöt mk/neliö        162     14
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.166
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.111
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           337    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   458     59
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.250           0    271
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     438           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  90
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017021 Kuggomskolan Ab
  01702 Östra-Nylands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset  opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           330.767   233.513     0   564.280    735     0     0  121.562   121.562
 K2.0 Kiinteistöt         63.118   332.679     0   395.797    515     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           19.379   77.916     0   97.295    127     0     0   60.040   60.040
 K3.2 Ruokailu           61.901   112.727     0   174.628    227     0     0  158.726   158.726
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   268.882   142.035     0   410.917    535     0     0   3.691    3.691
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          744.047   898.870     0  1.642.917   2.139     0     0  344.019   344.019
   josta opiskelijamaksut                                                328.282
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       969    1.170     0    2.139          0     0    448     448
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   190.505   100.824     0   291.329    379     0     0  558.871   558.871
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   59.021     0   59.021    77     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   59.021     0   59.021    77     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     190.505   159.845     0   350.350    456     0     0  558.871   558.871
                                                                  
   mk/opiskelijaviikot       248     208     0     456          0     0    728     728
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.976   Kiinteistöt mk/neliö        133    133
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.976
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.065
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      768           0    185
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     287           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  91
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 009923 Äänekosken kaupunginhallitus
  02353 Ala-Keiteleen musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.321.143   136.631     0  2.457.774    184   29.250     0  561.543   590.793
 K2.0 Kiinteistöt         45.916      0     0   45.916     3     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   469.640   750.199   56.691  1.276.530    96     0     0  771.751   771.751
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.836.699   886.860   56.691  3.780.250    283   29.250     0 1.333.294  1.362.544
   josta opiskelijamaksut                                                561.543
                                                                  
   mk/opetustunnit         213     67     4     283          2     0    100     102
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   13.438      0     0   13.438     1     0     0   13.438   13.438
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0   8.250    8.250
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     13.438      0     0   13.438     1     0     0   21.688   21.688
                                                                  
   mk/opetustunnit          1      0     0      1          0     0     2      2
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 367   Kiinteistöt mk/neliö        125    125
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           64
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 303
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.336
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            76    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   177     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        445     415     433
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    172     141     159
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  92
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 000053 Alajärven kaupunginhallitus
  02015 Alajärven musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.326.072   456.625   32.090  2.814.787    203     0     0 1.116.452  1.116.452
 K2.0 Kiinteistöt            0   27.754     0   27.754     2     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   259.587   63.816    976   324.379    23     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.585.659   548.195   33.066  3.166.920    228     0     0 1.116.452  1.116.452
   josta opiskelijamaksut                                                579.860
                                                                  
   mk/opetustunnit         186     39     2     228          0     0     80     80
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 200   Kiinteistöt mk/neliö        139    139
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           200
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.880
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        457     488     470
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    152     149     151
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  93
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023071 Fören. Brage, Brages mus.inst.
  02307 Brages musikinstitut
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.832.480   345.889     0  2.178.369    217   70.000     0  314.167   384.167
 K2.0 Kiinteistöt         11.763   255.230     0   266.993    27     0     0  800.000   800.000
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   549.975   140.248     0   690.223    69     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.394.218   741.367     0  3.135.585    312   70.000     0 1.114.167  1.184.167
   josta opiskelijamaksut                                                776.950
                                                                  
   mk/opetustunnit         239     74     0     312          7     0    111     118
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   399.683      0     0   399.683    40     0     0  353.133   353.133
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     399.683      0     0   399.683    40     0     0  353.133   353.133
                                                                  
   mk/opetustunnit         40      0     0     40          0     0     35     35
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 233   Kiinteistöt mk/neliö       1.146   -2.288
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 233
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.036
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.576    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   254     30
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        475     446     463
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    130     80     109
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  94
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry
  01934 Espoon musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           232.122    5.295     0   237.417    194     0     0   63.000   63.000
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          232.122    5.295     0   237.417    194     0     0   63.000   63.000
   josta opiskelijamaksut                                                 63.000
                                                                  
   mk/opetustunnit         190      4     0     194          0     0     52     52
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 29   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 29
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   1.221
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         49     96      69
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  95
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019341 Espoon mus.opiston kann.yhd.ry
  01934 Espoon musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          9.052.745   206.511     0  9.259.256    213  120.000     0 5.762.294  5.882.294
 K2.0 Kiinteistöt            0  1.749.294     0  1.749.294    40     0     0 1.674.127  1.674.127
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.059.462   337.345     0  1.396.807    32  123.250     0   26.318   149.568
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         10.112.207  2.293.150     0 12.405.357    285  243.250     0 7.462.739  7.705.989
   josta opiskelijamaksut                                               2.388.772
                                                                  
   mk/opetustunnit         232     53     0     285          6     0    171     177
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.022   Kiinteistöt mk/neliö       1.712     74
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.022
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   43.537
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       1.183    1.063    1.133
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    310     306     308
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  96
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019351 Et.-Pohjanmaan mus.op.kann.oy
  01935 Et-Pohjanmaan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.979.765   448.322     0  5.428.087    204   60.000     0 4.448.594  4.508.594
 K2.0 Kiinteistöt          6.146  1.907.339     0  1.913.485    72  150.000     0     0   150.000
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   953.669   223.606     0  1.177.275    44     0     0  115.423   115.423
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.939.580  2.579.267     0  8.518.847    321  210.000     0 4.564.017  4.774.017
   josta opiskelijamaksut                                                813.670
                                                                  
   mk/opetustunnit         224     97     0     321          8     0    172     180
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   59.271    3.801     0   63.072     2     0     0   65.671   65.671
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   121.198     0   121.198     5     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   121.198     0   121.198     5     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     59.271   124.999     0   184.270     7     0     0   65.671   65.671
                                                                  
   mk/opetustunnit          2      5     0      7          0     0     2      2
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.022   Kiinteistöt mk/neliö        633    584
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                3.022
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   26.575
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           493    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   128     -5
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        773     833     798
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    221     281     246
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  97
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001113 Heinolan kaupunginhallitus
  02340 Heinolan musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            37.440   22.800   1.590   61.830    294     0     0   36.515   36.515
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    7.700    5.500    385   13.585    65     0     0    420     420
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           45.140   28.300   1.975   75.415    359     0     0   36.935   36.935
   josta opiskelijamaksut                                                 36.115
                                                                  
   mk/opetustunnit         215     135     9     359          0     0    176     176
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    210
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         55     60      57
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  98
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001113 Heinolan kaupunginhallitus
  02340 Heinolan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.775.342   44.943   6.599  1.826.884    168   17.000     0  436.634   453.634
 K2.0 Kiinteistöt            0   149.164     0   149.164    14     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   421.139   117.895   16.336   555.370    51     0     0   21.893   21.893
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.196.481   312.002   22.935  2.531.418    233   17.000     0  458.527   475.527
   josta opiskelijamaksut                                                 41.834
                                                                  
   mk/opetustunnit         203     29     2     233          2     0     42     44
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   64.955    3.500    387   68.842     6     0     0   52.530   52.530
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     64.955    3.500    387   68.842     6     0     0   52.530   52.530
                                                                  
   mk/opetustunnit          6      0     0      6          0     0     5      5
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 734   Kiinteistöt mk/neliö        203    203
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           734
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.846
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           366    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   188     45
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        344     363     352
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    119     124     121
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  99
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019381 Hgin konservatorion säätiö
  01938 Helsingin konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.243.867   670.693     0  5.914.560    219     0     0 3.974.119  3.974.119
 K2.0 Kiinteistöt         233.723   378.497     0   612.220    23     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   508.296   208.047     0   716.343    26     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.985.886  1.257.237     0  7.243.123    268     0     0 3.974.119  3.974.119
   josta opiskelijamaksut                                               1.080.389
                                                                  
   mk/opetustunnit         221     46     0     268          0     0    147     147
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0 25.582.277     0 25.582.277    946  232.000     0     0   232.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0  2.100.938     0  2.100.938    78     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0 27.683.215     0 27.683.215   1.024  232.000     0     0   232.000
 M8.0 Maanvuokra            0   146.370     0   146.370     5     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   16.348     0   16.348     1     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0 27.845.933     0 27.845.933   1.030  232.000     0     0   232.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          0    1.030     0    1.030          9     0     0      9
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.685   Kiinteistöt mk/neliö        363    363
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.546
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 139
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   27.038
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        591     632     608
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    118     145     129
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  100
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001023 Huittisten kaupunginhallitus
  01940 Huittisten musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.317.479   261.852   9.877  2.589.208    202     0     0  461.045   461.045
 K2.0 Kiinteistöt            0   99.830     0   99.830     8     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   405.630   91.966   9.083   506.679    40     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.723.109   453.648   18.960  3.195.717    249     0     0  461.045   461.045
   josta opiskelijamaksut                                                436.000
                                                                  
   mk/opetustunnit         213     35     1     249          0     0     36     36
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 425   Kiinteistöt mk/neliö        235    235
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           425
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   12.809
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        304     350     323
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     43     80      58
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  101
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019411 Hyvinkään mus.opist.kann.yhd.
  01941 Hyvinkään musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.405.915   243.500     0  4.649.415    200   84.450     0  453.121   537.571
 K2.0 Kiinteistöt         349.958   888.880     0  1.238.838    53     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   656.024   126.728     0   782.752    34     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.411.897  1.259.108     0  6.671.005    287   84.450     0  453.121   537.571
   josta opiskelijamaksut                                                448.121
                                                                  
   mk/opetustunnit         233     54     0     287          4     0     20     23
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.053   Kiinteistöt mk/neliö       1.176   1.176
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.053
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   23.236
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        510     510     510
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    137     141     139
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  102
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019421 Hämeenlinnan musiikinystävät
  01942 Hämeenlinnan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.432.284   455.615     0  5.887.899    220   80.000     0 3.410.361  3.490.361
 K2.0 Kiinteistöt         109.661   870.907     0   980.568    37     0     0  834.000   834.000
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   731.727   125.824     0   857.551    32     0     0  113.058   113.058
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.273.672  1.452.346     0  7.726.018    289   80.000     0 4.357.419  4.437.419
   josta opiskelijamaksut                                               1.099.385
                                                                  
   mk/opetustunnit         235     54     0     289          3     0    163     166
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   69.729      0     0   69.729     3     0     0   10.000   10.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä    69.729      0     0   69.729     3     0     0   10.000   10.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     69.729      0     0   69.729     3     0     0   10.000   10.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          3      0     0      3          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.665   Kiinteistöt mk/neliö        589     88
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.665
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   26.750
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        932     934     933
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    322     344     331
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  103
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 000043 Alahärmän kunnanhallitus
  02339 Härmänmaan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.668.538   410.990   7.201  2.086.729    207     0     0  282.038   282.038
 K2.0 Kiinteistöt            0   30.077     0   30.077     3     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   350.886   13.878    377   365.141    36     0     0  555.106   555.106
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.019.424   454.945   7.578  2.481.947    246     0     0  837.144   837.144
   josta opiskelijamaksut                                                282.038
                                                                  
   mk/opetustunnit         200     45     1     246          0     0     83     83
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   14.711     1   14.712     1     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   14.711     1   14.712     1     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      1     0      1          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 178   Kiinteistöt mk/neliö        169    169
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           178
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.078
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        657     332     522
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    231     126     187
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  104
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001533 Imatran kaupunginhallitus
  01944 Imatran seudun musiikki-inst.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.729.077   180.794   21.604  2.931.475    229     0     0 1.071.906  1.071.906
 K2.0 Kiinteistöt            0   241.337     0   241.337    19     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   467.559   96.816   6.634   571.009    45     0     0    300     300
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.196.636   518.947   28.238  3.743.821    292     0     0 1.072.206  1.072.206
   josta opiskelijamaksut                                                598.109
                                                                  
   mk/opetustunnit         249     40     2     292          0     0     84     84
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   14.847    5.728    601   21.176     2     0     0   22.680   22.680
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   165.715     0   165.715    13     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     14.847   171.443    601   186.891    15     0     0   22.680   22.680
                                                                  
   mk/opetustunnit          1     13     0     15          0     0     2      2
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 695   Kiinteistöt mk/neliö        347    347
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           695
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   12.825
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           120    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   176    -13
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        451     443     448
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    124     124     124
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  105
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry
  01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           273.716      0     0   273.716    130     0     0  207.520   207.520
 K2.0 Kiinteistöt          6.048   27.600     0   33.648    16     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    34.682    5.473     0   40.155    19     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          314.446   33.073     0   347.519    165     0     0  207.520   207.520
   josta opiskelijamaksut                                                207.520
                                                                  
   mk/opetustunnit         150     16     0     165          0     0     99     99
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 200   Kiinteistöt mk/neliö        168    168
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 200
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.103
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        120     162     138
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  106
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019451 Itä-Hgin mus.opist.kann.yhd.ry
  01945 Itä-Helsingin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          9.565.685   419.181     0  9.984.866    194  281.000     0 7.180.117  7.461.117
 K2.0 Kiinteistöt         259.507  2.282.731     0  2.542.238    49     0     0   51.260   51.260
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.177.358   309.487     0  1.486.845    29     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         11.002.550  3.011.399     0 14.013.949    272  281.000     0 7.231.377  7.512.377
   josta opiskelijamaksut                                               3.950.410
                                                                  
   mk/opetustunnit         213     58     0     272          5     0    140     146
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   50.123      0     0   50.123     1     0     0   29.450   29.450
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   143.547     0   143.547     3     0     0  198.101   198.101
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     50.123   143.547     0   193.670     4     0     0  227.551   227.551
                                                                  
   mk/opetustunnit          1      3     0      4          0     0     4      4
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.800   Kiinteistöt mk/neliö        908    890
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           117
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                2.683
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   51.594
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           245    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   205     84
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       2.263    2.434    2.334
   - josta musiikkileikkikoulululaisia   1.300    1.490    1.379
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  107
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001673 Joensuun kaupunginhallitus
  01948 Joensuun konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.419.755   865.395  120.272  5.405.422    213     0     0 1.584.399  1.584.399
 K2.0 Kiinteistöt         92.025   560.217   72.828   725.070    29     0     0  117.390   117.390
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   298.920   98.262   21.618   418.800    16     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.810.700  1.523.874  214.718  6.549.292    258     0     0 1.701.789  1.701.789
   josta opiskelijamaksut                                               1.069.530
                                                                  
   mk/opetustunnit         189     60     8     258          0     0     67     67
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   113.606      0     0   113.606     4     0     0  113.606   113.606
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     113.606      0     0   113.606     4     0     0  113.606   113.606
                                                                  
   mk/opetustunnit          4      0     0      4          0     0     4      4
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.515   Kiinteistöt mk/neliö        288    242
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.461
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 54
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   25.417
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           462    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   246     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        844     956     891
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    429     444     435
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  108
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052076 Jokilaaksojen mus.op.kuntayht.
  01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.587.042   599.189   40.139  4.226.370    239   70.000     0 2.211.166  2.281.166
 K2.0 Kiinteistöt         71.625   386.726   48.928   507.279    29     0     0  242.258   242.258
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   552.969   160.250   18.560   731.779    41     0     0  376.688   376.688
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.211.636  1.146.165  107.627  5.465.428    309   70.000     0 2.830.112  2.900.112
   josta opiskelijamaksut                                                439.998
                                                                  
   mk/opetustunnit         238     65     6     309          4     0    160     164
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   12.116      0     0   12.116     1     0     0   12.116   12.116
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     12.116      0     0   12.116     1     0     0   12.116   12.116
                                                                  
   mk/opetustunnit          1      0     0      1          0     0     1      1
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.115   Kiinteistöt mk/neliö        455    238
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.115
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   17.685
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            91    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   133     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        644     625     636
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    250     239     245
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  109
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001823 Jämsän kaupunginhallitus
  02337 Jämsänjokilaakson musiikkiop.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.648.085   264.155   9.577  2.921.817    280     0     0  428.799   428.799
 K2.0 Kiinteistöt         34.996   103.267     0   138.263    13     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   400.327   33.502   1.259   435.088    42     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.083.408   400.924   10.836  3.495.168    335     0     0  428.799   428.799
   josta opiskelijamaksut                                                397.715
                                                                  
   mk/opetustunnit         295     38     1     335          0     0     41     41
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   108.887    1.508    172   110.567    11     0     0   91.505   91.505
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     108.887    1.508    172   110.567    11     0     0   91.505   91.505
                                                                  
   mk/opetustunnit         10      0     0     11          0     0     9      9
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 294   Kiinteistöt mk/neliö        470    470
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           294
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.440
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           697    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   159     27
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        400     406     403
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    184     192     187
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  110
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002053 Kajaanin kaupunginhallitus
  01951 Kainuun musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           139.553   13.847   1.048   154.448    192     0     0   91.295   91.295
 K2.0 Kiinteistöt          5.981    8.008    263   14.252    18     0     0   3.309    3.309
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    20.955   11.283    371   32.609    41     0     0    564     564
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          166.489   33.138   1.682   201.309    250     0     0   95.168   95.168
   josta opiskelijamaksut                                                 91.295
                                                                  
   mk/opetustunnit         207     41     2     250          0     0    118     118
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   31.792   6.993   38.785    48     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   31.792   6.993   38.785    48     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   53.428     0   53.428    66     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   85.220   6.993   92.213    115     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0     106     9     115          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 150   Kiinteistöt mk/neliö        95     73
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           150
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    805
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         90     99      94
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  111
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002053 Kajaanin kaupunginhallitus
  01951 Kainuun musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.359.285   407.022   30.801  5.797.108    245     0     0 1.857.773  1.857.773
 K2.0 Kiinteistöt         175.827   235.406   7.580   418.813    18     0     0   97.281   97.281
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   615.978   331.675   29.887   977.540    41     0     0   16.582   16.582
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.151.090   974.103   68.268  7.193.461    304     0     0 1.971.636  1.971.636
   josta opiskelijamaksut                                                807.275
                                                                  
   mk/opetustunnit         260     41     3     304          0     0     83     83
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   934.538  205.560  1.140.098    48     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   934.538  205.560  1.140.098    48     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0  1.181.455     0  1.181.455    50     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0  2.115.993  205.560  2.321.553    98     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0     89     9     98          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.204   Kiinteistöt mk/neliö        190    146
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.204
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   23.683
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        841     779     815
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     90     268     164
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  112
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002143 Kankaanpään kaupunginhallitus
  01952 Kankaanpään musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.442.471   393.952   40.413  2.876.836    248     0     0 1.033.927  1.033.927
 K2.0 Kiinteistöt         107.550   143.696     0   251.246    22     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   271.265      0     0   271.265    23     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.821.286   537.648   40.413  3.399.347    293     0     0 1.033.927  1.033.927
   josta opiskelijamaksut                                                513.964
                                                                  
   mk/opetustunnit         243     46     3     293          0     0     89     89
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 490   Kiinteistöt mk/neliö        513    513
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           490
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.620
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        478     471     475
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    226     201     216
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  113
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019371 Kauniaisten mus.opist.kann.yhd
  01937 Kauniaisten musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.980.257   229.563     0  2.209.820    215   60.000     0 1.149.828  1.209.828
 K2.0 Kiinteistöt            0   195.380     0   195.380    19     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   528.543   193.289     0   721.832    70   80.000     0   2.568   82.568
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.508.800   618.232     0  3.127.032    304  140.000     0 1.152.396  1.292.396
   josta opiskelijamaksut                                                693.057
                                                                  
   mk/opetustunnit         244     60     0     304          14     0    112     126
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   106.039      0     0   106.039    10     0     0  107.203   107.203
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   230.774     0   230.774    22   60.000     0     0   60.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   230.774     0   230.774    22   60.000     0     0   60.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     106.039   230.774     0   336.813    33   60.000     0  107.203   167.203
                                                                  
   mk/opetustunnit         10     22     0     33          6     0     10     16
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 100   Kiinteistöt mk/neliö       1.954   1.954
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 100
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.294
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           385    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   275     -3
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        381     370     376
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    145     124     136
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  114
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019211 Keravan Suzuki-Soitt.kann.yhd.
  01921 Keravan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.458.043   272.517     0  3.730.560    205     0     0 1.953.367  1.953.367
 K2.0 Kiinteistöt            0   243.191     0   243.191    13     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.458.043   515.708     0  3.973.751    218     0     0 1.953.367  1.953.367
   josta opiskelijamaksut                                               1.451.127
                                                                  
   mk/opetustunnit         190     28     0     218          0     0    107     107
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 840   Kiinteistöt mk/neliö        290    290
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 840
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   18.200
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        905    1.005     947
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    573     680     618
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  115
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd.
  02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            5.980      0     0    5.980    139     0     0   2.600    2.600
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           5.980      0     0    5.980    139     0     0   2.600    2.600
   josta opiskelijamaksut                                                 2.600
                                                                  
   mk/opetustunnit         139      0     0     139          0     0     60     60
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                     43
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         12      4      9
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  116
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023421 Keski-Hgin mus.opist.kann.yhd.
  02342 Keski-Helsingin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.189.551   287.926     0  2.477.477    186     0     0 1.212.398  1.212.398
 K2.0 Kiinteistöt            0   439.995     0   439.995    33     0     0   31.340   31.340
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   483.000   126.408     0   609.408    46     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.672.551   854.329     0  3.526.880    265     0     0 1.243.738  1.243.738
   josta opiskelijamaksut                                               1.199.998
                                                                  
   mk/opetustunnit         201     64     0     265          0     0     94     94
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   13.709     0   13.709     1     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   13.709     0   13.709     1     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   13.709     0   13.709     1     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      1     0      1          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 574   Kiinteistöt mk/neliö        767    712
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 574
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.291
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        613     643     626
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    230     228     229
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  117
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 008483 Tohmajärven kunnanhallitus
  02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            55.933   28.596     0   84.529    177     0     0   75.107   75.107
 K2.0 Kiinteistöt            0    1.350    135    1.485     3     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           55.933   29.946    135   86.014    180     0     0   75.107   75.107
   josta opiskelijamaksut                                                 36.612
                                                                  
   mk/opetustunnit         117     63     0     180          0     0    157     157
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    478
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         56     66      60
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  118
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 008483 Tohmajärven kunnanhallitus
  02352 Keski-Karjalan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.916.929   630.114   24.593  2.571.636    227   10.000     0 1.594.141  1.604.141
 K2.0 Kiinteistöt         12.018   182.021   5.420   199.459    18     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   551.662   170.062   5.312   727.036    64     0     0   11.700   11.700
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.480.609   982.197   35.325  3.498.131    308   10.000     0 1.605.841  1.615.841
   josta opiskelijamaksut                                                304.549
                                                                  
   mk/opetustunnit         219     87     3     308          1     0    141     142
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   148.162   43.503   1.113   192.778    17     0     0  191.665   191.665
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   51.782   8.891   60.673     5   10.000     0   11.730   21.730
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   51.782   8.891   60.673     5   10.000     0   11.730   21.730
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     148.162   95.285   10.004   253.451    22   10.000     0  203.395   213.395
                                                                  
   mk/opetustunnit         13      8     1     22          1     0     18     19
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 711   Kiinteistöt mk/neliö        281    281
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           189
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 522
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.352
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           875    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   220     1
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        446     413     432
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    217     182     202
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  119
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
  01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.142.354  1.045.099     0  6.187.453    236   50.000     0 3.384.388  3.434.388
 K2.0 Kiinteistöt         144.344  2.895.025     0  3.039.369    116     0     0 1.170.000  1.170.000
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   618.674   36.549     0   655.223    25     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.905.372  3.976.673     0  9.882.045    377   50.000     0 4.554.388  4.604.388
   josta opiskelijamaksut                                                802.773
                                                                  
   mk/opetustunnit         225     152     0     377          2     0    174     176
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   124.534     0   124.534     5     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   124.534     0   124.534     5     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   26.200     0   26.200     1     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   150.734     0   150.734     6     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      6     0      6          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.324   Kiinteistöt mk/neliö       1.308    804
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                2.324
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   26.229
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       1.198    1.074    1.146
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    360     348     355
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  120
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 009153 Varkauden kaupunginhallitus
  01984 Keski-Savon musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.263.891   139.057   10.710  2.413.658    210     0     0  371.390   371.390
 K2.0 Kiinteistöt         444.987    1.470    323   446.780    39     0     0   1.500    1.500
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   316.576   74.262   2.825   393.663    34     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.025.454   214.789   13.858  3.254.101    284     0     0  372.890   372.890
   josta opiskelijamaksut                                                352.550
                                                                  
   mk/opetustunnit         264     19     1     284          0     0     32     32
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   46.206    4.270     62   50.538     4     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     46.206    4.270     62   50.538     4     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          4      0     0      4          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.853   Kiinteistöt mk/neliö        241    240
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.121
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 732
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.478
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           359    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   141    141
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        339     364     349
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    122     145     132
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  121
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052166 K-Suomen konservatorion ky
  01950 Keski-Suomen konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.416.645   344.998   40.326  1.801.969    182     0     0  438.674   438.674
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   354.161   38.667   4.481   397.309    40     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.770.806   383.665   44.807  2.199.278    222     0     0  438.674   438.674
   josta opiskelijamaksut                                                438.674
                                                                  
   mk/opetustunnit         179     39     5     222          0     0     44     44
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   9.896
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        445      0     260
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    170      0      99
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  122
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001863 Järvenpään kaupunginhallitus
  01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop.
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            85.680    6.260     0   91.940    138     0     0   70.286   70.286
 K2.0 Kiinteistöt            0    4.007     1    4.008     6     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           85.680   10.267     1   95.948    144     0     0   70.286   70.286
   josta opiskelijamaksut                                                 70.286
                                                                  
   mk/opetustunnit         129     15     0     144          0     0    106     106
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    665
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        120     71     100
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  123
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 001863 Järvenpään kaupunginhallitus
  01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.335.683   257.009   43.965  4.636.657    215     0     0 1.145.254  1.145.254
 K2.0 Kiinteistöt            0   419.910     0   419.910    20     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   454.011   67.257   12.106   533.374    25     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.789.694   744.176   56.071  5.589.941    260     0     0 1.145.254  1.145.254
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit         223     35     3     260          0     0     53     53
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      441.352   135.294     1   576.647    27     0     0  452.310   452.310
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     441.352   135.294     1   576.647    27     0     0  452.310   452.310
                                                                  
   mk/opetustunnit         21      6     0     27          0     0     21     21
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.131   Kiinteistöt mk/neliö        371    371
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           652
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 479
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   21.525
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          2.380    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        729     766     744
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    300     347     320
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  124
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002573 Kirkkonummen kunnanhallitus
  01997 Kirkkonummen musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.179.111   206.712   13.406  2.399.229    205     0     0  795.305   795.305
 K2.0 Kiinteistöt         48.806   559.057   38.130   645.993    55     0     0  374.200   374.200
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   399.106   20.241   2.173   421.520    36     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.627.023   786.010   53.709  3.466.742    296     0     0 1.169.505  1.169.505
   josta opiskelijamaksut                                                754.344
                                                                  
   mk/opetustunnit         224     67     5     296          0     0    100     100
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   136.391      0     0   136.391    12     0     0  140.484   140.484
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     136.391      0     0   136.391    12     0     0  140.484   140.484
                                                                  
   mk/opetustunnit         12      0     0     12          0     0     12     12
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 769   Kiinteistöt mk/neliö        840    353
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           769
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.702
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           931    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   146     -4
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        505     645     563
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    266     404     324
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  125
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 003203 Kemijärven kaupunginhallitus
  01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            30.330     255     56   30.641    147     0     0   22.600   22.600
 K2.0 Kiinteistöt          8.614    6.739   1.212   16.565    79     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    7.275    1.029    226    8.530    41     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           46.219    8.023   1.494   55.736    267     0     0   22.600   22.600
   josta opiskelijamaksut                                                 22.600
                                                                  
   mk/opetustunnit         221     38     7     267          0     0    108     108
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 55   Kiinteistöt mk/neliö        301    301
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           55
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    209
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         39     68      51
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  126
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 003203 Kemijärven kaupunginhallitus
  01954 Koillis-Lapin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.221.534   221.853   8.676  2.452.063    224     0     0  271.449   271.449
 K2.0 Kiinteistöt         86.140   72.304   7.211   165.655    15     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   380.915   58.754   5.674   445.343    41     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.688.589   352.911   21.561  3.063.061    280     0     0  271.449   271.449
   josta opiskelijamaksut                                                271.449
                                                                  
   mk/opetustunnit         246     32     2     280          0     0     25     25
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 550   Kiinteistöt mk/neliö        301    301
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           550
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.943
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        322     310     317
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     74     71      73
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  127
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 005983 Jakobstads stadsstyrelse
  02338 Konservatoriet i Jakobstad
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.618.185   181.607   39.954  2.839.746    215     0     0  468.274   468.274
 K2.0 Kiinteistöt            0   838.702   36.645   875.347    66     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   358.477   105.322   23.171   486.970    37     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.976.662  1.125.631   99.770  4.202.063    318     0     0  468.274   468.274
   josta opiskelijamaksut                                                468.274
                                                                  
   mk/opetustunnit         226     85     8     318          0     0     35     35
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0    8.509     1    8.510     1     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0    8.509     1    8.510     1     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      1     0      1          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.792   Kiinteistöt mk/neliö        488    488
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           462
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.330
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.198
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        481     460     472
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     95     97      96
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  128
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004993 Korsholms kommunstyrelse
  01977 Korsholms musikinstitut
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            77.490    4.548    846   82.884    233     0     0   44.350   44.350
 K2.0 Kiinteistöt            0   22.180     0   22.180    62     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    23.271    4.353    603   28.227    79     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          100.761   31.081   1.449   133.291    374     0     0   44.350   44.350
   josta opiskelijamaksut                                                 44.350
                                                                  
   mk/opetustunnit         283     87     4     374          0     0    125     125
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    356
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         91     72      83
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  129
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004993 Korsholms kommunstyrelse
  01977 Korsholms musikinstitut
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           899.128   162.076   2.084  1.063.288    200     0     0  225.471   225.471
 K2.0 Kiinteistöt            0   138.396     0   138.396    26     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   270.019   50.059   6.939   327.017    61     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.169.147   350.531   9.023  1.528.701    287     0     0  225.471   225.471
   josta opiskelijamaksut                                                225.471
                                                                  
   mk/opetustunnit         219     66     2     287          0     0     42     42
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   122.777   21.400    300   144.477    27     0     0  144.177   144.177
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     122.777   21.400    300   144.477    27     0     0  144.177   144.177
                                                                  
   mk/opetustunnit         23      4     0     27          0     0     27     27
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.328
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           722    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   200     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        251     228     241
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    133     84     113
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  130
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019581 Kotkan seudun mus.op.kann.yhd.
  01958 Kotkan seudun musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.253.547   254.884     0  5.508.431    219     0     0 1.115.050  1.115.050
 K2.0 Kiinteistöt         392.462      0     0   392.462    16     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   824.909      0     0   824.909    33     0     0   20.739   20.739
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.470.918   254.884     0  6.725.802    267     0     0 1.135.789  1.135.789
   josta opiskelijamaksut                                               1.115.050
                                                                  
   mk/opetustunnit         257     10     0     267          0     0     45     45
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.148   Kiinteistöt mk/neliö        342    342
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.148
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   25.200
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        832     780     810
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    303     255     283
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  131
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002903 Kuhmon kaupunginhallitus
  02332 Kuhmon musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.174.100   364.947   36.886  2.575.933    244   50.000   54.460 1.228.840  1.333.300
 K2.0 Kiinteistöt            0   159.580     0   159.580    15     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   404.041      0     0   404.041    38     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.578.141   524.527   36.886  3.139.554    297   50.000   54.460 1.228.840  1.333.300
   josta opiskelijamaksut                                                603.350
                                                                  
   mk/opetustunnit         244     50     3     297          5     5    116     126
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   667.298   435.116   55.293  1.157.707    109  303.252  516.348   93.575   913.175
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     667.298   435.116   55.293  1.157.707    109  303.252  516.348   93.575   913.175
                                                                  
   mk/opetustunnit         63     41     5     109          29     49     9     86
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 464   Kiinteistöt mk/neliö        344    344
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 464
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   10.576
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            60    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  19.295   4.076
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        503     472     490
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    235     213     226
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  132
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
  01719 Kuopion konservatorio
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           343.051   27.378     0   370.429    230     0     0  285.956   285.956
 K2.0 Kiinteistöt          8.376   74.791     0   83.167    52     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    45.649   17.893     0   63.542    39     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          397.076   120.062     0   517.138    321     0     0  285.956   285.956
   josta opiskelijamaksut                                                190.715
                                                                  
   mk/opetustunnit         247     75     0     321          0     0    178     178
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim     683     248     0     931     1     0     0    363     363
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)       683     248     0     931     1     0     0    363     363
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      1          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 564   Kiinteistöt mk/neliö        147    147
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 564
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   1.610
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            4    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   233    142
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        286     173     239
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  133
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
  01719 Kuopion konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          8.978.998   716.594     0  9.695.592    227     0     0 7.484.573  7.484.573
 K2.0 Kiinteistöt         219.228  1.957.565     0  2.176.793    51     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.194.819   468.320     0  1.663.139    39     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         10.393.045  3.142.479     0 13.535.524    317     0     0 7.484.573  7.484.573
   josta opiskelijamaksut                                               2.187.450
                                                                  
   mk/opetustunnit         244     74     0     317          0     0    175     175
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   17.866    6.436     0   24.302     1     0     0   9.468    9.468
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     17.866    6.436     0   24.302     1     0     0   9.468    9.468
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      1          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.267   Kiinteistöt mk/neliö        960    960
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           269
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.998
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   42.662
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            90    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   270    165
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       1.600    1.547    1.578
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    784     746     768
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  134
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023081 Kuopion musiikin yst.yhdistys
  02308 Kuopion musiik.yst.mus.opisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.400.337   119.401     0  1.519.738    208  100.000     0  716.226   816.226
 K2.0 Kiinteistöt            0   124.219     0   124.219    17     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   481.856      0     0   481.856    66     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.882.193   243.620     0  2.125.813    292  100.000     0  716.226   816.226
   josta opiskelijamaksut                                                376.127
                                                                  
   mk/opetustunnit         258     33     0     292          14     0     98     112
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   191.193      0     0   191.193    26     0     0  168.145   168.145
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     191.193      0     0   191.193    26     0     0  168.145   168.145
                                                                  
   mk/opetustunnit         26      0     0     26          0     0     23     23
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 500   Kiinteistöt mk/neliö        248    248
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 500
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.290
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.785    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   107     13
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        254     231     244
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     43     23      35
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  135
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 009053 Vaasan kaupunginhallitus
  01959 Kuula-opisto - Kuula-institut.
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           393.694   17.940   2.437   414.071    167     0     0  344.829   344.829
 K2.0 Kiinteistöt            0   199.140     0   199.140    81     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          393.694   217.080   2.437   613.211    248     0     0  344.829   344.829
   josta opiskelijamaksut                                                319.272
                                                                  
   mk/opetustunnit         159     88     1     248          0     0    139     139
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 539   Kiinteistöt mk/neliö        369    369
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 539
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   2.473
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        204     259     227
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  136
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 009053 Vaasan kaupunginhallitus
  01959 Kuula-opisto - Kuula-institut.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.567.492   600.076   69.932  6.237.500    230     0     0 1.718.328  1.718.328
 K2.0 Kiinteistöt            0   669.282     0   669.282    25     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.567.492  1.269.358   69.932  6.906.782    254     0     0 1.718.328  1.718.328
   josta opiskelijamaksut                                               1.127.354
                                                                  
   mk/opetustunnit         205     47     3     254          0     0     63     63
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   241.074    9.800     0   250.874     9     0     0  251.022   251.022
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   100.147   22.028   122.175     4     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   100.147   22.028   122.175     4     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     241.074   109.947   22.028   373.049    14     0     0  251.022   251.022
                                                                  
   mk/opetustunnit          9      4     1     14          0     0     9      9
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.940   Kiinteistöt mk/neliö        345    345
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.940
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   27.171
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           837    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   300     -0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        814     835     823
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    360     397     375
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  137
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 003053 Kuusamon kaupunginhallitus
  02013 Kuusamon musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.624.385   141.775   11.010  1.777.170    208     0     0  301.245   301.245
 K2.0 Kiinteistöt            0   58.729   7.431   66.160     8     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   424.344   75.353    665   500.362    59     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.048.729   275.857   19.106  2.343.692    274     0     0  301.245   301.245
   josta opiskelijamaksut                                                301.245
                                                                  
   mk/opetustunnit         240     32     2     274          0     0     35     35
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 647   Kiinteistöt mk/neliö        102    102
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           647
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.540
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        361     377     368
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    192     202     196
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  138
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019601 Käpylän mus.opist.kann.yhd. ry
  01960 Käpylän musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.666.415   224.324     0  3.890.739    232     0     0 1.299.300  1.299.300
 K2.0 Kiinteistöt         85.721   470.437     0   556.158    33     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   569.371   49.893     0   619.264    37     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.321.507   744.654     0  5.066.161    302     0     0 1.299.300  1.299.300
   josta opiskelijamaksut                                               1.299.300
                                                                  
   mk/opetustunnit         258     44     0     302          0     0     78     78
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.000   Kiinteistöt mk/neliö        556    556
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           68
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 932
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   16.749
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        462     458     460
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    124     122     123
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  139
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 024841 Lahden Mus.koulun kann.yhd. ry
  02484 Lahden musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.398.640   122.100     0  2.520.740    179     0     0 2.333.537  2.333.537
 K2.0 Kiinteistöt         64.448   764.344     0   828.792    59     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   712.486      0     0   712.486    51     0     0   7.411    7.411
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.175.574   886.444     0  4.062.018    288     0     0 2.340.948  2.340.948
   josta opiskelijamaksut                                               1.427.377
                                                                  
   mk/opetustunnit         225     63     0     288          0     0    166     166
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 856   Kiinteistöt mk/neliö        968    968
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 856
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   14.105
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        840     783     816
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    299     346     319
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  140
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 024841 Lahden Mus.koulun kann.yhd. ry
  02484 Lahden musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           153.104    7.793     0   160.897    170     0     0  167.840   167.840
 K2.0 Kiinteistöt          7.160   84.927     0   92.087    97     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    45.477      0     0   45.477    48     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          205.741   92.720     0   298.461    316     0     0  167.840   167.840
   josta opiskelijamaksut                                                110.000
                                                                  
   mk/opetustunnit         218     98     0     316          0     0    178     178
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 100   Kiinteistöt mk/neliö        921    921
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 100
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    945
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        110     128     118
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  141
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 006983 Rovaniemen kaupunginhallitus
  01962 Lapin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.993.346   366.349   15.780  5.375.475    236   20.700     0  666.906   687.606
 K2.0 Kiinteistöt         164.823   129.782   6.857   301.462    13   9.200     0   6.650   15.850
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   556.178   120.089   10.896   687.163    30     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.714.347   616.220   33.533  6.364.100    280   29.900     0  673.556   703.456
   josta opiskelijamaksut                                                626.050
                                                                  
   mk/opetustunnit         251     27     1     280          1     0     30     31
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   43.322   9.532   52.854     2   20.700     0     0   20.700
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   43.322   9.532   52.854     2   20.700     0     0   20.700
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   43.322   9.532   52.854     2   20.700     0     0   20.700
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      2     0      2          1     0     0      1
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.026   Kiinteistöt mk/neliö        294    278
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.026
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   22.731
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        531     519     526
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    150     124     139
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  142
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 006983 Rovaniemen kaupunginhallitus
  01962 Lapin musiikkiopisto
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            81.558      0     0   81.558    146     0     0   13.800   13.800
 K2.0 Kiinteistöt            0   20.399     1   20.400    36     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           81.558   20.399     1   101.958    182     0     0   13.800   13.800
   josta opiskelijamaksut                                                 13.800
                                                                  
   mk/opetustunnit         146     36     0     182          0     0     25     25
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    560
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         10      8      9
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  143
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019631 Lappeenrannan mus.op.kann.yhd.
  01963 Lappeenrannan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.411.251   689.286     0  6.100.537    226   60.000     0 4.212.461  4.272.461
 K2.0 Kiinteistöt         98.777   949.456     0  1.048.233    39     0     0   34.306   34.306
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   575.780   89.952     0   665.732    25     0     0   70.517   70.517
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.085.808  1.728.694     0  7.814.502    289   60.000     0 4.317.284  4.377.284
   josta opiskelijamaksut                                               1.010.736
                                                                  
   mk/opetustunnit         225     64     0     289          2     0    160     162
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   121.854     0   121.854     5     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   121.854     0   121.854     5     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   121.854     0   121.854     5     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      5     0      5          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.476   Kiinteistöt mk/neliö        710    687
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.476
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   27.017
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        890     888     889
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    353     376     363
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  144
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004083 Lapuan kaupunginhallitus
  01964 Lapuan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.075.651   149.115   9.659  2.234.425    201     0     0  274.990   274.990
 K2.0 Kiinteistöt         131.968   124.071   2.579   258.618    23     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   319.351   80.013   6.328   405.692    36     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.526.971   353.199   18.567  2.898.737    261     0     0  274.990   274.990
   josta opiskelijamaksut                                                274.990
                                                                  
   mk/opetustunnit         227     32     2     261          0     0     25     25
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.642   Kiinteistöt mk/neliö        158    158
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.642
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   11.123
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        310     320     314
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     91     95      93
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  145
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019871 Lauttasaaren mus.op.kann.yhd.
  01987 Lauttasaaren musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.266.649   158.678     0  1.425.327    158  260.700     0  791.553  1.052.253
 K2.0 Kiinteistöt         34.766   284.056     0   318.822    35     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   334.838   129.777     0   464.615    51     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.636.254   572.512     0  2.208.766    245  260.700     0  791.553  1.052.253
   josta opiskelijamaksut                                                704.553
                                                                  
   mk/opetustunnit         181     63     0     245          29     0     88     117
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 626   Kiinteistöt mk/neliö        509    509
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 626
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   9.030
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        314     306     311
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     65     70      67
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  146
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004253 Limingan kunnanhallitus
  01990 Liminganseudun musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           611.006   56.534   1.987   669.527    144     0     0  224.735   224.735
 K2.0 Kiinteistöt          1.315    4.973    705    6.993     2     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   301.454   42.661   3.421   347.536    75     0     0   95.767   95.767
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          913.775   104.168   6.113  1.024.056    220     0     0  320.502   320.502
   josta opiskelijamaksut                                                224.735
                                                                  
   mk/opetustunnit         196     22     1     220          0     0     69     69
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.652
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        194     196     195
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     70     69      70
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  147
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004303 Loimaan kaupunginhallitus
  02343 Loimaan seudun musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.510.737   142.756   10.086  1.663.579    197     0     0  602.846   602.846
 K2.0 Kiinteistöt         32.704   63.088   4.397   100.189    12     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   296.400   25.540   1.780   323.720    38     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.839.841   231.384   16.263  2.087.488    247     0     0  602.846   602.846
   josta opiskelijamaksut                                                255.140
                                                                  
   mk/opetustunnit         218     27     2     247          0     0     71     71
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   17.181    1.957    162   19.300     2     0     0   19.300   19.300
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     17.181    1.957    162   19.300     2     0     0   19.300   19.300
                                                                  
   mk/opetustunnit          2      0     0      2          0     0     2      2
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 400   Kiinteistöt mk/neliö        250    250
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           400
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.455
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           190    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   102     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        234     204     222
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     45     22      35
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  148
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 000613 Forssan kaupunginhallitus
  01936 Lounais-Hämeen musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.727.841   391.820   34.144  4.153.805    223   32.700     0 1.797.980  1.830.680
 K2.0 Kiinteistöt            0   871.331     0   871.331    47     0     0   1.920    1.920
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   413.437   23.640   5.342   442.419    24     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.141.278  1.286.791   39.486  5.467.555    294   32.700     0 1.799.900  1.832.600
   josta opiskelijamaksut                                                684.889
                                                                  
   mk/opetustunnit         223     69     2     294          2     0     97     99
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   244.407   14.098    368   258.873    14     0     0  224.643   224.643
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     244.407   14.098    368   258.873    14     0     0  224.643   224.643
                                                                  
   mk/opetustunnit         13      1     0     14          0     0     12     12
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.890   Kiinteistöt mk/neliö        461    460
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           924
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 966
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   18.605
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.458    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   178     23
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        532     568     547
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    269     280     274
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  149
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 024851 Luoteis-Hgin mus.op. kann.yhd.
  02485 Luoteis-Helsingin mus.opisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.516.825   45.438     0  1.562.263    126   60.000     0 1.125.180  1.185.180
 K2.0 Kiinteistöt         161.321   378.049     0   539.370    43     0     0  404.244   404.244
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   349.191   47.360     0   396.551    32     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.027.337   470.847     0  2.498.184    201   60.000     0 1.529.424  1.589.424
   josta opiskelijamaksut                                                813.180
                                                                  
   mk/opetustunnit         163     38     0     201          5     0    123     128
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  2.150.975     0  2.150.975    173  260.000     0     0   260.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  2.150.975     0  2.150.975    173  260.000     0     0   260.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      89.306      0     0   89.306     7     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     89.306  2.150.975     0  2.240.281    180  260.000     0     0   260.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          7     173     0     180          21     0     0     21
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 700   Kiinteistöt mk/neliö        771    193
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           700
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   12.439
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        470     500     483
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    221     215     219
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  150
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019671 Munkkiniemen musiikkiyhdistys
  01967 Länsi-Helsingin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.779.365   263.301     0  4.042.666    179   50.000     0 1.651.590  1.701.590
 K2.0 Kiinteistöt         41.953   556.645     0   598.598    27     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   623.976   110.364     0   734.340    33     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.445.294   930.310     0  5.375.604    238   50.000     0 1.651.590  1.701.590
   josta opiskelijamaksut                                               1.551.074
                                                                  
   mk/opetustunnit         197     41     0     238          2     0     73     75
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   10.226   67.023     0   77.249     3     0     0   4.500    4.500
 M4.0 Investoinnit yhteensä    10.226   67.023     0   77.249     3     0     0   4.500    4.500
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0   57.130     0   57.130     3     0     0   59.235   59.235
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     10.226   124.153     0   134.379     6     0     0   63.735   63.735
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      6     0      6          0     0     3      3
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 841   Kiinteistöt mk/neliö        712    712
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 841
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   22.556
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        515     523     518
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    178     200     187
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  151
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004263 Liperin kunnanhallitus
  02333 Länsi-Karjalan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.383.396   233.678   6.958  1.624.032    209     0     0   6.209    6.209
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   290.273   21.498   3.286   315.057    41     0     0  467.301   467.301
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.673.669   255.176   10.244  1.939.089    250     0     0  473.510   473.510
   josta opiskelijamaksut                                                255.984
                                                                  
   mk/opetustunnit         216     33     1     250          0     0     61     61
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 35   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           35
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.757
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        301     277     291
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    123     107     116
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  152
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002403 Kemin kaupunginhallitus
  01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.006.949   357.827   27.097  4.391.873    239     0     0 1.966.806  1.966.806
 K2.0 Kiinteistöt         131.584   359.915   19.610   511.109    28     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   433.576   22.174     0   455.750    25     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.572.109   739.916   46.707  5.358.732    292     0     0 1.966.806  1.966.806
   josta opiskelijamaksut                                                525.170
                                                                  
   mk/opetustunnit         249     40     3     292          0     0    107     107
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.115   Kiinteistöt mk/neliö        458    458
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.115
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   18.377
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        730     409     596
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    320     222     279
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  153
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004443 Lohjan kaupunginhallitus
  01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.593.683   422.486   34.621  5.050.790    227     0     0 1.064.516  1.064.516
 K2.0 Kiinteistöt         47.898   437.820   21.294   507.012    23     0     0   2.852    2.852
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   831.495   202.499   17.370  1.051.364    47     0     0   3.438    3.438
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.473.076  1.062.805   73.285  6.609.166    297     0     0 1.070.806  1.070.806
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit         246     48     3     297          0     0     48     48
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   283.186      0     0   283.186    13     0     0  205.700   205.700
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     283.186      0     0   283.186    13     0     0  205.700   205.700
                                                                  
   mk/opetustunnit         13      0     0     13          0     0     9      9
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.181   Kiinteistöt mk/neliö        232    231
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           673
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.508
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   22.225
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           990    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   286     78
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        655     752     695
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    180     206     191
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  154
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002493 Keuruun kaupunginhallitus
  02357 Läntisen Keski-Suomen mus.op.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus           679.503   205.140   3.180   887.823    187     0     0  304.804   304.804
 K2.0 Kiinteistöt            0   30.385     0   30.385     6     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   256.589   18.708    796   276.093    58     0     0   46.921   46.921
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ          936.092   254.233   3.976  1.194.301    252     0     0  351.725   351.725
   josta opiskelijamaksut                                                200.366
                                                                  
   mk/opetustunnit         197     54     1     252          0     0     74     74
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 290   Kiinteistöt mk/neliö        105    105
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           290
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   4.741
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         92     108      99
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     0      0      0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  155
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019661 Mikkelin musiikkiop. kann.yhd.
  01966 Mikkelin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.833.000   499.686     0  5.332.686    218  180.000     0 3.128.981  3.308.981
 K2.0 Kiinteistöt         131.981   708.566     0   840.547    34     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   463.617   95.866     0   559.483    23     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.428.599  1.304.118     0  6.732.717    275  180.000     0 3.128.981  3.308.981
   josta opiskelijamaksut                                                957.847
                                                                  
   mk/opetustunnit         222     53     0     275          7     0    128     135
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   98.753     0   98.753     4     0     0   84.755   84.755
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   11.751   396.801     0   408.552    17  124.260     0     0   124.260
 M4.0 Investoinnit yhteensä    11.751   396.801     0   408.552    17  124.260     0     0   124.260
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     11.751   495.554     0   507.305    21  124.260     0   84.755   209.015
                                                                  
   mk/opetustunnit          0     20     0     21          5     0     3      9
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.230   Kiinteistöt mk/neliö        683    683
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.195
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 35
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   24.464
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        879     895     886
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    393     380     388
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  156
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019231 Mus.op. Juvenalian kann.yhd.ry
  01923 Musiikkiopisto Juvenalia
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          6.017.845   335.716     0  6.353.561    224     0     0 1.789.169  1.789.169
 K2.0 Kiinteistöt            0   475.607     0   475.607    17     0     0  450.000   450.000
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   642.363   280.148     0   922.511    32  220.000     0 2.007.805  2.227.805
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.660.208  1.091.471     0  7.751.679    273  220.000     0 4.246.974  4.466.974
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit         235     38     0     273          8     0    150     157
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   198.366      0     0   198.366     7     0     0  156.000   156.000
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     198.366      0     0   198.366     7     0     0  156.000   156.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          7      0     0      7          0     0     5      5
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 302   Kiinteistöt mk/neliö       1.575     85
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 302
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   28.385
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.190    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   167     36
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       1.222    1.217    1.220
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    687     708     696
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  157
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023061 Underst.för mus.inst.Arkipelag
  02306 Musikinstitut Arkipelag
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            62.338   31.897     0   94.235    253     0     0   23.400   23.400
 K2.0 Kiinteistöt            0   34.959     0   34.959    94     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    8.191    2.987     0   11.178    30     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           70.529   69.843     0   140.372    376     0     0   23.400   23.400
   josta opiskelijamaksut                                                 23.400
                                                                  
   mk/opetustunnit         189     187     0     376          0     0     63     63
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    373
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         65     53      60
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  158
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023061 Underst.för mus.inst.Arkipelag
  02306 Musikinstitut Arkipelag
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.553.449   218.571     0  2.772.020    141     0     0  762.735   762.735
 K2.0 Kiinteistöt         61.368   237.182     0   298.550    15     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   446.895   196.146     0   643.041    33     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.061.712   651.899     0  3.713.611    189     0     0  762.735   762.735
   josta opiskelijamaksut                                                710.122
                                                                  
   mk/opetustunnit         156     33     0     189          0     0     39     39
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   182.400     0   182.400     9  100.000     0     0   100.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   182.400     0   182.400     9  100.000     0     0   100.000
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   182.400     0   182.400     9  100.000     0     0   100.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      9     0      9          5     0     0      5
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 767   Kiinteistöt mk/neliö        389    389
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 767
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   19.607
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        455     496     472
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    108     135     119
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  159
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf
  01924 Musikinstitutet Kungsvägen
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.630.831   853.505     0  4.484.336    237  200.000     0 1.502.225  1.702.225
 K2.0 Kiinteistöt         56.214   566.459     0   622.673    33     0     0  458.170   458.170
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   628.107   460.737     0  1.088.844    57     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.315.152  1.880.701     0  6.195.853    327  200.000     0 1.960.395  2.160.395
   josta opiskelijamaksut                                                952.565
                                                                  
   mk/opetustunnit         228     99     0     327          11     0    103     114
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   68.538      0     0   68.538     4     0     0   69.700   69.700
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      101.500   358.817     0   460.317    24     0     0  253.608   253.608
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     170.038   358.817     0   528.855    28     0     0  323.308   323.308
                                                                  
   mk/opetustunnit          9     19     0     28          0     0     17     17
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.170   Kiinteistöt mk/neliö        532    141
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.170
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   18.947
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           443    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   155     -3
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        562     545     555
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    245     217     233
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  160
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019241 Esbobygdens Ungdomsförbund rf
  01924 Musikinstitutet Kungsvägen
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus            41.875    5.181     0   47.056    106     0     0   13.600   13.600
 K2.0 Kiinteistöt            0   14.780     0   14.780    33     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ           41.875   19.961     0   61.836    140     0     0   13.600   13.600
   josta opiskelijamaksut                                                 13.600
                                                                  
   mk/opetustunnit         95     45     0     140          0     0     31     31
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö      -99.999     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                    443
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         47     21      36
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  161
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
  02346 Musikinstitutet Legato
  0077 Tanssin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus              0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.      0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ             0      0     0      0     0     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                     0
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         56      0      33
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  162
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
  02346 Musikinstitutet Legato
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.344.650   393.573   29.201  1.767.424    230     0   66.771  948.359  1.015.130
 K2.0 Kiinteistöt            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   361.360    3.863     0   365.223    47     0     0   75.175   75.175
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.706.010   397.436   29.201  2.132.647    277     0   66.771 1.023.534  1.090.305
   josta opiskelijamaksut                                                252.616
                                                                  
   mk/opetustunnit         222     52     4     277          0     9    133     142
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                  0   Kiinteistöt mk/neliö         0     0
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   7.695
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        380     302     348
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    191     125     164
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  163
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 008353 Ekenäs stadsstyrelse
  01930 Musikinstitutet Raseborg
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.292.702   249.667   35.067  3.577.436    202     0     0  621.590   621.590
 K2.0 Kiinteistöt         167.121   218.662   8.734   394.517    22     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   661.118   103.150   14.510   778.778    44     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.120.941   571.479   58.311  4.750.731    268     0     0  621.590   621.590
   josta opiskelijamaksut                                                621.590
                                                                  
   mk/opetustunnit         233     32     3     268          0     0     35     35
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim    3.703     297     65    4.065     0     0     0   4.000    4.000
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      3.703     297     65    4.065     0     0     0   4.000    4.000
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 781   Kiinteistöt mk/neliö        505    505
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           781
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   17.710
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            21    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   194     3
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        597     586     592
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    217     218     217
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  164
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 005293 Naantalin kaupunginhallitus
  01996 Naantalin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.263.796   75.572   4.157  1.343.525    235     0     0  397.686   397.686
 K2.0 Kiinteistöt            0   133.329     0   133.329    23     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    44.724   67.086   1.954   113.764    20     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.308.520   275.987   6.111  1.590.618    278     0     0  397.686   397.686
   josta opiskelijamaksut                                                234.623
                                                                  
   mk/opetustunnit         229     48     1     278          0     0     70     70
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 250   Kiinteistöt mk/neliö        533    533
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           250
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.722
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        220     230     224
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    115     121     118
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  165
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023451 Nurmijärven mus.op. kann.yhd.
  02345 Nurmijärven musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.379.261   104.900     0  2.484.161    181  100.700     0 3.373.333  3.474.033
 K2.0 Kiinteistöt         32.187   264.167     0   296.354    22     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   397.242   103.306     0   500.548    36     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.808.690   472.373     0  3.281.063    239  100.700     0 3.373.333  3.474.033
   josta opiskelijamaksut                                               1.146.162
                                                                  
   mk/opetustunnit         205     34     0     239          7     0    246     253
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 660   Kiinteistöt mk/neliö        449    449
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 660
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   13.725
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        915     950     930
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    550     560     554
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  166
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes
  02310 Nylands sv. musikläroanstalt
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.363.583   228.903   46.384  1.638.870    296     0     0  219.898   219.898
 K2.0 Kiinteistöt         30.848   190.532   6.366   227.746    41     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   186.274   154.331   27.417   368.022    67     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.580.705   573.766   80.167  2.234.638    404     0     0  219.898   219.898
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit         286     104     14     404          0     0     40     40
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 310   Kiinteistöt mk/neliö        735    735
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           310
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   5.530
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä         61     66      63
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     0      0      0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  167
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 005643 Oulun kaupunginhallitus
  01968 Oulun  konservatorio
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.579.131   103.142   21.724  5.703.997    222     0     0 1.603.815  1.603.815
 K2.0 Kiinteistöt            0   543.663   63.616   607.279    24     0     0   61.882   61.882
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   463.648   124.451   22.834   610.933    24     0     0   13.708   13.708
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.042.779   771.256  108.174  6.922.209    269     0     0 1.679.405  1.679.405
   josta opiskelijamaksut                                                840.137
                                                                  
   mk/opetustunnit         235     30     4     269          0     0     65     65
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0   32.973   32.973
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0   32.973   32.973
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     1      1
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                2.276   Kiinteistöt mk/neliö        267    240
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          2.276
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   25.696
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        639     647     642
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     0      0      0
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  168
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 023341 Pakilan musiikkiopistoyhdistys
  02334 Pakilan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          2.538.997   300.951     0  2.839.948    190  200.000     0 1.559.387  1.759.387
 K2.0 Kiinteistöt         25.238    7.023     0   32.261     2     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   406.992   58.990     0   465.982    31     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         2.971.227   366.964     0  3.338.191    224  200.000     0 1.559.387  1.759.387
   josta opiskelijamaksut                                                   0
                                                                  
   mk/opetustunnit         199     25     0     224          13     0    104     118
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 224   Kiinteistöt mk/neliö        144    144
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 224
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   14.935
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        464     488     474
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    188     194     191
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  169
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 006093 Porin kaupunginhallitus
  01971 Palmgren opisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          4.619.942   212.203   40.050  4.872.195    213     0     0  869.385   869.385
 K2.0 Kiinteistöt         243.595   978.557   4.026  1.226.178    54     0     0    980     980
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   533.715   307.403   38.431   879.549    38     0     0   4.840    4.840
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         5.397.252  1.498.163   82.507  6.977.922    305     0     0  875.205   875.205
   josta opiskelijamaksut                                                831.405
                                                                  
   mk/opetustunnit         236     66     4     305          0     0     38     38
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   150.535    3.935    206   154.676     7     0     0  154.279   154.279
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset      85.777   152.148   18.468   256.393    11     0   20.000  790.407   810.407
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     236.312   156.083   18.674   411.069    18     0   20.000  944.686   964.686
                                                                  
   mk/opetustunnit         10      7     1     18          0     1     41     42
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                3.511   Kiinteistöt mk/neliö        349    349
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          3.511
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   22.863
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit          1.103    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   140     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        744     730     738
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    250     244     248
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  170
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 002323 Kauhajoen kunnanhallitus
  01953 Panula -opisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          1.268.046   177.936   8.000  1.453.982    172     0     0  282.383   282.383
 K2.0 Kiinteistöt            0   77.808    455   78.263     9     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   398.215   60.804   5.553   464.572    55     0     0  263.266   263.266
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         1.666.261   316.548   14.008  1.996.817    236     0     0  545.649   545.649
   josta opiskelijamaksut                                                275.184
                                                                  
   mk/opetustunnit         197     37     2     236          0     0     65     65
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
   mk/opetustunnit          0      0     0      0          0     0     0      0
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                 304   Kiinteistöt mk/neliö        257    257
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                           304
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                  0
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   8.445
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        249     280     262
   - josta musiikkileikkikoulululaisia     48     53      50
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  171
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 004223 Lieksan kaupunginhallitus
  01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop.
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.300.190   347.800   12.660  3.660.650    219   25.000     0 1.111.470  1.136.470
 K2.0 Kiinteistöt         128.650   623.440     0   752.090    45     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   364.580   80.280   16.820   461.680    28     0     0   12.890   12.890
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         3.793.420  1.051.520   29.480  4.874.420    291   25.000     0 1.124.360  1.149.360
   josta opiskelijamaksut                                                369.040
                                                                  
   mk/opetustunnit         227     63     2     291          1     0     67     69
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   53.000   64.760   6.180   123.940     7   5.000     0   93.850   98.850
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     53.000   64.760   6.180   123.940     7   5.000     0   93.850   98.850
                                                                  
   mk/opetustunnit          3      4     0      7          0     0     6      6
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.431   Kiinteistöt mk/neliö        526    526
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                          1.296
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                 135
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   16.728
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit            0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti -99.999     0
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä        564     544     556
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    200     177     190
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  172
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019791 Tampereen NMKY ry
  01979 Pirkanmaan musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          5.876.415   507.032     0  6.383.447    205  250.000     0 5.177.408  5.427.408
 K2.0 Kiinteistöt          7.571   926.329     0   933.900    30     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   691.480   306.971     0   998.451    32     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         6.575.466  1.740.332     0  8.315.798    267  250.000     0 5.177.408  5.427.408
   josta opiskelijamaksut                                               1.878.988
                                                                  
   mk/opetustunnit         211     56     0     267          8     0    166     174
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   114.914      0     0   114.914     4     0     0  175.512   175.512
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0     0      0     0     0     0     0      0
                                                                  
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     114.914      0     0   114.914     4     0     0  175.512   175.512
                                                                  
   mk/opetustunnit          4      0     0      4          0     0     6      6
                                                                  
 SUORITTEET
                                                         Brutto   Netto
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala                1.715   Kiinteistöt mk/neliö        545    545
                                                                  
   S2.1 Omat tilat                            0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat                1.715
                                      
   S1 Suoritteet
         
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                   31.117
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit           418    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   275    -145
                                                                  
               Edeltävä syksy (7 kk) Syksy (5 kk)  Vuosiarvo
   perusopetuksen oppilasmäärä       1.038    1.035    1.037
   - josta musiikkileikkikoulululaisia    314     342     326
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 1999 ***  *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 16.10.2000 ***
 *** RAPORTTI: K78K7YQL ***
                                                             sivu  173
 VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPIST0- JA LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN SEKÄ TAITEEN PERUSOPETUKSESTA
 ANNETUN LAIN MUKAISEN MUSIIKKIOPPILAITOSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 1999
                                                 
@ 019691 Pohjois-Hgin mus.op. kann.yhd.
  01969 Pohj-Helsingin musiikkiopisto
  0075 Musiikin perusopetus
              
              
 TOIMINNOT          ---------------- KUSTANNUKSET -------------------------- -------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
                                                                  
                        Muut menot                Valtion          Muu
               Henkilöstö- (yks. sis. Kunnan ja   Kustann-   mk/  erillis-    EU-  erillis-
                  menot    alv)  ky:n alv    nukset opetus-  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1    M2,M9     M3   yhteensä  tunnit     R2     R3     R8  yhteensä
                                                                  
 K1.0 Opetus          3.846.485   261.730     0  4.108.215    220  130.000     0 1.249.236  1.379.236
 K2.0 Kiinteistöt         256.657      0     0   256.657    14     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0      0     0      0     0     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   457.798   98.306     0   556.104    30     0     0     0      0
                                                                  
 K0.0 YHTEENSÄ         4.560.940   360.036     0  4.920.976    263  130.000     0 1.249.236  1.379.236
   josta opiskelijamaksut                                               1.245.786
                                                                  
   mk/opetustunnit         244     19     0     263          7     0     67     74
                                                                  
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   112.882    6.718     0   119.600     6     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0     0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra            0      0     0      0     0     0     0