KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K94J6OL ***

              AMMATTIKORKEAKOULUJEN INVESTOINNIT VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))

                      ---------------------Investoinnit--------------------- -----------Rahoitus------------
                       Rakenn.  Rakenn.    Muut    Muut      Perust. - josta Ei-per. - josta
                       perust.    muut  käyttöom  käyttöom       hank-   EU-  hank-   EU-
 Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos     hankkeet  hankkeet  perust. ei-perust  Yhteensä  keet rahoit.  keet rahoit.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

 02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol       0     0     0   3.915   3.915    0    0   943    0
 02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu         0     0    737     0    737    0    0    0    0
 02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak        0   1.136     0   1.280   2.415    0    0    0    0
 02468 Haaga Instituutin Ammattikork.       0   1.772     0   1.156   2.928    0    0  1.250    0
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.        0     0     0   7.515   7.515    0    0    0    0
 02631 Humanistinen ammattikorkeak.      2.389    463     0    220   3.071   552    0    0    0
 02504 Jkylän ammattikorkeakoulu          0   1.611   13.500   5.070   20.181    0    0    0    0
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs        0     0     0   1.113   1.113    0    0   116    0
 02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu        0     0     0   12.059   12.059    0    0  1.943    0
 02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu        0     0     0     0     0    0    0    0    0
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu        0     0     0   6.982   6.982    0    0    0    0
 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu        0     0     0     0     0    0    0    0    0
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst           0     0     0   1.282   1.282    0    0   437    0
 ---------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- ------- ------- -------
 1 Yksityinen                 2.389   4.982   14.237   40.592   62.199   552    0  4.690    0

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K94J6OL ***

              AMMATTIKORKEAKOULUJEN INVESTOINNIT VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))

                      ---------------------Investoinnit--------------------- -----------Rahoitus------------
                       Rakenn.  Rakenn.    Muut    Muut      Perust. - josta Ei-per. - josta
                       perust.    muut  käyttöom  käyttöom       hank-   EU-  hank-   EU-
 Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos     hankkeet  hankkeet  perust. ei-perust  Yhteensä  keet rahoit.  keet rahoit.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               3 Kunta

 02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      13.239   1.632   2.502   7.859   25.231 12.902    0  1.997    0
 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       7.313     0     0   2.487   9.800  2.669   227   500    0
 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     10.947     0   3.949   2.780   17.676  1.803    0    0    0
 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      51.893    112   12.701   5.028   69.733 64.593    0  5.139    0
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög       0     0   3.628   7.664   11.292    0    0    0    0
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs        0   1.076     0   5.522   6.598    0    0    0    0
 ---------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- ------- ------- -------
 3 Kunta                   83.392   2.819   22.778   31.340  140.330 81.968   227  7.636    0
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K94J6OL ***

              AMMATTIKORKEAKOULUJEN INVESTOINNIT VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))

                      ---------------------Investoinnit--------------------- -----------Rahoitus------------
                       Rakenn.  Rakenn.    Muut    Muut      Perust. - josta Ei-per. - josta
                       perust.    muut  käyttöom  käyttöom       hank-   EU-  hank-   EU-
 Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos     hankkeet  hankkeet  perust. ei-perust  Yhteensä  keet rahoit.  keet rahoit.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              4 Kuntayhtymä

 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     8.152    907     0   8.498   17.557    0    0   157    0
 02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     21.444    350   2.338   3.090   27.222 10.729    0   62    0
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.        0     0     0     0     0    0    0    0    0
 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       23.989   4.737     0   14.735   43.461 12.342    0   629    0
 02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul       0    594     0   2.004   2.598    0    0    0    0
 02470 Lahden ammattikorkeakoulu          0   8.446     0   5.212   13.658    0    0    0    0
 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       6.693     0   3.386   2.860   12.940  4.754    0   17    0
 02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu        0     0     0   8.850   8.850    0    0   142    0
 02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu        0   2.211   10.665   7.256   20.133  9.374    0  1.213    0
 02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      7.458     0     0   4.637   12.095  5.759    0   272    0
 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      7.745     0   3.325   2.310   13.380  9.278    0  2.310    0
 02508 Svenska yrkeshögskolan           0     32     0   2.597   2.629    0    0  2.164    0
 ---------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- ------- ------- -------
 4 Kuntayhtymä                75.481   17.277   19.714   62.049  174.522 52.236    0  6.965    0


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K94J6OL ***

              AMMATTIKORKEAKOULUJEN INVESTOINNIT VUODEN 1999 TILINPÄÄTÖKSESSÄ (1000 MK))

                      ---------------------Investoinnit--------------------- -----------Rahoitus------------
                       Rakenn.  Rakenn.    Muut    Muut      Perust. - josta Ei-per. - josta
                       perust.    muut  käyttöom  käyttöom       hank-   EU-  hank-   EU-
 Koulutuksen järjestäjä/oppilaitos     hankkeet  hankkeet  perust. ei-perust  Yhteensä  keet rahoit.  keet rahoit.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- ------- ------- -------
 Raportti yhteensä              161.262   25.078   56.729  133.981  377.051 134.756   227 19.291    0
 ======================================== ========== ========== ========== ========== ========== ======= ======= ======= =======Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun