KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K94MPT6L ***

            MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA TULOT MYYNTIKOHTEEN MUKAAN (1000 MK)

                  -Valtion hankima  -Muulla julk. rah.  -Muu maksullinen
  Koulutuksen             koulutus-    tuettu koulutus-  palvelutoiminta-  ------Yhteensä------- --Netto--
  järjestäjä/oppilaitos      Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot  Kustann.   Tulot kustann.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1 Yksityinen

  02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh   3.566     0    285    250    527    100   4.378    350   4.028
  02623 Diakonia-ammattikorkeako   3.228   3.422   1.256   1.123     0     0   4.484   4.545    -61
  02629 Espoon-Vantaan ammattiko   1.999   2.249    359    208   2.774   2.370   5.132   4.827    305
  02468 Haaga Instituutin Ammatt     0     0    102    116     0     0    102    116    -13
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr    289    635    510    829   3.788   3.456   4.587   4.920   -333
  02631 Humanistinen ammattikork     0     0     0     0     5    17     5     17    -12
  02504 Jkylän ammattikorkeakoul   9.859  11.269   4.626   3.866  26.682  25.308   41.167   40.443    723
  02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster   1.777    957   4.151   3.884   7.868   9.152   13.797   13.994   -197
  02608 Kymenlaakson amm.korkeak   9.034   2.168   8.349     0   6.306    483   23.689   2.651  21.038
  02630 Pirkanmaan ammattikorkea   2.697   3.118    472    472   1.284   1.290   4.453   4.880   -427
  02469 Pohj-Karjalan amm.korkea   1.520   1.825  24.387  21.030   4.820   4.374   30.727   27.228   3.499
  02472 Seinäjoen ammattikorkeak     0     0    50    50     0     0     50     50     0
  02625 Yrkeshögskolan Sydväst     219    219   1.965   1.331    234    951   2.418   2.500    -82
  ------------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------- ---------
  1 Yksityinen           34.188  25.862  46.513  33.158  54.288  47.501  134.989  106.522  28.468


Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K94MPT6L ***

            MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA TULOT MYYNTIKOHTEEN MUKAAN (1000 MK)

                  -Valtion hankima  -Muulla julk. rah.  -Muu maksullinen
  Koulutuksen             koulutus-    tuettu koulutus-  palvelutoiminta-  ------Yhteensä------- --Netto--
  järjestäjä/oppilaitos      Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot  Kustann.   Tulot kustann.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               3 Kunta

  02624 Helsingin ammattikorkeak   5.299   5.362    392    511   3.907   4.237   9.598   10.109   -512
  02473 Kajaanin ammattikorkeako   1.449   1.482   1.815   1.807  10.064   9.343   13.329   12.632    696
  02507 Satakunnan ammattikorkea   1.221   1.504   7.140   7.174  17.367  17.888   25.728   26.566   -838
  02466 Tampereen ammattikorkeak   6.695   6.045   3.871   3.413  13.018  11.977   23.583   21.435   2.149
  02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y  10.313  10.681   5.005   3.748   9.240   6.997   24.558   21.425   3.133
  02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa    529    705   4.210   4.320   3.669   3.155   8.409   8.180    229
  ------------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------- ---------
  3 Kunta              25.507  25.779  22.432  20.971  57.266  53.597  105.205  100.348   4.857

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K94MPT6L ***

            MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA TULOT MYYNTIKOHTEEN MUKAAN (1000 MK)

                  -Valtion hankima  -Muulla julk. rah.  -Muu maksullinen
  Koulutuksen             koulutus-    tuettu koulutus-  palvelutoiminta-  ------Yhteensä------- --Netto--
  järjestäjä/oppilaitos      Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot  Kustann.   Tulot kustann.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             4 Kuntayhtymä

  02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.    584    586    557    407   7.105   8.163   8.246   9.156   -910
  02609 Etelä-Karjalan amm.korke   7.600   9.415   3.353   3.052   6.180   5.912   17.132   18.378  -1.246
  02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr     0     0     0     0    34    61     34     61    -27
  02467 Hämeen ammattikorkeakoul   3.849   5.724   6.336   5.802  16.497  17.269   26.682   28.795  -2.113
  02505 Kemi-Tornion ammattikork   4.476   6.128   4.898   4.374   2.504   2.129   11.879   12.631   -752
  02470 Lahden ammattikorkeakoul   4.579   5.823   3.256   3.190  10.698   9.812   18.533   18.824   -291
  02506 Mikkelin ammattikorkeako   3.215   8.807  22.681  22.044  10.418   3.555   36.314   34.406   1.908
  02471 Oulun seudun amm.korkeak   8.066   5.705   7.815   7.887   9.840  10.821   25.722   24.412   1.310
  02537 Pohj-Savon ammattikorkea  11.814  12.448   7.857   7.545  17.993  15.440   37.663   35.434   2.229
  02538 Rovaniemen ammattikorkea   2.645   4.987   9.695   8.766   2.624   1.810   14.965   15.563   -598
  02472 Seinäjoen ammattikorkeak    319    339   3.290   2.851   5.754   6.785   9.362   9.974   -612
  02508 Svenska yrkeshögskolan    2.731   2.480   1.585   1.448   1.321   1.278   5.638   5.205    433
  ------------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------- ---------
  4 Kuntayhtymä           49.878  62.441  71.322  67.365  90.968  83.034  212.168  212.840   -672Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluunKUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K94MPT6L ***

            MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET JA TULOT MYYNTIKOHTEEN MUKAAN (1000 MK)

                  -Valtion hankima  -Muulla julk. rah.  -Muu maksullinen
  Koulutuksen             koulutus-    tuettu koulutus-  palvelutoiminta-  ------Yhteensä------- --Netto--
  järjestäjä/oppilaitos      Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot Kustann.   Tulot  Kustann.   Tulot kustann.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------- ---------- ---------
  Raportti yhteensä        109.572  114.083  140.267  121.495  202.522  184.132  452.362  419.710  32.653
  ============================== ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ========== =========
Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun