KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           620 Ammattikorkeakoulut

                              1 Yksityinen

02535 Arcada-Nylands sv.yrkesh  54.185  4.378  6.995  65.558  2.740   48  2.963 43.026    0  7.456  56.233  9.325
02468 Haaga Instituutin Ammatt  60.368   102    0  60.471  3.480   236  1.470 48.920    0    0  54.106  6.365
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yr  81.929  4.587    0  86.517  7.416   510  5.753 76.981    0    0  90.660  -4.143
02504 Jkylän ammattikorkeakoul  123.145 41.167    0 164.312 19.987  3.024 27.833 104.885    0    0 155.730  8.582
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Öster  68.336 13.797    0  82.133  7.039  2.377 12.732 57.855    0    0  80.003  2.130
02608 Kymenlaakson amm.korkeak  51.555  9.870    0  61.426  2.737   132   795 45.537    0    0  49.201  12.225
02469 Pohj-Karjalan amm.korkea  104.914 30.727  1.068 136.708  6.198 15.616 14.594 92.480    0  1.804 130.692  6.017
02625 Yrkeshögskolan Sydväst   20.746  1.264    0  22.009  1.066   634  1.782 19.576    0    0  23.057  -1.048
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
1 Yksityinen           565.179 105.892  8.063 679.134 50.663 22.578 67.922 489.259    0  9.260 639.682  39.452


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 2 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               3 Kunta

02473 Kajaanin ammattikorkeako  39.379 13.329  1.509  54.217  6.714  4.583  4.073 30.822  8.025    0  54.217    0
02507 Satakunnan ammattikorkea  151.173 25.728  7.046 183.948 18.394   859 20.988 132.728  2.279    0 175.248  8.700
02466 Tampereen ammattikorkeak  124.049 23.583  9.412 157.044 18.687  1.629  8.199 111.250 17.279    0 157.044    0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo y  163.075 18.873 20.440 202.388 13.478   924  8.960 153.808 20.780    0 197.951  4.437
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa  38.270  3.576  5.632  47.478  3.023   34  3.136 37.766    0   390  44.349  3.129
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
3 Kunta             515.946 85.089 44.039 645.075 60.296  8.029 45.357 466.374 48.364   390 628.809  16.265


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 3 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              4 Kuntayhtymä

02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.  117.210  8.246  2.220 127.676  5.846   435 10.891 98.910  4.750 12.561 133.392  -5.716
02609 Etelä-Karjalan amm.korke  34.729  7.794    0  42.523  7.102  2.251  2.948 28.431    0    0  40.732  1.791
02467 Hämeen ammattikorkeakoul  157.529 26.682    0 184.211 11.691  3.910 25.221 125.113    0    0 165.935  18.276
02505 Kemi-Tornion ammattikork  75.285 11.879    0  87.164 10.306  1.194  5.143 64.605    0    0  81.247  5.917
02470 Lahden ammattikorkeakoul  128.806 18.533    0 147.339 14.627  1.332 13.128 101.173  4.985    0 135.244  12.095
02506 Mikkelin ammattikorkeako  106.475 36.314    0 142.788 38.634  1.189  7.074 96.567    0    0 143.463   -675
02471 Oulun seudun amm.korkeak  143.464 25.722    0 169.186 15.490   765 21.939 123.758    0    0 161.952  7.234
02537 Pohj-Savon ammattikorkea  152.233 37.663  4.224 194.120 24.196  3.530 20.971 130.930  3.599   741 183.966  10.154
02538 Rovaniemen ammattikorkea  83.769 14.965    0  98.734 11.726  4.259  6.071 74.536   346    0  96.938  1.796
02472 Seinäjoen ammattikorkeak  78.137  9.362  2.571  90.070  7.558  3.353  5.446 62.106 10.148    0  88.611  1.459
02508 Svenska yrkeshögskolan   47.478  5.638    0  53.116  6.207   670  2.285 40.009  2.164    0  51.334  1.781
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
4 Kuntayhtymä         1.125.115 202.796  9.015 1336927 153.383 22.887 121.115 946.138 25.991 13.302 1282816  54.111


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 4 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
620 Ammattikorkeakoulut    2.206.240 393.777 61.118 2661135 264.341 53.494 234.394 1901771 74.355 22.952 2551307 109.828


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 5 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          625 Va. ammattikorkeakoulut

                              1 Yksityinen

09693 Espoon-Vantaan va ammatt  130.128  5.132    0 135.260  5.536   182  4.668    0    0    0  10.387 124.873
09683 Kymenlaakson va amm.kork  64.643 13.819    0  78.461  2.741   177  1.064    0    0    0  3.983  74.478
09698 Pirkanmaan va ammattikor  83.060  4.453    0  87.513  5.275  1.457  3.350    0   854    0  10.935  76.578
09690 Temp Yrkeshögskolan Sydv  18.394  1.155    0  19.549   30   408  1.028    0    0    0  1.466  18.083
09694 Va Diakonia-ammattikorke  58.703  4.484    0  63.187  7.139   183  1.340    0    0    0  8.662  54.525
09697 Va Humanistinen amm.kork  19.470    5    0  19.475    0    0   138    0   454   40   632  18.843
09695 Yrittäjien va ammattikor   3.387   50    0  3.437   50    0    0    0    0    0    50  3.387
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
1 Yksityinen           377.786 29.097    0 406.883 20.771  2.406 11.590    0  1.308   40  36.115 370.768


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 6 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               3 Kunta

09679 Hgin va ammattikorkeakou  201.030  9.598 35.894 246.521  3.118   597  9.786    0 38.408    0  51.910 194.611
09692 Vaasan va ammattikorkeak  48.539  4.832  7.099  60.470  3.161   98  4.213    0    0   390  7.862  52.608
09696 Varsinais-Suomen va amk   28.389  5.685    2  34.076  4.866   553  2.601    0  4.283    0  12.302  21.774
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
3 Kunta             277.958 20.115 42.994 341.067 11.145  1.249 16.600    0 42.691   390  72.075 268.993


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 7 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              4 Kuntayhtymä

09677 Etelä-Karjalan va amm.ko  40.894  9.338    0  50.232  5.955  2.118  2.335    0    0    0  10.409  39.823
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.v  14.051   34    0  14.085   302    0   196    0    0    0   498  13.586
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
4 Kuntayhtymä           54.945  9.372    0  64.317  6.257  2.118  2.532    0    0    0  10.907  53.409


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 8 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
625 Va. ammattikorkeakoulut   710.688 58.585 42.994 812.267 38.173  5.773 30.721    0 43.999   430 119.097 693.170


KUSTANNUSSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 30.11.2000 *** 9 *** RAPORTTI: K94N6QOL ***

             AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAISKUSTANNUKSET JA -RAHOITUS SEKÄ NETTOMENOT (1000 MK)
                         (ei sisällä perustamishankkeita)

                     Kokonaiskustannukset              Kokonaisrahoitus          Netto
                Vos pohj
                luettavat Maksul.         Valtion       Muu Yksikkö  Yllä-
Koulutuksen           ja maan- palvelu         erillis Valtion erill. hinta- pitäjä   Muu Rahoitus  Netto-
järjestäjä/oppilaitos      vuokrat  toim.  Muut Yhteensä rahoit. EU-rah. rahoit. rahoit. rahoit. rahoit. yhteensä  menot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ --------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- --------
Raportti yhteensä       2.916.928 452.362 104.112 3473402 302.515 59.267 265.116 1901771 118.354 23.382 2670405 802.998
============================== ========= ======= ======= ======== ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======== ========