Kustannustilastot  1999

 

Koulutuksen kustannustiedot vuodelta 1999 ovat nyt Opetushallituksen WWW-sivuilla. Valitsemalla opetussektorin pääsee raporttiluettelon kohtaan, josta voi valita haluamansa kustannusraportin. Niitä kustannusraportteja, joita ei ole WWW-sivuilla, voi tilata numerosta (09)77477345. Näiden raporttien toimittamisesta veloitetaan raporttien laajuuden ja työmäärän mukaan.

 

Perusopetus

Peruskoulun sairaala- ja vammaisopetus ja erityiskoulut

Lukiokoulutus

Ammatillinen peruskoulutus sisältäen ammatilliset erityisoppilaitokset

Oppisopimuskoulutus

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Ammattikorkeakoulut

Kansanopistot (vapaa sivistystyö)

Taiteen perusopetus

Kansalaisopistot ja kesäyliopistot

Liikunnan koulutuskeskukset (vapaa sivistystyö)

Opetusmaatilat

 

 

Perusopetus   (ei sairaala- ja vammaisopetusta)

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K05Y6YO

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi

kyllä

K05Y6VOZ

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

kyllä

K05Y6VM

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas  (vain kunnat)

maakunta

kyllä

K05Y6VR

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas  (vain kunnat)

kuntaryhmä

kyllä

K05Y6YOS

Oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

kyllä

K05R4VMR

Käyttökustannukset yhteensä mk/oppilas  (vain kunnat)

maakunta/ kuntaryhmä

kyllä

K05C3YS

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/oppilas sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

opetuksen järjestäjä

ei

K05C3YR

Kuten K05C3YS   kaikki vertailuun

kuntaryhmä

ei

K05C3YM

Kuten K05C3YS

maakunta

ei

K05C3YO

Kuten K05C3YS

omistajatyyppi

ei

5I45

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

ei

5I65

Kuten 5I45

omistajatyyppi

ei

5L45

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/oppilas -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

ei

5L65

Kuten 5L45

omistajatyyppi

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

 

Peruskouluasteen

sairaala- ja vammaisopetus

 

 

 

K15H603Z

Kuntien vammaisopetuksen käyttökustannukset, mk/oppilas

vamm.opp. lkm kunnassa

kyllä

K15U603M

Kuntien vammaisopetuksen (EHA2) oppilasmäärä ja käyttökustannukset 1000 mk ja mk/oppilas

maakunta

kyllä

K15U603K

Kuntien vammaisopetuksen käyttökustannukset

kunta

kyllä

K15H603K

Kuntien sairaalaopetuksen hoitopäivät sekä käyttökustannukset 1000 mk ja  mk/hoitopäivä

kunta

kyllä

K15Z602S

Valtion vammaiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

oppilaitos

kyllä

K15Z601S

Steinerpedagogisten ja muiden yksityisten erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

opetuksen järjestäjä

kyllä

K15T604S

Kuntayhtymien erityiskoulujen oppilasmäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/oppilas

opetuksen järjestäjä

kyllä

 

Perusopetus kokonaisuutena

 

 

 

K05Z6OS

Oppilasmäärä, käyttökustannukset toiminnoittain mk/oppilas

omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

ei

K05G6MOS

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

maakunta/ omistajatyyppi/ opetuk.järjestäjä

osittain

 

K05F6MOS

Opetustunnit, oppilasmäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/

omistaja/tyyppi/ opetuksen järj.

ei

 

 

 

Lukiokoulutus

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K06Z6YOZ

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

omistajatyyppi/ koulujen keskikoko

kyllä

K06Z603M

Kunnan lukioiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

maakunta

kyllä

K06Z603R

Kunnan lukioiden opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

kuntaryhmä

kyllä

K06Z6OS

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

kyllä

K06M04MZ

Kunnan lukioiden käyttökust. yhteensä mk/opiskelija  kunnan koulujen keski-määräisen koon ja maakunnan mukaan

maakunta/ lukion keskikoko

kyllä

K06G6MOS

Toteutuneiden kustannusten ja valtionosuuden laskennallisten perusteiden vertailu

maakunta/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

osittain

K06C3YS

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/opiskelija sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

koulut.järjestäjä

ei

K06C3YR

Kuten K06C3YS

kuntaryhmä

ei

K06C3YM

Kuten K06C3YS

maakunta

ei

K06C3YO

Kuten K06C3YS

omistajatyyppi

ei

K06F6MOS

Opetustunnit, opiskelijamäärä ja yksikkökustannukset

maakunta/ omistaja/tyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

5I46

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

maakunta

ei

5I66

Kuten 5I46

omistajatyyppi

ei

5L46

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

maakunta

ei

5L66

Kuten 5L46

omistajatyyppi

ei

 

 

Ammatillinen peruskoulutus sisältäen ammatilliset erityisoppilaitokset    (AO)

Oppisopimuskoulutus    (OS)

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

K02OP4AO

Koulutuksen järjestäjien lukumäärä ja opiskelijamäärät koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin

AO

koulutusala/ omistajatyyppi

kyllä

K02LK4AZ

Koulutuksen järjestäjien lukumäärät koon mukaan luokiteltuna

AO

koulutusala

kyllä

K02B6YO

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija, prosenttiosuudet

AO

omistajatyyppi

kyllä

K02B6VA

Käyttökustannukset toiminnoittain, mk/opiskelija, prosenttiosuudet

AO

koulutusala

kyllä

K02MO4AO

Käyttökustannukset yhteensä koulutusaloittain ja ylläpitäjittäin, mk/opiskelija

AO/ET/   AO pois ET

koulutusala/ omistajatyyppi

kyllä

K02OP4MA

Opiskelijamäärät maakunnittain ja koulutusaloittain

AO

maakunta/ koulutusala

kyllä

K02MO4MA

Käyttökustannukset ristiintaulukoituna maakunnittain ja koulutusaloittain, mk/opiskelija

AO

maakunta/ koulutusala

kyllä

K02Z6AD

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,

OS erikseen

koulutusala/ porrastustekijä

ei

K02Z6OSD

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,

OS sisällä

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä/ porrastustekijä

ei

K02Z6ADS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,

OS erikseen

porrastustekijä / koulut.järjestäjä

osittain

K02Z6YA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija, vain kunnall. ja kuntayht. oppilaitokset

AO

koulutusala

ei

K02Z6EAS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija, vain sellaiset koulutuksen järjestäjät, joilla erityisopetuksen järjestäminen erityisenä koulutustehtävänä

ET

koulutusala/ koulut.järjestäjä

kyllä

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

K02Z6VMD

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

OS

maakunta/  perus-/lisäkoulut.

osittain

K02Z6AOS

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO,

OS erikseen

koulutusala/ koulut.järjestäjä

kyllä

K02Z6OSA

Opiskelijamäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02Y6YA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulutusala

ei

K02Y6OSA

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02Y6AOS

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

AO

koulutusala/ koulut.järjestäjä

kyllä

K02N6OS

Valtionosuuspohjan bruttokustannukset, tulot ja nettomenot sekä maksullinen palvelutoiminta mk/oppilas-lukuina

AO

koulut.järjestäjä

osittain

K02D6AD

Porrastusperusteiden tarkistusraportti:

VOS-pohjan mukaiset kustannukset, joista putsataan erityisoppilaitokset, majoitus ja vuokrat, mk/opiskelija

AO

koulutusala/ porrastustekijä

ei

K02P6OSA

Opetustoiminnan kustannukset eriteltynä menokohdittain, mk/opiskelija

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02P6AOS

Opetustoiminnan kustannukset eriteltynä menokohdittain, mk/opiskelija

AO

OS erikseen

koulutusala/ koulut.järjestäjä

osittain

K02O6OSA

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot, mk/opiskelija

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02O6AOS

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot, mk/opiskelija

AO

OS erikseen

koulutusala/ koulut.järjestäjä

ei

K02T6OSA

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02T6AOS

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

AO

koulutusala/ koulut.järjestäjä

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

K02G6VOS

Toteutuneiden kustannusten ja v. 1999 valt. osuuden laskennallisen perusteen vertailu koulutuksen järjestäjittäin

AO

omistajatyyppi/ koul.järjestäjä

kyllä

K02K7EOS

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija (lomakkeen kuva)

AO

OS erikseen

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K02K7YA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija koulutusaloittain (lomakkeen kuva)

AO

OS erikseen

koulutusala

ei

K02K7YO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija (lomakkeen kuva)

AO

OS erikseen

omistajatyyppi

ei

K02K7YM

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija (lomakkeen kuva)

AO

OS erikseen

maakunta

ei

K02C3SA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertailu edell. vuoteen.

AO

koulut.järjestäjä/ koulutusala

ei

K02C3VA

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertailu edell. vuoteen.

AO

koulutusala

ei

K02C3VO

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/opiskelija ja vertail edell. vuoteen sekä ryhmän keskiarvoon

AO

omistajatyyppi

ei

K02C3VO2

Kuten K02C3VO, mutta kunta ja kuntayhtymä yhdessä

AO

omistajatyyppi

ei

5I42

Toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

 

maakunta

ei

5I52

Kuten 5I42

 

omistajatyyppi

ei

5I62

Kuten 5I42

AO

omistajatyyppi

ei

5L42

Toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

 

maakunta

ei

5L52

Kuten 5L42

 

omistajatyyppi

ei

5L62

Kuten 5L42

AO

omistajatyyppi

ei

 

 

Koulutuksenjärjestäjäkohtaisena kysytyt tiedot

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

AO/ET/OS

tulostustaso

julkaisu-raportti

K92J6OS

Investoinnit ja niiden rahoitus (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K92N6OS

Kokonaiskustannukset ja –rahoitus ilman perustamishankkeita (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K92P6OS

Tilinpäätöksen mukaiset poistot jaoteltuna rakennuksiin ja muuhun käyttöomaisuuteen sekä perustamishankkeisiin ja muihin hankkeisiin (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K92MPT6S

Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset ja tulot rahoituslähteen mukaan (1000 mk)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K92K7OS

Koulutuksen järjestäjä kohtaiset tiedot (lomakkeen kuva)

AO

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

 

Raportti sisältää

AO = ammatillisen peruskoulutuksen

ET = sellaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa

OS = oppisopimuskoulutuksen

 

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K03Z6YL

Opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija

oppilaitos

kyllä

K03Y6YL

Toiminnoittaisia yksikkökustannuksia ja muita tunnuslukuja

oppilaitos

ei

K03C3SL

Käyttömenot mk ja mk/opiskelija ja vertailu edelliseen vuoteen ja keskiarvoon

oppilaitos

ei

K03K7SL

Käyttömenot mk ja mk/opiskelija (lomakkeen kuvan tapaan)

oppilaitos

ei

 

 

Ammattikorkeakoulut  (ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut)

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K04Z6QLT

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

amk/va. amk/ tutkinto

ei

K04Z6TQL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto/ amk/  va. amk

ei

K04Z6TL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto/ amk *)

ei

K04Z6T

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

tutkinto

ei

K04Z6OL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K04Z6AOL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija

koulutusala/  omistajatyyppi/  amk *)

ei

K04Z6VDL

Opiskelijamäärät ja toiminnoittaiset kustannukset mk/rah.lain mukainen opiskelija. Kyselyssä koulutusohjelmittain eritellyt tutkinnot

koulutusohjelma/  amk/va. amk

ei

K04D6ATD

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset mk/opiskelija –lukuina porrastusperusteisista koulutusohjelmista

koulutusala/  tutkinto/  koulutusohjelma

ei

K04G6VOS

Valt.os.pohjan mukaisten kustannusten vertailu yksikköhintaan

amk **)

ei

K04Q6OL

Vuokrien kustannukset, pinta-alat ja kustannukset markkaa/m2/kuukausi jaoteltuna yksikköhinnan perusteena oleviin ja muihin vuokriin

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K04N6OL

Valtionosuuspohjan mukaiset bruttomenot, tulot ja nettomenot sekä vastaavasti maksullinen palvelutoiminta mk/opiskelija -lukuina

omistajatyyppi/  amk *)

ei

K04T6TL

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

tutkinto/ amk *)

ei

K04T6OLT

Kiinteistöjen tilat ja neliökustannukset

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

 

K04P6TL

Opetustoiminnan kustannukset eriteltynä menokohdittain mk/opiskelija

tutkinto/ amk *)

ei

K04P6OLT

Opetustoiminnan kustannukset eriteltynä menokohdittain mk/opiskelija

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

ei

K04O6TL

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot, mk/opiskelija

tutkinto/ amk *)

ei

K04O6OLT

Toiminnoittaiset käyttömenot ja –tulot, mk/opiskelija

omistajatyyppi/ amk *) / tutkinto

ei

K04K7T

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset ja tulot mk ja mk/opiskelija  (lomakkeen kuva)

tutkinto

ei

K04K7L

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset ja tulot mk ja mk/opiskelija  (lomakkeen kuva)

amk *)

ei

K04C3LT

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/rah.lain mukainen opiskelija  ja vertailu edelliseen vuoteen tutkinnoittain.

amk *) /tutkinto

ei

K04C3T

Valt.os.pohjan mukaiset kustannukset mk ja mk/rah.lain mukainen opiskelija ja vertailu edelliseen vuoteen tutkinnoittain.

tutkinto

ei

 

Ammattikorkeakoulukohtaisena kysytyt tiedot

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K94J6OL

Investoinnit ja niiden rahoitus (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K94N6QOL

Kokonaiskustannukset ja –rahoitus ilman perustamishankkeita (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk / va.amk

ei

K94P6OL

Tilinpäätöksen mukaiset poistot jaoteltuna rakennuksiin ja muuhun käyttöomaisuuteen sekä perustamishankkeisiin ja muihin hankkeisiin (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K94MPT6L

Maksullisen palvelutoiminnan kustannukset ja tulot rahoituslähteen mukaan (1000 mk)

omistajatyyppi/ amk *)

ei

K94K7QL

Koulutuksen järjestäjä kohtaiset tiedot (lomakkeen kuva)

amk / va.amk

ei

*)   Va.ammattikorkeakoulut muutettu tuleviksi ammattikorkeakouluiksi

**) Vain vakinaiset ammattikorkeakoulut

 

 

Kansanopistot (vapaa sivistystyö)

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K07Z6YO

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain

omistajatyyppi

kyllä

K07Z6YZ

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain

oppilaitoksen koko

kyllä

K07Z6YL

Suoritteet ja käyttökustannukset opiskelijaviikkoa kohden toiminnoittain

oppilaitos

kyllä

K07O6YZ

Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot mk/opiskelijaviikko

oppilaitoksen kokoluokka

ei

K07O6OL

Käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot mk/opiskelijaviikko

omistajatyyppi/ oppilaitos

ei

K07S6OL

Suoritteiden lukumäärät toimintamuodoittain

omistajatyyppi/ oppilaitos

osittain

K07C3YL

Vertailuraportti keskimääräiseen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitos

ei

K07C3Y

Vertailuraportti keskimääräiseen, menot ja tulot opiskelijaviikkoa kohden

oppilaitosmuoto

ei

K78K7YQL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

ei

 

 

Taiteen perusopetus

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K08T6QO

Käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

koulumuoto/ omistajatyyppi

kyllä

K08T6YZ

Käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

oppilaitoksen koko

kyllä

K08T6YOL

Käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

omistajatyyppi/ oppilaitos

kyllä

K08T6QOL

Käyttökustannukset toiminnoittain mk/opiskelija ja yhteensä mk/opetustunti sekä suoritteet

koulumuoto/ omistajatyyppi/ oppilaitos

ei

K08S6YQL

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

koulumuoto/ oppilaitos

ei

K08S6YM

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

maakunta

ei

K08S6YO

Valtionosuustoiminnan suoritetietoja

omistaja

ei

K08O6QOL

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja tuotot toiminnoittain (mk/opiskelija)

koulumuoto/ omistaja/ oppilaitos

ei

K08O6YM

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja tuotot toiminnoittain (mk/opiskelija)

maakunta

kyllä

K08O6YO

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja tuotot toiminnoittain (mk/opiskelija)

omistaja

ei

K08O6YZ

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset ja tuotot toiminnoittain (mk/opiskelija)

kokoluokka

ei

K08N6YQL

VOS-pohjan ja maksullisen palvelutoiminnan kustannukset, tulot ja nettokustannuksen mk/opetustunti

koulumuoto/ oppilaitos

ei

K78K7YQL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

koulumuoto/ oppilaitos

ei

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K08C3YL

Valt.os.pohjan mukaiset opetuksen kustannukset toiminnoittain ja menolajeittain mk ja mk/tunti sekä tunnuslukuja kustannusvuonna ja vertailu edellisvuoteen

oppilaitos

ei

K08C3YO

Kuten K08C3YL

omistajatyyppi

ei

K08C3Y

Kuten K08C3YL

yhteensä

ei

5I48

Perusopetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

ei

5I4A

Ammatillisen opetuksen toiminnoittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta, tunnuslukuja

omistajatyyppi

ei

5L48

Perusopetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

ei

5L4A

Ammatillisen opetuksen toiminnoittain jaoteltujen menolajeittaisten käyttökustannusten kehitys markkoina ja mk/opiskelija -lukuina viiden vuoden ajalta

omistajatyyppi

ei

 

 

Kansalaisopistot ja kesäyliopistot

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K09F6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset kokonaismenot ja –tulot absoluuttisina markkoina ja mk/opetustunti -lukuina

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09B6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain tuhansina markkoina

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09P6QOL

Käyttökustannukset eriteltynä valtionosuuspohjaan ja maksull.palv.toimintaan, mk ja mk/opetustunti

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09U6QOL

Tilinpäätöksen mukaiset käyttömenot menolajeittain mk/opetustunti

koulumuoto/ omistajatyyppi/ laitos

ei

K09C3QL

Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edellisvuoteen

koulumuoto/ laitos

ei

K09C3Q

Tilinpäätöksen mukaisten kustannusten ja tulojen yksityiskohtainen vertailu edellisvuoteen

koulumuoto

ei

K09G6AOL

Valtionosuuspohjan mukaisten todellisten kustannusten ja laskennallisen valtionosuuspohjan vertailu;
vain kansalaisopistot

asutusrak.ryhmä/omistajatyyppi/ laitos

ei

K09LVO6L

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset yhteensä ja laskennassa käytettyjä erityiseriä;
vain kansalaisopistot

asutusrak.ryhmä/ omistajatyyppi/ laitos

ei

 

 

Liikunnan koulutuskeskukset  (vapaa sivistystyö)

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K10Z6YL

Valtionosuuspohjan mukaiset kustannukset toiminnoittain mk/vrk ja opetus mk/tunti

oppilaitos

kyllä

K10S6YL

Opiskelijamäärät, opetustunnit ja tilat

oppilaitos

kyllä

K10C3YL

Vertailuraportti edelliseen vuoteen

oppilaitos

ei

K78K7YQL

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

oppilaitos

ei

K10N6YL

Kustannukset, tulot ja nettomenot mk/opiskelijavrk sekä maksullinen palvelutoiminta

oppilaitos

ei

K10O6YL

Kustannukset toiminnoittain, tulot ja nettomenot mk/opiskelijavrk.

oppilaitos

ei

 

 

Opetusmaatilat ja -metsät

 

Raportin nimi

sisällön kuvaus

tulostustaso

julkaisu-raportti

K26K7YSD

Kuvaraportti lomakkeen tiedoista

koulut.järjestäjä/ tilatyyppi

ei

K26N6DOS

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos

tilatyyppi/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei

K26V6DOS

Tuotot, kulut ja nettotulos yhteensä kustannusvuonna ja sitä edeltävänä vuonna sekä muutos

tilatyyppi/ omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

ei