Oppilas-/opiskelijamääräraportit keväällä 1999

 

Koulutus yhteensä

Perusopetus (ulkomaan koulut ja koulukodit)

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Oppisopimuskoulutus

Kotikuntaraportit

 

Koulutus yhteensä

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

OPPLKM99

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys syksystä 1997 kevääseen 1999

koulutustyyppi koulutusala

www

OPPLKS98

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys koulumuodoittain vuosina 1996-1998

koulumuoto

www

Perusopetus (ulkomaan koulut ja koulukodit)

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P05LKM6LAI

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja/koulu

www

Lukiokoulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P06LKM6SAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine-opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja/ koulutuksen järjestäjä

www

P06LKM6MAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine- opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P06LKM6OMI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aine- opiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

Ammatillinen koulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P02SAA6KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain, erityisopiskelijat

koulutusala koulut. järjestäjä

 

P02SAA8KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain ja koulutuksen järjestäjittäin ristiintaulukoituina

koulut. järjestäjä koulutusala

www

P02LKM6SAA

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja, koulutuksen järjestäjä

www

P02LKM6MAA

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P02LKM6OMI

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

Z5KUN6OM

Kunnan asukkaiden sijoittuminen ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

kunta

 

Z5MAA6OM

Maakunnan asukkaiden sijoittuminen ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

maakunta

 

P02LTE7SAA

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

maakunta koulut. järjestäjä

 

P02LTE7MAA

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

maakunta

 

P02LTE7LAA

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

lääni

 

P02LTE7YHT

Opiskelijamäärät koulutusaloittain/-asteittain perustietokyselyn liite 3:n mukaan

kaikki yhteensä

 

Ammattikorkeakoulut

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P04LAI6TUT

Opiskelijamäärät tutkinnoittain kokonaismäärä, erityis-opiskelijat ja porrastusperusteen mukaiset opiskelijat

tutkinto oppilaitos

 

P04LAI8KOU

Opiskelijamäärät koulutusaloittain ja oppilaitoksittain ristiintaulukoituna

oppilaitos koulutusala

www

P04LKM6LAI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

www

P04LKM6MAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

www

P04LKM6OMI

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

www

Z18KUN6OM

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkea-kouluihin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

kunta

 

Z18MAA6OM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkea-kouluihin oppilaitoksen ylläpitäjätyypin mukaan

maakunta

 

Oppisopimuskoulutus

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

P13LKM6SAA

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (peruskoulutus, aikuiset, alle 25 v., lisäkoulutus)

maakunta koulutuksen järj.

www

P13LK26SAA

Opiskelijamäärät jaoteltuina sopimustyypeittäin

maakunta koulutuksen järj.

 

P13LK26MAA

Opiskelijamäärät jaoeteltuina sopimustyypeittäin

maakunta

 

Kotikuntaraportit

Raportin nimi

raportin sisältö

tulostustaso

jakelu

ZKUN6SIJ

Kunnan asukkaiden hakeutuminen oppilaitoksiin koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi kunta

 

ZTYY6SIJ

Kunnan asukkaiden hakeutuminen oppilaitoksiin koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

www

ZKAN8KTY

Kotikuntaa vailla olevat opiskelijat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin (ristiintaulukko)

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZKAN6SAA

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin/koulutuksen järjestäjittäin

kansalaisuus koulutustyyppi koulutuksen järj.

 

ZKAN6MTY

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain koulutustyypeittäin

kansalaisuus koulutustyyppi

 

ZKAN6TYY

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat koulutustyypeittäin

koulutustyyppi

www