OPPILAS-/OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS SYKSYSTÄ 1997 KEVÄÄSEEN 1999

KOULUTUSTYYPPI/KOULUTUSALA SYKSY 1997 KEVÄT 1998 SYKSY 1998 MUUTOS % SYKSYYN 1997 KEVÄT 1999 MUUTOS % KEVÄÄSEEN 1998
PERUSOPETUS 590 658 590 411 589 402 0 589 489 0
LUKIOKOULUTUS          
LUKIOT, ALLE 18-V. ALOITTANEET 110 544 108 731 112 671 2 110 924 2
AIKUISLUKIOT/-LINJAT, 18-V. ALOITT. 16 978 16 011 18 399 8 15 342 -4
SISÄOPPILAITOKSET     508   510  
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ 127 522 124 742 131 578 3 126 776 2
AMMATILLINEN KOULUTUS *)          
KOULUTUSALAT:          
LUONNONVARA-ALA 8 223 7 299 8 618 5 6 922 -5
TEKNIIKKA JA LIIKENNE 61 442 58 882 57 576 -6 54 446 -8
HALLINTO JA KAUPPA 30 497 28 855 27 809 -9 27 078 -6
MATK., RAVITS., TALOUS 21 687 20 244 20 607 -5 19 023 -6
SOSIAALI JA TERVEYS 39 115 36 307 35 183 -10 31 763 -13
KULTTUURI 10 172 9 251 9 766 -4 9 464 2
VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 2 942 2 819 2 716 -8 2 432 -14
KOULUTUSALOIHIN JAKAMATTOMAT   792 795  
AMM. KOULUTUS YHTEENSÄ 174 078 163 657 163 067 -6 151 923 -7
OPPISOPIMUSKOULUTUS            
PERUSKOULUTUS         21 962  
LISÄKOULUTUS         2 951  
OPPISOPIMUSKOULUTUS YHTEENSÄ         24 913  
AMMATTIKORKEAKOULUT, VAKINAISET 39 271 37 468 57 192 46 54 989 47
YHTEENSÄ 931 529 916 278 941 239 1 948 090 3
             

*) Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät sisältävät toisen asteen, opisto- ja amm. korkea-asteen sekä ammattikorkeakoulukokeilun opiskelijat.