PERUSTIETOSOVELLUS 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 12.04.1999 *** 1

*** RAPORTTI: P04LAI8KOU *** AINEISTO: VOSW.P04K99D ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN PERUSTIETOKYSELYN 20.1.1999 MUKAAN

LAITOS KOULUTUSALA YHTEENSÄ
1 Luonnon 2 Tekniik 3 Hallint 4 Matk., 5 Sosiaal 6 Kulttuu 7 Vapaa-a 8 Amm. er
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
Haaga Instituutin Ammattikork.
Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jkylän ammattikorkeakoulu
K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
Lahden ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun amm.korkeakoulu
Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Svenska yrkeshögskolan
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
YHTEENSÄ
.
.
.
.
698
.
.
.
.
.
116
194
321
.
168
.
332
.
199
26
2054
298
1941
.
.
2029
1045
866
371
721
689
1114
1492
767
1330
684
1396
330
542
1804
1792
19211
309
783
682
3083
672
729
625
370
688
813
877
578
519
984
433
1734
522
.
964
695
16060
66
.
595
.
.
454
.
.
.
.
.
.
178
.
330
115
.
.
.
214
1952
432
.
.
.
.
676
413
275
599
759
690
1417
570
1018
489
1129
555
307
.
974
10303
66
244
.
.
278
117
.
.
80
538
.
.
242
627
.
55
66
117
259
410
3099
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
106
.
.
.
103
.
.
10
.
.
219
46
157
79
.
140
249
.
33
87
92
188
180
129
17
10
166
130
46
92
250
2091
1217
3125
1356
3083
3817
3270
1904
1049
2175
2891
3091
3861
2726
3976
2217
4595
1935
1022
3318
4361
54989