PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 1999 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 12.04.1999 *** 1 *** RAPORTTI: P04LKM6LAI *** AINEISTO: VOSW.P04K99Y *** OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.1999 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN

                                                 MUUTOS
                   OMIS-           AMM.     YHTEENSÄ YHTEENSÄ  KEVÄÄ- ERITYIS-   MUU -JOSTA
LAITOS                TAJA NUORET AIKUISET ERIK.OP. YHTEENSÄ ED SYKSY ED KEVÄT   SEEN  OPISK. KOULUTUS YLIAIK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögsko   1  1171    0    46   1217   1183    .   1217    0    0    0
 2474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.   4  2289   679   157   3125   3332   1792   1333    3   683   388
 2609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoul   4    0    0    0    0    .    .    0    0    0    0
 2468 Haaga Instituutin Ammattikork   1   769   508    79   1356   1585   579   777    0   222   143
 2503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.   1  2217   866    0   3083   3267   3013    70    0   1310  1128
 2467 Hämeen ammattikorkeakoulu     4  2719   958   140   3817   3811   3289   528    0   637   354
 2504 Jkylän ammattikorkeakoulu     1  2507   514   249   3270   3301   2514   756    1   3100   343
 2536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs   1  1666   238    0   1904   1917    .   1904    0    96   96
 2473 Kajaanin ammattikorkeakoulu    3   884   132    33   1049   1160   1044    5    0   367   124
 2505 Kemi-Tornion ammattikorkeakou   4  1729   359    87   2175   2287   1945   230    22   498   236
 2608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu   1    0    0    0    0    .    .    0    0    0    0
 2470 Lahden ammattikorkeakoulu     4  2295   504    92   2891   3303   2772   119    0   1126   404
 2506 Mikkelin ammattikorkeakoulu    4  2386   517   188   3091   3187   2419   672    1   969   348
 2471 Oulun seudun amm.korkeakoulu   4  2949   732   180   3861   4033   3249   612    3   1046   286
 2469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu   1  2140   457   129   2726   3032   2491   235    0   637   348
 2537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu   4  3468   491    17   3976   4224    .   3976    0   1005   513
 2538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu   4  1780   427    10   2217   2229    .   2217    0    0    0
 2507 Satakunnan ammattikorkeakoulu   3  3788   641   166   4595   4631   3854   741    0   580   384
 2472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu   4  1553   252   130   1935   2081   1852    83    0   222   207
 2508 Svenska yrkeshögskolan      4   857   119    46   1022   1061   834   188    0   173   26
 2466 Tampereen ammattikorkeakoulu   3  2705   521    92   3318   3389   2784   534    0   413   155
 2509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hö   3  3438   673   250   4361   4179   3042   1319    0   343   129
 2627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs   3    0    0    0    0    .    .    0    0    0    0
 2625 Yrkeshögskolan Sydväst      1    0    0    0    0    0    .    0    0    0    0
                      ======= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== =======
                       43310   9588   2091  54989  57192  37473  17516    30  13427  5612