VALTIONOSUUSPERUSTEEN MUKAISTEN OPPILAS-/OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS SYKSYSTÄ 1997 KEVÄÄSEEN 2000


KOULUTUSTYYPPI/KOULUTUSALA SYKSY 1997 KEVÄT 1998 SYKSY 1998 KEVÄT 1999 SYKSY 1999 KEVÄT 2000 MUUTOS % SYKSYSTÄ 1999 MUUTOS % KEVÄÄSTÄ 1999
PERUSOPETUS 590,658 590,411 589,402 589,489 590,844 591,162 0 0
LUKIOKOULUTUS              
LUKIOT, ALLE 18-V. ALOITTANEET 110,544 108,731 112,671 110,924 115,797 113,920 -2 3
AIKUISLUKIOT/-LINJAT, 18-V. ALOITT. 16,978 16,011 18,399 15,342 14,835 13,674 -8 -11
SISÄOPPILAITOKSET     508 510 578 531 -8 4
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ 127,522 124,742 131,578 126,776 131,210 128,125 -2 1
AMMATILLINEN KOULUTUS *)              
KOULUTUSALAT:              
LUONNONVARA-ALA 8,223 7,299 8,618 6,922 7,420 6,692 -10 -3
TEKNIIKKA JA LIIKENNE 61,442 58,882 57,576 54,446 51,390 48,516 -6 -11
HALLINTO JA KAUPPA 30,497 28,855 27,809 27,078 26,110 24,984 -4 -8
MATK., RAVITS., TALOUS 21,687 20,244 20,607 19,023 19,271 18,102 -6 -5
SOSIAALI JA TERVEYS 39,115 36,307 35,183 31,763 30,445 27,419 -10 -14
KULTTUURI 10,172 9,251 9,766 9,464 9,401 8,935 -5 -6
VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 2,942 2,819 2,716 2,432 2,619 2,493 -5 3
KOULUTUSALOIHIN JAKAMATTOMAT   792 795 1,406 1,624 16 104
AMM. KOULUTUS YHTEENSÄ 174,078 163,657 163,067 151,923 148,062 138,765 -6 -9
OPPISOPIMUSKOULUTUS                
PERUSKOULUTUS       21,962 16,534 14,135 -15 -36
LISÄKOULUTUS       2,951 6,419 9,182 43 211
OPPISOPIMUSKOULUTUS YHTEENSÄ       24,913 22,953 23,317 2 -6
                 
AMMATTIKORKEAKOULUT, VAKINAISET 39,271 37,468 57,192 54,989 78,170 72,570 -7 32
YHTEENSÄ 931,529 916,278 941,239 948,090 971,239 953,939 -2 1