PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2000 *** LUKIOKOULUTUS *** PVM: 16.03.2000 *** 1 *** RAPORTTI: P06LK6YO *** OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2000 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN

                                                MUUTOS SISÄOPP.   MUUT
               JÄRJEST. ALLE 18-V  18-V SISÄOPPIL.     YHTEENSÄ YHTEENSÄ  KEVÄÄ-  MAJOI-  MAJOI-  AINE-
  OMISTAJA            LKM  ALOITT. ALOITT.   OPISK. YHTEENSÄ ED SYKSY ED KEVÄT   SEEN TETTAVAT TETTAVAT OPISK.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Yksityinen          35   7446  2847    404  10697  11185  10737   -40   216    0   855
  2 Valtio            10   2392    4     0   2396   2423   2373    23    0    0    0
  3 Kunta            278  104082  10823    127  115032  117625  113666   1366    27   291  9142
               ======== ========= ======= ========== ======== ======== ======== ======== ======== ======== =======
                 323  113920  13674    531  128125  131233  126776   1349   243   291  9997