PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2000 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 16.03.2000 *** 1 *** RAPORTTI: Z99SA6YB ***

       KUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN KOULUTUSTYYPEITTÄIN

                                     OMA    MUU        ASUKAS- % ASUK-
       TYYPPI             OMA KUNTA MUU KUNTA  MAAKUNTA  MAAKUNTA  YHTEENSÄ   MÄÄRÄ  KAISTA
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
       01 Perusopetus             73    169    136    106    242 5.159.646   0,00
       03 Lukiokoulutus          92.216   22.235  111.027   3.424  114.451 5.159.646   2,22
       04 Lukiokoulutus yli 18 v.a     9.578   4.096   13.024    650   13.674 5.159.646   0,27
       05 Ammatillinen koulutus      58.916   79.849  117.702   21.063  138.765 5.159.646   2,69
       18 Ammattikorkeakoulut       27.850   44.720   50.974   21.596   72.570 5.159.646   1,41
                       ========= ========= ========= ========= =========
                        188.633  151.069  292.863   46.839  339.702