1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   1 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 01 Uusimaa
                                     
                                     
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         379    150    59    588    20         11     0
   Tekniikka ja liikenne     7670    85    268   8023    325         360    73
   Kauppa ja hallinto       4359    390   1065   5814    26         78    34
   Matk., ravits. ja talous    3078    97    47   3222    272    101    336    21
   Sosiaali- ja terveysala    3490    193   1181   4864    100         34    133
   Kulttuuri            860    73    60    993     0         24     0
   Vapaa-aika ja liikunta     368     0    83    451    16          0     0
                                                       
   Yhteensä           20204    988   2763   23955    759         843    261
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      202     4         206     0
   Kauppa ja hallinto        20    161         181     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     36    41         77     0
   Kulttuuri            57     0         57     0
   Vapaa-aika ja liikunta      91     0         91     0
                                        
   Yhteensä            406    206         612     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         379    150    59    588    20    351    11     0    112     0
   Tekniikka ja liikenne     7872    89    268   8229    325    430    360    73    1066    45
   Kauppa ja hallinto       4379    551   1065   5995    26    148    78    34    526    52
   Matk., ravits. ja talous    3078    97    47   3222    272    289    336    21    466     1
   Sosiaali- ja terveysala    3526    234   1181   4941    100    68    34    133     32     0
   Kulttuuri            917    73    60   1050     0    62    24     0    182     8
   Vapaa-aika ja liikunta     459     0    83    542    16    387     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä           20610   1194   2763   24567    759   1735    843    261    2384    106
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       22202   1186   2676   26064    842   1840    717    231    2356    109
   MUUTOS%             -7     1     3    -6    -10    -6    18    13     1    -3
                                                                  
                                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               8549     8224      -4
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     34613     32791      -5
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   1 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 01 Uusimaa
             
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        46
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko         210
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            99
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            605
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  564
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto      346
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     68
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma           204
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                50
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot               146
   6 Viestintäalan perustutkinto                    421
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt     172
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         121
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      134
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      75
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              1224
    - muut erityisopiskelijat                    1085
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                122
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         767
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     430
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        416
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   1 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         11
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      57
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     90
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        1
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   2 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         440    59    139    638    31          0     0
   Tekniikka ja liikenne     3142    76    43   3261    171         22    45
   Kauppa ja hallinto       1329    27    106   1462     6          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1278     0    20   1298    124    57    21     0
   Sosiaali- ja terveysala    1169    56    134   1359     3          0    11
   Kulttuuri            627    32    25    684    32          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      38     0    40    78     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            8023    250    507   8780    367         43    56
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          1     0          1     0
   Tekniikka ja liikenne      92     0         92     0
   Kauppa ja hallinto        0    17         17     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     36    19         55     0
   Kulttuuri            53    22         75     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            182    58         240     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         441    59    139    639    31    334     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3234    76    43   3353    171    72    22    45     93     5
   Kauppa ja hallinto       1329    44    106   1479     6     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1278     0    20   1298    124    128    21     0     52     0
   Sosiaali- ja terveysala    1205    75    134   1414     3    35     0    11     0     0
   Kulttuuri            680    54    25    759    32    55     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      38     0    40    78     0    25     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            8205    308    507   9020    367    649    43    56    145     5
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       8412    342    419   9173    345    659    42    50    149     4
   MUUTOS%             -2    -10    21    -2     6    -2     2    12     -3    25
                                                                  
                                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               4021     4133      3
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     13194     13153      -0
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   2 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        102
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           36
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    119
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          60
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            232
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  189
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       28
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     16
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            30
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                12
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                72
   6 Viestintäalan perustutkinto                     0
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         78
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               81
    - muut erityisopiskelijat                     61
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                201
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          73
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      32
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        343
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   2 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        2
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         17
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      4
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         25
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   3 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala          0     0     0     0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      742    10    132    884    37          0    27
   Kauppa ja hallinto       260    21     0    281     0          0    28
   Matk., ravits. ja talous    267     0     0    267    33     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     118    20    16    154     0          0     0
   Kulttuuri            97     0     0    97     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            1484    51    148   1683    70          0    55
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       3     0          3     0
   Kauppa ja hallinto        0    59         59     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             3    59         62     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala          0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      745    10    132    887    37    126     0    27     0     0
   Kauppa ja hallinto       260    80     0    340     0     0     0    28     0     0
   Matk., ravits. ja talous    267     0     0    267    33    27     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     118    20    16    154     0     4     0     0     0     0
   Kulttuuri            97     0     0    97     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            1487    110    148   1745    70    157     0    55     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       1614    125    102   1841    73    160     0    44     0     0
   MUUTOS%             -8    -12    45    -5    -4    -2         25
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               910     1049      15
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2751     2794      2
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   3 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto         0
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          24
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)             0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  31
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    62
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 90
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      10
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                         57
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   3 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   4 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 04 Satakunta
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         227     0    59    286    31          0     2
   Tekniikka ja liikenne     2416     0    13   2429    148          0     7
   Kauppa ja hallinto       892     0    47    939    23          0     0
   Matk., ravits. ja talous    776     0     0    776    56    37     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     643    59    120    822     9          0    11
   Kulttuuri            218     0    51    269    18          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            5172    59    290   5521    285          0    20
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      128     0         128     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     3     0          3     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            48    30         78     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            179    30         209     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         227     0    59    286    31    255     0     2     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2544     0    13   2557    148    172     0     7     0     0
   Kauppa ja hallinto       892     0    47    939    23    28     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    779     0     0    779    56    82     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     643    59    120    822     9    26     0    11     0     0
   Kulttuuri            266    30    51    347    18    63     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5351    89    290   5730    285    626     0    20     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       5569    256    203   6028    296    691     0    20     0     0
   MUUTOS%             -4    -65    43    -5    -4    -9          0
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               1729     1528     -12
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7757     7258      -6
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   4 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 04 Satakunta
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        10
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          66
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    216
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko         111
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            33
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            173
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  94
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       31
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     2
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            33
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                12
   6 Viestintäalan perustutkinto                    152
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                293
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      63
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        270
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   4 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus       18
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         35
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   5 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 05 Kanta-Häme
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         513     0     0    513     1         48     0
   Tekniikka ja liikenne     1674    23     0   1697    92         29     0
   Kauppa ja hallinto       919    12    68    999    44         25     0
   Matk., ravits. ja talous    459     0    33    492    35    15    20    14
   Sosiaali- ja terveysala     459    29    92    580    29          8     0
   Kulttuuri            320    15     0    335     8          8     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            4344    79    193   4616    209         138    14
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         22     0         22     0
   Tekniikka ja liikenne      17     0         17     0
   Kauppa ja hallinto        0    71         71     0
   Matk., ravits. ja talous     16     1         17     0
   Sosiaali- ja terveysala     166    17         183     0
   Kulttuuri            59     5         64     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            280    94         374     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         535     0     0    535     1    485    48     0     87    18
   Tekniikka ja liikenne     1691    23     0   1714    92    212    29     0    113    11
   Kauppa ja hallinto       919    83    68   1070    44    100    25     0    133    30
   Matk., ravits. ja talous    475     1    33    509    35    81    20    14     38     0
   Sosiaali- ja terveysala     625    46    92    763    29    54     8     0     16     0
   Kulttuuri            379    20     0    399     8    21     8     0     16     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4624    173    193   4990    209    953    138    14    403    59
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       5033    282    159   5474    218   1024    127     0    420    63
   MUUTOS%             -8    -39    21    -9    -4    -7     9          -4    -6
                                                                  
                                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               2455     2404      -2
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7929     7394      -7
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   5 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 05 Kanta-Häme
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        69
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             8
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          78
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko           73
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            194
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  56
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     1
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            37
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    103
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       6
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              166
    - muut erityisopiskelijat                     231
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                187
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         290
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        476
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   5 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   22
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         71
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   6 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 06 Pirkanmaa
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        1659    17    12   1688    10          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2427     0    181   2608    331          0    18
   Kauppa ja hallinto       938    45    165   1148    28          0    15
   Matk., ravits. ja talous    1458    16    29   1503    134    84    17    10
   Sosiaali- ja terveysala    1019    21    284   1324    12          0    60
   Kulttuuri            903     2     0    905    19          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            8404    101    671   9176    534         17    103
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      108    13         121     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0    10         10     0
   Sosiaali- ja terveysala      3     3          6     0
   Kulttuuri            52    14         66     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            163    40         203     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        1659    17    12   1688    10    215     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2535    13    181   2729    331    161     0    18     0     0
   Kauppa ja hallinto       938    45    165   1148    28     0     0    15     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1458    26    29   1513    134    214    17    10     57     8
   Sosiaali- ja terveysala    1022    24    284   1330    12    59     0    60     0     0
   Kulttuuri            955    16     0    971    19    130     0     0     8     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            8567    141    671   9379    534    779    17    103     65     8
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       8972    194    587   9753    617    899    15    74     64     7
   MUUTOS%             -5    -27    14    -4    -13    -13    13    39     2    14
                                                                  
                                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               4043     4418      9
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     13796     13797      0
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   6 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 06 Pirkanmaa
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        108
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          18
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          73
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            48
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            137
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  258
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       26
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     17
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            48
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                28
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                40
   6 Viestintäalan perustutkinto                    105
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       5
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               60
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                172
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          73
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        534
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   6 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      16
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          4
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   7 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 07 Päijät-Häme
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         151     0     0    151     4          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1503     0    27   1530    178          0     0
   Kauppa ja hallinto       628     0    151    779    11          0     0
   Matk., ravits. ja talous    661     0     5    666    62    22     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     518    38    74    630     2          0    16
   Kulttuuri            437     0     0    437     5          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     123     0     0    123     3          0     0
                                                       
   Yhteensä            4021    38    257   4316    265          0    16
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      53    13         66     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     77     0         77     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            43    37         80     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            173    50         223     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         151     0     0    151     4    87     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1556    13    27   1596    178    31     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       628     0    151    779    11     8     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    738     0     5    743    62    25     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     518    38    74    630     2     4     0    16     0     0
   Kulttuuri            480    37     0    517     5    36     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     123     0     0    123     3    16     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4194    88    257   4539    265    207     0    16     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       4544    125    234   4903    289    237     0    17     0     0
   MUUTOS%             -8    -30    10    -7    -8    -13         -6
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               360      248     -31
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5263     4787      -9
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   7 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 07 Päijät-Häme
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto         0
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          75
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            80
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  106
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       70
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     5
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma           114
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                15
   6 Viestintäalan perustutkinto                    62
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 72
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        135
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   7 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      37
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   8 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 08 Kymenlaakso
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         211    61    34    306     3          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1673    28    20   1721    53          0    31
   Kauppa ja hallinto       875    41    20    936     4          0     0
   Matk., ravits. ja talous    671    15     0    686    54    60     0    15
   Sosiaali- ja terveysala     418    74    56    548     1          9     0
   Kulttuuri            199     0    38    237     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            4047    219    168   4434    115          9    46
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      14     0         14     0
   Kauppa ja hallinto        4     6         10     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      2     0          2     0
   Kulttuuri             0    10         10     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             20    16         36     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         211    61    34    306     3    243     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1687    28    20   1735    53    63     0    31     0     0
   Kauppa ja hallinto       879    47    20    946     4     2     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    671    15     0    686    54    37     0    15     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     420    74    56    550     1     3     9     0     0     0
   Kulttuuri            199    10    38    247     0     1     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4067    235    168   4470    115    349     9    46     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       4370    256    211   4837    126    448    11    48     0     0
   MUUTOS%             -7    -8    -20    -8    -9    -22    -18    -4
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               895     1005      12
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5732     5475      -4
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   8 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 08 Kymenlaakso
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        51
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    116
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          33
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            32
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            93
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  66
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                     0
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 58
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        291
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   8 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu   9 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
                                        
                                        
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         86     0    24    110     9          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1149    15    36   1200    96          8     0
   Kauppa ja hallinto       431    44     0    475     1          0     0
   Matk., ravits. ja talous    458     1     0    459    23    30     9     0
   Sosiaali- ja terveysala     297    22    65    384     1          0    14
   Kulttuuri            93     0    12    105     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      42    14     0    56     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            2556    96    137   2789    130         17    14
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      46     0         46     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     8     0          8     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             54     0         54     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         86     0    24    110     9    79     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1195    15    36   1246    96     0     8     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       431    44     0    475     1     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    466     1     0    467    23    23     9     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     297    22    65    384     1     4     0    14     0     0
   Kulttuuri            93     0    12    105     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      42    14     0    56     0    33     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            2610    96    137   2843    130    139    17    14     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       2813    105    116   3034    126    178    17     0     0     0
   MUUTOS%             -7    -9    18    -6     3    -22     0
                                                  
                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               822      303     -63
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3856     3146     -18
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   9 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
                
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        28
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          63
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            46
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  48
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       8
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     2
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            20
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    16
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         56
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                102
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      33
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                         4
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   9 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  10 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 10 Etelä-Savo
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         348    22    18    388    13          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1269    17     0   1286    193          0     9
   Kauppa ja hallinto       630     6    86    722    10          0     0
   Matk., ravits. ja talous    632     0    19    651    84    48    30     5
   Sosiaali- ja terveysala     386    31    88    505    12          0     2
   Kulttuuri            249    15    20    284     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     127     0     0    127     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            3641    91    231   3963    313         30    16
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     8          8     0
   Tekniikka ja liikenne      52    17         69     0
   Kauppa ja hallinto        17     0         17     0
   Matk., ravits. ja talous     10     2         12     0
   Sosiaali- ja terveysala     15     0         15     0
   Kulttuuri            33     7         40     0
   Vapaa-aika ja liikunta      1     0          1     0
                                        
   Yhteensä            128    34         162     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         348    30    18    396    13    270     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1321    34     0   1355    193    82     0     9     0     0
   Kauppa ja hallinto       647     6    86    739    10     4     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    642     2    19    663    84    84    30     5     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     401    31    88    520    12    68     0     2     0     0
   Kulttuuri            282    22    20    324     1     6     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     128     0     0    128     0    107     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            3769    125    231   4125    313    621    30    16     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       3055    62    141   3258    310    507     8    17     0     0
   MUUTOS%             23    102    64    27     1    22    275    -6
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               265      415      57
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3523     4540      29
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  10 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 10 Etelä-Savo
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        107
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko         102
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          69
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            122
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  112
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       55
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            26
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                     0
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      30
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         39
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      58
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                118
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     157
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        346
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  10 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         17
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        1
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  11 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         482     0    130    612    56          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2323     0    73   2396    196          0     0
   Kauppa ja hallinto       824    50    74    948    50          0    20
   Matk., ravits. ja talous    863    73     8    944    82    85     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     790    46    155    991     4          0     0
   Kulttuuri            321     0    56    377    56          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      24     0    15    39     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            5627    169    511   6307    444          0    20
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         27     7         34     0
   Tekniikka ja liikenne      36     0         36     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     68     0         68     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            47     0         47     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            178     7         185     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         509     7    130    646    56    423     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2359     0    73   2432    196    160     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       824    50    74    948    50     0     0    20     0     0
   Matk., ravits. ja talous    931    73     8   1012    82    66     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     790    46    155    991     4    10     0     0     0     0
   Kulttuuri            368     0    56    424    56    15     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      24     0    15    39     0    21     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5805    176    511   6492    444    695     0    20     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       6272    276    485   7033    436    778     0    23     0     0
   MUUTOS%             -7    -36     5    -8     2    -11         -13
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               3171     2841     -10
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     10204     9333      -9
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  11 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
                
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        103
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             42
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           17
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          58
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            102
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  167
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       42
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     18
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            22
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                23
   6 Viestintäalan perustutkinto                    67
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         39
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                153
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      21
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        521
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  11 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      37
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  12 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         295    26    145    466    29         11     0
   Tekniikka ja liikenne     1774     0    97   1871    286          0     0
   Kauppa ja hallinto       637    16     2    655    23          0     0
   Matk., ravits. ja talous    658     0    22    680    114    42     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     421    70    101    592    19          0     0
   Kulttuuri            654    21    40    715    50          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      90     0     0    90     3          0    18
                                                       
   Yhteensä            4529    133    407   5069    524         11    18
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      33    32         65     0
   Kauppa ja hallinto        4     0          4     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             4     0          4     0
   Vapaa-aika ja liikunta      13     0         13     0
                                        
   Yhteensä             54    32         86     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         295    26    145    466    29    295    11     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1807    32    97   1936    286    244     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       641    16     2    659    23    63     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    658     0    22    680    114    94     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     421    70    101    592    19    61     0     0     0     0
   Kulttuuri            658    21    40    719    50    25     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     103     0     0    103     3    56     0    18     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4583    165    407   5155    524    838    11    18     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       4838    212    319   5369    559    867    12    19     0     0
   MUUTOS%             -5    -22    28    -4    -6    -3    -8    -5
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               2077     1995      -4
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7446     7150      -4
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  12 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        40
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko         178
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          39
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            127
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  99
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       31
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     24
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            39
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                76
   6 Viestintäalan perustutkinto                    394
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      72
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                420
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      55
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        363
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  12 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      4
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       13
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  13 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 13 Keski-Suomi
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         325    20    91    436    17         16     0
   Tekniikka ja liikenne     2270     0    92   2362    230          0     2
   Kauppa ja hallinto       905     0    153   1058    33          0     5
   Matk., ravits. ja talous    959     0    70   1029    56    90    19     2
   Sosiaali- ja terveysala     970    82    196   1248    10         14     4
   Kulttuuri            280     0    49    329     1         16     0
   Vapaa-aika ja liikunta     109    21     0    130     0          0     7
                                                       
   Yhteensä            5818    123    651   6592    347         65    20
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         15    20         35     0
   Tekniikka ja liikenne      87     5         92     0
   Kauppa ja hallinto        0    10         10     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     105    21         126     0
   Kulttuuri            42     0         42     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            249    56         305     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         340    40    91    471    17    351    16     0     34     0
   Tekniikka ja liikenne     2357     5    92   2454    230    241     0     2     0     0
   Kauppa ja hallinto       905    10    153   1068    33    25     0     5     0     0
   Matk., ravits. ja talous    959     0    70   1029    56    121    19     2     37     0
   Sosiaali- ja terveysala    1075    103    196   1374    10    108    14     4     22     0
   Kulttuuri            322     0    49    371     1    95    16     0     36     0
   Vapaa-aika ja liikunta     109    21     0    130     0    63     0     7     0     0
                                                                  
   Yhteensä            6067    179    651   6897    347   1004    65    20    129     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       6558    252    557   7367    341   1079    66    22    130     0
   MUUTOS%             -7    -29    17    -6     2    -7    -2    -9     -1
                                                             
                                                             
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               2577     2559      -1
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      9944     9456      -5
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  13 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 13 Keski-Suomi
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        54
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko         133
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           27
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko         149
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            179
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  101
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       52
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     19
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            60
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                3
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                51
   6 Viestintäalan perustutkinto                    89
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         73
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      50
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       5
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               74
    - muut erityisopiskelijat                     50
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                320
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          90
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      63
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        531
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  13 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         10
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      42
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  14 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         262    14    68    344    30          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2300     0    67   2367    163         26     0
   Kauppa ja hallinto       765     6    81    852     3          0     0
   Matk., ravits. ja talous    705     0     0    705    67    89    27     0
   Sosiaali- ja terveysala     480     0    69    549     3          0     0
   Kulttuuri            303     0     0    303     4         27     0
   Vapaa-aika ja liikunta     105     0     0    105     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            4920    20    285   5225    270         80     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          1     0          1     0
   Tekniikka ja liikenne      27     0         27     0
   Kauppa ja hallinto        11     6         17     0
   Matk., ravits. ja talous     50     0         50     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            88     0         88     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     1          1     0
                                        
   Yhteensä            177     7         184     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         263    14    68    345    30    231     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2327     0    67   2394    163    296    26     0     42     0
   Kauppa ja hallinto       776    12    81    869     3     2     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    755     0     0    755    67    183    27     0     59     0
   Sosiaali- ja terveysala     480     0    69    549     3    20     0     0     0     0
   Kulttuuri            391     0     0    391     4    95    27     0     43     0
   Vapaa-aika ja liikunta     105     1     0    106     0    77     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5097    27    285   5409    270    904    80     0    144     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       5466    77    269   5812    295    959    82     0    146     0
   MUUTOS%             -7    -65     6    -7    -8    -6    -2          -1
                                                             
                                                             
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               2415     2327      -4
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8227     7736      -6
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  14 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        55
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          71
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            82
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  96
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     15
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            23
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    59
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      34
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         33
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      38
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       7
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               80
    - muut erityisopiskelijat                     57
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                379
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         104
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      77
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        344
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  14 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   1
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         10
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        1
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  15 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 15 Pohjanmaa
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         144    23    59    226    24          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1479    17    31   1527    111          5     0
   Kauppa ja hallinto       593     0    124    717    15          0     0
   Matk., ravits. ja talous    757     0    34    791    52    19    27     0
   Sosiaali- ja terveysala     595    80    76    751     3          8    35
   Kulttuuri            163     0     0    163     4          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      78     5    10    93     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            3809    125    334   4268    209         40    35
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       2     0          2     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     7     0          7     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      3     0          3     0
                                        
   Yhteensä             12     0         12     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         144    23    59    226    24    84     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1481    17    31   1529    111    181     5     0     39     0
   Kauppa ja hallinto       593     0    124    717    15     7     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    764     0    34    798    52    52    27     0     48     0
   Sosiaali- ja terveysala     595    80    76    751     3    23     8    35     0     0
   Kulttuuri            163     0     0    163     4    41     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      81     5    10    96     0    71     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            3821    125    334   4280    209    459    40    35     87     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       3956    177    306   4439    236    494    40    37     88     0
   MUUTOS%             -3    -29     9    -4    -11    -7     0    -5     -1
                                                             
                                                             
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               1804     1673      -7
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6243     5953      -5
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  15 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 15 Pohjanmaa
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto         0
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          39
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          19
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            146
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  121
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       43
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     16
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            74
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                25
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                34
   6 Viestintäalan perustutkinto                    21
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         22
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      71
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      16
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               20
    - muut erityisopiskelijat                     51
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                247
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          38
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      71
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        103
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  15 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        3
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  16 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         232     0    41    273     7          0     0
   Tekniikka ja liikenne      762     0    18    780    59          0     0
   Kauppa ja hallinto       290     0    72    362     1          0     0
   Matk., ravits. ja talous    233     0     0    233    32    23     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     250    40    17    307     0          0     0
   Kulttuuri            73    21    60    154     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      59     0     0    59     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            1899    61    208   2168    100          0     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      45     1         46     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            25     5         30     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             70     6         76     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         232     0    41    273     7    231     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      807     1    18    826    59    65     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       290     0    72    362     1     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    233     0     0    233    32    35     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     250    40    17    307     0     0     0     0     0     0
   Kulttuuri            98    26    60    184     1     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      59     0     0    59     0    37     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            1969    67    208   2244    100    368     0     0     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       2118    91    183   2392    90    398     0     0     0     0
   MUUTOS%             -7    -26    14    -6    11    -8
                                             
                                             
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               904      749     -17
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3296     2993      -9
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  16 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        21
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          31
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)             0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  27
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            13
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                38
   6 Viestintäalan perustutkinto                    60
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         33
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      26
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 85
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      37
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        246
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  16 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      25
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  17 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
                                          
                                          
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         569    36     0    605    40          0     0
   Tekniikka ja liikenne     3709    74    13   3796    304          0    13
   Kauppa ja hallinto       1201    23    108   1332    17          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1159     0    15   1174    96    82     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1111    142    170   1423     3          5    15
   Kulttuuri            756     0     1    757    66         36     0
   Vapaa-aika ja liikunta      63    23     0    86     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            8568    298    307   9173    526         41    28
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      161     4         165     0
   Kauppa ja hallinto        6     0          6     0
   Matk., ravits. ja talous     29     0         29     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            104    14         118     0
   Vapaa-aika ja liikunta      13     0         13     0
                                        
   Yhteensä            313    18         331     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         569    36     0    605    40    514     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3870    78    13   3961    304    454     0    13     0     0
   Kauppa ja hallinto       1207    23    108   1338    17    14     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1188     0    15   1203    96    182     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1111    142    170   1423     3    104     5    15     0     0
   Kulttuuri            860    14     1    875    66    114    36     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      76    23     0    99     0    81     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            8881    316    307   9504    526   1463    41    28     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       9329    354    170   9853    576   1579    28    15     0     0
   MUUTOS%             -5    -11    81    -4    -9    -7    46    87
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               2103     1859     -12
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     11956     11363      -5
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  17 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
                  
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        77
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          91
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           29
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko         162
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            128
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  209
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       58
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     23
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            99
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                22
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                45
   6 Viestintäalan perustutkinto                    86
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         40
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      46
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                625
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      81
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        757
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  17 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      19
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         43
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       13
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  18 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 18 Kainuu
                                    
                                    
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         133     0     0    133     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne      858     0    32    890    53          0     0
   Kauppa ja hallinto       342     0     0    342     5          0     0
   Matk., ravits. ja talous    386     0     0    386    57    24     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     239    18     0    257     6          0     0
   Kulttuuri            133     0     0    133     4          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            2091    18    32   2141    131          0     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       3     0          3     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     9     0          9     0
   Sosiaali- ja terveysala     10     0         10     0
   Kulttuuri            17     0         17     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             39     0         39     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         133     0     0    133     6    125     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      861     0    32    893    53    197     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       342     0     0    342     5    11     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    395     0     0    395    57    69     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     249    18     0    267     6    42     0     0     0     0
   Kulttuuri            150     0     0    150     4     9     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            2130    18    32   2180    131    453     0     0     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       2365    34    10   2409    138    529     0     0     0     0
   MUUTOS%             -10    -47    220    -10    -5    -14
                                             
                                             
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               306      281      -8
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2715     2461      -9
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  18 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 18 Kainuu
             
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        37
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          37
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)             0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  41
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     19
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            0
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                0
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    17
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto          0
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt       0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                253
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        200
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  18 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  19 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 19 Lappi
                                    
                                    
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         459     0     5    464     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2108    23     2   2133    154          0     0
   Kauppa ja hallinto       859     0     3    862     6          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1084    50     0   1134    54    39    15     0
   Sosiaali- ja terveysala     697    32    87    816     4          0    16
   Kulttuuri            357     0     0    357     4          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     128     0    13    141     0         13     0
                                                       
   Yhteensä            5692    105    110   5907    228         28    16
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      34    13         47     0
   Kauppa ja hallinto        41     3         44     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      6    29         35     0
   Kulttuuri            122     0         122     2
   Vapaa-aika ja liikunta      4     0          4     0
                                        
   Yhteensä            207    45         252     2
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         459     0     5    464     6    286     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2142    36     2   2180    154    408     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       900     3     3    906     6    48     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1084    50     0   1134    54    285    15     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     703    61    87    851     4    61     0    16     0     0
   Kulttuuri            479     0     0    479     6    165     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     132     0    13    145     0    124    13     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5899    150    110   6159    230   1377    28    16     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000       6320    137    135   6592    231   1509    33    18     0     0
   MUUTOS%             -7     9    -19    -7    -0    -9    -15    -11
                                                       
                                                       
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus               1865     2106      13
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8457     8265      -2
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  19 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 19 Lappi
            
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        78
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko          0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko          46
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            50
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko            0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)            203
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                  133
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto       80
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                     11
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma            25
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma                12
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot                0
   6 Viestintäalan perustutkinto                    192
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt      39
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         26
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      63
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                809
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     193
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        375
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  19 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         10
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         77
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        4
                                       
1        *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 20.03.2001 ***
                       *** RAPORTTI: P02K7YM ***
                                    
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN     taulu  20 /1
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta:
                               
                               
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        6915    428    884   8227    337         86     2
   Tekniikka ja liikenne     41248    368   1145   42761   3180         450    225
   Kauppa ja hallinto      17677    681   2325   20683    306         103    102
   Matk., ravits. ja talous   16542    252    302   17096   1487    947    521    67
   Sosiaali- ja terveysala    14070   1053   2981   18104    221         78    317
   Kulttuuri           7043    179    412   7634    273         111     0
   Vapaa-aika ja liikunta     1354    63    161   1578    22         13    25
                                                       
   Yhteensä           104849   3024   8210  116083   5826        1362    738
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         66    35         101     0
   Tekniikka ja liikenne     1143    102        1245     0
   Kauppa ja hallinto       103    333         436     0
   Matk., ravits. ja talous    277    13         290     0
   Sosiaali- ja terveysala     379    130         509     0
   Kulttuuri            794    144         938     2
   Vapaa-aika ja liikunta     125     1         126     0
                                        
   Yhteensä            2887    758        3645     2
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        6981    463    884   8328    337   4859    86     2    233    18
   Tekniikka ja liikenne     42391    470   1145   44006   3180   3595    450    225    1353    61
   Kauppa ja hallinto      17780   1014   2325   21119    306    460    103    102    659    82
   Matk., ravits. ja talous   16819    265    302   17386   1487   2077    521    67    757     9
   Sosiaali- ja terveysala    14449   1183   2981   18613    221    754    78    317     70     0
   Kulttuuri           7837    323    412   8572    275    933    111     0    285     8
   Vapaa-aika ja liikunta     1479    64    161   1704    22   1098    13    25     0     0
                                                                  
   Yhteensä           107736   3782   8210  119728   5828   13776   1362    738    3357    178
                                                                  
   TILANNE 20.9.2000      113806   4543   7282  125631   6144   14835   1198    635    3353    183
   MUUTOS%             -5    -17    13    -5    -5    -7    14    16     0    -3
                                                                  
                                                                  
                     20.9.2000   20.1.2001   MUUTOS%
   Muu koulutus              41271     40117      -3
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     166902    159845      -4
                                       
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  20 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta:
       
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkinto/metsäalan perustutkinto        986
   1 Metsäkoneenkuljettajan tutkinto/metsäkonealan ko         627
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             50
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           109
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    451
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen ko         1408
   2 Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/ Lentokone-
    asennuksen perustutkintoon johtava koulutus            262
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Elintarvikealan perustutkinnon meijerialan ko           73
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi)           2649
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:parturi-kampaajan
    tutkinto/hiusalan perustutkinto                 2518
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkinto:kosmetologin tutkinto      870
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    ensihoidon koulutusohjelma                    256
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma           867
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,lähihoitaja,
    suu- ja hammashoidon koulutusohjelma               152
   6 Musiikin ammatilliset perustutkinnot               552
   6 Viestintäalan perustutkinto                   1906
   7 Liikunnan koul.kesk. järjestettävä liikunnanohjauksen pt     275
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: lastenohjaajan perustutkinto         560
   7 Kansanopistoissa järjestetyt vapaa-aika- ja liikunta-alan
    amm. perustutkinnot: nuoriso- ja vapaa-aikaohjauksen pt      558
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      117
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              1705
    - muut erityisopiskelijat                    1535
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                4706
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         1435
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     1323
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        6312
                                       
                                       
1
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.1.2001 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  20 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   1
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   22
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus       20
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                        146
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)     241
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         184
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     90
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       36