PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2001 *** 1 *** RAPORTTI: P04ER6TL ***

           OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT

                                 - JOSTA
                        OPISKELIJAT   ERITYIS-  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
     LAITOS                  YHTEENSÄ    OPISK.  xx1  xx2  xx3  xx4  xx5  xx6  xx7  xx8
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto

     02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak      163      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        713      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        80      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      212      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       185      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      193      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      270      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      75      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      234      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      402      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      228      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     157      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst         248      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin     3160      0   0   0   0   0   0   0   0   0

                          210 Tekniikan amk-tutkinto

     02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     409      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     2542      2   0   0   0   0   0   0   0   0
     02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     954      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      2483      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02467 Hämeen ammattikorkeakoulu       2155      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu       1507      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs     1159      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       465      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     634      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      1071      1   0   0   0   0   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        865      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu      1179      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      2574      3   0   0   0   0   0   0   0   0
     02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      63      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      845      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     1688      0   0   0   0   0  20   0   0   0
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      901      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     1543      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      540      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02508 Svenska yrkeshögskolan         593      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      2014      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     2032      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      1261      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst         207      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     210 Tekniikan amk-tutkinto         29684      6   0   0   0   0  20   0   0   0

                          220 Merenkulun amk-tutkinto

     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu       72      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      143      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst         139      0   0   0   0   0   0   0   0   0


PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2001 *** 2 *** RAPORTTI: P04ER6TL ***

           OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT

                                 - JOSTA
                        OPISKELIJAT   ERITYIS-  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
     LAITOS                  YHTEENSÄ    OPISK.  xx1  xx2  xx3  xx4  xx5  xx6  xx7  xx8
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     220 Merenkulun amk-tutkinto          354      0   0   0   0   0   0   0   0   0

                         310 Liiketalouden amk-tutkinto

     02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     278      0  58   0   0   0   0   0   0   0
     02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak     2449      23  488   0   0   0   0   0   0   0
     02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     795      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     587      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     1823      0  235   0   0   0   0   0   0   0
     02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.     3695      0 1083   0   0   0   0   0   0   0
     02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        840      0  157   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        851      1  219   0   0   0   0   0   0   0
     02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      654      0  77   0   0   0   0   0   0   0
     02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       443      0  91   0   0   0   0   0   0   0
     02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     734      0  266   0   0   0   0   0   0   0
     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      808      0  122   0   0   0   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        708      0  182   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       761      0  358   0   0   0   0   0   0   0
     02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      907      4  209   0   0   0   0   0   0   0
     02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu     1057      1   0   0   0   0   0   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      588      0  86   0   0   0   0   0   0   0
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu     1031      0  245   0   0   0   0   0   0   0
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      453      0  144   0   0   0   0   0   0   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu     1308      0  110   0   0   0   0   0   0   0
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      787      0  59   0   0   0   0   0   0   0
     02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      1051      0  361   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     1495      0  493   0   0   0   0   0   0   0
     02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      871      0  251   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst          80      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     310 Liiketalouden amk-tutkinto       25054      29 5294   0   0   0   0   0   0   0

                       410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk

     02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol      73      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak      519      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     154      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02468 Haaga Instituutin Ammattikork.     726      0   0   0  490   0   0   0   0   0
     02624 Helsingin ammattikorkeakoulu       97      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.      434      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        497      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       100      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        146      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       138      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      274      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      215      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      225      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      271      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      131      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      113      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     246      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      188      0   0   0  188   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst          69      0   0   0   0   0   0   0   0   0


PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2001 *** 3 *** RAPORTTI: P04ER6TL ***

           OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT

                                 - JOSTA
                        OPISKELIJAT   ERITYIS-  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
     LAITOS                  YHTEENSÄ    OPISK.  xx1  xx2  xx3  xx4  xx5  xx6  xx7  xx8
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-     4616      0   0   0  678   0   0   0   0   0

                       530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkint

     02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     437      0   0   0   0   0   0   0   0   1
     02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu      2108      5   0   0   0   0   0   0   0   0
     02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak     1668      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     444      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      2722      0   0   0  44   0   0   0   0  117
     02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        388      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        680      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      333      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu       298      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     552      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      611      1   0   0   0   0   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        691      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       819      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      1047      1   0   0   0   0   0   0   0  46
     02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu     1119      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      523      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      985      0   0   0   0   0   0   0   0  56
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      448      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      981      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      552      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02508 Svenska yrkeshögskolan         317      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     1617      0   0   0   0   0   0   0   0  46
     02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs      298      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst         224      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut    19862      7   0   0  44   0   0   0   0  266

                        570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto

     02624 Helsingin ammattikorkeakoulu       86      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02508 Svenska yrkeshögskolan          31      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög      69      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto      186      0   0   0   0   0   0   0   0   0

                         670 Kulttuurialan amk-tutkinto

     02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol     122      0   0   0   0  122   0   0   0   0
     02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu       59      0   0   0   0  59   0   0   0   0
     02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k     351      0   0   0   0  175   0   0   0   0
     02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu     132      0   0   0   0   0   0   0   0  74
     02624 Helsingin ammattikorkeakoulu      673      0   0   0   0  229  307  75   0   0
     02467 Hämeen ammattikorkeakoulu        351      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02504 Jkylän ammattikorkeakoulu        233      0   0   0   0   0  136   0   0   0
     02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      75      0   0   0   0   0  48   0   0   0
     02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul     211      0   0   0   0  129   0   0   0  82
     02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu      479      0   0   0   0  245   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        616      0   0   0   0  187  79   0   0  55
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       40      0   0   0   0   0   0   0   0   0


PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2001 *** 4 *** RAPORTTI: P04ER6TL ***

           OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT

                                 - JOSTA
                        OPISKELIJAT   ERITYIS-  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
     LAITOS                  YHTEENSÄ    OPISK.  xx1  xx2  xx3  xx4  xx5  xx6  xx7  xx8
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu      126      0   0   0   0  32  73   0  21   0
     02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu      114      0   0   0   0   0  114   0   0   0
     02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu      341      0   0   0   0  95  85   0   0  64
     02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu      614      0   0   0   0   0  64   0  25   0
     02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu      89      0   0   0   0  25   0   0   0  64
     02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu      146      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02508 Svenska yrkeshögskolan         176      0   0   0   0   0  43  26   0  32
     02466 Tampereen ammattikorkeakoulu      368      0   0   0   0  257   0   0   0  111
     02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög     611      0   0   0   0  187  137  120   0  54
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst         121      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     670 Kulttuurialan amk-tutkinto        6048      0   0   0   0 1742 1086  221  46  536

                          710 Liikunnan amk-tutkinto

     02468 Haaga Instituutin Ammattikork.      74      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02470 Lahden ammattikorkeakoulu        95      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu      123      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst          78      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     710 Liikunnan amk-tutkinto          370      0   0   0   0   0   0   0   0   0

                        720 Humanistisen alan amk-tutkinto

     02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu       72      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02631 Humanistinen ammattikorkeak.      912      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs      21      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu       177      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02508 Svenska yrkeshögskolan          6      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     02625 Yrkeshögskolan Sydväst          59      0   0   0   0   0   0   0   0   0
     ------------------------------------ ------------ ------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
     720 Humanistisen alan amk-tutkinto      1247      0   0   0   0   0   0   0   0   0

     ==================================== ============ ============ ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== =====
     Raportti yhteensä              90581      42 5294   0  722 1742 1106  221  46  802