PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2001 *** 1

*** RAPORTTI: P04KA8YL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2001 MUKAAN

LAITOS KOULUTUSALA YHTEENSÄ
1 Luonnon 2 Tekniik 3 Hallint 4 Matk., 5 Sosiaal 6 Kulttuu 7 Humanis 8 Erikois
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Espoon-Vantaan ammattikorkeak
Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
Haaga Instituutin Ammattikork.
Helsingin ammattikorkeakoulu
Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
Humanistinen ammattikorkeak.
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jkylän ammattikorkeakoulu
K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
Kymenlaakson amm.korkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun amm.korkeakoulu
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Svenska yrkeshögskolan
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
Yrkeshögskolan Sydväst
YHTEENSÄ
.
.
163
.
.
.
.
.
.
713
80
.
.
.
212
.
185
193
.
270
75
234
.
402
.
228
157
.
248
3160
409
.
.
2542
954
.
2483
.
.
2155
1507
1159
465
634
1143
865
1179
2574
63
845
1688
901
1686
540
593
2014
2032
1261
346
30038
278
.
2449
795
587
1823
.
3695
.
840
851
654
443
734
808
708
761
907
1057
588
1031
453
1308
787
.
1051
1495
871
80
25054
73
.
519
.
154
726
97
434
.
.
497
.
100
.
.
146
138
.
274
215
225
271
131
113
.
.
246
188
69
4616
437
2108
1668
.
444
.
2808
.
.
388
680
333
298
552
611
691
819
1047
1119
523
985
448
981
552
348
.
1686
298
224
20048
122
59
.
351
132
.
673
.
.
351
233
75
.
211
479
616
40
126
114
341
614
.
89
146
176
368
611
.
121
6048
.
72
.
.
.
74
.
.
912
.
.
21
.
.
.
95
177
.
.
.
.
123
.
.
6
.
.
.
137
1617
55
16
.
284
15
125
105
.
59
270
265
55
46
98
98
187
230
200
42
191
76
57
121
194
306
193
513
91
.
3892
1374
2255
4799
3972
2286
2748
6166
4129
971
4717
4113
2297
1352
2229
3351
3308
3529
5047
2669
2973
4694
2487
4316
2734
1429
3854
6740
2709
1225
94473