1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   1
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä
         
         
         
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     5952   84   51   5100   69   41    867
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    2901   13   20   2526    8   15    380
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      8477   388   32   7391   314   28    1160
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     3303   80    1   2542   68    1    773
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    5262   121   25   4984   85   18    314
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  215    5    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  255    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                 374   22    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      454           1118            -664
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     207            436            -229
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    547           1710           -1163
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   127            450            -323
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      3             8             -5
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     4            10             -6
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                 27237   686   129   27119   571   103    233
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         17631  17242   389   16255  15830   425    1199
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           7    7    0    18   18    0    -11
   Yhteensä                        17638  17249   389   16273  15848   389    1365
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        8950           7703            1247
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.        1335           3714           -2379
   Yhteensä                        10285           11417           -1132
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   2
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     2021    8   18   1621    3    6    405
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     753    2    5    611    1    3    143
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      2526   41    5   2326   33    5    208
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     1693   32    0   1266   28    0    431
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    852    5    3    733    2    3    122
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  145    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  238    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  84    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      123            320            -197
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     55            119            -64
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    215            662            -447
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    43            146            -103
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             2             -2
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             3             -2
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  8282   88   31   8276   69   17     25
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          5149  5000   149   4857  4697   160    242
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     5    5    0     -4
   Yhteensä                        5150  5001   149   4862  4702   149    288
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        2784           2236            548
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         436           1247            -811
   Yhteensä                        3220           3483            -263
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   3
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             02 Varsinais-Suomi
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      467    7    1    356    8    1    110
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     254    2    0    237    1    0     18
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      483   79    6    359   61    1    142
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     198    4    0    161    2    0     39
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    657   25    1    464   13    0    205
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   6    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      34            84            -50
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14            32            -18
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     5            83            -78
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    6            27            -21
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      2             3             -1
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             1             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2120   117    8   1821   86    2    330
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1446  1437    9   1075  1069    6    371
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           2    2    0     4    4    0     -2
   Yhteensä                        1448  1439    9   1079  1073    9    369
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         730            602            128
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         59            226            -167
   Yhteensä                         789            828            -39
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   4
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             03 Itä-Uusimaa
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      107    0    0    86    0    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     60    0    0    47    0    1     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       93    0    0    86    0    0     7
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      78    0    0    27    0    0     51
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     93    0    0    79    0    0     14
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  12    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6            17            -11
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             9             -5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  442    0    0    363    0    1     79
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          264   214   50    204   165   39     60
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     1
   Yhteensä                         265   215   50    204   165   50     61
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         167            133             34
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         10            26            -16
   Yhteensä                         177            159             18
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   5
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             04 Satakunta
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      212    1    0    217    1    0     -5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     112    0    0    115    0    0     -3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      510   57    0    406   56    0    105
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      45    1    0    33    0    0     13
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    349    2    0    364    1    0    -14
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  63    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12            44            -32
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     13            21             -8
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12            53            -41
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    11            35            -24
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1276   61    0   1351   58    0    -72
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          964   964    0    923   923    0     41
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         964   964    0    923   923    0     41
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         325            333             -8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         48            153            -105
   Yhteensä                         373            486            -113
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   6
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             05 Kanta-Häme
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      158    1    0    146    1    0     12
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     88    0    0    79    0    0     9
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      221    5    0    161    2    0     63
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      61    0    0    36    0    0     25
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     97    0    0    112    0    0    -15
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  22    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      13            21             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10            16             -6
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     18            25             -7
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    4            10             -6
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  670    6    0    628    3    0     45
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          384   384    0    333   333    0     51
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         384   384    0    333   333    0     51
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         247            226             21
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         45            72            -27
   Yhteensä                         292            298             -6
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   7
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             06 Pirkanmaa
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      485    2    2    500    1    3    -14
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     284    0    0    257    1    0     26
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      836   30    3    734   19    4    113
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     320   11    1    272    9    1     50
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    490    9    4    424    7    3     68
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  44    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   11    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  20    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      62            129            -67
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14            36            -22
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     46            181            -135
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    8            29            -21
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2545   52   10   2637   38   11    -78
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1696  1696    0   1541  1541    0    155
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                        1696  1696    0   1541  1541    0    155
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         771            759             12
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         130            375            -245
   Yhteensä                         901           1134            -233
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   8
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             07 Päijät-Häme
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      227    1    0    191    2    1     35
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     150    1    1    120    0    1     31
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      489   15    0    457   18    0     29
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      88    2    0    94    2    0     -6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    167    1    1    166    0    3     2
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      29            52            -23
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5            18            -13
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12            73            -61
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    5            20            -15
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1172   20    2   1193   22    5    -23
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          762   762    0    739   739    0     12
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         762   762    0    739   739    0     23
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         379            313             66
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         51            163            -112
   Yhteensä                         430            476            -46
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   9
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             08 Kymenlaakso
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      122    1    1    119    1    1     3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     52    0    0    50    0    0     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      271    9    1    225    9    1     46
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      89    0    0    67    0    0     22
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    268    3    0    221    3    0     47
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15            23             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5            12             -7
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     16            50            -34
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    6            26            -20
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             3             -2
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  845   13    2    798   13    2     47
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          640   640    0    527   527    0    113
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     3    3    0     -2
   Yhteensä                         641   641    0    530   530    0    111
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         175            170             5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         42            111            -69
   Yhteensä                         217            281            -64
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  10
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             09 Etelä-Karjala
                              
                              
                              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    4    0    98    5    0    -13
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    53    0    0     4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      221    2    0    192    3    0     28
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      33    0    0    35    0    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    151    6    0    164    6    0    -13
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  8   16    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       7            24            -17
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             6             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4            32            -28
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2            26            -24
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             1             -1
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  564   12    0    639   30    0    -93
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          413   413    0    424   424    0    -11
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     1    1    0     -1
   Yhteensä                         413   413    0    425   425    0    -12
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            156             -9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         16            88            -72
   Yhteensä                         163            244            -81
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  11
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             10 Etelä-Savo
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      166    2    1    118    2    1     48
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     94    0    2    71    0    2     23
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      259    1    0    227    1    0     32
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      64    1    0    69    1    0     -5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    180    6    0    141    1    0     44
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  3    3    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      28            56            -28
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     26            21             5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     36            75            -39
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    9            32            -23
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  862   10    3    815    8    3     49
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          511   511    0    448   448    0    -53
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         511   511    0    448   448    0     63
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         262            191             71
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         99            184            -85
   Yhteensä                         361            375            -14
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  12
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             11 Pohjois-Savo
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      300    5    1    234    3    1     68
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     107    0    2    90    0    0     17
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      257    0    0    237    3    0     17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     153    1    0    100    1    0     53
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    352    8    0    393   23    0    -56
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  20    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15            43            -28
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6            16            -10
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12            19             -7
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             5             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1204   14    3   1157   30    1     31
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          771   771    0    777   777    0     -6
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         771   771    0    777   777    0     -6
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         412            327             85
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         35            83            -48
   Yhteensä                         447            410             37
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  13
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             12 Pohjois-Karjala
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      91    0    0    73    0    0     18
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     56    0    1    45    0    1     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      236    0    0    178    0    0     58
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      63    0    0    39    0    0     24
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     58    2    0    66    2    0     -8
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      10            19             -9
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             7             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     22            94            -72
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3            15            -12
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  544    2    1    537    2    1     7
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          359   359    0    286   286    0     73
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         359   359    0    286   286    0     73
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            118             29
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         40            135            -95
   Yhteensä                         187            253            -66
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  14
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             13 Keski-Suomi
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      228    2    2    202    1    1     27
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     167    0    2    145    0    1     22
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      345   17    0    367    1    2     -6
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     150    3    0    108    5    0     40
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    299    0    1    295    1    0     3
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  26    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12            60            -48
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6            16            -10
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     2            67            -65
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2            12            -10
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1211   22    5   1298    8    4    -73
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          814   814    0    803   803    0     11
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         814   814    0    803   803    0     11
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         397            348             49
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         22            155            -133
   Yhteensä                         419            503            -84
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  15
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             14 Etelä-Pohjanmaa
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      152    9    1    143    5    1     13
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     104    2    0    108    3    0     -5
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      235   13    0    169    8    0     71
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      44    8    0    55    4    0     -7
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    273   16    1    311   11    1    -33
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  70    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       8            22            -14
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4            16            -12
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4            23            -19
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0            17            -17
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  824   48    2    934   32    2    -94
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          589   589    0    629   629    0    -40
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         589   589    0    629   629    0    -40
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         267            259             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         16            78            -62
   Yhteensä                         283            337            -54
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  16
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             15 Pohjanmaa
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      133    4    0    104    1    0     32
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     95    3    1    82    1    1     15
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      322   41    0    264   31    0     68
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      37   15    0    59   15    0    -22
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     95    4    0    180    3    0    -84
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             5             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4            14            -10
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    100            115            -15
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             5             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      1             1             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  793   67    1    831   52    1    -23
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          514   345   169    555   359   196    -41
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     1    1    0     0
   Yhteensä                         515   346   169    556   360   169    -41
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         235            188             47
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         110            139            -29
   Yhteensä                         345            327             18
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  17
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             16 Keski-Pohjanmaa
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    8    0    67    5    0     22
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     48    0    0    44    0    0     4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      144    0    0    118    0    0     26
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    1    0     4    0    0     2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     39    0    0    145    0    0    -106
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  6    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             3             -3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             5             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     39            59            -20
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    18            22             -4
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  381    9    0    473    5    0    -88
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          189   177   12    273   249   24    -84
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         189   177   12    273   249   12    -84
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         142            116             26
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         59            89            -30
   Yhteensä                         201            205             -4
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  18
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      522   15   24    482   15   25     40
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     246    1    5    211    0    4     36
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      474   54   16    439   43   14     46
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      97    1    0    74    0    0     24
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    356   16   13    289    2    8     81
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   6    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  13    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      56            137            -81
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     18            36            -18
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1            71            -70
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             7             -6
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             1             -1
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1771   87   58   1766   61   51     31
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          998   998    0    867   867    0    131
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     1    1    0     -1
   Yhteensä                         998   998    0    868   868    0    130
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         784            708             76
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         76            251            -175
   Yhteensä                         860            959            -99
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  19
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             18 Kainuu
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      122    0    0    121    1    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    58    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      206   13    0    176   17    0     26
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      19    0    0    15    0    0     4
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     73    0    0    55    1    0     17
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   9    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   5    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  13    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6            18            -12
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      7            14             -7
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             8             -8
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             2             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  490   13    0    494   20    0    -11
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          311   311    0    292   292    0     19
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         311   311    0    292   292    0     19
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         179            180             -1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         13            42            -29
   Yhteensä                         192            222            -30
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 13.03.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  20
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2001 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             19 Lappi
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2000    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      267   14    0    222   14    0     45
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     117    2    1    103    1    1     15
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      349   11    1    270    9    1     81
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      66    0    0    28    1    0     37
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    413   18    1    382    9    0     40
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  3    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15            41            -26
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6            22            -16
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     3            20            -17
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    4            14            -10
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             3             -2
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1241   45    3   1108   34    2    144
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          857   857    0    702   702    0    155
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     3    3    0     -2
   Yhteensä                         858   858    0    705   705    0    153
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         400            340             60
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         28            97            -69
   Yhteensä                         428            437             -9