Oppilas-/opiskelijamääräraportit keväällä 2001

 

Koulutus yhteensä

Perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

  Opiskelijamäärät valtionosuussovelluksen mukaisesti

  Opiskelijamäärät järjestämisluvan mukaisesti

Ammattikorkeakoulut

Oppisopimuskoulutus

Kotikuntaraportit

 

Koulutus yhteensä

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

OPPLKM_kehitys

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys syksystä 1997 kevääseen 2001

koulutustyyppi koulutusala

 

Perusopetus   (ulkomaan koulut ja koulukodit)

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P05LK6OS

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja/koulu

P05LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

kunta

(tai koul.järjest.)

 

Lukiokoulutus

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P06LK6OS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edell. vuoteen

omistaja/ koulut.järjestäjä

P06LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edell. vuoteen

maakunta

P06LK6YO

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edell. vuoteen

omistaja

P06LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä/ yhteensä

 

Ammatillinen koulutus

  Opiskelijamäärät valtionosuussovelluksen mukaisesti

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P02ER6AS

Opiskelijamäärät yhteensä, koulutusaloittain, erilaiset erityisopiskelijat sekä porrastusoppilaat

koulutusala

koulut. järjestäjä

P02EE6VS

Erityisopiskelijamäärät sellaisten koulutuksen järjestäjien osalta joilla on erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa

koulut. järjestäjä

P02MA6AS

Majoitettavat opiskelijat jaoteltuina majoitusperusteen mukaan

koulut.järjestäjä

P02KA8YS

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja koulutuksen järjestäjittäin ristiintaulukoituina

koulut.järjestäjä koulutusala

P02LK6OS

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

koulut. järjestäjä

P02LK6YM

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn  mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

P02LK6YO

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn  mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

P02AS6MS

Opiskelijamäärät koulutusasteittain jaettuna nuorten ja aikuisten koulutukseen

maakunta

koulut.järjestäjä

P02LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

P02K7MS

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

maakunta

koulut.järjestäjä

P02K7YM

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

maakunta

Z02OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

Z02OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

  Opiskelijamäärät järjestämisluvan mukaisesti

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P02TY6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02OY6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TN6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02ON6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TO6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten ops-perusteisessa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02OA6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TA6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TE6MS

Erityisopetuksena järjestettävän toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain. Sisältää erityisenä koulutustehtävänä annetun erityisopetuksen kaikki oppilaat, myös opisto- ja ammatillinen korkea-aste.

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TV6MS

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TM6MS

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TY6OS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain omistajatyypin mukaan

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

 

Ammattikorkeakoulut

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P04ER6TL

Opiskelijamäärät tutkinnoittain kokonaismäärä, erityisopiskelijat ja porrastusperusteen mukaiset opiskelijat

tutkinto  oppilaitos

P04KA8YL

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain  ristiintaulukoituna

oppilaitos koulutusala

P04LK6YL

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

oppilaitos

P04LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

P04LK6YO

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat, muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

P04LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä/ yhteensä

Z04OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

Z04OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

Oppisopimuskoulutus

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P13LK6MS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (peruskoulutus ja lisäkoulutus, aikuiset ja alle 25 v.)

maakunta koulut.järjestäjä

P13LK6YM

Kuten P13LK6MS, maakunnittain

maakunta

P13ER6MS

Opiskelijamäärät jaoteltuina sopimustyypeittäin

maakunta koulut.järjestäjä

P13ER6YM

Kuten P13ER6MS, maakunnittain

maakunta

P13LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy)

koulut.järjestäjä/ yhteesnä

P13LK7YM

Kuten P13LOMKUVA, maakunnittain

maakunta

P13VO6MS

Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen toteutuneet ja kiintiön mukaiset opiskelijamäärät

maakunta koulut.järjestäjä

 

Kotikuntaraportit      (Ks. myös ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut)

 

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

Z99SA6BK

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen  koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan   (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

kunta

Z99SA6YB

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen  koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan   (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

 

Raportit kotikuntaa vailla olevista oppilaista

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

ZULK8UB

Kotikuntaa vailla olevat opiskelijat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin (ristiintaulukko)

kansalaisuus koulutustyyppi

ZULK6UBS

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin/koulutuksen järjestäjittäin

kansalaisuus koulutustyyppi koulut. järjestäjä

ZULK6UB

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin

kansalaisuus koulutustyyppi

ZULK6B

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat koulutustyypeittäin

koulutustyyppi