PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2001 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 15.03.2001 *** 1 *** RAPORTTI: Z99SA6YB ***

       KUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN KOULUTUSTYYPEITTÄIN

                                     OMA    MUU        ASUKAS- % ASUK-
       TYYPPI             OMA KUNTA MUU KUNTA  MAAKUNTA  MAAKUNTA  YHTEENSÄ   MÄÄRÄ  KAISTA
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
       01 Perusopetus             63    195    119    139    258 5.170.622   0,00
       03 Lukiokoulutus          92.044   22.601  111.017   3.628  114.645 5.170.622   2,22
       04 Lukiokoulutus yli 18 v.a     8.576   3.679   11.676    579   12.255 5.170.622   0,24
       05 Ammatillinen koulutus      51.881   68.078  103.294   16.665  119.959 5.170.622   2,32
       18 Ammattikorkeakoulut       36.767   57.706   68.605   25.868   94.473 5.170.622   1,83
                       ========= ========= ========= ========= =========
                        189.331  152.259  294.711   46.879  341.590