PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
017081 Ami-säätiö 0 13 35 0 0 0 0 48
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 13 0 0 9 0 0 22
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 46 0 11 65 0 0 122
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 40 0 0 40
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 16 0 0 0 0 0 16
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 0 0 0 0 16 0 0 16
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 0 0 0 9 0 0 9
01 Uusimaa 0 88 35 11 139 0 0 273
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 29 12 0 0 0 0 41
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 16 0 0 0 0 16
03 Itä-Uusimaa 0 29 28 0 0 0 0 57
05 Kanta-Häme
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 0 0 0 9 0 0 0 9
05 Kanta-Häme 0 0 0 9 0 0 0 9
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 16 0 0 0 0 0 16
07 Päijät-Häme 0 16 0 0 0 0 0 16
08 Kymenlaakso
002853 Kotkan kaupunginhallitus 0 17 0 0 0 0 0 17
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 15 0 15 0 0 0 30
08 Kymenlaakso 0 32 0 15 0 0 0 47
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 16 0 0 16
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 0 8 0 7 2 0 0 17
09 Etelä-Karjala 0 8 0 7 18 0 0 33
01 Etelä-Suomen lääni 0 173 63 42 157 0 0 435

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 16 0 0 0 0 0 16
008533 Turun kaupunginhallitus 0 48 0 0 0 0 0 48
02 Varsinais-Suomi 0 64 0 0 0 0 0 64
04 Satakunta
006093 Porin kaupunginhallitus 0 0 0 0 21 0 0 21
04 Satakunta 0 0 0 0 21 0 0 21
06 Pirkanmaa
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 16 16 0 0 0 0 32
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 0 0 47 0 0 47
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 0 0 0 0 30 0 0 30
06 Pirkanmaa 0 16 16 0 77 0 0 109
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 0 0 10 10
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 4 5 0 6 0 0 15
13 Keski-Suomi 0 4 5 0 6 0 10 25
15 Pohjanmaa
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 0 0 0 35 0 0 35
15 Pohjanmaa 0 0 0 0 35 0 0 35
02 Länsi-Suomen lääni 0 84 21 0 139 0 10 254

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 10 0 6 0 0 0 16
10 Etelä-Savo 0 10 0 6 0 0 0 16
11 Pohjois-Savo
002973 Kuopion kaupunginhallitus 0 0 20 0 0 0 0 20
11 Pohjois-Savo 0 0 20 0 0 0 0 20
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 0 0 30 30
12 Pohjois-Karjala 0 0 0 0 0 0 30 30
03 Itä-Suomen lääni 0 10 20 6 0 0 30 66

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 12 0 0 0 0 0 12
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0 0 0 0 5 0 0 5
17 Pohjois-Pohjanmaa 0 12 0 0 5 0 0 17
04 Oulun lääni 0 12 0 0 5 0 0 17

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 0 279 104 48 301 0 40 772