PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
017081 Ami-säätiö 0 13 35 0 0 0 0 48
011752 Arlainstituutti 0 3 5 0 0 27 0 35
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 0 0 0 9 0 0 9
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 175 59 67 0 0 20 0 321
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 0 21 21
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0 0 23 0 0 0 0 23
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 22 0 0 0 0 0 0 22
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 0 0 0 0 20 0 0 20
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 0 0 0 0 8 0 11 19
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 5 0 0 5
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 323 0 0 0 0 323
01 Uusimaa 197 75 453 0 42 47 32 846
03 Itä-Uusimaa
017021 Kuggomskolan Ab 0 8 0 0 0 0 0 8
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 18 0 0 18
03 Itä-Uusimaa 0 8 0 0 18 0 0 26
05 Kanta-Häme
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 3 0 0 0 0 0 3
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 23 0 0 0 0 13 0 36
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 0 4 0 0 0 0 4
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 12 0 0 0 0 12
05 Kanta-Häme 23 3 16 0 0 13 0 55
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 0 0 0 19 0 11 30
07 Päijät-Häme 0 0 0 0 19 0 11 30
08 Kymenlaakso
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 0 0 38 0 0 0 0 38
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 15 0 15 0 0 0 30
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 62 12 0 0 94 0 0 168
08 Kymenlaakso 62 27 38 15 94 0 0 236
09 Etelä-Karjala
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 0 0 0 0 0 0 9 9
09 Etelä-Karjala 0 0 0 0 0 0 9 9
01 Etelä-Suomen lääni 282 113 507 15 173 60 52 1.202

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 28 75 0 0 0 0 0 103
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 26 0 0 26
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 0 15 0 0 0 0 0 15
006803 Raision kaupunginhallitus 0 0 33 0 0 0 0 33
031376 Salon seudun koulutusky. 0 0 0 0 0 30 0 30
02 Varsinais-Suomi 28 90 33 0 26 30 0 207
04 Satakunta
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 67 0 0 0 0 67
006093 Porin kaupunginhallitus 20 0 44 0 16 0 0 80
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 0 0 2 0 0 2
04 Satakunta 20 0 111 0 18 0 0 149
06 Pirkanmaa
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 32 0 0 0 0 0 0 32
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 21 0 0 0 0 21
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 35 0 2 0 0 37
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 0 0 0 0 15 0 0 15
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 28 0 0 0 28
06 Pirkanmaa 32 0 56 28 17 0 0 133
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 0 0 16 16
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 3 0 0 0 3
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 61 0 61
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 59 0 0 59
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 12 0 0 0 0 0 0 12
13 Keski-Suomi 12 0 0 3 59 61 16 151
14 Etelä-Pohjanmaa
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 0 0 11 0 0 0 0 11
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 18 0 0 0 0 0 0 18
14 Etelä-Pohjanmaa 18 0 11 0 0 0 0 29
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 8 0 0 0 0 0 8
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 26 11 0 0 41 5 0 83
15 Pohjanmaa 26 19 0 0 41 5 0 91
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 0 0 19 0 38 24 0 81
16 Keski-Pohjanmaa 0 0 19 0 38 24 0 81
02 Länsi-Suomen lääni 136 109 230 31 199 120 16 841

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 17 0 0 0 0 0 17
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 0 0 10 0 26 0 36
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 26 0 20 0 10 0 0 56
10 Etelä-Savo 26 17 20 10 10 26 0 109
11 Pohjois-Savo
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 0 0 39 85 6 0 0 130
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 0 0 0 0 18 0 0 18
11 Pohjois-Savo 0 0 39 85 24 0 0 148
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 18 0 30 0 95 22 0 165
12 Pohjois-Karjala 18 0 30 0 95 22 0 165
03 Itä-Suomen lääni 44 17 89 95 129 48 0 422

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 17 17
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 0 0 0 31 0 0 31
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 11 64 0 0 38 0 0 113
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 36 0 0 0 0 0 0 36
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 46 0 0 0 0 46
17 Pohjois-Pohjanmaa 47 64 46 0 69 0 17 243
18 Kainuu
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 0 19 0 0 0 0 0 19
18 Kainuu 0 19 0 0 0 0 0 19
04 Oulun lääni 47 83 46 0 69 0 17 262

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 0 0 7 0 0 7
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 0 0 6 0 0 0 6
19 Lappi 0 0 0 6 7 0 0 13
05 Lapin lääni 0 0 0 6 7 0 0 13

 
PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 18.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 509 322 872 147 577 228 85 2.740