PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P04ER6TL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT
  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
Oppilaitos OPISKELIJAT
YHTEENSÄ
- JOSTA
ERITYIS-
OPISK.
xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8
110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto 3166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Tekniikan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2399 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 1074 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2575 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1764 0 0 0 0 0 66 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2066 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1239 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Tekniikan amk-tutkinto 30156 3 0 0 0 0 66 0 0 0
220 Merenkulun amk-tutkinto
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Merenkulun amk-tutkinto 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 256 0 52 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1952 0 296 0 0 0 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3670 0 1023 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 685 0 154 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 925 1 216 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 565 0 50 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 431 0 108 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 672 0 253 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 742 0 114 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 743 0 216 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 2342 12 555 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 626 0 160 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1132 7 290 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 892 0 56 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 584 0 111 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 933 1 212 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 342 0 109 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1298 1 142 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 893 0 120 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 922 0 331 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1430 0 479 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 801 0 272 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Liiketalouden amk-tutkinto 24154 22 5319 0 0 0 0 0 0 0
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 909 0 0 0 555 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 175 0 0 0 175 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 5271 0 0 0 730 0 0 0 0 0
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkint
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 389 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 2105 5 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2659 0 0 0 51 0 0 0 0 118
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 673 0 0 0 0 0 0 0 0 20
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 577 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 1622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 992 0 0 0 0 0 0 0 0 42
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 916 0 0 0 0 0 0 0 0 54
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1558 0 0 0 0 0 0 0 0 51
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkint 19408 6 0 0 51 0 0 0 0 286
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Kulttuurialan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 121 0 0 0 0 121 0 0 0 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 88 0 0 0 0 88 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 364 0 0 0 0 167 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 131 0 0 0 0 0 0 0 0 71
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 766 1 0 0 0 240 379 96 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 316 0 0 0 0 35 183 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 89 0 0 0 0 0 62 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 256 0 0 0 0 166 0 0 0 90
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 494 0 0 0 0 258 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 654 0 0 0 0 193 110 0 0 49
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 212 0 0 0 0 92 85 0 35 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 132 0 0 0 0 0 132 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 357 0 0 0 0 118 85 0 0 52
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 653 0 0 0 0 22 82 0 26 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 119 0 0 0 0 49 0 0 0 70
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 172 0 0 0 0 31 28 18 0 46
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 401 0 0 0 0 297 0 0 0 104
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 685 0 0 0 0 180 142 132 0 62
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Kulttuurialan amk-tutkinto 6806 1 0 0 0 2099 1288 246 61 544
710 Liikunnan amk-tutkinto
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Liikunnan amk-tutkinto 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raportti yhteensä 91295 32 5319 0 781 2099 1354 246 61 830