PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P04EV6OL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2002 MUKAAN JAOTELTUNA RAHOITUSPERUSTEEN MUKAAN
(prosentit laskettuna valtionosuuteen oikeuttavista opiskelijoista)
  VALTIONOS.
-OIKEUTTAVAT-
ALLE 1 V.
-YLIAIKAISET-
-YLI 1 V.
-YLIAIKAISET-
POISSA-
-OLEVAT-
RAK.RAH.
-JÄRJ. TUTK-
 
Oppilaitos OPISK. % OPISK. % OPISK. % OPISK. % OPISK. % YHTEENSÄ
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1408 100 258 18 86 6 187 13 0 0 1939
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 2297 100 90 4 21 1 173 8 0 0 2581
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 3061 100 61 2 58 2 185 6 0 0 3365
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 4102 100 703 17 57 1 502 12 0 0 5364
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 981 100 135 14 0 0 82 8 118 12 1316
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4457 100 731 16 109 2 445 10 44 1 5786
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2378 100 253 11 101 4 280 12 0 0 3012
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3266 100 375 11 236 7 441 14 32 1 4350
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 4681 100 1054 23 358 8 503 11 0 0 6596
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2639 100 407 15 111 4 171 6 0 0 3328
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1173 100 151 13 40 3 182 16 0 0 1546
1 Yksityinen 30443 100 4218 14 1177 4 3151 10 194 1 39183
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 6424 100 513 8 161 3 675 11 0 0 7773
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1426 100 116 8 63 4 154 11 0 0 1759
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3067 100 290 9 48 2 358 12 0 0 3763
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 4522 100 1213 27 40 1 513 11 0 0 6288
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3741 100 411 11 232 6 399 11 0 0 4783
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 6807 100 824 12 293 4 545 8 0 0 8469
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2442 100 294 12 192 8 493 20 0 0 3421
3 Kunta 28429 100 3661 13 1029 4 3137 11 0 0 36256
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 3852 100 404 10 129 3 366 10 238 6 4989
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2076 100 303 15 118 6 223 11 21 1 2741
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4636 100 765 17 262 6 398 9 33 1 6094
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2236 100 216 10 124 6 172 8 0 0 2748
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3605 100 450 12 386 11 303 8 0 0 4744
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 3218 100 562 17 216 7 303 9 0 0 4299
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 5332 100 234 4 106 2 228 4 36 1 5936
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 4802 100 460 10 96 2 507 11 218 5 6083
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2368 100 410 17 72 3 272 11 0 0 3122
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2965 100 168 6 59 2 330 11 0 0 3522
02508 Svenska yrkeshögskolan 1367 100 119 9 46 3 70 5 0 0 1602
4 Kuntayhtymä 36457 100 4091 11 1614 4 3172 9 546 1 45880
Raportti yhteensä 95329 100 11970 13 3820 4 9460 10 740 1 121319