PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P04LK6OL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2002 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN OPPILAITOKSITTAIN
Oppilaitos NUORET AIKUISET AMM.
ERIK.OP.
YHTEENSÄ YHTEENSÄ
ED SYKSY
YHTEENSÄ
ED KEVÄT
MUUTOS
KEVÄÄ-
SEEN
ERITYIS-
OPISK.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 1229 20 159 1408 1653 1374 34 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 1702 560 35 2297 2476 2255 42 5
02468 Haaga Instituutin Ammattik 1906 1089 66 3061 3255 2748 313 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 3171 931 0 4102 4052 4129 -27 0
02631 Humanistinen ammattikorkea 743 198 40 981 1075 971 10 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 3513 648 296 4457 4938 4113 344 1
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 1998 340 40 2378 2568 2297 81 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 2770 406 90 3266 3507 3351 -85 2
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 3995 649 37 4681 5805 4799 -118 12
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 2107 395 137 2639 3473 2669 -30 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1038 130 5 1173 1358 1225 -52 0
1 Yksityinen 24172 5366 905 30443 34160 29931 512 20
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakou 5481 845 98 6424 6761 6166 258 1
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 1103 228 95 1426 1546 1352 74 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 2247 547 273 3067 3376 2973 94 0
02507 Satakunnan ammattikorkeako 3764 658 100 4522 5219 4316 206 1
02466 Tampereen ammattikorkeakou 3100 504 137 3741 4231 3854 -113 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 5608 647 552 6807 7707 6740 67 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 2048 394 0 2442 2897 2709 -267 0
3 Kunta 23351 3823 1255 28429 31737 28110 319 2
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.ko 2670 877 305 3852 4158 3972 -120 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 1765 291 20 2076 2325 2286 -210 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 3437 968 231 4636 4858 4717 -81 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 1659 463 114 2236 2336 2229 7 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 2770 550 285 3605 3959 3308 297 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 2494 533 191 3218 3549 3529 -311 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 4431 684 217 5332 5545 5047 285 9
02537 Pohj-Savon ammattikorkeako 4111 575 116 4802 5182 4694 108 1
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 1774 521 73 2368 2736 2484 -116 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 2462 460 43 2965 3279 2734 231 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 1060 28 279 1367 1226 1429 -62 0
4 Kuntayhtymä 28633 5950 1874 36457 39153 36429 28 10
Raportti yhteensä 76156 15139 4034 95329 105050 94470 859 32