1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025501 AKTIEBOLAGET UTBILDNING
     SYDVÄST
 
 02625 Yrkeshögskolan Sydväst
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  835 Tammisaari
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1208     1038     -14
 Aikuisten koulutus             142      130     -8
 Ammatilliset erikoistumisopinnot       8       5     -38
 Yhteensä                 1358     1173     -14
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         244      0
 2  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.       149      0
 3  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         184      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      76      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t       65      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       212      0
 7  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       112      0
 8  720 Humanistisen alan amk-tutkinto         66      0
 9  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.        60      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     1168      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         101      151     50
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          17      40     135
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       164      182     11
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      1640     1546     -6
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025171 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
 
 
 02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  091 Helsinki
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1844     1702     -8
 Aikuisten koulutus             567      560     -1
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      65      35     -46
 Yhteensä                 2476     2297     -7
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      2105      5
 2  674 Viestinnän koulutusohjelma           88      0
 3  720 Humanistisen alan amk-tutkinto         69      0
 4                      0       0      0
 5                      0       0      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2262      5
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          55      90     64
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          16      21     31
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       148      173     17
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2695     2581     -4
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
 
 
 02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  091 Helsinki
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1961     1906     -3
 Aikuisten koulutus            1166     1089     -7
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      128      66     -48
 Yhteensä                 3255     3061     -6
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       296      0
 2  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.     1656      0
 3  413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd. ko      555      0
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      354      0
 5  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.       134      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2995      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          85      61     -28
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          54      58      7
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       177      185      5
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3571     3365     -6
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025031 HGIN LIIKETALOUDEN AMMATTI-
     KORKEAKOULUN SÄÄTIÖ
 
 02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  091 Helsinki
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2937     3171      8
 Aikuisten koulutus            1005      931     -7
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      110       0    -100
 Yhteensä                 4052     4102      1
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma      1023      0
 2  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.     2647      0
 3  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      432      0
 4                      0       0      0
 5                      0       0      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4102      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         583      703     21
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          79      57     -28
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       413      502     22
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5127     5364      5
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 026311 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEA-
     KOULU OY
 
 02631 Humanistinen ammattikorkeak.
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  235 Kauniainen
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus              845      743     -12
 Aikuisten koulutus             210      198     -6
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      20      40     100
 Yhteensä                 1075      981     -9
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  720 Humanistisen alan amk-tutkinto         941      0
 2                      0       0      0
 3                      0       0      0
 4                      0       0      0
 5                      0       0      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                      941      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          23      135     487
 Yli 1 vuoden yliaikaiset           0       0
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       62      82     32
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0      118
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      1160     1316     13
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025041 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEA-
     KOULU OY
 
 02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  179 Jyväskylä
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             3936     3513     -11
 Aikuisten koulutus             679      648     -5
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      323      296     -8
 Yhteensä                 4938     4457     -10
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         102      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1655      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       216      1
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      709      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      490      0
 6  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.         20      0
 7  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       653      0
 8  675 Musiikin koulutusohjelma            183      0
 9  674 Viestinnän koulutusohjelma           35      0
 10  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        98      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4161      1
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         495      731     48
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          168      109     -35
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       405      445     10
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      41      44      7
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6047     5786     -4
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025361 KESKI-POHJANMAAN AMMATTI-
     KORKEAKOULUOSAKEYHTIÖ
 
 02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  272 Kokkola
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2285     1998     -13
 Aikuisten koulutus             274      340     24
 Ammatilliset erikoistumisopinnot       9      40     344
 Yhteensä                 2568     2378     -7
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1228      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       50      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      515      0
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t       36      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       370      0
 6  675 Musiikin koulutusohjelma            62      0
 7  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        27      0
 8  720 Humanistisen alan amk-tutkinto         50      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2338      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         183      253     38
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          44      101     130
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       260      280      8
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3055     3012     -1
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 025221 KYMENLAAKSON AMMATTI-
     KORKEAKOULU OY
 
 02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  285 Kotka
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             3057     2770     -9
 Aikuisten koulutus             390      406      4
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      60      90     50
 Yhteensä                 3507     3266     -7
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         199      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1074      1
 3  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.       90      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      628      0
 5  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       114      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       577      1
 7  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       236      0
 8  674 Viestinnän koulutusohjelma           258      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     3176      2
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         279      375     34
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          183      236     29
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       421      441      5
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      29      32     10
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4419     4350     -2
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 024941 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY
 
 
 02629 Laurea-ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  092 Vantaa
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             4993     3995     -20
 Aikuisten koulutus             812      649     -20
 Ammatilliset erikoistumisopinnot       0      37
 Yhteensä                 5805     4681     -19
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         181      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       555      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.     1787     12
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      457      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      1622      0
 6  674 Viestinnän koulutusohjelma           42      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4644     12
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         614     1054     72
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          94      358     281
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       460      503      9
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6973     6596     -5
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 026301 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEA-
     KOULU OY
 
 02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  837 Tampere
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2712     2107     -22
 Aikuisten koulutus             512      395     -23
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      249      137     -45
 Yhteensä                 3473     2639     -24
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t          61      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       56      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      836      0
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      320      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      1097      0
 6  675 Musiikin koulutusohjelma            132      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2502      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         211      407     93
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          28      111     296
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       149      171     15
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3861     3328     -14
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 010211 STIFTELSEN ARCADA
 
 
 02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta  049 Espoo
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1440     1229     -15
 Aikuisten koulutus             22      20     -9
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      191      159     -17
 Yhteensä                 1653     1408     -15
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       388      0
 2  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.         1      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      204      0
 4  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       52      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t       73      0
 6  674 Viestinnän koulutusohjelma           121      0
 7  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         410      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     1249      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         167      258     54
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          34      86     153
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       173      187      8
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2027     1939     -4
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 000913 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  091 Helsinki
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             5735     5481     -4
 Aikuisten koulutus             892      845     -5
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      134      98     -27
 Yhteensä                 6761     6424     -5
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2724      0
 2  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      106      0
 3  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto         71      0
 4  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.        118      0
 5  533 Hammastekniikan koulutusohjelma         51      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      2490      0
 7  675 Musiikin koulutusohjelma            379      1
 8  676 Esittävän taiteen koulutusohjelma        96      0
 9  674 Viestinnän koulutusohjelma           240      0
 10  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        51      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     6326      1
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         450      513     14
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          105      161     53
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       493      675     37
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7809     7773     -0
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 001673 JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  167 Joensuu
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2557     2247     -12
 Aikuisten koulutus             585      547     -6
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      234      273     17
 Yhteensä                 3376     3067     -9
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         284      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         858      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       111      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      473      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      197      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       514      0
 7  675 Musiikin koulutusohjelma            85      0
 8  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           52      0
 9  674 Viestinnän koulutusohjelma           118      0
 10  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       102      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2794      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         229      290     27
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          49      48     -2
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       135      358     165
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3789     3763     -1
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 002053 KAJAANIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  205 Kajaani
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1293     1103     -15
 Aikuisten koulutus             230      228     -1
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      23      95     313
 Yhteensä                 1546     1426     -8
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         470      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       108      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      323      0
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      182      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       248      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     1331      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          84      116     38
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          45      63     40
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       134      154     15
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      1809     1759     -3
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 006093 PORIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  609 Pori
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             4309     3764     -13
 Aikuisten koulutus             624      658      5
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      286      100     -65
 Yhteensä                 5219     4522     -13
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.       171      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1656      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       142      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.     1156      1
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      164      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      1014      0
 7  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           70      0
 8  674 Viestinnän koulutusohjelma           49      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4422      1
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         542     1213     124
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          38      40      5
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       556      513     -8
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6355     6288     -1
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 008373 TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  837 Tampere
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             3397     3100     -9
 Aikuisten koulutus             598      504     -16
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      236      137     -42
 Yhteensä                 4231     3741     -12
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         215      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2066      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       331      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      591      0
 5  678 Kuvataiteen koulutusohjelma          104      0
 6  674 Viestinnän koulutusohjelma           297      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     3604      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         382      411      8
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          164      232     41
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       389      399      3
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5166     4783     -7
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 008533 TURUN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  853 Turku
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             6371     5608     -12
 Aikuisten koulutus             733      647     -12
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      603      552     -8
 Yhteensä                 7707     6807     -12
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         167      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2122      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       479      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      951      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      226      0
 6  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto         67      0
 7  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.         51      0
 8  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t      1507      0
 9  675 Musiikin koulutusohjelma            142      0
 10  676 Esittävän taiteen koulutusohjelma       132      0
 11  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           62      0
 12  674 Viestinnän koulutusohjelma           180      0
 13  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       169      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     6255      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         583      824     41
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          185      293     58
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       453      545     20
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8928     8469     -5
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 009053 VAASAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta  905 Vaasa
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2448     2048     -16
 Aikuisten koulutus             408      394     -3
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      41       0    -100
 Yhteensä                 2897     2442     -16
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1239      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       272      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      529      0
 4  413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd. ko      175      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       227      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2442      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         223      294     32
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          130      192     48
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       441      493     12
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3691     3421     -7
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031646 ESPOON-VANTAAN TEKNILLISEN
     OPPILAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
 
 02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  049 Espoo
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2926     2670     -9
 Aikuisten koulutus             914      877     -4
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      318      305     -4
 Yhteensä                 4158     3852     -7
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2399      0
 2  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      784      0
 3  674 Viestinnän koulutusohjelma           167      0
 4  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       197      0
 5                      0       0      0
 6                      0       0      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     3547      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         410      404     -1
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          180      129     -28
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       335      366      9
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      238      238      0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5321     4989     -6
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031746 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUS-
     KUNTAYHTYMÄ
 
 02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  405 Lappeenranta
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2000     1765     -12
 Aikuisten koulutus             309      291     -6
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      16      20     25
 Yhteensä                 2325     2076     -11
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         896      0
 2  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      458      0
 3  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      156      0
 4  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       415      0
 5  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           71      0
 6  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        60      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2056      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         238      303     27
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          113      118      4
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       209      223      7
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      24      21     -13
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2909     2741     -6
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031726 HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEA-
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
 
 02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  109 Hämeenlinna
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             3716     3437     -8
 Aikuisten koulutus            1013      968     -4
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      129      231     79
 Yhteensä                 4858     4636     -5
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         676      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2069      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       154      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      531      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       576      0
 6  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       372      0
 7  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t       27      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4405      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         747      765      2
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          182      262     44
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       339      398     17
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      33      33      0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6159     6094     -1
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 052286 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEA-
     KOULUN KUNTAYHTYMÄ
 
 02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  240 Kemi
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1880     1659     -12
 Aikuisten koulutus             396      463     17
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      60      114     90
 Yhteensä                 2336     2236     -4
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         641      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       253      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      419      0
 4  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       553      0
 5  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           90      0
 6  674 Viestinnän koulutusohjelma           166      0
 7                      0       0      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2122      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         171      216     26
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          107      124     16
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet        0      172
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2614     2748      5
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031736 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU
     YHTYMÄ
 
 02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  491 Mikkeli
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2798     2494     -11
 Aikuisten koulutus             587      533     -9
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      164      191     16
 Yhteensä                 3549     3218     -9
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         179      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1009      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       160      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      466      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      234      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       746      0
 7  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        60      0
 8  720 Humanistisen alan amk-tutkinto         173      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     3027      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         437      562     29
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          191      216     13
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       293      303      3
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4470     4299     -4
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031686 OULUN SEUDUN AMMATILLISEN
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
 
 02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  564 Oulu
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             4575     4431     -3
 Aikuisten koulutus             729      684     -6
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      241      217     -10
 Yhteensä                 5545     5332     -4
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         204      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         2575      2
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       290      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      842      7
 5  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.         42      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       950      0
 7  675 Musiikin koulutusohjelma            85      0
 8  677 Tanssinopettajan koulutusohjelma        35      0
 9  674 Viestinnän koulutusohjelma           92      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     5115      9
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         402      234     -42
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          148      106     -28
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       406      228     -44
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      25      36     44
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6526     5936     -9
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031706 POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN
     KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
 
 02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  297 Kuopio
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             4540     4111     -9
 Aikuisten koulutus             569      575      1
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      73      116     59
 Yhteensä                 5182     4802     -7
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         105      0
 2  215 Palopäällystön koulutusohjelma         66      0
 3  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         1698      0
 4  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       212      1
 5  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      721      0
 6  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      315      0
 7  538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.         54      0
 8  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       862      0
 9  675 Musiikin koulutusohjelma            82      0
 10  677 Tanssinopettajan koulutusohjelma        26      0
 11  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       523      0
 12  674 Viestinnän koulutusohjelma           22      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     4686      1
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         334      460     38
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          92      96      4
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       480      507      6
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      190      218     15
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      6278     6083     -3
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031696 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI
 
 
 02470 Lahden ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  398 Lahti
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             3069     2770     -10
 Aikuisten koulutus             625      550     -12
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      265      285      8
 Yhteensä                 3959     3605     -9
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         935      0
 2  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       216      0
 3  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      527      0
 4  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      226      0
 5  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       634      0
 6  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       302      0
 7  674 Viestinnän koulutusohjelma           193      0
 8  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           49      0
 9  675 Musiikin koulutusohjelma            110      0
 10  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.       128      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     3320      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         447      450      1
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          304      386     27
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       156      303     94
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4866     4744     -3
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031666 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
 
 
 02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  698 Rovaniemi
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2099     1774     -15
 Aikuisten koulutus             536      521     -3
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      101      73     -28
 Yhteensä                 2736     2368     -13
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         202      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         922      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       109      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      233      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      309      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       401      0
 7  710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.       119      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2295      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          40      410     925
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          228      72     -68
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       271      272      0
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3275     3122     -5
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 031716 SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEA-
     KOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄ
 
 02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  743 Seinäjoki
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             2732     2462     -10
 Aikuisten koulutus             424      460      8
 Ammatilliset erikoistumisopinnot      123      43     -65
 Yhteensä                 3279     2965     -10
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  110 Luonnonvara-alan amk-tutkinto         408      0
 2  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         648      0
 3  311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma       120      0
 4  319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.      773      0
 5  419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t      172      0
 6  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       591      0
 7  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.       210      0
 8                      0       0      0
 9                      0       0      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     2922      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         148      168     14
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          26      59     127
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       306      330      8
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3759     3522     -6
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@ 052276 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
     FÖR UTBILDNING OCH KULTUR
 
 02508 Svenska yrkeshögskolan
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta  905 Vaasa
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             1185     1060     -11
 Aikuisten koulutus             41      28     -32
 Ammatilliset erikoistumisopinnot       0      279
 Yhteensä                 1226     1367     12
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1  219 Tekn. amk-tutkinto, muut ko:t         551      0
 2  570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto         45      0
 3  539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t       319      0
 4  675 Musiikin koulutusohjelma            28      0
 5  676 Esittävän taiteen koulutusohjelma        18      0
 6  678 Kuvataiteen koulutusohjelma           46      0
 7  674 Viestinnän koulutusohjelma           31      0
 8  679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.        49      0
 9  720 Humanistisen alan amk-tutkinto          1      0
 10                      0       0      0
 11                      0       0      0
 12                      0       0      0
 13                      0       0      0
 14                      0       0      0
 15                      0       0      0
 16                      0       0      0
 17                      0       0      0
 18                      0       0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     1088      0
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset          77      119     55
 Yli 1 vuoden yliaikaiset          30      46     53
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet       52      70     35
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.       0       0
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki      1385     1602     16
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 14.03.2002 **
            *** RAPORTTI: P04LOMKUVA ***
 
     AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.1.2002 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
          SEKÄ VERTAILU 20.9.2001 TIETOIHIN
 
 
@     YHTEENSÄ
 
 
 
 
 
 Omistaja
 Sijaintikunta
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT     20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 ------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus             84848     76156     -10
 Aikuisten koulutus            15992     15139     -5
 Ammatilliset erikoistumisopinnot     4210     4034     -4
 Yhteensä                105050     95329     -9
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN 20.1.2002
                                 -JOISTA
 RIVI TUTKINTO                  OPISK. LKM  ERIT.OP.
 ------------------------------------------------------------------------
 1                           19234      5
 2                           24164      3
 3                           10993     13
 4                           10754      9
 5                           8049      0
 6                           9497      1
 7                           2802      1
 8                           3429      0
 9                            880      0
 10                            537      0
 11                            585      0
 12                            202      0
 13                            169      0
 14                             0      0
 15                             0      0
 16                             0      0
 17                             0      0
 18                             0      0
 ------------------------------------------------------------------------
    YHTEENSÄ                     91295     32
 
 
                   20.9.2001   20.1.2002   MUUTOS%
 
 Alle 1 vuoden yliaikaiset         8740     11970     37
 Yli 1 vuoden yliaikaiset         3034     3820     26
 Poissaoleviksi ilmoittautuneet      8280     9460     14
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.      580      740     28
 
 Opiskelijoita yhteensä, kaikki     125684    121319     -3