PERUSTIETOSOVELLUS KEVÄT 2002 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.03.2002 ***
*** RAPORTTI: P05LK6OS ***

Oppilasmäärät perustietokyselyn 20.1.2002 mukaan sekä vertailu ed. vuoteen (yli 18 v. ei mukana).
Koulutuksen järjestäjä OPPILAS-
MÄÄRÄ
JOSTA
ESIOPE-
TUS 9V
YHTEENSÄ
ED SYKSY
MUUTOS
SYKSYYN
SUOMEN-
KIEL.
RUOTSIN-
KIEL.
SAAMEN-
KIEL.
MUUN
KIEL.
KULJE-
TETTAVAT
MAJOI-
TETTAVAT
1 Yksityinen
089881 Aurinkorann.suom.koul.kann.yhd 102 4 89 13 102 0 0 0 0 0
089891 Brysselin suomal.koul.kann.yhd 22 4 18 4 13 9 0 0 0 0
089981 Fida International ry 31 2 29 2 31 0 0 0 0 15
032731 Nuorten Ystävät ry. 50 0 58 -8 50 0 0 0 0 50
033141 Perhekuntoutuskeskus Lauste ry 51 0 43 8 51 0 0 0 7 44
089951 Pietarin Suomal. Koulut.yhd.ry 16 1 15 1 16 0 0 0 0 0
089931 Suomalainen Kouluyhdistys ry. 35 3 35 0 35 0 0 0 35 0
089921 Suomen Luter.Evankeliumiyhd.ry 5 0 7 -2 0 5 0 0 0 0
089971 Tallinnan suomal.koul. tuki ry 28 4 23 5 28 0 0 0 0 0
089871 Tarton suomal.koulun yhdistys 7 0 9 -2 7 0 0 0 0 0
089991 Wycliffe Raamatunkääntäjät ry 6 2 4 2 6 0 0 0 0 0
1 Yksityinen 353 20 330 23 339 14 0 0 42 109
2 Valtio
036972 Harvialan koulukoti 9 0 6 3 9 0 0 0 0 9
032742 Kasvun Yhteisöt Koivikko 26 0 26 0 26 0 0 0 3 23
032752 Kasvun Yhteisöt Sairila 29 0 21 8 29 0 0 0 1 0
032772 Limingan koulutuskeskus 25 0 19 6 25 0 0 0 0 0
032692 Sippolan koulukoti 24 0 19 5 24 0 0 0 2 0
032682 VBU-CENTER/Lagmansgården 15 0 14 1 4 11 0 0 0 0
032982 Vuorelan koulukoti 21 0 22 -1 21 0 0 0 0 0
2 Valtio 149 0 127 22 138 11 0 0 6 32
Raportti yhteensä 502 20 457 45 477 25 0 0 48 141